ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

01 - 18 / 07 / 2010
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
8
ΔΙΕΘΝΕΣ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ
ΑΘΗΝΑΣ
ATHENS INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL
PHOTO: KNUT BRY
«ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100 ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
“TECHNOPOLIS” CITY OF ATHENS - PEIRAIOS 100 METRO STATION - KERAMEIKOS
www.cityofathens.gr
www.athenscityculture.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
01 - 18 / 07 / 2010
8
ΔΙΕΘΝΕΣ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ
ΑΘΗΝΑΣ
ATHENS INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL
«ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100 ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
“TECHNOPOLIS” CITY OF ATHENS - PEIRAIOS 100 METRO STATION - KERAMEIKOS
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μ. ΠΕΡΔΙΚΗ - ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME
01 - 18 / 07 Χοροθέατρο ΟΚΤΑΝΑ “Dressed-Undressed”
Χορογραφία / Choreography: Κωνσταντίνος Ρήγος / Konstantinos Rigos
02 - 04 / 07 Ballet Junior de Genève “Do-us-apart”
Χορογραφία / Choreography: Αντώνης Φωνιαδάκης / Andonis Foniadakis
08 & 09 / 07 Gelabert Azzopardi Companyia de Dansa
“Sense Fi / Conquassabit” | Χορογραφία / Choreography: Cesc Gelabert
11 & 12 / 07 Jo Strømgren Kompani “A Dance Tribute to the Art of Football”
Χορογραφία / Choreography: Jo Strømgren
14 & 15 / 07 Folkwang Tanzstudio “Frauenballett” Χορογραφία / Choreography: Susanne Linke
“Schimmer” Χορογραφία / Choreography: Henrietta Horn
16 / 07 Ομάδα Χορού Αερίτες “d.OPA!”
Χορογραφία / Choreography: Πατρίτσια Απέργη / Patricia Apergi
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΚΗΝΗ /
PERFORMANCES START AT OPEN AIR STAGE: 21.30
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ / TICKETS: 15€ - φοιτ./conc. 10€
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗ:
ΧΟΡΗΓΟΣ:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ /BOX OFFICE INFO:
10.00-14.00 τ.210-3612920
& 18.00-21.00 τ.210-3235353
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:
8th ATHENS INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΝΙΚΗΤΑ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ
ΓΙΑ ΤΟ 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ /
ADDRESS BY ATHENS MAYOR
NIKITAS KAKLAMANIS
ON THE OCCASION OF
THE 8th ATHENS INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL
Dear Friends,
Φίλες και φίλοι,
Η τέχνη του χορού, η τέχνη της δημιουργικής The art of dance, the art of creative expression of
έκφρασης ρυθμού και αρμονίας, αποτελεί έναν rhythm and harmony, provides us with an imagiευφάνταστο τρόπο να ψηλαφίσουμε τον κόσμο native tool to explore the world we live in.
που ζούμε.
For this reason, the City of Athens is proud of
Για το λόγο αυτό, η Πόλη της Αθήνας είναι υπε- hosting the 8th International Dance Festival.
ρήφανη που φιλοξενεί το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Through this festival, our city will become once
Χορού και με αυτό τον τρόπο γίνεται σημείο ανα- again the focal point of the evolution of the art
φοράς των εξελίξεων στην τέχνη του σύγχρονου of modern dance. This year, leading dance groups
χορού. Φέτος, κορυφαία σχήματα της χορευτι- from Spain, Norway and Germany will take upon
κής τέχνης από την Ισπανία, τη Νορβηγία και τη the task to refresh the dialectics between dance
Γερμανία αναλαμβάνουν να ανανεώσουν τη δι- and society, while Greek established and younger
αλεκτική της σύγχρονης τέχνης με την κοινω- artists will provide all Athenians with the incenνία, ενώ οι νέες παραστάσεις γνωστών και νέων tive to initiate themselves in the art and learn the
Ελλήνων καλλιτεχνών μας δίνουν μια αφορμή multifarious, imaginative language of expression
μύησης προκειμένου να γίνουμε κοινωνοί της through dance.
πολύμορφης και πολύτροπης γλώσσας της χοI, therefore, welcome all of you to the cultural
ρευτικής έκφρασης.
heart of the City of Athens, the “Technopolis” in
Σας καλωσορίζω, λοιπόν, όλους στον πολιτισμι- Gazi, to share the magic, the inventiveness and
κό πνεύμονα του Δήμου Αθηναίων, την «Τεχνό- multi-faceted idiom of modern dance.
πολις» στο Γκάζι, για να μοιραστούμε τη μαγεία,
Nikitas Kaklamanis
την πολυμορφία και την πρωτοτυπία της εκφραMayor of Athens
στικής γλώσσας του σύγχρονου χορού.
Νικήτας Κακλαμάνης
Δήμαρχος Αθηναίων
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
www.cityofathens.gr
www.athenscityculture.gr
3
www.cityofathens.gr
4
8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
8th ATHENS INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ /
01 - 18 / 07 5
Χοροθέατρο OKTANA / OKTANA Dancetheatre
“Ντυμένοι – Γυμνοί” / “Dressed - Undressed”
ADRESS BY PRESIDENT OF THE CULTURAL
ORGANIZATION OF THE CITY OF ATHENS
ANGELOS MOSCHONAS, ON THE OCCASION OF THE
8th ATHENS INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL
Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Αθήνας, που
διοργανώνεται από τον Πολιτισμικό Οργανισμό
του Δήμου Αθηναίων στην «Τεχνόπολις»,
στα οκτώ χρόνια παρουσίας του κατάφερε να
κερδίσει τη δική του θέση και αναγνώριση στα
πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας, στήνοντας
γέφυρες επικοινωνίας με τη χορογραφική
δημιουργία σε όλο τον κόσμο.
The Athens International Dance Festival, organized by the Cultural Organization of the City of
Athens in “Technopolis”, has managed in its eight
years of presence to win a special recognition &
position in the cultural life of our city, erecting
bridges to the worldwide choreographic creation.
This year, with the contribution of the Embassies
of Spain and Norway, of the Goethe Institute and
of the Institut Français, the friends of dance will
meet, for eighteen days, with the most fresh ideas
of great artists from Europe and Greece but also
with the fertile coexistence of Greek and foreign
choreographers.
Φέτος, με τη συμβολή των Πρεσβειών της
Ισπανίας και της Νορβηγίας, του Ινστιτούτου
Γκαίτε καθώς και του Γαλλικού Ινστιτούτου, οι
φίλοι του χορού θα συναντηθούν, για δεκαοκτώ
μέρες, με τις πιο φρέσκες ιδέες σπουδαίων
δημιουργών από την Ευρώπη και την Ελλάδα,
Athens will become a promotion field of the diverαλλά συγχρόνως και με τη γόνιμη συνύπαρξη
sity of contemporary dance trends, approaching
Ελλήνων και ξένων χορογράφων.
the audience who loves the art of dance.
Έτσι, η Αθήνα θα γίνει ένα πεδίο ανάδειξης
Angelos Moschonas
της πολυμορφίας των σύγχρονων χορευτικών
President of The Cultural Organization
τάσεων, προσεγγίζοντας το κοινό που αγαπά την
of the City of Athens
τέχνη του χορού.
Άγγελος Μοσχονάς
Πρόεδρος Πολιτισμικού Οργανισμού
Δήμου Αθηναίων
Δημιουργία / Creation: Κωνσταντίνος Ρήγος / Konstantinos Rigos • Δραματουργία / Dramaturgy: Ξένια
Αηδονοπούλου / Xenia Aidonopoulou • Κοστούμια / Costumes: Νατάσσα Δημητρίου / Natassa Dimitriou •
Βοηθός Χορογράφος / Assistant choreographer: Μυρτώ Κοντονή / Myrto Kontoni • Ερμηνεύουν / Performers:
Τάσος Καραχάλιος / Tassos Karachalios, Γιάννης Νικολαίδης / Yannis Nikolaidis • Πρώτη παρουσίαση /
First Performance 28/12/2009: Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Αίθουσα Ισμήνη / Ellinikos Kosmos
Cultural Centre, Ismini Hall • Photos: Κωνσταντίνος Ρήγος / Konstantinos Rigos • Διάρκεια / Duration: 50’
Ντυμένος-γυμνός, «κάλυψη» και «αποκάλυψη». Το σώμα ως εργαλείο ομορφιάς ή ως μηχανή φθοράς
είναι το πεδίο όπου εκτυλίσσεται η νέα παράσταση του Κωνσταντίνου Ρήγου.
Πρωταγωνιστές δυο άντρες χωρίς ταυτότητα, ντυμένοι με ρούχα της σύγχρονης καθημερινότητας.
Στην εξέλιξη της δράσης θα τα απεκδυθούν, ηθελημένα ή αθέλητα, για να παραμείνουν δυο σώματα
γυμνά μέσα σ’ ένα χώρο καθορισμένο, από τον οποίο είναι αδύνατο να ξεφύγουν. Ο χώρος, άδειος
από αντικείμενα, τονίζει την ερημιά που περικυκλώνει τα πρόσωπα και που κάνει οδυνηρή την
υποχρεωτική συνύπαρξή τους.
Dressed-undressed, «covered» and «uncovered». The body that acts as a vehicle of beauty or as a
vehicle of attrition is the dominant element in this new performance by Konstantinos Rigos.
The protagonists are two men without identity, dressed with the clothes of modern everyday life.
During the performance they denounce their attire, willingly or unwillingly, in order to remain two
naked bodies within a given space, from which it is impossible to escape. The space, deprived of
objects, stresses the desolation that encircles the two men and renders their forceful coexistence
more painful.
ΑΙΘΟΥΣΑ Δ9 / ROOM D9
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ / PERFORMANCES START: 23:15
Η ομάδα επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, Εθνικό
Κέντρο Θεάτρου και Χορού
The company has been subsidized by The Greek Ministry of
Culture, National Center of Theatre and Dance
www.athenscityculture.gr
www.rigosk.gr
6
8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
02 - 04 / 07
8th ATHENS INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL
Ballet Junior de Genève
“Do-us-apart”
Χορογραφία / Choreography: Αντώνης Φωνιαδάκης / Andonis Foniadakis / APOTOSOMA Dance Company
• Μουσική / Music : Meredith Monk, Marina Rosenfeld, Diamanda Galas • Κοστούμια / Costumes : Marion
Schmid • Ερμηνεύουν / Performers: Νάνσυ Νεράντζη / Nancy Nerantzi, Julien Ramade, Chloé Albaret,
Alice Baccile, Julie Dariosecq, Diane Malet, Rémi Benard, Mathilde Gilhet, Jorys Zegarac, Erik Lobelius,
Ivanka Moizan • Πρεμιέρα / Premiere: Φεβρουάριος / February 2010 • Photos: Gregory Batardon • Διάρκεια
/ Duration: 30’
Μέσα στο χάος και την αβεβαιότητα που βιώνουμε καθημερινά, προκύπτει η ανάγκη για αντίδραση
και εναντίωση σε υπάρχουσες καταστάσεις που επηρεάζουν και μας ορίζουν. Μία αντίδραση
που εκφράζεται από τον καθένα ξεχωριστά και όλους μαζί σαν ομάδα: μία δύναμη που κατακτάται
μέσα από την εύρεση της προσωπικής μας φωνής. Της φωνής που εκφράζει συναισθήματα αγωνίας,
οργής, φόβου, αλλά και την δύναμη της ανθρώπινης ύπαρξης όταν αυτή καλείται να υπερβεί τα
όριά της. Στη νέα δημιουργία του Αντώνη Φωνιαδάκη με σημείο εκκίνησης τα ιδιόμορφα ηχητικά
τοπία που δημιουργούν οι φωνές των Μέρεντιθ Μόνκ, Ντιαμάντα Γκάλας και Μαρίνα Ρόζενφελντ με
στοιχεία πανκ, ροκ, και γκοθ, δημιουργείται το περιβάλλον για να εκφραστεί η φωνή μιας ομάδας νέων
ανθρώπων που εναντιώνεται στον κονφορμισμό, στον καθωσπρεπισμό και την τάξη.
Ίρις Καραγιάν
In the chaos and uncertainty that we experience daily, arrises the need for response and opposition
to existing situations that bring us down. A reaction reflected by each one of us individually and all
together as a team: a force that’s earned through finding our personal voice. This voice expresses
feelings of anxiety, anger, fear and again the power of human existence when required to exceed
the limits. The new creation of Andonis Foniadakis that begins with quirky soundscapes created
by voices of Meredith Monk, Diamanda Galas and Marina Rozenfeld, with Punk, Rock and Goth
elements, creates an environment for expressing the voice of a group of young people who oppose
conformism order.
Iris Karagian
ΑΙΘΟΥΣΑ Δ10 / ROOM D10
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ / PERFORMANCES START: 21:30
Η παράσταση παρουσιάζεται με την υποστήριξη των/ This presentation made possible with
the support of: FLUXUM FOUNDATION and IFA (Institut Français d’Athènes)
Avec le soutien du Service Cantonale de la culture de l’Etat de Genève, le Département des
affaires culturelles de la Ville de Genève, la Fondation Ernst Göhner et Fluxum Foundation
pour la création et la tournée.
www.foniadakis.net | www.ballet-junior.ch
08 & 09 / 07
7
Gelabert Azzopardi Companyia de Dansa
“Sense Fi / Conquassabit”
“Sense Fi”
Χορογραφία / Choreography: Cesc Gelabert • Μουσική / Music: Pascal Comelade • Σκηνογραφία / Stage scenery: Llorenç
Corbella • Κοστούμια / Costumes: Lydia Azzopardi • Φωτισμοί / Lighting: Mingo Albir
Ο χορός διαθέτει συνέχεια αλλά και την ίδια στιγμή διακόπτεται είτε με παύσεις είτε με κενά. Το Sense fi εισχωρεί
μέσα από τις παύσεις και τις χρησιμοποιεί για να εξερευνήσει πιο βαθιά τον χορό.
Sense fi Dance is continuity, but also interruption, pauses, interstices. Sense fi penetrates these pauses and uses
them to poke around in the insides of dance itself.
“Conquassabit”
Χορογραφία / Choreography: Cesc Gelabert • Μουσική / Music George Friedrich Handel • Σύλληψη-Μουσική Επιλογή /
Concept-Music selection: Cesc Gelabert • Επεξεργασία Μουσικής / Music edited and remixed: Borja Ramos • Σκηνογραφία /
Stage scenery Llorenç Corbella • Κοστούμια / Costumes Lydia Azzopardi • Φωτισμοί/ Lighting Mingo Albir
Η λέξη Conquassabit είναι λατινικής προέλευσης και σημαίνει ρίγος, σοκ και επιτάχυνση. Η παράσταση δεν
περιλαμβάνει ολόκληρα τα μουσικά έργα του Haendel αλλά σε έναν μεγάλο βαθμό αναμιγνύει φωνητικά και
ορχηστρικά αποσπάσματα, τα οποία λειτουργούν ανάμεσα σ’ ένα δυναμικό crescendo και ένα ρυθμικό accelerando.
Conquassabit: from the Latin word meaning tremor, shock and acceleration. The performance does not include
whole pieces by Haendel, but rather mixes vocal and instrumental fragments, subjecting them to the rhythmic
imperative of a crescendo beat, to a rhythmic accelerando.
Ερμηνευτές / Performers: Daniel Corrales, Júlia Cortés, Cesc Gelabert, Virginia Gimeno, Robert Gómez, Manon Greiner,
Elia López, Salvador Masclans, Alberto Pineda, Charles Washington
Καλλιτεχνικοί Διευθυντές / Artistic Directors Cesc GELABERT Lydia AZZOPARDI • Δραματουργός / Drama consultant: Víctor
Molina • Photos: Outumuro / Ros Ribas • Βοηθός Χορογράφου / Assistant to the choreographer: Toni Jodar • Guest assistant
Sarah Taylor • Καθηγητές / Teachers: A. Lacalle E. Maicas A. Sánchez • Τεχνικός Δ/ντής-Ήχος / Technical director-sound
Quim Isern • Φωτισμοί / Lights: Conxa Pons, Israel Quintero • Κοστούμια / Costume: Georgina Misser • Κατασκευή Σκηνικού
/ Set construction Taller Escenografía Jordi Castells • Παραγωγή / Production: Maria Rosas, Επικοινωνία-Συντονισμός /
Communication manager-coordinator: Montse G. Otzet • Λογιστήριο/Accountant: Núria Feliu • Συνολική Διάρκεια /Program
duration 1h. 20’ (διάλλειμα / intermission 15’)
Συμπαραγωγή / Co production of Teatre Lliure de Barcelona / Gelabert Azzopardi
Με την συνεργασία των / With the collaboration of Teatre Auditori Sant Cugat,
Auditorio del Palacio de Congresos de Huesca
www.gelabertazzopardi.com
8
8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
11 & 12 / 07 8th ATHENS INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL
Jo Strømgren Kompani
“A Dance Tribute to the Art of Football”
Χορογραφία / Choreography: Jo Strømgren • Χορεύουν / Dancers: Sverre Magnus Heidenberg, Mikkel
Are Olsenlund, Stian Danielsen, Jan Nicolai Wesnes, Kai Anders Ryan (understudy) Sindre Postholm
(understudy) • Σκηνογραφία / Stage design: Stephan Østensen • Κοστούμια/ Costumes: Jo Strømgren in
collaboration with Riksteatret • Μουσική/ Music: Jørgen Knudsen • Σχεδιασμός φωτισμών / Light design:
Stephen Rolfe • Σχεδιασμός Ήχου / Sound design: Lars Årdal • Παραγωγή/ Produced by: Jo Strømgren
Kompani • Συμπαραγωγή/ Co-production: Riksteatret • Υποστηρικτές / Supported by: SPENN.no, Art Council
Norway, Norwegian ministry for Foreign Affairs • Photos: Knut Bry • Διάρκεια / Length: 55’
Η παραγωγή είναι μέρος του/ The production is a part of: The National Touring Network for Performing Arts.
Η παράσταση με τίτλο A Dance Tribute to the Art of Football ασχολείται με το φαινόμενο του
ποδοσφαίρου, του σπουδαιότερου αθλήματος στον κόσμο. Ερευνά την σωματική γλώσσα του
αθλήματος και εξυψώνει την καλαίσθητη πλευρά του φανατισμού που το χαρακτηρίζει. Επιπρόσθετα
αποτελεί ένα πολιτικού τύπου σχόλιο για την τεχνητή διαμάχη της επιλογής ανάμεσα στα κοινά
σπορ και τις εύγλωττες τέχνες. Επίσης, κατά κάποιον τρόπο η παράσταση «δίνει μια κλωτσιά» στην
περηφάνια και στην προκατάληψη που χαρακτηρίζει μια ομάδα που προπονείται στο ποδόσφαιρο και
μια τάξη μπαλέτου υψηλού επιπέδου. Η παράσταση καταργεί τη διαφορετικότητα και βάζει σε πρώτο
πλάνο τις ομοιότητες, την καθαρή διασκέδαση και το αφυπνισμένο σώμα.
A Dance Tribute to the Art of Football deals with the phenomena of football, the greatest game on earth.
The performance delves into the physical routine of the sport and elevates the aesthetic aspects of
its insanity. It is likewise a political comment to the artificial conflict of choice between the «common
sports» and the «eloquent arts» as well as a kick to the pride and prejudice surrounding the concept
of working-class football and upper-class ballet. The piece erases all lines of demarcation and shines
a spotlight on the similarities; the sheer entertainment and the arousing physical excitement.
14 & 15 / 07 9
Folkwang Tanzstudio
“Frauenballett”
Χορογραφία/ Choreography: Susanne Linke • Βοηθός / Assistance: Fang-Yu Shen • Χορεύουν / Dance: Luiza
Braz Batista, Wladislav Bondarenko, Ching-Yu Chi, Darwin Jose Diaz Carrero, Ines Fischbach, Mareike
Franz, Kyungwoo Kwon, Blanca Noguerol Ramirez, Julian Stierle, Tiran Kelly Willemse, Tomoko
Yamashita, Sergey Zhukov • Μουσική / Music: Αναγεννησιακή μουσική με κιθάρα/ guitar music of the
Renaissance, Αποσπάσματα από/ Extracts from “Magnificat” of Krzysztof Penderecki • Σκηνογραφία /
Stage design: Roger Irman / Susanne Linke • Κοστούμια / Costumes: Anne Bentgens / Susanne Linke
• Σχεδιασμός Φωτισμών / Lightdesign: Roger Irman / Susanne Linke • Τεχν.Διευθυντής-Τεχν.Φωτισμών /
Technical director-Lighttechnic: Uwe Renken • Τεχν. Ήχου / Soundtechnic: Damian Lang • Δ/νση Περιοδείας /
Tour management: Claudia Lüttringhaus • Αναβίωση Παράστασης / Premier Revival: 4th March 2010, Essen
(UA 1981, Essen) • Μια παραγωγή των / A production of: Folkwang Tanzstudios / Folkwang University •
Photos: Georg Schreiber • Διάρκεια / Duration: 45’
Η Susanne Linke είναι μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του σύγχρονου γερμανικού
εκφραστικού χορού. Το 1981 η Susanne Linke, δημιούργησε το έργο “Frauenballett” (Μπαλέτο
γυναικών) για το Στούντιο Χορού Folkwang (FTS). Το έργο σημείωσε αμέσως μεγάλη επιτυχία περιόδευσε σε ολόκληρο τον κόσμο - και πολλές ομάδες το ενσωμάτωσαν στο πρόγραμμά τους.
Το 1992-93 η Susanne Linke αναβίωσε το “Frauenballett” με τις χορεύτριες και τους χορευτές του
Στούντιο Χορού Folkwang. Στις αρχές του 2010 επεξεργάστηκε το έργο εκ νέου για να το παρουσιάσει
στην “2nd Biennale Tanzausbildung”. Με τη μορφή αυτή παρουσιάζεται και στην Αθήνα.
Susanne Linke is one of the most important personalities in modern expressionist dance in Germany.
In 1981 she created “Frauenballett” for the Folkwang Tanzstudio (FTS). The piece became successfull
immediately – the FTS toured all around the world with it – and numerous companies put it on
their playing schedule. In 1992-93, Susanne Linke again produced “Frauenballett” with dancers of
Folkwang Tanzstudio - and very recently in 2010 as part of the “2nd Biennale Tanzausbildung”. The
2010 version is being presenting in Athens, too.
Υποστηρικτές / Supported by: SPENN.no, Art Council Norway, Norwegian
ministry for Foreign Affairs
www.jskompani.no
www.folkwang-tanzstudio.de
10
8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
14 & 15 / 07 8th ATHENS INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL
Henrietta Horn
“Schimmer”
Χορογραφία & χορός / Choreography & Dance: Henrietta Horn • Μουσική / Music: David Darling, Peter Giger
• Σχεδιασμός κοστουμιών / Costume Design: Margit Koch • Σχεδιασμός φωτισμών / Lightdesign: Reinhard
Hubert • Τεχνικοί / Technic: Uwe Renken, Damian Lang • Πρεμιέρα / Premiere: 8th May 2009, Krefeld •
Photos: Ursula Kaufmann • Διάρκεια / Duration: 35’
Από το 1999 έως το 2008 η Henrietta Horn ανέλαβε μαζί με την Pina Bausch την καλλιτεχνική
διεύθυνση του Στούντιο Χορού Folkwang στο Έσσεν. Το 1999 δημιούργησε την χορογραφία της με
τίτλο “Solo”, η οποία συνεχίζει μέχρι σήμερα να χειροκροτείται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο. Τα εννέα χρόνια που υπήρξε καλλιτεχνική διευθύντρια δημιούργησε δέκα χορογραφίες για
το Στούντιο Χορού Folkwang, οι οποίες προσκλήθηκαν και παρουσιάστηκαν τόσο στη Γερμανία όσο
και στο εξωτερικό. Η ομάδα προσκλήθηκε σε πολύ μεγάλα φεστιβάλ σε Ευρωπαϊκές πόλεις όπως το
Ρέικιαβικ, το Goteborg, η Φλωρεντία και το Κίεβο, στην Ασία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Το
“Schimmer” αποτελεί τη πρώτη σόλο δημιουργία της μετά την παράσταση “Solo” (1999).
16 / 07 11
Οµάδα Χορού Αερίτες / Aerites Dance Company
“d.όπα” / “d.opa” (dopamines of post Athenians)
Χορογραφία / Choreography: Πατρίσια Απέργη / Patricia Apergi • Βοηθός Χορογράφου / Choreographer’s assistant: Δήμητρα
Μητροπούλου / Dimitra Mitropoulou • Ερμηνεία-Δημιουργική επεξεργασία / Perfomers, Creative Contributors: Νώντας
Δαμόπουλος / Nontas Damopoulos, Χαρά Κότσαλη / Chara Kotsali, Μάρω Μαρμαρινού / Maro Marmarinou, Δημόκριτος
Σηφάκης / Dimokritos Sifakis, Ηλίας Χατζηγεωργίου / Ilias Chatzigeorgiou • Μουσική σύνθεση / Music Composition:
Δημοσθένης Γρίβας / Dimosthenis Grivas • Δραματουργία / Dramaturgy: Τζωρτζίνα Κακουδάκη / Georgina Kakoudaki •
Σκηνικά-Κοστούμια / Set - Costumes: Κωνσταντίνος Ζαμάνης / Constantinos Zamanis • Φωτισμοί / Lighting Design: Νίκος
Βλασσόπουλος / Nick Vlassopoulos • Σχεδιασμός προωθητικού υλικού / Design of Promotional Material: Καλλίνα Κυρατσούλη
/ Kallina Kyratsouli • Photos: Τάσος Βρεττός / Tasos Vrettos • Διάρκεια / Duration: 55’
From 1999 to 2008, Henrietta Horn shared the position of artistic director of the Folkwang Tanzstudio
with Pina Bausch. She created her choreography “Solo” in 1999, which continues to be acclaimed on
national and international stages until today. In her nine years as artistic director, Horn created ten
choreographies for the Folkwang Tanzstudio Company, which were presented at numerous guest
performances at home and abroad. The company was invited to major European cities like Reykjavik,
Goteborg, Florence and Kiev, to Asia, Africa and the Middle East. “Schimmer” is her first solo piece
after she created “Solo” (1999).
Ελλάδας εγκώμιον?
Πόσα όπα χρειάζεται να ψιθυρίσουμε μέχρι να σηκωθούμε?
Πόσες ντοπαμίνες πρέπει να πάρουμε μέχρι να νιώσουμε περήφανοι?
Πόση ιστορία πρέπει να διαβάσουμε μέχρι να χαμογελάσουμε?
Και μετά από πόσες γενιές το αίμα (ιερό και όσιο) νερώνει?
Μας ενδιαφέρει το παρελθόν για να μπορέσουμε να ζήσουμε το παρόν?
Είμαστε τέκνα τίνος?
Υπακούει άραγε η κινητική μας γλώσσα σε ένα γενετικό κώδικα που είναι επηρεασμένος από την ιστορία μας;
Υπάρχει χορευτικό DNA; Kαι αν ναι πού και πώς εκφράζεται;
Η παράσταση “d.OPA!” επιλέχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη 14η
Μπιενάλε Νέων Δημιουργών της Ευρώπης και της Μεσογείου που πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια το Σεπτέμβριο
του 2009.
Schimmer: σε συνεργασία με / in cooperation with: Fabrik Heeder Krefeld
συμπαραγωγή/ co-produced: Flottmann Hallen Herne
Υποστήριξη από/ sponsored by: Kunststiftung NRW, den Ministerpräsidenten des
Landes NRW, Kulturbüro der Stadt Essen, Sparkasse Essen
A praise for Greece?
How many ‘opa’ do we need to whisper until we get up?
How much should we dope ourselves until we feel nationally proud?
How much history should we read until we smile?
After how many generations turns the blood (holy and sacred) into water?
Are we interested to past so that we can live the present?
Whose children are we?
Does our kinetic language obey to a genetic code influenced by our history? Is there a dance DNA? And if so,
where and in which ways is it translated?
“d.opa!” was chosen from General Secretary of Youth to represent Greece in the 14th Biennale of Young Artists
from Europe and the Mediterranean that took place at Skopje on September 2009.
www.henrietta-horn.de
Η ομάδα επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού /
The company has been subsidized by The Greek Ministry of Culture,
National Center of Theatre and Dance
Photo: Gregory Batardon
Photo: Konstantinos Rigos
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
01 - 18 / 07 / 2010
8
ΔΙΕΘΝΕΣ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ
ΑΘΗΝΑΣ
ATHENS INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL
01 - 18 / 07
«ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100 ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
“TECHNOPOLIS” CITY OF ATHENS - PEIRAIOS 100 METRO STATION - KERAMEIKOS
02 - 04 / 07
Ballet Junior de Genève
“Do-us-apart”
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / CREDITS
Photo: Knut Bry
Photo: Ros Ribas
Χοροθέατρο ΟΚΤΑΝΑ / OKTANA Dancetheatre
“Dressed-Undressed”
Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Artistic Director
Μαργκώ Περδίκη-Αρχοντάκη / Margo Perdiki-Archontaki
Διεύθυνση Παραγωγής / Production Manager
Μανόλης Σάρδης / Manolis Sardis
Βοηθός Διευθυντή Παραγωγής / Assistant to Production Manager
Αφροδίτη Χριστοδούλου / Afroditi Christodoulou
08 & 09 / 07
11 - 12 / 07
Επεξεργασία Εντύπων / Desktop Publishing
Δημήτρης Ι. Εμίρης / Dimitris J. Emiris
Jo Strømgren Kompani
“A Dance Tribute To The Art Of Football”
14 & 15 / 07
Folkwang Tanzstudio
“Frauenballett” / “Schimmer”
Photo: Tasos Vrettos
Photo: Georg Schreiber
Gelabert Azzopardi Companyia de Dansa
“Sense Fi / Conquassabit”
Photo: Ursula Kaufmann
Σύμβουλος Επικοινωνίας / Communication Consultant
Σάσα Παπαχριστοπούλου / Sasa Papachristopoulou
Photo Εξωφύλλου / Cover Photo
Knut Bry
Οργάνωση και Διεύθυνση Παραγωγής / Management and Executive Producing
PRO4 - www.pro4.gr
16 / 07
Ομάδα Χορού Αερίτες / Aerites Dance Company
“d.OPA!”
Ευχαριστούμε θερμά:
τον Πρόεδρο της «Τεχνόπολις», κ. Φώτη Ιγνατίου για την διαρκή στήριξή του
ΠΑΡΑΓΩΓΗ / PRODUCTION:
το προσωπικό της «Τεχνόπολις» για την βοήθεια του
τον κ. Νίκο Αλεξανδράτο για την δημιουργική συνδρομή του στο video editing
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ /
CULTURAL ORGANIZATION OF MUNICIPALITY OF ATHENS
τον κ. Δημοσθένη Γρίβα για τις μουσικές του παρεμβάσεις
www.cityofathens.gr
www.athenscityculture.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗ:
ΧΟΡΗΓΟΣ:
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
www.cityofathens.gr
www.athenscityculture.gr