Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιχείρησης ΚΕΡΚΥΡΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΕ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 35, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19300 – ΤΗΛ.: 210 5582373,375
FAX: 210 5582374, Email: [email protected] Web page: www.ekepee.gr
ΚΕΡΚΥΡΑ
Δ
ΔΗ
ΗΛ
ΛΩ
ΩΣ
ΣΗ
ΗΣ
ΣΥ
ΥΜ
ΜΜ
ΜΕ
ΕΤ
ΤΟ
ΟΧ
ΧΗ
ΗΣ
Σ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 (ΕΦΕΤ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Επωνυμία Επιχείρησης
Νομική μορφή
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Κλάδος Δραστηριότητας
Διεύθυνση (οδός,
αριθμός, πόλη)
Τ.Κ.
Νομός
Τηλ.
Κινητό
Fax
e-mail
Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Τηλέφωνο Υπευθύνου
Επικοινωνίας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ
Επώνυμο
Όνομα
Πατρώνυμο
Ημ/νία Γέννησης
ΑΜΚΑ
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Α.Δ. Ταυτότητας/
Διαβατηρίου
Αρχή
Έκδοσης
Τηλ.
Κινητό
Fax
E-mail
Επιθυμούμε να επιδοτηθεί το πρόγραμμα από ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,45%
Επιθυμούμε να αναλάβει το ΚΕΚ Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. τις διαδικασίες ανακοίνωσης του προγράμματος στον ΟΑΕΔ
User Name ΛΑΕΚ
Επιχείρησης
Password
Ημερομηνία
Υπογραφή - Σφραγίδα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΕ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 35, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19300 – ΤΗΛ.: 210 5582372-374
FAX: 210 5582375, Email: [email protected] Web page: www.ekepee.gr
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Όνομα
Ημερομηνία
Επώνυμο
Φύλο
ΑΦΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Ημ/νία
Γέννησης
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
ΑΔΤ
Αρχή
Έκδοσης
Ειδικότητα
Τηλέφωνο/
– Τμήμα
Κινητό
Εργασίας
Fax
e-mail
Σφραγίδα
Επιχείρησης/
Υπογραφή
2
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΕ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 35, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19300 – ΤΗΛ.: 210 5582372-374
FAX: 210 5582375, Email: [email protected] Web page: www.ekepee.gr
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Το κόστος συμμετοχής προκαταβάλλεται
90€ + Παράβολο εξετάσεων: 30€
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς Λογαριασμούς:
Δικαιούχος: ΚΕΚ “Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.”
Κατάθεση στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR 4801715660006566109423110
Παρατηρήσεις:
Ακυρώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως και 20 ημέρες πριν
την έναρξη του σεμιναρίου
Τα έξοδα κατάθεσης βαρύνουν τον αποστολέα
Αποστολή καταθετηρίου στο Fax 210-5582375
2