Επιλαχούσες γυναίκες για την Βέροια

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
22990
23,79 ΠΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
75191
37,29 ΤΟΣΚΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
1
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
2
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
45879
39,67 ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
1
2
3
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
38925
38925
20481
44,85 ΚΟΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
44,85 ΚΟΓΙΑΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ
43,16 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
31,13 ΤΣΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΤΙΝΤΖΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ
33378
38743
31,01 ΝΤΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
43,24 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
1
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
ΑΛΙΤΖΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
23092
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
2
ΑΛΑΜΠΟΡΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
4
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
1
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
3
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
2
594 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 1 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
42121
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
43,03 ΠΟΥΓΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
2
3
4
1
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
44989
ΑΝΑΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
17830
42,00 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1997
45,23 ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
21627 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
44,72 ΑΝΔΡΑΛΗ ΜΙΡΑΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
1
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
44,69 ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
2
54375
2
3
4
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
27947
22,31 ΤΣΙΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ
1
2
3
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
4
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
19059
45,35 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1
ΑΠΟΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
54148
25,20 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
1
ΑΠΟΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
54148
25,20 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ
1
2
3
4
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
70670
44,72 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
1
ΑΡΙΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
17363
42,46 ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
2
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
4
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 2 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΡΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΑΝΖΕΛΑ
ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΑΝΖΕΛΑ
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
4927
51328
51328
19235
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
23,24 ΝΤΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
42,04 ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ
42,04 ΦΕΝΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
32,65 ΚΟΥΦΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
2
594 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
2
594 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
2
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
19235
32,65 ΚΟΥΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1
2
3
ΒΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
54316
32,84 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΒΕΟΥ ΡΟΔΗ
12471
55082
28,48 ΔΕΛΑΒΕΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
44,12 ΛΑΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
55082
44,12 ΛΑΝΑΡΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
2
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
3
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
1
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
4
ΒΕΟΥ ΡΟΔΗ
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
4
4
ΒΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 3 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΒΟΥΛΙΟΥΒΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
59157
23,84 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1
ΒΥΖΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
17745
29,94 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΒΩΛΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
15122
46,11 ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
2
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
70713
30,55 ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΑΑΣΤΕΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
39017
38926
43,89 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
43,84 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
1
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
5243
44,72 ΠΩΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
3
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
4
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
2
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
1
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
2
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
3
2
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
7881 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
3
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
1
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
2
3
4
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
40320
21,33 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
37602
33,38 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
17734
33,40 ΒΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ
1
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
2
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
32933
44,72 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2
61807
19,59 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
21627 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
3
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
21620 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 4 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΚΑΛΑΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
37192
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
39,61 ΣΟΦΟΛΟΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
2
3
4
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
ΓΚΕΛΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
45055
45,32 ΚΑΚΑΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
ΓΚΕΛΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
45055
45,32 ΚΑΚΑΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
ΓΚΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
37293
43,22 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
1
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
3
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
4
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
39040
42,63 ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
59210
41,73 ΜΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
594 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
ΓΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΚΟΝΤΡΙΑ ΒΑΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
27818
9028
34357
39,47 ΚΑΨΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
39,49 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
1
44,72 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
1
2
3
21627 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
16942
42,67 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1
30280 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΑΣΚΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
16942
42,67 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
1
30280 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΑΣΚΙΟΥ
ΔΑΔΟΥΚΗ ΕΙΡΗΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
23006
29,23 ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
2
3
4
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 5 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΔΑΔΟΥΚΗ ΕΙΡΗΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
23006
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
29,23 ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
2
3
ΔΑΜΤΣΙΟΥ ΠΟΠΗ
1404
28,24 ΑΧΩΝΕΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
4
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
1
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΔΕΛΗΣΑΒΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
71136
29,41 ΚΡΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΔΕΛΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
71487
35,80 ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
4
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΔΕΟΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
23050
45,18 ΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
1
2
3
4
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
18543
44,78 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
2
4
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΗ
53711
42,54 ΚΕΛΕΣΜΗΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΗ
53711
42,54 ΚΕΛΕΣΜΗΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
1
2
3
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
68923
18,15 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ- ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
1
2
3
4
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
68923
18,15 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
2
3
4
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
21627 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 6 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
47764
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
45,86 ΧΑΤΖΗΜΗΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
2
3
4
ΔΗΜΟΥ ΑΡΕΤΗ
54348
28,24 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
45995
34,69 ΚΙΑΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
4
17,96 ΤΣΙΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
1
2
3
ΔΙΑΚΑΚΗ ΕΛΛΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
27977
54329
45,36 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ
42,65 ΖΩΓΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
1
16000
46,11 ΑΝΡΕΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
2870
37,58 ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
38953
44,72 ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
1
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
3
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
4
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
ΔΟΥΛΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
2
ΔΟΥΖΕΝΗ ΦΛΩΡΙΚΑ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
2
2
ΔΙΒΡΑΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
4
3
14414
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
3
ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 7 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΔΡΕΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΕΖΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
20106
24308
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
43,84 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
28,93 ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
2
3
4
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
70657
2361
19,09 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ
43,27 ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
1
23,05 ΚΑΡΑΜΙΧΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
33635
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
2
2
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
4
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
1
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
41813
28,00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1
21223 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ
ΖΑΜΠΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
59140
23,51 ΡΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
2
3
ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ
18928
16961
19,52 ΑΡΑΠΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
45,79 ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
21620 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
4
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
1
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
1
7881 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 8 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΖΙΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΖΟΥΛΟΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
60441
12998
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
44,67 ΣΤΕΦΑΝ ΑΝΔΡΕΑΣ
44,80 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
1
2
3
4
ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
14272
44,72 ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
1
2
3
4
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
61824
21,40 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
54218
20,41 ΑΡΑΠΗ ΕΙΡΗΝΗ
1
2
3
1
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
12244
46,03 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
2
1
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
21620 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
2
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
3
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
17767
46,11 ΧΑΛΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
ΚΑΚΑΒΕΛΑ ΑΘΗΝΑ
14008
42,39 ΛΥΜΟΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
1
ΚΑΚΙΡΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
11390
43,98 ΦΥΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
2
3
4
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
20,80 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
44,72 ΝΤΑΚΟΥ ΕΛΛΗ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
20564
16949
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
4
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΑΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
21627 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 9 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
17810
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
46,11 ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
594 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
ΚΑΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17810
46,11 ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
1
2
3
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΑΝΝΑ
26175
26,94 ΤΖΕΛΙΝΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
1
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΚΑΛΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
39105
19,61 ΣΑΡΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
1
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
39008
31,45 ΚΑΣΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
2
3
4
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
44971
44971
69993
44,51 ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
44,51 ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
17,42 ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
2
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
2
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
2
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
3
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
ΚΑΡΑΛΗ ΖΩΗ
41912
20,05 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
14388
43,07 ΧΟΡΜΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ
1
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
4
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
21223 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 10 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ ΛΑΟΥΡΑ
ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
16676
38760
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
46,11 ΛΑΦΑΡΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
20,80 ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
2
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
59112
42,60 ΓΚΑΛΑΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
2
3
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
10355
27,40 ΜΠΑΤΣΙΚΙΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
1
594 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΖΩΗ
24656
46,11 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
2
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
12697
43,89 ΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
1
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
12697
43,89 ΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
1
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
3
4
ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20178
34,37 ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16044
24,78 ΜΠΕΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
2
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
1
2
3
ΚΙΟΣΣΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
12446
22,32 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
2
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
4
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
4
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 11 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΕΡΟΠΗ
ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
44026
10392
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
45,32 ΠΑΓΟΥΡΑ ΑΓΑΠΗ
43,08 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
2
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
2
3
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
25035
28,68 ΚΑΡΟΤΣΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
43,04 ΝΤΑΛΙΜΠΙΡΑ ΜΑΡΙΑ
1
594 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
2
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΟΣΜΙΑ
47820
19,21 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
25460
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
4
3
ΚΟΡΥΤΣΑΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
3
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
4
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΚΟΤΣΙΦΥΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
44616
34,02 ΤΣΙΑΠΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΚΟΤΣΙΦΥΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
44616
34,02 ΤΣΙΑΠΛΙΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
1
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΚΡΕΞΗ - ΝΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
27898
30,27 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
3
4
ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
50273
1373
26,91 ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
30,96 ΔΕΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
1
594 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
21627 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 12 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΥΖΙΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
40490
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
32,23 ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
19199
30,58 ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
4
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
1
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
2
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
4
53331
23,49 ΠΑΛΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
2
3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
14140
4827
70839
20,85 ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
21,20 ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
42,62 ΛΑΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΛΑΓΙΩΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
16150
28,54 ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
44,62 ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΘΩΜΑΣ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
1
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
4
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
2
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
1
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
54250
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
2
ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
3
3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
4
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
1
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
594 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
44565
22,85 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
30280 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΑΣΚΙΟΥ
ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
44565
22,85 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
1
30280 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΑΣΚΙΟΥ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 13 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΛΕΚΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΝΙΚΗ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
51152
33556
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
43,08 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
43,71 ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
1
2
3
4
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΝΙΚΗ
33556
43,71 ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
2
1
ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
54309
23,84 ΔΕΛΗΣΑΒΒΑ ΧΡΙΣΤΝΑ
1
2
3
ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΗ
75714
49,02 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
2
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
19212
44,25 ΤΣΙΩΜΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
594 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
ΜΑΣΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
26224
22,78 ΙΝΤΖΕΒΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ
1
2
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
3
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
1
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
2
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
1
29,15 ΝΙΩΠΑ ΙΩΑΝΝΑ
27,39 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
44237
3804
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
2
ΜΑΡΤΙΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
21627 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
45,77 ΜΑΓΓΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
44,72 ΒΑΛΔΗΡ ΕΛΕΝΗ
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
3348
4807
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
3
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
4
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 14 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΑΣΤΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
45151
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
22,79 ΖΙΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
2
ΜΑΤΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΑΥΡΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
53234
75671
21,08 ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
36,19 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
4
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
1
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
3
ΜΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
70625
63021
19,63 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
44,83 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
2
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
3
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
1
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
3
38815
44,72 ΦΥΤΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1
2
3
4
ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
10618
18,35 ΕΞΙΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
1
2
3
4
ΜΙΧΑΗΛΟΒΑ ΡΟΖΙΤΑ
606
46,11 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ
1
2
3
4
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
4
2
ΜΕΣΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
3
2
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 15 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
17312
3758
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
24,45 ΤΑΣΚΑΣΑΠΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
32,41 ΤΖΑΤΖΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
2
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
3
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
ΜΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ
51347
22,49 ΝΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
1
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
2
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
54282
27,19 ΦΤΑΚΑ ΑΚΟ ΘΥΛΗ
2
ΜΟΥΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
55466
35,02 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
1
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
4
ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
71565
29,42 ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
1
2
3
ΜΠΑΚΗ ΕΛΑΝΗ
ΜΠΑΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΜΠΑΛΑΜΠΟΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
26281
40563
70671
18,81 ΛΕΜΠΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΔΑΥΙΔ
42,42 ΚΑΦΕΣ-ΜΠΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
25,47 ΤΑΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
1
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
4
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
2
3
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 16 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΠΑΛΑΜΠΟΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΑΜΠΑΝΕΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
70671
34874
39036
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
25,47 ΤΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
44,37 ΜΑΡΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
19,82 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
2
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
3
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
1
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
2
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
3
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
2
ΜΠΑΡΖΑ ΜΑΡΙΑ
33509
43,98 ΒΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
3
ΜΠΛΕΤΣΑ ΘΕΣΣΑΛΙΤΣΑ
18893
72135
37,05 ΤΖΕΤΖΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
19,23 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΠΟΥΖΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
10816
25051
22,68 ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
43,63 ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
2
ΜΠΛΕΤΣΑ ΣΟΦΙΑ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
3
2
ΜΠΕΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
3
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
4
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
594 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 17 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
54265
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
30,89 ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
2
3
4
ΜΠΟΥΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
44064
42,03 ΚΑΚΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
75607
43,79 ΠΕΛΑΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ
2
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
3
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
3
36432
35,57 ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
1
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ
37178
26,70 ΚΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
2
3
23553
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
44,44 ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
2
35284
8333
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
1
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
ΝΑΤΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
1
4
ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
20313 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΤΑΝ
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
45,85 ΨΙΨΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
43,29 ΛΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
1
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΝΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
59175
30,42 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
41956
22,39 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
21223 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
41956
22,39 ΘΕΩΔΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
1
21436 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
2
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
3
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
594 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 18 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΖΑΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
71622
71498
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
34,38 ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
42,73 ΖΟΥΡΑΣ ΡΑΦΑΗΛ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
2
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
2
3
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
37137
20,33 ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΓΗ
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
1
21620 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
4
17,53 ΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
3
54064
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
4
2
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
2
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
3
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
4
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
27294
38,21 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
1
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
15103
36,26 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
1
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
3
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
27930
45,42 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
1
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
2
3
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
27930
45,42 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
2
3
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
14980
32,51 ΠΕΤΡΟΥ ΣΜΑΡΩ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
4
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
4
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 19 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΠΑΡΗ ΕΥΦΡΑΞΙΑ
ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
18995
38993
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
44,72 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
24,58 ΞΗΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
2
ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
43948
44,72 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ-ΘΕΟΔΟΣΙΑ
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
3
4
45026
22,85 ΜΠΑΚΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
22,19 ΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
38,96 ΓΕΡΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
2
13788
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
2
3
ΠΕΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
4
38960
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
3
ΠΑΤΣΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
3
2
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
2
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
3
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
4
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
28032
44,72 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
40551
35,52 ΚΑΣΑΠΗΣ ΗΛΙΑΣ
1
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
20133
45,05 ΠΙΡΙΝΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
1
2
3
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 20 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΡΑΝΤΖΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΡΑΤΑΝΤΖΙΔΟΥ ΜΟΡΦΟΥΛΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
20133
3083
50323
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
45,05 ΠΙΡΙΝΓΚΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ
44,47 ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
46,11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΡΑΦΑΗΛ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
594 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
3
4
ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
20096
43,01 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1
2
ΡΟΥΜΠΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
14186
39,76 ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΟΥΛΑ
17185
22,09 ΛΕΟΝΤΑΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
42,70 ΜΕΤΑΞΑ ΙΩΑΝΝΑ
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
18,17 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
1
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
4
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
2
3
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
2
3
71564
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
2
ΣΑΜΠΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
39209
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
3
ΣΑΛΑΜΑΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 21 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΑΝΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
5308
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
43,90 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
2
3
4
ΣΑΠΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
46335
44,87 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ
1
2
3
ΣΑΡΟΥΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
16094
45,84 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
44,72 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
594 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
4
18864
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
3
ΣΑΡΡΗ ΑΝΝΑ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
1
2
3
4
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΣΕΡΔΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
10671
30,15 ΤΣΑΠΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
1
ΣΙΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
24171
20,68 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΣΙΑΜΙΔΟΥ ΖΩΗ
34971
29,77 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
1
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΚΑΣΚΑ ΑΘΗΝΟΥΛΑ
23937
5398
28,71 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ
43,02 ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΛΟΥΚΙΑ
1
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
1
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
33652
19,92 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
2
3
ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
21432 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
594 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 22 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΚΥΡΙΑΝΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
27351
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
44,72 ΤΣΙΑΠΡΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
2
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
12812
19,20 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
20319
27829
27799
29,46 ΣΤΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
37,16 ΠΑΣΙΝΤΕΛΗ ΟΛΓΑ
19,99 ΣΑΒΒΙΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
1
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
3
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
1
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
2
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
17717
43,35 ΤΣΙΝΑΦΟΡΝΙΩΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
1
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
54947
38,28 ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1
2
38,28 ΚΑΡΑΤΖΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ - ΒΕΛΒΕΤ
47623
43,08 ΛΑΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
3
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
4
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
2
ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
4
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΘΗΜΙΑ
54947
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
3
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
3
4
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
3
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
4
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
2
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 23 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
70627
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
43,45 ΣΤΕΦΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
2
ΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
70627
12517
43,45 ΣΤΕΦΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
25,35 ΦΥΚΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
21620 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
4
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
21620 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
4
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
3
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
4
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
ΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
12517
25,35 ΦΥΚΑΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ
1
ΤΕΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
70863
19,69 ΔΑΓΚΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
1
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
3
4
ΤΖΕΛΕΠΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΖΕΛΕΠΗ ΜΑΡΙΑ
61802
3030
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
1
44,72 ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
1
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
54509
46,84 ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΕΡΙΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1
ΤΖΙΩΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
38833
17,46 ΝΟΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
2
3
25682
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
44,72 ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΤΖΕΝΑΛΙΔΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΤΟΛΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
41,66 ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΔΑΥΙΔ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
1
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 24 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΟΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
71701
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
21,91 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
2
3
ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
60774
32,72 ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
55497
32,65 ΓΙΑΛΑΜΑ ΕΙΡΗΝΗ
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
1
2
3
ΤΣΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
70619
18,77 ΔΕΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
54376
50343
36,94 ΠΑΠΑΔΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17,38 ΧΑΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
38,44 ΝΙΩΠΑ ΣΟΦΙΑ
43,73 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΣ
1
23,94 ΠΑΓΟΥΡΑ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
3
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
4
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
1
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
2
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
1
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
4
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
2
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
2
3
4
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
4
55603
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
2
3
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
3
54455
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
2
2
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
4
47159
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
1
3
ΤΣΕΟΥ ΕΛΕΝΗ
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
3
ΤΣΑΧΑΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 25 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΣΙΑΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
29013
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
18,91 ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
2
ΤΣΙΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΦΛΩΡΑ
ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
1063
7203
30,42 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
42,93 ΓΙΑΝΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
2
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
3
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
4
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΤΣΙΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
17113
45,14 ΝΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΤΣΙΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
40054
36,60 ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
ΤΣΙΟΜΠΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
7426
33,86 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
1
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
3
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
21627 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
37629
36,05 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ
52204
44,72 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
2
3
20554
33,11 ΚΕΧΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
24014
20,89 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
2
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
1
2
3
4
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
4
3
ΥΓΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
ΤΣΙΡΝΙΚΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 26 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΦΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
42886
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
43,58 ΘΕΜΕΛΗ ΝΕΦΕΛΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
2
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
3
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
ΦΑΝΑΡΑ ΧΑΜΑΙΔΗ
ΦΕΛΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ
59447
53198
22,13 ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
23,60 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
1
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
1
2
3
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
59224
46,11 ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
1
ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΦΑΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ
47317
43,66 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΟ
1
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
ΦΥΔΑΝΗ ΛΟΥΛΑ
15025
18,63 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
1
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
2
3
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
59811
20,09 ΣΚΙΠΕΤΑΡΙΟΥ ΑΡΕΤΗ
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
4
569 Α2 - ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
2
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
ΧΑ'Ι'ΤΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
59130
31,37 ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΜΕΛΑ
71063
22,10 ΜΑΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
2
3
4
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΜΕΛΑ
71063
22,10 ΜΑΤΕΝΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
1
2
3
ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
16253
46,11 ΤΖΙΜΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
4
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
1
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 27 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
38798
60706
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
44,72 ΒΑΚΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ
41,68 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
2
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
3
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
2
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
3
205 Α2 - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
4
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
16098
33,83 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
1
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΧΟΥΛΟΥΙΛΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
26518
17,44 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
1
584 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2
552 Α2 - ΤΜΗΜΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
4
ΧΡΟΥΛΗΝΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
71212
28,52 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ
1
2
3
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
4
576 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
60722
42,24 ΑΜΥΝΤΑΣ-ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
1
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
13663
24,98 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
29684 Α2 - ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
2
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
3
4
ΨΕΜΜΑ ΑΝΝΑ
26962
44,53 ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
2
3
MOROC AMALIA NICOLETA
10387
30,19 ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30,42 MURIZI SIDORELA
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
565 Α2 - ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
1
558 Α2 - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
3
38974
5013 Α2 - "ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ"
4
2
MURIZI JORILDA
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
1
20364 Α2 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
621 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 28 από 29
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Δήμος Βέροιας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
PACUKA KAMELA
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Δήμο: 275
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
14323
ΜΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
39,90 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
2
3
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
6640 Α1.2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
621 Α1.3 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ"
20364 Α1.3 - ¨ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ"
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 29 από 29