Οι επιλαχούσες στη Μεσσηνία

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 180
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
34861
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΑΓΑΠΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ
62506
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
52,01 α:22,01 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:5...
46,11 α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:65199...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΣΗΦ
2 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
ΓΟΥΡΝΑΚΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
4 30384 Α1.2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
7517
ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
40056
ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
40056
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΚΟΝΤΥΛΩ
36196
46,11 α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:07084...
ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
46,11 α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:05083...
46,11 α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:05083...
46,07 α:11,07 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:8...
ΜΠΑΚΕΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΖΩΗ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
ΜΠΑΚΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
4 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
70244
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
51402
ΜΑΛΑΠΑΝΗ ΑΝΝΑ
11485
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1454
ΞΥΠΟΛΥΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
1635
ΜΠΕΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
28229
ΚΑΒΒΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
17948
46,03 α:11,03 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:2...
45,79 α:10,79 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:89...
45,63 α:10,63 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:52...
ΔΡΟΥΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1 20930 Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
45,43 α:10,43 β:35
αριθ:92...
45,22 α:10,22 β:35
αριθ:20...
45,14 α:10,14 β:35
αριθ:74...
45,08 α:10,08 β:35
αριθ:12...
γ:0 δ:0
ΜΑΤΖΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
γ:0 δ:0
ΜΑΞΙΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
γ:0 δ:0
ΚΑΖΟΛΕΑ ΜΑΡΙΑ
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
γ:0 δ:0
ΣΚΑΡΜΟΥΝΤΖΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
1 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
2 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
2 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
4 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΝΕΜΠΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
4177
44,82 α:9,82 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:4...
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 30384 Α1.2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 1 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 180
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
59281
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
44,72 α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:6117...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΜΥΛΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
4 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΡΑΚΙΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
13809
44,72 α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:6014...
ΦΛΕΣΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΕΤΑ
1 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
2 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
4 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
11701
44,72 α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:1619...
ΚΑΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
1 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
2 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
18089
44,72 α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:1119...
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
4 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
ΜΟΥΡΟΥΦΑ ΕΛΕΝΗ
70391
44,72 α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:0714...
ΚΟΥΡΟΥΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
1 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
2 20136 Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
4 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
ΑΔΑΜΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
37700
44,72 α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:05145...
ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΘΩΜΑΣ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 20136 Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
4 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
25619
44,67 α:9,67 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:9...
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 30384 Α1.2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
2 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
4 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΓΚΛΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
40083
44,55 α:9,55 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:14...
ΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
3 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
4 20136 Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 2 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 180
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
1438
ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
34878
ΤΣΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
39492
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
44,52 α:9,52 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:61...
44,27 α:34,27 β:0 γ:10 δ:0
ΠΟΥΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
44,24 α:9,24 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:421...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
1 20136 Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
2 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 30384 Α1.2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
26553
44,11 α:9,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:88...
ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
2 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
4 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΦΑΡΓΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
72308
44,04 α:9,04 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:09...
ΓΑΡΙΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
3 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
4 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΤΕΜΠΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΟΥΣΗ ΧΑΙΔΩ
ΤΣΑΜΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ
9032
38606
64223
44,00 α:9,00 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:44...
43,90 α:8,90 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:09...
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
43,72 α:8,72 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:49...
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΟ
2 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
4 30384 Α1.2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
ΚΑΦΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
4497
77346
43,70 α:8,70 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:59...
43,68 α:13,68 β:0 γ:10 δ:20
ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΚΟ
ΑΡΡΕΝ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
4 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΜΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
72456
43,60 α:13,60 β:0 γ:20 δ:10
ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 20136 Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
4 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 3 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 180
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
21197
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
43,56 α:13,56 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:79...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΜΠΟΚΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
4 30384 Α1.2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
21197
43,56 α:13,56 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:79...
ΜΠΟΚΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
4 30384 Α1.2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
ΤΑΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
15658
43,35 α:8,35 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:88...
ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
27203
43,32 α:33,32 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:1...
ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ1
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
4 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
27203
43,32 α:33,32 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:1...
ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ2
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
4 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΚΟΛΛΙΤΣΙΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΛΙΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
44847
4159
43,31 α:8,31 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:32...
43,27 α:8,27 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:97...
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ
1 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
ΜΑΣΟΥΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
STORELLI SERENA
56880
ΚΩΤΣΙΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
27242
43,25 α:8,25 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:7018...
43,24 α:13,24 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:6...
ΤΖΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
ΝΤΑΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
3 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
4 20136 Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 4 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 180
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
34600
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
43,20 α:8,20 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:32...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 20136 Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
3 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
4 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΠΟΥΛΕΤΗ ΜΑΡΙΝΑ
59955
43,16 α:8,16 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:28...
ΞΥΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
3 30384 Α1.2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
4 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΖΥΓΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
33801
ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
34815
ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
69985
43,13 α:8,13 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:75...
42,92 α:7,92 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:12...
42,90 α:7,90 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:1818...
ΜΗΤΣΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1 20136 Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΚΟ(ΑΡΡΕΝ)
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
4 30384 Α1.2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
56783
ΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
26462
42,89 α:12,89 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:8...
42,87 α:7,87 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:9...
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1 20930 Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
1 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
2 20136 Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
3 30385 Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
4 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
59860
42,69 α:7,69 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:5719...
ΤΖΙΝΕΛΛΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
4 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
ΒΛΑΣΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΖΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
60234
5978
42,68 α:7,68 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:1610...
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
42,52 α:7,52 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:77...
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 5 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΟΡΜΑ ΑΝΝΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 180
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
70577
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
42,36 α:7,36 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:10...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΒΑΜΒΑΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
4 30385 Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΚΟΡΜΑ ΑΝΝΑ
70577
42,36 α:7,36 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:10...
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΔΟΝΥΣΙΟΣ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
4 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
77784
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
77784
42,36 α:7,36 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:07...
42,36 α:7,36 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:07...
ΦΙΛΙΑΝΔΡΑΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΦΙΛΙΑΝΔΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1 30385 Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
2 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
4 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
ΜΠΟΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
27140
42,30 α:7,30 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:83...
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
72228
42,21 α:22,21 β:0 γ:10 δ:10
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 30384 Α1.2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
39731
ΤΣΑΚΩΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
27660
ΔΑΜΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
9176
42,11 α:7,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:28...
42,06 α:7,06 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:03...
42,00 α:7,00 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:4...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
3 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
4 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΥ ΑΓΑΘΗ
12452
ΣΑΡΜΑΤΖΗΣ ΓΕΩΓΡΙΟΣ
1 30380 Α1.2 - ΒΝΣ "ΓΕΛΑΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ"
13322
41,82 α:21,82 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:9...
41,66 α:31,66 β:0 γ:10 δ:0
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 30385 Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΠΑΠΑΠΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
77478
41,58 α:21,58 β:0 γ:20 δ:0
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 6 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΠΑΚΟΛΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 180
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
2175
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
41,50 α:21,50 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:7...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΦΙΛΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
4 20136 Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
79037
ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
58045
40,54 α:20,54 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:45...
40,53 α:20,53 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:0...
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
1 30380 Α1.2 - ΒΝΣ "ΓΕΛΑΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ"
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
4 20136 Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
34524
39,79 α:19,79 β:0 γ:20 δ:0
ΓΑΒΡΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 30380 Α1.2 - ΒΝΣ "ΓΕΛΑΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ"
ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
7234
ΣΑΧΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
7234
38,44 α:18,44 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:8...
38,44 α:18,44 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:8...
38,06 α:28,06 β:0 γ:10 δ:0
ΣΑΧΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΜΑΡΓΕΛΗ ΝΕΦΕΛΗ
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΝΙΚΟΛΑ'Ι'ΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
31705
2 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
4 20136 Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
70757
37,86 α:17,86 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:8...
ΜΠΑΡΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
4 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
4178
37,50 α:27,50 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:0...
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
4 30385 Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
43390
37,44 α:17,44 β:0 γ:20 δ:0
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ
1 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
2 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
3 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
4 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 7 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 180
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
43390
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
37,44 α:17,44 β:0 γ:20 δ:0
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
2 30385 Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
3 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
4 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
51424
37,27 α:17,27 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:5...
ΜΟΥΣΕΛΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1 20930 Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
2 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΚΑΤΣΑ ΦΩΤΟΥΛΑ
ΚΑΤΣΑ ΦΩΤΟΥΛΑ
4173
4173
ΣΟΛΩΜΑΚΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΠΕΝΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
23368
ΜΙΝΤΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
29489
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
42558
9880
37,15 α:17,15 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:5...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
37,15 α:17,15 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:5...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
36,87 α:16,87 β:0
αριθ:6...
36,11 α:36,11 β:0
αριθ:3...
35,95 α:15,95 β:0
αριθ:5...
35,79 α:15,79 β:0
αριθ:5...
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
γ:0 δ:0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΟ
γ:20 δ:0
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
γ:20 δ:0
ΡΗΓΑΝΑΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
γ:20 δ:0
2 20136 Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
2 20136 Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
1 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
2 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
3 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
9880
35,79 α:15,79 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:5...
ΡΗΓΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΙΒΟΣ
1 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
3 30385 Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΔΡΟΣΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
12810
34,68 α:14,68 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:0...
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
4 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
PAPADIMITROPOULOS ANAMARIA
PAPADIMITROPOULOS ANAMARIA
70065
70065
34,13 α:14,13 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:19...
34,13 α:14,13 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:19...
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΙΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
1 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 8 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 180
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
12700
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
33,82 α:23,82 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:2...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 20136 Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
3 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
4 30385 Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
18066
ΑΛΤΟΥΒΑ ΛΥΔΙΑ
19096
33,78 α:13,78 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:5...
33,23 α:13,23 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:5...
ΜΠΟΥΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
1 30380 Α2 - ΒΝΣ "ΓΕΛΑΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ"
ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
ΓΡΥΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
59902
33,09 α:13,09 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:63...
ΜΗΤΣΕΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
3 20136 Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
4 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
JANI KRISTINA
14985
33,08 α:13,08 β:0 γ:20 δ:0
ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1 30380 Α1.2 - ΒΝΣ "ΓΕΛΑΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ"
ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
60033
32,85 α:12,85 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:3...
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
2 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
4 20136 Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
56840
32,63 α:22,63 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:3...
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
2 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
4 30385 Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
18463
12719
9423
32,52 α:22,52 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:27...
ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
32,15 α:22,15 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:3...
ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
31,77 α:21,77 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:4...
ΖΑΓΟΥΡΑ ΒΙΟΛΕΤΑ-ΜΑΡΙΑ
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
55444
31,20 α:11,20 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:95...
ΠΟΥΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 9 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΟΜΠΟΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑΞΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΛΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 180
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
27186
35842
76540
6097
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
31,00 α:21,00 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:5...
ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ-ΕΛΕΝΗ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
30,69 α:20,69 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:06...
ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30,45 α:20,45 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:3...
29,92 α:19,92 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:3...
ΣΦΟΝΔΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
1 30320 Α1.1 - ΒΝΣ "ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΜΑΡΙΟΣ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 30384 Α1.2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
1 30320 Α2 - ΒΝΣ "ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ"
2 20931 Α2 - Γ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
2 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
3 30384 Α1.2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
4 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΝΤΟΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
25485
29,80 α:9,80 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:6...
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
4 30384 Α1.2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
KOUTSOUROUPA MILANA
18701
29,40 α:19,40 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:0...
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΠΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20136 Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
3 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
4 30384 Α1.2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
ΜΑΤΣΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΟΥΦΕΞΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
18083
58008
29,40 α:9,40 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:3...
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
29,08 α:9,08 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:03...
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
2 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
2 30384 Α1.2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
3 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
4 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
ΛΟΥΚΟΥΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
72218
28,85 α:18,85 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:06...
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 20136 Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
4 30384 Α1.2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 10 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΖΙΟΥΒΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 180
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
27554
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
28,25 α:8,25 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:74...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
3 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ
70714
23462
27,69 α:17,69 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:01...
ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
27,67 α:17,67 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:23...
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
1 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
2 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 20136 Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
35725
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
72247
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
22989
27,53 α:7,53 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:37...
27,49 α:17,49 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:6...
27,44 α:7,44 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:28...
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
1 30380 Α2 - ΒΝΣ "ΓΕΛΑΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ"
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΠΛΑΚΟΥΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΚΑΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
37419
27,37 α:7,37 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:51...
ΔΙΒΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
4 20136 Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
20438
26,76 α:16,76 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:0...
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 30320 Α2 - ΒΝΣ "ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ"
2 20930 Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
3 20931 Α2 - Γ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
72331
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΝΙΩ
16561
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
17880
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
25450
ΜΙΧΑΛΑΡΕΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
67253
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
17343
26,51 α:16,51 β:0 γ:10
αριθ:8...
26,50 α:16,50 β:0 γ:10
αριθ:7710...
26,16 α:16,16 β:0 γ:10
αριθ:06...
25,26 α:15,26 β:0 γ:10
αριθ:1...
24,44 α:14,44 β:0 γ:10
αριθ:0...
23,73 α:13,73 β:0 γ:10
αριθ:07085...
δ:0
ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
δ:0
ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
δ:0
ΧΑΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
δ:0
ΠΙΕΡΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
1 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
δ:0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΩΒΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ
1 30380 Α2 - ΒΝΣ "ΓΕΛΑΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ"
δ:0
1 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
2 20136 Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 11 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΟΜΠΟΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 180
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
18617
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
23,70 α:13,70 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:09...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΣΓΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
3 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
4 20136 Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
ΛΕΜΠΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
40091
ΛΕΜΠΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
40091
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
19102
ΔΟΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
55293
4180
23,58 α:13,58 β:0
αριθ:7...
23,58 α:13,58 β:0
αριθ:7...
23,39 α:13,39 β:0
αριθ:42...
23,25 α:13,25 β:0
αριθ:02...
23,16 α:13,16 β:0
αριθ:3...
γ:10 δ:0
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
γ:10 δ:0
ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
γ:10 δ:0
ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
γ:10 δ:0
ΠΕΡΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
γ:10 δ:0
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
1 30320 Α1.1 - ΒΝΣ "ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ"
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΦΑΣΣΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ
27884
23,09 α:13,09 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:05...
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
1 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
4 30385 Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΤΣΙΝΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1228
51651
72126
1925
27652
23,06 α:13,06 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:0017...
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
1 30384 Α1.2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
22,77 α:12,77 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:73...
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1 20931 Α2 - Γ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
22,19 α:12,19 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:4...
ΖΑΓΑΡΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
22,07 α:12,07 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7...
21,94 α:11,94 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:3...
ΛΑΠΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
1 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
2 20930 Α2 - Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
2 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 30385 Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
4 20136 Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
55541
21,73 α:11,73 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:5...
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 12 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 180
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
1660
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
21,46 α:11,46 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:96...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
4 20136 Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΑΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
67632
21,16 α:11,16 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:08...
ΓΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΑΘΑΝΑΣΙΑ
1 20363 Α2 - Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2 20370 Α2 - Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3 20372 Α2 - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
4 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
70304
21,08 α:11,08 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:09...
ΦΕΝΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 20136 Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
4 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
30833
20,95 α:10,95 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:60...
ΤΖΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
3 30290 Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
70814
ΚΑΤΕΒΑΤΗ ΕΛΕΝΗ
40874
20,89 α:10,89 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:6...
20,86 α:10,86 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:4...
ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1 30414 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1 20372 Α2 - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 20136 Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
4 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
ΚΟΡΕΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
25430
20,85 α:10,85 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:77...
ΜΗΤΣΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 20372 Α2 - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3 20136 Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
4 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
ΠΙΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
14056
20,77 α:10,77 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:93...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
4 20363 Α2 - Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 13 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΠΑΔΕΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 180
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
3837
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
20,75 α:10,75 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:5...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΡΟΒΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 20136 Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΑΛΥΝΑ ΕΛΕΝΗ
31393
20,63 α:10,63 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7...
ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ
1 30385 Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
2 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
3 20136 Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
4 20370 Α2 - Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΠΑΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
57903
38529
20,62 α:10,62 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:5...
ΛΕΜΠΕΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
20,61 α:10,61 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:01...
ΠΡΟΜΗΤΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
1 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
56613
20,59 α:10,59 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:8...
ΧΑΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
1 30290 Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2 30384 Α2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
3 20363 Α2 - Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
4 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΑΝΤΩΝΑΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
12731
ΖΥΓΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
63734
20,31 α:10,31 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:81...
20,25 α:10,25 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:43...
ΧΕΙΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1 30290 Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2 20375 Α2 - Ζ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3 20372 Α2 - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
4 20349 Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΝΤΕΜΕΡΟΥΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
75426
CHRONOPOULOU NATALIA
7248
20,15 α:10,15 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:4...
20,04 α:10,04 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:9...
ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
1 20835 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
1 20372 Α2 - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2 20349 Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3 20363 Α2 - Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
4 30384 Α2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 14 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 180
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
16843
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
19,93 α:9,93 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:121...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
3 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
4 30294 Α1.2 - ΒΝΣ "ΣΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΓΕΝΙΑ Β.ΑΣΗΜΑΚΟΥ)"
ΜΑΡΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
6663
19,86 α:9,86 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:01...
ΜΠΟΥΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 20136 Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
3 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
4 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΛΟΥΙΖΑ
14379
19,85 α:9,85 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7...
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ
1 20136 Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
2 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
3 20375 Α2 - Ζ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
4 20349 Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
27429
19,71 α:9,71 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:2...
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
1 20349 Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 30384 Α2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
4 30385 Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
713
ΣΤΑΘΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
51603
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
56831
19,64 α:9,64 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:2...
ΠΟΛΥΜΕΝΕΑ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ
1 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
19,63 α:9,63 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:07...
19,61 α:9,61 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:5...
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
1 20931 Α2 - Γ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 30290 Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 30384 Α2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
3 30294 Α2 - ΒΝΣ "ΣΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΓΕΝΙΑ Β.ΑΣΗΜΑΚΟΥ)"
4 30385 Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΑΡΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
29499
19,61 α:9,61 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:35...
ΣΙΝΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1 20375 Α2 - Ζ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 20136 Α2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
4 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 15 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΦΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 180
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
72439
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
19,53 α:9,53 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:09...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΣΙΛΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
2 30290 Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3 30384 Α2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
4 30385 Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΜΠΑΣΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
33999
19,51 α:9,51 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:39...
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 20375 Α2 - Ζ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2 20372 Α2 - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3 20349 Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
4 20368 Α2 - Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΚΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
16608
19,46 α:9,46 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:3...
ΠΑΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
1 30290 Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
3 20372 Α2 - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
4 20349 Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΞΥΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
7528
19,46 α:9,46 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:04...
ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1 20363 Α2 - Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 20349 Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
4 20370 Α2 - Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
1332
19,27 α:9,27 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:4...
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗΚΥΒΕΛΗ
1 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 30385 Α1.1 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
3 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
4 30384 Α1.2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
ΝΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
2244
ΠΑΠΑΔΕΑ ΣΟΦΙΑ
70462
19,18 α:9,18 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:28...
19,07 α:9,07 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:05...
ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
1 20375 Α2 - Ζ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
ΣΠΑΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
67845
ΛΥΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
61373
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
56284
18,93 α:8,93 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:8518...
ΣΟΦΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
1 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
18,91 α:8,91 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:03...
18,42 α:8,42 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:32...
ΧΡΟΝΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1 20372 Α2 - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1 20804 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΩΡΙΟΥ
2 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 16 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 180
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
79043
ΚΑΡΤΣΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
78260
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
18,32 α:8,32 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7...
18,26 α:8,26 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:06...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1 30414 Α2 - Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
1 20136 Α1.2 - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ
2 37338 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ
3 30255 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
4 20312 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΚΟΚΚΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
20335
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
21175
ΤΡΙΛΥΡΑΚΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ
77800
18,11 α:8,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:66...
18,01 α:8,01 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:40...
17,95 α:7,95 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:9...
ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 30290 Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΛΥΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1 30380 Α1.2 - ΒΝΣ "ΓΕΛΑΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ"
ΛΑΧΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
2 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 20376 Α2 - Η' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
4 20368 Α2 - Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΛΟΥΚΑΡΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
7421
17,87 α:7,87 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:35...
ΧΙΩΤΗ ΝΕΦΕΛΗ
1 20349 Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2 20372 Α2 - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
4 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
72805
17,49 α:7,49 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7...
ΧΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1 30385 Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
2 30290 Α2 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
4 30384 Α2 - ΒΝΣ " Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ"
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
27418
62199
17,30 α:7,30 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:47...
17,19 α:7,19 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:07...
ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
1 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
ΚΑΡΑΜΠΕΛΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
1 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
2 20312 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"
3 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
4 30385 Α2 - ΒΝΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ"
ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
70414
17,09 α:7,09 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:9...
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ
1 30360 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ"
2 30255 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
3 20372 Α2 - Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ
49115
11,53 α:11,53 β:0 γ:0 δ:0
ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1 20349 Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 17 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΠΑΛΙΩΤΗ ΑΓΑΠΗ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 180
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
48905
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
11,26 α:11,26 β:0 γ:0 δ:0
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1 20363 Α2 - Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 18 από 18