ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ – ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(Εαρινού Εξαμήνου 2010-2011)
Δευτέρα 16 Μαΐου 2011
α/α
Ώρα
παρουσίασης
Τίτλος πτυχιακής εργασίας
1
09:30-10:00
Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά του
νομού Έβρου
2
10:00-10:30
3
10:30-11:00
4
11:00-11:30
Παγασητικός Κόλπος - Οικολογία Ρύπανση
Εμμανουήλ Παναγιώτης
5
11:30-12:00
Υγροβιότοπος Χορταρολίμνης - Λίμνης
Αλυκής -Ασπρολίμνης νήσου Λήμνου
Μπραϊνατλή Σουλτάνα
Κονσολάκη Σουλτάνα
6
12:00-12:30
Το δασικό Κτηματολόγιο στην ΕλλάδαΠαράδειγμα κτηματογράφησης στην
περιοχή Μαλεσίνα νομού Φθιώτιδας
Αγγελή Βασιλική
Λιακοπούλου Βαΐα
7
12:30-13:00
Οι χρωμοσωμικές μεταλλάξεις και το
σύνδρομο DOWN
8
13:00-13:30
Τοπογραφική αποτύπωση Εστιών ΤΕΙ
Καρδίτσας Οικοπέδου Ο.Τ.Δ. Ιδιοκτησίας
2 στο Δ. Δ. Καρδίτσας
Κουτσαλιάρη Χρυσοβαλ.
Μούταφη Ευγενία
Γαργάλα Βασιλική
Δημψάνα Δέσποινα
Κατσούκη Σουλτάνα
Μπέση Νικολέτα
9
13:30-14:00
Η δραστηριότητα της Θήρας στους νομούς
Πειραιά και Καρδίτσας
Μιχαλακάκου Βασιλική
Γκούρλα Ευτυχία
10
14:00-14:30
Επιπτώσεις αιολικών πάρκων στην
ορνιθοπανίδα
Κατσίκα Μαρία
Μαραντίδη Γαβριέλα
11
14:30-15:00
Εξάπλωση, πληθυσμοί και ενδιαιτήματα
του αγριόγιδου (Rupicapra rupicarpa) στη
νότια Πίνδου
Χονδρος Ιωάννης
12
15:00-15:30
Δασοτεχνικά έργα του Δασαρχείου
Καρδίτσας από το 1999 έως 2009
Κακάτσιου Ευαγγελία
13
15:30-16:00
Διαχείριση καμένης έκτασης του 2006 στο
δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής
Κουτσούρη Αικατερίνη
Αδραμερινού Ευδοξία
Η λευκοκαλλιέργεια στην Ελλάδα.
Χρησιμοποιούμενοι κλώνοι-Βοτανικά
χαρακτηριστικά
Ιδιότητες ξύλου δρυός (Quercus rubra)
μετά από ξήρανση με μικροκύματα και
εμποτισμό με σογιέλαιο
Ονοματεπώνυμο
σπουδαστών
Αδάμος Αλέξανδρος
Διαμαντόπουλος Κων/νος
Δημητρούλης Κων/νος
Γιαννουσά Ελπίδα
Τσίντζου Παρασκευή
Εξεταστική
Επιτροπή
Χασιώτης Χρήστος
Τσιρούκης Αχιλλέας
Στελλάτος Ευάγγελος
Τσιρούκης Αχιλλέας
Χασιώτης Χρήστος
Αδαμόπουλος Στέργιος
Αδαμόπουλος Στέργιος
Σιδεράς Αδαμάντιος
Τσιρούκης Αχιλλέας
Μπουγουλιά Στεργιάννω
ΕυθυμίουΓεώργιος
Μπακαρού Ρίτσα
Μπουγουλιά Στεργιάννω
Ευθυμίου Γεώργιος
Μπακαρού Ρίτσα
Ζαβάκος Γεώργιος
Μπουγουλιά Στεργιάννω
Κουτρουμπή Αργυρούλα
Ζαραγκότας Δημήτριος
Αδαμόπουλος Στέργιος
Ευθυμίου Γεώργιος
Κατσή Αθηνά
Ζαβάκος Γεώργιος
Πατρίκης Βασίλειος
Μπίρτσας Περικλής
Αρέτος Βασίλειος
Στελλάτος Ευάγγελος
Μπίρτσας Περικλής
Ευθυμίου Γεώργιος
Στελλάτος Ευάγγελος
Μπίρτσας Περικλής
Βραχνάκης Μιχαήλ
Μπουγουλιά Στεργιάννω
Σφυρίδης Ηλίας
Ζαβάκος Γεώργιος
Ανυφαντή Αναστασία
Τσιρούκης Αχιλλέας
Στελλάτος Ευάγγελος
Ντόβολος Χαράλαμπος
Τρίτη 17 Μαΐου 2011
α/α
Ώρα
παρουσίασης
1
09:30-10:00
2
10:00-10:30
3
10:30-11:00
Η λειμώνια μηδική και η καλλιέργειά της
στην Ελλάδα
4
11:00-11:30
Καταγραφή και αξιοποίηση ορεινών
βοσκοτόπων και λιβαδιών του νομού
Λέσβου
5
11:30-12:00
Διαδικτυακή πύλη Εθνικών Δρυμών του
Ελλαδικού χώρου
6
12:00-12:30
7
12:30-13:00
8
13:00-13:30
Η δραστηριότητα της Θήρας στο νομό
Έβρου
9
13:30-14:00
Βιολογία της αγριόγατας (Felis silvestris)»
10
14:00-14:30
Η σημασία των χειροπτέρων για τη
βιοποικιλότητα των Προστατευόμενων
Περιοχών
11
14:30-15:00
Αποκατάσταση στον Εθνικό Δρυμό της
Πάρνηθας μετά την πυρκαγιά
12
15:00-15:30
Γεωπάρκα - Το γεωπάρκο του
απολιθωμένου δάσους Λέσβου
13
15:30-16:00
14
16:00-16:30
Τίτλος πτυχιακής εργασίας
Απογραφή και αξιολόγηση της παρόχθιας
δασικής και λιβαδικής βλάστησης των
ποταμών των Πρεσπών
Βοτανικά και οικολογικά χαρακτηριστικά
προστατευόμενων λιβαδικών ειδών στην
Ελλάδα
Διαδραστικός χάρτης περιοχών
Δασοπονικού ενδιαφέροντος με χρήση
τεχνολογιών διαδικτύου
Η συμβολή των δασοτεχνικών έργων στην
αξιοποίηση των δασών. Εφαρμογή στην
περιοχή του νομού Καρδίτσας
Επιστημονική παρακολούθηση σε
Προστατευόμενες Περιοχές - Διερεύνηση
της επισκεψιμότητας στο Εθνικό Πάρκο
Βόρειας Πίνδου
Προσδιορισμός της σχέσης
μετεωρολογικών δεικτών με το
περιεχόμενο υγρασίας της λεπτής δασικής
καύσιμης ύλης
Ονοματεπώνυμο
σπουδαστών
Εξεταστική Επιτροπή
Βραχνάκης Μιχαήλ
Τσιρούκης Αχιλλέας
Ζαβάκος Γεώργιος
Βραχνάκης Μιχαήλ
Πατσιατζή Ευθυμία
Τσιρούκης Αχιλλέας
Τσιμπούκης Κωνσταντίνος
Ευθυμίου Γεώργιος
Βραχνάκης Μιχαήλ
Γκάρτζου Μαρία
Τσιρούκης Αχιλλέας
Μπουγουλιά Στεργιάννω
Βραχνάκης Μιχαήλ
Βαληλής Δημήτριος
Ευθυμίου Γεώργιος
Μπίρτσας Περικλής
Καραγεώργος Αντώνιος
Ταρατσίδης Γεώργιος
Ευθυμίου Γεώργιος
Χατζηνικολάου Κων/νος
Βραχνάκης Μιχαήλ
Καραγεώργος Αντώνιος
Στάικος Κωνσταντίνος
Ευθυμίου Γεώργιος
Κουτρουμπή Αργυρούλα
Χουλιάρας Ιωάννης
Κυρίτση Αικατερίνη
Ζαβάκος Γεώργιος
Καραγεώργος Αντώνιος
Μπίρτσας Περικλής
Φελάνη Γαρυφαλιά
Μπουγουλιά Στεργιάννω
Βραχνάκης Μιχαήλ
Μπίρτσας Περικλής
Μεταξάς Μιχάλης
Ευθυμίου Γεώργιος
Μπουγουλιά Στεργιάννω
Μπίρτσας Περικλής
Μπικιροπούλου Ευσταθία
Βραχνάκης Μιχαήλ
Τότσκα Ευδοκία
Τσιρούκης Αχιλλέας
Ευθυμίου Γεώργιος
Παπαθεοδώρου Αναστασία Βέργος Στέργιος
Μητσόπουλος Ιωάννης
Ευθυμίου Γεώργιος
Γαβάνας Δημήτριος
Μπίρτσας Περικλής
Μπουγουλιά Στεργιάννω
Γιάννου Ιωάννα
Ζιώγας Γεώργιος
Ευθυμίου Γεώργιος
Καραγεώργος Αντώνιος
Βραχνάκης Μιχαήλ
Ροδάκογλου Θεοδώρα
Μητσόπουλος Ιωάννης
Ευθυμίου Γεώργιος
Βλάχου Μυρτώ
Η παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών είναι δημόσια, με ελεύθερη παρακολούθηση από όλα τα μέλη
της Εκπαιδευτικής Κοινότητας. Ιδιαίτερα χρήσιμη θα είναι η παρακολούθηση από τους σπουδαστές.
Καρδίτσα 10-5-2011
Από τη Γραμματεία του Τμήματος