Κατάσταση μηχανημάτων προς πλειστηριασμό

MHXANHMATA
MACHINERY
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ / SUMMARY TABLE
ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ /
1st OFFER
PRICE €
01. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΙΛΟ / INOX SILOS
02. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ R4 / R4 PRODUCTION LINE
03. TMHMA ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ R7 / R7 PRODUCTION LINE
04. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α' ΥΛΩΝ / RAW MATERIALS HANDLING
05. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΟΛΤΟΥ & ΣΜΑΛΤΟΥ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ / SLIP GLAZE EFFLUENT HANDLING
06. ΠΥΡΓΟΙ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ & ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / SPRAY DRYERS & GAS BURNERS
07. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΣ / CERAMIC DUST HANDLING
08. TMHMA ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΛΑΡΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ /
DECORATION DEPT & SCREEN PRINTING DEPT
09. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ J2 / PRODUCTION LINE J2 SUPPLEMENT
10. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / LABORATORY & WORKSHOP MACHINERY
11. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ / GENERAL SERVICE EQUIPMENT
12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ / UTILITIES
13. ΚΑΛΟΥΠΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ / DIES – DIE SETS
13A. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ / ADDITIONAL INVENTORY OF DIE SETS
14. ΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ / NON-ENCODED MATERIAL
15. ΑΠΟΡΡIΜΜΑΤΑ / SCRAP
16. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ADDITIONAL INVENTORY EQUIPMENT
17. ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / FINAL INVENTORY EQUIPMENT
ΣΥΝΟΛΑ / TOTAL
MACHINERY 19-06-14
228.800
0
66.950
38.350
155.689
62.674
152.121
53.950
63.700
3.402
37.223
6.717
50.865
0
35.577
13.000
3.903
35.415
1.008.335
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 1
01. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΙΛΟ / INOX SILOS
Α/Α
ID.NR.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ACCOUNT CODE
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT
ΠΡΑΞΗ Β
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES
ΒΑΡΟΣ
ΣΙΔΗΡΩΝ
WEIGHT
IRONING
(Kg)
ΒΑΡΟΣ
ΑΝΟΞ.
WEIGHT
ANSI 304
(Kg)
ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
YEAR OF
MANUFACTU
RE
ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1st OFFER
PRICE €
ΣΙΛΟ / SILOS A1-A5 & B1-B5
1
Ανοξείδωτα σιλό, τεμ.10
INOX SILOS Φ2250Χ10800 >Φ400Χ1750 #3-4 ANSI 304 10 items
Δείκτες στάθμης, τεμ. 20
Level indicators 20 items
3
Μεταλλική βάση για 10 σιλό
Set of steel structures
4
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-59 (40 σιλό)
CONVEYOR BELT Shape: 1 R+6M, w=50cm, L=18,00m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=3,00KW
5
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-60 (Κάτω)
CONVEYOR BELT Shape: 1 R+5M, w=50cm, L=13,30m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=2,20KW
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-61 (Κάτω)
CONVEYOR BELT Shape: 1 R+5M, w=50cm, L=13,30m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=2,20KW
Μαχαίρια, τεμ. 12 (5 πάνω, 7 κάτω)
Blade-type diverters 12 items
Ηλεκτρολογικό υλικό
Set of electrical equipment
Δοσομετρικές ταινίες τεμ.10
WEIGHING & DISCHARGE CONVEYORS: TEA NES 400 (800-11000Kg/h) Nominal Delivery 8000Kg/h
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-64 (40 σιλό)
CONVEYOR BELT Shape: 1 R+2M, w=50cm, L=16,00m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=3,00KW
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-65 (40 σιλό)
CONVEYOR BELT Shape: 1 R+2M, w=50cm, L=16,00m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=3,00KW
2
6
1200022000-20002-00
1200022000-20001-00
7
8
9
10
11
1200022000-20006-00
1200022000-20001-00
40000
11000
2000
57.200
2000
57.200
2003
57.200
10 items
ΣΙΛΟ / SILOS C1-C5 & D1-D5
12
40000
Ανοξείδωτα σιλό, τεμ.10
INOX SILOS Φ2250Χ10800 >Φ400Χ1750 #3-4 ANSI 304 10 items
Δείκτες στάθμης, τεμ. 20
Level indicators 20 items
14
Μεταλλική βάση για 10 σιλό
Set of steel structures
15
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-80 (40 σιλό)
CONVEYOR BELT Shape: 1 R+5M, w=50cm, L=13,20m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=2,20KW
16
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-62 (Κάτω)
CONVEYOR BELT Shape: 1 R+5M, w=50cm, L=13,30m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=2,20KW
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-63 (Κάτω)
CONVEYOR BELT Shape: 1 R+5M, w=50cm, L=13,30m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=2,20KW
Μαχαίρια, τεμ. 12 (Κάτω)
Blade-type diverters 12 items
Ηλεκτρολογικό υλικό
Set of electrical equipment
Δοσομετρικές ταινίες τεμ.10
WEIGHING & DISCHARGE CONVEYORS: TEA NES 400 (800-11000Kg/h) Nominal Delivery 8000Kg/h
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-66 (40 σιλό)
CONVEYOR BELT Shape: 1 R+2M, w=50cm, L=16,00m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=3,00KW
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-67 (40 σιλό)
CONVEYOR BELT Shape: 1 R+2M, w=50cm, L=16,00m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=3,00KW
13
17
1200022000-20002-00
1200022000-20001-00
18
19
20
21
22
1200022000-20006-00
1200022000-20001-00
11000
10 items
ΣΙΛΟ / SILOS E1-E5 & F1-F5
23
1200022000-20301-00
24
25
Ανοξείδωτα σιλό, τεμ.5
INOX SILOS Φ2250Χ10800 >Φ400Χ1750 #3-4 ANSI 304 5 items
20000
Ανοξείδωτα σιλό, τεμ.5
INOX SILOS Φ2250Χ10800 >Φ400Χ1750 #3-4 ANSI 304 5 items
20000
Δείκτες στάθμης, τεμ. 20
Level indicators 20 items
26
Μεταλλική βάση για 10 σιλό
Set of steel structures
27
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-53 (Κάτω)
CONVEYOR BELT Shape: 1 R+5M, w=50cm, L=14,00m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=2,20KW
28
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-54 (Κάτω ως 83) CONVEYOR BELT Shape: 1 R+5M, w=50cm, L=15,50m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=2,20KW
29
1200022000-20401-01
1200022000-20501-00
MACHINERY
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-55 (Κάτω)
CONVEYOR BELT Shape: 1 R+5M, w=50cm, L=15,50m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=2,20KW
11000
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 2
1200022000-20501-00
30
Μαχαίρια, τεμ. 12 (Κάτω)
Blade-type diverters 12 items
31
Ηλεκτρολογικό υλικό
Set of electrical equipment
Δοσομετρικές ταινίες τεμ.10
WEIGHING & DISCHARGE CONVEYORS: TEA NES 400 (800-11000Kg/h) Nominal Delivery 8000Kg/h
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-71 (40 σιλό)
CONVEYOR BELT Shape: 1 R+2M, w=50cm, L=17,50m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=3,00KW
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-72 (40 σιλό)
CONVEYOR BELT Shape: 1 R+2M, w=50cm, L=17,50m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=3,00KW
35
Ανοξείδωτα σιλό, τεμ.10
INOX SILOS Φ2250Χ10800 >Φ400Χ1750 #3-4 ANSI 304 10 items
36
Δείκτες στάθμης, τεμ. 20
Level indicators 20 items
37
38
Μεταλλική βάση για 10 σιλό
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-15 (Πάνω)
Set of steel structures
CONVEYOR BELT Shape: 1 R, w=50cm, L=6,60m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=1,10KW
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-16 (Πάνω)
CONVEYOR BELT Shape: 1 R, w=50cm, L=13,30m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=2,20KW
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-17 (Πάνω)
CONVEYOR BELT Shape: 1 R, w=50cm, L=13,30m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=2,20KW
41
42
Μαχαίρια, τεμ. 12 (Κάτω)
Ηλεκτρολογικό υλικό
Blade-type diverters 12 items
Set of electrical equipment
43
Δοσομετρικές ταινίες τεμ.10
WEIGHING & DISCHARGE CONVEYORS: TEA NES 400 (800-11000Kg/h) Nominal Delivery 8000Kg/h
44
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-18 (Κάτω)
CONVEYOR BELT Shape: 1 R+2M, w=50cm, L=16,00m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=3,00KW
45
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-19 (Κάτω)
CONVEYOR BELT Shape: 1 R+2M, w=50cm, L=16,00m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=3,00KW
32
33
34
1200022000-20500-01
1200022000-20501-00
2003
57.200
2005
57.200
10 items
ΣΙΛΟ / SILOS H1-H5 & I1-I5
39
40
1200022000-20501-00
40000
11000
10 items
228.800
MACHINERY
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 3
03. TMHMA ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ R7 / R7 PRODUCTION LINE
Α/Α
ID.NR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ACCOUNT CODE
1200030010-19801-00
1200030010-20101-00
1200030010-19801-00
1200030010-19901-00
1200030010-20101-00
1200030010-19901-00
1200030010-19801-00
1200030010-19901-00
1200030010-19801-00
1200030010-19901-00
1200030010-19901-00
1200030010-19801-00
1200030010-20301-00
1200030010-19801-00
1200030010-20401-01
1200030010-19901-00
1200030010-19901-00
1200030010-19901-00
1200030010-19901-00
1200030010-20101-00
1200030010-20101-00
1200028070-20103-00
1200028070-20201-00
1200028070-20301-00
1200028070-20501-00
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
YEAR OF
MANUFACT
ΠΡΕΣΑ MAER 200T
HYDRAULIC PRESS mod MAER 200T
ΠΡΕΣΑ ΡΗ200
HYDRAULIC PRESS PH200
Μηχ/σμοί καλουπιών 2x20, σετ 2
DIE-SETS for the presses 2x20, 2 sets
Μηχ/σμοί καλουπιών "πίπες", 10x10,10x20,15x15, σετ 4 DIE-SETS for the presses "pipes", 10x10, 10x20, 15x15, 4 sets
Μηχ/σμοί καλουπιών 10x30 (2 είδη), σετ 2
DIE-SETS for the presses 10x30 (2 types), 2 sets
Καλούπια "πίπες", τεμ. 23
DIES ''PIPES” 23 items
Καλούπια 2x20, τεμ. 17
DIES 2X20 17 items
Καλούπια 10x10, τεμ.10
DIES 10X10 10 items
Καλούπια 10x15, τεμ. 6
DIES 10X15 6 items
Καλούπια 10x20, τεμ.8
DIES 10X20 8 items
Καλούπια 10x30, τεμ.7
DIES 10X30 7 items
Εγκατάσταση τροφοδοσίας πρέσας, τεμ. 2 & 16 σιλο
Special feeding platform behind the press 2 items + 16 small silos
Βαγόνια εναπόθεσης σχαρών τεμ.40 & σχάρες τεμ.700 700 grids + 40 trolleys for the storage of tiles until dryer
Οριζόντιο ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ SOLAR ERS 13/1800/300 o
HORIZONTAL ROLLER DRYER mod. SOLAR ERS 13/1800/300 o
Εξοπλισμός ενεργειακής βελτίωσης επί του ξηραντ.
EQUIPMENT OF ENERGY IMPROVEMENT TO THE DRYER
ΥΑΛΟΓΡΑΜΜΗ μήκους 17μ
GLAZING LINE 17m long
SPRAY CABIN
Καμπίνα ψεκάσματος
Καμπίνα διπλού δίσκου
CENTRIFUGAL GLAZE SPRAY DOUBLE DISK BOOTH
HIGH PRESSURE FIXING BATH WITH PUMP (AIRLESS)
Καμπίνα φυσατόρε με αντλία
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΩΜΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
GREEN TILES STORAGE MACHINERY mod. SYSTEM FLEXI-STORE-BUFFER
1995
1998
1998
1999
2001
1999
1998
1999
1998
1999
1999
1998
2003
1998
2004
1999
1999
1999
1999
2001
ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ψημένων πλακιδίων
2001
SORTING LINE mod SYSTEM EASY LINE S.Nr. 210135
ΣΥΝΟΛΟ
MACHINERY
ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1st OFFER
PRICE €
10.400
10.400
2.167
4.333
2.167
2.990
2.210
1.300
780
1.040
910
1.733
1.733
4.333
737
433
1.300
650
4.333
13.000
66.950
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 4
04. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α' ΥΛΩΝ / RAW MATERIALS HANDLING
Α/Α
ID.NR.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ACCOUNT CODE
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES
ΠΡΑΞΗ Β
ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
YEAR OF
MANUFACT
ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1st OFFER
PRICE €
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ ΣΠΑΣΤΗΡΑ / BOX FEEDERS
1
2
1200010010-19401-00
1200020010-18800-00
Τροφοδότης σπαστήρα LAKER, χωρίς δυναμοκυψέλες
Τροφ. σπαστήρα τύπου LAKER, χωρίς δυναμ/λες
Box feeder LAKER CA-7x1, caterpillar, gear box: BREVIVI EC4 150F i=1/800
Box feeder like LAKER CA-7x1, caterpillar, gear box: BREVIVI EC4 150F i=1/800
1982
1996
2.167
3.033
1982
1996
2.600
3.467
1998
5.200
1998
1998
1.733
1.733
1982
1982
1982
1995
1995
1995
1990
1990
1990
1990
1995
1995
2005
2005
2005
2005
1.083
867
867
1.300
1.083
1.300
867
867
867
867
1.300
1.083
1.517
1.300
1.733
1.517
ΣΥΝΟΛΟ
38.350
ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ / CLAY CRUSHERS
3
4
1200010010-19401-00
1200020010-19601-00
Σπαστήρας VERDES
Σπαστήρας VERDES (περιοχή DORST)
Clay crusher VERDES 117T, P=22,5KW Q=30-50tn/h
Clay crusher VERDES 117T, P=22,5KW Q=30-50tn/h S.N.:1601
ZYΓΙΣΤΙΚΑ / WEIGHING UNITS
5
1200000010-19901-00
6
7
1200020010-18800-00
1200010010-19401-00
2 material input (big bags), 2 screw conveyors, load cells 3X1tn, discharge by
pneumatic conveyor, control & software: ACMON Batcher 510
Μονάδα ζύγισης με οθόνη ηλεκτρονικής ένδειξης REVERE transducers 5103 4X10tn, control & software: ACMON Batcher 510
Μονάδα ζύγισης με οθόνη ηλεκτρονικής ένδειξης PHILIPS load cells PR6201/14L 4X10tn, control & software: ACMON Batcher 510
Ζυγιστικά ΑΚΜΩΝ (περιοχή DORST)
MΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ / BELT CONVEYORS
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1200010010-20001-00
1200010010-20101-00
1200010010-20101-00
1200010010-20301-00
1200020010-18800-00
1200020010-18800-00
1200020010-18800-00
1200020010-19801-00
1200020010-19801-00
1200020010-19801-00
1200020010-19901-00
1200020010-19901-00
1201120010-20500-01
1201120010-20500-01
1201120010-20500-01
1201120010-20500-01
MACHINERY
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-1 (Ζυγός Α)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-2 (Ζυγός Α)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-3 (Τριβεία 1-4) (Ύπαιθρο)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-50 (Τριβεία 1-4)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-48 (Ζυγός B)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-49 (Ζυγός B)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-4 (Τριβεία 5-8)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-5 (Τριβεία 5-8)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-6 (Τριβεία 5-8)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-7 (Τριβεία 5-8)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-51 (Τριβεία 9-10)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-52 (Τριβεία 9-10)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-43 (Ανακύκλωση)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-40 (Ανακύκλωση)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-41 (Ανακύκλωση)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-42 (Ανακύκλωση)
Shape: 3 R, w=60cm, L=13,10m, u=0,65m/s, Q=34tn/h, P=2,20KW
Shape: 3 R, w=60cm, L=5,50m, u=0,65m/s, Q=34tn/h, P=1,10KW
Shape: 3 R, w=60cm, L=11,50m, u=0,65m/s, Q=34tn/h, P=1,50KW
Shape: 3 R, w=60cm, L=17,60m, u=0,65m/s, Q=34tn/h, P=2,20KW
Shape: 3 R, w=60cm, L=8,70m, u=0,65m/s, Q=34tn/h, P=1,50KW
Shape: 3 R, w=60cm, L=17,40m, u=0,65m/s, Q=34tn/h, P=3,00KW
Shape: 3 R, w=60cm, L=8,00m, u=0,65m/s, Q=34tn/h, P=1,50KW
Shape: 3 R, w=60cm, L=5,50m, u=0,65m/s, Q=34tn/h, P=1,10KW
Shape: 3 R, w=60cm, L=10,00m, u=0,65m/s, Q=34tn/h, P=1,50KW
Shape: 3 R, w=60cm, L=5,50m, u=0,65m/s, Q=34tn/h, P=1,10KW
Shape: 3 R, w=60cm, L=11,10m, u=0,65m/s, Q=34tn/h, P=2,20KW
Shape: 3 R, w=60cm, L=6,60m, u=0,65m/s, Q=34tn/h, P=1,10KW
Shape: 1 R, w=90cm, L=4,50m, u=0,33m/s, Q=24tn/h, P=2,20KW, roller/20cm
Shape: 3 R, w=50cm, L=3,90m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=1,10KW
Shape: 3 R, w=50cm, L=15,90m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=3,0KW, covered
Shape: 3 R, w=50cm, L=11,00m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=2,20KW, covered
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 5
05. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΟΛΤΟΥ & ΣΜΑΛΤΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ / SLIP GLAZE EFFLUENT HANDLING
Α/Α
ID.NR.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ACCOUNT CODE
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES
ΒΑΡΟΣ
ΣΙΔΗΡΩΝ
WEIGHT
IRONING
(Kg)
ΒΑΡΟΣ
ΑΝΟΞ.
WEIGHT
ANSI 304
(Kg)
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
YEAR OF
MANUFACT
ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1st OFFER
PRICE €
ΤΡΙΒΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΣ / CERAMIC SLIP ΒΑLL MILLS
1
2
3
4
1200000010-19701-01
1200000010-19701-01
1200010010-20801-00
1200010010-20801-00
Τριβείο χώματος Νο9
Τριβείο χώματος Νο10
Τριβείο χώματος Νο3 -Σώμα τριβείου μόνοΤριβείο χώματος Νο4 -Σώμα τριβείου μόνο-
NASSETTI-OMIS BM 34000 (34000lt) complete P=110KW+18,5KW n=11-12rpm
5
1200010010-20801-00
Μηχανισμός κίνησης τριβείου Νο3 / DRIVING UNIT
6
7
8
9
10
1200010010-20801-00
Μηχανισμός κίνησης τριβείου Νο4 / DRIVING UNIT
Main motor: P=90KW, Starting gear motor: P=18,5KW i=1/8,14, Main drive reducer:
ROSSI RP2/280/BBE/18 (253KW) i=1/17,34 Coupling: FLUID TRANS 432 Size 17, Disk
break unit, Final n=13rpm 2 items
1200020010-19100-00
1200020010-19100-00
1200020010-19100-00
1200020010-19100-00
Τριβείο χώματος Νο5
Τριβείο χώματος Νο6
Τριβείο χώματος Νο7
Τριβείο χώματος Νο8
Metallic Drum Φ3200Χ4000 # 20 (32000lt)
Metallic Drum Φ3200Χ4000 # 20 (32000lt)
Metallic Drum Φ3200Χ4000 # 20 (32000lt)
Metallic Drum Φ3200Χ4000 # 20 (32000lt)
11
1200020010-19801-00
Μηχανισμός κίνησης τριβείου Νο5 / DRIVING UNIT
12
1200020010-19801-00
Μηχανισμός κίνησης τριβείου Νο6 / DRIVING UNIT
13
1200020010-20201-00
Μηχανισμός κίνησης τριβείου Νο7 / DRIVING UNIT
-Σώμα τριβείου μόνο-Σώμα τριβείου μόνο-Σώμα τριβείου μόνο-Σώμα τριβείου μόνο-
Μηχανισμός κίνησης τριβείου Νο8 / DRIVING UNIT
14
15
16
17
18
19
1200020010-20801-00
1200020010-19801-00
1200020010-20201-00
1200020010-20801-00
1200040010-19000-00
1200040010-19000-00
Ηλεκτρικός πίνακας τριβείων Νο3 & Νο4
Ηλεκτρικός πίνακας τριβείου Νο5 & Νο6
Ηλεκτρικός πίνακας τριβείου Νο7 & Νο8
Τριβείο άλεσης πρώτων υλών Νο11
Τριβείο άλεσης πρώτων υλών Νο12
21
22
23
24
25
26
27
28
29
32
33
34
35
1200035010-19400-00
1200035010-19400-00
1200035010-19400-00
1200035010-19400-00
1200035010-19501-00
1200035010-19501-00
1200035010-19501-00
1200035010-19501-00
1200035010-19501-00
1200035010-19801-00
1200035010-19801-00
1200035010-20001-00
1200035010-20001-00
Τριβείο σμάλτου Νο4, ικανότητας 3tn
Τριβείο σμάλτου Νο5, ικανότητας 3tn
Τριβείο σμάλτου Νο6, ικανότητας 3tn
Τριβείο σμάλτου Νο7, ικανότητας 3tn
Τριβείο σμάλτου Νο Μ1, ικανότητας 200kg
Τριβείο σμάλτου Νο Μ2, ικανότητας 200kg
Τριβείο σμάλτου Νο Μ5, ικανότητας 100kg
Τριβείο σμάλτου Νο Μ7, ικανότητας 200kg
Τριβείο σμάλτου Νο Μ6, ικανότητας 200kg
Τριβείο σμάλτου Νο Μ3.2, ικανότητας 50kg
Τριβείο σμάλτου Νο Μ3.3, ικανότητας 50kg
Τριβείο σμάλτου Νο13, ικανότητας 2tn
Τριβείο σμάλτου Νο14, ικανότητας 1tn
(στο Συνεργείο Συντήρησης) ΕΛΛΙΠΗΣ
1998
1998
1991
1991
8.667
8.667
2.904
2.904
2007
2.167
2007
2.167
1991
1991
1991
1991
2.904
2.904
2.904
2.904
Main motor: P=90KW, Starting gear motor: P=18,5KW i=1/8,14, Main drive reducer:
ROSSI RP2/280/BBE/18 (253KW) i=1/17,34 Coupling: FLUID TRANS 432 Size 17, Disk
break unit, Final n=13rpm 2 items
2002
2.167
2002
2.167
Main motor: P=90KW, Starting gear motor: P=18,5KW i=1/8,14, Main drive reducer:
ROSSI RP2/280/BBE/18 (253KW) i=1/17,34 Coupling: FLUID TRANS 432 Size 17, Disk
break unit, Final n=13rpm 2 items 2nd: DEFICIENT
2002
2.167
2007
1.500
Electrical board for two Ball Mills
Electrical board for two Ball Mills
Electrical board for two Ball Mills
4000
4000
2002
2002
2002
1990
1990
1.733
1.733
1.733
1.517
1.517
4000
4000
4000
4000
2000
2000
2000
2000
2000
1000
1000
4000
2500
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1998
1998
2001
2001
1.300
1.517
1.517
1.517
953
953
650
1.083
1.083
433
433
1.083
867
NASSETTI-OMIS BM 34000 (34000lt) complete P=110KW+18,5KW n=11-12rpm
Metallic Drum Φ3200Χ4000 # 20 (32000lt) -BODY ONLYMetallic Drum Φ3200Χ4000 # 20 (32000lt) -BODY ONLY-
-BODY ONLY-BODY ONLY-BODY ONLY-BODY ONLY-
Met. Drum Φ2400Χ2900 #14 P= 55,0KW Gear box: CAVAZZALE VICENTINI i=1/12
Met. Drum Φ2400Χ2900 #14 P= 55,0KW Gear box: CAVAZZALE VICENTINI i=1/12
11000
11000
11000
11000
11000
11000
ΤΡΙΒΕΙΑ ΣΜΑΛΤΟΥ / GLAZE ΒΑLL MILLS
MACHINERY
Met. Drum Φ2400Χ2900 #14 P= 45,0KW
Met. Drum Φ2400Χ2900 #14 P= 55,0KW Gear box: CAVAZZALE VICENTINI i=1/12
Met. Drum Φ2400Χ2900 #14 P= 55,0KW Gear box: CAVAZZALE VICENTINI i=1/12
Met. Drum Φ2400Χ2900 #14 P= 55,0KW Gear box: CAVAZZALE VICENTINI i=1/12
Φ1000X1000 3,0KW
Φ1000X1000 3,0KW
Φ900X900 3,0KW
Φ1000X1000 7,5KW
Φ1000X1000 3,0KW
Φ800X620 0,75KW
Φ800X620 0,75KW
Φ2400X2900 37,0KW
Φ1600X1700 18,5KW
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 6
36
1200035010-20001-00
Τριβείο σμάλτου Νο15, ικανότητας 2tn
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
1200000020-19601-00
1200010011-19000-00
1200010020-18900-00
1200020010-20001-00
1200020011-20001-00
1200020020-19400-00
1200026030-20807-00
1200026030-20807-00
1200035010-19901-00
1201120010-20001-00
1201120010-20101-00
1201120010-20101-00
1201120010-20201-00
1201120010-20301-00
1201120010-20501-00
Αντλία 3" απόνερων πύργου CIBEC
Διαφραγματικές αντλίες πολτού 3", τεμ.3
Αντλία 3" απόνερων πύργου DORST
Διαφρ. αντλία πολτού 3" (περιοχή DORST)
Διαφρ. αντλία πολτού 3" (περιοχή DORST)
Αντλία 3" απόνερων πύργου NIRO
Διαφραγματική αντλία 2" (Τριβεία 1-4)
Διαφραγματική αντλία 3" (Τριβεία 5-10)
Διαφραγματική αντλία σμάλτου 2", τεμ.2
Διαφραγματικές αντλίες 3", τεμ.2 (δεξ.5 & δεξ.1)
Διαφραγματική αντλία 2" ταμιευτήρα (υπόγειο buffer)
Διαφραγματική αντλία 3" ταμιευτήρα (buffer)
Διαφραγματική αντλία 3" (δεξ. καθίζησης)
Διαφρ. αντλία 2" (στην έξοδο των λαμελών)
Διαφραγματική αντλία 2" blunger
56
58
1200000020-19601-00
1200020020-19400-00
Εμβολοφόρα αντλία πολτού πύργου CIBEC
Εμβολ. αντλίες πολτού πύργου DORST, τεμ.2
59
1201120010-20301-00
2 Εμβολοφόρες αντλίες πολτού με κοινή υδραυλική
μονάδα και πρόσθετη υδραυλική μονάδα και βάση
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
1200020010-20001-00
1200020010-20301-00
1200020011-20101-00
1200020011-20401-01
1200020011-20501-00
1200035010-19901-00
1200035010-19901-00
1201120010-20101-00
1201120010-20101-00
1201120010-20201-00
1201120010-20201-00
1201120010-20501-00
1201120010-20601-01
1201120010-20601-01
Φ2000X2000 37,0KW
3000
2001
1.083
1995
1990
1988
1999
1999
1993
2007
2007
1998
2000
2000
2000
2001
2003
2004
368
975
325
433
433
368
347
650
520
433
260
433
542
303
303
1995
1993
2.600
5.200
1995
5.200
1999
2002
2001
2003
2004
1995
1995
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2008
2000
2000
1.842
1.950
1.733
867
867
2.167
1.733
303
970
433
303
693
650
1.387
867
217
217
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ / DIAPHRAGM PUMPS
WILDEN PUMP M15
WILDEN PUMP 15 3 items (2 στις λαμέλλες + 1 στο πεζοδρόμιο "Βεντούρι)
WILDEN PUMP 15
WILDEN PUMP 15
WILDEN PUMP M15
WILDEN PUMP M15
WILDEN PUMP 8
WILDEN PUMP 15
WILDEN PUMP M8 2 items (1 στα τριβεία 5-10 & 1 στο Συνεργείο Συντήρησης)
WILDEN PUMP 15
WILDEN PUMP 8
WILDEN PUMP 15
WILDEN PUMP 15
WILDEN PUMP 8
WILDEN PUMP 8
ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ / PISTON PUMPS
SACMI PPB30 P=15,0KW Q=9000lt/h H=3,5m (liquid 1,7spec.grav.)
SACMI PPB30 P=15,0KW Q=9000lt/h H=3,5m (liquid 1,7spec.grav.) 2 items
SACMI PPB30 P=15,0KW Q=9000lt/h H=3,5m (liquid 1,7spec.grav.) 2 items
with same hydraulic unit in operation & an addidional hydraulic unit.
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ / CENTRIFUGAL PUMPS
(1200080040-20801-00)
(1200020010-19801-00)
(1200020011-20603-01)
MACHINERY
Φυγοκ. αντλίες πολτού 3", τεμ.2 (Τριβεία 1-4)
Φυγοκ. αντλίες 3", τεμ.2 (Τριβεία 5-10)
Centr. Pump for slip 3" 15,0KW, Centr. Pump for slip 3" 37,0KW
Centr. Pump for slip 3" 37,0KW 2 items
Centr. Pump for slip 3" 15,0KW 2 items
Φυγοκεντρικές αντλίες πολτού 3", τεμ.2 (Δεξ. 1&2)
Φυγοκεντρική αντλία πολτού 3" (Δεξ. 3)
Centr. Pump for slip 3" 15,0KW
Φυγοκεντρική αντλία πολτού 3" (Δεξ. 16)
Centr. Pump for slip 3" 15,0KW
Φυγοκ. αντλία σμάλτου ΗΑBERMANΝ (υπόγειο) Centr. Pump for glaze HABERMANN PANZERPUMPEN HPK 65/300 Q=40M3/h
Φυγοκ. αντλία σμάλτου BELLINY (υπόγειο)
Centr. Pump for glaze BELLIN
Φυγοκεντρική αντλία 2" ταμιευτήρα (πλυντρίδα) Centr. Pump for dirty water 2" 3,5KW
Φυγοκεντρική αντλία 3" (Δεξ. 6)
Centr. Pump for slip 3" 37,0KW
Φυγοκ. αντλία πολυβάθμια 2" (δεξ. καθίζησης) High Pressure Centr. Pump for dirty water 2" 3,0KW
Φυγοκεντρική αντλία 2" (πλυντρίδα)
Centr. Pump for dirty water 2" 2,2KW
Φυγοκεντρική αντλία 3" blunger
Centr. Pump for slip 3" 15,0KW
Αντλία νερού ανακύκλωσης 3"
Centr. Pump for dirty water 3" 11,0KW
Αντλίες νερού ανακύκλωσης 3", τεμ.2
Centr. Pump for dirty water 3" 15,0KW 2 items
Αντλία πολτού πύργου δοκιμών
SEEPEX Progressive Cavity Pump BN 05-24 S.Nr.218521 1,1KW
Aντλία 1,5" δεξαμενής υδρυάλου
Dissolving Liquid Pump 1,5" 1,5KW
Αντλία 1,5" δεξαμενής REOFLUX
Dissolving Liquid Pump 1,5" 1,5KW
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 7
ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ / WATER PUMPS
77
78
79
80
81
82
83
84
85
1200000020-19601-00
1200010020-18900-00
(1200020010-20301-00)
(1200020011-20603-01)
1200020020-19400-00
1201020010-19901-00
1201020010-19901-00
(1201020010-20201-00)
(1201020010-20201-00)
Αντλία νερού scrubber CIBEC με δεξαμενή οβάλ
Αντλία νερού scrubber DORST με 2 δεξαμενές
Αντλία νερού υδρυάλου 1,5"
Αντλία νερού REOFLUX 1,5"
Αντλία νερού scrubber NIRO με τη δεξαμενή
Αντλίες πυροσβεστικού δικτύου, τεμ.2
Εφεδρικές αντλίες πυροσβεστικού δικτύου, τεμ.2
Αντλία νερού, τεμ.2
Αντλία νερού, τεμ.2
Centr. Pump 1,5" 1,5KW with water tank
Centr. Pump 1,5" 1,5KW with 2 water tanks
Centr. Pump 1,5" 1,5KW
Centr. Pump 1,5" 1,5KW
Centr. Pump 1,5" 1,5KW with water tank
Fire-fighting Pumps 30,0KW Q=85m3/h 2 items
Fire-fighting Pumps 11,0KW Q=60m3/h 2 items
Centr. Pump 9,2KW Q=60m3/h 2 items
Centr. Pump 7,5KW Q=40m3/h 2 items
1995
1988
2002
2006
1990
1990
1985
1985
1985
173
130
217
260
130
1.733
867
867
867
1998
1998
2000
2000
1.040
433
1.733
520
1986
1986
1998
1998
2002
2002
1985
1.110
1.110
1.452
1.004
92
92
330
2002
3.790
2007
867
1995
1.733
1988
4.333
1988
1.733
1988
2.167
1995
1995
1982
1982
1986
2.600
433
2.600
303
2.123
ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ / PRESSED AIR ACCUMULATORS
86
87
88
89
(1201020010-20201-00)
1201120010-20301-00
1201120010-20601-01
1201120010-20601-01
Πιεστικά δοχεία 2m , τεμ.2 (Αντλιοστάσιο)
Πιεστικό δοχείο 1m3 (Λαμέλλες)
Πιεστικά δοχεία 12m3, τεμ.2 (Ανακύκλωση)
Πιεστικό δοχείο 3m3 (Ανακύκλωση)
92
93
95
96
100
101
102
1200020011-18700-00
1200020011-18700-00
1200020011-19801-00
1200020011-19801-00
1200035010-20201-00
1200035010-20301-00
1200035011-18600-00
Δεξ. αποθ. πολτού ΔΕΞ.-9, 10 & 17 -Σώμα μόνοΔεξ. αποθ. πολτού ΔΕΞ.-13 -Σώμα μόνοΔεξ. αποθ. πολτού ΔΕΞ.-15 -Σώμα μόνοΔεξ. αποθ. πολτού ΔΕΞ.-16 -Σώμα μόνοΔεξαμενή νερού (όροφος Σμάλτων)
Δεξαμενή νερού (όροφος Σμάλτων)
Δεξαμενή σμάλτου (υπόγειο σμάλτων)
Φ1250X2000 2 items
Φ820X2100
Φ1880X4800 2 items
Φ1200X2700
3
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ / ΤΑΝΚS
103 1200035010-20401-01
104 1200035010-20401-01
Δεξαμ. σμάλτου τεμ.14 (περιοχή J1) κομπλέ
105 1200035010-20500-01
Δεξαμ. σμάλτου τεμ.6 (περιοχή R4) κομπλέ
106 1200035011-18600-00
Δεξαμ. σμάλτου Νο2-13 (τεμ.12) κομπλέ
107 1200035011-18600-00
Δεξαμ. σμάλτου Νο14-20 (τεμ.7) κομπλέ
108 1200035011-19601-00
Δεξαμ. σμάλτου Νο21-27 (τεμ.7) κομπλέ
110
111
112
114
115
Αναδ. Πολτού δεξαμενών CIBEC, τεμ.4
Αναδευτήρας απόνερων πύργου CIBEC
Αναδευτήρες πολτού υπόγ. δεξαμενών, τεμ.8
Αναδευτήρας απόνερων πύργου DORST
Αναδευτήρας Radicon ΔΕΞ.-9, 10, 13, 14 (τεμ.7)
Δεξαμενές σμάλτου, τεμ.2 (περιοχή J2)
Octagonal, side=1250X2800 #4 3 items -BODY ONLYOctagonal 10700Χ3100Χ2800 #4 -BODY ONLYPolygonal Ε=37,1m2 #4 -BODY ONLYOctagonal 9200Χ3000Χ2800 #4 -BODY ONLYΦ1500X3000 #3
Φ1200X3500 #3
Φ1500X2300 #3 ANSI 304
Φ1900X2000 Polyester with Stirrer 1,5KW 19rpm 15 items, Metallic base &
platform, Electric board
Φ1300X1300 ANSI 304 with Stirrer 0,75KW 23rpm 2 items
Φ1500X2300 Polyester with Stirrer 1,5KW 20rpm 6 items, Metallic base &
platform, Electric board
Φ1500X2300 IRON: 8 items + ANSI 304: 4 items, with Stirrer 1,5KW 20rpm 12
items, Metallic base & platform, Electric board
Φ1500X2300 IRON with Stirrer 1,5KW 20rpm 7 items, Metallic base & platform,
Electric board
Φ1500X2300 IRON: 4 items + ANSI 304: 3 items, with Stirrer 1,5KW 20rpm 7
items, Metallic base & platform, Electric board
4200
4200
5500
3800
350
350
300
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ / STIRRERS
1200000011-19701-00
1200000020-19601-00
1200010011-19000-00
1200010020-18900-00
1200020011-18700-00
MACHINERY
SACMI ASP 210 4 items
SACMI ASP 104
SACMI ASP 110 8 items
SACMI ASP 107
Elec. Monitor 3,7 KW 6P >1:2 >RADICON 49:2 final 20rpm 7 items
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 8
116
117
118
119
121
122
123
125
126
127
128
132
135
1200020011-19701-00
1200020011-19801-00
1200020011-19901-00
1200020011-19901-00
1200020011-20201-00
1200020020-19400-00
1200026030-20807-00
1200035010-20500-01
1200035010-20500-01
1200035010-20500-01
1200080040-20801-00
1201120010-20101-00
1201120010-20501-00
Αναδευτήρας Radicon ΔΕΞ.-17
Αναδευτήρας Radicon ΔΕΞ-15, ΔΕΞ.-16 (τεμ.7)
Αναδ. δεξαμενών πολτού (ΔΕΞ.-3), τεμ.3
Αναδευτήρες δεξαμενών πολτού (ΔΕΞ.-4) , τεμ.3
Αναδ. δεξαμενών πολτού (Νο5 & Νο6), τεμ.5
Αναδευτήρας απόνερων πύργου NIRO
Αναδευτήρες απόνερων υαλογραμμής J1 , τεμ.2
Ταχυαν. μεσαίου μίξερ σμάλτου 50÷350Kg
Ταχυαν. μεγάλου μίξερ σμάλτου 300÷1500Kg
Ταχυαν. τσιμεντένιας δεξαμενής σμάλτου
Αναδευτήρας πτυσσόμενος πύργου δοκιμών
Μειωτήρας κεντρικού αναδευτήρα buffer
Αναδευτήρας απόνερων ανακύκλωσης
Elec. Monitor 3,7 KW 6P >1:2 >RADICON 49:2 final 20rpm
Elec. Monitor 3,7 KW 6P >1:2 >RADICON 49:2 final 20rpm 7 items
VARVEL FRC260/AGV1 5,5 KW 3 items
BONFIGLIOLI 306L 7,5KW 3 items
SACMI ASP210 5 items
SACMI ASP 104
SACMI ASP210 7,5KW 12rpm 2 items
P=1,5KW n=180rpm on foot (base)
P=3,5KW n=144rpm on foot (base) with tank
P=7,5KW n=76rpm on foot (base)
P=1,5KW n=180rpm on foot (base)
P=0,37KW Gear box:3/VO6L 3992 HCP 90 B5AA 2T3V06992001 i=1/1322
5,5KW n=12rpm
1996
1996
1998
1998
1999
1990
2002
2002
2002
1998
2002
2001
2004
347
2.427
1.170
1.300
3.250
303
1.430
217
303
433
217
433
260
2004
65
ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΠΟΛΤΟΥ / MAGNET SEPARATORS
137 1200020010-20501-00
Μαγνήτες πολτού (περιοχή Dorst)
: NOT IN THIS AUCTION
MACHINERY
POSSENTI MAURIZIO S.R.L. mod FM1 nom.caracity 2250lt/h (2 magnets in 1 inox tank)
ΣΥΝΟΛΟ
155.689
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 9
06. ΠΥΡΓΟΙ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ & ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / SPRAY DRYERS & GAS BURNERS
Α/Α
ID.NR.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ACCOUNT CODE
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΒΑΡΟΣ
ΣΙΔΗΡΩΝ
WEIGHT
IRONING
(Kg)
ΠΥΡΓΟΙ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ / SPRAY DRYERS
1
2
3
4
5
6
7
8
1200000020-19601-00
1200000020-19601-00
1200000020-20401-01
1200000020-20500-01
1200010020-18900-00
1200010020-18900-00
1200020020-19400-00
1200020020-19400-00
Σώμα πύργου CIBEC, υγρός αποκονιωτής
Κολώνες, πατάρια , αερόθερμο πύργου CIBEC
Νέος κυκλώνας πύργου CIBEC τεμ.2
Νέος κυκλώνας πύργου CIBEC τεμ.2
Σώμα DORST, κυκλώνες, υγρός αποκονιωτής
Κολώνες, πατάρια , αερόθερμο πύργου DORST
Σώμα NIRO, κυκλώνας, υγρός αποκονιωτής
Κολώνες, πατάρια πύργου, αερόθερμο NIRO
9
1200000020-19601-00
Καυστήρας πύργου CIBEC
10
1200000020-19601-00
11
Body of Spray Dryer: Φ6300Χ8000+500 >Φ900Χ4400, wet scrubber ANSI 304
Heat generator, air ducts, basis, stairs, lofts
Cyclones: Φ900Χ3750 ANSI 304, 2 items
Cyclones: Φ900Χ3750 ANSI 304, 2 items
Body of S.D.: Φ7000Χ8200+1250 >Φ550Χ6500, cyclones, wet scrubber ANSI 304
Heat generator, air ducts, basis, stairs, lofts
Body of S.D.: Φ7600Χ6200+1400 >Φ900Χ6500, cyclones, wet scrubber ANSI 304
Heat generator, air ducts, basis, stairs, lofts
ΒΑΡΟΣ
ΑΝΟΞ.
WEIGHT
ANSI 304
(Kg)
ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
YEAR OF
MANUFACT
ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1st OFFER
PRICE €
7000
1995
500
500
10000
2004
2005
1982
1982
1988
1988
7.700
2.112
550
550
11.000
2.640
11.000
2.640
WEISHAUPT MONARCH G8/1-D (2250KW) S.Nr.4289790
1996
2.167
Gas train καυστήρα πύργου CIBEC
Main valve: DN80, Gas flow meter, Pressure regulator: RMG330 K1α DN50 2 items & SAV & SBV,
Pressure switches Min-Max, Solenoid valves: DN80 2 items, VAN, Pilot solenoid valve, pressure gauge
1996
1.300
1200010020-18900-00
Καυστήρας πύργου DORST
WEISHAUPT MONARCH G10/1-D (800-3950KW) S.Nr.3190524
1988
3.033
12
1200010020-18900-00
Gas train καυστήρα πύργου DORST
Main valve: DN65, Gas flow meter, Pressure regulator: RMG330 K1α DN50 2 items & SAV & SBV,
Pressure switches Min-Max, Solenoid valves: DN100 2 items, VAN, Pilot solenoid valve, pressure gauge
1996
1.300
13
1200020020-19400-00
Καυστήρας πύργου NIRO
WEISHAUPT MONARCH G10/1-D (800-3950KW) S.Nr.2834736
1986
3.033
14
1200020020-19400-00
Gas train καυστήρα πύργου NIRO
Main valve: DN80, Gas flow meter, Pressure regulator: RMG330 K1α DN50 2 items & SAV & SBV,
Pressure switches Min-Max, Solenoid valves: DN100 2 items, VAN, Pilot solenoid valve, pressure gauge
1996
1.300
15
16
1200028070-20701-00
1200070010-20603-01
Καυστήρας ξηραντηρίου βαγονιών
Καυστήρας λέβητα εργοστασίου
ELCO ND (70-180KW) D=410W IP 21 S.Nr.750444 + Gas Train
WEISHAUPT MONARCH G7/1-D (1750KW)
2007
2006
650
2.167
17
1200070010-20603-01
Gas train καυστήρα λέβητα εργοστασίου
Main valve: DN50, Gas flow meter, Pressure regulator: ROMBACH 243-12-52 DN50 & SAV & SBV,
Pressure switches Min-Max, Solenoid valves: DN100 2 items, VAN, Pilot solenoid valve, pressure gauge
2005
1.300
18
19
1200080040-20801-00
1201040010-19702-00
Καυστήρας πύργου δοκιμών
Καυστήρας λέβητα γραφείων
ELCO E5.450 G/F-ET (100-390KW) + Gas Train
BALTUR GAS BGN 60M
2007
1995
867
217
20
1201040010-19702-00
Gas train καυστήρα λέβητα γραφείων
Main valve: DN40, Gas flow meter, Pressure regulator: TARTARINI B249 AF DN40 & SAV & SBV,
Pressure switches Min-Max, VAN, Pilot solenoid valve, pressure gauge
1997
433
22
24
(1200000020-19601-00)
1200020020-20001-00
Υγρασιόμετρο CIBEC (κάμερα στο Χημείο)
Υγρασιόμετρο NIRO
NDC Infrared Engining mod. GAUGE VIEW panel 710 Gaugeport
NDC Infrared Engining mod.GAUGE VIEW sensor S.Nr.W015513 panel 710
1995
1999
1.083
1.300
25
26
27
28
29
30
1200000020-19701-00
1200000020-19801-00
1200010020-18900-00
1200010020-18900-00
1200020020-19400-00
1200020020-19400-00
Βεντιλατέρ επιστροφών πύργου CIBEC
Βεντιλατέρ πύργου CIBEC
Βεντιλατέρ επιστροφών πύργου DORST
Βεντιλατέρ πύργου DORST
Βεντιλατέρ επιστροφών πύργου NIRO
Βεντιλατέρ πύργου NIRO
P=11,0KW
P=55,0KW
P=11,0KW
P=132,0KW
P=11,0KW
P=132,0KW
1995
1995
1992
1992
1988
1988
433
650
433
1.300
433
1.083
KΑΥΣΤΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ/ GAS BURNERS
ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΑ / MOISTURE MEASUREMENT DEVICES
: NOT IN THIS AUCTION
MACHINERY
ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ / FANS
Q=5000M3/h
Q=25000M3/h
Q=5000M3/h
Q=40000M3/h
Q=5000M3/h
Q=40000M3/h
Δp=50mbar
Δp=35mbar στους 130οC οξειδωμένος σαλίγκαρος
Δp=50mbar
Δp=35mbar στους 130οC
Δp=50mbar
Δp=35mbar στους 130οC
8000
10000
10000
10000
ΣΥΝΟΛΟ
62.674
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 10
07. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΣ / CERAMIC DUST HANDLING
Α/Α
ID.NR.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ACCOUNT CODE
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT
1
2
3
4
5
1200000020-19601-00
1200010020-18900-00
1200020020-19400-00
1200022000-20501-00
1200022000-20501-00
Σιλό χώματος CIBEC, τεμ.4
Σιλό χώματος DORST, τεμ.3
Σιλό χώματος NIRO, τεμ.4
Ανοξ. μεσαία σιλό τεμ.6, Βάση και πατάρια
Ανοξείδωτα σιλό μονάδας FLAKES, τεμ 2
7
8
9
1200000020-19601-00
1200010020-18900-00
1200020020-20402-01
Τροφοδότες εξόδου σιλό CIBEC, τεμ.4
Τροφοδότες εξόδου σιλό DORST, τεμ.3
Τροφοδότες εξόδου σιλό NIRO, τεμ.4
10
11
12
13
14
1200022000-20101-00
1200022000-20201-00
1200022000-20301-00
1200022000-20501-00
1200022000-20501-00
Δοσομετρικές ταινίες τεμ.2 (στο πατάρι)
Δοσομετρικές ταινίες τεμ.2 (στο πατάρι)
Δοσομετρική ταινία (στο πατάρι)
Δοσομετρική ταινία κάτω
Δοσομετρική ταινία μονάδας FLAKES
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1200010020-20201-00
1200010020-20201-00
1200010020-20201-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-8 (Πύργος DORST)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-12 (Σιλό DORST)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-13 (Σιλό DORST)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-20 (DORST>40 σιλό)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-21 (Πύργος NIRO)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-23 (Σιλό NIRO)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-24 (DORST>40 σιλό)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-25 (DORST>40 σιλό)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-26 (DORST>40 σιλό)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-27 (DORST>40 σιλό)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-32 (Πρέσα R4)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-33 (Κάτω)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-34 (Κάτω)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-35 (Κάτω)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-36 (Κάτω)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-37 (Κάτω)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-38 (Κάτω)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-39 (Πρέσα R7)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-44 (Κάτω)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-45 (Κάτω)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-46 (Κάτω)
MACHINERY
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES
ΣΙΛΟ / SILOS
2800Χ2800Χ6500 >300Χ1200Χ2000 #4 4 items
3400Χ3400Χ5000 >300Χ1200Χ2000 #4 3 items
2400Χ2400Χ7500 >300Χ1200Χ2000 #4 4 items
Φ1800Χ4600 >Φ450Χ1200 #3-4 ANSI 304 6 items, Basis, stairs, lofts
Φ1900Χ1700 >Φ300Χ1800 + Φ1000Χ600 >Φ300Χ1100 #3 ANSI 304
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΣΙΛΟ /ROTATING DISCHARGERS
SACMI mod.AR3 S.Nr. 359064, 359065, 359066, 359067 4 items
SACMI mod.AR3 3 items
SACMI mod.AR3 4 items
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ / WEIGHING & DISCHARGE CONVEYORS
TEA NES 400 (800-11000Kg/h)
TEA NES 400 (800-11000Kg/h)
TEA NES 400 (800-11000Kg/h)
TEA NES 400 (800-11000Kg/h)
OREGON 235-03
Nominal Delivery
Nominal Delivery
Nominal Delivery
Nominal Delivery
MΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ / BELT CONVEYORS
2500Kg/h 2 items
8000Kg/h 2 items
8000Kg/h
8000Kg/h
Shape: 2 R+1Z+1M, w=50cm, L=8,00m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=0,75KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=5,60m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=0,75KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=11,10m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=1,50KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=6,50m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=1,50KW
Shape: 2 R+1Z+1M, w=50cm, L=6,50m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=0,75KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=14,50m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=1,50KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=13,30m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=1,50KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=18,50m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=2,20KW
Shape: 1 R+1Z, w=50cm, L=2,50m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=0,75KW
Shape: 1 R+1M, w=50cm, L=15,00m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=2,20KW
Shape: 1 R, w=50cm, L=16,50m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=1,50KW
Shape: 1 R, w=50cm, L=17,30m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=3,00KW
Shape: 1 R, w=50cm, L=13,40m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=1,50KW
Shape: 2 R+1Z+1M, w=50cm, L=7,25m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=0,75KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=6,60m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=0,75KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=11,00m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=1,50KW
Shape: 2 R+1M, w=50cm, L=4,35m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=0,75KW
Shape: 1 R+2M, w=50cm, L=7,60m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=1,10KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=9,70m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=1,10KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=9,70m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=1,10KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=9,70m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=1,10KW
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΒΑΡΟΣ
ΣΙΔΗΡΩΝ
WEIGHT
IRONING
(Kg)
17000
15000
14300
12000
ΒΑΡΟΣ
ΑΝΟΞ.
WEIGHT
ANSI 304
(Kg)
ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕ
ΥΗΣ YEAR
OF
MANUFA
CT
ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1st OFFER
PRICE €
1996
1988
1993
7500 2002
500 2005
4.488
3.960
3.776
11.418
550
1995
1988
1995
1.733
1.300
1.733
2000
2002
2003
2005
2003
3.033
3.033
1.517
1.517
867
1982
1982
1982
2000
1990
1990
2000
2000
2000
2000
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
2000
2000
2000
498
498
633
975
615
780
975
1.083
758
1.083
867
1.183
867
685
685
867
685
780
2.167
867
867
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 11
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20501-00
1200022000-20501-00
1200022000-20501-00
1200022000-20501-00
1200022000-20501-00
1200022000-20501-00
1200022000-20501-00
1200022000-20501-00
1200022000-20501-00
1200022000-20501-00
1200022000-20501-00
1200026010-20801-00
1200026010-20801-00
1200026010-20801-00
1200026010-20801-00
1200026010-20801-00
1200026010-20802-00
1200026010-20802-00
1200026010-20802-00
1200026010-20802-00
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-47 (Κάτω)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-57 (Πύργος NIRO)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-58 (Πύργος NIRO)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-68 (40 σιλό)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-69 (40 σιλό)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-84 (Σιλό DORST)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-28 (Κάτω)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-29 (Κάτω)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-30 (Κάτω)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-31 (Κάτω)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-56 (Κάτω)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-79 (40 σιλό)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-14 (40 σιλό)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-70 (Κάτω)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-81 (Κάτω)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-82 (Κάτω)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-83 (40 σιλό)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-73 (Τροφοδοσία J2)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-74 (Τροφοδοσία J2)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-75 (Τροφοδοσία J2)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-76 (Τροφοδοσία J2)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-77 (Τροφοδοσία J2)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-78 (Τροφοδοσία J2)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-9 (Τροφοδοσία J2)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-10 (Ύπαιθρο)
Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-11 (Ύπαιθρο)
63
64
65
66
67
68
69
70
1200010020-20401-01
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20501-00
Κατακόρυφος ανεβάτορας Κ.ΑΝ.-4 (Σιλό Dorst)
Κατακόρυφος ανεβάτορας Κ.ΑΝ.-5 (Niro)
Κατακόρυφος ανεβάτορας Κ.ΑΝ.-6 (Niro)
Κατακόρυφος ανεβάτορας Κ.ΑΝ.-7 (προς R3-R4)
Κατακόρυφος ανεβάτορας Κ.ΑΝ.-8 (Cibec)
Κατακόρυφος ανεβάτορας Κ.ΑΝ.-9 (Cibec)
71
72
73
1200022000-20001-00
1200022000-20003-00
1200022000-20004-00
Λοξός ανεβάτορας Λ.ΑΝ.-12 (προς R7)
Λοξός ανεβάτορας Λ.ΑΝ.-10 (προς J1)
Λοξός ανεβάτορας Λ.ΑΝ.-13 (προς 40 σιλό)
74
75
1200010011-19000-00
1200010011-19000-00
Κόσκινο πολτού ΚΟΣΚ.-10 (περιοχή DORST)
Κόσκινο πολτού ΚΟΣΚ.-11 (περιοχή DORST)
MACHINERY
Shape: 2 R, w=50cm, L=9,70m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=1,10KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=5,90m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=0,75KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=2,70m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=0,75KW
Shape: 2 R+2M, w=50cm, L=19,00m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=3,00KW
Μορφή: 2 R, w=50cm, L=15,00m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=3,00KW
Shape: 2 R*, w=44**cm, L=1,60m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=0,75KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=3,80m, u=0,65m/s, Q=18tn/h, P=0,75KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=6,50m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=1,10KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=10,30m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=2,20KW
Shape: 1 R, w=50cm, L=3,60m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=1,10KW
Shape: 1 R+5M, w=50cm, L=14,00m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=2,20KW
Shape: 1 R*, w=44**cm, L=2,50m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=0,75KW
Shape: 1 R*, w=50cm, L=2,60m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=0,75KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=5,20m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=1,10KW
Shape: 2 R+2M, w=50cm, L=8,20m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=1,50KW
Shape: 2 R+2M, w=50cm, L=8,20m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=1,50KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=16,40m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=3,00KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=3,70m, u=0,65m/s, Q=18tn/h, P=0,75KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=15,70m, u=0,65m/s, Q=18tn/h, P=2,20KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=13,50m, u=0,65m/s, Q=18tn/h, P=1,50KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=13,50m, u=0,65m/s, Q=18tn/h, P=1,50KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=12,00m, u=0,65m/s, Q=18tn/h, P=1,50KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=16,70m, u=0,65m/s, Q=18tn/h, P=2,20KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=12,40m, u=0,65m/s, Q=18tn/h, P=1,50KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=13,70m, u=0,65m/s, Q=18tn/h, P=1,50KW
Shape: 2 R, w=50cm, L=4,00m, u=0,65m/s, Q=18tn/h, P=0,75KW
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ ΑΝΕΒΑΤΟΡΕΣ / BUCKET ELEVATORS
Κατακόρυφος ανεβάτορας Κ.ΑΝ.-11(40 σιλό από Dorst)
Κατακόρυφος ανεβάτορας μονάδας FLAKES
4,0KW L=12000 Q=12tn/h ANSI 304
4,0KW L=13700 Q=12tn/h
4,0KW L=13700 Q=12tn/h
5,5KW L=13000 Q=12tn/h ANSI 304
4,0KW L=12000 Q=12tn/h ANSI 304
4,0KW L=14000 Q=12tn/h ANSI 304
4,0KW L=9000 Q=12tn/h ANSI 304
0,75KW L=8000 bucket: 100Χ250
ΛΟΞΟΙ ΑΝΕΒΑΤΟΡΕΣ / INCLINED BELT ELEVATORS
φ=63o w=800 L1=2400 L2=9000 L3=2400 P=7,5KW Q=18tn/h
φ=54o w=630 L1=2950 L2=16850 L3=1650 P=5,5KW Q=24tn/h
φ=56o w=800 L1=3000 L2=22350 L3=1650 P=5,5KW Q=18tn/h
KOΣΚΙΝΑ / VIBRATING SCREENS
Slip: SACMI SB1, motor: CM142/4 ANSI 304L
Slip: like SACMI SB1, motor: CM142/4 ANSI 304L
2000
2000
2000
2000
2000
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2005
2005
2005
2005
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
867
758
758
1.300
1.300
758
758
867
1.083
867
1.083
758
867
997
1.127
1.127
1.495
867
1.235
1.127
1.127
1.127
1.235
1.127
1.127
867
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2005
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
2000
2000
2000
4.333
7.367
9.533
1998
1998
1.300
1.083
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 12
76
77
78
80
81
82
83
84
85
88
89
90
91
92
93
94
1200010011-19701-00
1200010011-19701-00
1200010011-20101-00
1200010020-20401-01
1200020010-20401-01
1200020011-19702-00
1200020011-20101-00
1200020011-20601-01
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20501-00
1200022000-20501-00
1200035010-20301-00
1200035010-20301-00
1200070010-20704-01
Κόσκινο πολτού ΚΟΣΚ.-12 (περιοχή DORST)
Κόσκινο πολτού ΚΟΣΚ.-13 (περιοχή DORST)
95
96
97
98
99
100
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200022000-20001-00
1200026010-20801-00
1200026010-20802-00
Αναμεικτήρας ΑΝΑΜ.-1 (Tροφοδοσία R7)
Αναμεικτήρας ΑΝΑΜ.-2 (Κάτω στον J1)
Αναμεικτήρας ΑΝΑΜ.-3 (Κάτω στον J1)
Αναμεικτήρας ΑΝΑΜ.-6 (Προς πρέσα J2)
Αναμεικτήρας ΑΝΑΜ.-4 (Γαλαρία προς J2)
Αναμεικτήρας ΑΝΑΜ.-5 (Πατάρι R3-R4)
101
1200022000-20501-00
Τραχανιέρα μονάδας flakes
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
(1200022000-20001-00)
(1200022000-20501-00)
(1200022000-20501-00)
(1200022000-20501-00)
(1200022000-20501-00)
(1200022000-20501-00)
(1200022000-20501-00)
(1200022000-20501-00)
1200026010-20801-00
1200026010-20801-00
1200026010-20801-00
1200026010-20802-00
1200026010-20802-00
Κόσκινο πολτού ΚΟΣΚ.-14 (DORST πάνω στις δεξαμενές)
Κόσκινο χώματος ΚΟΣΚ.-6 (τοφοδοσία R7)
Κόσκινο πολτού ΚΟΣΚ.-15 (DORST πάνω στις δεξαμενές)
Κόσκινο πολτού ΚΟΣΚ.-16 (περιοχή NIRO)
Κόσκινα πολτού ΚΟΣΚ.-17, 18 (περιοχή NIRO)
Κόσκινο πολτού ΚΟΣΚ.-19 (περιοχή NIRO)
Κόσκινο περιοχής NIRO
Κόσκινο χώματος ΚΟΣΚ.-7 (πατάρι R3-R4)
Κόσκινο χώματος ΚΟΣΚ.-8 (40 σιλό προς J1)
Κόσκινο χώματος ΚΟΣΚ.-9 (σιλό Dorst)
Οριζόντιο κόσκινο μονάδας FLAKES
Κόσκινα σμάλτου διπλής σίτας ΚΟΣΚ.-20, 21
Κόσκινο σμάλτου μονής σίτας ΚΟΣΚ.-22
Κόσκινο πολτού πύργου δοκιμών ΚΟΣΚ.-23
Πατάρι ταινιών 24, 25, 26 ΠΑΤ.-7
Πατάρι ταινίας 27 ΠΑΤ.-8
Πατάρι ταινίας 32 ΠΑΤ.-9
Πατάρι ταινίας 39 ΠΑΤ.-10
Πατάρι ταινίας 33 ΠΑΤ.-11
Πατάρι ταινίας 34 ΠΑΤ.-12
Πατάρι ταινιών 44, 45, 46, 47 ΠΑΤ.-13
Πατάρι λοξού αναβάτορα 15 ΠΑΤ.-1
Πατάρι ταινίας 74 ΠΑΤ.-2
Πατάρι ταινιών 75, 76, 77 ΠΑΤ.-3
Πατάρι ταινίας 78 ΠΑΤ.-4
Πατάρι ταινίας 10 ΠΑΤ.-5
: NOT IN THIS AUCTION
MACHINERY
Slip: like SACMI SB1, motor: CM142/4 ANSI 304L
Slip: CUCCOLINI motor: CM142/4 ANSI 304L
Slip: like SACMI SB1, motor: CM143/4 ANSI 304L
Dust: "SACMI" VPM 1200 1X ANSI 304L
Slip: like SACMI SB1 motor: CM143/4 ANSI 304L
Slip: SACMI SPB 121 2Χ ANSI 304l
Slip: like SACMI SPB 121 2Χ motor: CM142/4 ANSI 304L 2 items
Slip: like SACMI SPB 121 2Χ motor: CM142/4 ANSI 304L
Dust: 700X400 motors: ITALVIBRAS
Dust: "SACMI" VPM 1200 1X ANSI 304L
CUCCOLINI VPM 1200 1Χ ANSI 304L S.Nr.4865 AB1000
CUCCOLINI VPM 1200 1Χ ANSI 304L S.Nr.6560 AR0001
Screen for FLAKES
Glaze: CUCCOLINI VPM 1200 2X ANSI 304L 2 items
Glaze: SACMI SPB 121 0,75KW ANSI 304L S.Nr.10007081
Slip:
AΝΑΜΕΙΚΤΗΡΕΣ / DUST MIXERS
Φ600 L=900 P=0,37KW n=1400/20-100rpm Q=12tn/h
Φ600 L=900 P=0,37KW n=1400/20-100rpm Q=12tn/h
Φ600 L=900 P=0,37KW n=1400/20-100rpm Q=12tn/h
ERRE DUE mod. MCA-500 Q=18tn/h S.Nr.126
like ERRE DUE mod. MCA-500 Q=18tn/h
ERRE DUE mod. MCA-500 Q=18tn/h S.Nr.125
ΤΡΑΧΑΝΙΕΡΑ / FLAKE MAKER
SACMI
ΠΑΤΑΡΙΑ / SERVICE PLATFORMS
3.1Χ25m at 10,0 m, covered
2.4Χ15m at 10,0m
4.0Χ21m at 10,0m
3.2Χ13m at 5,0m
4.8Χ11m + 2.0Χ14m at 6,0m
4.0Χ5m at 5,0m
2.2Χ30m at 10,0m, covered
2.9Χ10m from 0,0 to 6,0m, covered
2.5X16m at 6,0m, covered
2.7X39m at 6,0m, covered
3.0X25m at 6,0m
2.5X12m at 6,0m
10000
3000
7000
3300
6500
1700
8500
3700
5000
14000
6000
2400
1998
1998
2000
2002
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2005
2004
2003
2007
1.083
1.300
1.083
1.517
1.083
1.517
2.600
1.300
433
1.517
1.517
1.517
1.300
3.467
1.517
217
1998
1998
1998
2002
2007
2002
303
303
303
1.083
433
433
2005
2.167
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2007
2007
2007
2007
2007
867
260
607
286
563
147
737
321
433
1.213
520
208
ΣΥΝΟΛΟ
152.121
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 13
08. TMHMA ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΛΑΡΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ / DECORATION DEPT & SCREEN PRINTING DEPT
Α/Α
ID.NR.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ACCOUNT CODE
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
YEAR OF
MANUFACT
ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1st OFFER
PRICE €
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ / DECORATION DEPT
1
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
1200050010-19700-00
1200050020-18700-00
1200050020-18700-00
1200050020-18700-00
1200050020-18700-00
1200050020-19801-00
1200050020-19801-00
1200050020-19801-00
1200050020-20101-00
1200050020-20101-00
1200050020-20201-00
1200050030-19400-00
1200050030-19701-00
1200050030-19702-00
1200050030-19702-00
1200050030-19702-00
Γραμμή εφαρμογής διακόσμησης μήκους 55,0m
Κατακόρυφο ξηραντήριο ΑΤΜ, τεμ.2
LINE OF DECORATIVE 55m long
VERTICAL DRIER mod. ATM 2 items
Καμπίνα απλής βούρτσας
Ηλεκτρικά φυσερά τεμ.2
Ξηραντήριo υπερύθρων
SIMPLE BRUSHING MACHINE
BLOWING ELECTRIC FAN 2 items
24
25
26
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
1200060010-19400-00
1200060010-19400-00
1200060010-19701-00
1200060010-19701-00
1200060010-20201-00
1200060010-20101-00
1200060010-20101-00
1200060010-20101-00
1200060010-20101-00
1200060010-20101-00
1200060010-20101-00
1200060010-20101-00
1200060010-20101-00
1200060010-20101-00
1200060010-20301-00
1200060010-20201-00
1200060010-20301-00
1200060010-20301-00
Αναμεικτήρες πάστας, τεμ. 2
Αντλίες vacuum, τεμ. 2
Τριβείο μικροσφαιρών EUROMILL ED-150
GLAZE MIXERS 2 items
VACUUM PUMRS 2items
MICROBALLS MILL mod. EUROMECCANICA EUROMILL ED-150 15KW
Τελάρα αλουμινίου, τεμ.350
ALUMINIUM FRAMES 350 items
Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης
Σύστημα φωτογράφισης τελάρων
Ξηραντήρια, τεμ.2
Μηχανή επάλειψης emulsion
HIGH PRESSURE WASHING MACHINE: LAVOR ONTARIO XP74
PHOTOEXPOSER: ASSOPRINT FOTOESPOSITORE TRT-N-C
DRYERS: ASSOPRINT FORNO POLIMERIZZATORE FT-3 2 items
Τύμπανα περιστρ. εκτυπωτικών μηχανών, τεμ.60
SCREEN PRINTING CYLINTERS 60 items
Τραπέζι τεντώματος τελάρου 3,6X2,1m
ELECTRICAL SCREEN TENSIONER WITH MANUAL GRIPPERS 3.6X2.1m
Tραπέζι εφαρμογής ντίζας τυμπάνου για πλακίδια 40x40
CYLINTER ASSEMBLING TABLE for 40X40 tiles
CYLINTER ASSEMBLING TABLE for 50X50 tiles
Γραμμή εφαρμογής διακόσμησης μήκους 28,0m
Μηχανή εκτύπωσης OMIS UNIVERSAL
Μηχανή εκτύπωσης NASSETTI
Γραμμή τροφοδοσίας κλιβάνου με κομπενσάτορα
Μηχανή εφαρμογής ξηρού σμάλτου CIMES, τεμ.2
Βαγόνια τεμ.20 και σχάρες 1,15m x 0,5m τεμ.400
Κλίβανος διακόσμησης πλακιδίων
Μηχανή εκτύπωσης OMIS
Μηχανή εκτύπωσης OMIS
Μηχανή εκτύπωσης OMIS UNIVERSAL
Ηλεκτρικά φυσερά, τεμ.4
INFRA-RED DRIER
LINE OF DECORATIVE 28m long
FLAT PRINTING MACHINE OMIS UNIVERSAL
FLAT PRINTING MACHINE NASSETTI
KILN'S FEEDING LINE with copensator 12,0m long
DRY GLAZE APPLICATION MACHINE mod. CIMES 8MS00022 2 items
400 grids + 20 trolleys for the storage of tiles until drying
SINGLE LAYER ROLLER KILN, L=21,0m, useful W=1400mm
FLAT PRINTING MACHINE OMIS 00010F110 S.Nr.L002353
FLAT PRINTING MACHINE OMIS 13000L0000 S.Nr.2016
FLAT PRINTING MACHINE OMIS 130020000 S.Nr.180952
BLOWING ELECTRIC FAN 4 items
1996
1987
1987
1987
1987
1996
1996
1987
2001
2002
2002
1993
1996
1990
1990
1996
2.383
1.300
87
260
260
1.213
650
433
1.083
2.600
867
6.500
650
650
650
347
1994
1994
1997
1997
2002
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2003
2001
2003
2003
1.733
867
3.033
ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΛΑΡΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ / SCREEN PRINTING DEPT
EMULSIONING MACHINE: ASSOPRINT EMULSIONATRICE
Μηχανή εμφάνισης σχεδίων τελάρων
ASSOPRINT SVILUPPATRICE QUADRI
Φωτιζόμενο τραπέζι ελέγχου τελάρων
INSPECTION TABLE: ASSOPRINT TAVOLO LUMINOSO TLC3
Μηχανή ελέγχου κεντραρίσματος σχεδίου τελάρων CENTRING TABLE: ASSOPRINT TAVOLO CENTRATORE TCP
CYLINTER ASSEMBLING MACHINE: ASSOPRINT ASSEMBLER FDB2000
Μηχανή εφαρμογής σχεδίου τυμπάνου
Tραπέζι εφαρμογής ντίζας τυμπάνου για πλακίδια 50x50
ΣΥΝΟΛΟ
MACHINERY
1.517
2.167
3.467
3.467
3.467
2.600
1.300
1.733
3.033
2.600
1.300
867
867
53.950
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 14
09. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ J2 / PRODUCTION LINE J2 SUPPLEMENT
Α/Α
ID.NR.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ACCOUNT CODE
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES
GLAZING LINE SUPPLEMENT 20m long
SCREW GEAR MOTORS 1 HP, 4P 4 items
90o CURVE R=800 with 4 belts 2 items
MOVABLE ARM with 2 belts
EQUAL-SPACING MACHINES 2 items
SIMPLE BRUSHING MACHINE
BLOWING ELECTRIC FAN 7 items
CABIN "JOLLY" with 2 GLAZE SPRAY DISK PACKS
AUTOMATIC BRUSHING MACHINE FOR RUSTICS
FIXATIVE STATION & HIGH PRESSURE PUMP 4 items
PVC CYLINTRICAL TANK V=90 lt 2 items
ROTARY SCREEN PRINTING MACHINE TECNOITALIA MULTIROLL 480E
S.Nr.:4233/2002, 480L S.Nr.: 5033/2003, 480L-E S.Nr.: 5034/2003
4-HEADS ROTARY SCREEN PRINTING MACHINE TECNOITALIA MULTIROLL
480LFR S.Nr.: 6196, 6197, 6198, 6199/2005
GAS DRIERS 2 items
LATERAL EMERGENCY ROPE SUPPLEMENT 20m long
TROLLEY-MOUNTED VIBRATING SCREEN Φ600 2 items
GLAZE FETTLING UNITS
TILE TURNER 3 items
STEP-STAIR & TRIMS MAKER with 7 heads, 5.2m long
AIR DUCTS FOR GLAZE LINE DEDUSTING
BASE ON A GROUP OF 5 GLAZE TANKS
CONFIGURATION OF WET SCRUBBER
TRANSMISSION LINE FROM KILN EXIT TO STORAGE 43m long
TABLES FOR TILE STORAGE 13 items
WALKIE FORKLIFT FOR STORAGE TABLES, capacity 7tn
BATTERY CHARGER & SPARE BATTERY FOR WALKIE FORKLIFT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1200026030-20808-00
1200026030-20802-00
1200026030-20808-00
1200026030-20802-00
1200026030-20802-00
1200026030-20401-01
1200026030-20401-01
1200026030-20802-00
1200026030-20403-01
1200026030-20602-01
1200026030-20403-01
Υ/Γ μήκους 20μ με 2 ή 4 ιμάντες, κομπλέ (Β-1)
Γωνιακοί ηλεκτροαυξομειωτήρες, τεμ.4 (Β-2)
Στροφές υαλογραμμής 90ο με 4 ιμάντες, τεμ.2 (Β-4)
Κινητό μπράτσο ανακατεύθυνσης (Β-6)
Αραδιαστές πλακιδίων, τεμ.2 (Β-7)
Καμπίνα απλής βούρτσας (Β-8),
Ηλεκτρικά φυσερά τεμ.7 (Β-9)
Καμπίνα διπλού δίσκου 'JOLLY' (Β-10)
Αυτόματη μηχανή βούρτσας για εφφέ (Β-12)
Καμπίνα φυσατόρε με αντλία, σετ 4 (Β-13)
Δεξαμενές 90l, τεμ.2 (Β-14)
12
1200026030-20603-01
Περισ. μηχανή εκτύπωσης 1 κεφαλής, τεμ.3 (Β-15)
13
1200026030-20501-00
Περιστρ. μηχανή εκτύπωσης 4 κεφαλών (Β-17)
14
15
16
17
18
19
20
23
25
26
27
28
29
1200026030-20601-01
1200026030-20808-00
1200026030-20402-01
1200026030-20403-01
1200026030-20403-01
1200026030-20403-01
1200026030-20806-00
1200026030-20805-00
1200026030-20807-00
1200026050-20803-00
1200026040-20802-00
1200026040-20802-00
1200026040-20802-00
Ξηραντήρια φυσικού αερίου, τεμ.2 (Β-18)
Καλώδιο ασφαλείας, μέτρα 20 (Β-31)
Δονούμενο κόσκινο Φ600 τεμ.2 (Β-37)
Ξυστήρια σμάλτου (Β-38)
Περιστροφέας πλακιδίων τεμ.3 (Β-39)
Μηχανή παραγ. σκαλοπατιών και σοβατεπί (Β-41)
Αεραγωγοί αποκονίωσης υαλογραμμής (Β-46)
Βάση για ομάδα πέντε δεξαμενών σμάλτου (Β-43)
Διαμόρφωση πλυντρίδας (Β-47)
Γραμμή μεταφ. από έξοδο κλιβάνου, 43μ (Ε-2)
Τραπέζια αποθήκ. ψημένων πλακ., τεμ.13 (Ε-4)
Κλαρκ πεζού χειριστή 7tn (Ε-5)
Τροφοδότης & εφεδρ. μπαταρία για το κλάρκ (Ε-5)
'= NOT IN THIS AUCTION
MACHINERY
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
YEAR OF
MANUFACT
ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1st OFFER
PRICE €
2007
2007
2007
2007
2002
2004
2004
2002
2002
2005
2004
2.167
867
867
173
1.300
260
433
1.733
3.033
2.600
43
2002-03
10.400
2005
17.333
2005
2007
2004
2004
2004
2004
2007
2007
2007
2007
2007
2002
2002
607
217
867
867
433
5.200
1.733
433
2.600
2.817
2.817
3.033
867
ΣΥΝΟΛΟ
63.700
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 15
10. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / LABORATORY & WORKSHOP MACHINERY
Α/Α
ID.NR.
3
5
6
7
26
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ACCOUNT CODE
1200080010-18102-00
1200080010-18102-00
1200080010-19201-00
1200080010-18603-00
1200080010-19502-00
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT
ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
YEAR OF
MANUFACT
ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1st OFFER
PRICE €
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ / MACHINE TOOLS
Συσκευή ηλεκτροκόλλησης ΠΑΛΙΑ
Συσκευή ηλεκτροκόλλησης
Συσκευή ηλεκτροκόλλησης SAF 380 BL
Συσκευή ηλεκτροκόλλησης ΠΑΛΙΑ
Μηχανουργική φρέζα 6P 82 W
WELDING MACHINE: ELTO MASTER 779 380V OLD (Σ. Συν)
WELDING MACHINE: CEMONT SV400
WELDING MACHINE: SAF 380 BL (Καμαράκι Καλ.)
WELDING MACHINE: ELTO Professiolal 999C OLD (Σ. Συν)
MILLING MACHINE: 6P 82 W
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / VARIOUS TOOLS
32
34
37
49
50
60
61
69
74
79
1200080020-18601-00
1200080020-19101-00
1200080010-19201-00
1200080030-20201-00
1200080010-20101-00
1200080020-19101-00
1200080010-19904-00
1200080020-17809-00
1200080010-19904-00
Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες, τεμ.2
Απορροφητήρας
Γυαλοχαρτιέρα
Δίδυμος τροχός (Ν.15)
Δίδυμος τροχός (Ν.52)
Παχύμετρο 0-1m
Πλάκα θερμοκρασίας
Συρματόσχοινο με μηχανισμό καστάνιας
Μηχανή λείανσης καλουπιών
Φιλιέρες 1/24" ASTRONG
102
1200080040-20301-00
Όργανο GABRIELLI
(1200080010-19904-00)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
CENTRIFUGAL FANS 2 items
FUME HOOD
SANDER: BOSCH
2-HEAD GRINDING MACHINE: ΜΕΤΑΒΟ Type: DS7211D (Σ. Κατ)
2-HEAD GRINDING MACHINE: METABO Type: 7206D, S.N.:2182 (Σ. Συν)
CALLIPER 0-1m
THERMAL PLATE
STEEL WIRE with chstnut mechanism
MANUAL DIE GRINDING MACHINE
EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / LABORATORY MACHINES
PENETROMETRO: GABRIELLI Mod. K1, S.Nr. 332
1995
87
87
650
130
1.083
1986
1991
1999
1992
1992
2001
1991
1999
1978
1999
43
43
43
130
130
22
22
22
130
43
2003
87
1981
1992
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ / SCIENTIFIC INSTRUMENTS
109
1405000010-20200-00
Φουρνάκι πρότυπης θερμοκρασίας (Ο.Δ.4)
TEMPERATURE CALIBRATOR: TEK-KNOW TC1200 (2300W) S.Nr.191187-1 2003
433
118
120
125
1405000010-20200-00
1405000010-20200-00
1405000010-20400-01
Πρότυπες πλάκες επιπεδότητας & διάστασης, τεμ.17
STANDARD PLATES OF FLATNESS & DIMENTIONS 17 items
THICKNESS MEASURMENT FIXED CONSTRUCTION
HAND STOPWATCH: HUGER
130
Ιδιοκατασκευή παχυμέτρησης (Ο.Δ.6)
Χρονόμετρο χειρός (Ο.Δ.7)
2002
2001
2003
ΣΥΝΟΛΟ
MACHINERY
43
43
3.402
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 16
11. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ / GENERAL SERVICE EQUIPMENT
Α/Α
ID.NR.
3
8
9
10
11
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ACCOUNT CODE
1200070010-19705-00
1200070010-20110-00
1200070010-20112-00
1200070010-19702-00
1200070010-20402-01
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES
ΚΛΑΡΚ / FORK LIFTS
Περον. πετρ/νητο κλαρκ, αρ. κυκλ. ΜΕ 71034
Ηλεκτρικό κλαρκ για ράφια ύψους ως 4m
Ηλεκτρικό κλαρκ για ράφια ύψους ως 4m
Ηλεκτρικό κλαρκ πεζού χειριστή, τεμ.2
Ηλεκτρικό κλαρκ πεζού χειριστή
DIESEL FORKLIFT TRUK; TOYOTA 2.5 tn
ELECTRIC FORKLIFT TRUK; BT 81006 0.85 tn
ELECTRIC FORKLIFT TRUK; BT 80042 1.55 tn
ELECTRIC WALKIE-FORKLIFT: ICEM TP 20 FL 2.0tn 2 items
ELECTRIC WALKIE-FORKLIFT: ICEM TP 20 PL 2.0tn
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
YEAR OF
MANUFACT
ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1st OFFER
PRICE €
1997
2001
2001
1996
2004
1.733
2.167
2.167
650
173
1986
1993
2.167
1.300
2001
19.500
2004
2.600
2005
2.600
2006
1.300
1994
433
1987
433
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / GENERAL USE MACHINERY
24
25
1200070010-18677-00
1200070010-19307-00
WEIGHBRIDGE 18X3m 40 tn
INDUSTRIAL VACUUM: RCM Matr. 142940
Γεφυροπλάστιγγα
Βιομηχανική σκούπα RCM
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ READY PRODUCT WAREHOUSE EQUIPMENT
26
1200070010-20111-00
Ράφια Αποθήκης Ετοίμων
27
1200070010-20404-01
Εξοπλισμός Βarcode
28
1200070010-20504-01
Εξοπλισμός Barcode
29
1200070010-20604-01
Εξοπλισμός Barcode
SHELVES for PALETTES 295mX1.10mX4.0m(height)
BARCODE SCANERS HANDHELD COLOR RE Computer CK31CB, 6 items
S.Nrs.: 10100701062, --65, --72, 11400700143, --53, 12200700246, (2
without battery), Battery Chargers 2 items, Scaners Charger
BARCODE SCANERS: HHP DOLPHIN 7450 6 items S.Nrs.: 052988, --89, --91,
--93, --94, --97, Spare batteries: 4 items, Battery Charger: ΗΗΡ
BARCODE SCANERS: OPTICON OPL-7736-WEDGE 3 items S.Nrs.: 003634,
--47, --48
ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / ΟΤHERS
30
1200065000-19900-00
Μηχανή κοπής τριών κεφαλών με ιμάντα τροφοδοσίας,
στεγνωτήριο με μεταλλικό ιμάντα, με υποδοχές θερμού αέρα
και καυστήρα, πάγκος διαλογής
31
1200065000-19900-00
Μηχανή κοπής τριών κεφαλών, στεγνωτήριο με
μεταλλικό ιμάντα, πάγκος διαλογής
'= NOT IN THIS AUCTION
MACHINERY
OLD CUTTING MACHINE
OLD CUTTING MACHINE
ΣΥΝΟΛΟ
37.223
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 17
12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ / UTILITIES
Α/Α
ID.NR.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ACCOUNT CODE
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Σ YEAR OF
MANUFAC
T
ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1st OFFER
PRICE €
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ / ELECTRICAL POWERT SUBSTATION
1
2
3
4
5
8
11
1201010010-18501-00
1201010010-18501-00
1201010010-18501-00
1201010010-19701-00
1201010010-19701-00
1201010010-20201-00
1201010010-20801-00
Μετασχηματιστής Μέσης Τάσης 1000KVA Α1
Μετασχηματιστής Μέσης Τάσης 1000KVA Α2
Μετασχηματιστής Μέσης Τάσης 500ΚVA Α3
Μετασχηματιστής Μέσης Τάσης 1600KVA Α4
Μετασχηματιστής Μέσης Τάσης 1600KVA Α5
Πεδίο Μέσης Τάσης με 10 κυψέλες Α
Πεδία πυκνωτών, τεμ. 2
12
15
(1200022000-20005-00)
(1200028010-20700-01)
Φίλτρο αποκονίωσης No5
Φίλτρο αποκονίωσης Νο4
ΚΗΜ-BBC U20-15, 15K-20KV/380V, Junction: Dyn5, S.Nr.1444
ΚΗΜ-BBC U20-15, 15K-20KV/380V, Junction: Dyn5, S.Nr.2814
TRAFO-UNION TS-5444 15KV/380V, Juncion:Dyn5, S.Nr.8846384
20KV/380V, Junction:Dy5
20KV/380V, Junction:Dy5
MERLIN-GERIN SM6, 6400KVA 24KV, 10 modular units IM-IM-CM-DM2-GBM-QM-QM-QM-QM-QM
CAPACITOR BANK 645kVar 2 items
1978
1978
1970
1995
1995
2002
2002
433
433
217
867
867
1.300
867
2001
2001
867
867
ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ / DUST SEPARATORS
'= NOT IN THIS AUCTION
MACHINERY
DUST FILTER VIT/CF36 29,5KW Q=20000m3/h
DUST FILTER VIT/CF36 29,5KW Q=20000m3/h
ΣΥΝΟΛΟ
6.717
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 18
13. ΚΑΛΟΥΠΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ / DIES – DIE SETS
Α/Α
ID.NR.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ACCOUNT CODE
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES
ΠΡΑΞΗ Β
ΒΑΡΟΣ
ΣΙΔΗΡΩΝ
WEIGHT
IRONING
(Kg)
ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
YEAR OF
MANUFACT
ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1st OFFER
PRICE €
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ / DIE SETS
1
2
1200070010-20801-00
PH3800: Μαγνητική πλάκα πρέσας, 3 τεμ
Τελάρο SFS + τελάρο SPE 50x50x3 μάτια
3
4
1200070010-20601-01
1200070010-20500-01
Τελάρο SFS + τελάρο SPE 40x40x4 μάτια, σετ 2
Τελάρο SFS + τελάρο SPE 33x33x5 μάτια, σετ 2
5
6
7
1200070010-20301-00
1200070010-20703-01
1200070010-20500-01
Τελάρο SFS + τελάρο SPE 30x30x6 μάτια, σετ 3
8
9
10
11
1200070010-20401-01
1200070010-20601-01
1200070010-20500-01
1200070010-20401-01
12
13
14
15
PH3800: Magnetic basement, 3 items
PH3800: SFS+frame,magnets e.t.c for SPE 50X50X3 cav
PH3800: SFS+frame,magnets e.t.c for SPE 40X40X4 cav 2 sets
PH3800: SFS+frame,magnets e.t.c for SPE 33X33X5 cav 2 sets
PH3800: SFS+frame,magnets e.t.c for SPE 30X30X6 cav 3 sets
1500 2002-8
3950
2008
1.733
3.467
7980
8000
2006
2005
6.933
6.933
11700
1770
1250
2003
2007
2005
10.400
1.560
1.300
Τελάρο SFS + τελάρο SMU 33x33x3 μάτια
PH2000: SFS+frame,magnets e.t.c for SMU 40X40X2 cav 1.5 sets
PH2000: SFS+frame,magnets e.t.c for SMU 33X33X3 cav
Τελάρο SFS + τελάρο SMU 30x30x3 μάτια, σετ 4
PH2000: SFS+frame,magnets e.t.c for SMU 30X30X3 cav 4 sets
5400 2004-6
5.200
Τελάρο SFS + τελάρο SMU 30x30x3 μάτια "COUNTRY"
PH2000: SFS+frame,magnets e.t.c for SMU 30X30X3 cav "COUNTRY"
1350
2005
1.213
Τελάρο SFS + τελάρο SMU 21x21x6 μάτια, σετ 2
Τελάρο SFS + τελάρο SMU 12.5x25x7 μάτια
PH2000: SFS+frame,magnets e.t.c for SMU 21X21X6 cav 2 sets
2740
1350
2004
2004
2.600
1.300
PH680:Συσκευές SMU 102, 5 τεμ
Τελάρο SFS + τελάρο SMU 20x20x2 μάτια
Τελάρο SFS + τελάρο SMU 12.5x25x3 μάτια
Τελάρο SFS + τελάρο SMU 15x15x4 μάτια
PH680: SMU 102 devices, 5 items
1994-99
600 1994-99
600 1994-99
600 1994-99
2.167
520
520
520
Τελάρο SFS + τελάρο SMU 40x40x2 μάτια, σετ 1,5
PH2000: SFS+frame,magnets e.t.c for SMU 12.5X25X7 cav
PH680: SFS+frame,magnets e.t.c for SMU 20X20X2 cav
PH680: SFS+frame,magnets e.t.c for SMU 12.5X25X3 cav
PH680: SFS+frame,magnets e.t.c for SMU 15X15X4 cav
ΚΑΛΟΥΠΙΑ / DIES
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1200070010-20203-00
1200070010-20203-00
1200070010-20401-01
1200070010-20401-01
1200070010-20301-00
1200070010-20901-00
1200070010-20902-00
1200070010-20903-00
1200070010-20301-00
1200070010-20901-00
1200070010-20902-00
MACHINERY
Καλούπια
Καλούπια
Καλούπια
Καλούπια
Καλούπια
Καλούπια
Καλούπια
Καλούπια
Καλούπια
Καλούπια
Καλούπια
panel 12x25, τεμ.23
face 12x25, τεμ.46
panel 21x21, τεμ.15
face 21x21, τεμ.18
panel 30x30, τεμ.25
panel 30x30, τεμ.25
panel 30x30, τεμ.25
panel 30x30, τεμ.13
face 30x30, τεμ.50
face 30x30, τεμ.50
face 30x30, τεμ.50
Panel 12x25 23 items
Face 12x25 46 items
Panel 21x21 15 items
Face 21x21 18 items
Panel 30x30 25 items
Panel 30x30 25 items
Panel 30x30 25 items
Panel 30x30 13 items
Face 30x30 50 items
Face 30x30 50 items
Face 30x30 50 items
161
322
270
270
650
650
650
338
1100
1100
1100
2002
2002
2004
2004
2003
2009
2009
2009
2003
2009
2009
43
87
65
65
144
144
145
87
238
238
238
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 19
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1200070010-20903-00
1200070010-20500-01
1200070010-20500-01
1200070010-20601-01
1200070010-20703-01
1200070010-20601-01
1200070010-20703-01
1200070010-20801-00
1200070010-20801-00
Καλούπια
Καλούπια
Καλούπια
Καλούπια
Καλούπια
Καλούπια
Καλούπια
Καλούπια
Καλούπια
face 30x30, τεμ.39
panel 33x33, τεμ.17
face 33x33, τεμ.45
panel 40x40, τεμ.20
panel 40x40, τεμ.19
face 40x40, τεμ.30
face 40x40, τεμ.25
panel 50x50, τεμ.22
face 50x50, τεμ.30
Face 30x30 39 items
Panel 33x33 17 items
Face 33x33 45 items
Panel 40x40 20 items
Panel 40x40 19 items
Face 40x40 30 items
Face 40x40 25 items
Panel 50x50 22 items
Face 50x50 30 items
858
544
1350
850
808
1140
950
1276
1620
2009
2005
2005
2006
2007
2006
2007
2008
2008
186
117
293
184
173
247
204
273
351
2002
2002
2003
2007
2006
2004
2005
2003
2004
2005
2009
2005
2006
22
43
22
87
22
87
43
108
108
108
108
43
173
ΜΗΤΡΕΣ / MATRICES
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1200070010-20203-00
1200070010-20203-00
1200070010-20301-00
1200070010-20703-01
1200070010-20601-01
1200070010-20401-01
1200070010-20500-01
1200070010-20301-00
1200070010-20401-01
1200070010-20500-01
1200070010-20901-00
1200070010-20500-01
1200070010-20601-01
Μήτρες 12,5x25, τεμ.2
Μήτρες 15x15, τεμ.5
Μήτρα 19x19
Μήτρες 20x20, τεμ.9
Μήτρα 20x40
Μήτρες 21x21, τεμ.11
Μήτρες 25x33, τεμ.5
Μήτρες 30x30, τεμ.10
Μήτρες 30x30, τεμ.10
Μήτρες 30x30, τεμ.10
Μήτρες 30x30, τεμ.10
Μήτρες 33x33, τεμ.3
Μήτρες 40x40, τεμ.14
Matrix 12.5x25 2 items
Matrix 15x15 5 items
Matrix 19x19
Matrix 20x20 9 items
Matrix 20x40
Matrix 21x21 11 items
Matrix 25x33 5 items
Matrix 30x30 10 items
Matrix 30x30 10 items
Matrix 30x30 10 items
Matrix 30x30 10 items
Matrix 33x33 3 items
Matrix 40x40 14 items
50.865
MACHINERY
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 20
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚW
4 318903
10 318912
0,75
14. ΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ / NON-ENCODED MATERIAL
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ANTΛΙΕΣ/PUMPS (ΤΑ STANDS ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ)
ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1st OFFER
PRICE €
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΔΡΑΣΗ ΣΧΕΣΗ
2900
2800
48m³/h 41Hm
ΤΥΠΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΟΛΟΙ
ΘΕΣΗ/LOC
ATION
TEM
MATERIAL
050/200
K/30-70T
DAB
2P
2P
St 5-6
St 5-6
2
1
CENTRIFUGAL PUMP
IP44
PUMP
87
43
TEM
2
3
4
5
3
1
10
3
9
1
3
1
3
12
4
1
7
2
1
4
1
2
3
2
2
1
MATERIAL
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
87
65
173
217
130
43
433
130
390
43
130
43
130
520
173
43
303
87
43
173
43
87
130
87
87
65
ΗΛΕΚΤΟΑΥΞΟΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / MOTOVARIATORS (LOCATION: STAND No 1)
Α/Α
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
ΚΩΔΙΚΟΣ
318700
318702
318712
318713
318714
318715
318716
318719
318721
318722
318723
318725
318727
318732
318733
318736
318740
318742
318746
318747
318749
318751
318752
318755
318757
318759
MACHINERY
ΚW
0,22
0,18
0,22
0,22
0,25
0,37
0,37
0,37
0,37
0,45
0,37
0,37
0,27
0,25
0,55
0,55
0,75
1,1
1,5
0,37
0,37
1,1
0,75
0,37
0,55
1,5
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΞΟΝΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΔΡΑΣΗ
ΣΧΕΣΗ
ΤΥΠΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΟΛΟΙ
1960
F16
Β14
20-200RPM
TK/002
8P
1360
F19
B14
40-200RPM
TKR-2
4P
1360
F19
B214 107-497RPM
TK/002/RR
4P
1360
F19
B14
30-130RPM
TK/2
4P
1390
F24
24-14RPM
11,712,02,10
4P
1390
B5
4P
1380/1340 F14
B5/B14 170-1000RPM NK/008/F-MKF-5
IP55
MOTOVARIO
4P
1500
F24
B14
40-200RPM
TKR5
4P
1380
F28
9-50RPM
TKRR/5
MOTOVARIO
4P
1360
F32
4,7-25RPM
TK3R
MOTOVARIO
4P
1410
B3
2,3-12,6RPM
TKR3/5
IP55
MOTOVARIO
4P
0-12
TK3RD/5
MOTOVARIO
1380
F19
F140
B14 314/67RPM TK/002/R/F KRF2
MOTOVARIO
4P
1360
F11
F140
B14 170/880RPM
TKF002F
IP55
MOTOVARIO
4P
2800
F14
F159
B14 380-2000RPM
TKF/5
MOTOVARIO
2P
2780
380-200RPM
KEB TKF5
MOTOVARIO
2P
1380
F19
B14
90-100RPM
TKF10
MOTOVARIO
4P
1400
F40
5,5-33RPM
11,712,05,16
LENZE
4P
1410
F28
V1 190/1000RPM
TKF/20
IP55
MOTOVARIO
4P
1500
F19
B14
18,6-98
TK005RC042
MOTOVARIO
4P
F23
40-210/1;50
MRV50
MOTOVARIO
170-1000/7,5-1
1380
RDM
4P
1380
F25
B14
8,8-50RPM
TK0/10RC052
MOTOVARIO
4P
1370
190-1000RPM
4P
2810
F14
380-2000RPM
MKF/5
2P
1400
F48
41,7-1RPM
MR3181U02A
ROSSI
4P
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 21
43
44
45
46
47
48
318760
318761
318762
318763
318765
318766
0,37
0,37
0,37
0,25
0,18
0,37
Α/Α
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
80
82
83
84
85
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚW
0,33
0,09
0,15
0,25
0,25
0,25
0,37/0,44
0,2
0,37
0,37
0,09
0,42
730W
0,55
0,55
0,75
0,55
0,73
0,75
0,55
0,75
1,1/0,75
0,75
1,5
1,5
2,2
0,09
2,2
2880
1500
1500
900
2750
1400
F11
F11
F20
F24
F140
F158
B14
B14
B14
B14
B14
B14
380-1850RPM
TK/002/7
190-880RPM MKF/2 TK/002/F
9-50RPM
TKRR/5
23-133RPM
F30R
380-1850
TK002F
SRT005/NMRV/030
SITI
SITI
2P
4P
4P
2P
2P
MOTOVARIO
5
3
1
1
1
2
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
MOTOVARIATOR
217
130
43
43
43
87
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ / MOTORS (LOCATION: STANT No 2)
318000
318001
318002
318003
318004
318005
318006
318007
318009
318010
318011
318012
318013
318014
318015
318016
318017
318018
318021
318023
318024
318025
318026
318034
318038
318039
318040
318041
MACHINERY
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΞΟΝΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΔΡΑΣΗ
2800
1340
Φ18
Β4
1760
Φ10
B3
2885
Φ13
Φ158
B5
2700
Φ11
Φ112
Β14
1400
Φ13
Φ18
B5
1360/2780 Φ13
Φ160
Β5
1400
Φ13
Β3
1370
Φ14
Φ160
Β5
1400
Φ14
Φ158
Β5
1400/1700 Φ13
Φ158
Β5
3000
Φ49,4
1400
Φ13
1400
Φ40
Β3
1400
Φ13
Β14
1410
Φ199
Β14
2820
B5
2880
1420
Φ19
Φ200
Β5
1370
Φ160
Β5
1400
1425/2835 Φ25
Β3
2750
B14
1410
Φ24
Φ200
Β5
1420
Φ14
Φ200
Β5
2860
V6
1340
B14
1410
Φ24
Φ245
Β14
ΣΧΕΣΗ
ΤΥΠΟΣ
2Κ63Α12
Τ56
Α63Α4
ΟΚ0,33/2
FC/63/2
B47/A
FC71-4
SB-JR
1LA7073-4AB11
Τ71Β4
CZECH
CM/50
V90-50/AK FIR
Μ80 4Α
Τ7104
Τ80
FES 71-2
CV126/2
1LA7083-4A11
1LA9073-4LA11
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΖΚ8004/2
ΙΡ55
90L24F 165-4
R7D T9014
P90L/2
IP54
IP54
IP55
CF 100 L4
IP54
IP55
IP55
IP55
IP54
IP54
IP55
IP55
ΙΡ55
IP54
IP55
ΙΡ55
ΙΡ55
ΙΡ55
IP65
IP55
IP55
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΟΛΟΙ
NASTELARI
2P
ICME
4Ρ
CARPANELLI
2P
ΚΗΜ
2P
ELECTRO ADD 2P
MGM
4P
ELECTRO ADD 4P/2P
MITSUBISHI
4P
SIEMENS
4P
ΝΕRI
4P
MEZ
4P
CUCCOLINI
2P
4P
CARPANELLI
4P
MOTOVARIO
4P
ICME
4P
2P
CUCCOLINI
2P
SIEMENS
4P
SIEMENS
4P
4P
SEIPPE
4P/2P
2P
KHM
4P
SEW
4P
CUCCOLINI
2P
KHM
4P
TEM
MATERIAL
2
MOTOR
7
MOTOR
5
MOTOR
1
MOTOR
10
MOTOR
1
MOTOR
6
MOTOR
7
MOTOR
4
MOTOR
1
MOTOR
6
MOTOR
1
MOTOR for SIEVE
3
MOTOR
6
MOTOR
0
MOTOR
2
MOTOR
2
MOTOR
2
MOTOR for SIEVE
7
MOTOR
4
MOTOR
2
MOTOR with BRAKE
11
2-SPEED MOTOR
4
MOTOR
5
MOTOR
6
MOTOR
7
MOTOR
3
MOTOR with BRAKE
9
MOTOR with BRAKE
43
152
108
22
217
22
260
152
87
22
130
43
65
130
0
43
43
87
152
87
87
477
87
108
130
217
130
390
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 22
86
93
94
99
100
102
103
105
114
115
116
117
119
120
121
122
123
125
129
130
131
134
135
136
318043
318054
318055
318064
318068
318080
318087
318091
318119
318120
318121
318124
318132
318134
318135
318136
318137
318142
318149
318150
318151
318156
318160
318164
Α/Α
137
139
140
142
146
148
149
150
151
152
ΚΩΔΙΚΟΣ
0,37
4
35W
9
11
0,55
0,55
0,37
0,37
0,75
0,73
0,55
0,18
0,75
0,1
1,1
1,5
0,55
0,37
0,37
0,55
50W
0,25
0,25
1420
1430
220V
2850
1465
2800
2800
1400
2800
2810
1400
1395
2745
2840
3000
1400
1400
1370
2740
2800
2820
22V
1350
1360
Β5
Β6
Φ28
FR-108EX-51-B
ILA3163 6AA70
C160MT/4
CM 61-2
1LA7073-2AA11
B3
F42
F200
F14/KK85
F14
F13
F34
Φ19
F10
F19
F158
F240
Φ200
B5
B14
B5
B5
FC71FE-2
CM135/418
1LA7080-4AAI1
B5
B3
F24
F200
F19
F13
F200
F157
F13
F140
JM80A2B34
OMBB6RC050/3
T90S-4
BA90L A4
FC80FE-4
1LA7070-2AA11
B5
B5
B3
B3
MA-AL71-14-2A
AEΡΑΣ-ΚΑΥΣΗ
ΙΡ54
ΚΗΜ
4Ρ
IP54
IP54
SIEMENS
ELRCTRO ADD
CUCCOLINL
SIEMENS
MGM
2P
4P
2P
2P
4P
2P
2P
4P
4P
IP55
IP54
IP55
IP55
IP55
IP65-7
IP55
IP55
IP55
IP54
ELECTRO ADD
CUCCOLINI
SIEMENS
SEIPEE
DR DRIVERS
MGM
ELECTRO ADD
SIEMENS
KOYMAKHS
COMES
B5
B14
2P
2P
4P
4P
4P
2P
2P
4P
4P
4
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
4
1
4
1
1
1
1
1
2
1
3
3
1
MOTOR
MOTOR with BRAKE
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
VIBRATOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
VIBRATOR
MOTOR
MOTOR with BRAKE
MOTOR with BRAKE
MOTOR
MOTOR
MOTOR
FAN
MOTOR
MOTOR
87
130
22
65
78
43
43
43
22
22
87
87
22
87
22
22
43
43
22
43
22
65
65
22
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - HΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / WORMGEAR MOTORS – HELICALGEAR MOTORS (LOCATION: STANT No 3)
318046
318052
318065
318079
318153
318161
318163
318165
318400
318401
MACHINERY
ΚW
1,85
370W
7,5
0,55
0,37
0,59
3
0,37
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΞΟΝΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΔΡΑΣΗ
1400
Φ28
Φ300
Β5
1400
Φ14
1440
F38
F300
B5
2840
B14
1380
F19
F200
B14
2880
F13
B5
1425
B5
2780
F11
F112
B14
Φ9Φ14
Φ24-Φ14
B3
ΣΧΕΣΗ
ΤΥΠΟΣ
BARY 90L B4
V80-40/4K
T132M4
SEMK61212B
HFF100LB4
IP54
ΕΤΑΙΡΙΑ
MGM
IP55
NERI
IP55
ANSALDO
CANTONI
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
IP55
1/7,5
1/7,5
RV30
MRV40U02A/3
GRUPPO
MOTOVARIO
ROSSI
ΠΟΛΟΙ
4P
4P
4P
2P
4P
2P
4P
2P
TEM
MATERIAL
2
MOTOR with BRAKE
0
MOTOR
6
MOTOR
1
MOTOR
1
MOTOR
2
MOTOR
1
MOTOR
1
MOTOR
WORMGEAR MOTOR
1
WORMGEAR MOTOR
6
87
0
260
22
22
43
35
22
43
260
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 23
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
Θ-Θ Φ14
318402
Φ158
318403
Θ-Θ Φ140-Φ140
318404
318405
A-Θ
Θ-Θ Φ13 Φ140-Φ140
318407
Θ-Θ Φ28
318408
Φ158
ΟΠΗ
318409
0,12
1360
Θ-Θ Φ19
318410
Φ137
318411 0,18/06 2900/650
650/40
318412 0,15/0,6
Φ25
2780/171
318414
0,185
1360
ΟΠΗ
318415
0,18
1370/13
ΟΠΗ
318416
0,18
1360
ΟΠΗ
Θ-Θ Φ18 Φ140-Φ140
318417
318420
0,18
1400
OΠΗ
318421
0,18
900
OΠΗ
OΠΗ Φ16 Φ109
318422
0,37
1380
318424
OΠΗ
318425
0,18
1370
OΠΗ
318426
0,25
1380
318427
0,25
670
318428
0,25
1380
318429
0,25
1380
318430
0,25
1380
318431 0,37/0,25
1380
F30
318432
0,25
1380
F200
318433
0,25
1380
Θ-Θ Φ10 Φ138
318435
0,37
1370
318436
0,25
1380
318437
0,37
1380
318438
0,37
1360 ΟΠΗ Φ23
318439
0,37
1360
OΠΗ
318440
0,37
1380
F134
318441
0,37
1380
F30
318442
0,37
1360
OΠΗ
318443
0,37
1400
318445
0,37
1380
F26
MACHINERY
Β7
Β5
Β6
1\14
1/7,5
1\10
1\16
1\10
1\8
1\20
FA=19
B6
Β3
B4
H4
B3
B14
B3
B3
B5
B3A
B6A+B
B5A
B5
B8
B3
B5
B14
B4
B14
H3
B14
B3
B8
1/7,5
1\10
1/10,3
1\30
1\50
1\14
1\24
1\28
1/57,5
1\50
1/11,5
1/19,5
1/197
1/76,6
1/197
1/7,5
1/17,6
1\21
1/21,8
1\31
1\30
1\30
1/21,4
1/51,5
1/56,25
1/36,3
ΝΜRV40UO2A
ΜΙ40F
RV40UO2D
RV40UO2A
NMRV040
MRIV50UO2A
RV30
FRS/0
S400T134-31
S40DT134-31
ΜΙ40Α
MI40A
MRVSO501A
MI40FDA2
NMRV050
MVF44/F0
MVF49/A
MVF44/A
R40
MI60F
R60
MRIV85F01A
SF50
SF50
MI40AD8
MRC210
R40
MRV60RI1A
MRV60PI1A
MRV60PI1A
SA40
MRV70PV1AS
S42/A
R430T711D4BM
IP55
IP55
ΙP54
IP55
IP54
IP54
ROSSI
SITI
ROSSI
ROSSI
ROSSI
ROSSI
MOTOVARIO
VARVEL
SEW
2P/8P
SEW
8P-2P
SITI
4P
SITI
4P
ROSSI
4P
SITI
SEW
MOTOVARIO
6P
4P
IP54
IP54
IP54
IP55
IP54
IP44
IP54
IP44
IP44
IP54
IP55
IP55
IP54
IP44
IP55
IP44
IP54
SEW
SITI
SEW
ROSSI
SEW
SEW
SEW
SITI
VARVEL
SEW
SEW
ROSSI
ROSSI
ROSSI
SEW
ROSSI
SEW
SEW
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
5
3
3
1
2
4
1
5
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
3
1
4
2
1
4
1
6
6
6
2
3
2
4
2
4
1
3
WORMGEAR MOTOR
WORMGEAR MOTOR
WORMGEAR MOTOR
WORMGEAR MOTOR
WORMGEAR MOTOR
WORMGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
WORMGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR+BRAKE
2 SP. HEL-GEAR MOTOR +BR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
WORMGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
WORMGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
217
130
130
43
87
173
43
217
87
87
87
87
87
43
87
87
87
87
43
130
43
173
87
43
173
43
260
260
260
87
130
87
173
87
173
43
130
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 24
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
318447
0,37
1400
B3
318482
0,37
1400
B14
318508
Θ-Θ Φ24 Φ180-Φ200
318509
22W
318510 11,5/15W F13,4-F19,5 F160
318511
Α-Θ Φ25
Φ19-Φ28
318512
Β6
318513
F27-F15
B6
Α-Α
318515
22W
Φ200-Φ
Φ19
Φ19-Φ25
318516
Φ180
Β5
Φ24-Φ14
318517
Φ158
Β3
318518
0,25
1400/69
F17
B8
Φ24-Φ13
318519
Φ158
318520
Φ14
Φ158
Β3
Φ10-Φ18
318521
Φ139
B5
Φ11-Φ18
318522
Φ139
B5
Φ14-Φ13 Φ158-Φ158
318523
25W
Φ25-Φ14 Φ158-Φ158
318524
Β5
Φ25-Φ13 Φ159-Φ159
318525
Β3
Φ13-Φ18
318526
Φ19-Φ11
318528
Φ139
318529
0,37
1390/95,9 ΟΠΗ Φ20
B4
318531
0,37
1405/43,9
B3
214 318532
215
216
217
218
219
220
222
223
224
225
226
227
318533
318535
318536
318540
318541
318542
318544
318545
318546
318547
318548
318550
MACHINERY
0,37
1400/79 ΟΠΗ Φ17
0,75
0,37
Φ18-Φ9,3
105
1395/25 ΟΠΗ Φ24
1390/55,6 OΠΗ Φ176
B3
Φ86,4
Β14
Φ200 B3-6-7-8
Φ19-Φ14 Φ138,4-Φ140
Φ18-Φ11
0,75
0,55
0,37
0,37
0,25
0,22
1410/27,7
1409/17,3 ΟΠΗ Φ32
1400/281 ΟΠΗ Φ24
1380/168
1300/33,3
1370/45,6 Φ17,5
Φ139
B7
B3-B5
1/21,5
1\115
1\15
1/1,1
1\50
1/133
R40DT71D4BM
RV40UO2A
MVF62/F
D1190
14.800.06.12.3
25ΡΑ72,005/10
RVS50002A
MR3163PCIA
IP54
SEW
MOTOVARIO
4P
4P
4P
1
2
1
1
1
1
1
1
6
8
3
1
2
1
2
2
1
2
5
13
1
4
1
4P
BONFIGLIOLI
BONFIGLIOLI
INTORA
ROSSI
ROSSI
FR.FR12 M/80EH/B5-B5
1\7
1\10
1\10
1\10
1\100
1\28
1\46
1/44,1
1\50
1\20
1\40
1/14,5
1\32
1\20
1\25
1\50
1\25
1\10
1\50
1/7,5
1/50,8
1/79,3
1/50,8
1/8,2
1\39
1\30
VF62-VF63/PIP90
MRV40UO2A
MRV40UO2A
MRV40UO2D
VF63P1P7185
MVF44/N
MVF44
BOBA-RT
PRCF/042
NMRV050
NMRV40
MI40ANO
MRO/04020
MRV40UO03A
MRV40UO03A/N
MRV040
NMRV/040
NMRV/063
NMRV/040
RV40
NMRV40
NRV030
MRICI64UO3A
MRICI64UO31
NMRV/050
WA20DT71R4
WA20DT36TA
NMRV/040
BONFIGLIOLI
IP54
ROSSI
ROSSI
ROSSI
4P
BONFIGLIOLI
BONFIGLIOLI
BONFIGLIOLI
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
ΙP55
ΙP55
IP54
IP54
IP55
MAUR
MOTOVARIO
MOTOVARIO
MOTOVARIO
SITI
MOTOVARIO
ROSSI
ROSSI/MOT
OVARIO
MOTOVARIO
MOTOVARIO
MOTOVARIO
ROSSI
ROSSI
MOTOVARIO
SEW
SEW
MOTOVARIO
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
HELICALGEAR MOTOR
43
87
87
43
43
65
65
65
43
347
130
43
130
65
130
130
65
87
217
563
43
173
43
1
HELICALGEAR MOTOR
43
1
2
2
5
1
1
1
1
2
1
1
1
GEAR REDUCER
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
GEAR REDUCER
BRAKE – CLUTCH
BRAKE
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
HELICAL REDUCER
BRAKE
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
HELICALGEAR MOTOR
HELICAL REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
BRAKE – COURLINGS
HELICAL REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
43
87
87
217
43
43
43
43
87
43
43
43
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 25
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
318551
318552
318553
318554
318555
318558
318559
318560
318561
318564
318565
318566
318567
318568
318571
318572
Α/Α
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
ΚΩΔΙΚΟΣ
0,13
0,18
0,12
1550/59,6 ΟΠΗ Φ13
1320/17,6
1320/13,2 ΟΠΗ Φ17
Φ13-Φ24
Φ160
Φ23,6
Φ24-Φ14
Φ104
B14
Φ14-Φ11 Φ140-Φ140
Φ25-Φ13
0,37
37
0,25
0,09
0,18
0,18
Φ160
1400/35
220-380V
220-380V
220-380V
1360/54,4 ΟΠΗ Φ17
1390/278 ΟΠΗ Φ13
Φ23,5-Φ29,7
Φ17,2
B4
B14
Φ200
Β7
1\26
1\75
1\100
1\10
1/7,5
1/7,5
1\20
1\80
1\20
1\20
1\50
1\10
1\25
1\5
1/10,7
1\20
NMRV030
WA20DR63M4
NMRV/040
SW/050T
SW/050T
SW/050T
SW/030T
SW/063T
NMRV040
MRV40
NMRV40
NMRV030
NMRV40
NMRV030
IP55
IP54
IP55
IP55
IP55
IP55
MR2163UP2A-303302
MECI63UO3A
MOTOVARIO
SEW
MOTOVARIO
SPAGGIARI
SPAGGIARI
SPAGGIARI
SPAGGIARI
SPAGGIARI
MOTOVARIO
MOTOVARIO
MOTOVARIO
MOTOVARIO
MOTOVARIO
MOTOVARIO
ROSSI
ROSSI
4P
4P
4P
4P
4P
4P
1
2
1
5
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
2
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
43
87
43
217
87
43
43
43
65
65
195
65
65
65
130
130
HΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / WORMGEAR MOTORS – HELICALGEAR MOTORS (LOCATION: STANT No 4)
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΞΟΝΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΔΡΑΣΗ
318101
1350
B5
318102
2830
B3
318167
1400
318171
1400
B14
318448
1380
B3
318449
1350
OΠΗ
B6
318450
OΠΗ
H3
318451
0,55
1400/14
B5
318452 0,55/0,88 1380/2700
B3
318453
0,53
69
318454
0,55
115
B6
318455 0,55/0,88
1380
318456
0,55
15
318457
0,73
200/135
B5
318458
0,73
1360
318459
0,75
1400
B5
318460
0,75
1400/75
B3
318461
0,75
1400
MACHINERY
ΚW
0,18
0,25
470W
0,55
0,37
0,37
ΣΧΕΣΗ
1/76,7
1\10
1/17,3
1\100
1\20
1/19,91
UN=115
1/24,6
1/94,71
1/17,6
1\20
1\25
ΤΥΠΟΣ
OB18103101
V80-50/4K
BN80 A4
R60DT71D4BM
MRV40U2A
SA40
MI90A
S50
S52DT80
FR42
R43DT80N4/2
R63DT80
MRC220
MRV50UO2A
FRC220
MVF30A MV80B4
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
IP55
IP55
IP54
ΙP55
IP55
ΕΤΑΙΡΙΑ
MGM
SIEMENS
IP44
IP54
SEW
ROSSI
SEW
SITI
SEW
SEW
SEW
SEW
SEW
KHM
VARVEL
IP44
IP44
VARVEL
VARVEL
ΠΟΛΟΙ
2P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
TEM
MATERIAL
1
MOTOR with BRAKE
1
MOTOR
1
FAN
3
MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
3
HELICALGEAR MOTOR
2
1
GEAR REDUCER
HELICALGEAR MOTOR
1
HELICALGEAR MOTOR
2
HELICALGEAR MOTOR
1
HELICALGEAR MOTOR
3
HELICALGEAR MOTOR
1
HELICALGEAR MOTOR
3
HELICALGEAR MOTOR
4
HELICALGEAR MOTOR
1
HELICALGEAR MOTOR
1
HELICALGEAR MOTOR
9
HELICALGEAR MOTOR
2
43
22
22
65
130
87
43
65
130
65
195
65
195
260
65
65
585
130
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 26
265
266
268
269
270
271
272
274
280
281
282
283
284
285
286
287
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
318463
318465
318467
318469
318470
318471
318473
318476
318576
318577
318578
318579
318580
318581
318584
318585
318587
318588
318589
318591
318592
318593
318595
318596
318671
318672
318820
318839
0,37
0,37
0,75
Α/Α
301
302
303
304
305
306
307
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚW
2,2
2,2
2,2
1,1
1,1
1360/21
OΠΗ
1350/43,4
1400/8902 OΠΗ Φ25
A-Θ
A-Θ Φ38
A-Θ Φ39
1400/113
1400/32
Φ18-Φ9
B5
B6
Φ88
Φ14-Φ9
Φ8-Φ23
0,18
0,37
0,55
0,55
45
1320
1370
1420
1420
35
ΟΠΗ Φ14
ΟΠΗ Φ18
Φ14-Φ11
1,1
Φ106
Φ30
F40
Φ90
1400
Φ13Φ9
Φ120
Φ24-Φ12 Φ123,7-Φ158
9
0,75
0,6
1410/23,5
1420
1340
F13
Φ19 - Φ25
1\63
1/31,1
1/15,7
1/15,6
1/11,3
1/24,1
1\13
1\25
1\50
1\60
1\15
B14
1\14
1\14
B5
1/11,6
B3/B5 1/9,6-1/40,3
24V
B14
1\15
B5
1/31,6
1/90,2
1/73,3
1\10
1\40
1\60
1/35,1
B5
1/7,5
1\40
1/7,5
MRV50UO2A
RT-PAM062
MRCI50UO3A
R211250P1A
R21150P1A
R21-150
FRC220
SA57DT90
NMRV/040
ΝΜΡV030
NRV030
180W
ROSSI
IP54
IP55
IP55
ROSSI
ROSSI
ROSSI
ROSSI
VARVEL
4P
4P
4P
4P
4P
MOTOVARIO
MOTOVARIO
MOTOVARIO
ACD
VF44
CHA536
H7062
750600T
NMRV/030
B/A52C
CBP/P50
CBP/P50
SW/030T
NMRV/030
NMRV/030
CB A52
SW050T
NMRV030
NMRV050
IP55
IP55
MOTOVARIO
KIWI
MOTOVARIO
SPAGGIARI
MOTOVARIO
MOTOVARIO
MOTOVARIO
SPAGGIARI
4P
4P
4P
4P
MOTOVARIO
1
1
4
6
1
2
14
1
7
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
2
1
1
5
2
4
1
1
1
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
GEAR REDUCER
HELICALGEAR MOTOR
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
65
65
260
260
43
87
910
65
455
65
65
65
43
43
130
43
43
87
43
87
43
43
217
130
260
65
65
65
HΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / WORMGEAR MOTORS – HELICALGEAR MOTORS (LOCATION: STANT No 5)
318490
318490
318491
318598
318600
318601
318602
MACHINERY
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΞΟΝΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΔΡΑΣΗ
1400/12 Φ15 Ζ20
Φ15
1400/12
Ζ20
Φ15
1400
Ζ20
Φ17
Φ19-Φ13
Φ18-Φ12
Θ-Φ24
Φ160
ΣΧΕΣΗ
1\15
1\20
1/7,5
1\8
ΤΥΠΟΣ
ΚΑ86ΔΤ100
ΚΑ86ΔΤ100
ΚΑ86ΔΤ100
MI60FPA3
SW/040T
NMRV/040
NMRV63
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
IP54
IP54
IP54
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΟΛΟΙ
SEW
SEW
SEW
4P
SITI
SPAGGIARI
MOTOVARIO
TEM
2
1
1
2
1
3
1
MATERIAL
HELICAL REDUCER
MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
130
52
65
87
43
130
43
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 27
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
318603
318604
318605
318606
318608
318609
318611
318612
318613
318614
318615
318616
318617
318618
318619
318620
318621
318622
318623
318624
318625
318627
318628
318629
318633
318636
318638
318640
318642
318643
318644
318645
318646
318648
318655
318657
318659
MACHINERY
Θ-Θ Φ28
0,55
0,37
0,55
1,1
Φ194
1380
1370
1390
1400/17,5 ΟΠΗ Φ34
B4
B14
B3-6-7-8
Φ17-Φ10
Φ17-Φ10 Φ140-Φ140
Φ25-Φ14
Φ23-Φ14
0,55
Φ105
Φ140
Β3
B5
B14
1420
B5
0,55
0,75
1420
Φ22,6
F30
Φ200
F200
F200
1395
Φ34-Φ27
B5
B3
B5
Φ250
Φ24-Φ13
Φ25-Φ14
B14
B14
Φ11-Φ17
0,55
1510/47,2
Φ23,5
Φ14-Φ19
1,1
1,5
0,75
0,55
0,22
0,25
0,75
0,37
1,1
1400
1410
Φ20
Φ158
F10
ΟΠΗ Φ23
Φ28-Φ42
Φ250
F40
1400
F40
900/18 ΟΠΗ Φ265 Φ118
1370/68,5 ΟΠΗ Φ21
Φ23-Φ13
Φ158
1350
F20,4
1385/27,3
F30
1380
F25
1380
B5
1/7,5
1\7
1\10
1\14
1\80
1/7,5
1\7
1\30
1\28
1\14
1/7,5
1\30
1\50
1/7,9
1/163,1
1\60
1\100
1/31,5
1\14
1\10
1\15
1\32
1\3
1\20
NMRV/075
VF49P
VF49A
VF49F1
NMRV/090
MI80FR11
VF49A
NMRV040
RMI50SMI
VF49F1
MI40FPL2
SW050
NMRV/063
CHA53F
VF72PI
NMRV063
TC90B
VF49P71B14
VF49A
NMRV040
MRV40UO3A
RAA60
MRV40UO3A
IP55
IP55
MOTOVARIO
MOTOVARIO
MOTOVARIO
SITI
BONFIGLIOLI
MOTOVARIO
TECNO
BONFIGLIOLI
SITI
IP53
4P
IP55
IP55
IP55
4P
4P
4P
4P
MOTOVARIO
TRAMEC
BONFIGLIOLI
BONFIGLIOLI
MOTOVARIO
ROSSI
SITI
ROSSI
4P
4P
4P
1/10,7
1\60
B3
B5
B14
B5
1\70-20
1\13
1\50
1\20
1\30
1/50,8
1\14
1\38
MRV2163UP2A
NMRV105
R77DT90L4
R73W090S
NMRV050
NMRV10F1
SW/55PT
G80/21042/4
MRCI50UO3A
VF49A
W63UP80
IP54
IP55
IP55
IP45
IP55
ROSSI
MOTOVARIO
SEW
SEW
MOTOVARIO
ROSSI
SPAGGIARI
ROSSI
BONFIGLIOLI
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
1
2
1
2
1
5
3
1
2
2
1
3
1
1
6
2
2
2
2
1
1
5
4
4
1
3
1
1
1
2
1
1
5
1
2
1
1
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
HELICALGEAR MOTOR
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
HELICALGEAR MOTOR
GEAR REDUCER
HELICALGEAR MOTOR
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
HELICALGEAR MOTOR
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
HELICALGEAR MOTOR
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
HELICALGEAR MOTOR
HELICAL REDUCER
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
43
87
43
87
43
217
130
43
87
87
43
195
65
65
390
130
173
130
130
65
65
325
260
260
65
195
65
78
52
130
65
65
325
52
108
52
65
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 28
345
346
347
348
349
350
351
352
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
318660
318661
318662
318663
318664
318666
318669
318670
318677
318678
318679
318803
318804
318805
318807
318808
318809
318810
318811
318812
318813
318814
318826
318828
318830
318831
318832
318834
318841
Α/Α
376
377
379
380
381
ΚΩΔΙΚΟΣ
1,1
0,55
1,5
0,55
0,55
0,6
0,55
3
0,75
0,37
0,75
1360
1400
1400
1400
1410
1340
1400
1400
900
1400
1395
Φ158
Φ139
Φ158
Φ25-Φ14
Φ24-Φ28
Φ24-Φ13
Φ17
ΟΠΗ Φ24
Φ25-Φ14
Φ158-Φ158
Φ19 – Φ11
Φ19- Φ25
Φ140
Φ300
Φ18 – Φ14
Φ105
Φ14 – Φ18
Φ105
Φ19- Φ25
Φ200
B5
B5
B3/B5
B5
B5
B5
B5
1\35
1\28,1\35
1/79,2
1\50
1\10
1\20
1/1,7
B5
B5
B5
1\50
1/81,1
1\100
1/7,5
1\20
1\7
1\10
1\13
1/48,75
1\31
1\10
1/50,8
1\25
1\15
1/7,5
1\20
1\10
1\60
1\40
1\15
1/61,9
B5
Β5
B3/B5
Β5/Β3
B5
B5
Φ14 - Φ18
B5
Φ30 - Φ24
SM45C30M4
RMI50RM1
UB
NMRV050
SW/050T
SW/050T
RMI63P
VZF21DV100L4
NMRV/063
MRIV50UO2A
NMRV063
ΝΜRV/050
SW075
VF49P1P71
MI70PPGO
FRC220/B3
ΗΑ42
MRV60RI1A
ΜΙ40Α
MI60R
NMRV075
NMRV/040
MI40AP8
NMRV/040
MI40F
MRV063
ΝΜRV040
ΜΙ70ΑΜ9
PRC052
IP55
IP55
SIEMENS
SEW
ROSSI
MOTOVARIO
MOTOVARIO
SPAGGIARI
BONFIGLIOLI
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P
VARVEL
MOTOVARIO
SITI
SITI
MOTOVARIO
MOTOVARIO
SITI
SITI
MOTOVARIO
MOTOVARIO
SITI
MOTOVARIO
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
2
4
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
HELICAL REDUCER
HELICAL REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
HELICAL REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
HELICAL REDUCER
65
104
65
52
52
52
52
65
65
195
65
195
130
260
65
130
130
65
65
65
65
130
65
65
52
65
260
65
65
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - HΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / WORMGEAR MOTORS – HELICALGEAR MOTORS (LOCATION: STANT No 7)
318085
318144
318597
318650
318674
MACHINERY
ΚW
0,18
0,25
1,5
0,09
0,09
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΞΟΝΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΔΡΑΣΗ
2800
B5
2720
1400
F35
1360
F9
48V
B14
1400
B14
ΣΧΕΣΗ
1/44,8
1\40
1\40
ΤΥΠΟΣ
MY63K2
JM63B B14
NMRV030
CMRV30
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
IP55
ΙP55
ΕΤΑΙΡΙΑ
EDK
SEIPEE
ΠΟΛΟΙ
2P
2P
4P
4P
TEM
1
9
1
2
5
MATERIAL
MOTOR
FAN
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
22
195
65
87
217
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 29
382 318683
383 318862
384 318870
0,55
1370
B5
B5
1\7
1\15
1\10
VF49P1P71
MI 80 BC7
MVF 49F
4P
SITI
BONFIGLIOLI
1
1
2
HELICALGEAR MOTOR
TEM
1
1
1
2
1
MATERIAL
MOTOR
MOTOR
GEAR REDUCER
GEAR REDUCER
43
35
69
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (ΣΑΛΑ J1 -ΟΜΑΔΑ 2) / MOTORS (LOCATION: J1-TEAM 2)
Α/Α
399
401
415
416
419
ΚΩΔΙΚΟΣ
318058
318065
318583
318632
ΚW
5,5
7,5
5,5
19
45
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΞΟΝΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΔΡΑΣΗ
1450
Φ38,5
B3
1440
F38
F300
B5
2880
1400
380V
ΣΧΕΣΗ
1\24
ΤΥΠΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
T132M4
ΙP55
IP55
R21
ΕΤΑΙΡΙΑ
E.D.K
NERI
ΠΟΛΟΙ
4P
4P
ROSSI
HELICALGEAR MOTOR
HELICALGEAR MOTOR
MOTOR
65
130
87
217
130
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (ΣΑΛΑ J1 -ΟΜΑΔΑ 3) / MOTORS (LOCATION: J1-TEAM 3)
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚW
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΞΟΝΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΔΡΑΣΗ
ΣΧΕΣΗ
431 318460
0,75
1400/75
B3
1\25
432
ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΤΡΙΒΕΙΩΝ
433
ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΤΡΙΒΕΙΩΝ
434
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΟΜΠΛΕΡ ΤΡΙΒΕΙΩΝ
435
ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΤΡΙΒΕΙΩΝ (253KW)
i=1/17,34
ΤΥΠΟΣ
FRC220
432 Size 17
RP2/280/BBE/18
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
IP44
ΕΤΑΙΡΙΑ
VARVEL
VICENTINI
FLUID TRANS
ROSSI
ΣΥΝΟΛΑ
MACHINERY
ΠΟΛΟΙ
4P
TEM
2
2
2
4
1
MATERIAL
HELICALGEAR MOTOR
HELICAL REDUCER
BALL MILL BEARINGS
BALL MILL COUPLING
BALL MILL REDUCER
108
217
87
347
325
35.577
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 30
15. ΑΠΟΡΡIΜΜΑΤΑ / SCRAP
Α/Α
ID.NR.
1
2
3
ΥΛΙΚΟ / MATERIALS
ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ / COPPER FROM THE CABLES
ΠΑΛΙΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ / OLD MOTORS
ΣΙΔΗΡΟΣ ΠΑΛΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / IRON BY OLD MACHINES
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ
ESTIMATED WEIGHT
(Kg)
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ESTIMATED
UNIT VALUE €
3.000
5.000
20.000
4,50
0,40
0,20
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ESTIMATED VALUE €
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1st OFFER PRICE
€
13.500
2.000
4.000
9.000
1.333
2.667
19.500
13000
'=NOT IN THIS AUCTION
MACHINERY
ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 31
16. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ADDITIONAL INVENTORY EQUIPMENT
Α/Α
ID.NR.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ACCOUNT CODE
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΤΕΜ
ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1st OFFER
PRICE €
ΠΑΧΥΜΕΤΡΑ 0-400 mm, ΤΟ 1 ΣΕ ΘΗΚΗ
ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ-ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ FACOM 1300 ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ
2
1
40
80
ΠΛΑΚΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ GABBRIELLI με 5 ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ – ΡΟΛΟΓΙΑ d=0,01mm S.N.=2377/30 - 1989
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ELVAN 303AA
1
1
300
50
1
20
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
1
1
2
2
133
20
40
20
20
40
40
20
20
40
120
100
100
60
1
200
1
1
1
60
50
50
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES
ΘΕΣΗ Α
8
14
18
19
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΘΕΣΗ Β
24
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
29
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
64
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
67
73
77
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
EPROM ERASER
ΘΕΣΗ Γ1
PENETOMETRO GABBRIELLI K1 400-50 2002 SN: 318
ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ (ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ) 0-400 mm
ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ (ΠΑΧΥΜΕΤΡΑ) 0-300 mm, ΤΟ 1 ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΤΟ ΆΛΛΟ ΣΕ ΘΗΚΗ
ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ (ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ) 0-200 mm
ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ (ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ) 0-150 mm
ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ (ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ) 25-250 mm (set), ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ
ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ (ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ) 0-25 mm, ΤΟ 1 ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ
ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 0-150 mm ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ
ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 0-50 mm, ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ
ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 0-25 mm, ΤΟ 1 ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ
ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤ. ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟ 150-1000mm (set)
ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 150-600mm (set) ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ
ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 150-500mm (set), ΤΟ 1 ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ
ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 150-175mm, ΤΟ 1 ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ
ΘΕΣΗ Γ2
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΟΜΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΥΝΑΜΗΣ GABBRIELLI mod: CRC
ΘΕΣΗ Γ3
MACHINERY
ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΦΡΕΖΑΣ
ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΙΕΡΑ CASALS PRO 200W, ΠΑΛΙΑ
Τροχός χειρός 42V με μετασχηματιστή (Ν.69)
ΣEΛΙΔΑ / PAGE 32
79
81
88
89
90
91
92
93
94
97
98
99
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΤΡΟΧΟΣ WURTH MASTER WS-180
ΔΡΑΠΑΝΟΣ HITACHI DH24PB 620W ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ
ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ 500-600 mm ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ME ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ
ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ 400-500 mm ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ
ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ 300-400 mm ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ
ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ 200-300 mm ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ κατ' επιλογήν
ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ 175-200 mm ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ (+2 ανταλ)
ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ 150-175 mm ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ (+2 ανταλ)
ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ 125-150 mm ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ (+2 ανταλ)
ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ 50-75 mm ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ (+4 ανταλ)
ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ 25-50 mm ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ (+3 ανταλ)
ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ 0-25 mm
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
3
6
80
67
100
100
100
60
150
150
150
200
120
140
ΘΕΣΗ Δ
101
102
103
104
105
106
108
109
110
111
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ U 0-50mbar, ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ
ΓΥΑΛΙΝΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ 0-100mmΣΝ, ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ
ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 0-5mbar, ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ
ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 0-1mbar, ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ
ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ
OIL PRESSURE SENSING SYSTEM SENTRONIC+, ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΣΕ ΡΕΥΜΑ (+1 ανταλ)
1
2
1
1
10
1
1
33
50
33
33
100
33
33
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ KORMSCHRODER GDJ 25 R04-0 pmax=400mbar, pas=20mbar, ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΣ
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ RG INFRARED RADIANT TUBE HEATER BH-20
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ENIMEX S.A. EQZ DN50 Q65 0-100m 3/h, ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΣ
1
1
1
67
80
200
112
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ KROMSHRODER BK-G10 Qmax=16m 3/h pmax=0,5mbar, ΑΡΧΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΣ
1
200
ΣΥΝΟΛΟ
MACHINERY
3.903
ΣEΛΙΔΑ / PAGE 33
17. ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / FINAL INVENTORY EQUIPMENT
Α/Α
ID.NR.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ACCOUNT CODE
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΤΕΜ
ITEMS
ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1st OFFER
PRICE €
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΤΟΥ-ΝΕΡΟΥ
1
4
5
6
7
8
10
1200040010-19000-00 Αναδευτήρες απονέρων για 1μ3
1200028040-18900-00 Αναδευτήρες απονέρων για 10μ
BLADE STIRRERS for 1m3 (Τριβεία 1-4 & 5-10)
BLADE STIRRERS for 10m3, 3KW VARVEL(Υ/Γ R5, Υ/Γ R4)
DIAPHRAGM PUMPS WILDEN M15 (Y/Γ R5, Y/Γ R4, Y/Γ J1)
DIAPHRAGM PUMPS WILDEN M8 (Διαδρ.R4, Y/Γ J2, Σ. Συν)
DIAPHRAGM PUMP WILDEN M6 (Κλίβανος R7)
BLADE STIRRER 220V, 1.5KW for 400Lt tank (χώρος J1)
BLADE STIRRER (Πύργος δοκιμών)
3
1200028040-18900-00 Διαφραγματικές αντλίες 3"
1201120010-20001-00 Διαφραγματικές αντλίες 2"
1201120010-20001-00 Διαφραγματική 1"
1200070010-20202-00 Αναδευτήρας βαρελιών σε τρίποδα
Αναδευτήρας βαρελιών σταθερός
2
3
3
4
1
1
1
50
600
800
800
150
150
100
1
1
1
1
1
1
1
50
100
25
25
50
40
20
1
1
1
1
1
2
2
1
50m
800
800
300
180
100
60
60
80
100
Set
2.000
ΠΑΛΑΓΚΑ
33
35
40
44
45
48
49
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Ηλεκτρικό φορείο 200 Kg
125/250 Kg - Ηλεκτρικό με απλό φορείο
Απλό φορείο 2 ΤΟΝ
Απλό φορείο 2 ΤΟΝ
1,5 TON - Χειροκίνητο χωρίς φορείο
500 Kg - Χειροκίνητο
Απλό φορείο 500 Kg
STARTEK
PRAKTIKER (Σ. Κατ)
VITAL-JAPAN ADJUSTABLE TROLLEY - 2 ΤΟΝ
VITAL-JAPAN ADJUSTABLE TROLLEY - 2 ΤΟΝ
VITAL-JAPAN (Σ. Συν)
SHUANG-YAN N.038
ADJUSTABLE TROLLEY - 2ΤΟΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
52
53
64
65
78
83
84
85
91
1200080020-19201-00 Πόντα
1200080020-19201-00 Παλινδρομικό πριόνι
1200080010-20201-00 Ηλεκτροκόλληση
1200080010-18603-00 Ηλεκτροκόλληση
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Πλάκα εφαρμογής γρανιτένια
Πλάκα θερμαινόμενη
Ηλεκτρικός πίνακας θέρμανσης καλουπιών
Μεγάλος γρασαδόρος BOXER
Καδένα 1/2" αχρησιμοποίητη
SPOT WELDING: FIMER Type: FC10, S.N.:1602
ALTERNATIG SAW: TRENCIN Type: PR20
ELTO Professional 999C 220V
CEA 220V
TIME CODE 810.04, S.N.: 022072
REGINA.CHAIN.CATENA 1/2" b=12,7mm
ΛΕΒΗΤΕΣ - ΨΥΚΤΙΚΑ
92
1201040010-20501-00 Λέβητας DEMRAD MK20, κατ. 2005, 875.000 Kcal/h, 3 κυκλοφορητές 3", 6 τρίοδες DN65, 2 πιεστικά 200 lt
ΖΥΓΑΡΙΕΣ
MACHINERY
ΣEΛΙΔΑ / PAGE 34
105 1200080040-19502-00 Ζυγαριά μαναβικής, κρεμαστή
107
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
BALANCE: ΝΙΚΟ 6 Kg
Δίδυμος τροχός βαρέως τύπου (Σ. Κατ)
1
20
1
120
1
1
3
1
1
1
20
40
120
30
30
50
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ-ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ
109
110
112
113
114
118
1200070010-20202-00 Φυγοκεντρικό βεντιλατέρ με βάση, παλιό
1201010010-19901-00
1201010010-19901-00
1201010010-19901-00
1201010010-19901-00
1201010010-19901-00
380V, 0.75 KW
Φυγοκεντρικό βεντιλατέρ με βάση
380V, 1.1KW, 2820rpm
Φυγοκεντρικό φυσερό με διασκορπιστή
220V, 0.125HP, 2750rpm, CASALS (+Y/Γ R4+Y/Γ R7)
Φυγοκεντρικό φυσερό με διασκορπιστή & θέση για βάση
380V, 0.50HP, 2800rpm, CASALS MA-26 T2H
Φυγοκεντρικό φυσερό χωρίς βάση
220V, 120W, 2750rpm, CASALS M2D-62
Βεντιλατέρ υψηλής πίεσης με κάλυμα θορήβου
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
119
121
122
123
125
126
127
130
131
132
133
135
136
137
1200070010-20202-00 Μηχανή τελικού γυαλίσματος πλακιδίων
XEF srl S.N.:M97/339
1
1
1
1
6
3
2
1
1
1
1
1
Set
Set
400
400
200
120
200
400
300
100
5.000
300
220
300
180
400
138
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Φωλιές για ρόλλερ κλιβάνου σε 5άδες
139 1201020010-20601-01 Τροχίλατοι πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης 50 Kg ληγμένοι (Συσκευές)
39
17
390
374
141
24
360
17
75
1
1
255
750
500
2.500
1200028030-19901-00 Ντεκορέ OMIS
1200028030-19901-00 Κοπενσάτορας πλακιδίων
OMIS Unifluxer 35P S.N.:1997/L008581
MMS (2ο υπόγειο)
Κόσκινα σμάλτων Υ/Γ παλιά
48V (3xØ600, 2xØ400, 1xØ900)
Περιστροφές πλακιδίων στην Υ/Γ R4, τεμ. 3 η μία παλιά με ανεμιστήρες
Σετ engobe (Υ/Γ R4, Υ/Γ R7)
Κινητός μαγνήτης χώματος με κινητήρα
Λοξός ανεβάτορας προς J2
Γραμμή μεταφοράς R4 προς J1
Γραμμή μεταφοράς R7 προς R4
Ραουλιέρα w=1,20 L=1,10 + ταινία με φαρδύ ιμάντα W=0,33 L=4,50 + ταινία με ράουλα W=0,35 L=2,00
Οκτάγωνη δεξαμενή σμάλτου με αναδευτήρα παλιό (Σμάλτα, λείπει το radicon)
Μετρίδι Ø1200Χ2500 (όροφος Σμάλτων), inox και 3 σιλό πρεσών R3, R4, R7
1200080040-20301-00 Τριβείο εργαστηρίου με 2 θέσεις
1200035010-19801-00
1200070010-20202-00
1200050020-19801-00
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
1200020020-20301-00
1200020020-20301-00
1200020020-20301-00
1200050020-19801-00
1200035010-19801-00
1200035010-19801-00
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Τετράτροχοι κουβάδες με ανατροπή (200lt)
142
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Καροτσάκια συνεργείων με ντουλάπια
149 1201020010-20601-01 Πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης 12 Kg ληγμένοι (Συσκευές)
153 1200050020-19801-00 Φίλτρο βεντούρι υαλογραμμής R4, inox κομπλέ
154 1200020020-20301-00 Ασανσέρ υδραυλικό 2 στάσεων 0 και 17,5m
MACHINERY
ΣEΛΙΔΑ / PAGE 35
169
175
176
177
178
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
1201020010-20801-00
MACHINERY
Απλό φορείο 1/2 ΤΟΝ VITAL SN.: 067043
Κεκλιμένο μανόμετρο 0-100 mmΣΝ
Μικρόμετρο 150-175 mm σε βαλιτσάκι
Μικρόμετρο 200-300 mm πλήρες
Μικρόμετρα – ρολόγια
Εξαρτήματα σωλήνων ΡΝ16 DΝ100: Βάνες διαφράγματος με βολάν 5 αχρησιμοποίητες + 1 τεμ
Εξαρτήματα σωλήνων ΡΝ16 DΝ100: Βάνες μισής στροφής αχρησιμοποίητες
Εξαρτήματα σωλήνων ΡΝ16 DΝ100: Ταφ 2τεμ και ένα σύνδεσμο για πλαστικό σωλήνα αχρησιμοποίητα
Βάνες “πεταλούδα” μισής στροφής βαρέως τύπου PN16 DN125 αχρησιμοποίητες
Βάνες “πεταλούδα” μισής στροφής βαρέως τύπου PN16 DN80 η μια με βάνα αέρος
Βάνες “πεταλούδα” μισής στροφής PN10 DN50 με βάνες αέρος αχρησιμοποίητες
Αντικραδασμικά φλαντζωτά DN40 PN16 αχρησιμοποίητα
Αντικραδασμικά φλαντζωτά DN80 PN16 αχρησιμοποίητα
Αντικραδασμικά 1" με ρακόρ αχρησιμοποίητα
Μαστοί με κουμπώματα για σωλήνες πυρόσβεσης αχρησιμοποίητοι
Εξαρτήματα σωλήνων γαλβανιζέ με χείλος: Κλειδιά 3”
DI αχρησιμοποίητα
Εξαρτήματα σωλήνων γαλβανιζέ με χείλος: Αρσενικά κουμπώματα 2.5”
Εξαρτήματα σωλήνων γαλβανιζέ με χείλος: Καμπύλες 3” αρσενικό-θηλυκό με κλειδιά
Εξαρτήματα σωλήνων γαλβανιζέ με χείλος: θηλυκές καμπύλες με θηλυκό κούμπωμα
Εξαρτήματα σωλήνων γαλβανιζέ με χείλος: Αρσενικές καμπύλες 2,5”
Εξαρτήματα σωλήνων γαλβανιζέ με χείλος: Μαστοί αρσενικοί 3” με κούμπωμα
Εξαρτήματα σωλήνων γαλβανιζέ με χείλος: Μαστοί θηλυκοί 3” με κούμπωμα
Εξαρτήματα σωλήνων γαλβανιζέ με χείλος: Κουμπώματα αρσενικά-θηλυκά 1 1/2”
Εξαρτήματα σωλήνων γαλβανιζέ με χείλος: Μαστοί 2”: 5 θηλυκοί + 4 αρσενικοί
Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Βάνες 2”
Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Σετ μαστών για σύνδεση σωλήνων Φ63
Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Μαστοί Φ63 (2”)
Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Ταφ Φ63 (2”)
Αξονικά διαστολικά 3” με κολλημένες μούφες
Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Κλέφτες 2” σε 1” πλαστικό
Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Μαστοί 1 1/2” σε Φ50
Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Ρακόρ σύνδεσης Φ63: 7 θηλυκά + 5 αρσενικά
Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Μαστοί θερμοκολητικοί 3” θηλυκοί
I
1
1
1
1
2
6
4
3
2
2
2
8
9
4
38
23
72
10
8
22
9
32
11
9
3
5
16
4
4
8
11
12
7
20
33
70
70
60
300
600
100
120
110
100
200
270
40
570
87
200
110
40
167
36
64
73
67
120
27
40
27
200
20
20
50
37
ΣEΛΙΔΑ / PAGE 36
210
211
212
213
214
215
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
1201020010-20801-00 Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Ρακόρ για σοκαρέξ Φ90
1201020010-20801-00 Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Ταφ Φ90
1201020010-20801-00 Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Βάνες DN65
1201020010-20801-00 Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Ρακόρ σύνδεσης Φ90 σε 3”
1201020010-20801-00 Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Ρακόρ σύνδεσης Φ75 σε 2,5”
1201020010-20801-00 Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Ρακόρ σύνδεσης Φ75
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
DH
Σκρού διαφόρων μεγαθών + τσοκ Β16 (ως Φ13mm)
Συρματόβουρτσες για δίδυμους τροχούς Φ175: 4 τεμ + 20 τροχοί λείανσης Φ180Χ6mm + Βούρτσα για σταθερό δράπανο
TAPER BUSH Φ19 4τεμ + 2τεμ με μικρότερη εξωτερική διάμετρο (RCB) αχρησιμοποιήτα
1201020010-20801-00 Ρυθμιστές αέρος G1/4" (PNEUMAX 17109B.D & METAL WORK 5207003) + Φίλτρο METAL WORK G1/4" + 2 Ελαιοτήρες αχρησιμοποίητα
1201020010-20801-00 Ρυθμιστής αέρος με ελαιοτήρα CAMOZZI MC104-D00 G3/8" Output 0,5-10 BAR αχρησιμοποίητος
1201020010-20801-00 Ρυθμιστής αέρος με ελαιοτήρα CAMOZZI MC202-D00 G1/2" Output 0,5-10 BAR αχρησιμοποίητος
1201020010-20801-00 Σετ ρύθμισης με φίλτρο και ελαιοτήρα G1" PNEUMAX 17401B.B.S + 17402NB.D + 17403B Output 0-12 BAR αχρησιμοποίητο
1201020010-20801-00 Ρυθμιστές αέρος G1" MΕTAL WORKS 1602003 REG I 012 αχρησιμοποίητοι
1201020010-20801-00 Ελαιοτήρας αέρος CAMOZZI MC104-L00 G3/8" Pmax=16 BAR 3 αχρησιμοποίητοι + 1 τεμ.
1201020010-20801-00 Ελαιοτήρας αέρος CAMOZZI MC202-L00 G1/2" Pmax=16 BAR 4 αχρησιμοποίητοι + 2 τεμ.
1201020010-20801-00 Ελαιοτήρας αέρος CAMOZZI C401-F00 G1" PMAX=16 BAR αχρησιμοποίητος
1201020010-20801-00 Διακοπτάκια αέρος με μπουτόν CAMOZZI 338-915 Pmax=10 BAR αχρησιμοποίητα
1201020010-20801-00 Ηλεκτροβαλβίδες 5-οδες PNEUMAX T488,52,0,1,M11 24 V DC αχρησιμοποίητες
1201020010-20801-00 Χειροκίνητη βαλβίδα αέρος 2 θέσεων 0-10 BAR PNEUMAX cod. 224.52.912 2 αχρησιμοποίητες + 3 τεμ
1201020010-20801-00 Έμβολα αέρος PNEUMAX Φ40 Stroke=50 αχρησιμοποίητα
1201020010-20801-00 Έμβολα αέρος PNEUMAX Φ40 Stroke=100 αχρησιμοποίητα
1201020010-20801-00 Έμβολα αέρος PNEUMAX Φ50 Stroke=100 αχρησιμοποίητα
1201020010-20801-00 Έμβολα αέρος PNEUMAX Φ50 Stroke=150 αχρησιμοποίητα
1201020010-20801-00 Μανόμετρα γλυκερίνης Φ65 R3/8" κάτω: 0-400 BAR 1τεμ. + 0-250 BAR 3τεμ. (το ένα: R3/8” πίσω) + 0-160 BAR 1τεμ 3 αχρησιμοποίητα
1201020010-20801-00 Μανόμετρα γλυκερίνης Φ65 R3/8" κάτω: 0-16 BAR 1τεμ. + 0-6 BAR 1τεμ + 0-2,5 BAR 1τεμ.
1201020010-20801-00 Μανόμετρο Φ80 R1/2" κάτω: 0-100 mbar αχρησιμοποίητο
1201020010-20801-00 Μανόμετρα Φ100 R3/4” κάτω: υποπίεσης 0-760 mmΣΝ 1τεμ. + πίεσης 0-1 BAR 3τεμ. αχρησιμοποίητα
1201020010-20801-00 Μανόμετρα Φ100 R3/4" κάτω: 0-10 BAR 1τεμ + 0-1 BAR 1τεμ. + 0-100 mbar 1τεμ αχρησιμοποίητα
1201020010-20801-00 Μανόμετρα γλυκερίνης Φ110 R3/4" κάτω: 0-400 BAR 1τεμ + 0-16 BAR 1τεμ + 0-6 BAR 1τεμ 2 αχρησιμοποίητα
1201020010-20801-00 Μανόμετρο Φ160 R3/4" κάτω 0-6 BAR αχρησιμοποίητο
1201020010-20801-00 Δονητής αέρος EUROVIBRA VK14QV0759 αχρησιμοποίητος
1201020010-20801-00 Πιεζοστάτες ψυκτικών διάφοροι αχρησιμοποίητοι
MACHINERY
6
3
3
4
9
10
Set
25
6
5
1
1
Set
3
4
6
1
5
5
5
2
4
4
3
5
3
1
4
3
3
1
1
5
40
30
150
40
50
60
30
50
20
50
20
40
80
30
27
33
20
30
37
37
27
53
60
53
30
20
20
40
20
27
20
20
67
ΣEΛΙΔΑ / PAGE 37
245 1201020010-20801-00 Ρυθμιστές πίεσης κομπρεσέρ ψυκτικών
247 1201020010-20801-00 Εξαερωτήρες διαφραγματικών αντλιών 2" αχρησιμοποίητοι
248 1201020010-20801-00 Εξαερωτήρες διαφραγματικών αντλιών 3" αχρησιμοποίητοι
249
Ηλεκτρόδια KESTRA Φ5Χ450: 8πακέτα=400τεμ + Φ4Χ450: 1 πακέτο των 80τεμ.
DI πακέτα κλειστά I
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
250
Ηλεκτρόδια UTP 65 (Φ3,2Χ350): 4,5Kg + 2πακ. UTP 6820 MoLC (Φ2,5Χ350): 2Χ4,5Kg + 2πακ. UTP 62: 2X5Kg + UTP68
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
251
Ηλεκτρόδια ΟΚ43.32 (Φ2Χ300): 6πακ.=12Kg +OK48.00=6Kg + 2πακ. OK48.60=2Χ4,5Kg
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
252
Ηλεκτρόδια SAF 6πακέτα Φ5Χ305 + 1πακέτο Φ6Χ305 + 1πακέτο SAFER-R 600 (Φ5Χ600)
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
256
Ηλεκτρόδια BÖHLER Φ3,2Χ350: 120τεμ + ESAB OK 68.81 (Φ2.5Χ300): 2Χ34τεμ + ARCAIR Φ4Χ305: 2Χ100τεμ DH
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
257
Ηλεκτρόδια χύμα διαφόρων μεγεθών 2000 τεμ.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Ηλεκτρικό καλώδιο 50 τ.χ. μήκους 75 μέτρων, ηλεκτρικά κανάλια 50 μέτρα, και παλιό ερμάριο.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
258
Αποξήλωση από την εγκατάσταση του εργοστασίου με δαπάνη του αγοραστή
259
Αποστραγγιστές νερού αυτόματοι με φλοτέρ για δίκτυα πεπιεσμένου αέρα αχρησιμοποίητοι
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
263
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
266
274
276
279
280
281
282
283
284
285
286
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
2
2
2
9
6
9
8
5
Set
53
30
30
120
70
90
70
70
400
2 Set
400
2
40
Συλλογές κλειδιών. Η κάθε μια περιλαμβάνει 18 μεγέθη γερμανοπολύγωνα, 7 μεγέθη πολύγωνα και 10 μεγέθη γερμανικά3
180
Πλάκες Νοβοπάν 2.05x1.05 m #16mm
30
78
Γυάλινα μανόμετρα 0-50 mBar τεμ. 2
Ρεκτιφιέ τόρνου FEIN type MB106 N.: V49574 550 W
Καβαλέτα συνεργείου καλουπιών
Ρουλεμάν αχρησιμοποίητα 6001-2Ζ SKF
DI πακέτα κλειστά I
Ρουλεμάν αχρησιμοποίητα 6001-2Ζ.C3 550 τεμ SKF + 180 τεμ FAG
Ρουλεμάν αχρησιμοποίητα 6001-2ΖR.C3 FAG
Ρουλεμάν αχρησιμοποίητα 6002-Ζ SKF
Ρουλεμάν αχρησιμοποίητα 6002-2ΖR FAG
Ρουλεμάν αχρησιμοποίητα 6002-2Ζ.C3 240 τεμ SKF + 300 τεμ FAG + 3 τεμ
Ρουλεμάν αχρησιμοποίητα 6002-2ΖR.C3 FAG
2
1
6
270
730
240
330
675
543
622
50
133
150
350
950
350
400
864
760
870
287
Ρουλεμάν αχρησιμοποίητα 6002-2Z: 10τεμ + 6002-2Ζ/Q E6: 11τεμ + 6002-2RS1: 4τεμ + 6003-2RS1: 12τεμ + 6003-2RSR: 2τεμ + 6006-2RSR: 1τεμ +
6007-2Z:1τεμ + 6007-2RSR: 4τεμ + 6007-2ZR.C3: 1τεμ + 6011-2RS1: 1τεμ + 6012-2ZR:1τεμ + 6017: 1τεμ
49
130
288
Ρουλ. αχρησ. 6200-2Ζ: 1τεμ + 6200-2RS1: 2τεμ + 6200-2RSR: 2τεμ + 6201-2ZR: 1τεμ + 6201-2RSR: 1τεμ + 6202-2ZNR: 2τεμ + 6204: 7τεμ + 6204-2Ζ:
2τεμ + 6204-2ZR: 1τεμ + 6204-2RSH: 1τεμ + 6205-2ZR: 1τεμ + 6205-2RSH: 1τεμ + 6206-2RS1:2τεμ + 6208-2Z:1τεμ
25
60
289
Ρουλ. αχρησ. 6301-2ZR:13τεμ + 6301-2RS1:5τεμ + 6301-2ZR.C3:7τεμ + 6303-2RS1/QE6:1τεμ + 6304:7τεμ + 6304-LW:2τεμ + 6304-ΕΤΝ9:2τεμ + 63052RSR:5τεμ + 6305-2Z.C3:1τεμ + 6306-2ZR:2τεμ + 6306-2RS1:2 τεμ + 6310-2Z.C3:1τεμ + 6310-2ZR.C3:1τεμ + 6314-2ZR.C3:1τεμ
50
180
290
Ρουλ. αχρησ. 4205-ATN9:1τεμ + 2201-ETN9:1τεμ + 2202-2RS.TV:4τεμ + 2202E-2RS1:8τεμ + 2211E-2RS1KTN9.C3:1τεμ + 7013.CD/P4A:1τεμ +
7206.CD/P4A.DBA:2 τεμ + 7208.ΒΕΡ:2τεμ + 7211.ΒΕΡ:2τεμ + 7311.ΒΕΡ:2τεμ + 7311.ΒΕΡ.CBP:2τεμ + 7213.CD/P4.DT:2τεμ
28
360
MACHINERY
ΣEΛΙΔΑ / PAGE 38
291
292
294
295
Ρουλ. αχρησ. NU2307-ECP: 1τεμ + NU2308-ECP: 1τεμ + NU2311-ECR: 2 τεμ + NU310E-TVP2.C3: 1τεμ NU316-ECD.C3: 1 τεμ + NJ2309-ECP: 1τεμ +
NJ305-ECP: 1 τεμ + NJ308-ECP:4 τεμ + 30208.ΧΑ: 2τεμ + 30211.J2/Q: 8τεμ + 51101: 2τεμ + 51107: 2τεμ + 51204: 2τεμ
Καροτσάκια συνεργείων χωρίς ντουλάπια
Μονωτικές πλάκες κλιβάνων εξωτερικές ΠΡΑΣΙΝΕΣ 600Χ1000Χ50
Δεξαμενή πολτού στον Ιππόκαμπο: Οκτάγωνη πλευράς 1250 Χ 2800 #4, Αναδευτήρας 3,7 KW τελικές 20 rpm
'=NOT IN THIS AUCTION
MACHINERY
28
15
29
Set
400
180
232
467
35.415
ΣEΛΙΔΑ / PAGE 39