Εκπαιδευτικό Ενδοσκοπικό Σε ινάριο: ιαγνωστική-επε

Yπό την αιγίδα της
Α΄ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
EYPΩΠAΪKHΣ ETAIPEIAΣ
ΓYNAIKOΛOΓIKHΣ
ENΔOΣKOΠHΣHΣ (ESGE)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Β. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ
και της
EΛΛHNIKHΣ ETAIPEIAΣ
ΓYNAIKOΛOΓIKHΣ
ENΔOΣKOΠHΣHΣ
Εκπαιδευτικό
Ενδοσκοπικό Σεμινάριο:
Διαγνωστική-επεμβατική
υστεροσκόπηση &
υδρολαπαροσκόπηση
10-12 Δεκεμβρίου 2011
Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εκπαιδευτικό Ενδοσκοπικό Σεμινάριο:
Διαγνωσ τική - επεμβατική
υστεροσκόπηση & υδρολαπαροσκόπηση
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Α.Π.Θ., συνεχίζοντας την παράδοση για διαρκή ενημέρωση των Μαιευτήρων – Γυναικολόγων, διοργανώνει το 2ο Εκπαιδευτικό Ενδοσκοπικό Σεμινάριο με θέμα: «Διαγνωστική – επεμβατική υστεροσκόπηση & υδρολαπαροσκόπηση»,
το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2011, στο
Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», στη Θεσσαλονίκη.
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να καταστήσει τους Μαιευτήρες – Γυναικολόγους κοινωνούς στις βασικές αρχές της υστεροσκόπησης και υδρολαπαροσκόπησης και με την εκμάθηση ορθών χειρουργικών τεχνικών να συντελέσει στην ασφαλή διενέργεια των ενδοσκοπικών επεμβάσεων.
Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους επιστήμονες, πρακτική εξάσκηση σε ηλεκτρονικό ενδοσκοπικό προσομειωτή και σε ενδοσκοπικές επεμβάσεις στο
πειραματικό χειρουργείο του Νοσοκομείου και τέλος, απ’ ευθείας μετάδοση
ενδοσκοπικών επεμβάσεων στο αμφιθέατρο, από το χειρουργείο του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου».
Λόγω του περιορισμένου αριθμού (18) στο πρακτικό μέρος, θα τηρηθεί
αυστηρή σειρά προτεραιότητας, ενώ για την αρτιότερη εκμάθηση θα υπάρχει αναλογία ενός εκπαιδευτή ανά 2 εκπαιδευόμενους, η δε παρακολούθησή του θα αποτελέσει μέρος των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την
πιστοποίηση στη Γυναικολογική Ενδοσκόπηση, η οποία θα διενεργηθεί από
την Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης.
Ευελπιστώντας ότι θα ανταποκριθείτε στην πρόκλησή μας, η Οργανωτική
Επιτροπή θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε η συμμετοχή σας στο Σεμινάριο να καταστεί γόνιμη και ουσιαστική.
Βασίλειος Κ. Ταρλατζής
Καθηγητής
Διευθυντής Α’ Μ-Γ Κλινικής Α.Π.Θ.
-1-
Γεώργιος Α. Πάντος
Επίκουρος Καθηγητής
Υπεύθυνος Σεμιναρίου
Α΄ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Yπό την αιγίδα της
και της
EYPΩΠAΪKHΣ ETAIPEIAΣ
ΓYNAIKOΛOΓIKHΣ
ENΔOΣKOΠHΣHΣ (ESGE)
EΛΛHNIKHΣ ETAIPEIAΣ
ΓYNAIKOΛOΓIKHΣ
ENΔOΣKOΠHΣHΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Β. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ
Οργάνωση Σεμιναρίου
Πρόεδρος: Βασίλειος Κ. Ταρλατζής
Καθηγητής, Διευθυντής Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.,
Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Εκπαιδευτική Ομάδα
Δ. Αθάνατος
Γ. Γκριμπίζης
Λ. Ζεπειρίδης
Θ. Θεοδωρίδης
Α. Μακέδος
Θ. Μίκος
Ε. Μπίλη
Κ. Πανταζής
Γ. Πάντος
Α. Παπαδόπουλος
Μ. Παπαδόπουλος
Ν. Παπαδόπουλος
Π. Πετράκης
Δ. Τσολακίδης
Μ. Φράγκος
Αναισθησιολόγοι
Τ. Πετροπούλου
Μ. Δριμάλα
Α. Σιδηρόπουλος
Μαιευτές - Μαίες Χειρουργείου
Ε. Βαμπίρη
Ε. Βοζίκη
Ν. Γκόλας
Β. Καραϊσαρλή
Μ. Μαντά
Σ. Παπαδοπούλου
Δ. Σαβαΐδου
Δ. Σαμουργιαννίδου
Ε. Σαράντη
Ε. Σπανοπούλου
Υπεύθυνος Σεμιναρίου
Γεώργιος Α. Πάντος
Επίκουρος Καθηγητής, Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική
Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»
Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, 564 03 Ν. Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 263212, Fax: 2310 241133, E-mail: [email protected]
-2-
Εκπαιδευτικό Ενδοσκοπικό Σεμινάριο:
Διαγνωσ τική - επεμβατική
υστεροσκόπηση & υδρολαπαροσκόπηση
Γενικές Πληροφορίες
Τόπος Σεμιναρίου
Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
Ημερομηνίες διεξαγωγής Σεμιναρίου
10-12 Δεκεμβρίου 2011
10 Δεκεμβρίου: Θεωρητικό μέρος
11 Δεκεμβρίου: Πρακτικό μέρος: προπλάσματα, πειραματικό χειρουργείο,
ηλεκτρονικός προσομειωτής
12 Δεκεμβρίου: Ζωντανή μετάδοση επεμβάσεων από το χειρουργείο
Εγγραφές
Θεωρητικό μέρος: 100 €
Πρακτικό μέρος: 300 €
Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων (18) στο πρακτικό μέρος θα τηρηθεί
αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Ξένοι προσκεκλημένοι ομιλητές
Stephan Gordts (Belgium)
Basil Tanos (Cyprus)
Επίπεδο – Μοριοδότηση (CME)
Το Σεμινάριο είναι επιπέδου I-II. Η παρακολούθηση των εργασιών του Σεμιναρίου συνοδεύεται από Μόρια Παρακολούθησης που χορηγούνται από τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο σύμφωνα με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ειδικευμένων Ιατρών (U.E.M.S.).
Γραμματεία Σεμιναρίου
Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική
κα Ρατίδου Βάσω
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»
Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης
546 03 Ν. Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2313 323131, Fax: 2310 991510
E-mail: [email protected]
-3-
Α΄ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Yπό την αιγίδα της
και της
EYPΩΠAΪKHΣ ETAIPEIAΣ
ΓYNAIKOΛOΓIKHΣ
ENΔOΣKOΠHΣHΣ (ESGE)
EΛΛHNIKHΣ ETAIPEIAΣ
ΓYNAIKOΛOΓIKHΣ
ENΔOΣKOΠHΣHΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Β. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ
Αμφιθέατρο Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»
08.00-09.00 Προσέλευση - Εγγραφές - Χαιρετισμοί
09.00-11.30 ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ι
Προεδρείο: Α. Λουφόπουλος - Ε. Κολυμπιανάκης
Εξοπλισμός υστεροσκόπησης - μέσα διάτασης
Ν. Παπαδόπουλος
Πηγές ενέργειας στην υστεροσκοπική χειρουργική
Θ. Θεοδωρίδης
Ε νδείξεις υστεροσκοπικού ελέγχου - μη επεμβατικές μέθοδοι εκτίμησης ενδομήτριας κοιλότητας
Ε. Μπίλη
Υστεροσκοπική απεικόνιση του λειτουργικού ενδομητρίου
Α. Μακέδος
Ο ρόλος της υστεροσκόπησης στην υπογονιμότητα
Λ. Ζεπειρίδης
11.30-12.00 Διάλειμμα
12.00-14.00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΙ
Προεδρείο: Δ. Ρούσσο - Α. Παπανικολάου
στεροσκοπική αντιμετώπιση ινομυωμάτων με ή άνευ χορήγησης
Υ
GnRHa
Ι. Πράπας
Ε κτομή διαφράγματος μήτρας και ενδομήτριων συμφύσεων:
Πότε και πώς;
Γ. Γκριμπίζης
Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011
-4-
Εκπαιδευτικό Ενδοσκοπικό Σεμινάριο:
Διαγνωσ τική - επεμβατική
υστεροσκόπηση & υδρολαπαροσκόπηση
στεροσκοπική αντιμετώπιση δυσλειτουργικών αιμορραγιών:
Υ
Η μοναδική λύση;
Γ. Λιάλιος
ρόληψη και αντιμετώπιση επιπλοκών κατά την υστεροσκόπηση
Π
Μ. Πασχόπουλος
14.00-16.00 Μεσημβρινή διακοπή
16.00-18.00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΙΙ
Προεδρείο: Θ. Αγοραστός - Μ. Παπαδόπουλος
ιακολπική υδρολαπαροσκόπηση: Τεχνική και ανασκόπηση της
Δ
αποτελεσματικότητας - επιπλοκών
Γ. Πάντος
The “one stop approach”
S. Gοrdts
ιακολπική υδρολαπαροσκόπηση σαν μέθοδος ελέγχου σε ασθεΔ
νείς υψηλού κινδύνου για Ca ωοθηκών
Β. Τάνος
Χειρουργική υδρολαπαροσκόπηση: Τεχνική - ενδείξεις
Β. Τάνος
18.00-18.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Π. Σταματόπουλος - Γ. Πάντος
Past - present - future in Gynecological endoscopy
S. Gοrdts
18.30-19.00 Συμπεράσματα
Λήξη θεωρητικού μέρους
-5-
Α΄ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Yπό την αιγίδα της
και της
EYPΩΠAΪKHΣ ETAIPEIAΣ
ΓYNAIKOΛOΓIKHΣ
ENΔOΣKOΠHΣHΣ (ESGE)
EΛΛHNIKHΣ ETAIPEIAΣ
ΓYNAIKOΛOΓIKHΣ
ENΔOΣKOΠHΣHΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Β. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011
Πειραματικό χειρουργείο Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»
09.30-13.30 αρουσίαση εξοπλισμού υστεροσκόπησης - υδρολαπαροσκόΠ
πησης
Εκπαίδευση σε ηλεκτρονικό ενδοσκοπικό προσομοιωτή
ιενέργεια ενδοσκοπικών επεμβάσεων στο πειραματικό χειΔ
ρουργείο
13.30-15.00 Μεσημβρινή διακοπή - γεύμα
15.00-19.00 αρουσίαση εξοπλισμού υστεροσκόπησης - υδρολαπαροσκόΠ
πησης
Εκπαίδευση σε ηλεκτρονικό ενδοσκοπικό προσομοιωτή
Διενέργεια ενδοσκοπικών επεμβάσεων στο πειραματικό χειρουργείο
19.00 Λήξη πρακτικού μέρους
-6-
Εκπαιδευτικό Ενδοσκοπικό Σεμινάριο:
Διαγνωσ τική - επεμβατική
υστεροσκόπηση & υδρολαπαροσκόπηση
Δευτέρα 12 Δεκεβρίου 2011
Αμφιθέατρο Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»
09.00-14.00 Απευθείας μετάδοση ενδοσκοπικών επεμβάσεων
Προεδρείο: Π. Σταματόπουλος - Α. Παπανικολάου
14.00-14.30 Συζήτηση
Τέλος Σεμιναρίου
-7-
Α΄ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Β. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ
-8-
Yπό την αιγίδα της
και της
EYPΩΠAΪKHΣ ETAIPEIAΣ
ΓYNAIKOΛOΓIKHΣ
ENΔOΣKOΠHΣHΣ (ESGE)
EΛΛHNIKHΣ ETAIPEIAΣ
ΓYNAIKOΛOΓIKHΣ
ENΔOΣKOΠHΣHΣ
Α΄ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Β. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ
Yπό την αιγίδα της
και της
EYPΩΠAΪKHΣ ETAIPEIAΣ
ΓYNAIKOΛOΓIKHΣ
ENΔOΣKOΠHΣHΣ (ESGE)
EΛΛHNIKHΣ ETAIPEIAΣ
ΓYNAIKOΛOΓIKHΣ
ENΔOΣKOΠHΣHΣ