Συσκευαστικά Μηχανήματα - Vacuum

Συσκευαστικά Μηχανήματα - Vacuum
ΜΗΧΑΝΗΜΑ VACUUM
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
«LAVEZZINI» MEDIUM Ιταλίας
ΜΠΑΡΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ: 45 cm
ΜΗΧΑΝΗΜΑTA
VACUUM
«LAVEZZINI»
Σειρά LCD Ιταλίας
ΜΠΑΡΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ:
35 - 40 - 45 cm
ΜΗΧΑΝΗΜΑTA VACUUM
«LAVEZZINI» Σειράς DG Ιταλίας
ΜΠΑΡΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ: 40-45 cm
ΜΗΧΑΝΗΜΑTA
VACUUM
«LAVEZZINI»
Σειράς LAPACK Ιταλίας
ΜΠΑΡΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ:
50 - 55 - 90 cm
ΜΗΧΑΝΗΜΑTA VACUUM
«LAVEZZINI» UNICA 40 Ιταλίας
ΜΠΑΡΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ: 40 cm
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
VACUUM
ΓΙΑ ΔΙΣΚΑΚΙΑ ΜΕ ΑΕΡΙΟ
«LAVEZZINI» VG800 LCD Ιταλίας
ΜΠΟΛΑΚΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
& ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΕΣ
ΘΕΡΜΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΓΙΑ ΔΙΣΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
SV400 DIGIT Ιταλίας
ΘΕΡΜΟΚΛ. ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΓΙΑ ΔΙΣΚΑΚΙΑ
ΦΕΛΙΖΟΛ
«SIRMAN» dispenser
Ιταλίας
ΜΗΧΑΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
VACUUM ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM
ΑΠΛΕΣ & ΓΚΟΦΡΕ
ΠΟΛΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
7