περιληψη διακηρυξης για απολυμαντικα 319(12-01

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ,ΤΚ 14564
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ.: 210 3501536
ΦΑΞ: 210 8003298
Πληροφ.: ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:319/12-01-2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 37.223,00€ συμπ/νου ΦΠΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 29/01/2015 ώρα 11:00π.μ.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ: 28/01/2015 ώρα 14:30
ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ 15 €
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ: 12/01/2015
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ
Α/Α
1.
Α/Α12
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ
ΓΙΑ 20 συσκευασίες
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ
Ειδικά μαντηλάκια καθαρισμού και απολύμανσης
μικρών επιφανειών και αντικειμένων που δεν μπορούν
να εμβαπτιστούν. Να είναι εμποτισμένα σε διάλυμα με
αλκοόλες, να μην αφήνουν υπολείμματα μετά τη
χρήση τους, να μην αφήνουν χνούδι, να μην σκίζονται.
Να είναι μιας χρήσεως σε πρακτική συσκευασία που
επιτρέπει την μεμονωμένη χορήγηση μαντηλιών και να
σφραγίζει ερμητικά. Να είναι δραστικά έναντι
βακτηρίων, μηκήτων, μυκοβακτηριδίου φυματίωσης,
ιών σε σύντομο χρόνο. Να έχουν συμβατότητα με τα
υλικά του νοσοκομειακού εξοπλισμού. Να φέρουν
σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.
6. Α/Α1 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ,
ΧΛΩΡΙΟ
Να μην περιέχει αλδεΰδες, να είναι βακτηριοκτόνο
μυκητοκτόνο,
ιοκτόνο
(HBV,HCV,HIV)και
μυκοβακτηριοκτόνο. Ο χρόνος δράσης επίτευξης του
καθαριστικού και απολυμαντικού αποτελέσματος να
μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Να κατατεθούν μελέτες
αποτελεσματικότητας. Να είναι συμβατό με όλες τις
επιφάνειες, να έχει ευχάριστη οσμή, να μην είναι
τοξικό ή ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα και
τους βλεννογόνους κατά τη χρήση του. Να αναφέρεται
η τιμή συμπυκνωμένου λίτρου και η τιμή του έτοιμου
λίτρου διαλύματος μετά την προτεινόμενη αραίωση.
Να έχει άδεια Γ.Χ.Κ , ΕΟΦ.
7.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΣΠΡΕΙ
ΜΙΚΡΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ
ΧΡΗΣΗ
Α/Α2 Να είναι αλκοολούχο έτοιμο διάλυμα , χωρίς φαινόλες,
άλατα αμμωνίου, χλώριο ή αλδεΰδες. Να είναι
βακτηριοκτόνο
μυκητοκτόνο,
ιοκτόνο
(HBV,HCV,HIV)και φυματιοκτόνο με ταχεία δράση
εντός 5 λεπτών και να υποστηρίζεται από σχετικές
εργασίες βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες. Άοσμο , μη
ερεθιστικό για το αναπνευστικό και τους
βλεννογόννους, μη οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις
επιφάνειες.
Σε δοχείο έως 1 λίτρο με σύστημα
ψεκασμού (χωρίς προωθητικό αέριο). Οι αντλίες
ψεκασμού να διατίθενται δωρεάν . Να έχει άδεια
ΕΟΦ.
8.
ΔΙΣΚΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ NaDCC 0,5 ΓΡΑΜ.
Α/Α3α ΔΙΣΚΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ NaDCC 2,5 ΓΡΑΜ.
Α/Α3α ΔΙΣΚΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ NaDCC 5,0 ΓΡΑΜ.
Σκεύασμα χλωρίου σε στερεή μορφή κόκκων NaDCC
για την απολύμανση κηλίδων σωματικών υγρών. Να
αποδεσμεύουν
σταδιακά
ενεργό
χλώριο
(παρατεταμένη δράση). Με πλήρες μικροβιακό φάσμα
δράσης. Να έχει πίνακα συγκέντρωσης δοσολογιών.
Να έχει άδεια Γ.Χ.Κ , ΕΟΦ.
11.
ΚΟΚΚΟΙ ΧΛΩΡΙΟΥ NaDCC 500 ΓΡΑΜ.
A/A3β Σκεύασμα χλωρίου σε στερεή μορφή κόκκων NaDCC
για την απορρόφηση και απολύμανση κηλίδων
σωματικών υγρών. Να αποδεσμεύουν σταδιακά ενεργό
χλώριο (παρατεταμένη δράση). Με πλήρες μικροβιακό
300 λίτρα
200ΒΤ
30bt
50bt
25 συσκ/500gr
φάσμα δράσης. Να προσφέρονται σε πρακτική
συσκευασία των 500 γραμ. Να έχει άδεια Γ.Χ.Κ ,
ΕΟΦ.
17.
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ
ΥΓΡΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 10Βt
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
A/A 11 Συμπυκνωμένο αντισκωριακό υγρό κατάλληλο για
χρήση με βυθισμό και σε πλυντήρια υπερήχων. Να
περιέχει στη σύνθεση οξέα τουλάχιστον 50% για
αποτελεσματική αφαίρεση της σκουριά μαζί με
καθαριστικούς παράγοντες. Να απομακρύνει σκουριά
και τους αποχρωματισμούς χωρίς να φθείρει τα
εργαλεία και να μην οξειδώνει τις μεταλλικές
επιφάνειες. Να αναφέρεται η αραίωση ς και ο χρόνος
δράσης. Να δίνεται κόστος διαλύματος. Να φέρει
σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και
καταχώρηση Γ.Χ.Κ.
18.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ 10Βt/5λιτρ
A/A4α ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗΣ 2% ΕΤΟΙΜΟ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ
Διάλυμα γλουταραλδεΰδης 2% έτοιμο προς χρήση. Να
έχει
ευρύ
φάσμα
δράσης,
βακτηριοκτόνο,
μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο και ιοκτόνο (HBV, HIV,
HCV, Ηelicobacter pylori κλπ) εντός 5-15 λεπτών, να
έχει σποροκτόνο δράση το αργότερο εντός 1 ώρας. Να
επισυναφθούν μελέτες αποτελεσματικότητας. Να
κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας με τα
ενδοσκόπια. Τα έτοιμο διάλυμα να είναι σταθερό για
τουλάχιστον 20 ημέρες. Να ελέγχεται η δραστικότητα
του έτοιμου διαλύματος με δείκτες ελέγχου και αν
κατατεθεί το ξενόγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο των
δεικτών. να είναι ασφαλές για τους χρήστες και φιλικό
προς το περιβάλλον. Να φέρει σήμανση CE ως
ιατροτεχνολογικό προϊόν.
20.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ 5ΒΤ
ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΕΡΟΞΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΕΤΟΙΜΟ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ
Α/Α 4Β Διάλυμα υπεροξικού οξέως έτοιμο προς χρήση για
απολύμανση
χειρουργικών
εργαλείων
και
ενδοσκοπίων (Fuji, Pentax, Olympus). Να παρέχονται
εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξαιτίας της μη
συμβατότητας του προϊόντος. Να κατατεθούν
πιστοποιητικά συμβατότητας με τα ενδοσκόπια. Να
είναι χημικά σταθερό, να μην περιέχει οξικό οξύ για
αποφυγή τοξικών αναθυμιάσεων οξικού οξέως και να
έχει ουδέτερο pH. Να είναι δραστικό έναντι
βακτηριδίων, μυκήτων, και ιών (HIV, HBV, HCV,
Adeno κλπ) ανθεκτικών νοσοκομειακών στελεχών,
μυκοβακτηριδίων και σπόρων το αργότερο εντός 10
λεπτών. Να περιέχει αντιδιαβρωτικούς παράγοντες για
προστασία των οργάνων. Να είναι δραστικό έναντι
biofilm και να μην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους
χρήστες. Το έτοιμο διάλυμα να είναι σταθερό για 14
ημέρες από την στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί για
πρώτη φορά. Να ελέγχεται η δραστικότητα του
έτοιμου διαλύματος με δείκτες ελέγχου και να
κατατεθεί το ενημερωτικό φυλλάδιο των δεικτών. Να
φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.
25.
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΥΓΡΟ 60ΒΤ/5 λίτρα
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΚΑΙ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ ΜΕ
ΒΥΘΙΣΜΟ
Α/Α7 Συμπυκνωμένο υγρό κατάλληλο για χρήση με
εμβάπτιση.
Χωρίς
αλδεΰδες.
.
Να
είναι
βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο και
ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV) εντός 15 λεπτών. Να
περιέχει καθαριστικές ουσίες για αφαίρεση πρωτεϊνών,
λιπών, σακχάρων κ.λ.π. χωρίς να αφήνει κατάλοιπα
και να απομακρύνει αποτελεσματικά το biofilm. Να
μην είναι ερεθιστικό για το προσωπικό. Να έχει
ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό pH, να μην δημιουργεί
βλάβες στα εργαλεία και να συνοδεύεται από
πιστοποιητικά
συμβατότητας
κατασκευαστών
ενδοσκοπίων. Να δίνονται δωρεάν δοσομετρικές
αντλίες. Η οικονομική αξιολόγηση θα γίνει στη
δοσολογία που επιτυγχάνει το ζητούμενο φάσμα
απολύμανσης το αργότερο εντός 15 λεπτών. Να φέρει
σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και
καταχώρηση Γ.Χ.Κ.
28
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΣΠΡΕΙ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 10ΒΤ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Α/Α10α Συμβατό με όλα τα χειρουργικά εργαλεία, λιπαντικό
σπρέι χειρουργικών εργαλείων υδατοδιαλυτό σε
ελαιώδη μορφή με βάση ιατρικά λευκά έλαια. Να μην
επηρεάζει την διαδικασία αποστείρωσης σε ατμό ή σε
ξηρό κλίβανο. Να είναι μη τοξικό, να κατατεθούν
μελέτες. Με πρόσθετο σωληνάκι για λίπανση σε
δύσκολα σημεία. . Να φέρει σήμανση CE ως
ιατροτεχνολογικό προϊόν.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ
ΚΟΙΝΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
42.
ΥΓΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ 100ΒΤ/5 λίτρα
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Α/Α 8 Να είναι αλκαλικής σύστασης , με pH διαλύματος
περίπου 9-11 για ισχυρό καθαριστικό αποτέλεσμα. Να
είναι χαμηλού αφρισμού, μη καυστικό ή επιβλαβές για
τον χρήστη. Να μην είναι διαβρωτικό και να
συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας από
εταιρείες εργαλείων και ενδοσκοπίων. Να δοθούν τα
ανώτερα
όρια αποδεκτών υπολειμμάτων του
προϊόντος πάνω στα εργαλεία σύμφωνα με την EN
ISO 15883. να δίνεται κόστος διαλύματος μετά την
προτεινόμενη αραίωση. Να φέρει σήμανση CE ως
45.
Α/Α 9
46.
Α/Α 10
60.
Α/Α13
78.
Α/Α6
83.
Α/Α5
ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση Γ.Χ.Κ.
ΥΓΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Να είναι υγρό όξινο με οργανικά οξέα (κιτρικό οξύ)
κατάλληλο για την εξουδετέρωση αλκαλικών
υπολειμμάτων σε αυτόματα πλυντήρια και για την
απομάκρυνση των αλάτων του νερού και των
οξειδώσεων από την επιφάνεια των εργαλείων. Να
δοθούν τα ανώτερα όρια αποδεκτών υπολειμμάτων
του προϊόντος πάνω στα εργαλεία σύμφωνα με την EN
ISO 15883. Να δίνεται η τιμή του πυκνού προϊόντος
καθώς και η τιμή του έτοιμου διαλύματος μετά την
προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση. Να φέρει
σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και
καταχώρηση Γ.Χ.Κ.
ΥΓΡΟ
ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ
ΓΙΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Να περιέχει διαβρεκτικούς παράγοντες για επιτάχυνση
του στεγνώματος των εργαλείων την αποφυγή
στιγμάτων πάνω στα εργαλεία και την μείωση της
θερμοκρασίας στεγνώματος. Να είναι τοξικολογικά
ελεγμένο ως προς την υπολειμματική του δράση, να
κατατεθούν τοξικολογικές μελέτες. Να δοθούν τα
ανώτερα
όρια αποδεκτών υπολειμμάτων του
προϊόντος πάνω στα εργαλεία σύμφωνα με την EN
ISO 15883. Να δίνεται κόστος διαλύματος μετά την
προτεινόμενη αραίωση. Να φέρει σήμανση CE ως
ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση Γ.Χ.Κ.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ
ΓΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Καθαριστικά υγρά μαντηλάκια για τον καθαρισμό του
σώματος των ασθενών. Να έχουν καλή συμβατότητα
με το δέρμα και να μην προκαλούν ερεθισμούς. Να
μην απαιτείται ξέβγαλμα μετά την χρήση τους, να είναι
μιας χρήσεως και να είναι σε πρακτική συσκευασία
που εξασφαλίζει την διατήρηση των ιδιοτήτων τους.
Να δέχονται θέρμανση στο φούρνο μικροκυμάτων (να
αναφέρεται αν προσφέρεται δωρεάν).
ΥΓΡΑ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ SOLYSCOPE
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗΣ 20% ΓΙΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ SOLYSCOPE
ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
SOLYSCOPE 2 LT
Τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τους α/α 62-86
(απορρυπαντικά και απολυμαντικά για ειδικά πλυντήρια
ενδοσκοπίων).
Τα προσφερόμενα υγρά να μην περιέχουν γλουταραλδεϋδη, για
την αποφυγή δερματικών προβλημάτων στο νοσηλευτικό
προσωπικό και την φθορά στα εύκαμπτα ενδοσκόπια, εκτός των
με α/α 63, 66 και 69. Να είναι συμβατά με τα ήδη υπάρχοντα
πλυντήρια των νοσοκομείων , να κατατεθεί απαραίτητα δήλωση –
50 ΒΤ
15ΒΤ
150ΠΑΚ/25ΤΕΜ.
70ΒΤ/2 λίτρα
50ΒΤ/5 λίτρα
πιστοποίηση συμβατότητας των προσφερομένων ειδών με τα
πλυντήρια, να μην είναι εύφλεκτα και να αποδεικνύεται από τα
δελτία δεδομένων ασφαλείας καθώς και από τις ετικέτες των
προϊόντων. Να χορηγούνται σε συσκευασίες έως 5 λίτρων.