Πρόγραμμα 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας

Παιδαγωγική
Εταιρεία
ΕίΪΓΪάδθ5
«Εργαστήριο Διδακτικήε και ΣχοΑικήε Παιδαγωγικήε»
Παιδαγωγικού ΤμήματοΒ Δημοηκήε ΕκπαίδευσπΒ
Σχολή Επιστημών Αγωγή$ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΠανεΛΛήνιο ΣΙυνέδριο
«Ελληνική Παιδαγωγική
& Εκπαιδευτική Έρευνα»
Ιτνάννινα
2-4 Νοεμβρίου 2012
^
^
' . ' λ ' . V
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Τόπος διεξαγωγής Συνεδρίου
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
•
•
Συνεδριακό κέντρο «Κάρολος Παπούλιας» Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σχολή Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Αμφιθέατρα και αίθουσες συνεδριάσεων
Επιμέλεια Προγράμματος
Θωμάς Μπάκας
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
2
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:
Συμπρόεδρος:
Γραμματέας:
Ταμίας:
Αναπλ. Ταμίας:
Μέλη
Μπάκας Θωμάς, Επίκ. Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Παν/μίου Ιωαννίνων
Νικολάου Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παν/μίου Ιωαννίνων
Πορτελάνος Σταμάτης, Λέκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μίου
Ιωαννίνων
Αραβανής Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Κωστανάσιος Λάζαρος, Μθ8 Επιστημών Αγωγής, Ταμίας της Διοικούσας Επιτροπής του τοπικού
παραρτήματος Ηπείρου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας
Λεοντοπούλου Σόφη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παν/μίου Ιωαννίνων
Μορφίδη Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μίου
Ιωαννίνων
Φύκαρης Ιωάννης, Λέκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μίου Ιωαννίνων
Τριάντου Ιφιγένεια, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Παν/μίου Ιωαννίνων
Στεργίου Λήδα, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Παν/μίου Ιωαννίνων
Ζάραγκας Χαρίλαος, Λέκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Παν/μίου Ιωαννίνων
Θάνος Θεόδωρος, Λέκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Παν/μίου Ιωαννίνων
Τσιτσιανούδη-Μαλλίδη Νικολέττα, Λέκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Παν/μίου
Ιωαννίνων
Γκόγκας Θεμιστοκλής, Επίκ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Τσιάλος Στέφανος, Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊστάμενος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου
Λίβερη-Καντερέ Αναστασία, Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένη
Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων
Ευσταθίου Μηνάς, Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής
Γερογιάννης Κωνσταντίνος, Δρ, Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ιντζέμπελης Ελπιδοφόρος, Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δημητριάδη Ελένη, Δρ Επιστημών Αγωγής, Δ/ντρια 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων
Νταλάκας Χαράλαμπος, Δρ Επιστημών Αγωγής, Δ/ντής 5ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων
Κωνσταντίνου Ιωάννης, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αγγελόπουλος Δ. Πέτρος, Δρ, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων
Αλεξανδράτος Γεώργιος, Δρ, Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδ. Γραμματέας του Δ.Σ. της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας
Παμουκτσόγλου Αναστασία, τ. Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μέλος του Δ.Σ. της
Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας
Φιλιππίδου Ελένη, Μ. 8ο., Υποψ. Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος του Δ.Σ. της Παιδαγωγικής
Εταιρείας Ελλάδας
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
3
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνου Χαράλαμπος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μαλαφάντης Δ. Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
Μέλη:
Καψάλης Γεώργιος, Καθηγητής και Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Βεργίδης Δημήτριος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Γαλανάκη Ευαγγελία, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Γώγου Λέλα, Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Εμβαλωτής Αναστάσιος, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Καρατζιά-Σταυλιώτη Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών
Κατσίκης Απόστολος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κυρίδης Αργύρης, Καθηγητής, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Κώτσης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Νικολάου Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Παπαδοπούλου Σμαράγδα, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πλακίτση Αικατερίνη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πουρνάρη Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ρεκαλίδου Γαλήνη, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θράκης
Σαϊτη Άννα, Αναπλ. Καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
Τριλιανός Αθανάσιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Υφαντή Αμαλία, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών
Φύκαρης Ιωάννης, Λέκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Χατζηδήμου Δημήτριος, Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Συντονίστρια:
Μέλη
Αλεξίου Ελένη, Δασκάλα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ευαγγέλου Φίλιππος, Δάσκαλος, Δρ Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Ιωαννίνων
Γιαννέλος Αργύρης, Φιλόλογος, Υποψ. Δρ Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μόσχου Δήμητρα, Δασκάλα, Δρ Π.Τ.Ν. Παν/μίου Ιωαννίνων
Σταύρου Αικατερίνη, Νηπιαγωγός, Ειδική Παιδαγωγός, Δρ Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κούτρας Στέφανος, Δάσκαλος, Δρ Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Δαρδαμάνη Αικατερίνη, Δασκάλα
Δώνη Έλλη, Νηπιαγωγός, Υποψ. Δρ Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κάντας Θεμιστοκλής, Δάσκαλος
Καραβίδα Μαρία, Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κωσταρά Αθηνά, Δασκάλα, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Επιστημών Αγωγής
Λιάτσου Λαμπρινή, Δασκάλα
Μαντέλη Ανέττα, Δασκάλα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ματσούκα Χριστιάνα, Φιλόλογος
Πάνου Γεωργία, Δασκάλα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πετούση Κωνσταντίνα, Δασκάλα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πουλιάνου Σαβέλα, Υποψ. Δρ Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Χρηστίδη Αλίκη, Δασκάλα, Υποψ. Δρ Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ζιάκα Νεφέλη, Φοιτήτρια Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Λάμπρου Βασιλική, Φοιτήτρια Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
4
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Ειδ. Γραμματέας
Ταμίας
Μέλος
Μέλος
Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Λέλα Γώγου, Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Θωμάς Μπάκας, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Γεώργιος Αλεξανδράτος, Δρ, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.
Γεώργιος Αραβανής, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναστασία Παμουκτσόγλου, τ. Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Ελένη Φιλιππίδου, Μ. 8ο., Υποψ. Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Τοπικό Παράρτημα Ηπείρου ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πρόεδρος
Μπάκας Θωμάς, Επίκ. Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
Πορτελάνος Σταμάτης, Λέκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κωστανάσιος Λάζαρος, Δάσκαλος, Μθ8 Επιστημών Αγωγής
Γραμματέας
Ταμίας
ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
•
•
•
Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδας (Π.Ε.Ε.)
Εργαστήριο Διδακτικής και Σχολικής Παιδαγωγικής του Παιδαγωγικού
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Παράρτημα Ηπείρου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας (Π.Ε.Ε.)
Websites
:
http://www.pee.gr
Τηλέφωνο
e-mail
:
:
26510-05769
[email protected]
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
•
•
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΧΟΡΗΓΟΙ : Εκδόσεις Gutenberg
Εκδόσεις ΔΙΑΔΡΑΣΗ
Τμήματος
Δημοτικής
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
^ Εκπαιδευτική Έρευνα
^ Προσχολική Παιδαγωγική
^ Σχολική Παιδαγωγική
^ Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί: Βασική κατάρτιση, Επιμόρφωση - Μετεκπαίδευση
^ Εκπαιδευτική Πολιτική - Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης
^ Διδακτική Μεθοδολογία: Αναλυτικά Προγράμματα, Σχολικά εγχειρίδια
Διδακτικά αντικείμενα, Αξιολόγηση
^ Παιδαγωγική Ψυχολογία: Μάθηση και Διδασκαλία, Παιδαγωγική
Αλληλεπίδραση, Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση
^ Ειδική Αγωγή - Δυσκολίες Μάθησης
^
Φιλοσοφία της Παιδείας
^ Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
^ Διά βίου Μάθηση - Εκπαίδευση Ενηλίκων
^ Διαπολιτισμική Αγωγή
^ Συγκριτική Παιδαγωγική
^ Ιστορία της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης
5
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
6
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-11-2012
Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας»
18.30-19.10
Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Θέμα: Σχολείο με εκπαιδευτικές ματαιώσεις και παιδαγωγικούς προσανατολισμούς
19.10-19.50
Σταμάτης Ν. Αλαχιώτης, Ομότ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Θέμα: Βιοπαιδαγωγική μάθηση στο πλαίσιο της εξελικτικο-αναπτυξιακής φύσης του εγκεφάλου και της
νόησης - Αξιολόγηση της βιοπαιδαγωγικής θεωρίας
19.50-20.30
Αθανάσιος Τριλιανός, Ομότ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Θέμα: Εκπαιδευτική Έρευνα και Ποιότητα στην Εκπαίδευση
ΣΑΒΒΑΤΟ 3-11-2012
Αμφιθέατρο Ισογείου
16.00-16.40
Βίκυ Πάτσιου, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Θέμα: Η Παιδική Λογοτεχνία σε έναν κόσμο που αλλάζει: Νέες τάσεις και προσανατολισμοί
16.40-17.20
Ιωάννης Πυργιωτάκης, τ. Αντιπρύτανης & Ομότ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Θέμα: Ποσοτική και ποιοτική έρευνα στην εκπαίδευση: Από τη συναίνεση στη συναίρεση;
17.20-18.00
Γεώργιος Γρόλιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Θέμα: Μια προσέγγιση του πιλοτικού Προγράμματος Σπουδών της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής
του Δημοτικού Σχολείου
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παρασκευή 02-11-2012
17.00 - 18.00
18.00 - 20.30
21.00
Προσέλευση συνέδρων - Εγγραφή
Επίσημη Έναρξη Συνεδρίου
1η Ολομέλεια. Ομιλίες προσκεκλημένων
Δεξίωση υποδοχής
Σάββατο 03-11-2012
09.00 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 13.30
13.30
16.00 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 20.30
Παράλληλες Συνεδρίες και Συμπόσιο
Διάλειμμα - Καφές
Παράλληλες Συνεδρίες
Ελαφρύ γεύμα
2η Ολομέλεια. Ομιλίες προσκεκλημένων
Διάλειμμα - Καφές
Παράλληλες Συνεδρίες και Συμπόσιο
Κυριακή 04-11-2012
09.00 11.00 11.30 13.30 -
11.00
11.30
13.30
14.00
Παράλληλες Συνεδρίες και Συμπόσιο
Διάλειμμα - Καφές
Παράλληλες Συνεδρίες
3η Ολομέλεια. Στρογγυλό Τραπέζι
Αποτίμηση εργασιών Συνεδρίου
7
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 Νοεμβρίου 2012
18.30 - 20.30
1η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας»
Προεδρείο
Κωνσταντίνος Μαλαφάντης, Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Θωμάς Μπάκας,
Λέλα Γώγου, Γεώργιος Νικολάου, Γεώργιος Αραβανής
18.30-19.10
Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Θέμα: Σχολείο με εκπαιδευτικές ματαιώσεις και παιδαγωγικούς προσανατολισμούς
19.10-19.50
Σταμάτης Ν. Αλαχιώτης, Ομότ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Θέμα: Βιοπαιδαγωγική μάθηση στο πλαίσιο της εξελικτικο-αναπτυξιακής φύσης του εγκεφάλου και της
νόησης - Αξιολόγηση της βιοπαιδαγωγικής θεωρίας
19.50-20.30
Αθανάσιος Τριλιανός, Ομότ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Θέμα: Εκπαιδευτική Έρευνα και Ποιότητα στην Εκπαίδευση
21.00
Δεξίωση υποδοχής για τους εισηγητές και προσκεκλημένους ομιλητές
Εστιατόριο «ΦΗΓΟΣ» Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
9
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 Νοεμβρίου 2012
1η Παράλληλη Συνεδρία
Εκπαιδευτική έρευνα - Προσχολική Αγωγή
9.00 -11.00
Αμφιθέατρο Ισογείου
Προεδρείο
Αθηνά Α. Σιπητάνου, Χ. Μελισσά-Χαλικιοπούλου, Δημήτρης Ζάχος, Άννα-Καλλιόπη Μαυρογιώργου
09.00 - 09.15
Αγνή Παπανίκου, Οικονομολόγος - Πληροφορικός, MSc και ΑΣΠΑΙΤΕ
Καλλιόπη Εμμανουηλίδου, Εκπαιδευτική, Συμβουλευτική Ψυχολόγος MEd, MEd, MSc, PhD
Παράγοντες που δυσχεραίνουν τη διεξαγωγή της ελληνικής εκπαιδευτικής έρευνας
Αθηνά Α. Σιπητάνου, Επίκ. Καθηγήτρια Παν/μίου Μακεδονίας
Αλεξάνδρα Σ. Φουκίδου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Παν/μίου Μακεδονίας
Οι προτιμήσεις στις επιλογές εκπαιδευτικών θεμάτων επιστημονικής ερευνητικής ενασχόλησης.
Μαρία Καδιανάκη, Σχολική Σύμβουλος 7ης Περιφέρειας Ν. Ηρακλείου, Δρ Επιστημών Αγωγής
Αναστοχασμός στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της έρευνας δράσης
Δημήτρης Ζάχος, Λέκτορας Παιδαγωγικής ΠΤΔΕ Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης
Η κριτική αυτό-βιογραφική εθνογραφία στην Εκπαιδευτική Έρευνα
Χ. Μελισσά-Χαλικιοπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
Τ. Νατσιοπούλου, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
Ψυχοκοινωνικά προβλήματα παιδιών προσχολικής ηλικίας: παρατηρήσεις γονέων και παιδαγωγών
Άννα-Καλλιόπη Μαυρογιώργου, Νηπιαγωγός
09.15 - 09.30
09.30 - 09.45
09.45 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 10.30
Αυθόρμητες δραστηριότητες και η άσκηση των νηπίων στην πειθαρχία
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
Αγγελική Τζόλου, Νηπιαγωγός
Η εφαρμογή μεθόδων της «Αφύπνισης των γλωσσών και των πολιτισμών» στο νηπιαγωγείο: Συμπεράσματα και προτάσεις
Συζήτηση
11.00 - 11.30
Διάλειμμα - Καφές
1η Παράλληλη Συνεδρία
Σχολική Παιδαγωγική
9.00 -11.00
Αμφιθέατρο 1ου ορόφου
Προεδρείο
Ελένη Καρατζιά-Σταυλιώτη, Κωσταντίνος Γκαραβέλας, Ιωάννης Κωνσταντίνου, Αγγελική Μαρτίνου
09.00 - 09.15
10.45 - 11.00
Μαρία Καραβίδα, Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Διαδικασίες προώθησης των κοινωνικών αξιών κατά τη διδακτική πράξη.
Κωνσταντίνα Πετούση, Δασκάλα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση: εσωτερική - εξωτερική ή συνύπαρξη των δύο για ποιοτικότερη εκπαίδευση
Ιωάννης Κωνσταντίνου, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγησή τους μέσα από τα σχετικά ερευνητικά ευρήματα
Μελπομένη Σταμπουλή, Διευθύντρια 16ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας Υποψ. διδ. ΠΤΔΕ ΑΠΘ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου
Αγγελική Μαρτίνου, Μcs, Δασκάλα, διευθύντρια 11ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά
Το γλωσσικό μάθημα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Απόψεις των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση
των λαθών των μαθητών κατά την παραγωγή γραπτού λόγου
Έλενα Βαρδάλου, Υποψ. Δρ ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών
Ελένη Καρατζιά-Σταυλιώτη, Επίκ. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών
Η αξιολόγηση στην τάξη και η τεχνική της επίλυσης προβλήματος: ο ρόλος της διαθεματικής προσέγγισης στην Οικιακή Οικονομία
Κωσταντίνος Γκαραβέλας, Καθηγητής στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Δρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Η κατανόηση γραπτών κειμένων από μαθητές που βρίσκονται στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης: Η επίδραση του τόπου διαμονής των μαθητών
Συζήτηση
11.00-11.30
Διάλειμμα - Καφές
09.15 - 09.30
09.30 - 09.45
09.45 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
09.00-11-00
1Q
Γ Παράλληλη Συνεδρία
Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Πολιτική, Οργάνωση & Δ ι ο ί κ η σ η της Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς
Αμφιθέατρο ΠΤΝ
Προεδρείο
Αμαλία Α. Υφαντή, Άννα Σαϊτη, Γιώργος Ιορδανίδης
09.00 - 09.15
Σύρμω Κ. Βαϊραμίδου, Δρ, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.
Ιωάννης Π. Δημόπουλος, Μεταπτυχιακός φοιτητής Παν/μίου Μακεδονίας
Η παιδεία στη μετανεωτερικότητα και η προοπτική της στην εκπαιδευτική πραγματικότητα
Μάνος Βαρακλής, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Σχολική αποτελεσματικότητα και η σύνδεσή της με τη σχολική ηγεσία
Γιώργος Ν. Βοζαϊτης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτοχος Μ.Δ.Ε., Υποψ. Δρ
ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών
Αμαλία Α. Υφαντή, Καθηγήτρια Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Πολιτικής ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών
Πολιτικές για την επιλογή και το ρόλο των Σχολικών Συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην
Ελλάδα
Άννα Σαϊτη, Αναπλ. Καθηγήτρια Χαροκόπειου Παν/μίου
Γιώργος Ιορδανίδης, Επίκ. Καθηγητής ΠΤΔΕ Φλώρινας Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας
Θωμάς Μπάκας, Επίκ. Καθηγητής Π.Τ.Ν. Παν/μίου Ιωαννίνων
Στάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το φαινόμενο των συγκρούσεων στο
εργασιακό περιβάλλον των σχολείων τους
Κωνσταντίνος Παπαζαφειρόπουλος, Εκπαιδευτικός, Μ. Εά. στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Παν/μίου Θεσσαλίας
Γεώργιος Ιορδανίδης, Επίκ. Καθηγητής ΠΤΔΕ Φλώρινας Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας
Το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως παράγοντας οργανωσιακής
δέσμευσης
Βασιλική Σ. Φωτοπούλου, ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών
Αμαλία Α. Υφαντή, Καθηγήτρια Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Πολιτικής ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών
Διερευνώντας τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για την επαγγελματική ταυτότητα και
ανάπτυξη. Μια εμπειρική μελέτη
09.15 - 09.30
09.30 - 09.45
09.45 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
Συζήτηση
11.00-11.30
Διάλειμμα - Καφές
1ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Αίθουσα Σεμιναρίων
09.00-11.00
Γ Παράλληλη Συνεδρία
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ:
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙΙ: Φιλαναγνωσία, πρόσληψη, νέα Προγράμματα Σπουδών:
δεδομένα και ερμηνείες
Πρόεδρος
Ελένη Χοντολίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Σχολικής Παιδαγωγικής & Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης, Τομέας Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.
Ελένη Ζερβού, Δρ Παιδαγωγικής, φιλόλογος
Συζητήτρια
Εισηγητές, και τίτλοι εισηγήσεων εισηγητών:
Ι. Η φιλαναγνωσία
Αναγνωστικές συμπεριφορές φοιτητών & φοιτητριών
Νίκος Μουράτογλου, Μεταπτυχιακός φοιτητής Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης, Τομέα Παιδαγωγικής
Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.
Ευγενία Τσιουπλή, Φιλόλογος, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Οι Σχολικές βιβλιοθήκες του ΕΠΕΑΚ και η συμβολή τους στην ενίσχυση της φιλαναγνωσίας: μελέτη
περίπτωσης
Ελένη Μαλιγκάνη, Φιλόλογος, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
11
ΙΙ. Η πρόσληψη διαφόρων κειμενικών ειδών
Το ελληνικό λαϊκό παραμύθι: η παιδαγωγική του αξιοποίηση
Μαίρη Κυαμέτη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης, Τομέα Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.
Εμπειρίες μετανάστευσης στη λογοτεχνία και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία
Κωνσταντία Λιούζα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης, Τομέα Παιδαγωγικής
Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.
Χάρι Πότερ: η πρόσληψη και η Μαγεία του είδους
Ελεάννα Όρλιακλη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης, Τομέα Παιδαγωγικής
Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.
Η αναπαράσταση της αναπηρίας στα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία
Δήμητρα Ντόβα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης, Τομέα Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.
«Σε σένανε μιλάω νεοέλληνα»: οι νέοι τραγουδούν την εθνική ταυτότητα
Χρυσή-Αικατερίνη Ευθυμιάδου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης, Τομέα
Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.
ΙΙΙ. Τα νέα Προγράμματα Σπουδών
Διδάσκοντας Λογοτεχνία στο Νέο Λύκειο: 2 σενάρια για την Α' τάξη
Σοφία Ελευθεριάδου, Φιλόλογος, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Ανακαλύπτοντας τη Λογοτεχνία στην Α' Λυκείου
Παναγιώτης Ιωαννίδης, Φιλόλογος
Η ποίηση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών: τομές και προοπτικές
Σωτηρία Καλασαρίδου, Δρ Διδακτικής της Λογοτεχνίας, Διδάσκουσα Α.Τ.Ε.Ι.Θεσσαλονίκης
Συζήτηση
11.00-11.30
09.00-11.00
Διάλειμμα-καφές
1η Παράλληλη Συνεδρία
Ειδική αγωγή-Δυσκολίες μάθησης
Αίθουσα 1
Προεδρείο
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Γεώργιος Αλεξανδράτος, Μηνάς Ευσταθίου
09.00 - 09.15
Γεώργιος Αλεξανδράτος, Δρ, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.
Κλειώ Παπαχρήστου, Εκπαιδευτικός
Μαρία Τζέμη, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
Συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων παιδιών με αυτισμό για τη βελτιστοποίηση των εκπαιδευτικών
αποτελεσμάτων
Αικατερίνη Ταβουλάρη, Master Ειδικής Αγωγής ΤΕΑΠΗ, Εθνικού & Καποδιστριακού Παν/μίου
Αθηνών - Παν/μίου Λονδίνου
Αξιοποιώντας τον χρόνο του διαλείμματος στο Ειδικό Σχολείο
Αικατερίνη Πλούμπη, Εκπαιδευτικός, ΦΠΨ Παν/μίου Αθηνών
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Λέκτορας ΠΤΔΕ Παν/μίου Αθηνών
Η ανάπτυξη χαρακτηριστικών ηγετικής συμπεριφοράς στα χαρισματικά παιδιά
Παναγιώτα Βογιατζόγλου, Εκπαιδευτικός, Δρ Παιδαγωγικής, Μ. Ed. Ειδικής Αγωγής Παν/μίου
Αθηνών
Αικατερίνη Χαλαστάνη, Εκπαιδευτικός, Παν/μιο Θεσσαλίας
«Παίζοντας με τα συναισθήματα...»: ένα πρόγραμμα κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης προσαρμοσμένο στην ειδική αγωγή
Άντρια Νέρουππου, Εκπαιδευτικός, Πτυχίο Παν/μίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό Ειδικής και Ενιαίας
Εκπαίδευσης - Παν/μίου Κύπρου
H Αναπηρία μέσα από την Παιδική Λογοτεχνία: Το έργο της Μαρίας Ιωσηφίδου-Μαρμαρά
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Λέκτορας ΠΤΔΕ Παν/μίου Αθηνών
Ειρήνη Ξυπολιτά Εκπαιδευτικός ΠΕ Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ειδικής Αγωγής, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών
Ο φιλοσοφικός διάλογος ως μέθοδος διδασκαλίας των χαρισματικών μαθητών
09.15 - 09.30
09.30 - 09.45
09.45 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 10.30
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
10.30 - 10.45
12
10.45 - 11.00
Μηνάς Ευσταθίου, Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδές στην
Εκπαίδευση ΕΑΠ
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Σχολική Ένταξη των Ατόμων με Αναπηρίες
Συζήτηση
11.00-11.30
Διάλειμμα - Καφές
09.00-11.00
1η Παράλληλη Συνεδρία
Διδακτική μεθοδολογία, Αναλυτικά Προγράμματα,
Σχολικά εγχειρίδια, Διδακτικά αντικείμενα
Αίθουσα 2
Προεδρείο
Θεόδωρος Θάνος, Κωνσταντίνος Γερογιάννης, Ευμορφία Εμμανουηλίδου, Ευαγγελία Τύμπα
09.00 - 09.15
10.45 - 11.00
Κωνσταντίνος Γερογιάννης, Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντώνιος Μπούρας, Διδάσκων ΠΤΔΕ Εθνικού & Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
Ευπραξία Τριανταφύλλου, Απόφοιτος ΠΤΔΕ του Παν/μίου Θεσσαλίας και κάτοχος M. Ed. Επιστημών Αγωγής, Εθνικού & Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
Η μη λεκτική επικοινωνία ως μέσο διαχείρισης της τάξης στο σύγχρονο δημοτικό σχολείο
Αλεξάνδρα Βέρρα, Μουσικός
Ευαγγελία Τύμπα, Δασκάλα, Υποψ. Δρ Τομέα Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.
Τάσεις προς αλλαγή της καθημερινής διδακτικής πρακτικής. Προβληματισμοί από την εφαρμογή ενός
πολιτιστικού προγράμματος με έμφαση στο γλωσσικό και το μουσικό γραμματισμό στην Α' Δημοτικού
Ελένη Βακανά, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ευρωπαϊκού Παν/μίου Κύπρου
Η επίδραση ενός δομημένου αναγνωστικού προγράμματος στην αναγνωστική ευχέρεια και στην κατανόηση μαθητών δευτέρας δημοτικού
Ευμορφία Εμμανουηλίδου, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Δρ Παν/μίου Θεσσαλονίκης, M. Ed., Βοστόνη, ΗΠΑ, B.A. in Εducation, Βοστόνη, ΗΠΑ
Διδακτικοί σκοποί και στόχοι του μαθήματος της ιστορίας στο δημοτικό σχολείο: Από τον 20ο στον 21ο
αιώνα
Πασχαλία Δεσποτίδου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Ιωαννίνων
Κριτική Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών
Φωτεινή Εγγλέζου, Δασκάλα-Διευθύντρια 2ου Δ.Σ. Αλίμου, ΜΑ - Ph.D. στη Διδακτική Γλώσσας
ΠΤΔΕ Παν/μίου Ιωαννίνων
Επιχειρηματολογία και αντιλογία (debate) στο Νέο Σχολείο: μια πειραματική προσπάθεια εφαρμογής
στην Ε' Δημοτικού
Φώτιος Ζυγούρης, Οικονομολόγος, Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδές στην
Εκπαίδευση ΕΑΠ
Η μάθηση σε ομάδες ως ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την ενεργητική συμμετοχή των ενηλίκων εκπαιδευομένων
Συζήτηση
11.00-11.30
Διάλειμμα - Καφές
09.15 - 09.30
09.30 - 09.45
09.45 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
09.00-11.00
1η Παράλληλη Συνεδρία
Ειδική αγωγή-Δυσκολίες μάθησης
Αίθουσα 3
Προεδρείο
Σιμώνη Συμεωνίδου, Αγγελική Πάσχου, Κυριάκος Ζαφειριάδης, Καλλιόπη Παπουτσάκη
09.00 - 09.15
Ηλιάδα Πάμπουλου-Σαλούμ, διδακτορική φοιτήτρια Ερευνητικού Ιδρύματος Παν/μίου Λευκωσίας
King's College London
Παναγιώτης Αγγελίδης, Ερευνητής, EIPL
Η χρήση των γραφικών συμβόλων για προώθηση της συμπερίληψης σε δύο σχολεία της Κύπρου
Αγγελική Πάσχου, Σχολική Σύμβουλος 9ης Περ. Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Διερεύνηση της επιθετικής συμπεριφοράς των μαθητών του Δ.Σ. και των παραγόντων που την προκαλούν στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον
09.15 - 09.30
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
09.30 - 09.45
09.45 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00-11.30
09.00 - 11.00
13
Θεοδώρα Παππά, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Κυριάκος Ζαφειριάδης Δρ, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων
Η φοίτηση των μαθητών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Καλλιόπη Παπουτσάκη Δρ, Σχολική Σύμβουλος
Μελέτη περίπτωσης: Κατάρτιση προγράμματος παρέμβασης στη φωνολογική επίγνωση σε μαθητή με
μαθησιακές δυσκολίες
Χρίστος Πατσάλης ΌΓ, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70
Ερωτηματολόγιο FDI-GR. Μία πρόταση για τη «μέτρηση» των διαστάσεων της ενσωμάτωσης μαθητών
δημοτικού σχολείου με δυσκολίες
Στέλλα Περικλέους, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Παν/μίου Κύπρου
Σιμώνη Συμεωνίδου, Λέκτορας Ενιαίας Εκπαίδευσης Παν/μίου Κύπρου
Η διαφοροποίηση στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στην Κύπρο: Δυνατότητες, Περιορισμοί και Προοπτικές
Χρυσούλα Πλιάσα, Εκπαιδευτικός Τμήματος Ένταξης
Σοφία Σπαή, Εκπαιδευτικός Τμήματος Ένταξης
Καρέ-καρέ η φαντασία μας ταξιδεύει-επεισόδια γραφής (παραγωγή επικοινωνιακού ρόλου σε μαθητές
με ε. ε. α)
Μύρια Πιερίδου, Υποψ. Δρ Τμήματος Κοινωνιολογίας Παν/μίου Κύπρου
Παιδιά με Αναπηρία στα Γενικά Σχολεία: Ένταξη ή Αποκλεισμός;
Διάλειμμα - καφές
1η Παράλληλη Συνεδρία
Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Πολιτική, Οργάνωση & Δ ι ο ί κ η σ η της Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς
Αίθουσα 4
Προεδρείο
Δημήτριος Μαυροσκούφης, Ευθύμιος Βαλκάνος, Χρήστος Δ. Τουρτούρας, Ελευθερία Αργυροπούλου, Γιάννης Κουμέντος
09.00 - 09.15
Χρήστος Δ. Τουρτούρας, Λέκτορας ΠΤΔΕ Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης
Ενιαίο Σχολείο Εργασίας και ο θεσμός του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου. Μια ανολοκλήρωτη παιδαγωγική παρέμβαση
Τσιανάκας Βαγγέλης, Δρ, Ειδικός Επιστήμονας Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ποιότητα στην εκπαίδευση: η περίπτωση της Φινλανδίας
Κυριακή Διάμεση, Δρ Παιδαγωγικής, Διδάσκουσα στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων,
Ανδριανή Μανδάλη, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μηχανολόγος
Από τα Τ.Ε.Λ. στα Τ.Ε.Ε. και από τα Τ.Ε.Ε. στα Ε.Π.Α.Λ.: η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής
στην τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση μέσα από τις μεταρρυθμίσεις του 1998 και του 2006 και οι θέσεις της ΟΛΜΕ και της ΟΛΤΕΕ
Αδάμος Αναστασίου, Υποψ. Δρ Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Παν/μίου
Μακεδονίας
Ευθύμιος Βαλκάνος, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του
Παν/μίου Μακεδονίας
Η σημασία της επάρκειας - ικανοτήτων απόδοσης για την επαγγελματική ανάπτυξη των σχολικών ηγετών και την αποτελεσματική άσκηση του διευθυντικού τους ρόλου
Χρήστος Αναστόπουλος, Προϊστάμενος Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Αττικής,
Γιάννης Κουμέντος, Περιφερειακός Διευθυντής Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής
Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Απόψεις των Δ/ντων των σχολικών μονάδων και των Σχολικών Συμβούλων
Χαρίκλεια-Παναγιώτα Βαϊοπούλου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής
Α.Π.Θ.
Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου, μεταπτ/κή φοιτήτρια Τμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Α.Π.Θ.
Δημήτριος Μαυροσκούφης, Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής Α.Π.Θ.
Το "PISA-shock" σε Ελλάδα και Γερμανία
Ελευθερία Αργυροπούλου, Λέκτορας Παν/μίου Κρήτης, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια ΙΤΕ/ΡΘΚΤΗ
Παρασκευή Ραπάνου, Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Αξιολόγησης στο Παν/μιο Κύπρου.
Η επιτακτική ανάγκη ενεργοποίησης του ρόλου της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου
09.15 - 09.30
09.30 - 09.45
09.45 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
10.45 - 11.00
Συζήτηση
11.00-11.30
Διάλειμμα- καφές
14
Β' ΣΥΝΕΔΡΙΑ
11.30 - 13.30
2η Παράλληλη Συνεδρία
Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Π ο λ ι τ ι κ ή , Οργάνωση & Δ ι ο ί κ η σ η της Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς
Αμφιθέατρο ισογείου
Προεδρείο
Αθανάσιος Καραφύλλης, Μαριάννα Μπαρτζάκλη, Μαρία Παπαδανιήλ
11.30 - 11.45
Αθανάσιος Καραφύλλης, Αναπλ. Καθηγητής ΠΤΔΕ Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης
Η εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης στις τελευταίες δεκαετίες και οι
απόψεις των δασκάλων που μετέχουν σε αυτήν
Μαριάννα Μπαρτζάκλη Δρ, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Γεώργιος Καμπουρίδης Δρ, Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Πατρών
Αναστοχασμός ενός νέου διευθυντή: μία μελέτη περίπτωσης
Μαρία Παπαδανιήλ, Μα8ί€Γ, Δασκάλα - Διευθύντρια 19ου Δημ. Σχολείου Σερρών
Ελευθερία Πάνου, Μα8ί€Γ, Καθηγήτρια Αγγλικών
Ο ρόλος της επικοινωνίας μεταξύ του Διευθυντή και των εκπαιδευτικών στη διοίκηση μιας σχολικής
μονάδας
Καλάκου Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Αθηνών
Πολιτιστικό άνοιγμα στη σκέψη και τη στάση των μαθητών με τη συμμετοχή τους στο συνεργατικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Μια Βαλίτσα Ευρωπαϊκές Εμπειρίες»
Μαρία Κουκώλη, Δ/ντρια 21ου Ολοήμερου Δημ. Σχολείου Λάρισας (ΕΑΕΠ), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Εκπ/κών Μονάδων
Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση
Ευστάθιος Στιβακτάκης, Δρ, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.
Ευαγγελία Κρεβετζάκη, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής - Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Παν/μίου Αιγαίου
Ο Διευθυντής ως ηγέτης της σχολικής μονάδας και η αξιολόγησή του
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
12.30 - 12.45
12.45 - 13.00
13.00 - 13.15
13.15 - 13.30
Συζήτηση
13.30
Ελαφρύ Γεύμα
11.30 - 13.30
2η Παράλληλη Συνεδρία
Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Π ο λ ι τ ι κ ή , Οργάνωση & Δ ι ο ί κ η σ η της Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς
Αμφιθέατρο 1ου ορόφου
Προεδρείο
Παναγιώτης Παπαγεωργάκης, Χαράλαμπος Θ. Νταλάκας, Χρύσα Τερεζάκη
11.30 - 11.45
Χαράλαμπος Θ. Νταλάκας, PhD, Med, Διευθυντής 5ου 12/θ Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων
Ε.Α.Ε.Π.
Αντιλήψεις Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων σχετικά με το ρόλο τους - Μελέτη περίπτωσης
Παναγιώτης Παπαγεωργάκης, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
Η συνεργασία του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ως παράγοντας αποτελεσματικής λειτουργίας του
Γιώργος Κωνσταντινίδης, Εκπαιδευτικός
Ενιαία εκπαίδευση για μια ενιαία Κύπρο: σε ποιο βαθμό το αναλυτικό πρόγραμμα δημοτικής εκπαίδευσης είναι φιλικό για παιδιά εθνικών/θρησκευτικών μειονοτήτων
Ελένη Δαμιανίδου, Παν/μιο Κύπρου
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
Η Ενιαία εκπαίδευση στην Κύπρο: πού είμαστε και πού οδεύουμε
12.30 - 12.45
Παντελής Γαλίτης, Δρ. Επιστημών της Αγωγής Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
«Εσπερινή εκπαίδευση στην Ελλάδα: Προοπτικές, διέξοδοι, εμπόδια για τους απόφοιτους των
εσπερινών σχολείων στη σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα»
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
12.45 - 13.00
15
13.15 - 13.30
Αργυρώ Μουμτζίδου, Δρ Παν/μίου του Μαίπο, Ειδική Επιστήμονας του ΑΠΘ σε θέματα πολυγλωσσίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, Σχολή Παιδαγωγικών Επιστημών, Τμήμα Επιστημών
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Υπεύθυνη οργάνωσης του Ελληνογαλλικού Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Μα8ί€Γ 2
Διδακτικές της πολυγλωσσίας και Γλωσσικές, Εκπαιδευτικές πολιτικές. Διάδοση των γλωσσών και των
πολιτισμών σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Η καινοτομία Αφύπνιση των γλωσσών
στην επιμόρφωση των Ελλήνων/Ελληνίδων εκπαιδευτικών. Προς ένα δυναμικό μοντέλο επιμόρφωσηςδράσης
Χρύσα Τερεζάκη, Εκπαιδευτικός, PhD
«Δημοκρατική-Συμμετοχική & Κριτική Λήψη Απόφασης στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό» -"Project
100". Από τη Θεωρία στην Πράξη: Μια εναλλακτική πρόταση στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας και στην Ενδοσχολική Επιμόρφωση του Συλλόγου Διδασκόντων
Συζήτηση
13.30
Ελαφρύ Γεύμα
13.00 - 13.15
2η Παράλληλη Συνεδρία
Διδακτική μεθοδολογία, Αναλυτικά Προγράμματα,
Σχολικά εγχειρίδια, Διδακτικά αντικείμενα
11.30 -13.30
Αμφιθέατρο ΠΤΝ
Προεδρείο
Κ. Δ. Ντίνας, Ελένη Μπικιαροπούλου, Θωμάς Μπαμπάλης, Κωνσταντίνος Τάτσης
11.30 - 11.45
13.15 - 13.30
Κ. Δ. Ντίνας, Καθηγητής Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας
Ελένη Σωτηρίου, Φιλόλογος
Στάσεις και αντιλήψεις μαθητών και καθηγητών για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στη Γλώσσα της Α'
Λυκείου: Μια μελέτη περίπτωσης
Γιώργος Νικολάου, Αναπλ. Καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων
Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο: η
αξιοποίηση και τα όρια της διαθεματικής προσέγγισης
Ελένη Παταρίδου, ΠΕ 70, Δ/ντρια Δ.Σ. Παραλίας Κατερίνης, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Δημιουργικής Γραφής Π.Μ.Σ Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας
Τεχνικές κριτικής εγγραμματοσύνης, και συναισθηματικής ενεργοποίησης των μαθητών μέσα από τη
λογοτεχνία: θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις για την καλλιέργεια της συναισθηματικής ανθεκτικότητας
Θωμάς Μπαμπάλης, Επίκ. Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών
Κωνσταντίνα Τσώλη, Υποψ. Δρ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών
Νεκτάριος Σταύρου, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών
Καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής στο ελληνικό δημοτικό σχολείο: η συμβολή του εκπαιδευτικού
Λάμπρος Ντίμερης, Χριστίνα Πάκου, Φοιτητές ΠΤΔΕ Παν/μίου Ιωαννίνων
Στάσεις και απόψεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την παιγνιώδη μορφή διδασκαλίας
Έλλη Πάντσιου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Κωνσταντίνος Τάτσης, Λέκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων από μαθητές της Ε' Δημοτικού: Μια μελέτη περίπτωσης
Γεωργία Παπαγεωργοπούλου, Φιλόλογος ΠΕ 02, ΕΠΑ.Λ. Αγίας Παρασκευής, ΜΔΕ Σπουδές στην
Εκπαίδευση ΕΑΠ
Η δυναμική των τεχνημάτων: Μια εμπειρία στο πλαίσιο εφαρμογής της Ερευνητικής Εργασίας σε ΕΠΑ.Λ.
Συζήτηση
13.30
Ελαφρύ γεύμα
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
12.30 - 12.45
12.45 - 13.00
13.00 - 13.15
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
16
2η Παράλληλη Συνεδρία
Εκπαιδευτικοί λειτουργοί
11.30-13.30
Αίθουσα Σεμιναρίων
Προεδρείο
Αναστασία Λίβερη-Καντερέ, Λάζαρος Κωστανάσιος, Αγγελική Α. Αλούπη
11.30 - 11.45
13.15 - 13.30
Αικατερίνη Αραμπατζή, Δασκάλα
Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης
Ηλίας Ράπτης, Magister (M.A.) Παν/μίου Μονάχου, Δρ Παν/μίου Αθηνών - προσωρινά Σχολικός
Σύμβουλος (αναπληρωτής) στη 18η Περιφέρεια Αθηνών
Τα κριτήρια επιλογής των σχολικών συμβούλων: Μια προσωπική, εμπειρικά τεκμηριωμένη, κραυγή
οργής και αγανάκτησης
Κλεάνθους Αντρέας, Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κοντούλη Δήμητρα, Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κοντοβούρκη Σταυρούλα, Λέκτορας Παν/μίου Κύπρου
Η κατασκευή της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού σε κείμενα σύγχρονης εκπαιδευτικής
πολιτικής
Λάζαρος Κωστανάσιος, Δάσκαλος, Mcs Επιστημών Αγωγής
Η Υποδοχή των Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών στο Σχολείο και η Επαγγελματική τους Ανάπτυξη: Η
Περίπτωση των Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών του 7ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας
Αγγελική Α. Αλούπη, Δασκάλα, Ψυχοπαιδαγωγός, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Οργανωτικής και Οικονομικής Ψυχολογίας
Ο ρόλος της ευαισθησίας στην τιμωρία και της ευαισθησίας στην αμοιβή στην επαγγελματική ικανοποίηση των δασκάλων, καθώς και στη χρήση της τιμωρίας σε πολιτισμικά διαφοροποιημένους ή μη μαθητικούς πληθυσμούς
Αναστασία Λίβερη-Καντερέ, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Προϊσταμένη Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ιονίων Νήσων
Ο επιμορφωτικός ρόλος του Σχολικού Συμβούλου Π. Ε. σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς του. Οι απόψεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών
Θωμάς Μπάκας, Επίκ. Καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων
Η επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών από το Σχολικό Σύμβουλο
Συζήτηση
13.30
Ελαφρύ γεύμα
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
12.30 - 12.45
12.45 - 13.00
13.00 - 13.15
11.30 - 13.30
2Ά Παράλληλη Συνεδρία
Διδακτική μεθοδολογία, Αναλυτικά Προγράμματα,
Σχολικά εγχειρίδια, Διδακτικά αντικείμενα
Αίθουσα 1
Προεδρείο
Χαρίλαος Κ. Ζάραγκας, Σταύρος Γρόσδος, Παύλος Ι. Εφραιμίδης
11.30 - 11.45
Ελένη Εξαρχοπούλου, Φιλόλογος, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΤΝ Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας
Κώστας Δ. Ντίνας, Καθηγητής Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η Διαθεματικότητα στα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου
Παύλος Ι. Εφραιμίδης, Δρ. Θεολογίας
Μαρία Ράντζου, Λέκτορας, Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ
Διαθρησκειακή προσέγγιση Χριστιανισμού, Ιουδαϊσμού και Ισλαμισμού μέσα από το Θέατρο Σκιών.
Διδακτική παρέμβαση στο Δημοτικό Σχολείο
Σταύρος Γρόσδος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.
Η Τέχνη και ο Πολιτισμός στην Εκπαίδευση. Οι στάσεις και οι διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών του δημοτικού σχολείου
Πηνελόπη Ζαχαροπούλου, Εκπαιδευτικός ΠΕ-19 Πληροφορικής, Δ/νση Δ.Ε. Αχαΐας
Μιχαήλ Νάνος, Εκπαιδευτικός ΠΕ-19 Πληροφορικής, Δ/νση Δ.Ε. Αχαΐας
Ευγενία Πιερρή Δρ, Διευθύντρια Δ.Ε. Αχαΐας
Αποτίμηση της διδασκαλίας της «Ερευνητικής Εργασίας» στα Λύκεια της Αχαΐας
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
12.30 - 12.45
17
13.15 - 13.30
Χαρίλαος Κ. Ζάραγκας, Λέκτορας ΠΤΝ Παν/μίου Ιωαννίνων
Στάση μαθητών δημοτικού σχολείου ως προς τη φυσική δραστηριότητα
Μαριάννα Καπετανίδου, Καθηγήτρια Ιταλικών & Αγγλικών, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ
Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης με άξονα την Παιδαγωγική της Ειρήνης
Ραλλία Θωμά, Δασκάλα, Μ. Εά. ΤΕΠΑΕΣ Παν/μίου Αιγαίου
Χρήστος Κολοβός, Μ. Εά. ΤΕΠΑΕΣ Παν/μίου Αιγαίου, Δάσκαλος - Δ/ντής 6ου Δ.Σ. Αγρινίου
Η επαρκής αξιολόγηση των διδακτικών στόχων μέσω των επαναληπτικών κριτηρίων αξιολόγησης στο
μάθημα των Μαθηματικών της Ε' τάξης του Δημοτικού σχολείου
Συζήτηση
13.30
Ελαφρύ Γεύμα
12.45 - 13.00
13.00 - 13.15
2η Παράλληλη Συνεδρία:
Φ ι λ ο σ ο φ ί α της Π α ι δ ε ί α ς
11.30 -13.30
Αίθουσα 2
Προεδρείο
Βασιλική Α. Καραβάκου, Κωνσταντίνος Ράντης, Αικατερίνη Δημ. Γλέζου
11.30 - 11.45
13.15 - 13.30
Αικατερίνη Δημ. Γλέζου, Καθηγήτρια - Φιλόλογος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, MASTER Φιλοσοφίας King's College Παν/μίου Λονδίνου, Δρ Φιλοσοφίας Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Η επικαιρότητα των αριστοτελικών απόψεων για την παιδεία
Βασίλειος Δημόπουλος, Δρ Φιλοσοφίας της Παιδείας
Η τρισχιδής συγκρότηση του ανθρώπου ως homo educandus: παιδεία, αγωγή, εκπαίδευση
Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Δρ Φιλοσοφίας, Διδάσκων Πανεπιστημίων Αθηνών & Πελοποννήσου
Το ανθρωπιστικό αγαθό στην εκπαιδευτική και παιδαγωγική πράξη και οι αντινομίες του σημερινού
σχολείου
Βασιλική Α. Καραβάκου, Επίκ. Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Παν/μίου Μακεδονίας
Η φαινομενολογική αντίληψη της εμπειρίας: Συνέπειες για την εκπαιδευτική θεωρία, πράξη και έρευνα
Κωνσταντίνος Ράντης, Επίκ. Καθηγητής Ιστορίας της Φιλοσοφίας Τμήματος ΦΠΨ Παν/μίου Ιωαννίνων
Η Φιλοσοφία της Φύσεως, η Αισθητική της Φύσεως και οι Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Ερμόλαος Ψαριανός, υποψ. Δρ Παν/μίου Μακεδονίας
Η υπέρβαση της λοκιανής εμπειρικής γνωσιολογίας στην εκπαιδευτική φιλοσοφία του John Dewey.
Κωνσταντίνος Κατσουράκης, Απόφοιτος ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ
Ευανθία-Αντιγόνη Λέκκα, Φοιτήτρια ΠΤΝ Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας
Παιδαγωγική προσέγγιση του θανάτου ως φαινομένου και ως έννοιας
Συζήτηση
13.30
Ελαφρύ γεύμα
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
12.30 - 12.45
12.45 - 13.00
13.00 - 13.15
11.30 - 13.30
2Ά Παράλληλη Συνεδρία
Διδακτική μεθοδολογία, Αναλυτικά Προγράμματα,
Σχολικά εγχειρίδια, Διδακτικά αντικείμενα
Αίθουσα 3
Προεδρείο
Ελένη Καρατζιά-Σταυλιώτη, Ελευθερία Αργυροπούλου, Μαρία Αναγνωστοπούλου,
Θεόδωρος Μπαρής
11.30 - 11.45
Βαΐα Ε. Αγγέλη, Φιλόλογος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ιστορίας, Δρ ΠΤΔΕ Παν/μίου Ιωαννίνων
Οι εργασίες στα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας του Γυμνασίου ως πρό(σ)κληση δημιουργίας μαθητοκεντρικού παιδαγωγικού περιβάλλοντος κατά την προσέγγιση της ιστορικής ύλης
Ηρακλής Αγγελόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε.
Παναγιώτης Καραγιάννης, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε.
Θεόδωρος Μπαρής, Προϊστάμενος Επιστ/κής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Δυτικής Ελλάδας
Αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό λογισμικό της Γλώσσας της Στ' τάξης στη σχολική τάξη. Μια επιμορφωτική δράση στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Πάτρας
11.45 - 12.00
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
12.00 - 12.15
18
13.15 - 13.30
Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος, εκπαιδευτικός, Υποψ. Δρ του Πανεπιστημίου Πατρών
Ευάγγελος Γλάρος, Δ/ντής 48ου Δ.Σ. Αθηνών, Υποψ. Δρ ΕΚΠΑ, Msc Θεολογίας.
Το επίρρημα στα σχολικά εγχειρίδια
Ελένη Δημητριάδου, Σχολική Σύμβουλος Μαθηματικών Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Η επίδραση της δομής των εξισώσεων στην ικανότητα επίλυσή τους από μαθητές Στ' Δημοτικού
Μαρία Αναγνωστοπούλου, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Ελένη Αποστολάκη, Μαθηματικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στη «Διδακτική και Μεθοδολογία των
Μαθηματικών»
Χρύσα Παπαδάκη, Πτυχιούχος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
του Ε.Μ.Π., Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στη «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών»
Βασίλης Καραγιάννης Μαθηματικός, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακός
φοιτητής στη «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών»
Έρευνα για το problem posing στη διδασκαλία των μαθηματικών
Αριστείδης Λουκόπουλος, Υποψ. Δρ ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών
Ελένη Καρατζιά-Σταυλιώτη, Επίκ. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών
Αξιολόγηση της παιδαγωγικής αποτελεσματικότητας της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης μέσα
από την τεχνική της επίλυσης προβλήματος
Παγώνα - Ξανθή Ψαθοπούλου, Εργαστηριακός Συνεργάτης Α ΤΕΙ Αθήνας
Η εισαγωγή της ψηφιακής αφήγησης σε χώρους προσχολικής εκπαίδευσης
Συζήτηση
13.30
Ελαφρύ Γεύμα
12.15 - 12.30
12.30 - 12.45
12.45 - 13.00
13.00 - 13.15
2η Παράλληλη Συνεδρία
Παιδαγωγική Ψυχολογία
11.30 -13.30
Αίθουσα 4
Προεδρείο
Σόφη Λεοντοπούλου, Πέτρος Δ. Αγγελόπουλος, Θεόδωρος Χαμπίδης
11.30 - 11.45
13.15 - 13.30
Σόφη Λεοντοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Γενικής Ψυχολογίας ΠΤΔΕ Παν/μίου Ιωαννίνων
Η επίδραση της οικονομικής ένδειας στην ανθεκτικότητα των παιδιών
Σπυρίδων Δημητριάδης, Εκπαιδευτικός, MSc., Δ/ντής Σχολείου Π.Ε.
Δημήτριος Παπαδόπουλος, Επίκ. Καθηγητής ΤΕΙ Καβάλας
Σύγκριση κινήτρων μάθησης φοιτητών παραδοσιακής και εξ' αποστάσεως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Ελένη Ζερβουδάκη, Εκπαιδευτικός MSc, PhD
Ανδρέας Μπρούζος, Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν/μίου Ιωαννίνων
Γονεϊκή Εμπλοκή στη Μαθησιακή Διαδικασία και οι Επιδράσεις της στις Επιδόσεις των Παιδιών Δημοτικού Σχολείου
Πέτρος Δ. Αγγελόπουλος, Δρ, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Ιωαννίνων
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης, το οποίο βασίζεται στη Θεωρία της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς (ΘΣΣ), στους δείκτες παχυσαρκίας και αρτηριακής
πίεσης (ΑΠ) σε μαθητές σχολικής ηλικίας του νομού Ιωαννίνων. The Children Study
Σταματία Μπότσαρη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ανδρέας Μπρούζος, Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν/μίου Ιωαννίνων
Διερεύνηση της σχολικής ζωής μαθητών λυκείου
Ελένη Πιστιόλη, Εκπαιδευτικός, Δρ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Ανδρέας Μπρούζος, Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν/μίου Ιωαννίνων
Η επίδοση των μαθητών Ολιγοθέσιων και Πολυθέσιων δημοτικών σχολείων στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: Συγκριτική προσέγγιση
Θεόδωρος Χαμπίδης, Δρ, Εκπαιδευτικός ΠΕ 02
Το γνωστικό προφίλ των μαθητών και των μαθητριών σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Συζήτηση
13.30
Ελαφρύ γεύμα
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
12.30 - 12.45
12.45 - 13.00
13.00 - 13.15
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
19
2η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
16.00-18.00
Προεδρείο
16.00-16.40
Αμφιθέατρο Ισογείου
Κωνσταντίνου Χαράλαμπος, Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, Μπάκας Θωμάς, Νικολάου Γεώργιος, Αραβανής Γεώργιος
Βίκυ Πάτσιου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών
Θέμα: Η Παιδική Λογοτεχνία σε έναν κόσμο που αλλάζει: Νέες τάσεις και προσανατολισμοί
16.40-17.20
Ιωάννης Πυργιωτάκης, τ. Αντιπρύτανης & Ομότιμος Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης
Θέμα: Ποσοτική και ποιοτική έρευνα στην εκπαίδευση: Από τη συναίνεση στη συναίρεση;
17.20-18.00
Γεώργιος Γρόλιος, Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλονίκης
Θέμα: Μια προσέγγιση του πιλοτικού Προγράμματος Σπουδών της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής
του Δημοτικού Σχολείου
18.00-18.30
Διάλειμμα-καφές
Γ' ΣΥΝΕΔΡΙΑ
3η Παράλληλη Συνεδρία
Διαπολιτισμική Αγωγή-Κοινωνιολογία
18.30 - 20.30
Εκπαίδευσης
Αμφιθέατρο ισογείου
Προεδρείο
Μαρία-Αργυρώ Ζιάκα, Σπύρος Αραβανής, Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη
18.30 - 18.45
Μαρία-Αργυρώ Ζιάκα, Νηπιαγωγός
Δέσποινα Σαμαλτάνη, Νηπιαγωγός ΜΑ Διευθύντρια Νηπιαγωγείου Βόλου
Σχεδιάζοντας και πραγματοποιώντας διαπολιτισμικές εκπαιδευτικές δράσεις. «Η γάτα χαλιμά»
Αναστασία Ιγνατιάδου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας της Σχολής Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Ιωάννα Κωτούλα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Εκπαιδευτικής
Έρευνας της Σχολής Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Αικατερίνη Φαρμάκη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας της Σχολής Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Περιθωριοποιημένες Σχολικές Μονάδες με Καλές Σχολικές Επιδόσεις αλλά Υψηλή Σχολική Διαρροή
των αλλοδαπών μαθητών. Υπάρχει λύση;
Παρασκευή Τσιάρα, Δασκάλα
Διαπολιτισμική Αγωγή και χορός: Η κινητική επικοινωνιακή συνάντηση - Διδακτική προσέγγιση με
προτεινόμενες δραστηριότητες
Δημήτρης Σακατζής, Μεταπτυχιακός φοιτητής Παν/μίου Θεσσαλίας
Αναστασία Λυγούρα, Δρ Παντείου Παν/μίου
Νικολέττα Τσιτσανούδη - Μαλλίδη, Λέκτορας ΠΤΝ Παν/μίου Ιωαννίνων
Μετανάστευση και εκπαιδευτική πολιτική. Μια κριτική αποτίμηση των εννοιών του εθνοκεντρισμού και
της αφομοίωσης με άξονα τη γλώσσα και την κοινωνία
Σπύρος Αραβανής, Φιλόλογος, Δρ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Παν/μίου Αθηνών
Το «Αναπτυξιακό Μοντέλο για τη Διαπολιτισμική Ευαισθησία» (Κλίμακα Bennett) και η σημασία του
στα σύγχρονα εκπαιδευτικά πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
Ευγενία Λιοσάτου, εκπαιδευτικός, Υποψ. Δρ ελληνικής γλώσσας στο Παν/μιο Ca' Foscari της Βενετίας
Η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στα σχολεία του Βένετο της Ιταλίας: μεθοδολογική προσέγγιση
18.45 - 19.00
19.00 - 19.15
19.15 - 19.30
19.30 - 19.45
19.45 - 20.00
20.00 - 20.15
20.15 - 20.30
Συζήτηση
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
18.30 - 20.30
20
3η Παράλληλη Συνεδρία
Διαπολιτισμική Αγωγή
Αμφιθέατρο 1ου ορόφου
Προεδρείο
Γιώργος Νικολάου, Λήδα Στεργίου, Ευγενία Δανιηλίδου, Ευτυχία Νικολακοπούλου
18.30 - 18.45
Γιώργος Νικολάου, Αναπλ. Καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων
Σχολικό κλίμα και ένταξη των αλλοδαπών μαθητών: Οι απόψεις των Διευθυντών της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Λήδα Στεργίου, Επίκ. Καθηγήτρια ΠΤΝ Παν/μίου Ιωαννίνων
Τα media ως ερευνητικό και διδακτικό εργαλείο ανάπτυξης διαπολιτισμικών πολυγραμματισμών
Μαίρη Χ. Κουδούνα, M.E.d., Dr Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ
Πολιτικές πρακτικές για την Ομογένεια στην εποχή της κρίσης και της αβεβαιότητας. Ο Νόμος
4027/2011, για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό
Ευγενία Δανιηλίδου, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02, Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Ιωάννα Βορβή, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02, Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Πολιτισμική ετερότητα στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Γνώσεις και απόψεις φιλολόγων για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση
Γεώργιος Καδιγιαννόπουλος, Υποψ. Δρ Παν/μίου Ιωαννίνων
Γεώργιος Νικολάου, Αναπλ. Καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων
Οι δυνατότητες σύνδεσης της βιώσιμης ανάπτυξης με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση σε εκπαιδευτικό
επίπεδο
Ελευθέριος Λαρίσης, Δάσκαλος
Φωτεινή Βλαχάκη, Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας
Βιώνοντας τη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας στην Αμερική
Ευτυχία Νικολακοπούλου, Δρ Ελληνικής και Γαλλικής Φιλολογίας, Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής
Ν. Αιγαίου
Η διαπολιτισμική προσέγγιση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών
Συζήτηση
18.45 - 19.00
19.00 - 19.15
19.15 - 19.30
19.30 - 19.45
19.45 - 20.00
20.00 - 20.15
20.15 - 20.30
18.30-20.30
3η Παράλληλη Συνεδρία
Ειδική Αγωγή-Δυσκολίες Μάθησης
Αμφιθέατρο ΠΤΝ
Προεδρείο
Ελένη Ανδρέου, Ελένη Φτιάκα, Σπύρος Σούλης, Πέτρος Σταγιόπουλος
18.30 - 18.45
Μαρία Ιακώβου - Χαραλάμπους, Υποψ. Δρ Τμήματος Επιστημών της Αγωγής Παν/μίου Κύπρου
Ελένη Φτιάκα, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστημίου Κύπρου
Εξατομικευμένα Προγράμματα Σπουδών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μια εθνογραφική προσέγγιση
Μαρία Καζάκου, Υποψ. Δρ, Ειδική Παιδαγωγός
Σπύρος Σούλης, Επίκ.. Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν/μίου Ιωαννίνων
Ειδική αγωγή και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Χαράσσοντας κοινά σχέδια μαθήματος
Δέσποινα Καλαμπρατσίδου, Φιλόλογος, Ειδική Παιδαγωγός, Μaster στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
Ηχρήση των νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και της επικοινωνίας (Ν. Τ.Π.Ε.) στην Ειδική Αγωγή
Ελένη Ανδρέου, Αναπλ. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Θεσσαλίας
Δημήτριος Χατζηκώστας, Απόφοιτος ΠΤΔΕ Παν/μίου Θεσσαλίας
Αντιλήψεις υπηρετούντων και μελλοντικών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα παιδιά
με συμπεριφορά κοινωνικής απόσυρσης
Γιώργος Κολοβός, Ειδικός Παιδαγωγός
Πέτρος Σταγιόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας
Μαρία Σπάρτση, Ειδική Παιδαγωγός
Τεχνική παρέμβασης "Κολοβός 2012" σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στο μάθημα της Γλώσσας
18.45 - 19.00
19.00 - 19.15
19.15 - 19.30
19.30 - 19.45
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
19.45 - 20.00
20.00 - 20.15
20.15 - 20.30
21
Λευκή Κουρέα, PhD Επιστ. Συνεργάτης Ευρωπαϊκού Παν/μίου Κύπρου
Νατάσα Μαγίδου, Ευρωπαϊκό Παν/μιο Κύπρου
«Κυρία, πώς τα πάω;». Η συμβολή ενός κοινωνικού παρεμβατικού προγράμματος αυτοπαρακολούθησης σε μαθητές δημοτικού με προβλήματα συμπεριφοράς στη γενική τάξη
Στέφανος Γ. Κούτρας, Δρ Παν/μίου Ιωαννίνων
Λάμπρος Σταύρου, Καθηγητής Ψυχολογίας αποκλίνοντος παιδιού-Ειδικής Αγωγής, Δρ Παν/μίου
Σορβόννης
Ανιχνευτικό Κριτήριο διαταραχών οπτικής Αντίληψης για παιδιά προσχολικής ηλικίας (Α.Κ. Ο. Α 5-6)
Συζήτηση
2ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ
18.30-20.30
3η Παράλληλη Συνεδρία
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ:
Η διδασκαλία της ιστορίας της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Αίθουσα Σεμιναρίων
Πρόεδρος
Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Καθηγήτρια Νεώτερης Ευρωπαϊκής και Νεοελληνικής Φιλοσοφίας Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
Συζητητής
Ιωάννης Σπυράλατος, Θεολόγος-Φιλόλογος, Υποψ. Δρ Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ
Εισηγητές, και τίτλοι εισηγήσεων εισηγητών:
Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Καθηγήτρια Νεώτερης Ευρωπαϊκής και Νεοελληνικής Φιλοσοφίας Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
Η Διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στο Γυμνάσιο και το Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Γ' Γυμνασίου
Σπύρος Τουλιάτος, Οργανωτικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων
Η διδασκαλία της ιστορίας της φιλοσοφίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Ελένη Γ. Λεοντσίνη, Λέκτορας Ιστορίας της Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων
Διδάσκοντας ιστορία της φιλοσοφίας
Ιωάννης Σπυράλατος, Θεολόγος - Φιλόλογος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ιστορίας της
Φιλοσοφίας, Υποψ. Δρ Φιλοσοφίας, Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Ερμηνευτική προσέγγιση της φιλοσοφίας των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων
Συζήτηση
18.30 -20.30
3η Παράλληλη Συνεδρία
Ειδική Αγωγή-Δυσκολίες Μάθησης
Αίθουσα 1
Προεδρείο
Σωτηρία Τζιβινίκου, Ελευθερία Σάλμοντ, Αθανασία Πογιατζή
18.30 - 18.45
Αθανασία Πογιατζή, Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κερδίζοντας τις εντυπώσεις; Ραδιομαραθώνιος και Αναπηρία
Ελευθερία Σάλμοντ, Λέκτορας Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης
Το παιχνίδι ως μέσο επικοινωνίας των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Ελένη Σαμσάρη, Πτυχιούχος ΠΤΔΕ Παν/μίου Ιωαννίνων
Στάσεις των γονέων που έχουν τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά απέναντι στη συνεκπαίδευση των παιδιών τους και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Σπύρος Καρούμπαλης, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου «Άγιος Ανδρέας» Νέας Σμύρνης
Ο σχολικός εκφοβισμός και οι μαθητές με μαθησιακές ή/και άλλες δυσκολίες
Μαρίνος Κωνσταντίνου, Παν/μιο Κύπρου
Μαρία Φωκά, Παν/μιο Κύπρου
Αντιμετωπίζοντας την απώλεια ακοής: Η πορεία των μαθητών με προβλήματα ακοής μέχρι το Πανεπιστήμιο
18.45 - 19.00
19.00 - 19.15
19.15 - 19.30
19.30 - 19.45
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
19.45 - 20.00
20.00 - 20.15
20.15 - 20.30
18.30-20.30
22
Σωτηρία Τζιβινίκου, Λέκτορας Παν/μίου Θεσσαλίας
Βασιλική Κουτσοκώστα, Σχολ. Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής 10ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας
Η επίδραση της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πλαίσια του ενταξιακού σχολείου
Βασίλης Τσέκος, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70
Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών για την οργάνωση και τη λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Ελπίδα Χρίστου, Κοινωνιολόγος, Μεταπτυχιακό Ενιαίας Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Άτομα με αναπηρία και αγορά εργασίας - νομοθετική πορεία (1980-2010)
Συζήτηση
3η Παράλληλη Συνεδρία
Ειδική Αγωγή-Δυσκολίες Μάθησης
Αίθουσα 2
Προεδρείο
Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου, Ελένη Μορφίδη, Αργυρώ Παλαιοθόδωρου, Αικατερίνη Π. Σταύρου
18.30 - 18.45
Ελένη Μορφίδη, Επίκ. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Ιωαννίνων
Διερεύνηση της συμβολής του προφορικού λόγου στην ανάπτυξη του αλφαβητισμού
Αργυρώ Παλαιοθόδωρου Δρ, Διδάσκουσα ΠΔ 407/80 ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών,
Διδακτική προσέγγιση των μαθησιακών δυσκολιών στη σχολική τάξη. Ερευνητική μελέτη
Αικατερίνη Π. Σταύρου, Ph D, Ειδική Παιδαγωγός, Νηπιαγωγός
Η συναισθηματική κινητοποίηση των μαθητών προσχολικής ηλικίας με τυπική ανάπτυξη απέναντι στην
αναπηρία
Παναγιώτα Γούτσου, Εκπαιδευτικός, Π.Ε. Γ' Αθήνας, Μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή
Αγλαΐα Σταμπολτζή, Εκπαιδευτικός, Δρ Ειδικής Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Επιστημονική συνεργάτης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής, ΠΤΔΕ Παν/μίου Αθηνών
Αντιλήψεις και απόψεις μαθητών Γ' έως ΣΤ' τάξης για τα τμήματα ένταξης
Βασιλική Κουτσομπίνα, Ψυχολόγος, Δρ Παν/μίου Ιωαννίνων και Επιστ. Συνεργάτης του Τμήματος
Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ Ηπείρου
Σκιαγράφηση των κλινικών χαρακτηριστικών, του νευροψυχολογικού και συμπεριφορικού προφίλ παιδιών με σύνδρομο Prader-Willi
Παναγιώτα Τζαφέρη, Απόφοιτος Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Παν/μίου
Μακεδονίας
Σύγκριση χωρικών δεξιοτήτων τυφλών και βλεπόντων μαθητών στην προσχολική ηλικία
Ελένη Μαράκη, Σχολική Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Ν. Ηρακλείου, Δρ Επιστημών Αγωγής
Διαταραχές αυτιστικού φάσματος: Σύνδρομο Asperger, μια μελέτη περίπτωσης
Μαρία Γελαστοπούλου Master Ειδικής Αγωγής,
Βάλια Καλογρίδη, Νηπιαγωγός - Ειδική Παιδαγωγός
Ενταξιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα: Εκπαίδευση των ίσων ευκαιριών ή μια νέα μορφή αποκλεισμού;
Συζήτηση
18.45 - 19.00
19.00 - 19.15
19.15 - 19.30
19.30 - 19.45
19.45 - 20.00
20.00 - 20.15
20.15 - 20.30
18.30-20.30
3η Παράλληλη Συνεδρία
Διδακτική μεθοδολογία, Αναλυτικά Προγράμματα,
Σχολικά εγχειρίδια, Διδακτικά αντικείμενα
Αίθουσα 3
Προεδρείο
Βασιλική Παπαδοπούλου, Ελένη Γρίβα, Νικόλαος Μάνεσης, Δημήτριος Σταφίδας
18.30 - 18.45
Βασιλική Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας
Αθανάσιος Θεοδώρου, Δάσκαλος, Δρ ΠΤΔΕ Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας
Υποκειμενικές θεωρίες εκπαιδευτικών για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας
Ελένη Μπικιαροπούλου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Π Τ Ν, Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας
Ελένη Γρίβα, Επίκ. Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Αναστασία Στάμου, Λέκτορας, ΠΤΝ, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Χαρτογράφηση των πρακτικών γραμματισμού των μαθητών/τριών της πρωτοσχολικής εκπαίδευσης
18.45 - 19.00
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
19.00 - 19.15
19.15 - 19.30
19.30. - 19.45
19.45 - 20.00
20.00 - 20.15
20.15 - 20.30
23
Διονύσης Υφαντής, Εκπαιδευτικός Π.Ε. Δρ Ιστορίας Παν/μίου Salzburg
Σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας στο δημοτικό σχολείο (Διδακτική μεθοδολογία και εφαρμογές στο μάθημα της ιστορίας)
Χρυσούλα Τσαγγάρη, Δρ, Εκπαιδευτικός ΠΕ60
Οι αντιλήψεις των δασκάλων για τη νέα διάσταση του ρόλου τους ως οργανωτών και διευκολυντών της
μαθησιακής διαδικασίας
Νικόλαος Μάνεσης, Δρ Παν/μίου Πατρών, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70
Αναστασία Κρεστενίτη, Δασκάλα,
Αγγελική Σαμαντά, Δασκάλα
Διερεύνηση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Δημήτριος Σταφίδας, ΠΕ70, Δρ Παν/μίου Innsbruck Αυστρίας
Θεοδώρα Αραμπατζή, ΠΕ07, Διεθνής Βιβλιοθήκη Νεότητας Μονάχου
Το ζήτημα της αυθεντικότητας των κειμένων στα νέα εγχειρίδια γερμανικών εκδοτικών οίκων για την
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως ξένης
Μαρία Τυμβίου, Φοιτήτρια Ιταλικής Φιλολογίας ΑΠΘ
Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ), οι Γνωστικές διαδικασίες της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού (Learning by Desing) και η Κριτική Σκέψη
Συζήτηση
3η Παράλληλη Συνεδρία
Εκπαιδευτικοί λειτουργοί
18.30 -20.30
Αίθουσα 4
Προεδρείο
Νίκος Χανιωτάκης, Γιάννης Θωίδης, Ιωσήφ Φραγκούλης, Καλλιόπη Βρυνιώτη
18.30 - 18.45
Αλεξία Δ. Πέννα Δρ Παιδαγωγικής, Δασκάλα
Η κατάρτιση δασκάλων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη συνεργασίας
μεταξύ τους σε ένα επιτυχημένο σχολείο για όλους (inclusive school)
Γιάννης Μπουνόβας, Δρ Παιδαγωγικής Παν/μίου Ιωαννίνων, Εκπαιδευτικός Π.Ε.
Μαρίνα Χαρισοπούλου, Υποψ. Δρ Παιδαγωγικής ΠΤΔΕ ΑΠΘ, Εκπαιδευτικός Π.Ε.
Ευστράτιος Βαχάρογλου, Μεταδιδ. Ερευνητής ΑΠΘ, Εκπαιδευτικός Δ.Ε.
Οι προσδοκίες των δασκάλων από τη φοίτηση τους στα Διδασκαλεία. Η περίπτωση των πρωτοετών
σπουδαστών του Διδασκαλείου Αλεξανδρούπολης της ακαδημαϊκής περιόδου 2010-12
Γιάννης Θωίδης, Επίκ. Καθηγητής Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας
Νίκος Χανιωτάκης, Επίκ. Καθηγητής, ΠΤΔΕ Παν/μίου Θεσσαλίας
Το μεσημεριανό διάλειμμα στο ολοήμερο σχολείο: Απόψεις των μαθητών
Γεώργιος Σταυρόπουλος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διαπολιτισμικής και Ειδικής Αγωγής
Ιορδάνης Κοσμίδης, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 17 & 19, Συνεργάτης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Υποψ. Δρ Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης
Διερεύνηση του κοινωνικού και παιδαγωγικού ρόλου του ολοήμερου δημοτικού σχολείου με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η περίπτωση του Νέου Μαρμαρά. Έρευνα με τις Απόψεις
Μαθητών, Γονέων και Εκπαιδευτικών
Μιχάλης Τζήκας, Δάσκαλος
Καλλιόπη Βρυνιώτη, Λέκτορας Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας
Συνεκπαίδευση των εκπαιδευτικών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης: Συγκριτική προσέγγιση
των απόψεων των σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Ιωσήφ Φραγκούλης, Επίκ. Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Μέλος ΣΕΠ- ΕΑΠ
Διονύσιος Αλεξόπουλος, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των επιμορφωτών ΠΕΚ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η περίπτωση των επιμορφωτών του ΠΕΚ Πάτρας
18.45 - 19.00
19.00 - 19.15
19.15 - 19.30
19.30 - 19.45
19.45 - 20.00
20.00 - 20.15
20.15 - 20.30
Συζήτηση
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
18.30 -20.30
24
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (POSTER)
Αίθουσα 5
Γεώργιος Βλάχος, Δάσκαλος PhD, M.A.
Η εικόνα του εθνικού «εαυτού» και του εθνικού «άλλου» μέσα από το Α.Π.Σ. και τα σχολικά εγχειρίδια
του μαθήματος της Γλώσσας Ε' και Στ' τάξης του Δημοτικού (2002-2012)
Χαράλαμπος Γούτσος, Δάσκαλος, Διευθυντής 36ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών
Παρουσίαση ιστοσελίδας Δυσκολιών Μάθησης http://www.dvskolies.ar
Μαρία Ζαρκάδα, Δασκάλα
Μαρία Ρέλλια, Εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας, Κάτοχος Master Ε.Α.Π.
Αξιολόγηση μαθητών
Ελισάββετ Μαχαιρίδου, Μεταπτυχιακό δίπλωμα Παν/μίου Greenwich, U.K.
Απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα του σχολικού ψυχολόγου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Ευστάθιος Ξαφάκος, M.ed. - Δάσκαλος
Αγαπητού Χριστίνα, M.ed. - Καθηγήτρια Αγγλικών
Το κενό μεταξύ εκπαιδευτικής έρευνας και εκπαιδευτικής πράξης - αιτίες της ύπαρξής του και προτεινόμενες λύσεις
Παρίσης Παπαϊωάννου, Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών Παν/μίου Κρήτης
Επιστημολογικές τάσεις της Εκπαιδευτικής Έρευνας Δράσης στην Ελλάδα κατά την τελευταία εικοσαετία (1990-2010).
Μαρία Τσινταβή, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας- Ειδική Παιδαγωγός
ΜΑ,
Υποψ. Δρ Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Διαγνωστική αξιολόγηση για την αντιμετώπιση των μαθησιακών αναγκών: μελέτη περίπτωσης παιδιού
με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
25
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 Νοεμβρίου 2012
1η Παράλληλη Συνεδρία
Κ ο ι ν ω ν ι ο λ ο γ ί α της Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς
09.00 -11.00
Αμφιθέατρο Ισογείου
Προεδρείο
Μιχάλης Κελπανίδης, Κώστας Λάμνιας, Λέλα Γώγου, Αναστάσιος Εμβαλωτής, Θεόδωρος Θάνος
09.00 - 09.15
10.45 - 11.00
Στέλλα Αλεξίου, Διδακτορική Φοιτήτρια, Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Κύπρου
Εκπαιδευτικός και διδασκαλία: Ο ρόλος του Κύπριου εκπαιδευτικού στην αντικοινωνική συμπεριφορά των μαθητών. Μια ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση
Ανδρούτσου Δέσποινα, Υποψ. Δρ Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του
Παν/μίου Μακεδονίας
Montgomery Anthony, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του
Παν/μίου Μακεδονίας
Το σχολείο ως οργανισμός - μάθηση και αξίες: μια ερευνητική προσέγγιση για όλα εκείνα που οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι έμαθαν στο σχολείο
Απόστολος Δαρόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.
Κώστας Λάμνιας, Καθηγητής Π.Τ.Ε.Α. Παν/μίου Θεσσαλίας
Μέλη παλαιάς μεσαίας τάξης και η εκπαίδευση
Αναστάσιος Εμβαλωτής, Αναπλ. Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν/μίου Ιωαννίνων
Θεόδωρος Θάνος, Λέκτορας ΠΤΝ Παν/μίου Ιωαννίνων
Κοινωνική προέλευση, εκπαίδευση και αγορά εργασίας: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος στο
μετασχηματισμό και τη διατήρηση των κοινωνικών ανισοτήτων
Μιχάλης Κελπανίδης, Καθηγητής Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης
Δημήτρης Σταμοβλάσης, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Καταλήψεις σχολείων από μαθητές και μαθήτριες: Μία μορφή μη-συμβατικής πολιτικής συμμετοχής
ή κατάλυση του θεσμού του σχολείου; Μια εμπειρική έρευνα
Μαρία Κυαμέτη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Αθανασία Φραγκιαδάκη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Η επίδραση της στάσης των μαθητών απέναντι στο σχολείο στη συμμετοχή τους στις καταλήψεις
Χρυσή Παπαβασιλείου-Πυργιωτάκη, Δρ Επιστημών Αγωγής, Διδάσκουσα στο Ευρωπαϊκό Παν/μιο Κύπρου
Κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των γονέων και γλωσσική εξέλιξη των παιδιών: μια έρευνα στα
δημοτικά σχολεία της Κύπρου
Συζήτηση
11.00-11.30
Διάλειμμα - Καφές
09.15 - 09.30
09.30 - 09.45
09.45 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
09.00 -11.00
1η Παράλληλη Συνεδρία
Διδακτική μεθοδολογία, Αναλυτικά Προγράμματα,
Σχολικά εγχειρίδια, Διδακτικά αντικείμενα
Αμφιθέατρο 1ου ορόφου
Προεδρείο
Ιωάννης Φύκαρης, Δημήτριος Α Σιδηρόπουλος, Τασούλα Παμουκτσόγλου
09.00 - 09.15
Ιωάννης Φύκαρης, Λέκτορας ΠΤΔΕ Παν/μίου Ιωαννίνων
Διερεύνηση του επιπέδου διδακτικής ετοιμότητας των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων κατά την πρακτική τους άσκηση. Ερευνητική προσέγγιση
Δημήτριος Α. Σιδηρόπουλος, Δρ Παιδαγωγικής-Φιλοσοφίας Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ, Σχολικός
Σύμβουλος Π.Ε 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νομού Θεσσαλονίκης
Προσωπο-κεντρικά προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις Η.Π.Α: Συμβολή στην προαγωγή και επίτευξη της ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών και αποτελεσμάτων
09.15 - 09.30
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
09.30 - 09.45
26
11.00-11.30
Γεώργιος Σωτηρακόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.
Βασίλειος Ζαγκότας, Δάσκαλος-Ιστορικός, Μεταπτυχιακός φοιτητής ΠΤΔΕ Παν/μίου Ιωαννίνων
Η χρήση των κόμικς στη διδασκαλία της Ιστορίας
Αρμόδιος Τσιβάς, Δρ Επιστημών Αγωγής, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ιστορική εκπαίδευση και σχολικά εγχειρίδια ιστορίας: Κριτήρια συγγραφής και αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων ιστορίας στο πλαίσιο της σύγχρονης ιστορικής εκπαίδευσης
Βασίλειος Τσιότρας Δρ, Ειδικός Επιστήμων, Διδάσκων Π.Δ. 407/80
Βιβλία στο «ράφι»: Προτάσεις για διδακτική αξιοποίηση των νέων εγχειριδίων των Αρχαίων Ελληνικών
Ξένια Σταθάτου Δρ, Σχολικός Σύμβουλος
Τασούλα Παμουκτσόγλου Δρ, π. Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Το «γλωσσικό μάθημα» στο «νέο σχολείο»: σχολικά βοηθήματα και διδακτικές οδηγίες
Χριστίνα Σωτηρίου, Καθηγήτρια Πιάνου στο Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων, Δρ Παν/μίου Ιωαννίνων
Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της Δοκιμασίας "AdvancedMeasure of Music Audiation" σε μαθητές
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Συζήτηση
11.00-11.30
Διάλειμμα - Καφές
09.45 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
1η Παράλληλη Συνεδρία
09.00 -11.00
Διδακτική μεθοδολογία, Αναλυτικά Προγράμματα,
Σχολικά εγχειρίδια, Διδακτικά αντικείμενα
Αμφιθέατρο ΠΤΝ
Προεδρείο
Απόστολος Μαγουλιώτης, Ειρήνη Κορρέ, Κώστας Κασβίκης,
09.00 - 09.15
Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Δρ Επιστημών Αγωγής, Σχολικός Σύμβουλος
Το Διδακτικό Πεδίο και οι διαστάσεις της διδακτικής έρευνας ως αφετηρία προσδιορισμού του αντικειμένου μελέτης της Διδακτικής της Γλώσσας
Απόστολος Μαγουλιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Π.Τ.Π.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας
Ανδρομάχη Δουμζάκου, Νηπιαγωγός
Τα χρώματα στα παιδικά σχέδια και οι αντιδράσεις των μικρών παιδιών
Ειρήνη
Κορρέ, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκ
ης
09.15 - 09.30
09.30 - 09.45
10.30 - 10.45
Άρτεμις Αρχοντογεώργη, Φιλόλογος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης
Διαφοροποιημένη διδασκαλία σε τάξεις μεικτής ικανότητας. Προτάσεις διδασκαλίας στην Οδύσσεια
του Ομήρου (Α ' Γυμνασίου)
Κώστας Κασβίκης, Λέκτορας Διδακτικής της Ιστορίας και του Πολιτισμού Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας
Τοπική Ιστορία και διδακτικές πρακτικές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: θεσμικές προϋποθέσεις, εκπαιδευτικές παράμετροι και ερευνητικές διαπιστώσεις
Αναστασία Φακίδου, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Υποψ. Δρ Παν/μίου Θεσσαλίας
Η διδασκαλία της συναισθηματικής αγωγής μέσω των τεχνών
Λαμπρινή Λιάτσου, Δασκάλα, πρώην Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ/νσης Π.Ε Κέρκυρας
Η Αγωγή Υγείας στα Δημοτικά σχολεία και Νηπιαγωγεία. Παρουσίαση συμπερασμάτων από την υλοποίηση 300 προγραμμάτων στο Ν. Κέρκυρας
Συζήτηση
11.00-11.30
Διάλειμμα - Καφές
09.45 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 10.30
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
27
3ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Αίθουσα Σεμιναρίων
1η Παράλληλη Συνεδρία
09.00-11.00
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: «Διαπολιτισμική εκπαίδευση: παιδαγωγικές και γλωσσολογικές διαστάσεις»
Πρόεδρος
Συζητήτρια
Αναστασία Κεσίδου, Επίκ. Καθηγήτρια Συγκριτικής Παιδαγωγικής και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.
Κατερίνα Δημητριάδου, Επίκ. Καθηγήτρια Διδακτικής Μεθοδολογίας, Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας
Εισηγητές και τίτλοι εισηγήσεων εισηγητών:
Ε. Ζάγκα, Α. Κεσίδου, Μ. Ματθαιουδάκη
Οι δυσκολίες των αλλόγλωσσων μαθητών στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών από τη σκοπιά
των εκπαιδευτικών: ερευνητικά δεδομένα για το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο
Κ. Δημητριάδου, Ε. Συνώδη, Μ. Τζακώστα, Α. Ρεβυθιάδου
Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας στη χώρα υποδοχής: χαρτογράφηση μιας καινοτομίας στο ελληνικό σχολεω
Σ. Μαντζανίδου
Η συμβολή του σχολείου και της οικογένειας στην οικοδόμηση της γλωσσικής και της πολιτισμικής ταυτότητας των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών: μελέτη περίπτωσης
Ουρ. Μήλιου
Η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής δεξιότητας στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
εμπειρική προσέγγιση
Γ. Μπουρουτζή
Διαπολιτισμικές διδακτικές προσεγγίσεις: απόψεις εκπαιδευτικών
Συζήτηση
1η Παράλληλη Συνεδρία
Διδακτική μεθοδολογία, Αναλυτικά Προγράμματα,
Σχολικά εγχειρίδια, Διδακτικά αντικείμενα
09.00 -11.00
Αίθουσα 1
Προεδρείο
Νικόλαος Φαχαντίδης, Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Δημήτρης Φωτεινός, Αλεξία Καπραβέλου
09.00 - 09.15
Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Λέκτορας ΠΤΝ Παν/μίου Ιωαννίνων
Αναστασία Λυγούρα, Δρ Παντείου Παν/μίου
Δημήτρης Σακατζής, Μεταπτυχιακός φοιτητής Παν/μίου Θεσσαλίας
Ασκήσεις ελληνικής γλώσσας στην κατασκήνωση: Η περίπτωση του θερινού προγράμματος γλώσσας σε
προσκόπους στην Καλλιπεύκη Ολύμπου
Δημήτρης Φωτεινός, Λέκτορας Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφικής Σχολής, Παν/μίου Αθηνών
Η αλήθεια και η ιστορία: η θραύση της μεγάλης αφήγησης και η σχολική εκδοχή της ιστορίας
Νικόλαος Φαχαντίδης, Αναπλ. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας
Αννα Βακάλη, Φιλόλογος - Υποψ. Δρ Π.Τ.Ν. Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Πολυδιάστατη υποστήριξη του μαθήματος Λογοτεχνίας με υπηρεσίες web 2.0
Νικόλαος Πομάκης, Δάσκαλος, μεταπτυχιακό Δίπλωμα Επιστημών Αγωγής
Οι κατ' οίκον σχολικές εργασίες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Μια δυνατότητα εισαγωγής καινοτομιών σε συγκεντρωτικά συστήματα του
Ευθύμιος Ρέντζιος, Διευθυντής 3ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου
Οι κατ' οίκον εργασίες και ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών
Αλίκη Χρηστίδη, Υποψ. Δρ Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Ιωαννίνων
Η επιστημολογική σχέση της άσκησης ικανοτήτων και της απόδοσης πρακτικής γνώσης
Αλεξία Καπραβέλου, Μ. Ed., Υποψ. Δρ Παντείου Παν/μίου
09.15 - 09.30
09.30 - 09.45
09.45 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
Προβλήματα στην εκπαίδευση και προτάσεις αλλαγών, μέσα από το θεατρικό έργο της Έλλης
Αλεξίου
10.45 - 11.00
Συζήτηση
11.00-11.30
Διάλειμμα - Καφές
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
09.00 -11.00
28
Γ Παράλληλη Συνεδρία
Διδακτική μεθοδολογία, Αναλυτικά Προγράμματα,
Σχολικά εγχειρίδια, Διδακτικά αντικείμενα
Αίθουσα 2
Προεδρείο
Σταμάτης Πορτελάνος, Λήδα Στεργίου, Βασιλική Πλιόγκου, Αλεξάνδρα Πρέντζα
09.00 - 09.15
10.45 - 11.00
Αλεξάνδρα Πρέντζα, 9ο Δημ. Σχ. Ιωαννίνων Διαπολιτισμικής Εκπ/σης, Δρ Αριστοτέλειου Παν/μίου
Θεσσαλονίκης
Εκεί που «σταματούν» τα εγχειρίδια: γιατί και πώς να διδάξεις τις σύνθετες συντακτικές δομές εξαγωγής υποκειμένου στα Αγγλικά
Πολυξένη Μήτση, Δασκάλα
Προσεγγίζοντας τη διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσω των στάσεων και των απόψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εμπειρική διερεύνηση.
Αθανασία Ιγγλέζου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του ΠΜΣ "Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών" του ΕΚΠΑ.
Μαρίνα Μπρόκου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του ΠΜΣ "Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών" του ΕΚΠΑ.
Η έννοια της ισότητας: δυσκολίες και αντιμετώπισή τους στη σχολικοί τάξη
Αθανάσιος Σ. Τζιερτζής, Φιλόλογος Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, Δρ Θεολογίας Α.Π.Θ.
Εκκλησία και Παιδεία: προβληματισμοί κατά την εορτή των Τριών Ιεραρχών σε λόγους κληρικών και
λαϊκών καθηγητών της Θεολογικής Σχολής Αθηνών (β' μισό του 19ου - αρχές του 20ου αιώνα)
Δημήτριος Σιαμάγκας, Med, Δ/ντής 18ου Δημ. Σχολείου Σερρών
Χρήστος Σιαμάγκας, ειδικός Παιδαγωγός
Μουσική στα διαλείμματα: μια εμπειρική έρευνα στο Δημοτικό Σχολείο
Βασιλική Παπαναγιώτου ΠΕ 70 (Δασκάλων)
Κοινωνικές αναπαραστάσεις των μαθητών/τριών Ε' και ΣΤ' δημοτικού για την έννοια του ενεργού πολίτη, στα πλαίσια του εθνικού κράτους
Βασιλική Πλιόγκου, Δρ. Επιστημών Αγωγής, ειδική επιστήμονας στο Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ., Πρόεδρος
της Ο.Μ.Ε.Ρ. Θεσσαλονίκης
Εφαρμόζοντας την κριτική φεμινιστική εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία σε μια κοινωνική έρευνα για την
εκπαίδευση και τη μονογονεϊκότητα
Συζήτηση
11.00-11.30
Διάλειμμα - Καφές
09.15 - 09.30
09.30 - 09.45
09.45 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
09.00 -11.00
Γ Παράλληλη Συνεδρία
Σχολική Παιδαγωγική
Αίθουσα 3
Προεδρείο
Σοφία Αυγητίδου, Τάσος Λιάμπας, Μαρίτα Παπαρούση, Πηνελόπη Φραντζή
09.00 - 09.15
Ιωάννης Λαζάρου, Μαθηματικός, Μεταπτυχιακός φοιτητής
Ελένη-Ειρήνη Κόγια, Μαθηματικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Βασιλική Αμπλιανίτη, Μαθηματικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
To μαθητικό λάθος, η διαχείριση και η αξιοποίησή του
Τάσος Λιάμπας, Επίκ. Καθηγητής ΠΤΔΕ Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ
Αξιολόγηση μαθητή: για την αλλοτρίωση ή για τη μάθηση;
Μαρίνα Λουάρη, Υποψ. Δρ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μαρίτα Παπαρούση, Επίκ. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την αποτελεσματικότητα της
βιβλιοθεραπείας
Ευγενία Πεδή, Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας
Σοφία Αυγητίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας
Η εισαγωγή και διαχείριση της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας (ΑΕΕ) ως καινοτομίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
09.15 - 09.30
09.30 - 09.45
09.45 - 10.00
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
10.00 - 10.15
29
10.45 - 11.00
Αθανασία Μπανιά, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, Μεταπτ. Φοιτ. Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Πατρών
Αθανάσιος Αμπλάς, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70,
Πηνελόπη Φραντζή, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, Δ/ντρια Δημ. Σχολείου, Μεταπτ. Διπλ. Επιστημών Αγωγής Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Πατρών, Διπλ. Μετ/σης Διδ/λείου Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Πατρών
Αυτό-Αξιολόγηση σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: η εφαρμογή της οδηγεί στην βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου; (Μελέτη περίπτωσης)
Αθανάσιος Χαρίσης, Εκπαιδευτικός
Μοντέλο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση της μάθησης
Αθηνά Βαρσαμίδου, Εκπ/κός Β'θμιας Εκπ/σης, Med, PhD
Φάκελος υλικού του εκπαιδευτικού (teacher portfolio): Στάδια και προϋποθέσεις για τη συγκρότηση
και την υιοθέτηση του ως εργαλείο αυθεντικής αξιολόγησης
Συζήτηση
11.00-11.30
Διάλειμμα - Καφές
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
1η Παράλληλη Συνεδρία
Ι σ τ ο ρ ί α της Π α ι δ α γ ω γ ι κ ή ς και της Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς
9.00 -11.00
Αίθουσα 4
Προεδρείο
Χρήστος Τζήκας, Μάρθα Παπαδοπούλου, Στέφανος Τσιάλος
09.00 - 09.15
Θεόδωρος Τσιλίκας, Εκπαιδευτικός Δ/νσης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας,
Υπεύθυνος Καινοτόμων Δράσεων
Χρήστος Βεσκούκης, Εκπαιδευτικός Διευθυντής 93ου Αθηνών Α' Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών
Η ιστορία του 55ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών
Ρεββέκα Χρουσαλά, Med, Υποψ. Δρ Παν. Αθηνών, Εκπ/κός Γερμανικής Γλώσσας
Georg Kerschensteiner: οι διαχρονικές προοπτικές της παιδαγωγικής του στις σύγχρονες μεθόδους
Στέφανος Τσιάλος, Προϊστάμενος Επιστημονικής- Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου
Μαρίνα Μπέση, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Ν. Θεσπρωτίας
Ο νόμος ΒΤΜΘ' του 1895 και το πρώτο Αναλυτικό Πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο
Μάρθα Παπαδοπούλου, Δρ Ιστορίας, Διευθύντρια ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου
Το σχολικό «Ημερολόγιο της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων 1937-1949» προσεγγίζει το παρελθόν και
διαμορφώνει το μοντέλο της ψηφιακής αναπαράστασης των αρχειακών τεκμηρίων
Χρήστος Τζήκας, Επίκ. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ.
Περικλής Χριστίδης, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Η συζήτηση του άρθρου του συντάγματος για την εκπαίδευση στην Εθνική Συνέλευση (1864) που αφορά στον κρατικό ή δημοτικό χαρακτήρα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Ελένη Δημητριάδη, Δρ Επιστημών Αγωγής, Δ/ντρια 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων
Το «Καπλάνειο» Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων και η ιστορία του
09.15 - 09.30
09.30 - 09.45
09.45 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
Συζήτηση
11.00-11.30
Διάλειμμα - Καφές
Β' ΣΥΝΕΔΡΙΑ
11.30 - 13.30
2Ά Παράλληλη Συνεδρία
Ι σ τ ο ρ ί α της Π α ι δ α γ ω γ ι κ ή ς και της Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς
Αμφιθέατρο Ισογείου
Προεδρείο
Απόστολος Παπαϊωάννου, Χ. Ν. Μπαμπούνης, Ρογάρη Γεωργία
11.30 - 11.45
Καλυψώ Μιχαλακάκη, Διευθύντρια 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Φαλήρου Πειραιά, Δρ Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Παν/μίου Αθηνών
Το Αστικό σχολείο του Ποταμού Κυθήρων, 1937-1951
Δημήτριος Ντούτσης, Δρ Σχολής Επιστημών Αγωγής
Εκπαιδευτικές εγκυρότητες της αλληλοδιδακτικής μεθόδου: ποινές και αμοιβές στη σχολική πραγματικότητα του 19ου αιώνα (1830-1880)
11.45 - 12.00
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
12.30 - 12.45
12.45 - 13.00
13.00-13.15
13.15-13.30
11.30 - 13.30
30
Ρογάρη Γεωργία, Δρ Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Σχολικός Σύμβουλος
Κύρου Φωτεινή, Μαθηματικός
Το θετικιστικό πνεύμα της γλωσσικής μεταρρύθμισης στο δημοσιογραφικό όργανο του Εκπαιδευτικού
Ομίλου
Απόστολος Παπαϊωάννου, Καθηγητής Ιστορίας Νεότερης Ελλάδας και Νεοελληνικού Πολιτισμού
του Παν/μίου Ιωαννίνων
Μανόλης Σκουλάς (1845-1866): Παιδεία και Επανάσταση. Τα Σχολεία της Σύρου, το Γαριβαλδινό
Σώμα και η πυρπόληση της Μονής Αρκαδίου
Χ. Ν. Μπαμπούνης, Αναπλ. Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας του Παν/μίου Αθηνών
Διοίκηση και εποπτεία της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο θεσμός του επιθεωρητή των δημοτικών σχολείων τον 19ο αιώνα
Δήμητρα Μόσχου, Δρ Παν/μίου Ιωαννίνων
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1930 και σε βασικές αρχές της Διδακτικής
Γιούλα Γ. Κωνσταντοπούλου, Μ. Α. Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας, Δρ Παν/μίου Πατρών
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Οθωνική περίοδο και οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την υλοποίησή του στην Επαρχία Καλαβρύτων του Νομού Αχαΐας
Συζήτηση
2η Παράλληλη Συνεδρία
Προσχολική Παιδαγωγική
Αμφιθέατρο 1ου ορόφου
Προεδρείο
Ευφημία Τάφα, Κωνσταντίνος Ντίνας, Ελένη Γρίβα, Όλγα Λιάγκου
11.30 - 11.45
Ελένη Βρετουδάκη, Νηπιαγωγός, Υποψ. Δρ Πανεπιστημίου Κρήτης
Ευφημία Τάφα, Καθηγήτρα Πανεπιστημίου Κρήτης
Η αναδιήγηση ως μέσο κατανόησης των αφηγηματικών κειμένων από παιδιά προσχολικής ηλικίας
Ελένη Γκαντιά, Νηπιαγωγός-Φιλόλογος, Φοιτήτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση του Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας
Κωνσταντίνος Ντίνας, Καθηγητής Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας
Η γλωσσική αγωγή στα αναλυτικά προγράμματα 1989, 1999 και 2011 του νηπιαγωγείου
Αικατερίνη Δαρδαμάνη, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Η παιδική λογοτεχνία ως μέσο ανάδυσης δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης στο νηπιαγωγείο
Ζωή Ζιώγου, Εκπαιδευτικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος
Κλειώ Σέμογλου, Διδάσκουσα στο Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας
Ελένη Γρίβα, Επίκ. Καθηγήτρια Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας
Δημιουργικότητα και Δημιουργική Κίνηση στην Προσχολική Ηλικία: Διερεύνηση σε μονόγλωσσα και
δίγλωσσα νήπια
Όλγα Λιάγκου, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας (Τ.Ε.Ι. Αθήνας)
Μ80 Κοινωνικο-πολιτισμική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εμψυχωτών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης), Εργαζόμενη ως Βρεφονηπιοκόμος στο Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα», Εργαστηριακή Συνεργάτης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
«Μια κουταλιά για τη μαμά..., μια για τον μπαμπά..., μπράβο, καλό παιδί!»: Τι δυνατότητες αυτονομίας δίνονται από ανάλογες με αυτή συμπεριφορές ενηλίκων;
Αργυρώ Μάρκου, Εικαστικός, Εκπαιδευτικός, Μ.Εά., Υποψ. Δρ Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Παν/μίου Πατρών
Πρακτικές/Μέθοδοι της Εικαστικής Διδασκαλίας και Πηγές Ιδεών της Δημιουργικότητας, στην Προσχολική Αγωγή
Ευστρατία Σοφού, Νηπιαγωγός, Δρ Επιστημών Αγωγής Παν/μίου Γρανάδας Ισπανίας
Η παιδαγωγική τεκμηρίωση ως εργαλείο αναστοχαστικής διαδικασίας στην προσχολική εκπαίδευση
Συζήτηση
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
12.30 - 12.45
12.45 - 13.00
13.00-13.15
13.15-13.30
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
11.30 - 13.30
31
2η Παράλληλη Συνεδρία
Διδακτική μεθοδολογία, Αναλυτικά Προγράμματα,
Σχολικά εγχειρίδια, Διδακτικά αντικείμενα
Αμφιθέατρο ΠΤΝ
Προεδρείο
Δημήτριος Λαγός, Σοφία Καλογρίδη, Παντελής Ιωακειμίδης, Μαρία Ε. Ράντζου
11.30 - 11.45
Σοφία Καλογρίδη, Σχολική Σύμβουλος 7ης Περιφέρειας ΔΕ Αττικής, Σύμβουλος-Καθηγήτρια στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Η ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού μέσα από την αξιοποίηση της τέχνης στη διδασκαλία
Παντελής Ιωακειμίδης, Εκπαιδευτικός, Δρ Επιστημών της Αγωγής, Παν/μιο Κρήτης, Παιδαγωγικό
Τμήμα Δ. Ε
Ουτοπία ή «Φρουτοπία»; Ένα εκπαιδευτικό σενάριο με δράσεις Θεατρικής Αγωγής για την καλλιέργεια
της φιλαναγνωσίας στο σχολείο
Μαρία Κοντοβά, Υποψ. Δρ του Τομέα Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ.
Ανθούλα Παπαδοπούλου, Φιλόλογος-Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του Τομέα Παιδαγωγικής του
Α.Π.Θ.
Ο πόλεμος ως μορφή βίας: Οι περιπτώσεις των εν χρήσει σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας και Κειμένων
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γυμνασίου υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της ειρήνης
Μαρία Ε. Ράντζου, Λέκτορας, Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
Κωνσταντίνος Μαντζανάρης, Δρ. Θεολογίας
Ιωάννης Φύκαρης, Λέκτορας, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Ιωαννίνων
Διδακτικός σχεδιασμός του Μαθήματος των Θρησκευτικών με βάση τη «Θεωρία Δραστηριότητας»
Δημήτριος Λαγός, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ
Ο ρόλος των Π.Α.Δ. στην παιδαγωγική κατάρτιση και επιμόρφωση των σπουδαστών της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Σχέδιο μαθήματος: από το χθες στο σήμερα
Νίκος Μακράκης, Μαθηματικός, Μεταπτυχιακός φοιτητής της Διδακτικής και της Μεθοδολογίας
των Μαθηματικών
Διδακτικό σενάριο: «Μαθηματικά της οικονομικής κρίσης»
Δέσποινα Ποιμενίδου, Υποψ. Δρ Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ΑΠΘ
Επιπτώσεις της μαζικοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ακαδημαϊκό επίπεδο σπουδών
Συζήτηση
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
12.30 - 12.45
12.45 - 13.00
13.00-13.15
13.15 - 13.30
11.30 - 13.30
2η Παράλληλη Συνεδρία
Διδακτική μεθοδολογία, Αναλυτικά Προγράμματα,
Σχολικά εγχειρίδια, Διδακτικά αντικείμενα
Αίθουσα Σεμιναρίων
Προεδρείο
Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Αθανάσιος Μιχάλης, Σταμάτης Πορτελάνος, Χριστίνα Μίλεση
11.30 - 11.45
Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Αναπλ. Καθηγητής Παιδαγωγικής ΠΤΔΕ Παν/μίου Αθηνών
Βασιλική Γκούνη Δασκάλα- Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΤΔΕ - Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών
Το αυτό λογοτέχνημα για ποικιλία αναγκών»: Η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στη διδακτική της λογοτεχνίας
Αθανάσιος Μιχάλης, Λέκτορας Διδακτικής της Νεοελληνικής Γλώσσας
ΦΠΨ, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κριτικός γραμματισμός και αναλυτικά προγράμματα σπουδών της γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Σταμάτης Πορτελάνος, Λέκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Ιωαννίνων
Το αλφαβητάρι ηθικής και πίστης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και παιδεία
Χριστίνα Μίλεση, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Γιώργος Βούλγαρης, Υπεύθ. Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Βασιλική Αρβανιταντώνη, Υπεύθ. Πολιτιστικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Διερεύνηση παραγόντων που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν την εφαρμογή Προγραμμάτων Σχολικών
Δραστηριοτήτων στο Δημοτικό Σχολείο
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
12.30 - 12.45
12.45 - 13.00
13.00-13.15
13.15 - 13.30
32
Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης, Σύμβουλος Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α
Ο ρόλος της ανατροφοδότησης, ως βασική παράμετρος της διδασκαλίας, στη βελτίωση της ποιότητας
της μάθησης στο σύγχρονο σχολείο
Βασίλειος Γ. Νεοφώτιστος, Μηχανικός Πληροφορικής - Καθηγητής Δ/βαθμιας Εκπ/σης, Μεταπτυχιακό Εκπαίδευση Ενηλίκων, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Παν/μίου Μακεδονίας
Εκπαιδεύοντας τον Μ. Αλέξανδρο με project
Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Πιερίας
Η διδασκαλία της συνοχής και της αλληλουχίας ευρύτερου κειμένου σε μαθητές Γυμνασίου. Μια διδακτική πρακτική με την αξιοποίηση του παιχνιδιού.
Συζήτηση
2Ά Παράλληλη Συνεδρία
Ι σ τ ο ρ ί α της Π α ι δ α γ ω γ ι κ ή ς και της Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς
11.30 - 13.30
Αίθουσα 1
Προεδρείο
Θεμιστοκλής Γκόγκας, Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης, Ηλίας Χρ. Δήμος, Αθηνά Καγιαδάκη
11.30 - 11.45
Θεμιστοκλής Γκόγκας, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Η Ελληνική Μειονοτική Εκπαίδευση στην Αλβανία 1916-1920
Ηλίας Χρ. Δήμος, Δάσκαλος, Δρ Παν/μίου Ιωαννίνων
Η Διοίκηση και Εποπτεία της Στοιχειώδους ή Δημοτικής Εκπαιδεύσεως την περίοδο 1897-1922
Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης, Master in Education, Σχολικός Σύμβουλος 2ης Εκπ/κής Περιφ. Π.Ε. Άρτας
Το 1ο Γυμνάσιο Άρτας
Αθηνά Καγιαδάκη, Νηπιαγωγός, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Rouen Γαλλίας
Χρυσάνθη Παπαδάκη: το ελληνικό νηπιαγωγείο από τη μέθοδο
των salles d'asile στο φρεμπελιανό σύστημα
Αναστάσιος Λασπάς, εκπ/κός
Λιβέριος Χανουμίδης, εκπ/κός - Δ/ντής Δημ. Σχολείου
Τετράδια Εκπαίδευσης
Γεώργιος Χαλκιάς, Εκπ/κός Α/θμιας Εκπ/σης, Υποψ. Δρ Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
Η διδασκαλία του μαθήματος της Ελληνικής Γλώσσας στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία, στις αρχές
του 20ου αιώνα. Το παράδειγμα της Αστικής σχολής Κάστρου της Θάσου. Ιστορική και παιδαγωγική
θεώρηση
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
12.30 - 12.45
12.45 - 13.00
13.00 - 13.15
13.00 - 13.30
11.30 - 13.30
Συζήτηση
2η Παράλληλη Συνεδρία
Σχολική Π α ι δ α γ ω γ ι κ ή - Δ ι α βίου Μάθηση
Αίθουσα 2
Προεδρείο
Ελένη Γιαννακοπούλου, Λαμπρίνα Γιώτη, Αιμιλία Καλογιάννη
11.30 - 11.45
Ευαγγελία Σταμέλου, Αρχαιολόγος στην ΙΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Βόλου
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αρχαιολογικοί Χώροι: το παράδειγμα του αρχαιολογικού χώρου Σέσκλου
Αιμιλία Καλογιάννη, M. Ed, Αρχαιολόγος στην ΙΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βόλου
Αξιοποιώντας παιδαγωγικά τις σχολικές επισκέψεις σε μουσεία
Γενοβέφα Β. Παπαδήμα, Υποψ. Δρ Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Παν/μίου
Μακεδονίας
Θεωρία και Διδακτική Πρακτική στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Μελέτη περίπτωσης
Λαμπρίνα Γιώτη, Δασκάλα, Δρ τμήματος Φ.Π.Ψ. του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
Οι «θεωρίες δράσης» και οι «θεωρίες σε χρήση» των Σχολικών Συμβούλων σχετικά με τα κίνητρα, τα
εμπόδια και τις ατομικές διαφορές στη μάθηση των εκπαιδευτικών
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
12.30 - 12.45
12.45 - 13.00
13.00 - 13.15
Ελένη Γιαννακοπούλου, Καθηγήτρια- Σύμβουλος ΕΑΠ
Κωνσταντίνος Θάνος, Μεταπτυχιακός φοιτητής στο Ελληνικό Ανοικτό Παν/μιο
Ανιχνεύοντας εκπαιδευτικές εμπειρίες ενηλίκων γυναικών σε προγράμματα δια βίου μάθησης: Νέα δεδομένα και παλιά προβλήματα
Βάλια Λουτριανάκη, φιλόλογος-εκπαιδευτικός (Αρσάκειο Ψυχικού), εκπαιδεύτρια ρητορικής,
DEA, υπ. Δρ, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση
Προτάσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων και εκπαιδευτικών σε θέματα ανάπτυξης της προφορικής έκφρασης και της δημιουργικής σκέψης
Γρηγόριος Μιχάλης, εκπαιδευτικός Β/μιας Εκπαίδευσης, Msc Κοινωνικής Ψυχιατρικής - Παιδοψυχιατρικής
Ελένη Χασιώτη, φοιτήτρια Π.Τ.Ν. Ιωαννίνων
Η δια βίου μάθηση και εκπαίδευση στα σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα
13.15 -13.30
Συζήτηση
3η Ολομέλεια (ΤΕΛΙΚΗ)
13.30-14.00
33
Αμφιθέατρο Ισογείου
Προεδρείο
Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κωνσταντίνος Μαλαφάντης, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Θωμάς Μπάκας, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
13.30-14.00
Στρογγυλό Τραπέζι - Αποτίμηση εργασιών Συνεδρίου
Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Γεώργιος Νικολάου, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
Αναξαγόρα 1 & Σωκράτους,
105 52 Α Θ Η Ν Α
Πρόεδρος:
Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης
Αναπλ. Καθηγητής
Τηλ. & Fax: 210-52.30.777,
210-36.88.082
Ιστοσελίδα: www.pee.gr
E-mail: [email protected]
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο ΤΜΗΜΑ
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ ΚΑΙ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Δ/ντής: Χαράλαμπος Κωνσταντίνου
Καθηγητής
Τηλέφωνο: 26510-05693
Fax
: 26510-05845
e-mail: [email protected]
[email protected]¡.gr
Θέατρο Δωδώνης
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρόεδρος:Θωμάς Μπάκας
Επικ. Καθηγητής
Τηλέφωνο: 26510-05769
E-mail: [email protected]
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων