ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΑ 1925

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΑ 1925
Ψηφοφορήσαντες κοινοτικάς εκλογάς Κοινότητας από
υπογραμματέα ειρηνοδικείου Σερβίων Καλαμπούκα
Αυλών 51. Ορτακιόι 24. Παλιογράτσανη 91. Ματσκοχώριο
119. Σκούλιαρη 89. Φυτίβιανη 33. Χεϊμπελή 83 Κρανίκ 66. Γουλών 68.
Ράχοβο 49. Δέλινο 85. Μικρόβαλτο 46.Τρανόβαλτο 82. Λουζιανή 75.
Μόκρου 126. Λαβανίτδσης 57. Καστανιά 101. Βελβενδός 427.
Καταφύγιο 114. Σέρβια 548 Μεταξά 52.
ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΙΝΟΤΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 1925 560 ΕΚΛΟΓΕΣ 25-10-25 560
Κοινότης
Ψήφοι
σύμβουλοι
Αυλές
51
Κων/νος Γ. Νταλαγιώργος 42, Αθαν. Φ. Γαλογαύρος 39,
Γεώργ. Στ. Τελλιόπουλος 39, Παν. Φ. Γαλογαύρος 38,
Στέργιος Β. Τελιόπουλος 29, Δανιήλ Αληχανίδης 20, Χαρίσης
Κοκολιός 20, Ιωάννης Δ. Δημόκας 14, Ιωάν. Γ. Δαλαγεώργος
7, Χαρίσιος Στ. Τελλιόπουλος 4.
Βελβενδός
427
Δημήτριος Ασημόπουλος 326, Γρηγόριος Τσίμηνας 274,
Αντώνιος Ρήγας 272, Ιωάννης Μαρμάρης 268, Χαρίσιος
Στεργίου 260, Αντώνιος Χαρσούλας 227, Ζανδές 211,
Δημήτριος Σόκουτης 219, Ευθύμιος Ζαντές 211, Χαρίσιος
Λάμπρου 175, Ιωάν. Βασάρας 170, Δημήτριος Τζήκας 170,
Αθανάσιος Τζοραλής 162, Κλεάνθης Βαρσαμόπουλος 152,
Ζήνων Καζάνας 149, Ιωάν. Σακούλας 137, Νικόλαος
Στρουμπάρας 118, Χαρίσιος Βογιατζής 102.
Γούλες
68
Λάζαρος Κ. Γκουντούλας50, Δημήτριος Κοεμτζίδης 49,
Αναστ. Μπολακτσίδης 49, Γεώργιος Π.Γελτίδης 49, Χρήστος
Βήτας 49, Ευθύμιος Π.Τρίγκας 21, Βασίλειος Νταλίπης 19.
Δέλινο-Τριγωνικό
85
Γεώργιος
Κουτσογεωργόπουλος
84,
Δημήτριος
Ζαχαρόπουλος 80, Ιωάννης Κουτσιανόπουλος 73,
Κατσαγιανόπουλος Θωμάς 61, Δημήτριος Παπαδόπουλος
57, Βασίλειος Παπαδόπουλος 43, Νικόλαος Παπαθανασίου
27
Καστανιά
101
Κων/νος Ζαρογιάνης 59, Λάζαρος Ποντίκης 58, Δημήτριος
Βαρταλάς 57, Δημήτριος Κυριάκος 57, Θεόδωρος
Δραγκόλας 56, Λάζαρος Π. Ζυγούρας 43.
Καταφύγι
114
Σωκράτης Τσιρέλας 95, Νικόλαος Σφήκας 74, Ιωάννης
Μπλάντζα; 73, Ιωάννης Γουγούτσης 68, Ιωάννς Κουτσιούλης
67, Γεώργ,Βαβατσούλας 62,Βασίλειος Μακρής 59.
Κετσιλέρ
ΚιτσελέρΒαθύλακκος
ή
4528-2-26
Γεώργιος Κωνσταντινίδης 45, Αντώνιος Πετροπάνης 24,
Μενέλαος Παταπούδης 24, Στέφανος Ντεγκιάρης 24,
Δημήτριος Γκώγκος 24, Βασίλειος Νερατζόγλου 21, Σταύρος
Σαϊόγλου 21.
Κρανίκ-Κρανίδια
66
Γεώργιος Αντ. Καλίτσιος 58, Αθανάσιος Δ. Δελησάρης 38,
Ευάγγ. Ν. Καραμπαμπάς 36, Γεώργιος Ι. Κουρτίδης 30,
Παναγιώτης Χατζούλας 29, Ιωάννης Β. Κτενίδης 28,
Βασίλειος Ν. Τζιούτζιας 27.
ΛαβανίτσαΛάβα
57
Αθανάσιος Α. Σιάμινος 48, Αθανάσιος Καραγιάννης 41,
Ιωάννης Σιάμινος 36, Γεώργ. Δ. Λάσπας 36, Ιωάν. Θεόδ.
Νέστορος 30, Δημήτριος Ι. Μπάκανος 25, Φώτιος Πλιάχας
22.
Λουζιανή- Ελάτη
75
Πούλιος Αλβανός 61, Ιωάννης Τσιτσόγλης 57, Αθανάσιος
Τσίγγας 44, Δημ. Χριστοδούλου 43, Περικλής Μάρκου
39,Νικόλαος Γκαραβέλας 37, Βασίλειος Κόλεου 34.
Μεταξάς
25
52
Χρήστος Νατσιός 46, Γεώργιος Παπαγιάννης 40, Γεώργιος
Κακάλης 38, Κων/νος Πάσχος 37, Ιωάννης Μπλούμης 30,
Κων/νος Παπαγεωργίου 27.
Μικρόβαλτο
46
Άπαντες 46 ψήφους. Αντώνιος Παπαδόπουλος, Ιωάννης
Χαΐδάρης, Αστέριος Πωτελόπουλος, Αντώνιος Τζούνανης
Γεώργιος Αλεξόπουλος
ΜόκροΛειβαδερό
126
Βασ. Παν. Τσανάκας 92, Αθανάσιος Φ.Μίχου 91, Ευάγγ.
Κωνστ. Νίκου 81, Βασίλειος Χρ. Δεσερής 59, Θεόδωρος Ν.
Γκουτζογιάννης 57, Φώτιος Ν. Γκουτζομήτρος 51, Νικόλαος
Ι. Πουρνάρας 47.
Ματσκοχώρι
119
Χρήστος Καραθανάσης 74, Αστέριος Πατραλέξης 62, Παναγ.
Αργ.
Παπαδόπουλος
59,
Νικόλ.
Νικολόπουλος
46,Παναγιώτης Σιώπης 45, Ιωάννης Τζήκας 39, Κων/νος
Αλεξόπουλος 37, Ιωάννης Τζημόπουλος 32, Χρήστος
Τζικανούλας 27, Βάιος Βαϊτσόπουλος 27, Γεώργιος
Σωτηρόπουλος 23, Παναγιώτης Βαϊτσόπουλος 20, Αντώνιος
Τζούνας 19, Αθανάσιος Τζήμος 16, Αθανάσιος Παπαλέξης
16, Ιωάννης Τζημόπουλος 14, Αντώνιος Τζημόπουλος 12,
Λιάκος Τζιμόπουλος 12, Αθανάσιος Λαμπρόπουλος 5.
Μπουγιούκ
ΤεκελέρΑμυγδαλέα
61
Κωνσταντίνος Αγγελόγλου 22, Εμμανουήλ Σαμανδαρής 22,
Δημήτριος Χιώτης 20, Νικόλαος Ξανθίδης 12, Ανδρέας
Τραχανάς 8.
13-12-
ΟρτακιόιΠλατανόρευμα
25-10-25
24
Γεώργιος Λαζαριώτης 24. Δημήτριος Νταλαμήτρος 22,
Θεόδωρος Μπαλτάς 21, Αστέριος Λαζαριώτης 15,
Δημήτριος Ν. Βαρσάμης 14, Αντώνιος Νταλαμήτρος 13,
Γεώργ. Τραυλός 10.
Παλαιογράτσανο
25-10-25
91
Παναγιώτης Περιστέρης 87, Γεώργιος Μανώλας 80, Ηλίας
Στεφάνου 79, Δημήτριος Ηλιόπουλος 74, Δημήτριος
Παπαδημητρίου 65, Ιωάννης Κ. Παπαγόρας ή Παπάς 31.
ΡάχοβοΠολύρραχον
49
Νικόλαος Β. Θανασούλας ή Βαρδάκας 34, Νικόλαος Δήμου
ή Παπαδημόπυλος 30, Γεώργιος Γεωργακόπουλος ή
Γεωργάκης 22, Γεώργιος Δήμου Πααδημόπουλος ή Τσάμης
20, Ανδρέας Καλιαμπάκας 18, Χαρίσιος Δ. Καψάλης 17,
Αθανάσιος Γ. Βαρθαλαμαίος. 17
Αθανάσιος Τολίκας 286, Νικόλαος Καζακίδης 284, Νικόλαος
Κοκολιός 284, Αθανάσιος Βαγιώτας 282, Αβραάμ
Αληχανίδης 273, Γεώργιος Παπαδόπουλος 272, Αγησίλαος
Κοεμτζόπουλος 272, Φώτιος Σταυρίδης 265, Αθανάσιος
Τιρέκας 265, Αναστάσιος Τζιτζίκας 265, Γεώργιος
Τσικαρδάνης 263.
Σέρβια
ΣκούλιαρηΑ.Κυριακή
89
Ιωάννης Μπαλατζής 63, Δημ. Σγουρός 61, Αθαν. Ρηγ.
Νατσιούλας 55, Δημήτριος Παπαμάρκου 54, Δήμος Λόγας
48, Γεώργιος Σταμάτης 26, Αθανάσιος Καραμανώλας 23,
Αθανάσιος Μανώλας 22, Δημήτριος Δούπουλος 22,
Αντώνιος Ανθίτης 21, Αναστάσιος Βέιος 14, Αθανάσιος
Βέιος 13, Γρηγόριος Πγιάλας 10, Χρίστος Κακούλης 3,
Λάμπρος Λόγας 3.
Τρανόβαλτο
82
Αθανάσιος Νακόπουλος 48,Δήμος Τερνενόπουλος 47, Ιωάν.
Ευθ. Πουλιόπουλος 46, Γεώργιος Θεοδωρόπουλος 46,
Νικόλαος Λαδοκωστόπουλος 46, Χρήστος Ευθ. Γάτσιου 35,
Αθανάσιος Λιάκος 34.
Φυτίβιανη
33
Αντώνιος Αστέρ. Παπαντώνης 29, Γεώργιος Μ.
Βουργαρόπουλος 23, Αθανάσιος Ν.Σκηπητάρης 21, Ιωάννης
Αστέρ. Παπαντώνης 20, Τριαντάφυλλος Παπαζησόπουλος.
19, Ιωάννης Καρανάτσιος 18
Χεϊμπελή
83
Πέτρος Πελαΐδης 47, Στυλιανός Χρυσοστομίδης 47,
Φίλιππος Κοτσερίδης 40, Αναστάσιος Παναγιωτίδης 38,
Ιωάννης Σαβίδης 35, Ιορδάνης Κτενίδης 33, Λάζαρος
Σασκαλίδης 31.