σκουπες, κονταρια για σκαφη

Σ ΚΟΥ Π Ε Σ - ΚΟ Ν ΤΑ Ρ Ι Α - S H U R H O L D U S A
Σ ΚΟΥ Π Ε Σ - ΚΟ Ν ΤΑ Ρ Ι Α - S H U R H O L D U S A
ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ POLYSTYRENE
ΤΡΙΧΕΣ ΚΙΤΡΙΝΗ ΜΑΛΑΚΗ
8' Νο308
ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ POLYPROPYLENE
ΤΡΙΧΕΣ ΛΕΥΚΗ ΣΚΛΗΡΗ
6' Νο950-10' Νο990
ΚΙΤΡΙΝΗ ΜΑΛΑΚΗ
6' Νο 960-10 Νο980
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ Νο118
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΔΕΡΜΑ
ΜΑΛΑΚΗ No 113
ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ NYLON ΤΡΙΧΕΣ
EXTRA-ΜΑΛΑΚΗ ΜΠΛΕ
6' Νο970
ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΜΑΛΛΙ ΠΡΟΒΑΤΟΥ No 1710C
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ SET 2 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΣΚΛΗΡΟ Νο 1703
ΜΕΤΡΙΟ Νο 1702
ΜΑΛΑΚΟ Νο 1701
ΚΑΦΕ-ΜΠΛΕ-ΑΣΠΡΟ
ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΓΙΑ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΠΑΡΚΕΤΙΕΡΑ Νο 1700
122
ΣΤΑΘΕΡΑ 76CM No730
ΣΤΑΘΕΡΑ 76CM No730 FG A'
ΑΠΛΗ
101CM No740
ΛΑΒΗ
152CM No760
ΛΑΒΗ
152CM No760 FG
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ 101CM-182CM No833
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ 152CM-274CM No855
ΣΚΟΥΠΑ HAMMERHEAD
ΜΠΛΕ ΜΑΛΑΚΗ Νο 2110