Κατάλογος "3M"

3Μ S/B
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ
3Μ S/B
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
ΑΝΤΙΒ/ΚΟ
3Μ S/B
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
ΣΟΥΠΕΡ
CLEANER
0571
4462
11092
3Μ ΣΦΟΓΓΟΙ
ΣΚΟΤ ΜΠΡΑΙΤ
ΜΠΛΕ
3Μ S/B
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
COLORI
3Μ ΣΦΟΓΓΟΙ
ΣΚΟΤ ΜΠΡΑΙΤ
ΚΟΚΚΙΝΟ
4493
15837
4718
3Μ S/B
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ
ΠΡΑΣΙΝΟ
2/ΠΛΟ ΜΕ
ΑΡΩΜΑ
ΜΗΛΟΥ
3Μ ΣΦΟΓΓΟΙ
ΣΚΟΤ ΜΠΡΑΙΤ
ΑΣΠΡΟ
3Μ ΣΦΟΓΓΟΙ
ΣΚΟΤ ΜΠΡΑΙΤ
ΑΝΤΙΒ/ΚΟ
ΓΙΓΑΣ
1664
1037
0628
3Μ S/B
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
2+2 ∆ΩΡΟ
3Μ ΣΦΟΓΓΟΙ
GRAFFITΥ
3Μ S/B
ΣΦΟΓΓΟΙ
ΤΡΙΠΛΟ (2+1)
17225
9770
0868
3Μ S/B
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
COLORI 2+1
3Μ ∆ΙΠΛΟ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
BASIC SET
2ΤΜΧ
16265
20325
ΣΕΛΙ∆Α 1
3Μ S/B
3Μ ΠΑΝΙ
ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ
ΥΨΗΛΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
0524
7556
3Μ ΚΙΤΡΙΝΟ
3M ΠΑΝΙ
ΠΑΝΙ
ΚΙΤΡ.ΓΕΝIKHΣ
ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
(2+1)
4715
12878
3M ΞΗΡΗ
3M ΣΦΟΥΓ/ΝΟ
ΑΠΟΡ/ΚΗ
ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΟΝΟ
ΠΕΤΣΕΤΑ
ΡΟΛΛΟ ΜΟΝΟ
4733
18988
3M ΞΗΡΗ
3M ΞΗΡΗ
ΑΠΟΡ/ΚΗ
ΑΠΟΡ/ΚΗ
ΠΕΤΣΕΤΑ Νο1
ΠΕΤΣΕΤΑ Νο2
5ΤΜΧ
3ΤΜΧ
18856
18495
3Μ ΠΑΝΙ
3M ΞΗΡΗ
ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΡ/ΚΗ
ΜΙΚΡΟΙΝΑ
ΠΕΤΣΕΤΑ Νο3
BASIC PACK
3ΤΜΧ
FLOWPACK Κ/12
18496
21063
ΣΕΛΙ∆Α 2
3Μ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΑΝΩΞΕΙ∆ΩΤΟ
ΣΥΡΜΑ SPIRAL
3ΤΜΧ
3Μ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
19117
4097
3M ΦΙΛΤΡΟ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ
ΡΑ+ΠΑΝΙ
ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ
∆ΩΡΟ
3Μ ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ
COMMAND
ΜΕΣΑΙΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ
12299
3945
3M
ΑΠΟΧΝΟΥ∆ΩΤ
ΗΣ ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ
3M
ΑΠΟΧΝΟΥ∆ΩΤ
ΗΣ ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ
ΑΝΤΑΛ/ΚΟ
11137
11138
3Μ S/B
ΣΚΟΥΠΑ
TWISTER FINE
3Μ S/B
ΣΚΟΥΠΑ
TWISTER
EXTRA
10526
11364
3Μ ΣΕΤ
ΣΚΟΥΠΑΚΙ
ΦΑΡΑΣΑΚΙ
9771
ΣΕΛΙ∆Α 3
3Μ S/B ΚΟΥΒΑΣ
2 ∆ΟΧΕΙΩΝ +
ΣΦΟΥΓΓ
COLORI
3Μ WC
CLEANER KIT
-1 €
18989
11410
3M ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΟΥΒΑ 2
∆ΟΧΕΙΩΝ +3
∆ΩΡΑ (ΠΑΝΙ
ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣΣΦΟΥΓΓΑΡΙΦΑΡΑΣΙ)
3Μ ΚΟΝΤΑΡΙ
COLORI
(ΓΑΛΑΖΙΟ,
ΦΟΥΞΙΑ,
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
20431
20534
3Μ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡ
Α MAX ΠΡΑΣΙΝΗ
2ΠΛΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΕΤ
3Μ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΓΙΓΑΣ+ΣΚΟΥΠΑ
3Μ S/B
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡ
Α ΚΙΤΡΙΝΗ
2ΠΛΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
21010
3968
20531
3Μ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡ
Α EXTRA (ΜΩΒ)
3Μ S/B
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
EXTRA -1,5 €
3M
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡ
Α ULTRA 2ΤΜΧ
8368
19606
20482
3Μ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡ
Α 3D MAX
3Μ S/B
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
COLORI 2 ΤΕΜ.
19453
20253
ΣΕΛΙ∆Α 4