Διαβάστε τα αποτελέσματα - 2o ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Αθήνα 26/6/2012
2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Αποτελέσματα κλήρωσης μαθητών Α’ Γυμνασίου, για το
σχολικό έτος 2012-13
Γενική κατηγορία
Αγόρια
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
134
5
15
105
106
96
93
50
76
147
128
81
52
54
66
72
112
142
123
77
Ραφαήλ
Σταυρακάκης
Φαλτσέτας
Λίτσο
Ταουλάϊ
Χοντοδήµας
Πράσσας
Σινιέρη
Μανωλέας
Φακίτσας
Τσίκας
Ρωσσιάδης
Σπηλιόπουλος
Τσάρκα
Πουλιανός
Κολτσίδας
Μπάρµπας
∆ασκαλάκης
Κύρο
Κωνσταντινίδης
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
148
48
118
22
98
31
18
124
127
121
Καµαρούλιας
Φουρναράκης
Myrto
Νικόλης
Φίκας
Αχείµαστος
Τσαµάνδουρας
Καραγιάννης
Πανούσης
Τσιµπλιάρης-Καγιάρης
Χρήστος
Μανώλης
∆ηµήτριος
Αλέξανδρος
Εµανουίλη
Χρίστος
Ιωάννης
Θοδωρής
Νικόλαος
Μοσλαντ-Αλέξανδρος
Άγγελος
Αναστάσιος
Αιµίλιος
Αλέξανδρος
∆ηµήτριος-Ιορδάνης
∆ηµήτριος
Μάριος-Κωνσταντίνος
Μάριος
Ηλία
Ίβο
ΚωνσταντίνοςΧρυσοβαλάντης
Κωνσταντίνος
Joani
Αλκίνοος
Αλέξανδρος
Μενέλαος
Γεώργιος
Γεώργιος-Αθανάσιος
Ηλίας-Ιάσονας
Νικόλαος
31
32
33
34
35
129
39
28
108
92
Νέζης
Σκουλάς
Συρούκης
Rapi
Στάµπαλης
Παναγιώτης-Ιωάννης
Σωκράτης
Μάρκος
Aleksander
Κωνσταντίνος
Μιχαήλ
Νικηφόρος
Χρήστος
Αρντάν
Λαέρντη
Κωνσταντίνος
Αναστάσιος
Νίκο
Παναγιώτης
Μπεν Μάρτιν Γέλλε
Μιχάλης
Ηλίας
Ευστάθιος
Αρµπέν
Νικόλαος
Βασίλειος
∆ηµήτριος
Ανδρέας
Odisea
Ησαΐας
Γεώργιος
Νικόλαος
Roland
Νικολάου
Αθανάσιος
Αναστάσιος
Γρηγόριος
Βασίλειος
∆ιονύσιος
Κωνσταντίνος
ΚωνσταντίνοςΓεράσιµος
Γεώργιος
Ηλίας
Sokol
∆ηµήτρης-Περικλής
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
139
133
42
56
51
11
82
94
9
113
58
150
114
55
117
63
67
43
102
24
140
21
135
145
27
101
6
49
29
3
86
119
Νταλαπέρας
Παυλόπουλος
Αυγέρης
Φούντας
Ρετζάϊ
Ρώτας
Ανδρινόπουλος
Πράσσας
Βασίλη
Πατιτάκης
∆ελάλης
Γωνιωτάκης
∆εληπρίµης-Καρακώστας
Τριανταφύλλης
Τζίµας
Σεϊτανίδης
Καραπλιός
Αποστόλου
Μπίτρο
Λίτσας
Βασίλη
Ψαρράς
Παπαδόπουλος
Σκαλιώρας
Μούστα
Γιαννακόπουλος
Κυριακόπουλος
Παναγιωτίδης
∆ασούλας
Καλογερόπουλος
Χριστόπουλος
Εφεντάκης
Γεώργιος
Χρήστος
Βασίλειος
Ευάγγελος
Τζέισον
Αλέξανδρος
∆ιονύσιος
Γεώργιος
Χρήστο
Κωνσταντίνος
Βασίλειος
Κωνσταντίνος
Ελευθέριος
Αχχιλέας
Απόστολος
Αλέξανδρος
Ευάγγελος
Έκτορας-Βασίλειος
Ορέστη
∆ηµήτριος
Ηρακλής
Οδυσσέας
Κωνσταντίνος-Νικόλαος
Κωνσταντίνος-Πέτρος
Σάµι
Βασίλειος
∆ηµήτριος-Μηνάς
∆ηµήτριος
Φίλιππος
Σταύρος
Γιώργος
Γεώργιος-Παναγιώτης
Φώτιος
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
∆ηµήτριος
Ντριτάν
Σπυρίδωνας
Γεώργιος
Αναστάσιος
Σπύρο
Χαράλαµπος
Παναγιώτης
Νικόλαος
Νικόλαος
Γεώργιος
Γεώργιος
Μιχαήλ
Ιωάννη
Γεώργιος
Πετρίκα
Γεώργιος
Χριστούλ
Στυλιανός
Γεώργιος
Βασίλειος
Γράµος
Ιωάννης
Θεόδωρος
Εµµανουήλ
Γεώργιος
Γεώργιος
∆ηµήτριος
Κωνσταντίνος
Κορίτσια
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
130
116
81
5
34
29
28
114
102
60
79
31
14
95
126
90
128
7
125
1
124
63
36
48
103
107
17
106
98
51
134
19
69
101
3
49
120
27
68
37
40
16
71
56
110
115
46
Μπογιατζή
Πολίτη
Πάπαρη
Γεωργούλια
Θεοφιλοπούλου
Πουρνάρα
Ντανά
Καραγιάννη
Μαµάση
Ριγκλέα
Καραµητσιάνη
Χίνη
Κουβαράτη
Κασδαγλή
Αλµυράντη
Μαρτσουκάκη
Αδαµακοπούλου
Γιάννη
Μαστραντώνη
Καραπαναγιώτη
Ψαριανού
Olchawa
Πληβούρη
Βέρδη
Μπαλάφα
Φαρασόλη
Καρτσακλή
Κιρίνα
Πούλιου
Dragoti
∆ιαµάντη
Γεωργιάδη
Νίκα
Κοντογόνη
Τζουσάϊ
Κασούχα
Θέου
Lleshaj
Καραγιάννη
Sheshi
Τσαϊλά
Ζήση
Σωφρονίου
Φιλιπποπούλου
Βύσκα
Μουνδούρη
Καδδά
Κωνσταντίνα
Εµµέλεια-Σπυριδούλα
Μαριάνθη
Μαριάννα
Μαρία-Χριστίνα
Μαργαρίτα
Αγγελική
Αθανασία-∆έσποινα
Μαρία-Ελένη
Μελίνα
Αργυρώ-Αντωνία
Μελίτη
Θεοδώρα
Βασιλική
Παρασκευή
Ειρήνη
Άρτεµη-Μαριάµ
Τζωρτζίνα
Ειρήνη
Αρετή
Έλλη
Marlena-Krystyna
Νικολίνα
Αικατερίνη
∆ήµητρα-∆ηώ
Έλενα
∆ήµητρα
Τεοντόρα
Φωτεινή
Eni
Ελένη
∆ήµητρα
Έλβα
Ελένη
Τζέµαρυ-Τζεν
Ναταλία
Αικατερίνη
Donisa
Μαρία
Iasona
Γιολάνδα
Πολυξένη
Μαρία-Ειρήνη
Ζωή
Λίντια
Ελένη
Ελισάβετ
Παρασκευάς
Κωνσταντίνος
Αλέξανδρος
∆ηµήτριος
∆ηµήτριος
Νικόλαος
Ιωάννης
Βασίλειος
Νικόλαος
Λαυρεντίου
Γεώργιος
Παναγιώτης
Σωκράτης
Γεώργιος
Πέτρος
Εµµανουήλ
Αριστείδης
Νικόλα
Παναγιώτης
Κωνσταντίνος
Γρηγόρης
Andrzej
∆ηµήτριος
Αθανάσιος
Γεώργιος
Ηλίας
Κωνσταντίνος
Radko
Γεράσιµος
Gazmir
Αθανάσιος
Ιωάννης
Βασίλι
∆ηµήτριος
Τζέρµι
Γεώργιος
Αργύριος
Zef
Ιωάννης
Kastriot
Αλέξανδρος
Αριστείδης
∆ηµήτριος
Παναγιώτης
Σκεντέρ
∆ηµοσθένης
Γεώργιος
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
117
32
20
83
100
4
39
64
99
94
84
59
87
67
9
43
62
65
6
30
Μαύρου
Oumera
Παπασαράντη
Λύγκα
Μαλαπάνη
Μπαλωµένου
Σίδερη
Σεχάϊ
Πανταζέλου
Makar
Κόλλια
Κατσάλη-Γεωργιλά
Μίγδου
Γεωργίου
Ανδρουλάκη
Πιτσιλού
Νάση
Βαφειάδη
Παραδιά
Σακκά
Μαργαρίτα
Yassemin
Θωµαΐς
Φωτεινή
Βασιλική
Μαρία
Αναστασία
Κριστιάνα
Βασιλική
Mariam
Ελεάνα
Λυδία
Χαρίκλεια
Μάρθα
Ιωάννα-Μελιτίνη
Βασιλική
Ναταλία
Ανθή
Ελευθερία
Νικολέτα
Μάριος
Abdalrazak
Θοδωρής
Νικόλαος
Γεώργιος
Λάµπρος
∆ιαµάντης
Αρτούρ
Αργύριος
Shaker
Ευστάθιος
Κωνσταντίνος
Χρήστος
Χρήστος
Ευάγγελος
Λουκάς
Ανδρέα
Γεώργιος
Ελευθέριος
Σωτήριος
Ειδική κατηγορία
Αγόρια
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
89
99
125
1
85
44
34
74
14
95
71
130
115
111
Τσέκερης
Χατζηαναγνώστου
Καλαθάς
Υφαντόπουλος
Μπουταγιέµπ
Πολίτης
∆όσης
Κουκουζέλης
Ρήγας
Μάρκα
Παναγόπουλος
Γούλας
Στυλιάρης
Ζαγκούρσκι
∆ηµήτριος
Πέτρος
Απόστολος
Αναστάσιος
Μουσταφά
Νικόλαος
Αντώνιος
Παρασκευάς
Φώτης
Κλεντίς
Ελευθέριος
Ευθύµιος
Λουκάς
Μπαρτσυόµιε-Κάτσπερ
Λίνος
Κωνσταντίνος
Ανδρέας
Γεώργιος
Μουχτάρ
Σταµάτιος
Κωνσταντίνος
Αναστάσιος
Γεώργιος
Dhiogsen
Παναγιώτης
Ιωάννης
Παναγιώτης
Jojef-Jan
Κορίτσια
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
21
35
22
38
53
66
88
89
92
93
109
112
113
118
Παπασαράντη
Θεοφιλοπούλου
Μηλαίου
Νασσάρ-Κυριακίδου
Εξερτζή
Χατζή
Σωτήρχου
Γκανά
Χούσου
Πολίτη
Σοβίνσκα
Περδετζόγλου
Κήτινγκ
Φασόλα
Ματίνα
∆ήµητρα-Αλεξία
Έλενα
Χαλιµά-∆ήµητρα
Θεοδώρα
Γκερίνα
Στυλιανή
Ελευθερία
Μαρία
Σταυρούλα-Κωνσταντίνα
Ολίβια-Αλεξάνδρα
Σοφία
Νίκη
∆ήµητρα-Σταµατία
Θοδωρής
∆ηµήτριος
Ιωάννης
Σούµπχι
Ιωάννης
Μουχαρέµ
Χρήστος
Ευάγγελος
Ηλίας
Ανδρέας
Πέτρος-Ίαν
∆ηµήτριος
Ιάσων-Τζέισον
Νικόλαος
Επιλαχόντες
Αγόρια
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
141
64
87
45
84
32
100
136
120
59
78
16
36
88
23
13
47
104
17
25
53
41
61
144
Καπέλλος
Kumlachew
Χαµπίδης
Κεντριστάκης
Baxho
Γκολφινόπουλος
Τσότσης
Biba
Φαντέλ
Σκυλόγιαννης
Ροµποτής
Πέτροβ
Ατσάλης
Αφραταίος
Μαραγκός
Γρηγοράς
Γιαννακούρας
Περιστέρης
Σκουρλής
Σιταράς
Σαγάνης
Αλεβίζος
Θεοδωράκης
Κανταρτζής
Papa
Παναγιώτης
Hallemichael
Νηρέας-Χρήστος
Κωνσταντίνος
Andi
Κωνσταντίνος
Πέτρος
Thoma
Αλέξανδρος
Παναγιώτης
Ερωτόκριτος
Πρεσλάβ
Θοδωρής
Μάριος-Τριαντάφυλλος
Κυριάκος
Απόλλων-Σπυρίδων
Νικόλαος
Βασίλειος
Ευάγγελος
Βασίλης
Φώτιος
Στέλιος
Χαράλαµπος
Βασίλειος
Agjelos
Ιωάννης
Yetaih
Παύλος
Γεώργιος
Odisea
Χαράλαµπος
Γεώργιος
Bujar
Ιµπραήµ
Γεώργιος
Γεράσιµος
Βαλεντίν
Μαρίνος
Χαράλαµπος
∆ηµήτριος
Ευστράτιος
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
Ιωάννης
Ιωάννης
Παύλος
Κυριάκος
Μιχαήλ-Άγγελος
Αναστάσιος
Aleksi
Επιλαχούσες
Κορίτσια
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
44
15
96
24
70
13
80
47
23
91
25
77
136
73
82
58
122
78
42
86
123
52
127
75
18
Χωριανοπούλου
Γιασλακιώδη
Βλαχογιάννη
Ανέστη
Κουµερτά
Σαζακλόγλου
Μακρυγιάννη
Φουστέρη
Λέµον-Τζίµα
Κοκλιώτη
Τσιποπούλου
Πούσα
Αναγνωστοπούλου
Μπατζέρη
Σαλαντή
Κωστοπούλου
Κασαπίδη
Καπηλλαρή
Μπονιάκου
Βόντα
Ελέζη
Μπάτζιου
Κουµελά
Γιαγκίνη
Μάστουρα
Μαρία-Ελένη
Βασιλική
Μαρίνα
Ευδοκία-Λήδα
Ιωάννα-Σάγια
Αντιγόνη
Αντωνία
Σοφία
Σύµπελ-Κάγκουο
Μαρία-Νεφέλη
Μαρία
Άννα
Νικολία
Έλενα
Ελένη-Μαρία
Αγγελική
Μαρία-Ελένη
Σοφία
Χριστίνα
Αποστολία-Πωλίνα
Ερίσα
Παναγιώτα
Αγγελική-Εύκλεια
Μιχαέλα
Ευαγγελία-Περιστέρα
∆ηµήτριος
Βασίλειος
∆ηµήτριος
Κώστας
Λουκάς
Συµεών
Βασίλειος
Αρτέµιος
Ντιέντοννε
Κωνσταντίνος
Ευάγγελος
Ζήσης
∆ηµήτριος
Κότσος
∆ηµήτριος
Σωτήριος
Χρήστος
Κωνσταντίνος
Αναστάσιος
Χάρης
Μπεσνίκ
Σπυρίδων
Σταµάτης
Νικόλαος
Γιώργος