Απολογισμός 2009-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Τ αχ. Δ/ν σ η: Κ ασ τ ρί Κ υν ο υ ρί α ς Αρ κ αδ ί ας
Τ .Κ. – Πό λ η: 2 2 0 1 3 , Κ α στ ρ ί
Ι στο σ ε λί δ α: http://kpe-kastr.ark.sch.gr/site/
Ηλ. Τ αχ υδ ρο μ είο : ma i l @ kp e - k a str . ar k. sc h. gr
Τ ηλέ φω ν ο : 2 7 9 2 0 2 2 0 0 4
Fa x : 2 7 9 2 0 2 2 0 0 9
ΘΕΜΑ:
Καστρί, 26/1/2015
Αρ. Πρωτ.: 47
ΠΡΟΣ :
Υ.ΠΑΙ.Θ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
TMHMA Δ’ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Δια της Περιφερειακής Δ/νσης Π. & Δ.
Εκπ/σης Πελοποννήσου )
Έγκριση εκπαιδευτικών επισκέψεων ενηλίκων στο ΚΠΕ Καστρίου Αρκαδίας
Σας αποστέλλουμε τον πίνακα με τα ονόματα των εκπαιδευτικών, που επιθυμούν να κάνουν πρακτική
εξάσκηση μέσω βιωματικών εργαστηρίων στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου, για το τρέχον
σχολικό διάστημα. Για το λόγο αυτό, θα συνοδεύονται από ομάδες μαθητών των σχολείων στα οποία
υπηρετούν. Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί κατά τρία άτομα, μετά
από έγκαιρη συνεννόηση με το ΚΠΕ. Το ΚΠΕ οφείλει να ενημερώσει σχετικά τις σχολικές μονάδες και τις
οικείες Δ/νσεις Εκπ/σης. Παρακαλούμε για την έγκριση των επισκέψεων.
Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»:
ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ (KΠΕ).
Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται από την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ για τις λεπτομέρειες των
προγραμμάτων. Τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν εξ ολοκλήρου τα συμμετέχοντα σχολεία.
Το Κ.Π.Ε. Καστρίου θα καλύψει από το Τ.Δ. του:

τα έξοδα διαμονής για τους συμμετέχοντες (7500 ευρώ)

τα έξοδα μετακίνησης για τους συμμετέχοντες (1500 ευρώ)

τα έξοδα του δεκατιανού (τοστ και νερό) για τους συμμετέχοντες (3000 ευρώ)

τα έξοδα διατροφής για τους συμμετέχοντες (1500 ευρώ)

τα έξοδα μετακίνησης της παιδαγωγικής ομάδας (500 ευρώ)

τα έξοδα για την αγορά υλικών και σκευών για τη διατροφή των συμμετεχόντων στα
υπαίθρια προγράμματα (1000 ευρώ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 15000 ΕΥΡΩ
ΕΝΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
1
• ΜΠΟΖΟΝΕΛΟΥ ΠΑΝ.
• ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΥ Μ.
3 Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ
Δ.Π.Ε.
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
3/2/2015
• ΜΠΟΖΟΝΕΛΟΥ ΠΑΝ.
• ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΥ Μ.
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑ
ΒΙΒΛΙΟ
50
ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΜΙΑ
ΛΙΒΕΛΟΥΛΑ (1-ΗΜΕΡΟ)
2
• ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
• ΔΑΜΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ Δ.Σ.
ΜΑΛΤΕΖΟΥ
Δ.Π.Ε.
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
4/2/2015
• ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
• ΔΑΜΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
43
ΔΕΝ ΠΕΤΑΩ ΤΙΠΟΤΕ (1ΗΜΕΡΟ)
3
• ΔΗΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
11 Ν/Γ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Δ.Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
5/2/2015
• ΔΗΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΟ ΔΑΣΟΣ
15
4
• ΔΩΡΟΒΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2 Δ.Σ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Δ.Π.Ε.
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
6/2/2015
• ΔΩΡΟΒΙΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΚΡΟΙ ΚΗΠΟΥΡΟΙ ΕΝ
ΔΡΑΣΕΙ
35
5
• ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Δ.Σ. ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ
Δ.Π.Ε.
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
9/2/2015
• ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΡΩΤΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ
11
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
(1-ΗΜΕΡΟ)
6
• ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
12 Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Δ.Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
10/2/2015
• ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΗΓΕΣ
ΖΩΗΣ
15
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΗΓΕΣ
ΖΩΗΣ (1-ΗΜΕΡΟ)
7
• ΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
• ΠΡΟΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
2 Δ.Σ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Δ.Π.Ε.
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
13/2/2015
• ΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
• ΠΡΟΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟ
ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
25
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
(1-ΗΜΕΡΟ)
ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
50
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ
ΓΙΟΥΝΙΠΕΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (1ΗΜΕΡΟ)
ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΛΑΝΕΥΤΡΑ
34
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
(1-ΗΜΕΡΟ)
ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ
34
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
(1-ΗΜΕΡΟ)
8
9
10
• ΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• ΣΙΜΟΥ ΦΟΥΛΑ
• ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
• ΜΑΛΙΧΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
• ΜΠΕΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
• ΛΑΓΟΔΟΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
• ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
• ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
• ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
• ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΗΜ/ΝΙΑ
Δ.Σ. ΕΥΑΣ
Δ.Π.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
16/2/2015
Δ.Σ. ΤΥΡΟΥ
Δ.Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
18/2/2015
Δ.Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
19/2/2015
Ο
5 Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
• ΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• ΣΙΜΟΥ ΦΟΥΛΑ
• ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
• ΜΑΛΙΧΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
• ΜΠΕΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
• ΛΑΓΟΔΟΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
• ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
• ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
• ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
• ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΠΕ
Τ+Α, Ν+Ο … ΠΕΦΤΩ ΜΕΣΑ
ΣΤΟ ΝΕΡΟ
(1-ΗΜΕΡΟ)
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ
ΓΙΟΥΝΙΠΕΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (1ΗΜΕΡΟ)
Ο
11
• ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
• ΖΙΑΖΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
12
• ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
• ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
13 ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΑΤΡΑΣ
13
• ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
• ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14
• ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
• ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15
16
17
• ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΟΘΩΝ
• ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ
• ΚΟΥΛΑΚΟΥ ΦΙΛΑΝΘΗ
• ΚΩΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
• ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
• ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΟΛΓΑ ΖΩΗ
18
• ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19
• ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
• ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
20
•
•
•
•
21
•
•
•
22
•
•
ΚΟΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΟΥΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΥ ΑΝΝΑ
ΣΕΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΖΑΓΚΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΖΟΥΑΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΛΟΥΚΟΥ
Δ.Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
25/2/2015
• ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
30
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
(1-ΗΜΕΡΟ)
Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΙΑΣ
26-27/2/2015
• ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
• ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
35
ΑΠΟ ΤΟ 0 … ΣΤΑ 1000
(2-ΗΜΕΡΟ)
1 ΕΠΑΛ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Δ.Δ.Ε.
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
2/3/2015
• ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
44
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΗΓΕΣ
ΖΩΗΣ (1-ΗΜΕΡΟ)
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΥΤΙΝΑΣ
Δ.Δ.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
3/3/2015
• ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
31
ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΜΙΑ
ΛΙΒΕΛΟΥΛΑ (1-ΗΜΕΡΟ)
3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Δ.Δ.Ε. Γ
ΑΘΗΝΑΣ
5-6/3/2015
• ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΟΘΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΩ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΟΥ
35
ΝΑΪΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΡΥΑΔΕΣ
(2-ΗΜΕΡΟ)
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Δ.Δ.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
12-13/3/2015
• ΚΩΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗ ΓΗ ΑΠΟ
ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
34
ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΗΣ ΓΗΣ (2-ΗΜΕΡΟ)
Δ.Σ.
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ
Δ.Π.Ε.
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Δ.Δ.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
16/3/2015
• ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΟΛΓΑ ΖΩΗ
18/3/2015
• ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΛΑΖΩ ΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΜΟΥ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑ
Δ.Δ.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
18/3/2015
• ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
• ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΗΓΕΣ
ΖΩΗΣ (1-ΗΜΕΡΟ)
Δ.Δ.Ε.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
23/3/2015
• ΚΟΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΟΠΟΥ ΦΥΣΑΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ
30
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΗΓΕΣ
ΖΩΗΣ (1-ΗΜΕΡΟ)
Δ.Δ.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
26/3/2015
• ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΝΗΘΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ
35
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ
ΓΙΟΥΝΙΠΕΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
(1-ΗΜΕΡΟ)
Δ.Δ.Ε.
27/3/2015
• ΛΟΥΚΟΥ
ΕΛΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
35
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ
Ο
Ο
Ο
ΓΕΛ ΒΥΤΙΝΑΣ
ΓΕΛ ΒΥΤΙΝΑΣ
Ο
1 ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ
Ο
12 ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ
Ο
12 ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
ΜΑΣ
ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:
ΒΛΕΠΩ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ
ΑΛΛΟ ΜΑΤΙ
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ,
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΜΥΛΟΥΣ
ΣΤΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΦΡΑΓΜΑΤΑ
36
9
ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΜΙΑ
ΛΙΒΕΛΟΥΛΑ (1-ΗΜΕΡΟ)
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΗΓΕΣ
ΖΩΗΣ (1-ΗΜΕΡΟ)
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΑΠΟΚΟΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΥΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΕΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΛΠΟΔΗΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
• ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
• ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ
• ΚΙΣΚΗΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ
• ΣΦΗΚΑ ΔΩΡΑ
• ΣΤΕΦΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ
• ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ Δ.Σ.
ΜΙΚΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ
•
•
•
•
•
• ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
• ΤΣΙΠΑ ΦΑΝΗ
• ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
• ΟΓΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
• ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
• ΛΑΜΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
• ΑΡΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΙΕΡΡΑΚΕΑ ΞΑΝΘΙΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΕΙΛΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΧΑΪΔΩ
ΓΟΥΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΕΡΤΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΠΟΖΟΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΛΑΙΟΡΟΥΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΓΙΟΥΝΙΠΕΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
(1-ΗΜΕΡΟ)
Δ.Δ.Ε.
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
30-31/3/2015
• ΚΟΥΤΕΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ ΤΩΝ
ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
35
ΝΑΪΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΡΥΑΔΕΣ
(2-ΗΜΕΡΟ)
Δ.Δ.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
2-3/4/2015
• ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
35
ΑΠΟ ΤΟ 0 … ΣΤΑ 1000
(2-ΗΜΕΡΟ)
Δ.Π.Ε.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
21/4/2015
• ΣΦΗΚΑ ΔΩΡΑ
ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ
24
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
(1-ΗΜΕΡΟ)
Δ.Π.Ε.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
21/4/2015
• ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
• ΤΣΙΠΑ ΦΑΝΗ
ΤΑ ΖΩΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
20
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
(1-ΗΜΕΡΟ)
Δ.Δ.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
27/4/2015
• ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΑ, ΜΕΛΙΣΣΑ, ΜΕΛΙ
ΓΛΥΚΥΤΑΤΟ
30
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΜΙΑ
ΜΕΛΙΣΣΑ (1-ΗΜΕΡΟ)
4 ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ.Δ.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
28/4/2015
• ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΛΑΜΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΝΑΝΤΕΥΩ ΤΟ
ΒΟΥΝΟ
25
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ
ΓΙΟΥΝΙΠΕΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
(1-ΗΜΕΡΟ)
Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ
Δ.Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
28/4/2015
• ΑΡΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΤΟ ΔΑΣΟΣ, Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
5
4/5/2015
• ΠΙΕΡΡΑΚΕΑ ΞΑΝΘΙΑΝΝΑ
ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΜΑΙΝΑΛΟ
42
5/5/2015
• ΧΕΙΛΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
Η ΜΕΛΙΣΣΑ – ΜΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΗΓΕΣ
ΖΩΗΣ
Ο
2 ΕΠΑΛ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Ο
Ο
3 Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Δ.Σ. ΒΕΡΒΕΝΩΝ
Ο
11 Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ο
3 Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ
Δ.Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δ.Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δ.Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δ.Π.Ε.
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
7/5/2015
11/5/2015
• ΓΟΥΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
•
• ΜΠΟΖΟΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
• ΠΑΛΑΙΟΡΟΥΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑ
ΒΙΒΛΙΟ
37
30
43
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ
ΓΙΟΥΝΙΠΕΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
(1-ΗΜΕΡΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΜΙΑ
ΜΕΛΙΣΣΑ (1-ΗΜΕΡΟ)
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΜΙΑ
ΜΕΛΙΣΣΑ (1-ΗΜΕΡΟ)
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΗΓΕΣ
ΖΩΗΣ (1-ΗΜΕΡΟ)
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΜΙΑ
ΜΕΛΙΣΣΑ (1-ΗΜΕΡΟ)
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
• ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
• ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
• ΦΡΑΓΚΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
• ΠΑΛΑΙΟΡΟΥΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
• ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
• ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΝΝΑ
• ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
• ΤΟΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
• ΤΖΟΥΒΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
• ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
• ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
• ΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΜΑΥΡΑΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
• ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
• ΣΚΛΑΒΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
• ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΑ
• ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
• ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ
• ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ
• ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
• ΠΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
• ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
• ΜΟΥΔΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ
• ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
• ΚΑΡΒΕΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Δ.Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
12/5/2015
• ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΑ, ΜΕΛΙΣΣΑ, ΜΕΛΙ
ΓΛΥΚΥΤΑΤΟ
41
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΜΙΑ
ΜΕΛΙΣΣΑ (1-ΗΜΕΡΟ)
Δ.Π.Ε. Β’
ΑΘΗΝΑΣ
14-15/5/2015
• ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΟ ΝΕΡΟ
39
ΝΑΪΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΡΥΑΔΕΣ
(2-ΗΜΕΡΟ)
Δ.Π.Ε.
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
18/5/2015
• ΠΑΛΑΙΟΡΟΥΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
• ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
50
ΟΙ ΑΧΙΝΟΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
(1-ΗΜΕΡΟ)
Δ.Π.Ε.
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
19/5/2015
• ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΣΣς …Τ! ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΤΙ
ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ
50
ΟΙ ΑΧΙΝΟΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
(1-ΗΜΕΡΟ)
Δ.Π.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
21-22/5/2015
• ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
• ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
• ΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΗ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ
28
ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΗΣ ΓΗΣ (2-ΗΜΕΡΟ)
Δ.Π.Ε. Γ
ΑΘΗΝΑΣ
25-26/5/2015
• ΜΑΥΡΑΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕΡΠΑΤΩ ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ
30
ΝΑΪΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΡΥΑΔΕΣ
(2-ΗΜΕΡΟ)
2 Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Δ.Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
27/5/2015
• ΣΚΛΑΒΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΗΓΕΣ
ΖΩΗΣ
35
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΗΓΕΣ
ΖΩΗΣ (1-ΗΜΕΡΟ)
Δ.Σ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Δ.Π.Ε.
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
29/5/2015
• ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
• ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΜΙΑ ΕΛΙΤΣΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ,
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ
35
ΟΙ ΑΧΙΝΟΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
(1-ΗΜΕΡΟ)
1 Δ.Σ. ΑΓ.
ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Δ.Π.Ε.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
2/6/2015
• ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΤΙΠΟΤΕ
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ
35
ΔΕΝ ΠΕΤΑΩ ΤΙΠΟΤΕ
(1-ΗΜΕΡΟ)
Δ.Σ. ΑΣΤΡΟΥΣ
Δ.Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
8-9/6/2015
• ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
• ΜΟΥΔΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ
ΠΑΡΕΛΘΟΝ
30
ΙΔΙΩΤΙΚΟ Δ.Σ.
ΜΑΛΤΕΖΟΥ
Δ.Π.Ε.
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
10-11/6/2015
• ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
• ΚΑΡΒΕΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΣΕΙΣΜΟΙ
40
Ο
5 Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ο
11 Δ.Σ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ο
2 Δ.Σ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ο
6 Δ.Σ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ο
6 Δ.Σ.
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ο
20 Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ
Ο
Ο
ΝΑΪΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΡΥΑΔΕΣ
(2-ΗΜΕΡΟ)
ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΗΣ ΓΗΣ (2-ΗΜΕΡΟ)
ΕΚΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
1
2
3
• ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
• ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
• ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
• ΤΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
• ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
• ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
• ΚΑΡΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Λ.Τ.
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ
• ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΓΙΑ ΕΝΑ
ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ
Δ.Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
9-10/3/2015
• ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ.Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ
19-20/3/2015
ΑΡ.
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΔΕΝ ΠΕΤΑΩ ΤΙΠΟΤΕ
(1-ΗΜΕΡΟ)
ΠΑΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
– ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
35
ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ
(2-ΗΜΕΡΟ)
• ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΕΡΟ, ΔΩΡΟ ΕΞ’ ΟΥΡΑΝΟΥ
21
ΝΑΪΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΡΥΑΔΕΣ
(2-ΗΜΕΡΟ)
2-3/4/2015
• ΤΣΙΩΛΗ ΙΟΥΛΙΑ
ΗΛΙΟΣ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ. 2015
ΕΤΟΣ ΦΩΤΟΣ
20
ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ
(2-ΗΜΕΡΟ)
23-25/4/2015
• ΚΑΡΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΜΑΣ
30
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(3-ΗΜΕΡΟ)
30
4
• ΤΣΙΩΛΗ ΙΟΥΛΙΑ
• ΜΕΣΣΑΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ.
ΑΣΩΠΙΑΣ
Δ.Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
5
• ΚΑΡΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
• ΧΑΛΑΖΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
• ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
• ΜΑΝΘΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ.Δ.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
6
• ΛΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
• ΓΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
• ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Δ.Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
23-25/4/2015
• ΛΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
7
• ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
• ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ
Δ.Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
29-30/4/2015
• ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΛΩΜΗ ΜΠΛΕ ΚΟΥΚΙΔΑ
20
8
• ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
• ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δ.Σ. ΠΟΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
7- 9/5/2015
• ΒΕΡΒΕΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΡΕΧΕΙ ΤΡΕΧΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ
30
Δ.Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΠΕ
23
Ο
2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
20/2/2015
Δ. Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
Ο
5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(3-ΗΜΕΡΟ)
ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ
(2-ΗΜΕΡΟ)
ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ
ΝΑΪΑΔΩΝ
(3-ΗΜΕΡΟ)
• ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
9
• ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
• ΓΡΙΒΑ ΑΝΘΗ
• ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
• ΝΤΑΜΠΟΥ ΑΝΝΑ
• ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο
1 Δ.Σ. ΔΑΦΝΗΣ
Δ.Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
4-6/6/2015
• ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
• ΓΡΙΒΑ ΑΝΘΗ
ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
Η Υπεύθυνη λειτουργίας του ΚΠΕ Καστρίου
Kαζακώνη Πηνελόπη
33
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(3-ΗΜΕΡΟ)