Για την απόφαση Προέδρου του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Νομού

ΑΔΑ: Β4ΜΕΟΡΘΦ-Κ2Τ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Φράγκων 6-8
54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ. (2310) 508800
FAX .(2310) 508787
E-mail : [email protected]
Πληροφορίες: Η.Αναστασιάδης
Θεσσαλονίκη 20/12/2012
Αρ. Πρωτ. 6647
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 4468/05-11-2012 Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη
σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου.
3. Την με αριθμ. πρωτ. 1656/21-11-2012 Έγκριση Ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ –
Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης.
4. Το με αριθμ.πρωτ. 6619/18-12-2012 πρακτικό για την πρόσληψη προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης των ακολούθων υποψηφίων στις αντίστοιχες
προκηρυσσόμενες θέσεις :
101- ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
1. ΚΩΤΣΙΚΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ789518
102- ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
1. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ρ155262
2. ΝΙΚΟΛΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ853531
103- ΠΕ Περιβαλλοντολόγων
ΑΔΑ: Β4ΜΕΟΡΘΦ-Κ2Τ
1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σ898371
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ξ622189
1. ΖΑΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ρ241843
2. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τ201901
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ180141
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ326784
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ158690
ΜΑΡΙΑ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΑΗ186345
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Σ337935
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΑ234090
1. ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΘΗΡΕΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
Φ989215
2. ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Π535830
104- ΠΕ Χημικών Μηχανικών
1. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
105- ΠΕ Χημικών
106- ΠΕ Πολιτικών μηχανικών
1. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
107- ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανημάτων
1. ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
108- ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
109- ΤΕ Λογιστών
1. ΣΠΥΡΟΥ
110- ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
1. ΕΖΙΡΟΓΛΟΥ
111- ΔΕ Ζυγιστών
1. ΓΥΠΑΚΗΣ
112- ΔΕ Παρασκευαστών
ΑΔΑ: Β4ΜΕΟΡΘΦ-Κ2Τ
113- ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων
1. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Λ098137
2. ΣΟΥΠΟΥΛΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ξ798136
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΖ643383
114- ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών
1. ΔΙΟΝΥΣΙΑΔΗΣ
115- ΔΕ Τεχνιτών Δομικών Έργων
1. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΑ226810
2. ΤΣΑΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ486179
3. ΜΠΟΥΛΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
Ξ812552
4. ΞΕΦΤΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Σ328196
5. ΒΑΛΤΑΤΖΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ρ344440
6. ΤΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σ748329
116- ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων
1. ΣΕΪΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΚ250624
2. ΞΕΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΑ229149
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Σ481957
1. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τ218908
2. ΠΑΠΑΝΘΥΜΟΥ
ΚΥΡΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Χ227151
117- ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
1. ΓΚΑΝΤΑΣ
118- ΔΕ Χειριστών Εκσκαφέων
ΑΔΑ: Β4ΜΕΟΡΘΦ-Κ2Τ
119- ΔΕ Χειριστών Φορτωτών –(ομάδα Ε)
1. ΤΣΙΟΝΤΙΚΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΚ272787
2. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΑΕ680007
3. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π804262
4. ΚΑΡΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΖ828402
5. ΤΣΙΤΣΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ680627
120- ΔΕ Χειριστών Φορτωτών –(ομάδα Ε & ΙΑ)
1. ΑΖΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΖ669371
2. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΖ856382
1. ΤΕΜΕΝΟΥΓΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Μ420489
2. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΑΒ692669
3. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΚ305738
4. ΖΕΡΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ259959
5. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΖ199940
6. ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ141871
7. ΚΟΥΖΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ρ184806
8. ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ329457
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ170904
121- ΔΕ Οδηγών Γ+Ε
122- ΔΕ Οδηγών Γ+Δ
1. ΜΗΤΣΙΚΟΥΔΗΣ
ΑΔΑ: Β4ΜΕΟΡΘΦ-Κ2Τ
2. ΜΠΡΕΝΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΒ685845
1. ΤΣΑΚΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙ199793
2. ΜΑΤΕΝΤΖΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙ712399
3. ΞΕΝΙΔΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΚ319586
4. ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ154705
5. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ρ758921
6. ΣΑΠΛΑΟΥΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΕ662594
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΗ155244
8. ΚΡΙΤΗ
ΚΥΡΑΝΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Μ365637
9. ΚΥΖΕΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΚ854395
10.ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ763908
11.ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ732897
12.ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ142197
13.ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ317063
14.ΜΟΡΑΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Τ217443
123- ΥΕ Εργατών
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο.Τ.Α.
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ