ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 58.903/1 /2012 ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
20
2 ΜΗΤΣΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
20
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3 ΤΑΛΚΙΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
4 ΠΑΤΑΒΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΣΟΥΧΑΝΤΑΡ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5 ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
15
25
20
5
8
20
8
20
15
15
15
10
15
6
15
10
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 35% - 50%
22.000,01 € και άνω
16.000,01 € - 22.000,00 €
12.000,01 € - 16.000,00 €
6.900,01 € - 12.000,00 €
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
0,00 € - 6.900,00 €
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΕΓΓΑΜΟΣ/-Η
ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΕΡΓΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΕΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ
ΟΝΟΜΑ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ
(>12 ΜΗΝΩΝ)
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ(*)
ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 58.903/1 /2012
10
30/7/1972
65
10
28/10/1972
64
10
26/12/1983
63
117, 116, 124,
125, 126, 127,
129, 105
116, 117, 124,
125, 126, 129
123, 124, 125,
127, 105, 126,
129, 117, 116
10
2/3/1975
60
116, 117, 126
10
22/12/1957
60
116, 117
Σελίδα 1 από 54
6 ΔΗΜΑΓΚΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΣ
7 ΘΕΟΧΑΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
8 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕ
ΛΟΣ
9 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
10 ΚΑΡΓΑ
20
20
11 ΡΟΥΓΓΕΡΗ
ΘΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
20
8
10
12 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ
13 ΚΑΡΟΥΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
20
20
8
8
14 ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ
ΔΑΝΕΖΗ
15 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
16 ΑΓΡΙΔΙΟΤΗ
25
15
8
10
13/9/1982
58
25
15
8
10
4/9/1983
58
25
15
8
10
26/11/1984
58
10
10
27/6/1969
3/2/1964
58
58
10
10
5/1/1964
58
10
10
10
10
10
10
9/3/1968
12/8/1968
58
58
10
10
13/9/1972
58
8
15
20
5
8
20
8
10
20
8
10
8
10
11/1/1964
56
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
20
8
10
8
10
14/3/1969
56
17 ΠΑΧΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20
8
10
8
10
24/4/1969
56
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
ΤΣΑΡΤΣΑΡΑΣ
ΜΑΡΚΟΥ
22 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ
23 Σ
24 MOLENDA
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20
20
20
20
8
8
10
10
15
10
8
8
15
10
10
10
10
24/9/1969
13/9/1971
26/9/1955
5/12/1956
56
56
55
55
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20
10
15
10
17/10/1958
55
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
AGNIESZKA
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
STANISLAW
20
20
10
10
15
15
10
10
21/1/1974
12/6/1974
55
55
10
15
10
10/6/1975
55
10
13/1/1972
54
10
9/8/1987
53
10
24/11/1982
53
18
19
20
21
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
25 ΠΑΤΣΗ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26 ΙΟΥ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
20
ΗΛΙΑΣ
20
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ
ΜΑΡΙΝΑ
27 ΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25
28 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25
8
8
10
10
6
10
10
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
8
105, 129, 126,
116, 117
116, 117, 126
128, 127, 124,
125, 129, 126
117, 116, 126,
129
116, 117
116, 117, 105,
126, 129
124, 125, 126,
127, 129, 116,
117
116, 117
126, 116, 129,
117, 105
116, 117
117, 116, 124,
126
117, 116, 126,
105, 129
126, 129, 117,
116
124, 125, 127
116, 117
116
124, 125, 127,
126, 129, 105
116, 117
116, 117
124, 125, 127,
128
116, 117, 126,
129, 105
112, 128, 124,
125, 127, 126,
129
128, 125, 124,
127
Σελίδα 2 από 54
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
29 ΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
30 ΦΛΟΥΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20
20
8
15
10
10
1/9/1969
12/4/1951
53
53
31 ΣΑΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20
8
15
10
15/10/1955
53
32 ΜΑΝΘΙΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
20
15
8
10
21/11/1975
53
33 ΠΟΝΗΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
20
15
8
10
21/7/1980
53
34 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
35 ΝΟΜΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
8
36 ΒΙΚΑΤΟΣ
ΟΘΩΝΑΣ
37 ΓΑΒΑΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
15
15
8
10
10
10
10
15/9/1980
7/8/1966
53
53
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15
8
10
10
10
13/11/1969
53
ΑΝΔΡΕΑΣ
15
8
10
10
10
25/10/1974
53
8
5
8
10
30/4/1974
51
8
8
10
10
8
8
10
10
6/9/1966
16/3/1969
51
51
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
20
8
15
ΙΩΑΝΝΗΣ
38 ΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
39 ΥΛΟΣ
40 ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
41 ΒΟΥΧΑΡΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25
15
10
20/7/1982
50
42 ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ
43 ΣΤΑΜΑΤΗ
44 ΔΡΥΛΛΗ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙ
45 ΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
46 ΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
25
25
25
15
15
15
10
10
10
26/7/1982
30/8/1982
13/11/1982
50
50
50
ΜΑΡΙΑ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
25
15
10
17/1/1983
50
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25
15
10
17/1/1983
50
47 ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
15
10
29/1/1983
50
48 ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
25
15
10
1/2/1983
50
20
15
15
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
116, 117
116, 117
125, 127, 126,
129, 124, 116,
117
124, 127, 128,
125
124, 125, 126,
127, 129
124, 125, 127,
128, 105, 116,
129, 126
116, 117
116, 117, 124,
125, 127
124, 125, 127,
116, 117, 129,
126, 105
117, 116, 126,
125, 124, 127,
129, 105
126, 129, 117,
116
116, 117
112, 128, 127,
124, 125, 129
110, 112, 128,
127, 126, 129,
124, 125
101, 103, 128
106
103
112, 124, 125,
128, 127
123, 112, 128,
124, 125, 127,
126, 129
128, 127, 124,
125, 126
Σελίδα 3 από 54
49 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25
15
10
3/2/1983
50
50 ΑΝΤΥΠΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
25
15
10
1/3/1983
50
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
25
15
10
7/3/1983
50
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
15
10
16/4/1983
50
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
25
15
10
22/4/1983
50
25
15
10
9/5/1983
50
55 ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
15
10
17/5/1983
50
ΤΟΥΜΠΑΚΑΡ
ΕΥΓΕΝΙΑ
56 Η
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
15
10
27/5/1983
50
51 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡ
ΣΟΦΙΑ
52 ΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΥΓΗ
53 ΤΕΝΕΝΤΕ
54 ΜΑΓΓΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
57 ΣΑΡΛΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
58 ΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
59 ΝΙΑΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25
15
10
13/6/1983
50
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25
25
15
15
10
10
17/6/1983
21/6/1983
50
50
60 ΛΕΓΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
25
15
10
29/6/1983
50
61 ΤΣΑΚΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
25
15
10
19/7/1983
50
62 ΔΡΙΤΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
15
10
22/7/1983
50
63 ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
15
10
30/7/1983
50
64 ΖΕΥΓΩΛΗ
65 ΚΟΛΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
25
15
15
10
10
2/8/1983
25/10/1983
50
50
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
25
15
10
19/12/1983
50
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΗΝΑ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
66 ΑΡΣΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
112, 124, 125,
127, 128, 105,
116, 117, 126,
129
105, 124, 125,
126, 127, 129,
116, 117
112, 127, 128,
124, 125
124, 125, 127,
126, 129
107
125, 128, 127,
124
103, 101
104, 124, 125,
127, 128, 112,
105
124, 127, 125,
117, 116, 126,
129, 105
109
106
117, 116, 124,
125, 126, 127,
128, 129, 112,
105
101, 103, 124,
125, 127, 129,
105
108, 112, 124,
125, 127, 128
124, 125, 127,
126, 129, 117,
116, 105
108, 124, 125,
126
106
128, 127, 124,
125
Σελίδα 4 από 54
67 ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
25
15
10
5/1/1984
50
68 ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ
ΦΙΛΙΩ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
25
15
10
13/1/1984
50
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25
25
15
15
10
10
28/1/1984
20/2/1984
50
50
ΙΩΑΝΝΗΣ
25
15
10
29/2/1984
50
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
25
15
10
4/4/1984
50
ΜΑΡΙΑ
69 ΑΓΑΠΗΤΟΥ
70 ΚΛΟΥΒΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛ
ΑΡΙΣΤΕΑ
71 ΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
72 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΛΕΑΝΔΡΟΣ
73 ΡΑΠΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
25
15
10
9/5/1984
50
74 ΡΕΤΖΙΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑ
25
15
10
11/5/1984
50
75 ΘΑΝΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
25
15
10
3/6/1984
50
76
ΙΩΑΝΝΗΣ
25
15
10
19/6/1984
50
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
25
25
15
15
10
10
22/6/1984
22/6/1984
50
50
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
25
15
10
25/6/1984
50
77
78
79
ΑΡΓΥΡΩ
ΜΥΡΤΩ
ΜΑΚΑΤΣΙΩΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥ
ΛΟΥ
ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛ
ΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
80 ΚΥΠΡΑΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
81 ΚΟΛΙΑΣ
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
82 ΛΗ
25
25
15
15
10
10
29/6/1984
23/7/1984
50
50
25
15
10
27/7/1984
50
83 ΚΑΦΦΕ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
25
15
10
31/7/1984
50
84 ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
25
15
10
4/8/1984
50
85 ΔΗΜΑΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
25
15
10
4/8/1984
50
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΗΣ
86 Σ
25
15
10
10/8/1984
50
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
125, 124, 127,
126, 129, 117,
116, 105
128, 124, 127,
129, 125, 126,
105
104, 105, 124,
125, 126, 127,
129
112, 128
128, 124, 127,
125
112, 128, 125,
124, 127, 126
108, 112, 128,
124, 125, 127
112, 124, 125,
127, 128, 126,
129, 116, 117
112, 128, 127,
124
103
128, 127, 125,
124, 126, 129
103, 101
103
112, 128, 129,
125, 126, 124,
127, 105
101, 103
107, 112, 128,
124, 125, 127
128, 127, 125,
124
116, 117, 126,
129, 125
128, 124, 125,
127, 117, 116
125, 127, 105,
126, 129, 116,
117
Σελίδα 5 από 54
87 ΚΑΡΑΚΥΚΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
25
15
10
25/8/1984
50
88 ΦΑΛΑΡΑΣ
89 ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΗΤΡΑΤΖΟΥΛ
90 Η
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑ
91 ΤΙΟΥ
25
25
15
15
10
10
31/8/1984
1/10/1984
50
50
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
104, 126, 127,
125, 129, 124,
116, 117
110, 124, 125,
127
110
25
15
10
9/10/1984
50
124, 128
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
25
15
10
23/10/1984
50
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
15
10
12/11/1984
50
107, 128, 127
124, 125, 127,
126, 129, 117,
116, 105
ΧΡΗΣΤΟΣ
25
15
10
6/12/1984
50
108
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
25
15
10
13/12/1984
50
25
15
10
14/12/1984
50
103
124, 125, 126,
128, 127, 129,
105, 117, 116
25
15
10
29/12/1984
50
25
15
10
6/1/1985
50
25
25
15
15
10
10
19/1/1985
25/1/1985
50
50
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
92 ΟΣ
ΒΑΘΡΑΚΟΓΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
93 ΝΝΗ
94 ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
95 ΚΩΝΣΤΑΣ
ΑΛΙΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥ
ΦΛΩΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
96 ΛΟΥ
ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚ
ΑΘΗΝΑ
ΗΛΙΑΣ
97 Η
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
98 ΚΑΣΚΑΜΤΖΗΣ ΟΣ
99 ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
100 ΡΑΠΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
101 ΛΑΚΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
25
15
10
6/2/1985
50
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25
15
10
8/2/1985
50
102 ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
25
15
10
24/3/1985
50
103 ΧΟΡΤΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
15
10
23/4/1985
50
104 ΑΒΔΥΚΟΥ
ΛΑΡΙΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
15
10
24/4/1985
50
105 ΚΑΓΙΩΡΓΗ
ΘΩΜΑΪΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
25
15
10
26/4/1985
50
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
101, 103
124, 125, 127,
129
124, 125, 127,
126, 129, 116,
117
109
112, 128, 127,
125, 124
116, 117
112, 128, 124,
125, 127, 129,
126
110, 112, 125,
124, 128, 127,
126, 129
112, 124, 125,
127, 128, 129
128, 124, 127,
125
Σελίδα 6 από 54
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
106 ΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
25
15
10
1/5/1985
50
107 ΒΛΑΧΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
15
10
6/5/1985
50
108 ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΧΙΛΕΥΣ
25
15
10
14/6/1985
50
109 ΣΚΛΑΒΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
15
10
21/6/1985
50
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25
25
15
15
10
10
23/6/1985
14/7/1985
50
50
ΦΩΤΙΟΣ
112 ΓΥΦΤΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
113 ΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
114 ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
115 ΚΥΡΙΑΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
25
15
10
24/7/1985
50
25
15
10
30/7/1985
50
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
25
15
15
10
10
12/8/1985
8/9/1985
50
50
116 ΤΣΟΝΤΡΗ
ΠΕΤΡΟΣ
25
15
10
9/9/1985
50
110 ΤΣΟΥΚΑΛΑ
111 ΑΛΕΞΙΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
117 ΜΗΤΣΗ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟ
ΣΟΦΙΑ
118 ΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
119 ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ
25
15
10
20/9/1985
50
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
15
10
27/10/1985
50
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
25
15
10
31/10/1985
50
120 ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
25
15
10
4/11/1985
50
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΩΡΟΓΙΩΡΓΑ
ΣΠΥΡΟΣ
121 Σ
ΤΟΥΜΠΑΚΑΡ
ΙΑΚΩΒΟΣ
122 ΗΣ
123 ΚΟΥΜΟΥΤΣΗ ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
15
10
28/11/1985
50
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
25
15
15
10
10
2/12/1985
31/12/1985
50
50
124 ΒΑΛΤΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
25
15
10
3/1/1986
50
ΧΡΗΣΤΟΣ
25
15
10
12/2/1986
50
ΚΛΕΑΡΧΟΣ
25
15
10
26/2/1986
50
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
125 ΑΛΕΞΙΟΥ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
126 ΟΥ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
116, 117, 124,
125, 127
112, 128, 127,
125, 124
103, 112, 124,
125, 127, 128,
126, 129, 105
112, 124, 125,
128, 127
104, 124, 125,
127
110
128, 127, 124,
125
112, 128, 125,
124, 127
112, 127, 128
124, 125, 127
124, 125, 127,
128
112, 128, 127,
124, 125
127, 124, 125,
126, 129
124, 125, 127,
128, 112
104, 112, 128,
127, 125, 124
124, 125, 127,
128, 116, 117,
126, 129, 105
112, 128, 125,
127, 124
127, 125, 124
110, 112, 128,
124, 127, 125,
126, 129
124, 127, 126,
116, 117, 129
128, 129, 127,
125, 126, 124
Σελίδα 7 από 54
127 ΔΟΥΖΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
25
15
10
8/3/1986
50
ΗΛΙΑΣ
128 ΝΩΤΗΣ
129 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
130 Σ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25
25
15
15
10
10
14/3/1986
17/3/1986
50
50
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
15
10
18/3/1986
50
131 ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
15
10
27/3/1986
50
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
25
25
15
15
10
10
12/4/1986
17/4/1986
50
50
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
25
25
15
15
10
10
26/5/1986
7/6/1986
50
50
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
25
15
10
11/6/1986
50
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
25
15
10
6/7/1986
50
25
15
10
11/7/1986
50
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
15
10
6/9/1986
50
ΣΠΥΡΟΣ
25
15
10
4/10/1986
50
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
25
15
10
20/10/1986
50
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛ
ΑΡΕΤΗ
132 ΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
133 ΤΣΙΑΛΑ
134 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
135 ΖΑΡΑΓΚΑ
ΕΥΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
136 ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ
137 ΒΕΖΑΚΗΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
138 Σ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΛΙΟΠΗ
139 ΜΥΛΩΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
140 ΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΣΟΦΙΑ
141 Υ
124, 126, 127,
129, 116, 117,
105
124, 125, 127,
126, 129, 128,
112, 105, 116
103
112, 128
101, 103, 124,
125, 127, 128
112, 128, 124,
127, 125, 126,
129
110, 124, 125
106, 125, 124,
126, 117
107
104, 124, 126,
125, 129, 128
127, 124, 125,
126
123
112, 128, 124,
125, 127
142 ΖΕΖΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
25
15
10
5/11/1986
50
143 ΜΠΙΡΜΠΑ
ΙΛΙΑΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
25
15
10
29/11/1986
50
144 ΚΑΡΜΙΡΗ
145 ΠΟΥΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
25
25
15
15
10
10
2/12/1986
30/12/1986
50
50
103, 101
125, 124, 127,
128, 129, 126
112, 124, 125,
127, 128, 126,
129
124, 125, 128,
127, 112
106, 124, 126,
125
108, 124, 125
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
15
10
23/1/1987
50
101, 103
146 ΑΝΘΗ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 8 από 54
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΗΛΙΑΣ
147 ΥΛΟΥ
25
15
10
28/1/1987
50
25
15
10
30/1/1987
50
25
15
10
26/2/1987
50
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
15
10
31/3/1987
50
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25
15
10
8/4/1987
50
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
25
15
15
10
10
3/5/1987
16/5/1987
50
50
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
15
10
27/5/1987
50
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
25
15
10
1/6/1987
50
25
15
10
3/7/1987
50
157 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
158 ΑΓΓΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25
25
15
15
10
10
7/7/1987
29/7/1987
50
50
159 ΒΑΖΟΥΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25
15
10
3/8/1987
50
160 ΜΠΑΡΔΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
25
15
10
26/8/1987
50
161 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25
15
10
26/8/1987
50
162 ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
15
10
20/9/1987
50
163 ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ
164 Υ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
25
15
10
16/10/1987
50
103
106, 116, 117,
124, 125, 126,
127, 105
112, 128, 125,
124, 127
113, 112, 128,
129, 126, 125,
127, 124
112, 128, 125,
124, 127, 126
124, 125, 127,
117, 116
127, 125, 124
124, 125, 127,
126, 129, 116,
117
114, 112, 128,
127, 124, 125,
129, 126
104, 112, 128,
127, 124, 125
107, 125, 124,
126, 127, 129
112, 124, 125
107, 112, 124,
125, 127, 128
112, 128, 127,
125, 124, 129,
126, 105, 117,
116
125, 124, 128,
127, 112
128, 124, 125,
129, 127, 126,
105, 116, 117
112, 128, 127,
126, 125, 129,
116, 105, 124
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25
15
10
29/10/1987
50
116, 117
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΘΥΡΕΣΙΑ
ΟΣ
148 ΤΡΩΙΑΝΟΥ
ΜΠΟΥΛΟΥΓΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
149 ΡΗΣ
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝ
ΜΑΡΙΑ
150 ΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
151 ΟΥ
152 ΔΗΜΑΚΟΣ
153 ΚΙΝΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
154 ΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
155 ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
156 ΟΥ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 9 από 54
165 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25
15
10
8/11/1987
50
166 ΔΟΥΡΑΚΗ
167 ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΑ
ΜΑΡΚΟΣ
25
25
15
15
10
10
11/11/1987
14/11/1987
50
50
168 ΖΑΦΕΙΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
25
15
10
23/11/1987
50
169 ΦΛΩΡΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ
170 Σ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ
171 Υ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛ
172 ΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25
15
10
1/12/1987
50
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
25
15
10
17/12/1987
50
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
15
10
23/12/1987
50
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
15
10
9/1/1988
50
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
25
15
10
19/1/1988
50
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25
15
10
6/2/1988
50
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
25
15
10
17/2/1988
50
25
15
10
17/2/1988
50
25
15
10
20/2/1988
50
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
25
25
25
15
15
15
10
10
10
4/3/1988
19/3/1988
21/3/1988
50
50
50
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
Σ
ΧΡΗΣΤΟΣ
25
25
15
15
10
10
25/3/1988
21/4/1988
50
50
25
15
10
3/5/1988
50
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25
15
10
5/5/1988
50
ΜΑΡΙΟΣ
25
15
10
30/5/1988
50
173 ΧΑΛΚΟΥ
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
174 ΟΣ
175 ΑΙΓΙΝΙΤΟΥ
ΔΙΑΛΕΚΤΗ
176 ΝΙΑΒΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
177 ΜΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
178 ΒΑΖΑΚΑΣ
179 ΒΕΪΟΓΛΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΣΟΦΙΑ
180 ΚΟΥΝΑ
181 ΡΟΥΣΣΟΥ
182 ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ
183 ΒΕΡΙΓΙΕΤΗΣ
184 ΦΑΛΑΡΑ
185 ΧΑΡΟΥ
ΡΟΞΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
129, 126, 105
105, 114, 124,
125, 127, 129
103
106, 112, 128,
125, 127, 124
124, 125, 126,
127, 128, 129,
112
124, 125, 127,
128
108, 124, 125,
127, 128
106
101, 103, 112,
124, 125, 127
124, 125, 126,
127, 128, 129,
116, 117
107, 124, 125,
127
103, 101, 112
107, 124, 125,
127, 128
112, 124, 125,
126, 127, 128,
129, 105, 117,
116
125, 124, 127
106, 125, 124
124, 125, 127,
126, 105, 129,
117, 116
116, 117
116, 117
124, 125, 127,
126, 129, 116
125, 124, 127,
129, 126, 105
Σελίδα 10 από 54
186 ΚΑΝΕΛΗ
187 ΡΟΚΚΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΚΟΝΔΥΛΙΑ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔ
ΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
25
25
15
15
10
10
9/7/1988
6/10/1988
50
50
188 ΜΑΡΔΙΚΗ
ΜΙΧΑΕΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
25
15
10
21/11/1988
50
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
25
25
25
15
15
15
10
10
10
15/12/1988
17/1/1989
22/1/1989
50
50
50
25
15
10
27/1/1989
50
ΜΙΧΑΗΛ
25
15
10
6/2/1989
50
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
15
10
10/2/1989
50
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25
15
10
1/3/1989
50
25
25
15
15
10
10
2/3/1989
23/5/1989
50
50
25
15
10
15/7/1989
50
189 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
190 ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΚΑΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
191 ΤΣΙΑΠΑ
192 ΖΟΥΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
193 ΜΙΧΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
194 ΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
195 ΔΕΜΕΝΕΓΑ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
196 ΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
197 ΛΥΓΓΡΗΣ
198 ΚΟΚΚΟΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ
ΡΟΜΠΕΡΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
199 ΔΙΝΟΒΙΤΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
25
15
10
18/7/1989
50
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
200 ΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
15
10
11/8/1989
50
201 ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
25
15
10
20/8/1989
50
25
25
25
15
15
15
10
10
10
26/9/1989
13/11/1989
13/11/1989
50
50
50
25
15
10
26/11/1989
50
ΑΓΓΕΛΟΣ
25
15
10
8/1/1990
50
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
15
10
17/2/1990
50
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
202 ΚΟΥΤΑΛΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
203 ΠΛΑΚΙΔΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
204 ΠΛΑΚΙΔΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
205 ΜΑΝΤΖΑΒΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Σ
206 ΤΣΑΡΠΑΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
207 ΟΥ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
112, 128, 124,
125, 127
106
124, 125, 127,
126, 129, 105
108, 124, 125,
127
107
104
108, 112, 124,
125, 127, 128
128, 124, 126,
127, 125
129, 126, 125,
124, 107, 105
103, 112, 128,
124, 127, 125
108, 112, 125,
127, 128, 124
112, 128, 127
128, 124, 125,
127, 116
112, 124, 128,
127
112, 128, 127,
125, 124, 116,
117, 129, 126
107, 125, 124,
126, 117, 116,
127, 129
124, 125, 126,
127, 128, 129
103, 101
103, 101
124, 125, 126,
127, 128, 129
124, 125, 126,
127, 128, 129,
105
124, 125, 126,
127, 129
Σελίδα 11 από 54
225 ΤΟΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20
5
15
10
23/2/1959
50
226 ΣΑΡΙΔΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΘΑΛΗΣ
20
5
15
10
28/3/1961
50
227 ΚΟΤΣΙΩΝΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20
5
15
10
31/5/1963
50
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
20
5
15
10
11/10/1965
50
125, 124, 127,
126, 129, 105
124, 125, 127,
129, 126, 105,
116, 117
127, 124, 125,
129, 126
105, 124, 125,
126, 127
116, 117, 124,
125, 126, 127,
129
117, 116
124, 125, 126,
127, 129, 105,
116, 117
106, 125, 126
124, 125, 126,
127
116, 117
116, 117
117, 116
117, 124, 125,
127, 128, 129,
116, 105
116, 117, 126,
129
124, 125, 127,
128, 126, 129
116, 117
112, 128, 125,
127, 124
125, 124, 127,
126, 129, 116
124, 125, 127,
128
124, 125, 126,
127, 129, 116
105, 124, 126,
125, 127, 129
20
5
15
10
21/12/1967
50
126, 129
208 ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛ
ΕΥΓΕΝΙΑ
209 ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
210 ΤΑΣΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
211 ΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
15
10
6/6/1990
50
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
15
10
25/8/1990
50
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
15
10
26/8/1990
50
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
25
15
10
14/12/1990
50
212 ΚΑΝΑΚΑΡΗ
213 ΚΩΤΤΗΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
25
25
15
15
10
10
3/1/1991
29/6/1991
50
50
214 ΦΕΤΑΝΗΣ
215 ΚΩΤΣΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
25
25
15
15
10
10
12/12/1991
11/6/1992
50
50
10
10
10
10
10
10
29/4/1981
12/10/1952
28/4/1960
27/1/1961
50
50
50
50
216
217
218
219
ΒΙΤΖΙΛΑΙΟΥ
ΖΟΥΠΑΣ
ΚΑΛΟΥΣΗΣ
ΒΕΪΟΓΛΑΝΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
220 ΜΑΝΩΛΑ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
221 ΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
222 ΦΩΤΗ
223 ΚΟΚΚΙΝΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥ
ΕΛΕΝΗ
224 ΛΟΥ
ΑΝΝΑ ΚΛΕΙΩ
228 ΚΑΒΒΑΔΙΑ
ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
229 ΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
20
20
20
20
15
10
10
10
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20
10
10
10
7/4/1969
50
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
20
10
10
10
8/10/1970
50
20
20
10
10
10
10
10
10
22/5/1972
8/12/1973
50
50
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20
10
10
10
1/6/1977
50
15
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 12 από 54
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
230 ΟΥΛΟΥ
231 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
232 ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
233 ΓΛΥΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
234 ΧΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
235 ΤΣΙΑΝΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
236 ΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
237 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΡΙΣΑΡΝΤ
ΜΑΡΙΑ
238 ΚΟΥΚΟΥΒΕ
239 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
20
20
5
5
15
15
10
10
3/12/1978
13/3/1982
50
50
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
15
15
10
10
8/4/1955
50
15
15
10
10
17/7/1967
50
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15
15
15
15
10
10
10
10
27/6/1970
4/12/1970
50
50
ΜΑΡΙΝΗΣ
15
10
15
10
22/10/1965
50
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
15
15
15
10
10
10
15
15
15
10
10
10
7/12/1966
7/4/1971
18/8/1975
50
50
50
ΚΟΥΤΟΥΜΑΝ
ΕΛΕΝΗ
240 ΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20
8
5
6
10
3/11/1971
49
241 ΓΑΪΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΟΣΜΑΣ
20
8
5
6
10
5/2/1975
49
242 ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΕΥΡΙΔΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
8
10
6
10
5/7/1974
49
243 ΓΑΡΙΝΗ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥ
244 ΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛ
245 ΟΠΟΥΛΟΥ
246 ΣΤΑΝΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
20
20
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ
ΒΛΑΣΙΑ
247 ΠΟΥΛΟΥ
248 ΛΗΜΝΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20
20
249 ΜΠΑΣΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
20
8
250 ΡΕΠΟΥΛΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
20
8
15
25
15
8
2/9/1986
48
25
15
8
6/7/1988
48
8
10
10
8
10
10
3/10/1973
23/2/1952
48
48
10
10
8
8
10
10
7/11/1961
19/3/1963
48
48
10
10
31/8/1960
48
10
10
27/2/1962
48
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
124, 125, 127,
126, 129, 105
106
116, 117
124, 125, 126,
127, 129
128, 127, 125,
124, 129
114, 117, 124
116, 117
124, 125, 127,
116, 117
124, 125, 127
116, 117
124, 125, 127,
116, 117, 126,
105, 128, 129
116, 117, 124,
125, 126, 127,
129
124, 125, 127,
128, 126, 129
110, 124, 125,
127, 128
124, 125, 126,
129, 116, 117
116, 117
116, 117
129, 127, 124,
125, 126, 117,
116
116, 117
105, 126, 129,
116, 117
124, 125, 127,
116, 117, 105,
126, 129
Σελίδα 13 από 54
251 ΒΑΡΟΥΞΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
252 ΤΑΛΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
253 ΒΑΓΙΑΣ
20
8
10
20
10
8
10
1/1/1968
48
10
16/5/1980
48
15
8
15
10
6/2/1966
48
8
15
10
22/4/1968
48
8
10
23/5/1963
48
8
254 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
15
255 ΑΛΕΒΙΖΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
15
ΦΩΤΕΙΝΗ
256 ΖΩΤΟ
ΑΝΔΡΕΑΣ
257 ΡΕΤΖΙΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ
ΜΙΧΑΗΛ
258 Σ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΟΔΩΡΗΣ
15
15
8
15
5
10
10
10
31/12/1966
10/1/1956
48
48
ΜΑΡΚΟΣ
15
8
5
10
10
4/10/1972
48
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
259 ΜΑΚΡΗΣ
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥ
ΜΑΡΙΑ
260 ΛΟΥ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
15
10
18/8/1972
48
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15
10
9/9/1978
47
ΚΥΡΙΑΚΗ
261 ΝΤΑΟΥΛΑ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛ
ΡΟΔΑΝΘΗ
262 ΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25
12/10/1985
46
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
25
15
15
8
110, 124, 125,
127, 105, 116,
117, 126, 129
124, 125, 127,
126, 129
117, 116, 126,
129
116, 117, 126
105, 116, 117,
124, 125, 126,
127, 128, 129
105, 116, 117,
126, 129
116, 117
116, 117
116, 117, 126,
129, 105
ΙΩΑΝΝΗΣ
263 ΜΠΙΛΙΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛ
ΜΑΡΙΑ
264 ΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
20
10
6
10
13/9/1964
46
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
20
10
6
10
25/4/1965
46
265 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΝΙΝΑ
ΑΖΑΡΙ
20
10
6
10
12/4/1966
46
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
20
10
6
10
6/9/1968
46
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20
10
6
10
15/9/1968
46
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
20
20
10
10
6
6
10
10
4/5/1970
13/9/1970
46
46
106
104, 128, 124,
125, 127
112, 110, 124,
125, 128, 127
116, 117, 126,
129
124, 125, 127,
105, 126, 129
124, 125, 127,
105, 126, 129,
116, 117
108, 125, 127,
124, 126, 105,
129, 116
124, 125, 127,
126, 129
106, 124, 125,
127, 128
105, 126, 116
20
10
6
10
26/8/1980
46
124, 127, 125
266 ΚΟΥΣΤΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛ
267 ΟΥ
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚ
268 ΟΥ
269 ΚΑΜΠΟΥΡΗ
270 ΚΡΙΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
10
8
5
6
6
8
5
6
10
17/11/1983
46
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 14 από 54
271 ΜΑΚΑΡΗΣ
272 ΣΚΟΤΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
20
ΔΡΟΣΟΣ
20
8
10
273 ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
274 ΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
15
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
15
275 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
276 ΡΕΤΖΙΟΥ
ΜΑΡΑΓΟΥΔΑΚ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
277 ΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
278 ΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
Σ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ Σ
279 ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚ
ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
280 Η
281 ΜΥΡΙΑΓΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
282 ΥΦΑΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
283 ΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
284 ΓΟΥΝΑΡΗ
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ
285 ΛΟΣ
8
8
5
6
8
15
6
10
15/3/1971
46
116, 117
10
10/11/1948
46
10
22/11/1954
46
116, 117
105, 117, 116,
126
10
22/2/1980
46
128, 127, 124
101, 103
25
10
10
15/7/1982
45
25
10
10
19/7/1982
45
104
25
10
10
5/8/1982
45
25
10
10
21/8/1982
45
25
10
10
23/9/1982
45
123
112, 124, 125,
127, 128
101, 103, 124,
125, 127, 128
25
10
10
19/10/1982
45
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
25
10
10
19/10/1982
45
25
10
10
2/1/1983
45
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25
25
10
10
10
10
12/1/1983
16/1/1983
45
45
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
25
10
10
25/1/1983
45
286 ΜΟΥΣΤΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΒΡΕΤΤΟΣ
25
10
10
6/9/1983
45
287 ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
25
10
10
14/10/1983
45
288 ΧΑΝΙΩΤΗ
289 ΓΚΙΑΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
25
25
10
10
10
10
21/10/1983
27/11/1983
45
45
290 ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
25
10
10
28/11/1983
45
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
124, 125, 127
112, 128, 124,
127, 125, 126,
129, 117, 116
105, 126, 129,
116, 117
110, 112, 124,
128, 125, 127,
126, 116, 117,
129
108
124, 125, 126,
127, 129
112, 128, 125,
127, 124, 129,
126
112, 127, 128,
124, 125, 116,
117
105, 112, 124,
125, 127, 128
103
103, 124, 125,
127, 128, 126,
129, 105
Σελίδα 15 από 54
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
25
10
10
13/2/1984
45
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛ
ΕΙΡΗΝΗ
292 Η
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
25
10
10
16/2/1984
45
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟ
ΦΩΤΕΙΝΗ
293 ΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
25
10
10
19/5/1984
45
ΙΩΑΝΝΗΣ
25
10
10
12/6/1984
45
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
25
10
10
27/7/1984
45
112, 124, 127,
128
112, 124, 125,
127, 128, 105,
126, 129, 116
124, 125, 127,
126, 129, 105,
116, 117
107, 112, 124,
125, 127, 128,
105, 126, 129
112, 124, 127,
128
291 ΔΗΜΟΥΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΛΥΜΑΚΟΠΟ
ΚΑΛΙΟΠΗ
294 ΥΛΟΥ
ΜΠΑΖΙΩΤΟΠ
ΠΑΝΟΥΛΑ
295 ΟΥΛΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
296 ΖΕΥΓΩΛΗΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
297 ΟΣ
25
10
10
20/12/1984
45
124, 125, 126
25
10
10
17/2/1985
45
298 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
25
10
10
5/4/1985
45
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
25
10
10
19/4/1985
45
124, 125, 126
128, 124, 125,
127
124, 125, 126,
127, 129, 128,
105, 117, 115
25
25
10
10
10
10
7/5/1985
1/6/1985
45
45
302 ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
10
10
6/8/1985
45
303 ΤΟΛΙΔΟΥ
304 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥ
305 ΛΟΣ
306 ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ
307 ΦΑΜΕΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
25
25
10
10
10
10
17/11/1985
30/3/1986
45
45
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΟΥΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
25
25
25
10
10
10
10
10
10
6/8/1986
11/8/1986
23/3/1987
45
45
45
308 ΚΑΡΑΒΙΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
10
10
23/4/1987
45
309 ΚΟΙΛΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25
10
10
26/5/1987
45
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
299 ΜΕΛΙΓΟΝΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
300 ΑΝΥΦΑΝΤΗ
301 ΡΟΪΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
103
126, 127, 124
108, 124, 125,
127, 126, 129,
116, 117
114, 127, 124,
125
101, 103
112, 128, 127,
124
107
112
128, 125, 124,
129, 126
124, 125, 127,
128, 116, 117,
126, 129, 105
Σελίδα 16 από 54
310 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛ
311 ΟΥ
312 ΤΣΟΥΤΣΑ
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛ
313 ΟΣ
314 ΑΔΑΜΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
25
10
10
28/7/1987
45
ΣΑΡΑΤΖΑΝΕΤ
ΑΓΑΠΗ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
25
10
10
10
10
1/9/1987
5/11/1987
45
45
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
25
25
10
10
10
10
7/7/1988
24/5/1989
45
45
ΜΑΡΙΑ
315 ΚΟΝΤΟΥ
ΚΟΥΤΣΙΟΜΥΤ
ΜΑΡΙΑ
316 Η
317 ΜΠΟΤΙΝΗ
20
15
10
2/11/1964
45
20
15
10
7/10/1969
45
20
15
10
10/7/1972
45
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
20
20
15
5
10
10
10
30/9/1981
12/3/1960
45
45
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΩ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
20
20
20
20
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
25/5/1962
18/3/1963
19/2/1964
30/8/1968
45
45
45
45
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
20
5
10
10
14/11/1969
45
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20
20
20
5
10
15
15
10
10
10
27/4/1978
7/7/1948
3/4/1949
45
45
45
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
20
15
10
8/3/1950
45
ΦΑΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
318 ΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
319 ΚΟΣΜΑ
320
321
322
323
ΒΑΛΑXΑ
ΠΙΤΤΑΡΑ
ΜΑΡΙΕΤΗ
ΑΒΡΑΜΗΣ
324 ΚΑΤΣΟΥΔΑ
325 ΔΙΑΜΑΝΤΗ
326 ΣΑΡΛΑΝΗΣ
327 ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
328
116, 117, 124,
125, 126, 127,
129, 115
124, 125, 127,
128, 129, 126
124, 125, 127
128, 124, 125,
127
107
124, 125, 127,
116, 117, 126,
129
117, 116, 126,
129
124, 125, 126,
127, 129
126, 116, 117,
129, 105, 125,
127, 124
116, 117
117, 116, 126,
105
117, 115
116, 117
116, 117
126, 129, 105,
116, 117
124, 125, 127,
128, 126, 129,
105, 116, 117
116, 117
116, 117
329 ΤΑΣΙΣΛΑΝΑΚΗ ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
330 ΟΥ
20
15
10
9/3/1952
45
116, 117
116, 117, 105,
126, 129
20
15
10
7/9/1952
45
116, 117
331 ΛΙΟΔΑΚΗΣ
332 ΡΩΜΑΝΑΣ
20
20
15
15
10
10
5/1/1953
18/10/1954
45
45
116, 117
115, 116, 117
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΛΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 17 από 54
333 ΚΟΛΟΒΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20
15
10
6/3/1956
45
334 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛ
ΙΩΑΝΝΑ
335 ΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20
15
10
17/5/1956
45
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20
15
10
22/6/1956
45
336 ΛΕΤΣΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ
Σ
20
15
10
18/12/1956
45
20
15
10
17/2/1957
45
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20
15
10
20/2/1957
45
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
20
15
10
20/10/1957
45
20
15
10
1/2/1959
45
ΜΙΧΑΗΛ
20
15
10
7/11/1959
45
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
337 ΤΣΑΜΠΑΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤ
ΦΩΤΕΙΝΗ
338 Η
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
339 ΓΕΡΑΝΙΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛ
ΕΛΕΝΗ
340 ΟΥ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠ
ΜΑΡΙΑ
341 ΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
Σ
342 ΠΑΡΑΤΖΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
343 ΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
20
15
10
19/8/1962
45
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20
15
10
20/6/1963
45
344 ΓΕΡΑΣΙΔΟΥ
ΚΟΣΜΑΣ
20
15
10
21/11/1965
45
ΜΑΡΙΝΗΣ
20
15
10
25/1/1966
45
346 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
20
15
10
10/1/1968
45
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝ
ΑΝΝΑ
347 ΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
20
15
10
10/8/1968
45
348 ΜΕΣΙΤΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΑΡΣΕΛΟΣ
20
15
10
29/12/1968
45
349 ΓΕΩΡΓΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
20
15
10
7/1/1969
45
350 ΜΑΡΟΥΛΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20
15
10
11/1/1969
45
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
345 ΥΛΟΥ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
128, 127, 124,
125
107, 117, 124,
129, 125, 127,
116
124, 125, 127,
128
124, 125, 126,
127, 129
116, 117
127, 128, 124,
125, 129, 105
124, 125, 127,
129, 117, 116
124, 125, 127,
126, 129
124, 125, 127,
126, 129, 117,
116
105, 116, 117,
126, 129
116, 117
116, 117, 126,
129
124, 125, 126,
127, 129, 116,
117
124, 125, 127
124, 125, 126,
127, 129, 105,
116, 117
116, 117, 126,
129
124, 125, 127,
105, 126, 129,
116, 117, 115
116, 117, 124,
125, 127, 129,
105, 126
Σελίδα 18 από 54
351 ΜΑΝΔΗΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20
15
10
15/4/1969
45
352 ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
20
15
10
22/6/1969
45
353 ΠΑΠΠΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
20
15
10
3/7/1969
45
354 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΩΜΑΣ
355 ΤΣΑΓΚΑΣ
20
20
15
15
10
10
3/4/1970
24/1/1971
45
45
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
356 ΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
20
15
10
5/4/1971
45
357 ΖΑΡΟΥΛΕΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
20
15
10
12/5/1971
45
358 ΛΑΠΠΑ
ΛΥΓΙΑ
ΠΑΜΠΟΣ
20
15
10
7/9/1971
45
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
20
15
10
31/7/1972
45
20
15
10
30/10/1972
45
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20
15
10
21/8/1973
45
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
359 ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΜΙΧΑΗΛ
360 ΠΟΥΛΟΣ
ΠΗΓΑΣΗΣ
361 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
362 ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
20
15
10
7/10/1973
45
363 ΚΟΥΣΠΑΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
20
15
10
1/2/1974
45
ΒΑΝΑΚΛΙΩΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
364 Σ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20
15
10
8/2/1974
45
365 ΠΑΤΣΙΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20
15
10
22/3/1974
45
366 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
367 ΟΣ
ΗΛΙΑΣ
20
15
10
4/9/1974
45
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20
15
10
12/11/1974
45
368 ΓΑΛΑΝΟΥ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
20
15
10
17/11/1974
45
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
128, 124, 125,
127, 105, 126,
129, 116, 117
107, 124, 125,
127
124, 125, 127,
105, 126, 129
128, 127, 125,
124
116, 117
110, 108, 124,
125, 127, 105,
126, 129, 116,
117
127, 124, 125,
126, 129, 105,
116, 117
112, 128, 125,
124, 127
117, 116, 124,
125, 126, 127,
129, 105
125, 124, 127,
128
124, 125, 127,
126
116, 117, 124,
125, 126, 127,
129
108, 112, 128,
127, 124, 125
115, 117, 124,
125, 126, 127,
129
124, 127, 125,
129, 126, 128
110, 127, 125,
124, 126, 129,
116, 117
119, 116, 117,
129
109, 112, 124,
125, 127, 128
Σελίδα 19 από 54
369 ΛΙΑΔΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20
15
10
12/5/1975
45
370 ΜΟΥΤΣΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
20
15
10
27/5/1975
45
371 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20
15
10
1/7/1975
45
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
372 ΠΑΝΤΕΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΜΑΡΙΑ
373 Υ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
20
15
10
11/3/1976
45
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20
15
10
13/4/1976
45
374 ΓΚΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20
15
10
21/7/1976
45
375 ΓΙΑΒΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΟΣ
20
15
10
29/7/1976
45
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20
15
10
8/6/1977
45
ΚΙΜΩΝ
20
15
10
27/6/1977
45
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
376 ΤΖΙΩΛΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
377 ΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
378 ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΣ
379 Σ
20
15
10
13/8/1977
45
20
15
10
14/8/1977
45
380 ΣΠΥΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
20
15
10
7/10/1977
45
381 ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
20
15
10
24/1/1978
45
20
15
10
21/6/1978
45
20
15
10
29/6/1978
45
382 ΚΑΤΣΑΡΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
128, 124, 125,
127
127, 128, 124,
125, 126, 129,
116, 117, 105
124, 125, 127
116, 117, 124,
125, 126, 127,
129
124, 125, 105,
127
128, 124, 125,
127, 129, 126
124, 125, 126,
127, 129
128, 124, 125,
127
117, 125, 126
125, 124, 127,
116, 117
108
116, 117, 126,
129
128, 127, 125,
124, 112
128, 127, 124,
125
383 ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΘΩΜΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
384 ΣΑΤΜΑΡΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
20
15
10
11/8/1978
45
385 ΛΙΛΙΟΥ
ΧΑΪΔΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
20
15
10
8/6/1979
45
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
20
15
10
17/8/1979
45
20
15
10
10/9/1979
45
116, 117, 126
128, 124, 125,
127
124, 125, 127,
105, 126, 129
116, 117, 129,
126, 105
124, 125, 126,
127, 128, 129
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
20
20
15
15
10
10
15/7/1980
6/8/1980
45
45
124, 127, 128
386 ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΥΣΤΟΔΟΥΛ
387 ΜΑΤΘΑΙΑΔΗΣ ΟΣ
ΘΑΝΑΣΟΠΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
388 ΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
389 ΡΕΒΕΛΟΥ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
107
Σελίδα 20 από 54
390 ΡΕΝΤΙΦΗΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛ
391 ΟΥ
392 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥ
393 ΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
20
15
10
19/2/1981
45
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
20
20
15
15
10
10
25/2/1981
8/5/1981
45
45
20
15
10
8/6/1981
45
20
15
10
19/8/1981
45
ΗΛΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
394 ΟΣ
395 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΜΕΛΑΝΙΑ
396 ΓΑΥΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
397 ΣΑΜΠΑΝΗ
ΑΝΝΑ
398 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
399 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΕΛΕΝΗ
400 ΣΙΟΥΤΑ
20
15
10
12/9/1980
45
20
20
15
15
10
10
24/9/1980
26/12/1980
45
45
401 ΤΖΑΝΝΗ
ΙΣΙΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
Σ
402 ΝΟΥΛΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20
15
10
28/3/1982
45
20
20
20
15
15
15
10
10
10
20/11/1981
30/1/1982
1/2/1982
45
45
45
20
15
10
2/3/1982
45
108, 124, 125,
127
128, 127
112
124, 125, 128,
127
112, 128, 125,
127, 124, 126,
129
106, 107
124, 125, 128,
127
128, 112, 124,
127, 125
128, 124, 127,
125
107
124, 125, 127
403 ΑΛΕΞΙΟΥ
404 ΚΡΟΚΟΥ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔ
405 ΟΥ
406 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
407 ΠΑΣΑΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
20
20
15
15
10
10
19/5/1982
30/5/1982
45
45
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
20
20
15
15
10
10
10
2/7/1982
9/11/1982
2/11/1966
45
45
45
408 ΛΑΟΥΤΑΡΗ
409 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10
10
20/10/1964
17/11/1959
45
45
127, 124, 125
128, 127, 125,
126, 129, 124,
117, 116
112, 128, 125,
124
103
112, 128, 125,
124, 127
101, 103
116, 117
126, 129, 116,
117
116, 117
410 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΖΙΡΓΙΑΝΤΖΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
411 ΚΗΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
412 ΟΥ
15
20
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
15
15
15
10
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
15
10
10
10
22/7/1965
45
116, 117
ΜΙΧΑΗΛ
15
10
10
10
15/4/1968
45
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15
10
10
10
10/2/1969
45
116, 117
105, 116, 117,
126, 129
15
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 21 από 54
ΚΥΡΙΑΚΗ
413 ΤΣΙΜΠΙΔΗ
ΧΕΚΤΟΡ
414 ΝΤΙΛΟ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
415 Υ
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥ
ΕΛΠΙΣ
416 ΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
15
15
10
5
15
10
10
10/6/1974
26/9/1952
45
45
ΙΩΑΝΝΗΣ
15
5
15
10
12/7/1964
45
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
15
5
15
10
17/12/1965
45
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
15
5
15
10
13/8/1970
45
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
15
8
5
6
10
12/3/1958
44
15
8
5
6
10
31/7/1978
44
16/5/1986
43
10
417 ΚΑΡΑΛΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ
418 ΛΟΥ
ΓΑΡΥΓΑΛΛΑΚ
419 Η
ΚΟΥΤΡΕΛΑΚΟ
420 Υ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25
421 ΤΣΙΡΩΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
25
8
10
14/7/1982
43
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
25
8
10
31/5/1983
43
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
25
25
8
8
8
10
10
10
15/3/1984
12/7/1984
2/10/1984
43
43
43
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
25
8
10
15/11/1984
43
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
10
29/11/1982
43
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
422 Υ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
423 ΟΥ
ΑΝΝΑ
424 ΠΕΤΡΑ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
425 ΚΙΝΤΗ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
426 Υ
ΜΑΡΙΑ
427 ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
428 ΜΑΝΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
429 Υ
ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟ
ΣΟΦΟΥΛΑ
430 Υ
431 ΠΑΧΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑ
ΕΙΡΗΝΗ
432 ΚΗ
10
8
105, 107, 115,
116, 117, 124,
125, 126, 127,
128, 129
116, 117
105, 116, 117,
126, 129
124, 125, 127,
128
105, 116, 117,
126, 129
116, 117, 126,
129
124, 125, 127,
105, 129
125, 124, 127,
128
106, 105, 116,
117, 125, 126,
127, 129
112, 124, 125,
128, 127, 126,
129
106
103
112
128, 124, 127,
125, 112, 108
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20
8
5
10
30/11/1968
43
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20
8
5
10
7/1/1974
43
112, 128
117, 116, 124,
125, 127
127, 124, 126,
129
ΧΡΗΣΤΟΣ
20
5
8
10
9/3/1957
43
116, 117
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
20
5
8
10
4/6/1973
43
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20
5
8
10
8/1/1979
43
103, 112
124, 125, 128,
127, 126, 129,
105
8
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 22 από 54
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚ
ΖΩΗ
433 Η
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
15
8
10
10
13/3/1964
43
434 ΠΗΓΑΔΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛ
ΜΙΧΑΗΛ
435 ΟΣ
436 ΛΑΛΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΡΑΛ
437 ΒΑΡΖΑΒΕΤΙΑΝ ΜΑΡΙΕΛΙΖ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
15
8
10
10
12/9/1966
43
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15
15
10
10
8
8
10
10
21/1/1957
15/8/1972
43
43
ΛΕΩΝ
15
10
8
10
9/3/1973
43
438 ΜΠΑΜΠΟ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15
10
8
10
12/10/1974
43
439 ΜΟΥΛΑ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
15
10
8
10
22/8/1977
43
10
27/12/1980
43
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
440 ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΟΣ
15
8
10
441 ΦΑΚΙΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
25
6
10
3/8/1982
41
442 ΡΙΖΑΒΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΧΙΛΕΑΣ
25
6
10
14/12/1988
41
443 ΦΡΑΓΚΟΥ
1/12/1975
41
445 ΤΡΑΓΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΣ
446 ΦΥΣΙΛΑΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΠΑΤΟΥΔΑΚ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
447 Η
ΙΩΑΝΝΗΣ
448 ΝΤΑΣΙΟΣ
444 ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΟ
ΙΩΑΝΝΑ
449 Υ
450 ΜΠΟΧΑΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
451 ΒΑΣΙΛΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
452 ΓΚΙΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
20
15
6
20
5
6
10
5/12/1956
41
20
5
6
10
28/6/1966
41
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20
5
6
10
7/6/1970
41
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20
20
5
5
6
6
10
10
11/7/1970
14/4/1972
41
41
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
20
5
6
10
5/8/1972
41
20
5
6
10
21/11/1976
41
20
5
6
10
14/5/1979
41
20
5
6
10
8/7/1981
41
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
124, 125, 127,
126, 129
128, 125, 124,
127, 126, 129
124, 125, 127
124, 125, 127
106, 128, 127,
124, 125
116, 126, 129,
124, 125
116, 117, 124,
125, 126
116, 117, 124,
125, 126, 127,
129, 105
124, 125, 127,
128, 126, 117,
116
124, 125, 127,
126, 129, 116,
117
125, 124, 127,
129, 105, 126
115, 116, 126,
129
116, 117, 126,
129
126, 129, 105,
116, 117
128, 124, 127,
125, 129, 116,
105, 126
124, 125, 126
105, 116, 117,
126, 129, 124,
125, 127
124, 125, 127
108, 124, 125,
126, 127, 129
124, 125, 126,
127, 129
Σελίδα 23 από 54
453 ΓΕΡΟΝΙΚΟΥ
454 ΒΑΝΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΟΝΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΑΝΕΤΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15
15
15
15
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
459 Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15
10
6
460 ΚΕΠΑ
461 ΤΣΙΦΤΣΗΣ
462 KAPLLANI
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
PET
15
15
10
6
25
5
ΘΩΜΑΣ
25
5
25
41
41
8/4/1964
4/3/1966
28/9/1966
27/1/1981
41
41
41
41
10
9/12/1957
41
10
10
7/8/1967
26/10/1970
11/4/1985
41
41
40
10
21/6/1986
40
15
18/7/1982
40
25
15
10/9/1982
40
25
15
15/9/1982
40
467 ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25
15
13/10/1982
40
468 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
469 ΚΟΡΔΙΤΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
25
25
15
15
17/10/1982
20/1/1983
40
40
470 ΜΠΙΡΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
25
15
16/2/1983
40
471 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
472 ΚΑΚΚΙΝΑΚΟΥ
ΚΑΛΑΠΟΘΑΡ
473 ΑΚΟΥ
474 ΧΙΟΝΗ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥ
475 ΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
25
15
15
6/3/1983
3/5/1983
40
40
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΛΕΑΝΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
25
25
15
15
24/5/1983
20/6/1983
40
40
112
116, 117, 124,
125, 126, 127,
129
116, 117, 126
117, 116
106, 116
116, 117, 124,
125, 126, 127,
129
124, 125, 127,
129, 116, 117
116, 117
116, 117
124, 127, 126,
125, 129, 117
124, 125, 127,
129, 126
108, 112, 128,
125, 124, 127
108, 112, 125,
128, 127, 124
103, 101, 112,
124, 125, 127,
128
108, 117, 116,
125, 124, 126,
127, 128, 129
103
117, 124, 125,
126, 116, 127,
128, 129
124, 125, 127,
126, 129, 116,
117, 105
104
112, 128, 124,
127, 125
103, 101
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
25
15
5/7/1983
40
123
ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ
ΤΣΕΛΙΚΗΣ
ΝΑΤΣΗΣ
ΜΑΥΡΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
DORJAN
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
463 ΚΟΥΒΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
464 Υ
465 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
466 ΨΑΡΡΕΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
15
15
8
8
8
8
6
6
116, 117
5/11/1978
16/4/1981
455
456
457
458
20
20
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
10
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 24 από 54
25
15
30/7/1983
40
112, 128, 127,
124, 125
ΜΑΡΙΑ
477 ΑΛΟΪΖΙ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
478 ΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
25
15
14/12/1983
40
124, 125, 127
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
15
18/4/1984
40
479 ΣΤΡΟΥΖΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
25
15
18/7/1984
40
480 ΧΑΛΕΠΑΚΗ
481 ΠΟΛΙΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
25
25
15
15
23/9/1984
30/10/1984
40
40
482 ΚΑΤΣΩΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
25
15
16/1/1985
40
108, 127
112, 124, 125,
127, 128
107, 112, 124,
125, 127, 128
103, 101
107, 124, 125,
127, 128
103, 124, 125,
101, 127, 112,
128
108, 112, 124,
125, 127, 128
103
112, 124, 125,
126, 127, 128,
129
108, 112, 128,
124, 127, 125
124, 117, 116,
105, 126, 127,
129
476 ΤΣΙΚΡΙΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
483 ΚΩΣΤΑΓΙΟΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚ
ΙΩΑΝΝΑ
484 Η
485 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
25
15
19/1/1985
40
25
25
15
15
11/5/1985
16/5/1985
40
40
486 ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
25
15
23/7/1985
40
487 ΒΥΘΟΥΛΚΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
25
15
5/9/1985
40
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
25
15
16/11/1985
40
ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25
25
15
15
24/11/1985
11/3/1986
40
40
ΑΝΝΑ
488 ΜΠΑΣΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
489 ΔΡΟΣΟΥ
490 ΓΚΙΟΥΣΗ
101, 103
107
125, 124, 112,
128, 127, 126,
129, 116, 117
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
491 ΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
492 ΓΙΑΤΡΑΣ
25
15
9/4/1986
40
25
15
25/4/1986
40
493 ΒΛΑΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
15
19/6/1986
40
494 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΗΓΑΣ
25
15
21/7/1986
40
112
128, 127, 124,
125, 129, 126,
116, 117
124, 125, 126,
127, 129, 112
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25
15
12/9/1986
40
101, 103
495 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 25 από 54
ΔΡΑΜΟΥΝΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
496 ΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
15
17/10/1986
40
497 ΑΓΓΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25
15
27/10/1986
40
498 ΚΡΑΝΙΩΤΗ
ΑΡΕΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
15
30/11/1986
40
499 ΤΣΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25
15
20/12/1986
40
500 ΧΑΤΣΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
25
15
12/5/1987
40
501 ΚΑΠΕΡΝΕΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
25
15
10/8/1987
40
502 ΜΑΤΖΑΒΡΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
25
15
28/8/1987
40
ΣΟΦΙΑ
503 ΠΕΘΑΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
504 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
505 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ
506 ΥΛΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛ
ΙΑ
507 ΚΑΛΚΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
25
15
9/12/1987
40
25
15
9/12/1987
40
25
15
13/2/1988
40
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25
15
14/3/1988
40
ΜΙΧΑΗΛ
25
15
30/4/1988
40
508 ΜΠΙΜΗ
509 ΚΟΡΔΑΛΗΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
25
25
15
15
6/5/1988
23/9/1988
40
40
510 ΜΟΥΓΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
25
15
5/10/1988
40
511 ΣΙΩΜΟΣ
512 ΣΤΕΦΑΝΟΥ
513 ΚΛΑΠΑΚΙΔΗ
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙ
514 ΑΝΝΗ
ΑΞΙΟΓΛΟΥ
515 ΑΚΤΖΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΝΑ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
25
25
15
15
15
26/12/1988
19/1/1989
4/3/1989
40
40
40
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
25
15
5/7/1989
40
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
20/9/1966
40
20
10
10
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
103
107, 112, 124,
125, 128, 127
107, 124, 125,
127
125, 126, 124,
127, 129, 116,
117, 105
110, 124, 125,
127, 128, 112,
116, 126, 129,
117, 105
112
105, 107, 112,
124, 125, 126,
127, 129
128, 112, 127,
124, 125, 129,
126
110, 128, 124,
125, 127
110, 112
128, 127, 124,
126, 129
104
108, 128, 124,
127, 125
124, 125, 127
112, 124, 125,
127, 128
124, 125, 127,
128
112, 128
107, 112, 128
109
124, 125, 127,
116, 117
Σελίδα 26 από 54
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
516 ΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ
517 ΣΙΝΝΗΣ
518 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
519 ΟΣ
520 ΜΕΛΑΣ
20
10
20
10
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10
8/3/1968
40
10
7/10/1953
40
10
10
27/2/1960
40
20
10
10
19/3/1960
40
20
10
10
2/10/1962
40
521 ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
522 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
523 ΟΥ
20
20
10
10
10
10
10/11/1962
17/9/1964
40
40
20
10
10
13/12/1965
40
524 ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
525 ΒΙΓΓΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
20
20
10
10
10
10
27/2/1967
14/11/1967
40
40
526 ΓΟΥΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20
10
10
5/6/1969
40
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20
10
10
11/6/1969
40
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
20
10
10
11/10/1969
40
20
10
10
31/7/1970
40
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
20
10
10
18/9/1971
40
531 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20
10
10
19/6/1972
40
532 ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
20
10
10
29/8/1972
40
533 ΦΑΡΔΕΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
20
10
10
6/12/1972
40
534 ΒΟΥΒΟΥΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ
20
10
10
4/6/1973
40
ΑΡΕΤΗ
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
527 ΟΥ
528 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΝΑ
529 ΤΣΙΤΣΑΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟ
ΜΑΡΙΑ
530 ΥΛΟΥ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
116, 117
116, 117, 126,
129
126, 129, 105,
116, 117
116, 117, 126,
129
116, 117
116, 117, 124,
125, 126, 127,
129, 105
116, 117
114, 124, 125,
127, 117, 116
124, 125, 127,
117, 116
116, 117
124, 125, 126,
127, 129, 105,
116, 117
125, 126, 124,
127, 129, 105,
117
125, 127, 124,
126, 129, 105,
116, 117
112, 128, 125,
127, 124
103
116, 117, 124,
125, 126, 127
124, 125, 127,
105, 116, 126,
117, 129
117, 116, 124,
125, 126, 127,
105, 129
125, 124, 127,
116, 117, 105
Σελίδα 27 από 54
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙ
ΣΟΦΙΑ
535 ΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
20
10
10
8/12/1973
40
536 ΤΣΑΛΙΚΗ
ΚΑΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20
10
10
6/5/1976
40
537 ΧΟΥΛΙΑΡΑ
ΑΡΕΤΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
20
10
10
20/7/1980
40
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
20
5
15
29/6/1973
40
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
540 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΟΣ
20
5
15
8/11/1975
40
20
10
10
18/9/1952
40
ΓΕΩΡΓΙΑ
541 ΣΑΛΙΑΡΗ
ΠΑΠΑΔΟΓΓΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
542 Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20
10
10
18/5/1953
40
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
20
10
10
16/7/1953
40
543 ΤΖΕΦΡΩΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
20
10
10
25/9/1959
40
538 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
539 ΓΡΑΒΙΑ
ΝΙΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
544 ΚΕΡΑΜΙΩΤΟΥ ΒΑΓΙΑΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΘΩΜΑΣ
545 ΛΟΥ
ΚΕΡΑΜΙΤΖΟΓ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
546 ΛΟΥ
20
10
10
22/8/1960
40
20
10
10
1/1/1966
40
20
10
10
22/3/1966
40
547 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
20
10
10
15/4/1970
40
548 PALAZOVA
IANNA
JEKO
20
10
10
9/9/1970
40
549 ΚΟΚΚΙΝΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
20
10
10
24/10/1970
40
550 ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ
20
10
10
17/5/1971
40
551 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20
10
10
25/5/1971
40
ΧΡΗΣΤΟΣ
20
10
10
24/7/1971
40
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20
10
10
17/12/1972
40
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
552 ΚΙΤΣΙΟΣ
ΜΟΡΦΟΒΑΣΙ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
553 ΛΗ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
116, 117, 126,
129, 124, 125,
127
128, 127, 124,
125
116, 117, 126,
129, 105
103, 112, 124,
125, 127
127, 124, 125,
126, 129
115, 116, 117,
126, 129
124, 125, 126,
116, 117, 105
116, 117, 105,
126, 129
112, 124, 125,
126, 127, 128,
129, 105, 116,
117
116, 117
112, 128, 124,
125, 127
105, 116, 117,
129
124, 125, 127,
128
113, 128, 127,
124, 125, 129,
126, 105, 116,
117
106, 124, 125,
127
124, 125, 127,
128
116, 117, 124,
125, 127, 105
116, 117, 105,
129, 126
128, 124, 125,
127
Σελίδα 28 από 54
554 ΚΟΥΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔ
ΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
Σ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΣ
555
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
556 ΧΡΟΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ
20
10
10
21/1/1973
40
20
10
10
7/6/1973
40
20
10
10
17/7/1973
40
557 ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛ
558 ΟΣ
ΧΤΑΖΟΠΟΥΛΟ
559 Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20
10
10
1/5/1975
40
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
20
10
10
11/9/1975
40
20
10
10
10/10/1975
40
560 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20
10
10
6/6/1976
40
561 ΤΖΑΝΙΜΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20
10
10
20/9/1977
40
562 ΚΑΚΑΦΙΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
20
10
10
3/1/1978
40
563 ΣΑΒΒΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
20
10
10
21/3/1978
40
564 ΓΑΛΑΝΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
20
10
10
11/8/1978
40
ΓΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΣ
ΠΑΝΑΝΟΣ
565 ΟΥ
20
10
10
27/11/1979
40
566 ΜΟΥΡΓΙΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΣ
567 ΛΟΥ
20
10
10
8/1/1980
40
20
10
10
15/9/1980
40
568 ΧΑΝΟΥΖΑ
20
10
10
16/10/1981
40
10
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
569 ΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
570 ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
571 ΓΚΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
20
15
15
10
10
1/2/1982
27/3/1961
40
40
15
15
10
12/5/1961
40
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
116, 117
117, 116, 126,
129, 105, 124,
125, 127
117, 116, 124,
127, 125
108, 125, 127,
128
128, 127, 124,
125
116, 117
105, 126, 129,
116, 117, 124,
125, 127
117, 116, 126,
129, 125, 124,
127
128, 127, 125,
129, 126, 124,
117, 116, 105
105, 126, 129,
124, 125, 127,
116, 117
114, 112, 124,
128, 127, 125
112, 124, 125,
128, 127, 126,
129
112, 128, 127,
125, 124, 108
104, 128, 127,
124, 125
128, 127, 125,
124, 126, 129
116, 117, 124,
125, 126, 129,
105
115, 116, 117
124, 127, 125,
126, 129, 105
Σελίδα 29 από 54
ΚΑΡΑΓΩΡΓΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
572 ΜΠΟΪΚΑ
ΕΛΕΝΗ
573 ΓΑΒΑΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΑΚΩΒ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15
15
15
15
10
10
27/5/1965
1/8/1970
40
40
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ
ΑΝΝΑ
574 Υ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
575 ΑΝΔΡΕΟΥ
576 ΒΕΪΟΓΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
15
15
15
15
15
10
10
10
15
3/6/1974
28/1/1978
18/11/1963
40
40
40
577 ΜΠΑΖΑΪ
ΒΑΛΤΕΡ
15
10
15
22/3/1977
40
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15
5
10
10
11/12/1964
40
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
PANDELI
15
5
10
10
9/1/1966
40
15
15
5
5
10
10
10
10
4/4/1967
8/8/1971
40
40
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
15
15
5
5
10
10
10
10
19/4/1976
11/2/1981
40
40
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
15
15
10
7/7/1952
40
585 ΤΣΟΥΤΣΑ
ΤΣΟΥΧΑΝΤΑΡ
586 ΗΣ
ΔΗΜΑΓΙΑΝΝ
587 Η
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
Σ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΣ
15
15
10
6/2/1956
40
15
15
10
8/4/1960
40
15
15
10
27/5/1960
40
588 ΣΑΡΡΙΚΟΥ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
15
15
10
28/6/1960
40
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15
15
10
12/4/1961
40
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15
15
10
2/3/1962
40
ΠΡΑΝΒΕΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
578 ΦΡΑΓΚΙΑΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙ
ΕΛΕΝΗ
579 ΩΤΗ
580 ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΣΟΦΙΑ
VLADIMIR
581 DHAME
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
582 ΣΟΛΔΑΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
583 ΓΕΡΑΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔ
ΣΟΦΙΑ
584 ΟΥ
589 ΚΟΥΚΟΥΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΕΝΕΤΑΤΟ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
590 Υ
591 ΤΡΟΥΛΑΤΖΗ
15
15
10
17/3/1963
40
592 ΜΥΡΜΙΓΚΙΑ
593 ΔΑΜΗΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15
15
15
15
10
10
27/11/1963
23/10/1965
40
40
594 ΒΟΡΔΩΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΩ
15
15
10
16/2/1968
40
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
129, 126, 117,
116
124, 125, 127
124, 127, 125,
126, 129, 116,
117
127, 116, 117
116, 117
105, 116, 117,
124, 127
116, 117, 124,
125, 126, 127
128, 127, 125,
124, 117, 116
116, 117, 126,
129, 105
116, 117
103, 117, 116,
105, 124, 125,
127, 126, 129
128, 127, 116
123, 124, 125,
126, 127
126, 129, 116,
117
116, 117, 126,
129
124, 115, 127,
126, 129
124, 125, 127,
129
116, 126, 129,
105, 117
124, 125, 127,
126, 129
116, 117, 126,
129, 105
116, 117
124, 125, 127
112, 124, 125,
127, 128, 116
Σελίδα 30 από 54
595 ΚΡΑΛΛΗ
ΜΑΡΙΑ
596 ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ ΛΙΒΑΔΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔ
ΦΩΤΙΟΣ
597 ΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15
15
10
1/6/1968
40
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
15
15
10
1/12/1968
40
ΑΝΕΣΤΗΣ
15
15
10
13/4/1970
40
15
15
10
3/9/1970
40
128, 127, 125,
124, 129, 126,
105
ΚΟΛΛΑΡΟΣ
598 ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
599 ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
15
15
10
17/2/1971
40
112, 128
124, 125, 127,
126, 129, 128
112, 124, 125,
127, 128, 105,
126, 129
117, 116, 125,
126, 129
15
15
10
20/8/1971
40
116, 117
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15
15
15
15
10
10
9/5/1972
15/1/1973
40
40
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15
15
10
25/1/1973
40
15
15
15
15
15
15
10
10
10
15/6/1974
29/12/1974
24/6/1975
40
40
40
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΟΣ
15
15
10
30/3/1976
40
15
15
10
16/5/1976
40
ΑΝΔΡΕΑΣ
15
15
10
20/1/1977
40
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
15
15
10
28/7/1977
40
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
15
15
15
15
10
10
7/3/1978
3/6/1978
40
40
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΗ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
15
15
15
15
10
10
4/8/1978
1/1/1979
40
40
600 ΜΠΑΚΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤ
ΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΟΥΡΓΟΠΟΥ
601 ΛΟΥ
602 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥ
603 ΛΟΥ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔ
604 ΟΥ
605 ΡΟΖΙΚΗ
606 ΞΥΠΤΕΡΑΣ
607 ΙΟΡΔΑΝΟΥ
608 ΠΛΥΣΤΑΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
609 ΚΛΑΔΗΣ
ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
610 Σ
611 ΜΠΕΛΚΑ
612 ΖΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛ
613 ΟΥ
614 ΨΥΧΟΓΙΟΥ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
116, 117, 124,
125, 126, 129
116, 117
124, 125, 126,
105, 127, 129
108, 112, 124,
125, 127
127, 125, 124
115, 116, 117
105, 126, 129,
116, 117, 124,
125, 127
124, 125, 127,
128
116, 117, 124,
125, 126, 127,
129
116, 117, 126,
129
128, 125, 124,
127
103
112
116, 117
Σελίδα 31 από 54
615 ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
15
15
10
26/3/1979
40
616 ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
15
15
10
14/6/1979
40
617 ΜΑΣΟΥΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
15
15
10
20/6/1979
40
618 ΠΑΠΠΑ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥ
619 ΛΟΥ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥ
620 ΛΟΣ
621 ΚΑΡΑΒΙΑ
ΕΛΕΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15
15
10
12/7/1979
40
109, 112, 128,
127, 124, 125
123, 116, 117,
125, 126, 129,
124, 127, 105
103, 124, 125,
126, 127, 128,
129, 105, 116,
117, 112
124, 125, 127,
105, 126, 129,
116, 117
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15
15
10
10/9/1979
40
128, 127, 124
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
15
15
15
15
10
10
27/9/1979
15/10/1979
40
40
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15
15
10
24/10/1979
40
108
106
112, 124, 125,
126, 127, 128,
129, 116, 117,
105
125, 126, 124,
127, 129, 117,
116, 105
128, 124, 125,
126, 127
105, 126, 129,
124, 125, 127
112, 124, 125,
128, 127, 116,
105, 126, 129
112, 128, 125,
127, 124
112, 124, 127,
125, 128
124, 125, 127,
128
103, 101, 125,
126, 104, 105
112, 128, 124,
125, 127
622 ΜΑΛΤΑΜΠΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
623 ΙΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛ
ΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
624 ΠΟΥΛΟΥ
15
15
10
11/11/1979
40
15
15
10
18/12/1979
40
625 ΚΑΣΚΑΝΤΙΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
15
15
10
6/3/1980
40
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠ
ΕΛΕΝΗ
626 ΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15
15
10
24/6/1980
40
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
15
15
10
23/12/1980
40
15
15
10
18/1/1981
40
15
15
10
21/3/1981
40
ΜΙΧΑΗΛ
15
15
10
2/4/1981
40
ΠΙΝΔΑΡΟΣ
15
15
10
19/11/1981
40
627 ΠΑΤΣΙΑΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
628 ΘΕΟΔΩΡΗ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
629 Υ
ΒΑΣΙΑ
630 ΠΑΣΠΑΛΗ
ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝ ΝΕΦΕΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
631 ΝΗ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 32 από 54
632 ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛ
ΣΟΦΙΑ
633 ΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
634 ΓΙΑΪΤΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
15
15
10
14/1/1982
40
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15
15
15
15
10
10
7/2/1982
21/4/1982
40
40
635 ΤΣΕΛΑΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
15
15
10
15/6/1984
40
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15
15
10
21/6/1984
40
5/6/1959
38
10
8/12/1961
38
ΠΑΥΛΟΣ
636 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
637 ΚΑΡΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
20
8
8
10
ΣΑΦΑΚΟΠΟΥ
ΜΑΡΙΑ
638 ΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
20
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ
639 ΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
640 Υ
ΔΗΜΗΤΡΑ
641 ΚΑΒΙΔΑ
ΘΩΜΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20
8
10
2/10/1954
38
20
20
8
8
10
10
17/11/1957
4/3/1967
38
38
642 ΚΕΡΑΜΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
643 ΚΟΡΜΠΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20
20
8
8
10
10
4/7/1968
27/3/1971
38
38
644 ΖΕΡΒΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20
8
10
21/6/1974
38
645 ΖΑΦΕΙΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
20
8
10
7/9/1974
38
ΙΩΑΝΝΑ
646 ΜΟΡΦΗ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥ
ΕΛΕΝΗ
647 ΛΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
20
8
10
12/3/1975
38
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
20
8
10
6/3/1976
38
648 ΚΤΙΣΤΑΚΗ
ΜΑΡΚΕΛΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
20
8
10
25/4/1977
38
649 ΚΑΡΕΛΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
20
8
10
18/8/1979
38
650 ΚΑΪΜΑΚΗ
651 ΕΞΑΡΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
20
20
10
10
24/10/1973
21/7/1976
38
38
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
8
8
128, 125, 124,
127, 129, 126,
105, 116, 117
112, 128, 124,
127, 125
124, 128, 127
116, 117, 124,
125, 126, 127,
129
116, 117, 126,
129
116, 117, 124,
125, 126, 127,
129
108, 107, 112,
124, 125, 127,
128
115, 116, 117,
119, 124, 125,
126, 127
116, 117
112
112, 127, 128,
124, 125
127, 124, 125
112, 128, 127,
124, 125, 117,
116
124, 125, 126,
127
125, 124, 128,
127
123
112, 128, 124,
125, 127
105, 126, 117,
129, 116
124, 125, 127,
128, 129
124, 127, 128
Σελίδα 33 από 54
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΣ
15
8
5
10
2/6/1970
38
15
8
5
10
25/8/1972
38
105, 126, 129,
116, 117, 124,
125, 127, 128
124, 125, 127,
105, 129, 126
108, 124, 125,
127, 128
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15
15
15
5
5
5
8
8
8
10
10
10
3/1/1951
25/11/1957
10/3/1962
38
38
38
116, 117
116, 117
116, 117
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15
15
5
5
8
8
10
10
30/9/1962
11/12/1967
38
38
116, 117
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
15
5
8
10
21/10/1980
38
ΜΟΙΡΑΖΓΕΝΤ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Σ
661 Η
15
5
10
13/3/1968
38
662 ΜΗΤΣΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
15
30/3/1954
37
663 ΡΩΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
652 ΜΙΔΗΣ
15
8
5
653 ΜΠΑΚΟΥΔΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
654 ΠΑΤΡΙΝΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
655 Σ
656 ΣΤΑΥΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
657 ΛΕΒΕΝΤΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ
ΜΑΡΙΑ
658 Υ
ΓΕΩΡΓΙΑ
659 ΒΕΝΕΤΟΥ
660 ΛΙΓΝΟΥ
664 ΥΦΑΝΤΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΣ
10
8
8
6
8
18/2/1975
38
20
10
6
15/9/1978
36
20
10
6
23/5/1981
36
8/9/1954
36
665 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
20
ΝΙΚΟΛΑΪ
666 ΤΙΣΣΚΙΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ
ΤΟΥΛΑ
667 Υ
ΝΙΚΟΛΑΪ
20
6
10
13/12/1952
36
ΘΩΜΑΣ
20
6
10
20/7/1955
36
668 ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
20
6
10
29/3/1964
36
669 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΛΠΙΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20
6
10
20/2/1971
36
670 ΣΑΜΑΡΑ
671 ΦΑΡΑΚΛΟΥ
ΝΙΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
20
6
10
20/12/1975
26/1/1982
36
36
672 ΣΠΥΡΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6
10
15/6/1960
36
ΑΝΝΑ
8
15
15
8
8
5
5
8
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
116
124, 125, 127,
128
105, 116, 117,
124, 125, 126,
127, 129
124, 125, 127,
129
124, 125, 117,
116
105, 126, 129,
116, 117
116, 117, 126,
129, 105
117, 116, 126,
115
116, 117
125, 126, 129,
127, 128, 117
112
124, 127, 125,
129, 126, 105,
116, 117, 123
106
122, 116, 117,
126, 129, 105
Σελίδα 34 από 54
ΦΩΤΕΙΝΗ
673 ΠΑΠΑΔΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
674 ΣΤΕΦΟΥ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ
675 ΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
676 ΤΣΙΤΣΙΠΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
677 ΒΑΖΑΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
15
15
5
5
6
6
10
10
19/5/1969
22/4/1981
36
36
128, 124, 125,
127
104
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
25
10
26/11/1982
35
101, 103
25
10
4/3/1983
35
ΠΑΧΩΜΙΟΣ
25
10
19/3/1983
35
103, 101
128, 105, 116,
117
128, 127, 129,
126, 105, 116,
117
112
678 ΚΑΤΣΙΔΟΥΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
679 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ
Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
680 ΒΑΡΣΟΥ
25
25
10
10
1/9/1983
25/10/1983
35
35
25
10
18/2/1984
35
681 ΜΠΙΛΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
25
10
12/3/1984
35
ΦΩΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
25
25
10
10
20/1/1985
12/8/1985
35
35
25
10
31/10/1985
35
1/1/1987
35
10
5/1/1988
28/7/1982
35
35
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠ
ΓΕΩΡΓΙΑ
682 ΟΥΛΟΥ
683 ΧΑΛΙΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
684 ΔΟΥΚΑΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΛΑΥΚΗ
125, 124, 127
128, 112, 124,
127
101, 103, 112,
124, 125, 127,
128
116, 117
124, 112, 127,
128, 125
112, 128, 124,
127, 108, 125
685 ΣΤΕΡΙΩΤΗ
ΜΠΙΖΟΠΟΥΛ
ΖΩΗ
686 ΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
687 ΦΡΑΓΚΑΚΗ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
25
10
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
25
25
10
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
688 ΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
25
10
31/8/1982
35
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
10
26/9/1982
35
ΧΡΗΣΤΟΣ
25
10
1/12/1982
35
ΜΙΧΑΗΛ
ΗΛΙΑΣ
25
25
10
10
28/12/1982
16/1/1983
35
35
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
25
10
8/7/1983
35
124
124, 126, 116,
117
127, 125
128, 125, 124,
127, 126, 129
25
10
9/8/1983
35
116, 117
ΧΑΡΙΤΙΝΗ
689 ΠΑΝΤΕΛΙΑ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛ
ΜΑΡΙΑ
690 ΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
691 ΠΙΣΙΜΙΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
692 ΚΑΡΑΛΙΑΣ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝ
ΜΑΡΙΑ
693 ΑΚΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
694 ΒΙΑΝΕΛΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
104
116, 117
127, 128, 125,
124, 129, 126,
117, 116
124, 125, 127,
128, 129, 126
Σελίδα 35 από 54
695 ΜΑΛΛΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25
10
20/11/1983
35
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΕΡΑΣ
696 ΜΙΧΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛ
ΕΛΕΝΗ
697 ΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΑΜΥΝΩΝΔ
ΑΣ
25
10
17/12/1983
35
ΙΩΑΝΝΗΣ
25
10
30/1/1984
35
698 ΜΙΓΑΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
25
10
14/3/1984
35
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
699 ΘΑΝΟΣ
ΚΑΡΑΒΒΑΡΙΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
700 Σ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΟ
ΜΑΡΙΑ
701 ΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
10
1/4/1984
35
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
10
4/4/1984
35
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
25
10
30/4/1984
35
702 ΛΟΥΙΖΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
25
10
7/7/1984
35
ΕΛΕΝΗ
106
124, 125, 126,
127, 128, 116,
117, 105, 129
101, 103, 112,
128
112, 124, 125,
127, 128
124, 125, 126,
127, 129
103, 101, 124,
125, 128, 127
109, 112, 124,
125, 128, 127
124, 125, 126,
127, 128
116, 117, 126,
129, 125, 127,
105, 124
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
703 ΜΥΡΜΙΓΚΙΑΣ ΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
704 ΤΣΕΦΕΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
25
10
3/9/1984
35
25
10
11/9/1984
35
705 ΚΑΣΙΜΑΤΗ
706 ΦΑΚΙΝΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
25
25
10
10
22/10/1984
20/7/1985
35
35
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25
10
6/8/1985
35
103, 109
110, 112, 116,
124, 127, 126
124, 127, 128
125, 124, 127,
126, 129
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25
10
26/11/1985
35
112, 127, 124
25
10
27/1/1986
35
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
25
10
6/3/1986
35
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25
10
29/3/1986
35
104
112, 124, 125,
126, 127, 128,
129, 117, 116
107, 112, 128,
129, 127, 124,
125
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25
10
29/5/1986
35
116, 117
25
25
10
10
24/6/1986
5/7/1986
35
35
124, 125, 127
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
707 ΨΑΛΤΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
708 ΛΟΥ
709 ΤΖΕΡΕΜΕ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
710 ΖΩΝΤΗΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
711 ΡΟΥΦΑΝΗ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
712 ΠΟΥΛΟΥ
713 ΛΙΑΝΗΣ
714 ΜΠΟΤΣΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΒΑΡΟΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
110
Σελίδα 36 από 54
ΦΩΤΕΙΝΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟ
ΜΑΤΙΝΑ
715 Υ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛ
ΑΝΔΡΕΑΣ
716 ΟΣ
717 ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
25
10
23/8/1986
35
ΗΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
25
25
10
10
12/9/1986
8/11/1986
35
35
718 ΧΑΤΖΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25
10
20/12/1986
35
719 ΚΟΥΜΠΥΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25
10
1/1/1987
35
720 ΔΗΜΑ
ΑΡΙΕΝΤΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΙΛΩΤΑ
25
10
22/2/1987
35
ΙΩΑΝΝΗΣ
25
10
17/4/1987
35
722 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25
10
10/8/1987
35
723 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25
10
10/8/1987
35
724 ΜΑΡΓΩΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
10
11/8/1987
35
725 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
25
10
19/8/1987
35
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
10
13/9/1987
35
721 ΤΡΑΝΤΑ
726 ΜΩΡΟΓΙΩΡΓΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩ
ΙΩΑΝΝΑ
727 ΤΗ
ΘΕΟΦΑΝΑΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
728 Σ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25
10
18/10/1987
35
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25
10
19/10/1987
35
729 ΧΡΥΣΑΦΗΣ
730 ΓΟΛΕΜΗ
731 ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
25
25
10
10
10
27/10/1987
28/11/1987
27/1/1988
35
35
35
732 ΒΕΝΕΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25
10
1/2/1988
35
733 ΣΑΧΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
25
10
14/2/1988
35
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
124, 127, 129,
125, 126, 105,
116, 117
125, 127, 124,
126, 116, 117
124, 125, 127
124, 125, 127,
126, 105, 129,
116, 117, 115
108, 105, 125,
124, 127, 126,
129
107, 128, 127,
129, 124, 125,
126
106, 105, 124,
125, 126, 129
103, 104, 125,
127, 128, 112
110, 124, 125,
127
124, 125, 127,
128
112, 124, 125,
126, 127, 128,
129, 116, 117
107, 124, 125,
127, 128, 126,
129, 116, 117
112, 128, 127,
124
124, 125, 127,
128
124, 125, 127,
128
104
127, 125, 124
117, 125, 129,
116
124, 125, 127,
128
Σελίδα 37 από 54
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
25
10
21/5/1988
35
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25
25
10
10
24/5/1988
9/6/1988
35
35
104, 112, 128,
127, 125, 124,
129, 126
124, 126, 127,
129
124, 125, 127
ΜΠΕΡΙΚΟΠΟΥ
ΑΛΚΗΣΤΗ
734 ΛΟΥ
735 ΑΝΕΖΙΡΗ
736 ΓΑΛΑΝΗ
737 ΜΕΤΑΞΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
25
10
27/6/1988
35
116, 117
738 ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΡΕΤΗ
739 ΓΑΚΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
25
10
10
15/8/1988
12/9/1988
35
35
116, 117
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
25
10
6/10/1988
35
107
116, 117, 124,
125, 126, 127,
129
25
10
14/10/1988
35
107, 112
25
10
1/12/1988
35
25
10
20/12/1988
35
117, 116
116, 117, 126,
125
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
740 ΟΣ
741 ΣΧΙΝΑ
742 ΜΠΑΡΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
743 ΚΑΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
744 ΣΑΡΑΝΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
25
10
9/6/1989
35
107, 125
745 ΦΟΥΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
25
10
27/9/1989
35
746 ΓΛΕΖΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
25
10
5/10/1989
35
747 ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
25
10
8/10/1989
35
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
748 ΣΥΡΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
749 ΤΣΑΚΑΛΗ
ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
750 Σ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
751 ΓΟΡΝΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25
25
10
10
2/12/1989
20/1/1990
35
35
25
25
10
10
16/3/1990
26/4/1990
35
35
25
10
16/8/1990
35
104
107, 112, 128,
124, 125, 127
116, 129, 126,
124, 105
116, 117, 126,
125, 127, 129,
124, 105
106
116, 117, 125,
127, 126, 129
116, 117
107, 112, 128,
124, 125, 127,
126, 129
25
10
26/9/1990
35
25
10
9/10/1990
35
752 ΣΑΚΚΕΤΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟ
753 ΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ
754 Υ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΗΛΙΑΣ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
106
124, 125, 127,
116, 117
Σελίδα 38 από 54
ΙΩΑΝΝΗΣ
755 ΜΕΤΑΞΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
756 ΟΥΛΟΥ
25
10
16/10/1990
35
25
10
4/11/1990
35
757 ΦΕΙΔΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
25
10
24/11/1990
35
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
10
2/3/1991
35
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
759 ΚΑΡΟΥΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ
ΘΕΟΔΩΡΑ
760 ΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ
761 ΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
25
10
18/8/1991
35
116, 117, 124,
125, 127
107, 105, 124,
127, 125
124, 105, 125,
126, 127, 116,
117, 129
116, 117, 124,
125, 126, 127,
129
128, 124, 125,
127, 116, 117
25
10
19/6/1992
35
124, 125, 127
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
25
10
23/6/1992
35
762 ΣΟΥΧΛΕΡΗΣ
763 XHAVARA
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
PETRO
10
20
5
4/7/1992
12/5/1952
35
35
116, 117, 128
125, 126, 127,
129, 116, 117,
124, 128
116, 117
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
758 Η
ΧΡΗΣΤΟΣ
SPIRO
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΛΕΝΗ
25
10
764 ΠΑΣΑΛΗ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
765 ΟΥ
ΑΓΑΠΙΟΣ
20
5
10
18/12/1954
35
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
20
5
10
5/7/1962
35
766 ΚΑΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20
5
10
27/6/1963
35
ΜΠΟΓΙΟΠΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
767 ΛΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
20
5
10
27/9/1963
35
768 ΣΑΚΚΑ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
20
5
10
1/10/1963
35
769 ΜΠΡΑΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20
5
10
10/6/1965
35
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
20
20
5
5
10
10
13/5/1967
25/11/1967
35
35
20
5
10
22/11/1969
35
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
770 ΑΝΤΕΡΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
771 ΜΠΩΚΟΥ
772 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
773 ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
20
5
10
28/6/1970
35
774 ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
20
5
10
19/12/1972
35
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
127, 129, 124
116, 117, 126,
129, 105
124, 125, 127,
128
116, 117, 105,
126, 129, 124,
125, 127
126, 129, 105,
116, 117
116, 117, 105,
126, 129
108, 112, 124,
125, 127, 128
112
116, 117
126, 125, 124,
127, 129
117, 116, 124,
125, 127
Σελίδα 39 από 54
112, 124, 125,
127, 128
775 ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ
ΔΙΑΚΑΚΗΣ
776 ΠΑΡΙΑΝΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
20
5
10
28/2/1973
35
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΙΜΟΣ
20
5
10
13/9/1973
35
777 ΚΑΜΠΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
20
5
10
18/12/1974
35
778 ΒΑΪΟΣ
779 ΣΙΤΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
20
20
5
10
15
2/8/1977
14/4/1968
35
35
780 ΚΡΟΜΥΔΑ
781 ΤΣΩΛΑ
ΥΛΛΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
20
20
15
15
31/1/1969
7/1/1970
35
35
116, 117
112, 124, 125,
128, 127
124, 125, 126,
127, 128, 129,
116, 117
117, 116
113, 112, 127,
128, 124, 125,
126, 116, 117
128
20
15
1/2/1970
35
116, 117
20
20
15
15
25/4/1972
20/12/1973
35
35
20
15
19/6/1977
35
ΦΡΑΓΚΑΛΕΞΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
786 Σ
20
15
27/4/1978
35
108
116, 117
108, 112, 128,
124, 125
117, 116, 125,
124, 126, 127,
129, 105
787 ΠΑΤΕΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20
15
3/3/1979
35
788 ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
782 ΜΥΛΩΝΑΣ
783 ΚΝΑΒΑΣ
784 ΣΤΑΡΓΙΑΤΟΣ
785 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΝΙΚΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΝΑΝΤΙΑ
20
15
4/2/1980
35
789 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
790 ΧΟΡΜΟΒΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΚΕΛΛΑ
791 ΓΑΛΑΝΗ
792 ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
20
20
15
15
9/10/1980
20/4/1981
35
35
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20
20
15
15
27/6/1981
17/11/1981
35
35
793 ΓΕΩΡΓΑ
794 ΦΑΚΙΝΟΥ
795 ROCI
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ASTRIT
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
PETREF
20
20
15
15
19/11/1981
22/1/1982
28/10/1971
35
35
35
796 ΤΣΙΛΙΚΗ
797 ΤΣΕΛΙΚΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
29/6/1981
16/2/1956
35
35
15
10
10
15
15
10
10
10
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
10
116
108, 112, 124,
127, 125
112, 128, 124,
125
124, 125, 127
108, 103
106
108, 127, 128,
124, 125
124, 128, 127
116, 117
116, 117, 124,
125, 126, 129,
127, 105
116, 117
Σελίδα 40 από 54
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥ
ΜΑΡΙΑ
798 ΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
15
10
10
30/10/1962
35
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
799 ΛΕΓΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
800 ΟΥ
15
10
10
4/3/1963
35
15
10
10
9/9/1964
35
801 ΚΟΝΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
15
10
10
9/4/1965
35
802 ΣΑΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΗΛΙΑΣ
15
10
10
21/10/1965
35
803 ΚΡΙΠΕΝΤΗΡΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15
10
10
2/7/1967
35
804 ΑΝΔΡΕΟΥ
116, 117
116, 117, 126,
129
116, 117, 126,
129
114, 116, 117,
129, 124, 125,
126, 127
116, 117, 125,
124, 126, 127,
129, 105
ΑΡΙΣΤΟΥΛΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15
10
10
17/12/1967
35
ΑΝΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
6/6/1968
14/1/1970
27/8/1970
11/8/1971
35
35
35
35
809 ΦΑΡΜΑΚΗ
810 ΔΡΑΓΚΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
15
15
10
10
10
10
1/4/1972
1/12/1974
35
35
811 ΒΑΡΛΙΑΓΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
15
10
10
28/6/1977
35
812 ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
15
10
10
6/1/1978
35
813 ΤΣΙΡΩΝΗ
814 ΜΑΡΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
15
15
10
10
10
10
28/9/1980
17/2/1981
35
35
815 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15
5
5/3/1973
35
114, 112
112, 125, 124,
127, 126, 129,
105
111, 112, 124,
125, 127, 128,
126, 129, 116,
117
114, 112
124, 125, 127
124, 125, 127
112, 124, 125,
127, 128, 126
124, 127, 125
116, 117, 124,
125, 126, 127,
129
128, 127, 124,
125, 129, 126,
116, 117
105, 116, 117,
124, 125, 126,
127
116, 117
125, 126, 127,
129, 116, 124
816 ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΗ ΧΑΡΙΛΑ
ΦΟΤΟ
15
23/1/1953
35
116, 117
805
806
807
808
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟ
Υ
ΚΡΙΜΙΤΖΑ
ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ
ΦΑΚΙΝΟΥ
15
10
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
10
Σελίδα 41 από 54
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛ
ΟΥ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΕΛΛΗΣ
KASEMI
ΓΑΪΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟ
822 ΥΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
HYSNI
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
SUL
ΚΟΣΜΑΣ
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10/2/1954
6/1/1958
27/4/1960
30/4/1961
1/2/1962
35
35
35
35
35
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
15
10
10
29/2/1964
35
823 ΚΑΡΟΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
15
10
10
22/1/1968
35
824 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
817
818
819
820
821
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
15
10
10
9/3/1971
35
15
10
10
7/12/1971
35
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
15
15
10
10
10
10
14/11/1973
1/2/1974
35
35
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15
15
10
10
10
10
17/1/1975
24/3/1975
35
35
830 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15
10
10
12/10/1976
35
831 ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15
10
10
7/11/1976
35
832 ΛΟΣΗ
ΡΟΖΕΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
15
10
10
3/1/1977
35
833 ΛΟΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
15
10
10
15/10/1977
35
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
825 ΖΙΑΓΚΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
826 ΟΥΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
827 ΣΔΡΑΛΛΗ
828 ΚΑΡΕΛΗΣ
829 ΜΕΤΑΞΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
834 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤ
835 ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
15
10
10
11/4/1978
35
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15
10
10
8/10/1978
35
836 ΖΑΜΠΟΥΚΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15
10
10
8/3/1979
35
837 ΣΑΚΚΑΤΗ
ΦΙΛΟΘΕΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
15
10
10
24/10/1979
35
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
125, 124, 126,
127
117, 116
117, 116
116, 117
116, 117
128, 127, 124,
125
128, 124, 125,
127, 116, 117
116, 117, 124,
125, 126, 127,
129, 105
124, 125, 127,
126, 129
124, 125, 127,
128
112, 108
128, 127, 124,
125, 129, 126,
116, 117
116, 117
124, 125, 127,
128
112, 113, 128,
124, 125, 127
112, 113, 128,
124, 127
112, 124, 125,
127, 128, 126,
129, 116, 117,
105
124, 125, 127,
128, 116, 117
128, 127, 124,
125
106, 127, 128,
125, 124
124, 117, 116,
105, 125, 126,
129
Σελίδα 42 από 54
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
838 ΚΗ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
839 ΟΥ
840 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤ
ΔΗΜΗΤΡΑ
841 Η
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
15
10
10
28/11/1979
35
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
15
10
10
16/5/1980
35
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
15
10
10
5/12/1980
35
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
15
10
10
27/12/1981
35
15
10
10
9/2/1982
35
10
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
843 ΑΛΜΠΕΝΖΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Σ
ΜΟΝΤΙ
ΜΠΑΡΙΑΜ
844 ΤΟΖΟ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
845 Η
15
846 ARAKELYAN
15
842 ΖΩΗΣ
HAKOB
EDWARD
10
15
10
10
25/4/1982
16/8/1966
35
35
10
15
10
18/9/1969
35
5/8/1978
34
28/5/1973
34
8
5
6
8
10
6
106
106, 125, 127,
124, 116, 117
101, 103, 112,
124, 125, 127,
128, 116, 126,
129, 105
112, 128, 127,
124, 125
116, 117, 121,
124, 125, 126,
127, 129
107, 127, 125
116, 117
124, 125, 126,
117
117, 116, 105,
126, 129
116, 117, 126,
129, 105
103, 112, 124,
128, 127, 125
101, 103, 125,
127, 124
112, 124, 125,
126, 127, 128,
129, 105
ΔΗΜΗΤΡΑ
847 ΛΙΑΠΑΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
848 ΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
25
8
6/11/1982
33
849 ΘΩΜΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
25
8
26/5/1983
33
ΧΡΗΣΤΟΣ
25
8
21/2/1984
33
25
8
20/3/1985
33
25
8
15/7/1987
33
103, 101
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛ
ΣΟΦΙΑ
850 ΟΥ
851 ΖΑΡΡΑ
852 ΠΕΡΡΗ
853 ΝΤΕΝΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔ
854 ΟΥ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΥ
855 ΛΟΥ
856 ΧΑΡΑΜΗΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ
857 Υ
10
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
20
5
8
6/7/1959
33
ΜΑΡΘΑ
20
5
8
29/3/1969
33
10
8
5/8/1971
28/7/1956
33
33
116, 117
124, 125, 127,
116, 117, 126
124, 125, 126,
127, 129
116
4/3/1964
33
124, 127
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΜΑΡΙΑ
ΟΣ
15
15
8
15
8
10
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
10
112
Σελίδα 43 από 54
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
858 ΥΛΟΥ
ENGJELLUSH
859 REMBI
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SELAJDIN
15
15
8
8
10
10
5/5/1959
23/7/1961
33
33
860 ΚΟΝΤΕΛΕ
ΗΛΙΑΣ
15
8
10
29/12/1964
33
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
861 ΜΑΝΩΛΑ
ΙΣΑΪΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
862 ΜΠΑΛΛΑΣΗΣ ΟΣ
15
8
10
10/6/1970
33
15
8
10
10/7/1970
33
863 ΚΡΙΜΙΤΖΑΣ
864 ΛΙΕΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
15
15
8
8
10
10
22/4/1974
3/4/1975
33
33
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
15
15
8
8
10
10
27/7/1975
24/1/1978
33
33
ΧΡΗΣΤΟΣ
15
8
10
26/2/1978
33
ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ
15
8
10
18/8/1978
33
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
15
8
10
11/10/1979
33
15
8
10
9/4/1980
33
15
15
8
8
10
10
12/4/1980
21/3/1983
33
33
10
22/4/1982
33
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
865 ΣΙΛΙΒΕΣΤΡΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
866 ΓΡΚΟΥΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙ
ΙΑΚΩΒΟΣ
867 ΟΥ
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
868 ΛΟΥ
869 ΛΥΚΕΤΣΟΣ
870 ΤΣΑΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝ
ΛΟΥΚΑΣ
871 ΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ
872 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΙΡΚΟΣ
ΠAΠΑΧΡΗΣΤΟ
ΠΕΤΡΟΣ
873 ΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
15
8
874 ΖΗΣΙΑΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
6
1/2/1983
31
875 ΚΑΚΟΥΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
25
6
27/2/1986
31
6
6/3/1954
23/6/1954
31
31
876 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ
877 ΣΠΥΡΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
15
15
8
8
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
10
128, 125, 127,
124
116, 117
125, 124, 127,
126, 129, 116,
119, 105
124, 125, 127,
128, 126, 129
124, 125, 127,
128, 112
112, 124, 125,
127, 128, 129,
126, 117, 116
101, 103
106, 124, 125,
126, 127, 128,
129
116, 117
128, 127, 124,
125, 129, 126
116, 117, 126,
105, 129
129, 127, 126,
125, 124, 116,
117, 105
110, 112, 124,
125, 127, 128
124, 125, 116,
117, 126, 127,
128, 105
104
116, 117, 124,
125, 126, 127,
128, 129
113, 128, 125,
112, 129
107, 124, 125,
127
116, 117, 126,
129, 105
116, 117
Σελίδα 44 από 54
878 ΣΙΟΥΤΗ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
15
6
10
10/8/1954
31
ΙΩΑΝΝΑ
879 ΔΑΣΚΑΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
880 ΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
15
6
10
2/6/1956
31
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
15
6
10
2/3/1961
31
881 ΠΕΡΙΣΣΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
15
6
10
24/5/1968
31
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
15
6
10
15/7/1975
31
882 ΑΝΔΡΟΥΤΖΗ
883 ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ
884 ΤΣΟΥΔΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
20
20
10
10
31/8/1956
13/9/1958
30
30
885 ΣΜΥΡΝΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
20
10
26/1/1964
30
886 ΚΑΡΑΒΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
20
10
24/3/1969
30
887 ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
888 ΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
20
10
23/9/1969
30
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20
10
2/2/1970
30
889 ΘΑΝΟΥ
ΛΕΕΙΜΟΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20
10
11/8/1972
30
890 ΦΑΤΟΥΡΟΥ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20
10
16/11/1972
30
ΠΟΛΥΒΙΟΣ
20
10
23/8/1973
30
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
20
20
10
10
4/8/1976
3/6/1969
30
30
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ
20
20
10
10
9/11/1973
3/12/1976
30
30
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20
10
2/12/1978
30
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
20
10
27/7/1980
30
ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚ
Η
891 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
892 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
893 ΘΕΟΧΑΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
894 ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
895 ΑΡΓΥΡΗΣ
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥ
ΜΑΡΙΑ
896 ΛΟΥ
897 ΚΑΤΣΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
126, 129, 116,
117
116, 117, 126,
129
116, 117
128, 125, 124,
108
124, 125, 127,
105
116, 117
116, 117
128, 124, 125,
127
124, 125, 127,
129, 126, 116,
105
128, 127, 124,
125
119
129, 126, 105,
116, 117
105, 116, 117,
124, 125, 126,
127, 129
104
105, 106, 116,
117, 124, 125,
126, 127, 128,
129
127, 124, 125
123, 112
108
112, 124, 125,
127, 128
112, 128, 124,
125, 127
Σελίδα 45 από 54
ΜΠΑΚΟΜΙΧΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
898 ΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20
10
7/8/1980
30
20
10
7/9/1981
30
106
128, 125, 124,
127
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
899 ΚΑΡΓΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
900 ΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
901 ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
902 ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
903 ΤΟΜΠΡΟΥ
20
10
20/8/1955
30
116, 117
20
20
20
10
10
10
26/1/1956
6/12/1958
6/7/1959
30
30
30
ΙΩΑΝΝΗΣ
904 ΛΙΩΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
905
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
906 ΚΑΡΟΥΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20
20
20
10
10
10
3/1/1960
10/4/1960
4/4/1961
30
30
30
907 ΚΑΝΕΛΑΚΗ
ΝΙΚΗ
20
10
28/7/1964
30
908 ΚΑΡΔΑΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
Σ
20
10
4/6/1965
30
909 ΚΟΥΣΤΑ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
20
10
20/8/1966
30
910 ΖΟΥΓΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20
10
20/7/1967
30
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
20
20
10
10
4/6/1969
2/2/1971
30
30
116, 117
124, 125
116, 117
124, 125, 127,
128
126, 129, 116
127, 124, 125
127, 125, 124,
129, 126
116, 117, 123,
124, 125, 127
125, 127, 124,
126, 105, 129,
116
105, 116, 117,
126
116, 117, 126,
129
116
20
10
16/9/1973
30
20
10
7/5/1974
30
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
911 ΜΠΑΚΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
912 ΜΠΕΚΥΡΑ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
913 ΟΥ
914 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
915 ΜΑΛΤΑΜΠΕ
916 ΚΑΡΑΒΙΑ
ΑΝΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
20
20
10
10
19/1/1975
1/1/1976
30
30
917 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20
10
18/3/1976
30
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20
10
10/3/1977
30
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
20
20
10
10
18/7/1977
12/7/1978
30
30
ΜΑΡΟΥΛΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
918 Σ
ΓΕΡΟΛΥΜΜΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
919 ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
920 ΚΟΝΙΔΑ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
116, 117
129, 116, 117,
124, 125, 127
124, 125, 127,
126, 129
112, 124, 127
112, 128, 124,
125, 127
112, 124, 125,
127, 128, 116,
117, 105, 126,
129
Σελίδα 46 από 54
112
108
921 ΔΑΜΑΡΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
20
10
10/1/1979
30
ΣΚΟΥΡΤΗ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ
ΤΣΕΛΙΟΣ
ΜΑΡΕΤΑ
ΨΙΛΟΥ
ΤΡΑΝΤΑ
ΚΟΤΤΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟ
929 ΥΛΟΥ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
9/3/1979
14/11/1979
7/8/1980
4/3/1981
19/9/1981
29/4/1982
9/6/1982
30
30
30
30
30
30
30
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20
10
3/7/1982
30
930 ΚΑΠΝΙΑ
931 ΖΩΓΡΑΦΟΣ
932 ΓΚΟΥΦΑ
ΓΚΙΟΥΜΠΡΕΤ
933 ΖΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΛΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
15
15
15
15
5
5
10
10
23/3/1959
16/8/1955
29/10/1959
30
30
30
ΔΑΝΙΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15
5
10
1/11/1959
30
ΗΛΙΑΣ
15
5
10
12/8/1964
30
116, 117
128, 124, 125,
127
ΣΠΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
15
5
10
31/3/1965
30
116, 117
15
15
15
5
5
5
10
10
10
16/7/1970
4/8/1970
30/1/1972
30
30
30
125, 124, 127
116, 117
116, 117
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
15
5
10
10/5/1977
30
15
15
5
5
10
10
21/12/1978
26/7/1979
30
30
116, 117
124, 125, 116,
117, 127, 126
116, 117
124, 125, 126,
127, 129, 116,
117
109, 124, 125,
126, 127, 128
116, 117, 124,
125, 126, 127,
129
109, 124, 125,
127
116, 117
922
923
924
925
926
927
928
934 ΜΑΡΓΙΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΟΥΜΠΟΥΛΗ
ΗΛΙΑΣ
935 Σ
936 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
937 ΜΠΑΡΔΑΜΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΛΙΚΗ
938 ΛΑΛΟΥΤΣΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
939 ΟΥΛΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛ
ΜΑΡΙΑ
940 ΟΥ
941 ΖΕΥΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
942 ΔΡΙΒΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
943 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
944 ΚΑΤΣΙΦΗΣ
ΑΒΑΚΟΥΜΙΔΗ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
945 Σ
ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
946
15
15
24/4/1958
30
15
15
24/9/1963
30
15
15
21/12/1965
30
15
15
15
15
7/8/1974
12/3/1975
30
30
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
124, 125, 127
124, 125, 127,
128
117, 116
116, 117
124, 125, 127
124, 125, 127
124, 127, 128
116, 117
111, 112, 128,
127, 124, 125
124, 127, 125,
105
116, 117, 129
116, 117
Σελίδα 47 από 54
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
947 ΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
948 ΓΕΩΡΓΑΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
949 ΟΥ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
950 ΠΟΝΤΙΚΗΣ
124, 125, 126,
127, 128, 105,
116, 117
103
15
15
15
15
20/8/1977
20/10/1977
30
30
15
15
12/4/1978
30
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
15
15
12/7/1978
30
951 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
15
15
23/9/1978
30
952 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
Σ
15
15
4/10/1978
30
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
15
15
21/3/1979
30
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15
15
29/9/1979
30
15
15
24/5/1980
30
956 ΔΑΝΗΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
957 Υ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΔΗΜΗΤ
ΡΙΟΣ
108
124, 125, 127,
128, 126, 129,
105, 116, 117
101, 103, 116,
117, 125, 127,
105, 126, 129
124, 127, 128,
126, 105
112, 124, 125,
127, 128
15
15
5/3/1981
30
108
ΣΩΤΗΡΗΣ
15
15
29/8/1981
30
958 ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
15
15
19/12/1981
30
959 ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
960 ΣΑΠΛΑΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
961 ΜΗΤΣΟΒΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
15
15
15
15
15
15
3/6/1982
19/6/1982
26/6/1982
30
30
30
962 ΓΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20
9/7/1982
28
963 ΜΑΛΛΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
20
6
20/4/1956
26
964 ΜΙΤΚΑΝΗ
ΦΑΝΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
20
6
1/3/1964
26
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
965 ΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
20
6
19/9/1971
26
ΑΝΤΟΝΟΓΛΟ
ΣΩΤΗΡΙΑ
966 Υ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6/6/1962
26
127, 124
112, 124, 128,
127
112, 128, 124,
127, 125
110
108, 112
112, 124, 125,
127, 128, 105
116, 117, 126,
129
124, 125, 126,
127, 129
128, 127, 129,
126, 125, 124,
117
128, 124, 125,
127, 126, 129,
116, 117
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
953 ΚΑΠΟΡΔΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΡΙΑ
954 ΟΥ
955 ΓΚΑΓΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
8
10
6
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
10
101, 103
112, 116, 117,
124, 125, 127,
128
Σελίδα 48 από 54
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
967 ΟΣ
ΧΑΛΙΜΑΑΡ
ΧΑΛΙ
968 ΧΑΛΥΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΙΝΑ
969 ΜΑΡΟΥΛΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6
10
4/6/1978
26
116, 117
25
9/5/1983
25
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
126, 125, 127,
129
104
128, 124, 125,
126, 116
123, 124, 128,
125, 127, 116,
117
25
1/6/1983
25
127, 129
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
25
13/6/1983
25
124, 125, 127
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
25
6/9/1983
25
108, 128
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
13/3/1984
25
116, 117
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
25
8/5/1984
25
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΑΘΙΑΝΑΚ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔ
ΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
978 ΗΣ
ΙΟΥΛΙΑΝ
979 ΠΑΤΡΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
980 ΝΤΑΛΝΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
25
14/5/1984
25
123, 125
125, 124, 127,
128
25
25
25
22/5/1984
27/9/1984
5/10/1985
25
25
25
981 ΠΑΠΑΔΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25
11/10/1985
25
982 ΒΑΛΛΑΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25
5/12/1985
25
983 ΠΑΝΟΥ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟ
984 ΥΛΟΣ
985 ΦΩΤΟΥ
986 ΚΟΥΤΣΑΚΗ
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚ
987 Α
ΑΓΓΕΛΟΣ
25
9/7/1986
25
25
25
25
5/2/1987
24/3/1987
2/5/1987
25
25
25
25
30/5/1987
25
970 ΦΛΩΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΚΑΜΠΑΡΔΩ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
971 ΝΗ
972 ΔΕΦΕΡΕΡΑ
ΤΣΑΜΠΑΡΙΝΟ
973 Υ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ
974 ΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟ
975 ΥΛΟΣ
976 ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
977 ΚΟΝΤΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
10
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΥΡΤΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΕΛΕΝΗ
ΟΣ
25
25
4/8/1982
25/10/1982
25
25
25
20/1/1983
25
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
112
124, 125
108, 112
108, 124, 128,
105, 116, 117,
125
124, 125, 127,
128
116, 117, 124,
125, 126
108, 124, 125
Σελίδα 49 από 54
111
104
101
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥ
988 ΛΟΥ
989 ΚΟΠΤΕΡΙΟΔΥ
ΜΠΙΣΤΟΓΙΑΝ
990 ΝΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟ
991 ΥΛΟΣ
992 ΔΗΜΟΥ
993 ΜΩΡΑΪΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΖΩΗ
ΑΥΓΗ
ΑΡΤΕΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25
25
6/7/1987
26/9/1987
25
25
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
25
23/12/1987
25
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
25
25
8/1/1988
26/4/1988
25
25
ΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
25
30/12/1988
25
994 ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
23/11/1990
25
995 ΜΠΙΡΜΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
25
29/12/1990
25
996 ΚΑΛΟΤΥΧΟΥ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20
5
26/2/1958
25
997 ΘΕΟΔΩΡΟΣ
998 ΚΟΥΣΙΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20
20
5
5
19/7/1966
19/9/1971
25
25
999 ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15
10
14/2/1959
25
1000 ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15
10
19/3/1974
25
1001 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
15
10
25/1/1982
25
1002 ΠΕΤΡΟΒΑ
15
10
17/11/1962
25
1003 ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΡΟΖΕΤΑ
ΣΤΕΦΑΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15
10
3/3/1965
25
1004 ΚΟΛΛΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
15
10
26/10/1966
25
ΜΑΡΙΑ
1005 ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΚΑΚΑΜΠΑΚΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1006 Σ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
1007 ΤΖΟΥΜΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
15
10
1/1/1967
25
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15
15
10
10
27/10/1974
23/7/1977
25
25
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
ΘΩΜΑΣ
1008 Σ
ΑΝΔΡΕΑΣ
15
10
16/3/1978
25
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
108, 112
101, 103, 125
109, 127, 125,
124, 129, 126
116, 117, 126,
129
106
111, 124, 125,
127
107, 124, 125,
126, 127
116, 117, 124,
125, 127
125, 126, 127,
116, 117, 124
125, 124, 127,
126, 129, 105,
116, 117
128, 127
125, 127, 129,
126, 124, 117
116, 117, 126,
129
123, 124, 125,
127, 117, 105,
116, 126, 129
124, 125, 126,
127, 105, 116,
117, 129
122, 116, 117,
105, 126, 129
116, 126, 129,
117
124, 125, 127,
126, 129, 105
116, 117
123
127, 125, 124,
112, 129, 126,
105, 117, 116
Σελίδα 50 από 54
1009 ΣΙΑΡΑΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15
10
26/6/1981
25
106
1010 ΚΑΒΒΟΥΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
15
10
24/7/1981
25
1011 ΔΕΜΣΤΙΧΑ
1012 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
1013 ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΛΟΥΚΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15
15
15
10
10
10
18/1/1982
6/5/1982
8/5/1982
25
25
25
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15
10
27/6/1982
25
125, 124, 127
124, 125, 127,
128, 129, 126,
117, 116
112
103
124, 125, 128,
127, 112, 126,
129
ΦΩΤΙΟΣ
1014 ΣΑΒΒΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝ
ΓΕΩΡΓΙΑ
1015 ΝΗ
ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1016 Σ
ΟΘΩΝΑΣ
15
10
21/11/1947
25
116, 117
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
15
10
16/8/1948
25
116, 117, 120
1017 ΜΥΡΜΗΓΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15
10
9/2/1951
25
1018 ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥ
ΜΑΘΕΟΣ
1019 ΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
15
10
12/4/1954
25
116, 117
125, 124, 127,
129, 126, 105,
116, 117
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15
10
2/3/1956
25
1020 ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15
10
8/3/1958
25
1021 ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛ
1022 ΟΣ
1023 ΜΑΤΖΙΑΡΑΣ
PANCHULIDZ
1024 E
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ
1025 Σ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΠΑΥΛΟΣ
ΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
15
10
20/9/1959
25
15
15
10
10
19/10/1961
20/8/1962
25
25
DAVIT
GEMALI
15
10
5/1/1963
25
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15
10
14/4/1964
25
1026 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
ΕΛΕΝΗ
15
10
22/9/1965
25
1027 ΜΟΙΡΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ
1028 ΠΟΥΛΟΣ
1029 ΔΑΝΑΚΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
15
10
28/7/1967
25
15
15
10
10
7/6/1970
19/7/1972
25
25
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
116, 117
116, 117, 126,
129
124, 125, 126,
105, 127, 128
116, 117, 125,
126, 129
117, 116
116, 117
124, 125, 127,
105, 117, 106
124, 125, 126,
106, 127, 129,
105
117, 116, 105,
126, 129
117, 116
Σελίδα 51 από 54
107
ΧΡΗΣΤΟΣΦΙΔ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1030 ΗΣ
1031 ΤΥΡΖΑΙΟΥ
1032 ΠΟΝΗΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΤΕΛΛΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΤΗΣ
ΟΣ
15
10
8/3/1976
25
116, 117
112, 124, 125,
127
15
10
12/8/1977
25
15
10
18/4/1979
25
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1033 ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΙ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
1034 ΔΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1035 ΤΣΟΥΓΚΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
15
10
11/5/1979
25
ΣΑΒΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15
15
10
10
15/10/1980
26/6/1981
25
25
1036 ΤΣΙΟΥΔΑΚΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15
10
4/11/1981
25
1037 ΡΟΥΣΑΚΗΣ
15
10
28/12/1981
25
1038 ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΣ
15
10
12/4/1982
25
1039 ΦΛΕΣΣΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΪΚΟΣ
10
29/7/1971
25
1040 ΚΑΛΟΤΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15
10
6/3/1978
25
1041 ΤΑΧΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15
10
8/12/1978
25
1042 ΣΚΟΥΡΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
15
10
30/5/1981
25
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
15
10
10/12/1981
25
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
15
10
15/9/1982
25
10
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1043 ΔΕΔΟΓΛΟΥ
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1044 ΛΟΥ
5
10
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1045 ΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1046 ΑΝΕΖΙΡΗΣ
15
8
28/11/1987
9/5/1962
25
23
1047 ΖΩΝΤΟΥ
1048 ΠΕΧΑΣ
15
15
8
8
12/7/1963
10/12/1966
23
23
15
8
12/1/1982
23
23/11/1976
21
ΚΑΝΕΛΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
1049 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΜΑΡΙΑ
1050 ΦΩΤΗ
15
15
6
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
116, 117
119, 116, 117,
124, 125, 129
107, 124, 125
116, 117
127, 129, 125,
124, 126, 105
128, 126, 127,
125, 124, 117,
116, 129
116, 117
116, 117, 105,
126, 125, 129
128, 112, 127,
124, 125
118, 116, 117,
126, 129, 127
108, 105, 124,
125, 127, 128
128, 127, 124,
125, 126, 129
128, 127, 124
124, 128, 127,
125, 117, 129,
126, 116
116, 117
124, 125, 127,
128
117, 116
124, 127, 125
112, 128, 127,
124, 125
Σελίδα 52 από 54
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟ
ΕΙΡΗΝΗ
1051 ΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
1052 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΟΣ
1053 ΣΠΥΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΚΡΟΠΟΥΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1054 ΟΥ
1055
1056
1057
1058
ΒΑΣΙΛΟΣ
ΝΤΑΝΑΚΑ
ΚΥΡΙΑΖΗ
ΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15
6
30/8/1977
21
103
123
124, 128
123, 124, 125,
128, 112
105, 116, 117,
125
107
103, 101
112
107, 116, 124,
125, 126, 127
123, 116, 126
116, 117
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
20
20
19/11/1949
11/1/1964
20
20
ΑΝΔΡΕΑΣ
20
10/7/1975
20
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20
20
20
20
24/5/1980
4/8/1980
15/4/1981
27/4/1981
20
20
20
20
20
1059 ΒΑΚΑΛΗ
1060 ΨΑΡΑΚΗΣ
1061 ΚΑΤΕ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩ
1062 ΤΗ
ΜΑΡΟΥΔΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΤΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
DHORI
ΕΥΓΕΝΕΙΑ
1063 ΣΤΑΜΑΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
15
15
5
5
19/8/1981
31/8/1955
18/6/1964
20
20
20
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15
5
14/8/1967
20
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
15
5
4/7/1973
20
1064 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ
ΣΟΦΙΑ
1065 ΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15
5
5/8/1975
20
ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
15
5
5/7/1981
20
1066 ΤΣΕΡΠΕΛΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
10
10
5/9/1962
20
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10
10
24/2/1973
20
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10
10
10
10
6/6/1974
10/2/1980
20
20
10
10
16/10/1989
20
10
24/10/1981
18
7/11/1955
15
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1067 ΣΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
1068 ΛΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1069 ΡΟΪΝΑ
1070 ΚΕΤΣΕΑ
ΑΝΝΑ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ
Σ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1071 ΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1072 ΤΣΙΦΤΣΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕΥΤΙΤΣΗΣ
8
15
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
116, 117
124, 117, 116,
125, 126, 127,
129, 105
124, 125, 127,
128
112, 128, 124,
125, 127
128, 124, 125,
127
105, 113, 116,
117, 124, 125,
126, 127, 129
108, 124, 125,
126, 127, 129
106, 116, 117
108, 125, 112,
128, 124, 127,
105
129, 128, 127,
126, 125, 124,
117, 116, 112
122, 116, 117,
129, 105
Σελίδα 53 από 54
1073 ΣΑΪΔΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1074 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1075 ΚΕΦΑΛΑ
ΒΕΡΑ
1076 ΛΑΒΑΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1077 ΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΝΑΜΠΕΛΑ ΠΑΥΛΟΣ
ERMELINA
GJENI
15
5/9/1956
15
116, 117
15
15
15
26/3/1962
17/5/1968
12/11/1971
15
15
15
116, 117
15
17/5/1972
15
15
15
24/5/1975
17/4/1976
15
15
108
110
124, 125, 126,
127, 129, 116,
117
1078 ΡΗΓΑ
1079 SHKEMBI
ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
1080 ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15
2/8/1976
15
1081 ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ
1082 ΛΥΓΟΥΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15
15
17/5/1981
30/7/1981
15
15
1083 ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
1084 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1085 Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
1086 ΓΚΡΙΤΖΕΛΗΣ ΟΣ
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛ
ΑΡΙΣΤΕΑ
1087 ΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
15
15
2/12/1981
17/1/1982
15
15
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
15
24/5/1982
15
124, 127, 128
116, 117
116, 117, 124,
125, 126
124, 125, 126,
127, 129
108
116, 117, 126,
129, 124, 125,
127
117, 116
124, 125, 127,
128
1088 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1089 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
5
10
28/10/1960
15
116, 117
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5
10
30/3/1977
15
10
21/10/1980
10
10
1/5/1982
10
17/10/1979
10
15/4/1979
5/1/1963
8
0
15/5/1969
0
106
106, 124, 125,
127, 105, 126,
129, 116, 117
124, 127, 128,
125
118, 115, 116,
117
116, 117, 124,
126, 127, 129
112, 128
105, 116, 124,
125, 126, 127,
129
1090 ΠΑΣΚΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1091 ΡΟΣΜΑΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
1092 ΜΟΤΣΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1093 ΑΛΑΜΑΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
10
8
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 54 από 54