ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΤΗΝΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΣΩ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ,
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ
ΓΕΜΙΣΤΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
ΤΣΑΓΑΝΑΚΗΣ
ΒΡΑΧΑ
ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΒΕΛΗ
ΣΠΗΛΙΔΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΝΤΟΣ
ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ
ΚΑΡΑΒΙΔΟΓΛΟΥ
ΟΝΟΜΑ
ΣΜΑΡΑΓΔΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ - ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 66.902/1/2012
53
56
55
50
40
53
30
40
43
50
58
58
50
58
63
35
63
45
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
116
115
106
128
101
116
111
127
111
108
113
113
107
104
104
101
103
125
Σελίδα 1 από 2
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΗΛΙΚΑΣ
ΤΣΟΤΣΟΥ
ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΥΡΟΜΑΛΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΣΟΦΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
55
35
54
48
50
25
70
30
53
50
115
112
115
122
121
102
103
102
116
110
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
ΑΞΙΟΓΛΟΥ - ΑΚΤΖΟΓΛΟΥ
ΒΑΧΑΒΙΟΛΟΥ
ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΡΑΟΥΡΑ
ΣΔΡΕΝΙΑ
ΣΥΡΙΑΝΟΥ
ΣΑΡΡΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΚΑΠΕΤΗ
ΔΟΞΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΡΟΔΟΛΦΟΥ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ
ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ
ΝΙΦΟΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΙΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ - ΡΟΖΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΝΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
55
71
51
58
43
50
55
50
55
50
53
25
53
58
53
50
115
103
120
117
126
109
114
123
105
129
119
112
116
114
118
124
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 2 από 2