υποψηφιοι που πληρουν τις προϋποθεσεις υποβολης ∆ηλ σης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
1
ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Π119996)
46.5000
45
2
ΠΑΠΑ∆ΙΟΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ108039)
44.5000
46
48
43
3
ΤΣΑΒΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΗ725407)
44.4000
42.6
46.2
4
ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Φ005784)
44.0000
43
45
5
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ059589)
43.5000
44.5
42.5
6
ΛΑΜΠΡΙΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΑΖΑΡΟΣ(ΑΕ597398)
43.2500
46.5
40
7
ΜΑΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ515905)
42.7500
38
47.5
8
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΚ537633)
42.5000
48
37
40.5
9
ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΕ320746)
42.5000
44.5
10
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΝΑΥΣΙΚΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΒ523955)
42.2500
40.5
44
11
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ176491)
42.2500
39
45.5
12
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΦΩΤΙΟΣ(Ρ302896)
42.0000
42.5
41.5
13
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΑΗ506277)
42.0000
39.5
44.5
14
ΡΙΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ(ΑΚ135088)
41.7500
41.5
42
15
ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ290577)
41.2500
36.5
46
16
ΣΕΙΝΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΜΙΧΑΗΛ(Φ209679)
41.2500
45
37.5
17
ΓΛΑΒΑ ΕΛΕΝΗ - ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ(ΑΒ069477)
41.0000
41
41
44.5
18
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ(ΑΗ640177)
41.0000
37.5
19
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ246317)
40.7500
39.5
42
20
ΡΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ(ΑΖ541965)
40.7500
39.5
42
21
ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ(AI1704341)
40.7500
37.5
44
22
ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Χ699932)
40.7500
37
44.5
23
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ(Ρ036120)
40.2500
40
40.5
24
ΓΟΥΛΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΝΙΚΗΤΑΣ(ΑΒ213831)
40.0000
34
46
25
ΚΑΠΙ∆ΟΥ ΑΡΓΥΡΩ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΗ047856)
39.7500
45
34.5
26
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ619298)
39.7500
44
35.5
27
ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΙΜΟΛΕΩΝ(ΑΙ847195)
39.7500
32.5
47
38.5
36.5
28
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΚ161831)
39.5000
40.5
29
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΙ538693)
39.5000
42.5
30
ΒΑΡΖΑΚΑ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ - ΗΛΙΑΣ(Χ489106)
39.2500
39.5
39
31
ΒΕΡΓΑ∆Η ΗΡΩ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΑ463857)
39.2500
39
39.5
32
ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Φ336973)
39.2500
42.5
36
33
ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ024469)
39.2500
37.5
41
34
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Σ297301)
39.0000
35
43
35
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ035412)
39.0000
45
33
36
ΘΕΟΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ(ΑΚ703112)
39.0000
34
44
37
ΚΑΤΣΙΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΖ431581)
39.0000
33
45
41.5
38
ΚΟΣΜΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ935408)
39.0000
36.5
39
ΜΠΑΝΤΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΒ853226)
39.0000
34.5
43.5
40
ΤΟΥΡΤΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΕ487456)
38.7500
33.5
44
Σελίδα 1 από 7
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
41
ΚΥΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΚ063152)
38.5000
39.5
37.5
42
ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Ρ000847)
38.5000
44
33
43
ΠΑΠΠΑ ΧΑΡΙΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(Φ080497)
38.5000
37
40
44
ΚΑΣΑΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Τ002388)
38.2500
29
47.5
45
ΚΕΡΕΤΖΙ∆ΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΚ227562)
38.2500
33
43.5
46
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Τ099280)
38.0000
37.5
38.5
47
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Φ030667)
38.0000
31.5
44.5
48
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(Χ155968)
37.7500
43.5
32
37.7500
31.5
44
31
49
ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ664070)
50
ΚΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΙΚΗΤΑΣ(ΑΚ658423)
37.7500
44.5
51
ΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΖ634523)
37.7500
38.5
37
52
ΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΛΕΟΝΤΙΟΣ(ΑΗ580451)
37.7500
36.5
39
53
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΖ039764)
37.7500
33.5
42
54
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(Φ440734)
37.5000
30.5
44.5
55
ΚΟΥΜΑΝ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΗΛΙΑΣ(Φ318607)
37.5000
41
34
56
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Τ547148)
37.5000
42.5
32.5
57
ΤΣΟΜΠΑΝΟΥ∆Η ΒΑΓΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ(Χ944951)
37.5000
29
46
37.2500
39.5
35
31
36
58
ΓΙΑΝΝΟΥΖΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΚ218568)
59
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΒ207249)
37.2500
43.5
60
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΗΛΙΑΣ(Χ073632)
37.2500
38.5
61
ΤΣΑΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΒ585605)
37.2500
40.5
34
62
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙ∆Η ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΕΥΑΝΘΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Ξ957743)
37.0000
45.5
28.5
63
ΚΟΛΑΡΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΙ580379)
37.0000
38.5
35.5
64
ΜΠΕΤΣΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΚΛΕΑΡΧΟΣ(ΑΙ804018)
37.0000
31.5
42.5
65
ΤΣΙΜΑΡΑ-ΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΗ611030)
37.0000
31.5
42.5
66
ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ787543)
36.7500
42
31.5
67
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ753107)
36.7500
35
38.5
36.7500
31
42.5
36
34
68
ΒΑΜΒΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΑ082420)
69
ΚΑΡΥ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΙ643759)
36.7500
37.5
70
ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ634087)
36.7500
39.5
71
ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(Σ642274)
36.7500
36.5
37
72
ΤΖΙΒΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΜΥΡΤΩ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(Τ070880)
36.7500
32
41.5
73
ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΖ564901)
36.5000
34.5
38.5
74
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΒ483666)
36.5000
36.5
36.5
75
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ - ΗΛΙΑΣ(Φ214976)
36.5000
32
41
76
ΚΑΡΙΠΗ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΙ698475)
36.2500
34
38.5
77
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ(ΑΖ085431)
36.2500
36
36.5
36.2500
32
40.5
36
35.5
78
ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ613244)
79
ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Σ527681)
36.2500
36.5
80
ΤΣΑΓΚΟΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Φ080835)
36.2500
37
Σελίδα 2 από 7
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
81
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Ρ812921)
36.0000
30
42
82
ΖΟΥΡΑΡΑΚΗ ∆ΑΝΑΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ002524)
36.0000
37
35
83
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΞΕΝΟΦΩΝ(Σ745212)
36.0000
29
43
84
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΑΡΓΥΡΩ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ049048)
36.0000
28
44
85
ΑΤΖΑΜΠΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ195675)
35.7500
46
25.5
86
ΒΟΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΕ144699)
35.7500
43
28.5
87
ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΒ795426)
35.7500
44
27.5
88
ΚΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΝΙΚΗΤΑΣ(Σ525783)
35.7500
30
41.5
35.7500
27.5
44
39.5
31.5
89
ΜΗΤΣΗΣ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΑ082598)
90
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ(Τ971416)
35.5000
31.5
91
ΤΣΩΝΟΣ ΗΛΙΑΣ - ∆ΡΟΣΟΣ(ΑΖ116470)
35.5000
39.5
92
ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Φ182437)
35.2500
39.5
31
93
ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΣΥΜΕΩΝ(Χ081817)
35.2500
43
27.5
94
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Φ243344)
35.2500
32.5
38
95
ΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(Π046197)
35.2500
40
30.5
96
ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΦΩΤΙΟΣ(Τ074993)
35.2500
33.5
37
97
ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ(Χ564067)
35.2500
37.5
33
44
98
ΚΑΓΙΑ ΑΡΓΥΡΩ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Ρ229127)
35.0000
26
99
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΑ012251)
35.0000
26
44
100
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΖ430316)
35.0000
32.5
37.5
101
ΝΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(Τ958793)
35.0000
31
39
102
ΝΟΒΑΚ ∆ΑΝΑΗ-ΕΛΕΝΗ - ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ(Τ137832)
35.0000
41
29
103
ΣΑΛΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ104487)
35.0000
36.5
33.5
104
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΖ121029)
35.0000
41
29
105
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Τ313329)
35.0000
32
38
106
ΦΟΥΝΤΑ ΣΩΣΣΑΝΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΚ567273)
35.0000
34
36
107
ΒΕΡΜΕΖ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΙ067060)
34.7500
31
38.5
108
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΗ576596)
34.7500
26.5
43
27.5
38
109
ΓΑΙΤΑΝΙ∆ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ(Χ364163)
34.5000
41.5
110
ΓΚΙΟΚΑ ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΒ405325)
34.5000
31
111
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΕ304085)
34.5000
28
41
112
ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΡΑΣΧΟΣ(ΑΚ327580)
34.2500
30
38.5
113
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Τ004889)
34.2500
28.5
40
114
ΣΚΛΗΦΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ΠΑΥΛΟΣ(ΑΒ395885)
34.2500
30
38.5
115
ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Α∆ΑΜ(ΑΚ144011)
34.2500
40.5
28
116
ΦΕΥΓΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Σ784044)
34.2500
26
42.5
117
ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΑ099795)
34.0000
30.5
37.5
34.0000
29.5
38.5
42.5
41.5
118
ΠΕΤΡΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΣΟΦΟΚΛΗΣ(E254696)
119
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΑ059813)
33.7500
25
120
ΦΡΑΝΓΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΗ528771)
33.7500
26
Σελίδα 3 από 7
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
121
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ(ΑΒ83009)
33.7500
31
36.5
122
ΚΑΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΣ(Σ585330)
33.5000
28
39
123
ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Σ121188)
33.5000
30
37
124
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ382678)
33.5000
29
38
125
ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΥΡΕΤΤΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΒ020094)
33.5000
37.5
29.5
126
ΝΤΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ623290)
33.5000
28
39
127
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(Φ281124)
33.5000
33
34
128
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Ρ151439)
33.5000
29
38
33.5000
35
32
30
36.5
32.5
129
ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ(ΑΙ534939)
130
ΒΑΡΣΑΜΗ ΜΑΡΘΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Χ253604)
33.2500
131
ΒΕΝΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ(ΑΙ140831)
33.2500
34
132
∆ΗΜΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ143911)
33.2500
38.5
28
133
ΚΟΥΖΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Φ064660)
33.2500
39
27.5
134
ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΚ421310)
33.2500
28
38.5
135
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΕ818446)
33.2500
30.5
36
136
ΣΤΑΜΟΥ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ640394)
33.2500
32
34.5
137
ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΘΑΛΗΣ(ΑΙ966890)
33.2500
34
32.5
33.0000
36
30
39.5
138
ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΖΩΗ - ΤΑΚΗΣ(ΑΙ686455)
139
ΛΑ∆Α ΕΥΓΕΝΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ024714)
33.0000
26.5
140
ΜΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΖ110085)
33.0000
40
26
141
ΣΟΥΦΡΙΛΑ ∆ΑΝΑΗ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΚ209569)
33.0000
27
39
142
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΑΛΕΞΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΚ146647)
33.0000
27
39
143
ΧΕΛΙ∆ΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΕ108155)
33.0000
36
30
144
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΑΚ475860)
32.7500
28
37.5
145
ΛΕΚΑΝΙ∆Η ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ105436)
32.7500
36
29.5
146
ΣΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΕ549022)
32.7500
26.5
39
147
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΕ970783)
32.7500
29.5
36
31
38.5
148
ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Α∆ΑΜ(ΑΖ725242)
32.5000
34
149
ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ119034)
32.5000
26.5
150
ΖΑΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ136847)
32.5000
30
35
151
ΜΙΧΑΛΗ ΜΕΛΕΤΙΑ-ΖΩΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Σ383433)
32.5000
32.5
32.5
152
ΣΓΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΗ618172)
32.5000
31
34
153
ΓΟΥΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΖ511320)
32.2500
26.5
38
154
ΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ(ΑΒ068927)
32.2500
33
31.5
155
ΤΟΜΠΟΥΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(ΑΚ608784)
32.2500
27.5
37
156
ΤΣΙΑΠΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ062541)
32.2500
37.5
27
157
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΕΡΙΕΤΑ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΙ034914)
32.2500
31.5
33
37.5
158
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ(Χ487083)
32.0000
26.5
159
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ358471)
32.0000
34
30
160
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ583637)
32.0000
26
38
Σελίδα 4 από 7
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
161
ΚΟΥΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΙ786354)
32.0000
33
31
162
ΛΩΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - ΣΠΥΡΟΣ(ΑΚ500729)
32.0000
30.5
33.5
163
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ596111)
31.7500
38.5
25
164
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ542077)
31.7500
30
33.5
165
ΣΟΛΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Φ203539)
31.7500
30
33.5
166
ΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Χ172855)
31.7500
28.5
35
167
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΠΑΝΟΣ(ΑΙ090809)
31.7500
30
33.5
168
ΤΣΙΜΙΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ713233)
31.7500
32.5
31
31.7500
25.5
38
27
169
ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ - ∆ΟΥΚΑΣ(ΑΖ421229)
170
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ943764)
31.5000
36
171
ΑΥΓΕΡΗ ΑΝΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Χ030030)
31.5000
34.5
28.5
172
ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ076720)
31.5000
30
33
173
ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Σ018055)
31.5000
33
30
174
ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ(ΑΕ326966)
31.5000
30.5
32.5
175
ΣΑΚΑΡΕΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ096937)
31.5000
34.5
28.5
176
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ601704)
31.2500
34
28.5
177
ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΑ084271)
31.2500
26
36.5
31.2500
27.5
35
27.5
25
178
ΚΙΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ561192)
179
ΜΠΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΗΛΙΑΣ(ΑΕ687602)
31.2500
35
180
ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΗ009527)
31.2500
37.5
181
ΤΖΑΝΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ017028)
31.2500
33.5
29
182
ΚΩΣΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Φ143622)
31.0000
31.5
30.5
183
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ(ΑΗ160490)
31.0000
31
31
184
ΚΑΡΕΛΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ149202)
30.7500
29
32.5
185
ΚΟΥΖΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(Σ819510)
30.7500
30
31.5
186
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆Η ΙΩΑΝΝΑ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(Χ200832)
30.7500
27
34.5
187
ΤΡΥΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ(Σ802139)
30.7500
32.5
29
32.5
32
188
ΓΙΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ(ΑΒ026402)
30.5000
28.5
189
ΚΟΚΑΛΙΑΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΗ787339)
30.5000
29
190
ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΟΦΙΑΝΟΣ(ΑΖ128789)
30.5000
25
36
191
ΜΟΓΛΗ ΜΑΡΙΝΑ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ(ΑΙ861913)
30.5000
27.5
33.5
192
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΕ189778)
30.5000
34
27
193
ΜΠΡΟΥΜΑ ΑΡΕΤΗ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Π612542)
30.5000
31
30
194
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Σ739958)
30.2500
32.5
28
195
ΓΚΟΥΤΖΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ(ΑΖ004860)
30.2500
26.5
34
196
ΖΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ(ΑΖ315469)
30.2500
33
27.5
197
ΖΑΜΠΕΤΑ ΝΙΚΗ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΙ582014)
30.2500
33
27.5
30.2500
30.5
30
26.5
29.5
198
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΘΗΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΚΙΜΩΝ(Χ551895)
199
ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΑΗ066603)
30.2500
34
200
ΚΟΛΙΤΣΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ(ΑΚ154036)
30.2500
31
Σελίδα 5 από 7
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
201
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΚ114580)
30.2500
35.5
25
202
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΗ544670)
30.2500
31
29.5
203
ΠΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ(Χ730786)
30.2500
26
34.5
204
ΚΙΣΣΟΥ∆Η ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΟΣ(ΑΗ179773)
30.0000
33.5
26.5
205
ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Ξ229687)
30.0000
31.5
28.5
206
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΖ220693)
30.0000
31
29
207
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΕ006934)
30.0000
28
32
208
ΒΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΑΥΛΟΣ(Χ603707)
29.7500
31.5
28
32.5
209
ΜΠΡΑΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΑΒ343734)
29.7500
27
210
ΣΑΒΒΑΪ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Σ632164)
29.7500
32.5
27
211
ΣΥΚΚΑ ΣΟΦΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ046756)
29.7500
31
28.5
212
ΤΣΙΛΙΠΑΝΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ(Χ274294)
29.7500
26
33.5
213
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΙΑΣ(ΑΗ595379)
29.5000
25.5
33.5
214
ΚΟΥΤΣΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΙ654901)
29.5000
26.5
32.5
215
ΛΕΚΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Χ021208)
29.2500
25
33.5
216
ΡΟΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΗ364703)
29.2500
27
31.5
217
ΦΩΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Φ005866)
29.2500
33.5
25
31
218
ΗΛΙΑΚΟΣ-ΚΟΥΤΡΕΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(Σ710696)
29.0000
27
219
ΚΑΤΑΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ525810)
29.0000
25.5
32.5
220
ΛΙΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ(ΑΖ294306)
29.0000
32.5
25.5
221
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ180623)
29.0000
27
31
222
ΤΑΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΒ763303)
29.0000
32.5
25.5
223
∆ΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ560738)
28.7500
31.5
26
224
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ069514)
28.7500
25.5
32
225
ΖΩΓΡΑΦΙΝΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΑΕ545614)
28.7500
27.5
30
226
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ502128)
28.7500
26.5
31
227
ΣΟΥΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΑΙ107787)
28.7500
25
32.5
228
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΒ215651)
28.7500
30.5
27
27.5
26.5
229
ΧΑΝΤΖΟΠΛΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Φ362243)
28.7500
30
230
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ - ΗΛΙΑΣ(ΑΗ164667)
28.7500
31
231
ΣΥΡΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(Μ514867)
28.5000
29
28
232
ΤΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ106842)
28.5000
25.5
31.5
233
ΒΑΦΑΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ(ΑΚ614452)
28.2500
29.5
27
234
ΒΟΥΖΑ ΕΛΕΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΕ571245)
28.2500
29.5
27
235
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΑΑ045282)
28.2500
28
28.5
236
ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ(Τ853021)
28.2500
26
30.5
237
∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΚΟΡΙΝΑ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΒ098499)
28.2500
29.5
27
28.2500
28.5
28
31.5
30.5
238
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΚ355060)
239
ΤΣΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΙ788095)
28.2500
25
240
∆ΙΑΚΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΕΞΑΡΧΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Σ211179)
28.0000
25.5
Σελίδα 6 από 7
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
241
ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ(ΑΙ743737)
28.0000
29
242
ΜΠΛΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΦΩΤΙΟΣ(ΑΚ900394)
28.0000
31
27
25
243
ΟΡΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(Π705453)
28.0000
27.5
28.5
244
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΙ665485)
27.7500
26.5
29
245
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΒ285120)
27.7500
27.5
28
246
ΚΟΥΚΟΥΛΑΓΚΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Φ099791)
27.7500
27
28.5
247
ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΙΜΩΝ(ΑΙ538874)
27.7500
30.5
25
248
ΦΕΦΛΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Σ081571)
27.7500
30.5
25
26
249
ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ020825)
27.5000
29
250
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΚ965941)
27.5000
28.5
26.5
251
ΚΑΤΑΒΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ015826)
27.5000
27.5
27.5
252
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΖ069896)
27.5000
29
26
253
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΚ047389)
27.5000
26
29
254
ΛΑΖΑΡΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ(Π731405)
27.2500
27.5
27
255
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΕ570254)
27.2500
28.5
26
256
ΣΙΑΧΟΥ ΑΛΕΞΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ612345)
27.2500
29
25.5
257
ΤΣΙΚΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ591281)
27.2500
25
29.5
27.0000
29
25
25
26.5
258
ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(Χ126275)
259
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(ΑΙ441812)
27.0000
29
260
ΚΟΚΚΑΛΗ ∆ΑΝΑΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΑ969481)
27.0000
27.5
261
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(Φ448030)
27.0000
29
25
262
ΜΠΑΚΟΛΗ ΧΡΥΣΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Χ088395)
27.0000
26.5
27.5
263
ΜΠΑΤΑ ΑΘΗΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Φ371479)
26.7500
26.5
27
264
ΦΡΟΝΙΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ785001)
26.7500
25
28.5
265
ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΗ605457)
26.2500
26
26.5
266
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Τ185234)
25.7500
25.5
26
267
ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΖ395449)
25.7500
25
26.5
268
ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ145331)
25.5000
25
26
25
269
ΧΑΡΑΜΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΚ684964)
25.5000
26
270
ΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΒ195156)
25.2500
25.5
25
271
ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΑ074740)
25.0000
25
25
Σελίδα 7 από 7