ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
1
ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Π119996)
46.5000
45
2
ΠΑΠΑ∆ΙΟΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ108039)
44.5000
46
48
43
3
ΤΣΑΒΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΗ725407)
44.4000
42.6
46.2
4
ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Φ005784)
44.0000
43
45
42.5
5
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ059589)
43.5000
44.5
6
ΛΑΜΠΡΙΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΑΖΑΡΟΣ(ΑΕ597398)
43.2500
46.5
40
7
ΜΑΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ515905)
42.7500
38
47.5
8
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΚ537633)
42.5000
48
37
9
ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΕ320746)
42.5000
44.5
40.5
10
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΝΑΥΣΙΚΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΒ523955)
42.2500
40.5
44
11
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ176491)
42.2500
39
45.5
12
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΦΩΤΙΟΣ(Ρ302896)
42.0000
42.5
41.5
42.0000
39.5
44.5
42
13
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΑΗ506277)
14
ΡΙΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ(ΑΚ135088)
41.7500
41.5
15
ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ290577)
41.2500
36.5
46
16
ΣΕΙΝΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΜΙΧΑΗΛ(Φ209679)
41.2500
45
37.5
17
ΓΛΑΒΑ ΕΛΕΝΗ - ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ(ΑΒ069477)
41.0000
41
41
18
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ(ΑΗ640177)
41.0000
37.5
44.5
19
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ246317)
40.7500
39.5
42
20
ΡΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ(ΑΖ541965)
40.7500
39.5
42
21
ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ(AI1704341)
40.7500
37.5
44
22
ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Χ699932)
40.7500
37
44.5
23
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ(Ρ036120)
40.2500
40
40.5
46
24
ΓΟΥΛΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΝΙΚΗΤΑΣ(ΑΒ213831)
40.0000
34
25
ΚΑΠΙ∆ΟΥ ΑΡΓΥΡΩ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΗ047856)
39.7500
45
34.5
26
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ619298)
39.7500
44
35.5
27
ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΙΜΟΛΕΩΝ(ΑΙ847195)
39.7500
32.5
47
28
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΚ161831)
39.5000
40.5
38.5
29
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΙ538693)
39.5000
42.5
36.5
30
ΒΑΡΖΑΚΑ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ - ΗΛΙΑΣ(Χ489106)
39.2500
39.5
39
31
ΒΕΡΓΑ∆Η ΗΡΩ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΑ463857)
39.2500
39
39.5
32
ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Φ336973)
39.2500
42.5
36
39.2500
37.5
41
43
33
ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ024469)
34
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Σ297301)
39.0000
35
35
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ035412)
39.0000
45
33
36
ΘΕΟΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ(ΑΚ703112)
39.0000
34
44
37
ΚΑΤΣΙΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΖ431581)
39.0000
33
45
38
ΚΟΣΜΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ935408)
39.0000
36.5
41.5
39
ΜΠΑΝΤΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΒ853226)
39.0000
34.5
43.5
40
ΤΟΥΡΤΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΕ487456)
38.7500
33.5
44
41
ΚΥΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΚ063152)
38.5000
39.5
37.5
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 1 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
42
ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Ρ000847)
38.5000
44
43
ΠΑΠΠΑ ΧΑΡΙΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(Φ080497)
38.5000
37
33
40
44
ΚΑΣΑΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Τ002388)
38.2500
29
47.5
45
ΚΕΡΕΤΖΙ∆ΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΚ227562)
38.2500
33
43.5
38.5
46
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Τ099280)
38.0000
37.5
47
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Φ030667)
38.0000
31.5
44.5
48
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(Χ155968)
37.7500
43.5
32
49
ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ664070)
37.7500
31.5
44
50
ΚΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΙΚΗΤΑΣ(ΑΚ658423)
37.7500
44.5
31
51
ΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΖ634523)
37.7500
38.5
37
52
ΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΛΕΟΝΤΙΟΣ(ΑΗ580451)
37.7500
36.5
39
53
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΖ039764)
37.7500
33.5
42
44.5
54
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(Φ440734)
37.5000
30.5
55
ΚΟΥΜΑΝ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΗΛΙΑΣ(Φ318607)
37.5000
41
34
56
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Τ547148)
37.5000
42.5
32.5
57
ΤΣΟΜΠΑΝΟΥ∆Η ΒΑΓΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ(Χ944951)
37.5000
29
46
58
ΓΙΑΝΝΟΥΖΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΚ218568)
37.2500
39.5
35
59
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΒ207249)
37.2500
43.5
31
60
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΗΛΙΑΣ(Χ073632)
37.2500
38.5
36
61
ΤΣΑΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΒ585605)
37.2500
40.5
34
62
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙ∆Η ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΕΥΑΝΘΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Ξ957743)
37.0000
45.5
28.5
63
ΚΟΛΑΡΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΙ580379)
37.0000
38.5
35.5
42.5
64
ΜΠΕΤΣΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΚΛΕΑΡΧΟΣ(ΑΙ804018)
37.0000
31.5
65
ΤΣΙΜΑΡΑ-ΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΗ611030)
37.0000
31.5
42.5
66
ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ787543)
36.7500
42
31.5
67
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ753107)
36.7500
35
38.5
68
ΒΑΜΒΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΑ082420)
36.7500
31
42.5
69
ΚΑΡΥ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΙ643759)
36.7500
37.5
36
70
ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ634087)
36.7500
39.5
34
71
ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(Σ642274)
36.7500
36.5
37
72
ΤΖΙΒΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΜΥΡΤΩ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(Τ070880)
36.7500
32
41.5
73
ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΖ564901)
36.5000
34.5
38.5
36.5000
36.5
36.5
41
74
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΒ483666)
75
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ - ΗΛΙΑΣ(Φ214976)
36.5000
32
76
ΚΑΡΙΠΗ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΙ698475)
36.2500
34
38.5
77
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ(ΑΖ085431)
36.2500
36
36.5
78
ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ613244)
36.2500
32
40.5
79
ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Σ527681)
36.2500
36.5
36
80
ΤΣΑΓΚΟΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Φ080835)
36.2500
37
35.5
81
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Ρ812921)
36.0000
30
42
82
ΖΟΥΡΑΡΑΚΗ ∆ΑΝΑΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ002524)
36.0000
37
35
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 2 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
83
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΞΕΝΟΦΩΝ(Σ745212)
36.0000
29
84
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΑΡΓΥΡΩ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ049048)
36.0000
28
43
44
85
ΑΤΖΑΜΠΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ195675)
35.7500
46
25.5
86
ΒΟΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΕ144699)
35.7500
43
28.5
44
27.5
41.5
87
ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΒ795426)
35.7500
88
ΚΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΝΙΚΗΤΑΣ(Σ525783)
35.7500
30
89
ΜΗΤΣΗΣ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΑ082598)
35.7500
27.5
44
90
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ(Τ971416)
35.5000
31.5
39.5
91
ΤΣΩΝΟΣ ΗΛΙΑΣ - ∆ΡΟΣΟΣ(ΑΖ116470)
35.5000
39.5
31.5
92
ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Φ182437)
35.2500
39.5
31
93
ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΣΥΜΕΩΝ(Χ081817)
35.2500
43
27.5
94
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Φ243344)
35.2500
32.5
38
30.5
37
95
ΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(Π046197)
35.2500
40
96
ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΦΩΤΙΟΣ(Τ074993)
35.2500
33.5
97
ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ(Χ564067)
35.2500
37.5
33
98
ΚΑΓΙΑ ΑΡΓΥΡΩ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Ρ229127)
35.0000
26
44
99
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΑ012251)
35.0000
26
44
100
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΖ430316)
35.0000
32.5
37.5
101
ΝΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(Τ958793)
35.0000
31
39
102
ΝΟΒΑΚ ∆ΑΝΑΗ-ΕΛΕΝΗ - ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ(Τ137832)
35.0000
41
29
103
ΣΑΛΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ104487)
35.0000
36.5
33.5
104
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΖ121029)
35.0000
41
29
38
105
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Τ313329)
35.0000
32
106
ΦΟΥΝΤΑ ΣΩΣΣΑΝΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΚ567273)
35.0000
34
36
107
ΒΕΡΜΕΖ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΙ067060)
34.7500
31
38.5
108
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΗ576596)
34.7500
26.5
43
109
ΓΑΙΤΑΝΙ∆ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ(Χ364163)
34.5000
41.5
27.5
110
ΓΚΙΟΚΑ ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΒ405325)
34.5000
31
38
111
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΕ304085)
34.5000
28
41
112
ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΡΑΣΧΟΣ(ΑΚ327580)
34.2500
30
38.5
113
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Τ004889)
34.2500
28.5
40
114
ΚΙΣΣΟΥ∆Η ΑΝΤΩΝΙΑ - ∆ΗΜΟΣ(ΑΑ238461)
34.2500
23.5
45
38.5
*
115
ΣΚΛΗΦΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ΠΑΥΛΟΣ(ΑΒ395885)
34.2500
30
116
ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Α∆ΑΜ(ΑΚ144011)
34.2500
40.5
28
117
ΦΕΥΓΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Σ784044)
34.2500
26
42.5
118
ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΑ099795)
34.0000
30.5
37.5
119
ΠΕΤΡΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΣΟΦΟΚΛΗΣ(E254696)
34.0000
29.5
38.5
120
ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΡΟΥΛΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΗ120120)
34.0000
43.5
24.5
121
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΑ059813)
33.7500
25
42.5
122
ΦΡΑΝΓΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΗ528771)
33.7500
26
41.5
123
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ(ΑΒ83009)
33.7500
31
36.5
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
*
Σελίδα 3 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
124
ΚΑΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΣ(Σ585330)
33.5000
28
39
125
ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Σ121188)
33.5000
30
37
126
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ382678)
33.5000
29
38
29.5
127
ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΥΡΕΤΤΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΒ020094)
33.5000
37.5
128
ΝΤΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ623290)
33.5000
28
39
129
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(Φ281124)
33.5000
33
34
130
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Ρ151439)
33.5000
29
38
131
ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ(ΑΙ534939)
33.5000
35
32
132
ΣΚΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΕ536366)
33.5000
24
43
133
ΒΑΡΣΑΜΗ ΜΑΡΘΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Χ253604)
33.2500
30
36.5
134
ΒΕΝΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ(ΑΙ140831)
33.2500
34
32.5
135
∆ΗΜΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ143911)
33.2500
38.5
28
33.2500
39
27.5
33.2500
28
38.5
44
136
ΚΟΥΖΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Φ064660)
137
ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΚ421310)
*
*
138
ΜΩΡΑΙΤΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Σ845786)
33.2500
22.5
139
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΕ818446)
33.2500
30.5
36
140
ΣΤΑΜΟΥ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ640394)
33.2500
32
34.5
141
ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΘΑΛΗΣ(ΑΙ966890)
33.2500
34
32.5
142
ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΖΩΗ - ΤΑΚΗΣ(ΑΙ686455)
33.0000
36
30
143
ΛΑ∆Α ΕΥΓΕΝΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ024714)
33.0000
26.5
39.5
144
ΜΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΖ110085)
33.0000
40
26
145
ΣΟΥΦΡΙΛΑ ∆ΑΝΑΗ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΚ209569)
33.0000
27
39
39
30
146
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΑΛΕΞΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΚ146647)
33.0000
27
147
ΧΕΛΙ∆ΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΕ108155)
33.0000
36
148
ΚΑΡΑΒΙ∆Α ΜΑΡΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Χ220766)
32.7500
22.5
43
149
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΑΚ475860)
32.7500
28
37.5
150
ΛΕΚΑΝΙ∆Η ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ105436)
32.7500
36
29.5
151
ΣΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΕ549022)
32.7500
26.5
39
152
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΕ970783)
32.7500
29.5
36
153
ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Α∆ΑΜ(ΑΖ725242)
32.5000
34
31
154
ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ119034)
32.5000
26.5
38.5
155
∆ΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΕ812553)
*
32.5000
23.5
41.5
∆ΟΥΚΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(Ρ698186)
*
32.5000
42.5
22.5
35
32.5
156
*
157
ΖΑΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ136847)
32.5000
30
158
ΜΙΧΑΛΗ ΜΕΛΕΤΙΑ-ΖΩΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Σ383433)
32.5000
32.5
159
ΣΓΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΗ618172)
32.5000
31
34
160
32.5000
21.5
43.5
161
ΤΕΡΡΑΣ ΝΑΣΤΑΖΙΑ-ΡΕΝΕ-ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΓΚΙΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ227865)
ΓΟΥΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΖ511320)
32.2500
26.5
38
162
ΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ(ΑΒ068927)
32.2500
33
31.5
163
ΤΟΜΠΟΥΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(ΑΚ608784)
32.2500
27.5
37
164
ΤΣΙΑΠΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ062541)
32.2500
37.5
27
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
*
Σελίδα 4 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
165
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΕΡΙΕΤΑ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΙ034914)
32.2500
31.5
33
166
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ(Χ487083)
32.0000
26.5
37.5
167
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΙ137093)
32.0000
41.5
22.5
32.0000
34
30
26
38
168
*
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ358471)
169
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ583637)
32.0000
170
ΚΟΥΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΙ786354)
32.0000
33
31
171
ΛΩΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - ΣΠΥΡΟΣ(ΑΚ500729)
32.0000
30.5
33.5
172
ΜΠΑΚΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΑ040331)
*
32.0000
42.5
21.5
173
ΒΟΥΧΙΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Σ723291)
*
31.7500
45
18.5
174
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΗ167862)
*
31.7500
39.5
24
175
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ596111)
31.7500
38.5
25
176
ΜΠΕΝΑΒΕΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΚ709641)
31.7500
24.5
39
33.5
33.5
*
177
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ542077)
31.7500
30
178
ΣΟΛΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Φ203539)
31.7500
30
179
ΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Χ172855)
31.7500
28.5
35
180
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΠΑΝΟΣ(ΑΙ090809)
31.7500
30
33.5
181
ΤΣΙΜΙΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ713233)
31.7500
32.5
31
182
ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ - ∆ΟΥΚΑΣ(ΑΖ421229)
31.7500
25.5
38
183
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ943764)
31.5000
36
27
184
ΑΥΓΕΡΗ ΑΝΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Χ030030)
31.5000
34.5
28.5
185
ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ076720)
31.5000
30
33
186
ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΘΕΟΦΑΝΗΣ(Π385462)
*
31.5000
17.5
45.5
187
ΓΡΑΒΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΑ428067)
*
31.5000
24
39
30
188
ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Σ018055)
31.5000
33
189
ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ(ΑΕ326966)
31.5000
30.5
32.5
190
ΣΑΚΑΡΕΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ096937)
31.5000
34.5
28.5
191
ΤΣΕΚΜΕ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΑ452850)
31.5000
39
24
192
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ601704)
31.2500
34
28.5
193
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΒ790929)
31.2500
22.5
40
194
ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΑ084271)
31.2500
26
36.5
195
ΚΙΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ561192)
31.2500
27.5
35
196
ΜΠΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΗΛΙΑΣ(ΑΕ687602)
31.2500
35
27.5
197
ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΑ491809)
31.2500
17
45.5
31.2500
37.5
25
42.5
*
*
*
198
ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΗ009527)
199
ΣΑΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡΑΦΟΥΛΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ415811)
31.2500
20
200
ΤΖΑΝΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ017028)
31.2500
33.5
29
201
ΚΩΣΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Φ143622)
31.0000
31.5
30.5
202
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΦΩΤΙΟΣ(Φ142300)
31.0000
21
41
203
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ(ΑΗ160490)
31.0000
31
31
204
ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Π632275)
31.0000
39
23
205
ΚΑΡΕΛΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ149202)
30.7500
29
32.5
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
*
*
*
Σελίδα 5 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
206
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(ΑΒ385245)
*
30.7500
38
207
ΚΟΤΑΝΙ∆ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΒ138882)
*
30.7500
24.5
37
208
ΚΟΥΖΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(Σ819510)
30.7500
30
31.5
209
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ - ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ(Π334130)
30.7500
24
37.5
30.7500
27
34.5
*
23.5
210
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆Η ΙΩΑΝΝΑ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(Χ200832)
211
ΤΡΥΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ(Σ802139)
30.7500
32.5
29
212
ΤΣΟΥΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Ρ604603)
*
30.7500
37
24.5
213
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΒ314175)
*
30.7500
21.5
40
214
ΓΙΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ(ΑΒ026402)
30.5000
28.5
32.5
215
ΚΟΚΑΛΙΑΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΗ787339)
30.5000
29
32
216
ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΟΦΙΑΝΟΣ(ΑΖ128789)
30.5000
25
36
217
ΛΕΜΟΝΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Φ470223)
30.5000
38.5
22.5
30.5000
27.5
33.5
30.5000
34
27
218
*
ΜΟΓΛΗ ΜΑΡΙΝΑ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ(ΑΙ861913)
219
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΕ189778)
220
ΜΠΡΟΥΜΑ ΑΡΕΤΗ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Π612542)
30.5000
31
30
221
ΡΩΜΗΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΖ110548)
*
30.5000
38.5
22.5
222
ΨΥΧΑ ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ644628)
*
30.5000
20
41
223
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Σ739958)
30.2500
32.5
28
224
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΙ213010)
30.2500
23
37.5
225
ΓΚΟΥΤΖΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ(ΑΖ004860)
30.2500
26.5
34
226
ΖΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ(ΑΖ315469)
30.2500
33
27.5
227
ΖΑΜΠΕΤΑ ΝΙΚΗ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΙ582014)
30.2500
33
27.5
30.2500
30.5
30
30.2500
34
26.5
228
*
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΘΗΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΚΙΜΩΝ(Χ551895)
229
ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΑΗ066603)
230
ΚΟΛΙΤΣΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ(ΑΚ154036)
30.2500
31
29.5
231
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Σ363771)
*
30.2500
16.5
44
232
ΛΙΑΚΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΚ590376)
*
30.2500
45.5
15
233
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΚ114580)
30.2500
35.5
25
234
ΜΙΓ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Φ042953)
30.2500
23.5
37
235
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΗ544670)
30.2500
31
29.5
236
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΚ106877)
30.2500
22.5
38
237
ΠΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ(Χ730786)
30.2500
26
34.5
238
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΙ097895)
*
30.2500
37
23.5
239
ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΚ159594)
*
30.2500
37.5
23
240
ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΑΗ510769)
*
30.0000
44
16
241
∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Χ335097)
*
30.0000
24
36
242
∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΟΦΙΑ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ(Σ471798)
*
30.0000
39
21
243
ΚΙΣΣΟΥ∆Η ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΟΣ(ΑΗ179773)
30.0000
33.5
26.5
244
ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Ξ229687)
30.0000
31.5
28.5
245
ΠΑΣΚΑΛΙ∆ΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΒ286604)
30.0000
37
23
246
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΖ220693)
30.0000
31
29
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
*
*
*
Σελίδα 6 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
247
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΕ006934)
248
ΧΕΙΛΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(Ξ164520)
249
ΒΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΑΥΛΟΣ(Χ603707)
*
30.0000
28
32
30.0000
41
19
28
29.7500
31.5
29.7500
40
19.5
29.7500
37
22.5
29.7500
27
32.5
29.7500
38
21.5
250
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΚ732524)
*
251
∆ΡΟΣΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΒ316268)
*
252
ΜΠΡΑΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΑΒ343734)
253
ΝΤΑΦΟΣ ΒΑΙΟΣ - ΦΩΤΙΟΣ(ΑΚ690488)
254
ΣΑΒΒΑΪ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Σ632164)
29.7500
32.5
27
255
ΣΥΚΚΑ ΣΟΦΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ046756)
29.7500
31
28.5
256
ΤΣΙΛΙΠΑΝΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ(Χ274294)
29.7500
26
33.5
257
ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Ν810952)
*
29.7500
24
35.5
258
ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ636381)
*
29.5000
36.5
22.5
ΖΑΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Σ262048)
*
29.5000
40
19
33.5
259
*
260
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΙΑΣ(ΑΗ595379)
29.5000
25.5
261
ΚΟΥΤΣΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΙ654901)
29.5000
26.5
32.5
262
ΛΕΚΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Χ021208)
29.2500
25
33.5
263
ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Τ418584)
29.2500
35
23.5
264
ΡΟΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΗ364703)
29.2500
27
31.5
265
ΦΩΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Φ005866)
29.2500
33.5
25
266
∆ΑΝ∆ΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΜΙΧΑΗΛ(Χ089328)
*
29.0000
34
24
267
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Ρ817910)
*
29.0000
40
18
268
ΗΛΙΑΚΟΣ-ΚΟΥΤΡΕΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(Σ710696)
29.0000
27
31
32.5
34.5
*
269
ΚΑΤΑΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ525810)
29.0000
25.5
270
ΚΟΥΦΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(Ξ909743)
*
29.0000
23.5
271
ΛΕΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ(Χ024375)
*
29.0000
41
17
272
ΛΙΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ(ΑΖ294306)
29.0000
32.5
25.5
273
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ(ΑΙ124380)
*
29.0000
43
15
274
ΜΠΙΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΕ789546)
*
29.0000
24
34
275
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ180623)
29.0000
27
31
276
ΤΑΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΒ763303)
29.0000
32.5
25.5
277
∆ΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ560738)
28.7500
31.5
26
278
∆ΡΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Σ611084)
28.7500
33.5
24
28.7500
25.5
32
28.7500
27.5
30
279
*
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ069514)
280
ΖΩΓΡΑΦΙΝΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΑΕ545614)
281
ΜΕΛΑ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ - ΠΟΛΥΞΕΝΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ(Χ659563)
*
28.7500
34
23.5
282
ΟΡΦΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΚ565266)
*
28.7500
43.5
14
283
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ502128)
28.7500
26.5
31
284
ΣΟΥΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΑΙ107787)
28.7500
25
32.5
285
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΒ215651)
28.7500
30.5
27
286
ΧΑΝΤΖΟΠΛΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Φ362243)
28.7500
30
27.5
287
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ - ΗΛΙΑΣ(ΑΗ164667)
28.7500
31
26.5
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 7 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
288
ΑΝ∆ΡΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ619203)
*
28.5000
20
37
289
ΓΑΡΟΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΦΩΤΙΟΣ(ΑΗ592260)
*
28.5000
21.5
35.5
290
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΠΕΤΡΟΣ(ΑΙ001439)
*
28.5000
37
20
291
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΚ255831)
*
28.5000
32.5
24.5
292
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ(ΑΙ015335)
*
28.5000
37
20
293
ΣΥΡΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(Μ514867)
28.5000
29
28
294
ΤΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ106842)
28.5000
25.5
31.5
295
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Χ599505)
28.2500
23
33.5
296
ΒΑΦΑΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ(ΑΚ614452)
28.2500
29.5
27
297
ΒΟΥΖΑ ΕΛΕΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΕ571245)
28.2500
29.5
27
298
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΑΑ045282)
28.2500
28
28.5
299
ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ(Τ853021)
28.2500
26
30.5
27
300
*
∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΚΟΡΙΝΑ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΒ098499)
28.2500
29.5
28.2500
43
13.5
301
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(Φ303624)
*
302
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΒ032809)
*
28.2500
38
18.5
303
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ023496)
*
28.2500
40.5
16
304
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΚ355060)
28.2500
28.5
28
305
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Σ624552)
28.2500
34.5
22
306
ΤΣΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΙ788095)
28.2500
25
31.5
307
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΦΩΤΙΟΣ(Φ044213)
*
28.2500
17.5
39
308
ΓΚΟΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Φ028426)
*
28.0000
36.5
19.5
309
∆ΙΑΚΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΕΞΑΡΧΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Σ211179)
28.0000
25.5
30.5
28.0000
34.5
21.5
28.0000
29
27
15.5
*
*
310
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΝΙΚΗΤΑΣ(ΑΗ187011)
311
ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ(ΑΙ743737)
312
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(Ρ088737)
28.0000
40.5
313
ΜΠΛΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΦΩΤΙΟΣ(ΑΚ900394)
28.0000
31
25
314
ΟΡΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(Π705453)
28.0000
27.5
28.5
315
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(Ρ784878)
*
28.0000
38.5
17.5
316
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Σ466141)
*
28.0000
24
32
317
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΙ665485)
27.7500
26.5
29
318
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΒ285120)
27.7500
27.5
28
319
ΚΟΥΚΟΥΛΑΓΚΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Φ099791)
27.7500
27
28.5
320
ΚΟΥΡΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΕ066941)
*
27.7500
32.5
23
321
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(ΑΕ616965)
*
27.7500
31.5
24
322
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ819630)
*
27.7500
40.5
15
323
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(Χ582416)
*
27.7500
34
21.5
324
ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΙΜΩΝ(ΑΙ538874)
27.7500
30.5
25
325
ΦΕΦΛΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Σ081571)
27.7500
30.5
25
326
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Φ378021)
27.7500
17.5
38
327
ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ020825)
27.5000
29
26
328
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΚ965941)
27.5000
28.5
26.5
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
*
*
Σελίδα 8 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
329
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Φ079610)
*
27.5000
32
23
330
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΑΕ053846)
*
27.5000
31.5
23.5
331
ΚΑΒΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(Σ079288)
*
27.5000
13.5
41.5
27.5
332
ΚΑΤΑΒΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ015826)
27.5000
27.5
27.5000
23.5
31.5
27.5000
46.5
8.5
27.5000
29
26
27.5000
31.5
23.5
333
ΛΥΚΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΗ507980)
*
334
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΚ149019)
*
335
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΖ069896)
336
ΠΕΡΕΛΛΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(AH0466896)
337
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΚ047389)
27.5000
26
29
338
ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Ρ920138)
*
27.5000
33.5
21.5
339
ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΙ188717)
*
27.2500
32
22.5
340
ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΑΚ538780)
*
27.2500
34.5
20
341
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΑΙ688512)
*
27.2500
31
23.5
342
ΛΑΖΑΡΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ(Π731405)
27
*
27.2500
27.5
343
ΜΕΤΑΞΑ ΜΑΡΙΑ ΖΗΝΟΒΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Χ296757)
*
27.2500
30.5
24
344
ΜΟΥΝΤΑΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΜΑΡΙΟΣ(Χ724285)
*
27.2500
39
15.5
345
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΘΕΟΛΟΓΟΣ(Χ114199)
*
27.2500
17
37.5
346
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΕ570254)
27.2500
28.5
26
347
ΣΙΑΧΟΥ ΑΛΕΞΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ612345)
27.2500
29
25.5
348
ΣΟΪΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ106805)
27.2500
21.5
33
349
ΤΣΙΚΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ591281)
27.2500
25
29.5
350
ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(Χ126275)
27.0000
29
25
25
31.5
*
351
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(ΑΙ441812)
27.0000
29
352
∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ∆ΑΝΑΗ - ΦΩΚΙΩΝ(ΑΒ066153)
*
27.0000
22.5
353
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Τ339940)
*
27.0000
20
34
354
ΚΟΚΚΑΛΗ ∆ΑΝΑΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΑ969481)
27.0000
27.5
26.5
355
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(Φ448030)
27.0000
29
25
356
ΜΠΑΚΟΛΗ ΧΡΥΣΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Χ088395)
27.0000
26.5
27.5
357
ΠΕΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Χ897826)
*
27.0000
31.5
22.5
358
ΚΑΤΣΙΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΗ733540)
*
26.7500
15
38.5
359
ΜΕΤΖΙ∆ΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Τ530818)
*
26.7500
33.5
20
360
ΜΠΑΤΑ ΑΘΗΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Φ371479)
26.7500
26.5
27
28.5
361
ΦΡΟΝΙΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ785001)
26.7500
25
362
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Σ124176)
*
26.5000
44
9
363
∆ΟΥΤΣΗ ΑΘΗΝΑ - ΓΙΩΡΓΗΣ(ΑΚ088695)
*
26.5000
30
23
364
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Χ385320)
*
26.5000
29
24
365
ΚΑΤΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΒ243188)
*
26.5000
34
19
366
ΚΟΥΡΤΗ ΞΑΝΘΗ - ΗΛΙΑΣ(ΑΕ571375)
*
26.5000
46
7
367
ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Ξ026741)
*
26.5000
37
16
368
ΤΣΑΛΙΚΙ∆Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ567640)
*
26.5000
30.5
22.5
369
ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Ρ522431)
*
26.5000
29
24
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 9 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
370
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΚ072463)
*
26.2500
31.5
21
371
ΚΙΡΜΙΚΙΡΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ610221)
*
26.2500
42.5
10
372
ΜΕΛΙΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Ρ203350)
*
26.2500
33.5
19
373
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΖ278353)
*
26.2500
24
28.5
374
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΑ046391)
*
26.2500
28
24.5
375
ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΗ605457)
26.2500
26
26.5
376
ΚΟΝ∆ΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΖ069384)
*
26.0000
22
30
377
ΣΤΟΚΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΙ516986)
*
26.0000
35.5
16.5
378
ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ - ΚΩΣΤΑΣ(ΑΗ955816)
*
26.0000
28.5
23.5
379
ΤΣΕΡΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Τ524259)
*
26.0000
29
23
380
ΤΣΕΧΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΚ094943)
*
26.0000
32.5
19.5
381
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Π327089)
*
26.0000
24
28
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΑ063099)
*
25.7500
21.5
30
26
382
383
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Τ185234)
25.7500
25.5
384
ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΖ146639)
*
25.7500
33
18.5
385
ΡΕΜΠΕΣΤΕΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ038770)
*
25.7500
39
12.5
386
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΙ549594)
*
25.7500
27.5
24
387
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΘΕΟΦΑΝΩ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Ρ672735)
*
25.7500
27
24.5
388
ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΖ395449)
25.7500
25
26.5
389
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ537015)
*
25.5000
30
21
390
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(Χ670446)
*
25.5000
19.5
31.5
391
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ985819)
*
25.5000
28.5
22.5
392
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ(Ξ308842)
*
25.5000
27.5
23.5
393
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΕ566555)
*
25.5000
32
19
394
ΜΑΛΑΓΑΡ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ(ΑΖ139879)
*
25.5000
36
15
395
ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΒ044088)
*
25.5000
20
31
396
ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ302939)
*
25.5000
27.5
23.5
397
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΑΛΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Σ164341)
*
25.5000
28.5
22.5
398
ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ145331)
25.5000
25
26
399
ΡΙΣΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΚ150359)
*
25.5000
27
24
400
ΣΑΛΙΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΜΙΧΑΗΛ(Ρ144527)
*
25.5000
38.5
12.5
401
ΣΤΕΦΑΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ059435)
*
25.5000
23
28
25
402
ΧΑΡΑΜΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΚ684964)
25.5000
26
28.5
403
ΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ136800)
*
25.5000
22.5
404
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ144119)
*
25.2500
31
19.5
405
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ836112)
*
25.2500
32
18.5
406
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΚ053736)
*
25.2500
32
18.5
407
ΚΟΥΦΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(11968)
*
25.2500
34.5
16
408
ΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΒ195156)
25.2500
25.5
25
409
ΜΠΑΛΛΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(ΑΕ184997)
*
25.2500
31
19.5
410
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΙ746596)
*
25.2500
19.5
31
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 10 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
411
ΤΑΓΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Ρ064025)
*
25.2500
30
412
ΤΣΙΩΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ(ΑΕ207576)
*
25.2500
30.5
20
413
ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΑ074740)
25.0000
25
25
414
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΝΘΙΑ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΕ574205)
*
25.0000
22.5
27.5
415
ΚΕΧΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ874412)
*
25.0000
20
30
416
ΚΟΝΊ∆Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ790198)
*
25.0000
26
24
417
ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ(Τ145704)
*
25.0000
37.5
12.5
418
ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ857050)
*
25.0000
28.5
21.5
419
ΠΑΠΑΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΒ277978)
*
25.0000
36
14
420
ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Σ213545)
*
25.0000
28.5
21.5
421
ΤΣΑΧΑΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Ρ434847)
*
25.0000
31.5
18.5
422
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ - ΝΙΚΗΤΑΣ(Σ514162)
*
25.0000
22.5
27.5
423
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Χ587603)
*
24.7500
19
30.5
424
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ(ΑΚ507904)
*
24.7500
21.5
28
425
ΚΑΝ∆ΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΒ861025)
*
24.7500
23.5
26
426
ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΙ105856)
*
24.7500
26.5
23
427
ΜΕΛΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑΑΝΘΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΣ(Χ632367)
*
24.7500
25
24.5
428
ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΖΩΗ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ(ΑΖ098486)
*
24.7500
24
25.5
429
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Χ739965)
*
24.7500
36
13.5
430
ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ078557)
*
24.7500
25.5
24
431
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Τ095749)
*
24.7500
35
14.5
432
ΣΚΙΑ∆ΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΣ(ΑΕ784920)
*
24.7500
29
20.5
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ(Χ709389)
*
24.7500
31.5
18
434
ΤΕΛΙΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΑΙ318930)
*
24.7500
25.5
24
435
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΟΥΙΖΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΖ708614)
*
24.5000
27.5
21.5
436
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(ΑΖ579762)
*
24.5000
24.5
24.5
437
∆ΑΝ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΙ948004)
*
24.5000
28.5
20.5
438
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΒ195083)
*
24.5000
23.5
25.5
439
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ - ΦΩΤΙΟΣ(Φ268390)
*
24.5000
25
24
440
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΒ229866)
*
24.5000
17.5
31.5
441
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Σ672288)
*
24.5000
31.5
17.5
442
ΒΡΥΖΑ ΑΘΗΝΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΖ149483)
*
24.2500
11
37.5
443
ΓΑΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ132531)
*
24.2500
27
21.5
444
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΝΑΓΚΙΑ - ΜΑΞΙΜΟΣ(ΑΚ518111)
*
24.2500
20
28.5
445
ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ723540)
*
24.2500
22.5
26
446
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΖ737851)
*
24.2500
31
17.5
447
ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΒ008627)
*
24.2500
19
29.5
448
ΚΑΦΙ∆ΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΑΙ308809)
*
24.2500
25
23.5
449
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(Χ348146)
*
24.2500
30
18.5
450
ΜΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΚ680398)
*
24.2500
24
24.5
451
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Ρ711155)
*
24.2500
26
22.5
433
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
20.5
Σελίδα 11 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
452
ΣΕΝΤΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Π403965)
*
24.2500
37.5
11
453
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΚ521622)
*
24.2500
22
26.5
454
ΤΟΜΠΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ282734)
*
24.2500
33.5
15
455
ΧΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ202194)
*
24.2500
28
20.5
456
ΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ653349)
*
24.2500
36
12.5
457
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΘΩΜΑΣ(ΑΕ134292)
*
24.0000
26.5
21.5
458
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ044591)
*
24.0000
21.5
26.5
459
ΚΟΣΙΝΑ ΑΛΕΞΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ634429)
*
24.0000
25.5
22.5
460
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ ΣΟΦΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΖ564989)
*
24.0000
31
17
461
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ(ΑΖ022335)
*
24.0000
26.5
21.5
462
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ(ΑΑ110823)
*
24.0000
26.5
21.5
463
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΑΚ227349)
*
24.0000
40
8
464
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΖ520601)
*
23.7500
23.5
24
465
ΚΑΡΥ∆Η ΜΑΡΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Χ286052)
*
23.7500
30.5
17
466
ΜΠΟΥΡΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΝΝΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΒ721145)
*
23.7500
29
18.5
467
ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Χ667562)
*
23.7500
20.5
27
468
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ(Σ207858)
*
23.7500
22.5
25
469
ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΧΑΡΙΛΑΟΣ(Ρ732272)
*
23.7500
29
18.5
470
ΡΟΥΒΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(Χ575728)
*
23.7500
27
20.5
471
ΣΥΜΙΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΒ597470)
*
23.7500
25
22.5
472
ΦΙΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΘΩΜΑΣ(ΑΙ285841)
*
23.7500
25
22.5
473
ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΖ629709)
*
23.5000
38.5
8.5
474
ΒΕΝΙΕΡΗ ΕΛΕΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ528675)
*
23.5000
27.5
19.5
475
ΓΑΡ∆ΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Ξ281174)
*
23.5000
25.5
21.5
476
∆ΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Π004704)
*
23.5000
26
21
477
∆ΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΚ542444)
*
23.5000
29.5
17.5
478
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(Σ398908)
*
23.5000
25.5
21.5
479
ΖΑΧΑΡΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ128876)
*
23.5000
27
20
480
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(ΑΙ687503)
*
23.5000
27
20
481
ΚΑΡΙΝΤΖΑΪ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ(Χ380347)
*
23.5000
23.5
23.5
482
ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΚ560014)
*
23.5000
19.5
27.5
483
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Τ032076)
*
23.5000
25
22
ΡΟΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Σ908190)
*
23.5000
31
16
485
ΧΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Σ648889)
*
23.5000
27
20
486
ΖΟΥΛΑΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Τ029234)
*
23.2500
21.5
25
487
ΜΠΕΚΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ713404)
*
23.2500
26.5
20
488
ΝΤΟΥΝΑΣ ΑΛΕΚΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ821841)
*
23.2500
21
25.5
489
ΣΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(Χ010606)
*
23.2500
28.5
18
490
ΣΥΛΑΙ∆ΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΗΣ(ΑΚ760393)
*
23.2500
25
21.5
491
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΑΝΑΗ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΑΗ523263)
*
23.2500
22.5
24
492
ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΒ607658)
*
23.2500
22.5
24
484
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 12 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
493
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Φ093062)
*
23.2500
29
494
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Φ474480)
*
23.2500
26.5
20
495
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Φ481339)
*
23.0000
28.5
17.5
496
ΒΡΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΜΙΧΑΗΛ(Φ256413)
*
23.0000
21.5
24.5
497
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΑΝΑΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΑ013071)
*
23.0000
29
17
498
ΓΚΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΙ570980)
*
23.0000
27
19
499
ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(Π471258)
*
23.0000
32.5
13.5
500
ΚΑΡΑΒΟΛΑ ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ532438)
*
23.0000
12
34
501
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ(Ρ525201)
*
23.0000
28.5
17.5
502
ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Φ081160)
*
23.0000
21
25
503
ΚΥΚΑΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΙ542160)
*
23.0000
22
24
504
ΝΙΚΟΥ ΧΑΡΙΣΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΚ019673)
*
23.0000
26
20
505
ΝΤΟΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΑΗ556898)
*
23.0000
30.5
15.5
506
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ082893)
*
23.0000
30
16
507
ΠΑΤΣΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(Χ559992)
*
23.0000
25.5
20.5
508
ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Ν177343)
*
23.0000
36
10
509
ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Σ150367)
*
23.0000
30
16
510
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΠΥΡΟΣ(ΑΙ516518)
*
23.0000
25
21
511
ΤΟΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Ξ689508)
*
23.0000
25
21
512
ΤΟΜΑΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ121033)
*
23.0000
25.5
20.5
513
ΤΣΑΓΛΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΑΕ578265)
*
23.0000
28.5
17.5
514
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ(E351277)
*
23.0000
15
31
515
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Τ022592)
*
23.0000
20
26
516
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΒ258987)
*
22.7500
18
27.5
517
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Χ545075)
*
22.7500
25.5
20
518
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ567949)
*
22.7500
23.5
22
519
ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ ΦΙΟΡΟΥΛΑ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΑΗ568167)
*
22.7500
19.5
26
520
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ109016)
*
22.7500
29
16.5
521
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΑ007473)
*
22.7500
30.5
15
522
ΚΑΒΑΡΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ919635)
*
22.7500
26.5
19
523
ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ - ΗΛΙΑΣ(Σ561135)
*
22.7500
27
18.5
524
ΛΕΩΝ ΕΛΕΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΑ350808)
*
22.7500
17.5
28
525
ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(ΑΚ603485)
*
22.7500
20
25.5
526
ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ- ΑΝ∆ΡΕΑΣ(Σ956267)
*
22.7500
23
22.5
527
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ - ΗΛΙΑΣ(ΑΙ066238)
*
22.5000
21.5
23.5
528
ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ194819)
*
22.5000
19.5
25.5
529
∆ΟΥΦΕΞΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Τ137950)
*
22.5000
17
28
530
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(Χ083157)
*
22.5000
27.5
17.5
531
ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΖ142459)
*
22.5000
26
19
532
ΞΕΛΥΣΣΑΚΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΙ504910)
*
22.5000
21
24
533
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΑ001549)
*
22.5000
24
21
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
17.5
Σελίδα 13 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
534
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΒ622243)
*
22.5000
27.5
17.5
535
ΣΕΚΛΕΙΖΙΩΤΗ ΜΕΡΣΙΝΗ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(Σ651449)
*
22.5000
19
26
536
ΣΚΙΑΣ-ΣΙΩΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ(Σ210329)
*
22.5000
33
12
ΤΟΓΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΙ983894)
*
22.5000
25
20
538
ΤΣΑΧΑΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΑΚ230372)
*
22.5000
17.5
27.5
539
ΦΙΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΗ507234)
*
22.5000
29
16
540
ΧΑΒΙΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΗ500595)
*
22.5000
10
35
541
REXHEPAJ OLGA - VLADIMIR(BB5789706)
*
22.2500
30.5
14
542
ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ135906)
*
22.2500
26.5
18
543
ΒΕΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΠΥΡΡΟΣ(Φ094601)
*
22.2500
26
18.5
544
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΚ338172)
*
22.2500
23
21.5
545
ΘΕΟ∆ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΖ012231)
*
22.2500
28
16.5
ΚΙΚΡΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΑ050316)
*
22.2500
24
20.5
ΜΗΤΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΘΟ∆ΩΡΗΣ(ΑΙ234933)
*
22.2500
19
25.5
548
ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ129995)
*
22.2500
20.5
24
549
ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΕΛΕΝΗ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(ΑΒ847584)
*
22.2500
18.5
26
550
ΜΠΕΚΟΥ ΖΩΗ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Π281635)
*
22.2500
38
6.5
551
ΣΙΑΠΠΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Τ079022)
*
22.2500
26
18.5
552
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ105187)
*
22.0000
24
20
553
ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Σ600880)
*
22.0000
24.5
19.5
554
ΚΑΡ∆ΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ010214)
*
22.0000
20.5
23.5
555
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΕ062643)
*
22.0000
21.5
22.5
ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΜΟΣΧΟΣ(Ρ001377)
*
22.0000
25
19
557
ΜΑΪΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ660185)
*
22.0000
24
20
558
ΝΤΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ(Χ156190)
*
22.0000
18.5
25.5
559
ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ936878)
*
22.0000
24
20
560
ΨΥΧΙΤΣΑ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Χ642927)
*
22.0000
25
19
561
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(Χ406138)
*
21.7500
25
18.5
562
ΓΚΕΤΣΙΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ - ΑΛΕΞΙΟΣ(Χ737744)
*
21.7500
33.5
10
563
ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Π185004)
*
21.7500
20.5
23
564
∆ΑΜΙΓΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΕ031103)
*
21.7500
23
20.5
565
ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Φ063826)
*
21.7500
23
20.5
ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ - ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ(Τ500582)
*
21.7500
19.5
24
21.7500
28.5
15
568
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΙΧΑΕΛΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣ(Σ566098)
ΚΟΛΟΡΙ∆Α ΣΟΦΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΒ843980)
*
*
21.7500
23.5
20
569
ΛΑΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΗ111303)
*
21.7500
19
24.5
570
ΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΝΗ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(ΑΒ309227)
*
21.7500
21
22.5
571
ΜΠΑΖΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΚ064830)
*
21.7500
24.5
19
572
ΜΠΕΚΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Χ591510)
*
21.7500
25
18.5
573
ΜΠΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΖ652255)
*
21.7500
23.5
20
574
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Σ696378)
*
21.7500
25.5
18
537
546
547
556
566
567
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 14 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
575
ΣΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΒ071007)
*
21.7500
20.5
23
576
ΤΣΩΝΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΙ643015)
*
21.7500
23.5
20
577
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Φ092868)
*
21.7500
22.5
21
578
ΒΕΒΕΛΕΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΕ169325)
*
21.5000
20
23
579
∆Ε∆Ε ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ036984)
*
21.5000
24
19
580
∆ΟΥΛΑΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ(ΑΕ529546)
*
21.5000
30.5
12.5
581
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Χ257137)
*
21.5000
16.5
26.5
582
ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΗ032208)
*
21.5000
25
18
583
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ143045)
*
21.5000
23
20
584
ΛΑΠΕΑ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ - ΠΛΑΤΩΝ(ΑΕ012850)
*
21.5000
30.5
12.5
585
ΛΙΓΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ239033)
*
21.5000
29
14
586
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΙ∆ΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΕ332342)
*
21.5000
27.5
15.5
587
ΣΤΡΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(AK1838899)
*
21.5000
31.5
11.5
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΗ604805)
*
21.2500
23.5
19
589
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΡΗΣ(ΑΚ543804)
*
21.2500
16.5
26
590
∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΘΩΜΑΣ(ΑΖ272332)
*
21.2500
25
17.5
591
ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΕΥΤΥΧΙΟΣ(ΑΙ641719)
*
21.2500
35
7.5
592
ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Ρ648860)
*
21.2500
33.5
9
593
ΠΙΣΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ - ΑΡΓΥΡΙΟΣ(ΑΚ852819)
*
21.2500
26
16.5
594
ΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Σ681708)
*
21.2500
25
17.5
595
ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΒ607532)
*
21.2500
26.5
16
596
ΑΚΡΙΤΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ(ΑΒ534776)
*
21.0000
22.5
19.5
597
ΚΑΪΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ512946)
*
21.0000
26
16
598
ΚΟΥΣΚΟΥΜΒΕΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΚΙΜΩΝ(ΑΕ632243)
*
21.0000
24.5
17.5
599
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ(Φ300532)
*
21.0000
19
23
600
ΠΑΠΠΑ ΑΓΛΑΪΑ - ΚΟΣΜΑΣ(Χ782582)
*
21.0000
21
21
601
ΡΑΣΣΙΑ ΡΕΒΕΚΚΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΙ512114)
*
21.0000
23.5
18.5
602
ΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ497981)
*
21.0000
19
23
603
ΤΖΙΤΖΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ(Χ071779)
*
21.0000
16.5
25.5
604
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΗ801718)
*
20.7500
14
27.5
605
ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΑΙ986731)
*
20.7500
28.5
13
606
ΚΟΥΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Σ591852)
*
20.7500
22.5
19
607
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Φ133374)
*
20.7500
23
18.5
608
ΛΟΥΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΩΤΙΟΣ(Χ028069)
*
20.7500
30
11.5
609
ΜΑΥΡΟΕΙ∆Η ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ339465)
*
20.7500
19
22.5
610
ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΕ110025)
*
20.7500
21.5
20
611
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΜΕΛΕΤΙΟΣ(ΑΗ608723)
*
20.7500
14
27.5
612
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ776609)
*
20.7500
20.5
21
613
ΤΕΛΕΜΕ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ436296)
*
20.7500
23
18.5
614
ΤΖΑΝΝΕΤΟΥΛΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Ξ159529)
*
20.7500
18
23.5
615
ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ977856)
*
20.7500
17
24.5
588
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 15 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
616
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Χ176514)
*
20.5000
26.5
14.5
617
ΖΑΒΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ470542)
*
20.5000
25
16
618
ΚΑΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Σ634258)
*
20.5000
20
21
619
ΚΟΥΡΟΥΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ-ΛΟΥΚΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΕ053900)
*
20.5000
20.5
20.5
620
ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ177866)
*
20.5000
25
16
621
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ562541)
*
20.5000
25
16
622
ΠΑΥΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΓΑΒΡΙΗΛ(Χ527140)
*
20.5000
22.5
18.5
623
ΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Σ566122)
*
20.5000
27.5
13.5
624
ΦΙΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ(ΑΖ741934)
*
20.5000
18.5
22.5
625
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ(ΑΚ072638)
*
20.5000
18.5
22.5
626
ΦΡΑΤΣΕΑ ΘΩΜΑΪΣ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - ΗΛΙΑΣ(ΑΙ546013)
*
20.5000
23.5
17.5
627
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Χ311199)
*
20.5000
29
12
ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΥΛΟΣ(ΑΗ172044)
*
20.2500
20.5
20
629
ΓΚΟΤΣΗΣ ∆ΗΜΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Π331650)
*
20.2500
24
16.5
630
ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Φ034371)
*
20.2500
26
14.5
631
ΚΙΟΡΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ532678)
*
20.2500
12.5
28
632
ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ856080)
*
20.2500
25.5
15
633
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΖ980353)
*
20.2500
26
14.5
634
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ(Χ128467)
*
20.2500
26
14.5
635
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΚ566257)
*
20.2500
17.5
23
636
ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΕ094068)
*
20.2500
14.5
26
637
ΒΕΡΤΖΑΓΙΑ ΑΝΝΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΑΚ029384)
*
20.0000
12.5
27.5
638
ΓΑΛΑΝΗ ΡΟ∆ΑΝΘΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Χ482632)
*
20.0000
15
25
639
ΙΓΓΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΗΛΙΑΣ(ΑΕ654954)
*
20.0000
23.5
16.5
640
ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΙΡΗΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ067817)
*
20.0000
24
16
641
ΚΑΤΣΑΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Σ259274)
*
20.0000
21
19
642
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΗΛΙΑΣ(ΑΖ477103)
*
20.0000
19
21
643
ΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΑΖ536312)
*
20.0000
27.5
12.5
644
ΠΡΕΒΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ-ΡΑΟΥΛ(Ρ516794)
*
20.0000
21
19
645
ΣΙΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΙ656918)
*
20.0000
24
16
646
ΣΤΕΛΙΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΖ552956)
*
20.0000
3.5
36.5
647
ΤΡΙΤΣΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ515187)
*
20.0000
17.5
22.5
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΛΓΑ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ(ΑΕ549558)
*
20.0000
16
24
649
ΖΛΑΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Τ464585)
*
19.7500
28.5
11
650
ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ(Π527300)
*
19.7500
22.5
17
651
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΒ396658)
*
19.7500
11
28.5
652
ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ(Χ105252)
*
19.7500
18
21.5
653
ΜΠΑΛΜΠΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ414223)
*
19.7500
18
21.5
654
ΤΖΙΤΖΕΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΙ601502)
*
19.7500
34
5.5
655
ΦΛΩΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ(ΑΒ407827)
*
19.7500
31
8.5
656
ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Φ057478)
*
19.7500
23
16.5
628
648
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 16 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
657
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Σ834420)
*
19.5000
12.5
658
ΓΑΒΑΝΟΥ∆Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Τ536102)
*
19.5000
17
22
659
ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(ΑΚ553682)
*
19.5000
17.5
21.5
660
ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΕ806070)
*
19.5000
28
11
661
ΚΑΨΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Φ092220)
*
19.5000
32
7
662
ΚΟΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Σ702952)
*
19.5000
22.5
16.5
663
ΜΑΚΡΗ ΣΟΦΙΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(Σ249184)
*
19.5000
24
15
664
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η ΝΑΤΑΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΙ680520)
*
19.5000
23.5
15.5
665
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Χ446403)
*
19.5000
26.5
12.5
666
ΤΟΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΑ441542)
*
19.5000
18
21
667
ΨΑΡΡΑΚΗ ΙΩΣΗΦΙΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΕ002313)
*
19.5000
15
24
668
ΑΥΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Χ059238)
*
19.2500
26.5
12
669
ΓΑΤΗ ΟΛΓΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ023936)
*
19.2500
23
15.5
670
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΕ481832)
*
19.2500
18
20.5
671
ΓΡΙΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ309316)
*
19.2500
28.5
10
672
∆ΗΜΑ ΕΛΕΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ235472)
*
19.2500
27.5
11
673
ΚΟΥΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Σ254713)
*
19.2500
28
10.5
674
ΜΠΟΥΝΟΥ ΑΝΝΑ - ΕΥΘΥΜΙΟΣ(Χ299653)
*
19.2500
30.5
8
675
ΞΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΥΡΙΑΖΗΣ(ΑΗ379826)
*
19.2500
23.5
15
676
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΒ758417)
*
19.2500
28.5
10
677
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΝΤΜΟΝΤ - ΚΙΤΣΟΣ(ΑΚ207846)
*
19.2500
27
11.5
678
ΓΚΡΙΕΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ(Χ164061)
*
19.0000
21.5
16.5
679
ΖΟΜΠΟΛΑ ΑΓΑΘΗ ΜΑΡΙΑ - ΦΩΤΙΟΣ(ΑΚ697261)
*
19.0000
18.6
19.4
680
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Π669685)
*
19.0000
31
7
681
ΚΡΙΤΣΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(AH2071659)
*
19.0000
15
23
682
ΚΩΤΣΟΝΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ(Χ789133)
*
19.0000
23
15
683
ΜΠΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΙ300325)
*
19.0000
30
8
684
ΜΠΑΡ∆Α ΜΑΡΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΖ734300)
*
19.0000
27.5
10.5
685
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ137038)
*
19.0000
28
10
686
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆Η ΕΥΘΑΛΙΑ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(ΑΖ836254)
*
19.0000
21.5
16.5
687
ΤΖΙΟΒΑΡΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ - ΗΛΙΑΣ(ΑΙ309420)
*
19.0000
16.5
21.5
688
ΒΑΪΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ(Χ816777)
*
18.7500
21.5
16
ΓΙΑΚΙΝΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΛΟΥΚΑΣ(ΑΙ054762)
*
18.7500
21.5
16
690
ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΗ909520)
*
18.7500
28
9.5
691
ΚΥΡΚΙΛΗ ΙΣΜΗΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Φ178889)
*
18.7500
26.5
11
692
ΛΑΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ(ΑΙ477049)
*
18.7500
22.5
15
693
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΖΑΧΑΡΙΑΣ(Ρ376344)
*
18.7500
26.5
11
694
ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - ΦΩΤΙΟΣ(ΑΗ118985)
*
18.7500
14
23.5
695
ΠΟΥΤΑΚΙ∆ΟΥ ΙΟΥΛΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΗ007288)
*
18.7500
24
13.5
696
ΤΣΑΤΗΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΕ501612)
*
18.7500
16
21.5
697
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Σ558483)
*
18.5000
30.5
6.5
689
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
26.5
Σελίδα 17 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
698
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΑ059242)
*
18.5000
28
9
699
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Τ394525)
*
18.5000
17
20
700
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ196916)
*
18.5000
25
12
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ798053)
*
18.5000
19
18
702
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΑΡΙΑ∆ΝΗ - ΛΑΖΑΡΟΣ(Χ411981)
*
18.5000
25
12
703
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ686521)
*
18.5000
25.5
11.5
704
ΚΛΕΙΣΙΟΥΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΟΡΕΣΤΗΣ(Τ185189)
*
18.5000
26.5
10.5
705
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΩ - ΦΩΤΙΟΣ(Χ627066)
*
18.5000
12
25
706
ΜΑΛΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ(ΑΙ989478)
*
18.5000
25
12
707
ΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ191848)
*
18.5000
25
12
708
ΠΑΠΠΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΒ814858)
*
18.5000
26.5
10.5
709
ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ(Χ204855)
*
18.5000
29.5
7.5
ΠΕΠΠΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΒ559817)
*
18.5000
31.5
5.5
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΦΩΤΙΟΣ(Χ692647)
*
18.5000
15
22
712
ΡΟΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΘΩΜΑΣ(Π902662)
*
18.5000
24.5
12.5
713
ΣΒΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ(ΑΗ981929)
*
18.5000
35
2
714
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ-ΑΝΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Χ814235)
*
18.2500
21
15.5
715
ΒΥΖΙΡΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΑΗ624888)
*
18.2500
28
8.5
716
ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΟΥ ΑΛΙΚΗ - ΠΕΤΡΟΣ(Χ601014)
*
18.2500
22.5
14
717
ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΗ631486)
*
18.2500
25.5
11
718
ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΦΩΤΙΟΣ(ΑΙ098935)
*
18.2500
22.5
14
719
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΙ115276)
*
18.2500
23.5
13
720
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ(Σ633439)
*
18.2500
18.5
18
721
ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(Φ222116)
*
18.2500
30
6.5
722
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΗ558035)
*
18.2500
11.5
25
723
∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(Σ710132)
*
18.0000
21.5
14.5
724
∆ΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Τ940084)
*
18.0000
18.5
17.5
725
ΚΑΚΑΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ(Π719566)
*
18.0000
18.5
17.5
726
ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ125528)
*
18.0000
24
12
727
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑ ΙΟΥΛΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΒ070928)
*
18.0000
12.5
23.5
728
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ126734)
*
18.0000
26.5
9.5
729
ΚΟΥΤΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΙ477544)
*
18.0000
19
17
ΠΗΤΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ - ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(Π388968)
*
18.0000
10
26
731
ΤΟΥΛΚΑΡΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ(ΑΚ201253)
*
18.0000
28
8
732
ΦΡΑΓΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΠΑΥΛΟΣ(Φ060455)
*
18.0000
29
7
733
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Φ044467)
*
17.7500
21
14.5
734
∆ΟΥΒΛΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Χ477951)
*
17.7500
22.5
13
735
∆ΟΥΜΑ-ΧΑΛΚΟΥΣΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΤΡΟΣ(Χ130971)
*
17.7500
20
15.5
736
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ951663)
*
17.7500
26.5
9
737
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Σ379395)
*
17.7500
27.5
8
738
ΚΟΤΣΙΛΙΜΠΑ ΕΛΕΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΖ216181)
*
17.7500
18.5
17
701
710
711
730
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 18 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
739
ΛΥΜΠΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Φ223241)
*
17.7500
29
740
ΜΗΛΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ - ΗΛΙΑΣ(ΑΒ121389)
*
17.7500
21.5
14
741
ΜΠΑΞΕΒΑΝΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ(ΑΙ540545)
*
17.7500
6
29.5
742
ΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ334031)
*
17.7500
24
11.5
743
ΣΑΛΠΕΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΒ339383)
*
17.7500
25.5
10
744
ΣΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΗ232947)
*
17.7500
20.5
15
745
ΧΩΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ279693)
*
17.7500
25
10.5
746
ΚΑΜΑΡΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΗ538051)
*
17.7000
14.6
20.8
747
ΓΛΥΜΗΣ ∆Ε∆ΟΥΣΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ198787)
*
17.5000
28.5
6.5
748
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΗΛΙΑΣ(ΑΙ711708)
*
17.5000
17
18
749
ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ268929)
*
17.5000
14
21
750
ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΒ242878)
*
17.5000
19
16
ΚΑΡΦΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Π387277)
*
17.5000
19
16
752
ΛΟΥΠΑ ΝΙΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(Χ135493)
*
17.5000
23.5
11.5
753
ΜΑΝΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Φ009091)
*
17.5000
22.5
12.5
754
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Σ218638)
*
17.5000
26
9
755
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ - ΑΓΓΕΛΟΣ(Τ064841)
*
17.5000
17.5
17.5
756
ΣΤΡΑΒΟ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ525713)
*
17.5000
16
19
757
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ(ΑΙ380902)
*
17.5000
24
11
758
ΓΕΩΡΓΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Φ071073)
*
17.2500
26.5
8
759
ΓΚΟΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Π669965)
*
17.2500
25.5
9
760
ΚΟΡΑΚΙ∆ΗΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ - ΣΠΥΡΟΣ(ΑΗ032810)
*
17.2500
22.5
12
761
ΜΑΡΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΒ205986)
*
17.2500
26
8.5
762
ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΚ693442)
*
17.2500
29
5.5
763
ΜΠΙΝΤΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(ΑΑ305295)
*
17.2500
6
28.5
764
ΟΛΙ∆Η-ΟΛΕΦ ΣΤΕΦΑΝΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ-ΤΡΑΪΑΝΟΣ(Χ665172)
*
17.2500
16.5
18
765
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Σ399818)
*
17.2500
29.5
5
766
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΚ394507)
*
17.2500
15
19.5
767
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΑ012381)
*
17.2500
25.5
9
768
ΤΑΜΒΑΚΗ ΑΝΝΑ - ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ(ΑΑ046725)
*
17.2500
15.5
19
769
ΤΣΙΛΙΒΙΤΗ ΕΥ∆ΟΚΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΚ240833)
*
17.2500
34.5
770
ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΕΤΡΟΣ(ΑΖ234555)
*
17.2500
25.5
9
771
ΒΑΪΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΒ047867)
*
17.0000
17.5
16.5
772
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΣΟΦΙΑ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΚ750274)
*
17.0000
25
9
773
ΓΚΙΝΑΤΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΗ836487)
*
17.0000
17
17
774
ΖΩΛΗ ΕΛΕΝΗ - ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ(Τ485784)
*
17.0000
18
16
775
ΘΩΜΑ ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ039282)
*
17.0000
19
15
776
ΚΑΡΜΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ-∆ΗΜΗΤΡΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Υ117123)
*
17.0000
24
10
777
ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΕΛΛΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΚ087214)
*
17.0000
25.5
8.5
778
ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΕ747586)
*
17.0000
20
14
779
ΜΗΛΙΟΡ∆ΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Σ275942)
*
17.0000
24.5
9.5
751
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
6.5
Σελίδα 19 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
780
ΝΤΟΥΡΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ543493)
*
17.0000
16.5
17.5
781
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΑΑ360115)
*
17.0000
21
13
782
ΠΑΠΟΥΤΖΕΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΚ275237)
*
17.0000
28
6
ΠΕΤΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΑ084523)
*
17.0000
25
9
784
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ(ΑΕ545318)
*
17.0000
23
11
785
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Χ654478)
*
17.0000
25.5
8.5
786
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΣΠΥΡΟΣ(ΑΚ689418)
*
17.0000
22
12
787
ΑΝΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ832841)
*
16.7500
25
8.5
788
ΑΧΡΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ(Χ105904)
*
16.7500
27
6.5
789
ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ(ΑΖ012784)
*
16.7500
16
17.5
790
ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΕ514298)
*
16.7500
15
18.5
791
ΚΟΣΜΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Σ446905)
*
16.7500
18.5
15
792
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑ ΜΑΡΙΑ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΑΖ135958)
*
16.7500
29
4.5
793
ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Σ455996)
*
16.7500
20.5
13
794
ΣΤΕΦΟΥ ΗΛΙΑΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΒ103666)
*
16.7500
20.5
13
795
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΚ547599)
*
16.7500
22.5
11
796
ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ(ΑΙ638449)
*
16.7500
19.5
14
797
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ - ΕΥΘΥΜΙΟΣ(Ρ005656)
*
16.7500
22.5
11
798
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΑΙ138075)
*
16.5000
19
14
799
ΑΛΜΠΑΝΙ∆ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ966228)
*
16.5000
22
11
800
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ(ΑΕ630066)
*
16.5000
12
21
801
ΓΙΑΝΝΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Φ474004)
*
16.5000
13
20
802
ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΑΚ722307)
*
16.5000
26.5
6.5
803
ΚΑΝΟΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(ΑΕ850762)
*
16.5000
22.5
10.5
804
ΛΕΧΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗ - ΜΙΧΑΗΛ(Φ461464)
*
16.5000
27
6
805
ΜΑΪΣΤΡΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΚ215531)
*
16.5000
16.5
16.5
806
ΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(Ρ854842)
*
16.5000
15
18
807
ΣΕΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΑ438470)
*
16.5000
18.5
14.5
808
ΣΜΠΟΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Φ321433)
*
16.5000
16.5
16.5
809
ΣΤΡΑΤΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(ΑΚ016872)
*
16.5000
25.5
7.5
810
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΠΑΥΛΟΣ(Τ572274)
*
16.5000
17
16
811
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΑΙ639334)
*
16.2500
11
21.5
812
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΒΙΡΓΙΝΙΑ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΑΒ953436)
*
16.2500
22.5
10
813
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΗΛΙΑΣ(Ξ684461)
*
16.2500
26
6.5
814
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΚ764287)
*
16.2500
26.5
6
815
ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Χ512081)
*
16.2500
24
8.5
816
ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ171397)
*
16.2500
11
21.5
817
ΜΟΣΧΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΗΛΙΑΣ(Χ961114)
*
16.2500
21.5
11
818
ΜΠΕΛΙΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Φ146450)
*
16.2500
22.5
10
819
ΜΠΙΛΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Φ242327)
*
16.2500
15
17.5
820
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ(Χ268689)
*
16.2500
19
13.5
783
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 20 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
821
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Τ483001)
*
16.2500
13.5
19
822
ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ514694)
*
16.2500
18
14.5
823
ΠΟΤΟΥΡΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ(ΑΖ570620)
*
16.2500
22.5
10
ΣΠΑΝΟ∆ΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ023814)
*
16.2500
23.5
9
825
ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Τ180177)
*
16.2500
32.5
826
ΤΣΕΡΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΚ122241)
*
16.2500
25
827
ΧΑΛΑΜΑΝ∆ΑΡΗ ΕΛΙΖΑ - ΗΛΙΑΣ(Τ583730)
*
16.2500
16.5
16
828
ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ136243)
*
16.0000
19
13
829
ΒΛΥΣΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΓΡΗΓΟΡΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Ρ098051)
*
16.0000
20
12
830
ΓΑΛΑΙΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Φ472626)
*
16.0000
8.5
23.5
831
∆ΕΡΜΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΑ022470)
*
16.0000
19
13
832
ΖΩΒΟΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΗ090150)
*
16.0000
25.5
6.5
833
ΚΑΚΑΪ∆Η ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ020814)
*
16.0000
14.5
17.5
ΚΑΤΣΕΛΟΥ ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ-∆ΗΜΗΤΡΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Τ052195)
*
16.0000
27
5
835
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΧΑΡΙ∆ΗΜΟΣ(Σ865355)
*
16.0000
20
12
836
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΚ700693)
*
16.0000
25
7
837
ΚΡΟΜΠΑ ΑΝΝΑ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΒ205964)
*
16.0000
23
9
838
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ146815)
*
16.0000
24.5
7.5
839
ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΗΛΙΑΣ(ΑΑ005953)
*
16.0000
25.5
6.5
840
ΜΑΚΡΙ∆ΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ-ΖΩΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΑΗ698426)
*
16.0000
21
11
841
ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΝΙΚΗΤΑΣ(Φ114200)
*
16.0000
17.5
14.5
842
ΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Φ384652)
*
16.0000
12
20
843
ΠΑΠΠΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΕΥΘΥΜΙΟΣ(ΑΖ598185)
*
16.0000
21
11
844
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΙΑΣ(ΑΒ258962)
*
16.0000
27
5
845
ΠΤΩΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΡΓΥΡΙΟΣ(ΑΕ809030)
*
16.0000
23
9
846
ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(Σ555199)
*
16.0000
13.5
18.5
847
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΗ546589)
*
15.7500
16.5
15
848
ΓΚΕΤΣΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΑΛΕΞΙΟΣ(Χ737745)
*
15.7500
22
9.5
849
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΥΛΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ198923)
*
15.7500
11
20.5
850
∆ΡΟΥΒΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ089025)
*
15.7500
5
26.5
851
ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Σ247441)
*
15.7500
6.5
25
852
ΚΑΡΑΝΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(Σ311921)
*
15.7500
23
8.5
853
ΚΑΡΓΑΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ403013)
*
15.7500
17.5
14
854
ΚΩΤΣΙΑΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ(Ρ953680)
*
15.7500
12.5
19
855
ΛΑΜΠΡΙ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΗ532391)
*
15.7500
18
13.5
856
ΜΑΝΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ(Σ428334)
*
15.7500
25.5
6
857
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΒ002395)
*
15.7500
22.5
9
858
ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΙ488025)
*
15.7500
19.5
12
859
ΜΠΛΗΓΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΟΛΥΖΩΗΣ(ΑΑ452644)
*
15.7500
21
10.5
860
ΠΕΡΙΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΚ101697)
*
15.7500
21.5
10
861
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ(ΑΚ063251)
*
15.7500
26.5
5
824
834
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
7.5
Σελίδα 21 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
862
ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΦΩΤΙΟΣ(Φ337190)
*
15.7500
25
6.5
863
ΓΡΑΙΚΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΙ096114)
*
15.5000
12.5
18.5
864
ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ941063)
*
15.5000
20
11
ΚΑΠΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Ρ377599)
*
15.5000
26
5
866
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΒ056249)
*
15.5000
13
18
867
ΜΠΟΥΡΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ - ΣΕΡΓΙΟΣ(ΑΒ237009)
*
15.5000
7.5
23.5
868
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΩΜΑΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΖ611648)
*
15.5000
24.5
6.5
869
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΚ264479)
*
15.5000
24.5
6.5
870
ΤΑΜΒΑΚΙ∆ΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ669329)
*
15.5000
14
17
871
ΤΟΥΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΠΑΣΧΑΛΗΣ(Ρ368791)
*
15.5000
15
16
872
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΕΡΙΚΛΗΣ(ΑΙ247124)
*
15.5000
19
12
873
ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Σ044535)
*
15.2500
22.5
8
874
ΓΑΛΑΝΗ ΑΓΟΡΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Χ983968)
*
15.2500
7
23.5
875
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΚ084441)
*
15.2500
8.5
22
876
ΓΙΟΒΑΝΗ ΟΛΓΑ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(Χ078999)
*
15.2500
22
8.5
877
∆ΑΛΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΙ102279)
*
15.2500
25.5
5
878
∆ΡΙΤΣΑ ΑΘΗΝΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΖ601414)
*
15.2500
25
5.5
879
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ568237)
*
15.2500
22.5
8
880
ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΚ871411)
*
15.2500
9
21.5
881
ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΒ395872)
*
15.2500
22.5
8
882
ΚΟΚΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(ΑΚ064652)
*
15.2500
23
7.5
883
ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΗ034474)
*
15.2500
14.5
16
884
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ(Χ739369)
*
15.2500
20
10.5
885
ΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΚ653436)
*
15.2500
6
24.5
886
ΛΟΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ(ΑΚ563858)
*
15.2500
17.5
13
887
ΜΑΝΙΑΤΗ ΡΟ∆ΟΠΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΒ664173)
*
15.2500
15.5
15
888
ΜΑΡΤΙΝΗ ΕΛΕΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ131079)
*
15.2500
25
5.5
889
ΜΑΥΡΟΦΩΤΗ ΧΑΡΙΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ428951)
*
15.2500
16
14.5
890
ΠΛΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ244958)
*
15.2500
9
21.5
891
ΣΓΟΥΡΑΛΗ ΣΟΦΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ849398)
*
15.2500
25.5
5
892
ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ676650)
*
15.2500
14.5
16
893
ΣΩΤΗΡΗ ΚΑΛΛΙΑΝΘΗ - PIRO(Α388545)
*
15.2500
22.5
8
894
ΤΑΒΕΛΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ(ΑΙ877235)
*
15.2500
20.5
10
895
ΦΙΛΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ ΚΟΚΩΝΑ-ΑΛΙΚΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΗ229744)
*
15.2500
23
7.5
896
ΧΡΥΣΑΓΗ ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ489210)
*
15.2500
7.5
23
897
ΑΜΟΙΡΙ∆ΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ(ΑΚ209434)
*
15.0000
14
16
898
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Φ050653)
*
15.0000
14
16
899
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΚ247605)
*
15.0000
20.5
9.5
900
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ750117)
*
15.0000
29
1
901
ΑΞΑΗ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(Ρ950975)
*
15.0000
3.5
26.5
902
ΚΑΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΙ502172)
*
15.0000
29
1
865
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 22 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
903
ΚΑΜΑΛΑΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΒ616502)
*
15.0000
904
ΚΑΡΑΚΑΞΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ080208)
*
15.0000
905
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΚ107661)
*
15.0000
30
906
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ - ΗΛΙΑΣ(ΑΖ517233)
*
15.0000
23.5
6.5
907
ΣΑΚΚΕΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΒΙΚΤΩΡ(Π273339)
*
15.0000
15
15
908
ΣΛΑΥΚΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Χ746551)
*
15.0000
4
26
909
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΒ075109)
*
15.0000
24.5
5.5
910
ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΗΛΙΑΣ(Ρ592117)
*
15.0000
23
7
911
ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ595793)
*
15.0000
21
9
912
ΦΥΤΡΟΥ ΝΑΤΑΛΙ - ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ(ΑΙ649044)
*
15.0000
22.5
7.5
913
ΧΙΡΤΟΓΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΕ362999)
*
15.0000
12
18
914
ΧΟΛΕΒΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΒ119508)
*
15.0000
14
16
915
∆ΑΟΥΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ660495)
*
14.7500
21
8.5
916
∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΘΑΛΕΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Χ295880)
*
14.7500
23
6.5
917
∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ513094)
*
14.7500
21
8.5
918
ΚΟΚΚΟΡΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΑΓΙΣ(Χ627667)
*
14.7500
9
20.5
919
ΚΟΡ∆ΕΑΣ ΑΝΤΩΝIOΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΖ274844)
*
14.7500
29.5
920
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΗΛΙΑΣ(Ξ127939)
*
14.7500
25.5
4
921
ΛΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Χ189493)
*
14.7500
22.5
7
922
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ - ΛΟΥΚΑΣ(ΑΜ301283)
*
14.7500
29.5
923
ΜΠΡΑΤΤΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Π854613)
*
14.7500
24
924
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΒ334305)
*
14.7500
18.5
11
925
ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΑ065010)
*
14.7500
11.5
18
926
ΠΕΛΕΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΗΛΙΑΣ(ΑΚ206729)
*
14.7500
18.5
11
927
ΣΙΟΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΚ072550)
*
14.7500
21.5
8
928
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ(Φ234535)
*
14.7500
12.5
17
929
ΤΣΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΚ961998)
*
14.7500
21
8.5
930
ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ(Π358281)
*
14.7500
19
10.5
931
ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(Φ212247)
*
14.7500
23.5
6
932
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Σ254841)
*
14.5000
17.5
11.5
933
ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ-∆ΑΝΑΗ - ΣΤΕΡΓΟΣ(ΑΑ800703)
*
14.5000
10.5
18.5
934
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Φ135621)
*
14.2500
21
7.5
ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΕ061907)
*
14.2500
22.5
6
936
ΚΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Σ259877)
*
14.2500
23
5.5
937
*
14.2500
22.5
6
938
ΚΥ∆ΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΑ463459)
ΜΑΝ∆ΡΑΠΗΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Φ927110)
*
14.2500
16.5
12
939
ΜΑΣΤΟΡΟ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΙ279334)
*
14.2500
20
8.5
940
ΜΥΡΙΛΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΑΕ518448)
*
14.2500
12
16.5
941
ΤΣΑΛΚΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ(ΑΚ570948)
*
14.2500
15
13.5
942
ΧΑΤΖΗ ΛΥ∆ΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Χ253444)
*
14.2500
20
8.5
943
ΒΑΛΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΑ464913)
*
14.0000
21.5
6.5
935
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
20
10
30
5.5
Σελίδα 23 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
944
ΓΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΚ126806)
*
14.0000
19
9
945
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΗ843446)
*
14.0000
20
8
946
ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Ν148686)
*
14.0000
25
3
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(Σ589149)
*
14.0000
19
9
948
ΚΑΡΕΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΚ144993)
*
14.0000
21.5
6.5
949
ΜΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΑΙ060984)
*
14.0000
11.5
16.5
950
ΠΙΕΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ(ΑΚ019395)
*
14.0000
21.5
6.5
951
ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΙ098312)
*
14.0000
19
9
952
ΦΑΡΜΑΚΗ ∆ΑΝΑΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Χ091008)
*
14.0000
4
24
953
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ ΣΟΦΙΑ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ(ΑΙ519848)
*
13.7500
5.5
22
954
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(Χ742005)
*
13.7500
21
6.5
955
ΚΕΤΣΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΗ038096)
*
13.7500
13.5
14
956
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ(Χ530789)
*
13.7500
10
17.5
957
ΚΩΤΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ(ΑΒ762405)
*
13.7500
19
8.5
958
ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ962662)
*
13.7500
21
6.5
959
ΜΑΚΡΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΕ563763)
*
13.7500
1
26.5
960
ΜΑΝΑΒΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Χ976391)
*
13.7500
8.5
19
961
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΠΕΤΡΟΣ(Π760174)
*
13.7500
16.5
11
962
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Ν349427)
*
13.7500
14
13.5
963
ΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ(Χ302935)
*
13.7500
17.5
10
964
ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ035959)
*
13.7500
5.5
22
965
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΑ112637)
*
13.7500
18
9.5
966
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΑ978726)
*
13.5000
15
12
967
ΝΤΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΜΑΛΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Ρ978980)
*
13.5000
27
0
968
ΡΕΘΕΜΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ976393)
*
13.5000
20.5
6.5
969
ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΣ(Σ351548)
*
13.5000
27
970
ΨΑΡΡΑ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Π564476)
*
13.5000
27
971
ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΥΜΕΩΝ-∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Π398679)
*
13.2500
20
6.5
972
ΚΙΚΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΘΩΜΑΣ(ΑΙ206113)
*
13.2500
19
7.5
973
ΚΟΚΤΣΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΑΙ885583)
*
13.2500
18
8.5
974
ΚΟΤΣΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΣΠΗΛΙΟΣ(ΑΖ111934)
*
13.2500
20
6.5
975
ΚΟΥΛΤΟΥΚΗ ΖΩΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ153117)
*
13.2500
17.5
9
976
ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ ΟΛΓΑ - ΛΑΜΠΡΟΣ(ΑΚ954401)
*
13.2500
17
9.5
977
ΛΑΛΟΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΗΛΙΑΣ(Σ525258)
*
13.2500
21.5
5
978
ΜΑΛΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Τ235680)
*
13.2500
18
8.5
979
ΜΑΥΡΑΚΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Χ907285)
*
13.2500
20
6.5
980
ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ(ΑΙ744926)
*
13.2500
17.5
9
981
ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΗ139724)
*
13.2500
17.5
9
982
ΧΑΣΑΛΕΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Ν519470)
*
13.2500
17.5
9
983
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Σ513073)
*
13.0000
20
6
984
ΒΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ∆ΟΝΑΤΟΣ(ΑΕ290524)
*
13.0000
20
6
947
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 24 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
985
ΕΥΜΟΡΦΙ∆ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ317495)
*
13.0000
15
11
986
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΑ012052)
*
13.0000
11
15
987
ΚΟΚΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΗ268820)
*
13.0000
11
15
988
ΚΟΝΤΑΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Σ782940)
*
13.0000
17.5
8.5
989
ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Τ386844)
*
13.0000
20
6
990
ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Χ750520)
*
13.0000
10
16
991
ΞΙΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΑΚ141639)
*
13.0000
14.5
11.5
992
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΑ467150)
*
13.0000
14
12
993
ΣΕΡΕΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΕ001965)
*
13.0000
25
1
994
ΣΦΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΑ049615)
*
13.0000
18
8
995
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(ΑΕ109885)
*
12.7500
13.5
12
996
ΒΙΝΤΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΚΛΕΜΕΝΤ(ΑΚ712535)
*
12.7500
5
20.5
ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ672575)
*
12.7500
19
6.5
∆ΑΡΑΜΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(Τ476230)
*
12.7500
20
5.5
ΚΑΖΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΙ761488)
*
12.7500
14.5
11
1000 ΚΙΛΕΤΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ(ΑΖ418077)
*
12.7500
17.5
8
1001 ΜΠΟΥΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΗ045020)
*
12.7500
16.5
9
1002 ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ(ΑΒ510449)
*
12.7500
7.5
18
1003 ΠΑΤΗΛΑ ΕΛΕΝΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Σ977600)
*
12.7500
20
5.5
1004 ΡΕΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Τ124287)
*
12.7500
13
12.5
1005 ΣΩΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΕΥΘΥΜΙΟΣ(ΑΕ244454)
*
12.7500
6.5
19
1006 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΑΙ188785)
*
12.5000
17.5
7.5
1007 ∆ΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Σ503834)
*
12.5000
14
11
1008 ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ(Χ275893)
*
12.5000
7.5
17.5
1009 ΚΑΡΥΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΑΚ104272)
*
12.5000
24
1
1010 ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΛΙΚΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΚ243875)
*
12.5000
9
16
1011 ΚΡΕΜΥ∆Α ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΚ065699)
*
12.5000
16
9
1012 ΛΑΥΚΙ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΑΚ645753)
*
12.5000
15
10
1013 ΛΕΪΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Φ079222)
*
12.5000
4
21
1014 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Τ555398)
*
12.5000
25
1015 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΑ082153)
*
12.5000
19.5
5.5
1016 ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ489559)
*
12.5000
11.5
13.5
1017 ΑΓΓΕΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ(ΑΕ027259)
*
12.2500
16.5
8
1018 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΒ206694)
*
12.2500
18
6.5
1019 ΒΑΡ∆ΙΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ(ΑΖ439027)
*
12.2500
24.5
1020 ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΑΕ683359)
*
12.2500
18.5
6
1021 ΜΟΥΛΑ∆ΟΥ∆Η ΑΝΕΖΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ255490)
*
12.2500
19
5.5
1022 ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΑΖ601926)
*
12.2500
17.5
7
1023 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ842468)
*
12.0000
11.5
12.5
1024 ΒΑΛΑΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Σ645811)
*
12.0000
18.5
5.5
1025 ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Φ234510)
*
12.0000
21
3
997
998
999
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 25 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
1026 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΑΑ073004)
*
12.0000
17.5
6.5
1027 ΚΟΥΦΙΑ∆ΟΥ ΛΟΥΚΙΑ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ(Χ714442)
*
12.0000
17.5
6.5
1028 ΛΑΒΡΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΚ574322)
*
12.0000
15
9
1029 ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Τ039382)
*
12.0000
12.5
11.5
1030 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ(ΑΚ590706)
*
12.0000
19.5
4.5
1031 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Χ164294)
*
12.0000
9
15
1032 ΠΑΠΑΝ∆ΡΩΝΗ ΟΛΓΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΒ601444)
*
12.0000
12.5
11.5
1033 ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΒΙΟΛΕΤΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΒ278855)
*
12.0000
16.5
7.5
1034 ΤΣΙΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΒ556305)
*
12.0000
17.5
6.5
1035 ΨΥΧΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΚ526712)
*
12.0000
7.5
16.5
1036 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΕΡΑΦΕΙΜ(Ρ451540)
*
11.7500
16
7.5
1037 ∆Α∆ΙΩΤΗ ΟΛΓΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Χ077124)
*
11.7500
11
12.5
1038 ΙΣΣΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(Σ816266)
*
11.7500
22.5
1
1039 ΚΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΗ077744)
*
11.7500
15
8.5
1040 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ(Ξ458055)
*
11.7500
10
13.5
1041 ΜΕΤΣΙΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΗ004739)
*
11.7500
17.5
6
1042 ΝΕΦΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΖ614445)
*
11.7500
22.5
1
1043 ΝΟΤΑΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ - ΜΗΝΑΣ(ΑΙ014832)
*
11.7500
16.5
7
1044 ΝΤΙΝΟΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΒ111351)
*
11.7500
7.5
16
1045 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΕ798723)
*
11.7500
17.5
6
1046 ΠΗΧΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΚΛΕΑΡΧΟΣ(Σ596044)
*
11.7500
20
3.5
1047 ΠΛΑΚΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΚ066876)
*
11.7500
23.5
1048 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΙ031258)
*
11.7500
23.5
1049 ΧΑΛΑΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ - ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ(Ξ747625)
*
11.7500
19
4.5
1050 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Φ225315)
*
11.5000
15
8
1051 ∆ΕΛ∆ΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Φ017702)
*
11.5000
15
8
1052 ΚΙΟΥΦΤΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΙ410103)
*
11.5000
15
8
1053 ΜΠΕΡΓΕΛΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ597087)
*
11.5000
17.5
5.5
1054 ΜΠΟΤΣΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΗΛΙΑΣ(ΑΕ717315)
*
11.5000
12
11
1055 ΜΠΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ(ΑΚ545175)
*
11.5000
11.5
11.5
1056 ΣΚΑΤΖΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ031514)
*
11.5000
18.5
4.5
1057 ΑΓΓΕΛΗ ΝΤΖΟΥΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ575959)
*
11.2500
5.5
17
1058 ΓΑΒΑΝΟΥ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ219035)
*
11.2500
7.5
15
1059 ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΒ470580)
*
11.2500
16.5
6
1060 ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ127386)
*
11.2500
6.5
16
1061 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Σ089127)
*
11.2500
18
4.5
1062 ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Σ599945)
*
11.2500
19.5
3
1063 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Τ151672)
*
11.2500
6
16.5
1064 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ610619)
*
11.2500
21.5
1
1065 ΠΟΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(Ρ696888)
*
11.2500
11
11.5
1066 ΡΑΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Ρ496557)
*
11.2500
17.5
5
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 26 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
1067 ΘΕΟΛΟΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΖ343254)
*
11.0000
9
1068 ΚΟΥΛΑ ΘΕΩΝΗ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ(ΑΖ638047)
*
11.0000
22
1069 ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ350802)
*
11.0000
17.5
1070 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΑΚ130683)
*
11.0000
13
9
1071 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΙ771619)
*
10.7500
18
3.5
1072 ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΙ415856)
*
10.7500
21.5
1073 ΖΑΦΕΙΡΙΑ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ - ΕΥΘΥΜΙΟΣ(ΑΗ886207)
*
10.7500
15.5
1074 ΖΙΩΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Φ359530)
*
10.7500
21.5
1075 ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΑΕ606917)
*
10.7500
12.5
9
1076 ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΚ016745)
*
10.7500
14
7.5
1077 ΜΙΧΑΛΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ978024)
*
10.7500
15
6.5
1078 ΜΠΟΥΤΖΜΠΑΧ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-ΝΤΑΓΚΛΑΣ - ΜΠΡΟΥΣΑΡΘΟΥΡ(Τ501561)
1079 ΣΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΙ977293)
*
10.7500
11.5
10
*
10.7500
10.5
11
1080 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΖ575728)
*
10.5000
13.5
7.5
1081 ∆ΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΙ505715)
*
10.5000
12
9
1082 ΖΕΡΤΟΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(Χ543419)
*
10.5000
21
1083 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(Ρ101988)
*
10.5000
17
4
1084 ΛΕΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Φ021834)
*
10.5000
17.5
3.5
1085 ΝΙΚΟΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ853531)
*
10.5000
13.5
7.5
1086 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΚ236808)
*
10.5000
6
15
1087 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ(ΑΚ312412)
*
10.5000
10
11
1088 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Σ032154)
*
10.5000
5.5
15.5
1089 ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΚ760233)
*
10.5000
21
1090 ΧΑΛΙΑΠΑ ΧΑΙ∆Ω - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ240288)
*
10.5000
21
1091 ΒΑΡ∆ΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ571727)
*
10.2500
17.5
3
1092 ΒΑΡΩΤΣΟΥ ΘΕΩΝΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΚ559589)
*
10.2500
13
7.5
1093 ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Φ266570)
*
10.2500
6.5
14
1094 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΗ075034)
*
10.2500
12
8.5
1095 ΟΡΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΚ026451)
*
10.2500
12
8.5
1096 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ(Τ108154)
*
10.2500
12.5
8
1097 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΗ557775)
*
10.2500
20.5
1098 ∆ΗΜΙΖΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ131439)
*
10.0000
14.5
5.5
1099 ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Σ105586)
*
10.0000
12.5
7.5
1100 ΜΠΟΥΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΑΖ635340)
*
10.0000
11
9
1101 ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΦΩΤΙΟΣ(Χ941707)
*
10.0000
5
15
1102 ΣΤΕΡΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ(ΑΖ102287)
*
10.0000
20
1103 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ(ΑΗ120331)
*
10.0000
5.5
1104 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ509195)
*
10.0000
16
4
1105 ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ327250)
*
9.7500
12
7.5
1106 ΜΠΑΜΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΚ224575)
*
9.7500
11
8.5
1107 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(Χ271159)
*
9.7500
5.5
14
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
13
4.5
6
14.5
Σελίδα 27 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
1108 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ182243)
*
9.7500
15.5
4
1109 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ ΧΡΥΣΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ439107)
*
9.5000
6
13
1110 ΘΑΝΑΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Τ039942)
*
9.5000
12.5
6.5
1111 ΜΑΡΤΑΒΑΤΖΗ ΑΓΑΠΗ - ΛΑΖΑΡΟΣ(ΑΒ959500)
*
9.5000
19
1112 ΠΕΡ∆ΙΚΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Σ528859)
*
9.5000
19
1113 ΣΙΡΑΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΗ132893)
*
9.5000
8
1114 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙ∆ΩΝ - ΕΚΤΩΡ(Σ644624)
*
9.5000
19
1115 ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ ΕΛΕΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΚ493035)
*
9.5000
19
1116 ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - ΜΑΝΘΟΣ(Χ006516)
*
9.2500
15
1117 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΚΑ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Σ109623)
*
9.2500
13.5
5
1118 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ110622)
*
9.2500
8
10.5
1119 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΒ285863)
*
9.0000
11
7
1120 ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Φ121389)
*
9.0000
11.5
6.5
1121 ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΚ371522)
*
9.0000
10
8
1122 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΕΖΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ721582)
*
9.0000
18
1123 ΧΑΛΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ754341)
*
9.0000
12.5
1124 ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ -∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(Φ031057)
1125 ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(Ξ574636)
*
8.7500
17.5
*
8.7500
11
6.5
1126 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ(Φ120839)
*
8.7500
10
7.5
1127 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΙ602588)
*
8.7500
12.5
5
1128 ΛΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΑΙ409557)
*
8.7500
11.5
6
1129 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΟΝΑΤΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΑ382152)
*
8.7500
11.5
6
1130 ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ094839)
*
8.5000
12.5
4.5
1131 ∆ΕΣΥΠΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΒ507674)
*
8.5000
7.5
9.5
1132 ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ768722)
*
8.5000
17
1133 ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΑΗ918561)
*
8.5000
6.5
1134 ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΙ649879)
*
8.5000
17
1135 ΠΟΥΛΑ∆ΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ(Χ704740)
*
8.5000
12.5
1136 ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΙ138421)
*
8.5000
17
1137 ΒΑΡ∆ΟΥΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ431839)
*
8.2500
14
2.5
1138 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΘΩΜΑΣ(ΑΗ698932)
*
8.2500
11
5.5
1139 ∆ΑΛΑΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ(ΑΕ033617)
*
8.2500
11
5.5
1140 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΚ643588)
*
8.2500
6.5
10
1141 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΑΑ358943)
*
8.2500
9.5
7
1142 ΜΑΤΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΖ344553)
*
8.2500
10
6.5
1143 ΠΙΛΙΤΣΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΑΑ337895)
*
8.2500
9.5
7
1144 ΣΙΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ(ΑΚ753470)
*
8.2500
12.5
4
1145 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΙ488368)
*
8.2500
7.5
9
1146 ΚΟΥΤΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Χ982884)
*
8.0000
11
5
1147 ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Χ305612)
*
8.0000
14.5
1.5
1148 ΠΑΡΑ∆ΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(Χ055121)
*
8.0000
16
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
11
3.5
5.5
10.5
4.5
Σελίδα 28 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
1149 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΤΡΥΦΩΝ(Τ313299)
*
8.0000
7.5
8.5
1150 ΤΖΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ(ΑΗ911973)
*
8.0000
11
5
1151 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΑΑ031255)
*
7.7500
15.5
1152 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ(Ξ033631)
*
7.7500
8.5
7
1153 ΚΑΒΒΑ∆Α ΟΛΓΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ446405)
*
7.7500
8
7.5
1154 ΚΑΡ∆ΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ096393)
*
7.7500
8
7.5
1155 ΧΟΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Τ051986)
*
7.7500
6
9.5
1156 ΑΣΛΑΝΙ∆Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(Χ053057)
*
7.5000
15
1157 ΒΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΒ511582)
*
7.5000
11
4
1158 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΘΑ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ(Ρ861985)
*
7.5000
6.5
8.5
1159 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ(ΑΕ858504)
*
7.5000
11
4
1160 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΙ648959)
*
7.5000
15
1161 ΘΕΜΕΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΖ243594)
*
7.5000
8.5
6.5
1162 ΚΑΡΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ514058)
*
7.5000
5.5
9.5
1163 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ - ΣΠΗΛΙΟΣ(ΑΖ216041)
*
7.5000
15
1164 ΚΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΒ562624)
*
7.5000
15
1165 ΛΑΤΣΑ ΣΟΦΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ047313)
*
7.5000
6.5
8.5
1166 ΜΙΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΙ407983)
*
7.5000
14
1
1167 ΜΙΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ133261)
*
7.5000
9
6
1168 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΚ273870)
*
7.5000
15
1169 ΓΩΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Χ004255)
*
7.2500
14.5
1170 ΜΑΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ814515)
*
7.2500
10
1171 ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Τ396220)
*
7.0000
5
9
1172 ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ494405)
*
7.0000
7.5
6.5
1173 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ(Σ707121)
*
7.0000
14
1174 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΕ238631)
*
7.0000
6.5
7.5
1175 ΜΟΡΦΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΗ537537)
*
7.0000
10
4
1176 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ497141)
*
7.0000
14
1177 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΑ416706)
*
6.7500
13.5
1178 ΚΟΥΓΙΟΥΜΙΤΖΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΑ280345)
*
6.5000
10
1179 ΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΙ725178)
*
6.5000
9
4
1180 ΡΟΥΤΗ ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΕ993414)
*
6.5000
6.5
6.5
1181 ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΗΛΙΑΣ(Χ736294)
*
6.2500
5
7.5
1182 ΒΟΥ∆ΑΝΤΑ ΑΣΗΜΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(17737)
*
6.2500
9
3.5
1183 ΚΑΡΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(Χ706446)
*
6.2500
12.5
1184 ΚΤΕΝΑ ∆ΑΝΑΗ - ΕΥΤΥΧΙΟΣ(ΑΑ116634)
*
6.2500
7.5
1185 ΛΙΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΑΖ546878)
*
6.2500
12.5
1186 ΜΠΟΓΙΑΤΖΙ∆ΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ(Χ400176)
*
6.2500
12.5
1187 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΑΗ787034)
*
6.2500
5
1188 ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ(Χ603074)
*
6.2500
12.5
1189 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ(ΑΒ764131)
*
6.0000
4
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
4.5
3
5
7.5
8
Σελίδα 29 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
1190 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΗ937128)
*
6.0000
2
10
1191 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΟΛΓΑ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(Χ601374)
*
6.0000
4.5
7.5
1192 ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Φ093703)
*
6.0000
6
6
1193 ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΕΝΕΛΑΟΣ(ΑΒ295721)
*
5.7500
5.5
6
1194 ΚΑΙΣΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΛΥ∆ΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Ρ507107)
*
5.7500
5.5
6
1195 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ150153)
*
5.7500
2.5
9
1196 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΗ689437)
*
5.7500
11.5
1197 ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ074203)
*
5.7500
7
1198 ΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΒ623080)
*
5.7500
6.5
5
1199 ΚΟΥΡΤΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΑΒ789622)
*
5.5000
5
6
1200 ΛΑΛΑΟΥΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ119210)
*
5.5000
9
2
1201 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ049954)
*
5.5000
7.5
3.5
1202 ΑΒ∆ΕΛΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ(Χ110666)
*
5.2500
7.5
3
1203 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Π912026)
*
5.2500
4
6.5
1204 ∆ΗΜΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Ρ576402)
*
5.2500
7
3.5
1205 ∆ΗΜΑΚΗ ΑΝΝΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Χ637045)
*
5.2500
5
5.5
1206 ΚΙΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΗΡΩ - ΗΛΙΑΣ(Χ791814)
*
5.2500
5
5.5
1207 ΣΤΡΑΒΟΠΟ∆Η ΦΟΙΝΙΚΗ ΒΑΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΗ635589)
*
5.2500
10.5
1208 ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΛΑΜΠΡΟΣ(ΑΙ262088)
*
5.0000
9
1209 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Φ073524)
*
5.0000
10
1210 ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΦΑΝΟΥΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΙ439254)
*
5.0000
10
1211 ΚΟΚΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ651307)
*
5.0000
5
5
1212 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ(Σ641345)
*
5.0000
6.5
3.5
1213 ΑΣΒΕΣΤΑ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΒ229903)
*
4.7500
5
4.5
1214 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Χ542314)
*
4.7500
7.5
2
1215 ΚΡΙΘΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Σ065479)
*
4.7500
9.5
1216 ΓΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Π268546)
*
4.5000
9
1217 ∆ΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Χ814743)
*
4.5000
9
1218 ΛΙΟΝΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΑΖ636601)
*
4.5000
2.5
1219 ΜΠΟΥΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΑΑ015029)
*
4.5000
9
1220 ΠΕΠΟΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΜΥΡΩΝ(Χ353432)
*
4.5000
9
1221 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Φ081229)
*
4.2500
8.5
1222 ΑΣΗΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ(ΑΕ537744)
*
4.2500
6
2.5
1223 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(ΑΙ463531)
*
4.2500
2
6.5
1224 ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(Ρ174173)
*
4.2500
8.5
1225 ΚΟΓΧΥΛΑΚΗ ΟΛΓΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(Σ641736)
*
4.2500
4
1226 ΤΟΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Α352958)
*
4.2500
1.5
7
1227 ΖΗΣΟΥ ∆ΑΝΑΗ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ(ΑΑ242036)
*
4.0000
1
7
1228 ΚΛΟΚΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΑΚ706384)
*
4.0000
2.5
5.5
1229 ΚΟΛΛΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΚ681390)
*
4.0000
8
1230 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(ΑΚ672110)
*
3.7500
7.5
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
4.5
1
6.5
4.5
Σελίδα 30 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
1231 ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΡΗΓΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Φ015053)
*
3.7500
6
1232 ΠΑΛΑΝΤΖΙ∆ΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - ΜΙΧΑΗΛ(ΑΙ737728)
*
3.7500
7.5
1233 ΠΑΠΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ(ΑΖ697387)
*
3.7500
6.5
1234 ΣΚΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Σ655868)
*
3.7500
7.5
1235 ΤΣΙΟΝΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΗ707504)
*
3.7500
1
6.5
1236 ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΗΛΙΑΣ(ΑΒ325695)
*
3.5000
4
3
1237 ΚΑΒΒΑΘΑ ΣΟΦΙΑ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΑΗ525276)
*
3.5000
7
1238 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Φ051908)
*
3.5000
7
1239 ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΗ006413)
*
3.5000
7
1240 ΠΡΕΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΒ647465)
*
3.5000
2
1241 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΚΩΝ/ΝΟΣ(ΑΜ301429)
*
3.5000
7
1242 ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΣΤΕΡΙΟΣ(ΑΖ662568)
*
3.2500
6.5
1243 ΛΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΚ956851)
*
3.2500
2.5
1244 ΝΕΛΛΑ ΑΘΗΝΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΑΚ064815)
*
3.2500
6.5
1245 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(Σ867115)
*
3.2500
4
2.5
1246 ΚΗΡΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΚ342435)
*
3.0000
3.5
2.5
1247 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Π674495)
*
3.0000
4
2
1248 ΧΕΛΙΩΤΗ ΜΕΤΑΞΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΙ646609)
*
3.0000
6
1249 ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΑ412056)
*
2.7500
5.5
1250 ΜΕΛΑ ΚΑΝΕΛΑ - ΑΓΓΕΛΗΣ(ΑΖ082066)
*
2.7500
5.5
1251 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΑΕ999080)
*
2.5000
4
1252 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ(ΑΗ395674)
*
2.5000
5
1253 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΙ693712)
*
2.5000
5
1254 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΖ614625)
*
2.5000
5
1255 ΤΣΙΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΑΚ152369)
*
2.5000
5
1256 ΨΑΡΑΚΗ ΦΙΛΙΩ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Χ535381)
*
2.5000
5
1257 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Τ328494)
*
2.2500
4.5
1258 ΤΣΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Σ210322)
*
2.2500
4.5
1259 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΒ384450)
*
2.0000
1260 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Τ280069)
*
2.0000
1
1261 ΣΟΥΓΙΑ ΚΑΤΙΝΑ-ΑΛΕΞΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΑ301924)
*
2.0000
4
1262 ΤΣΙΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΕ727828)
*
2.0000
1.5
2.5
1263 ΨΙΜΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΗ037686)
*
2.0000
3
1
1264 ΒΕΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΛΟΥΚΑΣ(ΑΗ036882)
*
1.7500
3.5
1265 ∆ΟΥΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Ρ041269)
*
1.7500
3.5
1266 ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΗ623138)
*
1.7500
3.5
1267 ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΑ453390)
*
1.7500
2
1268 ΣΟΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΚ430308)
*
1.7500
3.5
1269 ΚΑΤΩΠΟ∆Η ΣΟΦΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΒ280015)
*
1.5000
3
1270 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΒ402741)
*
1.5000
3
1271 ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΒ554360)
*
1.2500
2.5
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
1.5
1
5
4
1
4
3
1.5
Σελίδα 31 από 32
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
23η Σειρά Ε.Σ.∆.∆.Α. (2013)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μ.Ο.
1272 ΛΩΛΗ ΜΑΡΙΝΑ - ΗΛΙΑΣ(ΑΕ782388)
*
1.2500
2.5
1273 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΗ712128)
*
1.2500
2.5
1274 Α∆ΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Χ980895)
*
1.0000
2
1275 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΕ060734)
*
1.0000
1
1
1276 ΠΙΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΥΛΟΣ(ΑΙ771702)
*
1.0000
1
1
1277 ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΒ268550)
*
1.0000
1
1
1278 ΑΛΕΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ938750)
*
0.7500
1.5
1279 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Φ229439)
*
0.5000
1
1280 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΚ229236)
*
0.5000
1
1281 ΓΑΡ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(Ρ652424)
*
0.5000
1
1282 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Σ038592)
*
0.5000
1
1283 ΓΡΟΠΑΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Ρ552608)
*
0.5000
1
1284 ∆ΕΛΗΚΟΥΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - ΑΛΕΞΙΟΣ(Φ093748)
*
0.5000
1
1285 ∆ΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΚ617221)
*
0.5000
1
1286 ΚΑΛ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Χ922034)
*
0.5000
1
1287 ΚΟΚΚΟΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΑΖ037140)
*
0.5000
1
1288 ΚΟΥΤΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Ξ681091)
*
0.5000
1
1289 ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΜΙΧΑΗΛ(Χ171719)
*
0.5000
1
1290 ΜΑΡΚΕΤΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ(ΑΚ546099)
*
0.5000
1
1291 ΜΟΣΧΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΧΡΥΣΟΜΟΙΡΑ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΗ577869)
1292 ΝΕΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Χ138179)
*
0.5000
1
*
0.5000
1
1293 ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΗ222386)
*
0.5000
1
1294 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΕ523565)
*
0.5000
1
1295 ΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΙ098240)
*
0.5000
1
1296 ΣΚΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΚ546442)
*
0.5000
1
1297 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Τ864906)
*
0.5000
1
1298 ΤΣΟΛΟΜΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Σ154896)
*
0.5000
1
1299 ΦΟΡΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Χ017979)
*
0.5000
1
* δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο τελικό στάδιο
Σελίδα 32 από 32