∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 11ος ∆ΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
11ος ∆ΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΡΟΜΟΥ ΘΥΣΙΑΣ 10.000µ.
ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΝ∆ΡΕΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
1
1592 ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
2
1554 ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
3
1507 ΑΣΤΕΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
4
1519 ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5
1580 ΦΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6
1512 ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7
1513 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8
1520 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9
1547 ΜΠΟΥΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Ε.Γ.
ΠΟΛΗ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1984
1996
1991
1987
1984
1988
1987
1996
1985
45:14.6
2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑ
ΦΙΛΩΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΙΛΩΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΝΗΣΕΛΙ ΗΜΑΘΙΑΣ
2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΝ∆ΡΕΣ 30-39 ΕΤΩΝ
1
1593 ΓΑΖΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
2
1586 ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3
1577 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4
1590 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5
1543 ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
6
1522 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7
1517 ΓΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
8
1581 ΦΕΡΕΚΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
9
1510 ΒΑΡΛΑΤΖΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10
1537 ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11
1506 ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12
1572 ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13
1548 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
14
1516 ΓΚΛΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15
1534 ΚΑΛΟΓΕΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
16
1564 ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
17
1505 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18
1566 ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
1976
1982
1976
1977
1982
1983
1983
1982
1974
1978
1975
1979
1982
1982
1978
1977
1975
1980
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΑΝ∆ΡΕΣ 40-49 ΕΤΩΝ
1
1504 ΑΚΡΙΤΙ∆ΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
2
1538 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
3
1529 ΙΟΡ∆ΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
4
1582 ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
5
1558 ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6
1551 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
7
1579 ΤΥΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
8
1585 ΜΗΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
1971
1967
1973
1964
1972
1964
1970
1969
ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Σ.∆. ΒΕΡΟΙΑΣ
Σ.∆. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΟΜΓ
ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Κ.Φ.Α.
ΣΚΥ∆ΡΑΙΚΟΣ
9
10
11
12
13
14
15
16
1532
1575
1524
1518
1531
1561
1552
1574
ΚΑΙΣΑΡΙ∆ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1970
1967
1966
1965
1966
1966
1972
1967
ΧΡΟΝΟΣ
Ε∆ΕΣΣΑ
Σ.∆. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΚΥ∆ΡΑΙΚΟΣ
Σ.∆. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΚΥ∆ΡΑΙΚΟΣ
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ
ΣΥΛ,∆ΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ ΣΚΥ∆ΡΑΣ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ
Σ.∆. ΒΕΡΟΙΑΣ
Σ.∆. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Α.Σ. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Σ.∆. ΒΕΡΟΙΑΣ
Σ∆Υ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ
Σ.∆. ΒΕΡΟΙΑΣ
47:15.2
50:27.6
56:05.5
56:23.9
1h00:35.5
1h01:54.8
1h05:29.8
1h09:01.7
37:49.4
43:22.1
44:19.2
45:45.6
47:05.9
47:14.9
49:23.0
49:47.3
49:48.0
50:50.8
51:19.4
51:50.7
53:52.1
56:24.8
57:06.9
58:59.1
1h02:27.8
1h03:08.0
39:49.8
42:27.7
44:18.9
45:28.1
46:06.9
46:32.4
46:47.0
48:04.3
49:04.8
49:53.8
49:54.3
50:01.5
51:30.4
51:35.7
53:52.4
54:04.6
1964
1969
1967
1973
1967
ΣΕΒΑΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ
ΣΕΒΑΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ
Σ.∆. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΝΑΟΥΣΑ
1h05:30.9
1h08:18.5
1h09:58.4
1h11:24.0
1h11:24.4
ΑΝ∆ΡΕΣ 50-59 ΕΤΩΝ
1
1563 ΣΑΚΚΕΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2
1600 ΠΕΤΡΑΚΙ∆ΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
3
1501 ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
4
1539 ΚΟΥΜΑΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
5
1570 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6
1591 ΣΙΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
7
1555 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
8
1557 ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9
1545 ΜΟΤΣΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
10
1730 ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11
1509 ΒΑΡ∆ΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
12
1589 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13
1544 ΜΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
14
1578 ΤΣΟΛΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1962
1963
1955
1956
1961
1963
1963
1956
1961
1959
1963
1960
1954
1960
ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑ
Σ.∆. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
47:31.4
47:32.2
47:45.9
48:37.9
49:22.6
52:19.4
52:36.7
52:47.6
55:37.1
55:41.8
56:25.4
57:14.6
58:01.9
1h11:45.4
ΑΝ∆ΕΣ 60 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
1
1556 ΠΑΡΙΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2
1569 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
3
1514 ΓΚΑΝΤΟΣ ∆ΡΟΣΟΣ
1950
1953
1953
ΝΑΟΥΣΑ
Σ.∆. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
52:19.8
55:36.7
57:08.9
1996
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΚΟΥΦΑΛΙΑ
49:54.5
1h09:59.4
1976
ΣΚΥ∆ΡΑ
55:00:10
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 40-49 ΕΤΩΝ
1
1508 ΒΑ∆ΟΛΑ ΣΟΦΙΑ
2
1560 ΡΑΜΠΟΥΣΗ ΓΚΟΡΝΤΑΝΑ
1972
1964
ΝΑΟΥΣΑ
ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
1h00:17.7
1h11:25.4
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 50-59 ΕΤΩΝ
1
1541 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ∆ΟΥ ΒΙΛΜΑ
1960
Σ.∆. ΒΕΡΟΙΑΣ
1h11:45.7
17
18
19
20
21
1542
1523
1562
1550
1576
ΜΑΥΡΟΠΑΛΙΑΣ ΤΡΥΦΩΝ
∆ΡΟΣΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΡΙΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
1
ΠΑΝΤΖΑΡΤΣΙ∆ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
2
1571 ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 30-39 ΕΤΩΝ
1
∆ΗΜΠΑΡΗ ΒΕΝΗ
ΝΑΟΥΣΑ
ΝΑΟΥΣΑ
ΝΑΟΥΣΑ
ΑΡΝΙΣΣΑ
ΟΡΜΑ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ