Δείτε εδώ τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για το Voucher 29

Α/Α
1
2
3
ΚΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ανάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικού
επιχειρήσεων κατασκευαστικού κλάδου
ΕΤΕΘ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ανάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικού
επιχειρήσεων διαχείρισης στερεών & υγρών
αποβλήτων
Ανάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικού
επιχειρήσεων νέων τεχνολογίων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ,
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ, ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
POLYECO Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΦΕΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ
LOGISMOS Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.
ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης
ΑΝΘΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
NEDA
INTELLIGENT MEDIA
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
COMPUTER LIFE Εταιρία Πληροφορικής
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Κ.- ΠΑΡΤΣΕΝΙΔΗΣ Χ. Ο.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΙΝΤΕΡΓΟΥΟΡΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
SOFTWORKS AE
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ