πλήρη κατάλογο διπλωματικών εργασιών

ΖΩΗ ΚΟΥΤΚΑΛΑΚΗ, (513/2010007), Ημερομηνία: 15/3/2012 12:00:00 πμ
Τίτλος: Σχεδιασμός αρχαίας πεντηκόντορου: τριδιάστατη μοντελοποίηση,
πρωτοτυποποίηση και φωτορεαλισμός Επιβλέπων: Φίλιππος Αζαριάδης Μέλη:
Παρασκευάς Παπανίκος, Φλωρεντία Οικονομίδου
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΛΛΑΡΟΥ, (513/2009012), Ημερομηνία: 20/10/2011 12:00:00 πμ
Τίτλος: Η χρησιμότητα και η λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών περιπτέρων
αλληλεπίδρασης Επιβλέπων: Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Μέλη: Σπυρίδων Βοσινάκης,
Φίλιππος Αζαριάδης
ΚΟΣΜΑΣ ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ, (513/2009011), Ημερομηνία: 1/6/2011 12:00:00 πμ
Τίτλος: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ Επιβλέπων: Παρασκευάς Παπανίκος Μέλη: Φίλιππος Αζαριάδης,
Παναγιώτης Κουτσαμπάσης
ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΥ, (513/2009002), Ημερομηνία: 3/5/2011 12:00:00 πμ
Τίτλος: Σχεδιαστικές προτάσεις για καινοτόμα διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια
Επιβλέπων: Δημήτριος Λέκκας Μέλη: Μαρία Σίμωση, Τζένη Δαρζέντα
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ, (513/2009001), Ημερομηνία: 21/10/2011 12:00:00 πμ
Τίτλος: Η εφαρμογή του αιθυλενο-αιθεροτετραφθοροαιθυλενίο και του πολυ (πφαινυλενοτερεφθαλαμιδίου) στη ναυπηγική. Επιβλέπων: Παρασκευάς Παπανίκος
Μέλη: Αλέξανδρος Βασιλειάδης, Νικόλαος Ζαχαρόπουλος
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ, (513/2008021), Ημερομηνία: 4/10/2011 12:00:00 πμ
Τίτλος: Μελέτη και σχεδίαση διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής για την
παρουσίαση περιεχομένου εικονικών μουσείων Επιβλέπων: Σπυρίδων Βοσινάκης
Μέλη: Ιωάννης Δαρζέντας, Θωμάς Σπύρου
ΕΛΠΙΔΑ ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, (513/2008020), Ημερομηνία: 6/10/2011 12:00:00 πμ
Τίτλος: Σύστημα κάλυψης δώματος, νέες μεθόδοι κατασκευής του
υποστρώματος Επιβλέπων: Παρασκευάς Παπανίκος Μέλη: Μαρία Σίμωση,
Θωμάς Σπύρου
ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, (513/2008019), Ημερομηνία: 4/10/2011 12:00:00 πμ
Τίτλος: Η μεταφορά της εργασίας εκτός των πλαισίων του τυπικού εργασιακού
περιβάλλοντος γραφείου: Μελέτη και Σχεδίαση για την εργασία στον δημόσιο
χώρο Επιβλέπων: Ιωάννης Δαρζέντας Μέλη: Σπυρίδων Βοσινάκης, Δημήτριος Λέκκας
ΗΛΕΚΤΡΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΚΟΥ, (513/2008018), Ημερομηνία: 4/10/2011 12:00:00 πμ
Τίτλος: Μελέτη και σχεδίαση διαδραστικής εγκατάστασης για χώρους
Μετρό Επιβλέπων: Σπυρίδων Βοσινάκης Μέλη: Ιωάννης Δαρζέντας, Θωμάς Σπύρου
Pezhman Rahmatkhah, (513/2008016), Ημερομηνία: 22/9/2011 12:00:00 πμ
Τίτλος: Σύστημα σκίασης χώρου διημέρευσης κατοικίας . Σχεδιαστικές προδιαγραφές -
πρόταση Επιβλέπων: Παρασκευάς Παπανίκος Μέλη: Μαρία Σίμωση,
Φίλιππος Αζαριάδης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, (513/2008015), Ημερομηνία: 29/10/2010 12:00:00 πμ
Τίτλος: Σχεδίαση κινηματική προσομοίωση και κατασκευή ακόλουθου
κίνησης Επιβλέπων: Αριστείδης Γωγούσης Μέλη: Παρασκευάς Παπανίκος,
Ιωάννης Δαρζέντας
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ, (513/2008014), Ημερομηνία: 26/10/2011
12:00:00 πμ
Τίτλος: Πολυμεσική εφαρμογή για το μηχανισμό των Αντικυθήρων Επιβλέπων:
Σπυρίδων Βοσινάκης Μέλη: Θωμάς Σπύρου, Ιωάννης Δαρζέντας
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΠΗΣ, (513/2008012), Ημερομηνία: 11/10/2011 12:00:00 πμ
Τίτλος: Τεχνικές Αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή με καταδίωξη βλέμματος
(gaze interaction): Επισκόπηση, πειραματισμός και αξιολόγηση Επιβλέπων:
Σπυρίδων Βοσινάκης Μέλη: Δημήτριος Λέκκας, Ιωάννης Δαρζέντας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, (513/2008010), Ημερομηνία: 11/3/2011 12:00:00 πμ
Τίτλος: Δυναμική προσομοίωση κρουστικών φαινομένων σε ρομποτικούς μηχανισμούς
με περιστροφικές αρθρώσεις παρουσία τριβής ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ Επιβλέπων: Αριστείδης Γωγούσης Μέλη: Παρασκευάς Παπανίκος,
Ιωάννης Δαρζέντας
ΜΙΧΑΕΛΑ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ, (513/2008008), Ημερομηνία: 20/10/2011 12:00:00 πμ
Τίτλος: Η διαμόρφωση της φυσιογνωμίας και της εξελικτικής πορείας της Ερμούπολης
ως αστικού και βιομηχανικού κέντρου Επιβλέπων: Παρασκευάς Παπανίκος Μέλη:
Φίλιππος Αζαριάδης, Σπυρίδων Βοσινάκης
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΛΟΥΝΤΖΟΥ, (513/2008007), Ημερομηνία: 22/9/2011 12:00:00 πμ
Τίτλος: Σχεδιασμός αντικειμένου για τη σχολική αίθουσα που θα συντελέσει στη
βιωματική και διαδραστική επαφή των μαθητών με τη φύση [Επιβλέπων:
Παρασκευάς Παπανίκος Μέλη: Μαρία Σίμωση, Θωμάς Σπύρου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ, (513/2008005), Ημερομηνία: 29/9/2011 12:00:00 πμ
Τίτλος: Εφαρμογές διαδραστικών ψηφιακών τεχνολογιών στο δημόσιο αστικό
χώρο Επιβλέπων: Σπυρίδων Βοσινάκης Μέλη: Θωμάς Σπύρου, Ιωάννης Δαρζέντας
ΑΡΓΥΡΩ ΒΑΡΔΑΛΑ, (513/2008003), Ημερομηνία: 30/6/2010 12:00:00 πμ
Τίτλος: Ευχρηστία κατά την πλοήγηση σε επιτραπέζια εικονικά
περιβάλλοντα Επιβλέπων: Σπυρίδων Βοσινάκης Μέλη: Θωμάς Σπύρου,
Ιωάννης Δαρζέντας
ΑΓΑΠΗ ΑΓΓΕΛΟΥ, (513/2008001), Ημερομηνία: 19/10/2011 12:00:00 πμ
Τίτλος: Τεχνικές Αλληλεπίδρασης Βάσει Χειρονομιών σε Εικονικά Περιβάλλοντα :
Μελέτη Περίπτωσης στο Wii-Mote. Επιβλέπων: Σπυρίδων Βοσινάκης Μέλη:
Θωμάς Σπύρου, Ιωάννης Δαρζέντας
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΙΚΝΑ, (513/2007021), Ημερομηνία: 4/3/2011 12:00:00 πμ
Τίτλος: Παραμετρική αναπαράσταση ανθρώπινων σμάτων χρησιμοποιώντας το
πρότυπο H-ANIM Επιβλέπων: Φίλιππος Αζαριάδης Μέλη: Παρασκευάς Παπανίκος,
Σπυρίδων Βοσινάκης
ΔΑΝΙΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, (513/2007018), Ημερομηνία: 15/9/2009 12:00:00 πμ
Τίτλος: Δημιουργία ανάλυση και κατεργασία καλουπιών μιας φορητής συσκευής
αναπαραγωγής ήχου στον υπολογιστή Επιβλέπων: Θωμάς Σπύρου Μέλη:
Παρασκευάς Παπανίκος, Σπυρίδων Βοσινάκης
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΠΑΝΟΥ-ΑΡΑΠΗ, (513/2007017), Ημερομηνία: 14/10/2009 12:00:00 πμ
Τίτλος: Σχεδίαση πολυμεσικής εκπαιδευτικής εφαρμογής για εκμάθηση
μουσικής Επιβλέπων: Ιωάννης Δαρζέντας Μέλη: Θωμάς Σπύρου, Σπυρίδων Βοσινάκης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ, (513/2007015), Ημερομηνία: 15/3/2011 12:00:00 πμ
Τίτλος: Συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα σχεδίασης στο χώρο της αρχιτεκτονικής:
μια έρευνα των μεθόδων επικοινωνίας συγκριτικά με παραδοσιακές μεθόδους
σχεδίασης Επιβλέπων: Ιωάννης Δαρζέντας Μέλη: Θωμάς Σπύρου,
Σπυρίδων Βοσινάκης
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ, (513/2007014), Ημερομηνία: 21/10/2009 12:00:00 πμ
Τίτλος: Σχεδίαση εφαρμογής τύπου "Mashup" βασισμένη στην τεχνολογία Google maps
για την απεικόνιση σημαντικών σημείων ενδιαφέροντος της Ερμούπολης (διαδραστικός
χάρτης) Επιβλέπων: Ιωάννης Δαρζέντας Μέλη: Δημήτριος Λέκκας,
Σπυρίδων Βοσινάκης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΤΗΣ, (513/2007013), Ημερομηνία: 8/12/2010 12:00:00 πμ
Τίτλος: Εξατομικευμένη παρουσίαση περιεχομένου στο διαδίκτυο. Κριτική επισκόπηση
και σχεδίαση εφαρμογής Επιβλέπων: Ιωάννης Δαρζέντας Μέλη: Φίλιππος Αζαριάδης,
Σπυρίδων Βοσινάκης
ΜΑΤΙΝΑ-ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, (513/2007011), Ημερομηνία: 15/9/2009 12:00:00
πμ
Τίτλος: Σχεδιασμός φορητής συσκευής αναπαραγωγής ήχου Επιβλέπων:
Θωμάς Σπύρου Μέλη: Παρασκευάς Παπανίκος, Σπυρίδων Βοσινάκης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΠΑΝΙΑΣ, (513/2007008), Ημερομηνία: 26/2/2010 12:00:00 πμ
Τίτλος: Επαυξημένη πραγματικότητα σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις [Επιβλέπων:
Ιωάννης Δαρζέντας Μέλη: Παρασκευάς Παπανίκος, Σπυρίδων Βοσινάκης
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ, (513/2006028), Ημερομηνία: 7/10/2009 12:00:00 πμ
Τίτλος: Διαδραστική αφήγηση ιστοριών και εκπαίδευση: σχεδίαση διαδραστικής
εφαρμογής για τα παιδιά Επιβλέπων: Σπυρίδων Βοσινάκης Μέλη:
Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Ιωάννης Δαρζέντας
ΘΩΜΑΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ, (513/2006025), Ημερομηνία: 17/2/2009 12:00:00 πμ
Τίτλος: Εκτίμηση της απόδοσης φωτοβολταϊκού με τη χρήση συστήματος
παρακολούθησης του ήλιου και αξιολόγησή του Επιβλέπων: Παρασκευάς Παπανίκος
Μέλη: Νικόλαος Σαπίδης, Γεώργιος Σταθάκης
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΧΙΛΙΑΡΧΑΚΗ, (513/2006024), Ημερομηνία: 24/6/2010 12:00:00 πμ
Τίτλος: Μελέτη της ενεργειακής απόδοσης παθητικών ηλιακών συστημάτων για τη
βελτίωση της θερμικής άνεσης των κτιρίων Επιβλέπων: Ιωάννης Δαρζέντας Μέλη:
Παρασκευάς Παπανίκος, Σπυρίδων Βοσινάκης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΚΑΝΙΑΡΗΣ, (513/2006022), Ημερομηνία: 14/3/2011 12:00:00 πμ
Τίτλος: Τεχνολογίες ασύρματων και κιντών τηλεπικοινωνιών - μελέτη περίπτωσης:
Φυτεμένα δώματα. Επιβλέπων: Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Μέλη:
Νικόλαος Χατζησάββας, Δημήτριος Λέκκας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΣΧΟΣ, (513/2006014), Ημερομηνία: 26/5/2010 12:00:00 πμ
Τίτλος: Ανάλυση και σχεδιασμός μεταλλικών και σύνθετων επιθεμάτων σε
ρηγματωμένα καμπύλα ελάσματα αλουμινίου: εφαρμογή σε αεροπορικά δομικά
στοιχεία. Επιβλέπων: Παρασκευάς Παπανίκος Μέλη: Νικόλαος Ζαχαρόπουλος,
Σπυρίδων Βοσινάκης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, (513/2006012), Ημερομηνία: 29/6/2009 12:00:00 πμ
Τίτλος: Branding εταιρείας κατασκευής ιατρικών μηχανημάτων με στρατηγική πρόταση
το σχεδιασμό νέου μηχανήματος για την αποκατάσταση ασθενών από επεμβάσεις στα
γόνατα Επιβλέπων: Δάνος Παπαδόπουλος Μέλη: Μαρία Σίμωση,
Παρασκευάς Παπανίκος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ-ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΣ, (513/2006011), Ημερομηνία: 1/3/0201
12:00:00 πμ
Τίτλος: Μεθοδολογίες Σχεδίασης και αξιολόγησης συνεργατικών εικονικών
περιβαλλόντων επιφάνειας εργασίας και εφαρμογή αυτών στη περιοχή της σχεδίασης
εσωτερικών χώρων Επιβλέπων: Σπυρίδων Βοσινάκης Μέλη: Ιωάννης Δαρζέντας,
Παναγιώτης Κουτσαμπάσης
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ, (513/2006009), Ημερομηνία: 2/6/2011 12:00:00 πμ
Τίτλος: Εφαρμογή μεθόδων σχεδιασμού τροχιάς για το σχεδιασμό κίνησης ρομποτικής
μονάδας Επιβλέπων: Φίλιππος Αζαριάδης Μέλη: Παρασκευάς Παπανίκος,
Βασίλειος Μουλιανίτης
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ, (513/2006006), Ημερομηνία: 18/12/2008 12:00:00 πμ
Τίτλος: Μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς πολυφλοϊικών νανοσωλήνων άνθρακα με
την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων Επιβλέπων: Νικόλαος Χατζησάββας Μέλη:
Παρασκευάς Παπανίκος, Φίλιππος Αζαριάδης
ΒΑΪΟΣ ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ, (513/2006005), Ημερομηνία: 24/6/2008 12:00:00 πμ
Τίτλος: Απτή επαυξημένη πραγματικότητα για τη σχεδίαση εσωτερικών
χώρων Επιβλέπων: Σπυρίδων Βοσινάκης Μέλη: Δημήτριος Λέκκας,
Παναγιώτης Κουτσαμπάσης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, (513/2006004), Ημερομηνία: 14/10/2009 12:00:00 πμ
Τίτλος: Σχεδίαση και αξιολόγηση της έκφρασης της οπτικοποίησης συναισθημάτων με
συναισθηματικούς πράκτορες Επιβλέπων: Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Μέλη:
Σπυρίδων Βοσινάκης, Θωμάς Σπύρου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ, (513/2006001), Ημερομηνία: 30/6/2009 12:00:00 πμ
Τίτλος: Multi ul-touch Επιβλέπων: Σπυρίδων Βοσινάκης Μέλη:
Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, (513/2005030), Ημερομηνία: 8/2/2011 12:00:00 πμ
Τίτλος: Ανθρωποκεντρική Σχεδίαση Εξελιγμένων Συστημάτων Υποβοήθησης της
Oδήγησης με έμφαση στα συστήματα Adaptive Cruise Control και Collision
Avoidance Επιβλέπων: Ιωάννης Δαρζέντας Μέλη: Παρασκευάς Παπανίκος,
Δημήτριος Λέκκας
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΟΥ, (513/2005029), Ημερομηνία: 28/4/2010 12:00:00 πμ
Τίτλος: Η Μαθηματική Αναλογία της Χρυσής Τομής. Ιστορική διερεύνηση της επίδρασης
στη θεωρία της Τέχνης και της Σχεδίασης Επιβλέπων: Παρασκευάς Παπανίκος Μέλη:
Σπυρίδων Βοσινάκης, Μαρία Σίμωση
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, (513/2005024), Ημερομηνία: 3/4/2009 12:00:00 πμ
Τίτλος: Ψηφιακά θεατρικά σκηνικά: Σχεδίαση με βάση το περιεχόμενο και μελέτη
υλοποίησης Επιβλέπων: Σπυρίδων Βοσινάκης Μέλη: Δάνος Παπαδόπουλος,
Παναγιώτης Κυριακουλάκος
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΕΡΚΕΤΖΗ, (513/2005023), Ημερομηνία: 21/10/2009 12:00:00 πμ
Τίτλος: Ανάγνωση ψιφιακών βιβλίων και άρθρων Επιβλέπων: Ιωάννης Δαρζέντας
Μέλη: Τζένη Δαρζέντα, Παναγιώτης Κουτσαμπάσης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΪΤΑΚΗΣ, (513/2005022), Ημερομηνία: 14/10/2009 12:00:00 πμ
Τίτλος: Πανταχού παρόντες υπολογιστές και έξυπνο σπίτι Επιβλέπων:
Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Μέλη: Σπυρίδων Βοσινάκης, Χριστόφορος Μπρέλλης
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ, (513/2005021), Ημερομηνία: 24/6/2008 12:00:00 πμ
Τίτλος: Έξυπνη συσκευασία . Επιβλέπων: Δημήτριος Λέκκας Μέλη:
Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Δημήτριος Ναθαναήλ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ, (513/2005020), Ημερομηνία: 4/6/2008 12:00:00 πμ
Τίτλος: Λειτουργικά ενδύματα1, υποδήματα και κοσμήματα Επιβλέπων:
Φίλιππος Αζαριάδης Μέλη: Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Σέργιος Φωτιάδης
ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (513/2005017), Ημερομηνία: 25/11/2010 12:00:00 πμ
Τίτλος: Επισκόπηση των υπηρεσιών τηλεφωνίας πάνω στο διαδίκτυο και εφαρμογή
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Επιβλέπων: Δημήτριος Λέκκας Μέλη:
Παρασκευάς Παπανίκος, Σπυρίδων Βοσινάκης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, (513/2005016), Ημερομηνία: 24/11/2008 12:00:00 πμ
Τίτλος: Μοντελοποίηση και Προσομοίωση της διαδικασίας λιθογραφικών πλακών
αλουμινίου με την χρήση των Colouted Petri Nets Επιβλέπων: Παναγιώτης Τζιώνας
Μέλη: Δημήτριος Λέκκας, Αριστείδης Γωγούσης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, (513/2005014), Ημερομηνία: 21/6/2007 12:00:00 πμ
Τίτλος: Μηχανική συμπεριφορά σύνθετων υλικών ενισχυμένων με νανοσωλήνες
άνθρακα Επιβλέπων: Παρασκευάς Παπανίκος Μέλη: Θωμάς Σπύρου,
Χρήστος Τράπαλης
ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΡΔΑΝΗ, (513/2005013), Ημερομηνία: 15/7/2010 12:00:00 πμ
Τίτλος: Το ελληνικό κόσμημα ανά τους αιώνες και πρωτότυπος σχεδιασμός
κοσμήματος Επιβλέπων: Παρασκευάς Παπανίκος Μέλη: Φίλιππος Αζαριάδης,
Σπυρίδων Βοσινάκης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ, (513/2005012), Ημερομηνία: 20/1/2011 12:00:00 πμ
Τίτλος: Η Ζεύξη του ψηφιακού με τον πραγματικό κόσμο: Φαινομενολογικές συνέπειες
στη διαδραστική σχεδίαση. Επιβλέπων: Σπυρίδων Βοσινάκης Μέλη: Θωμάς Σπύρου,
Δημήτριος Λέκκας
ΕΛΕΝΗ ΜΗΛΙΩΝΗ, (513/2005010), Ημερομηνία: 12/1/2011 12:00:00 πμ
Τίτλος: Σχεδιασμός ενδύματος - υποδήματος μέσω του Η/Υ . Επιβλέπων:
Φίλιππος Αζαριάδης Μέλη: Σπυρίδων Βοσινάκης, Παρασκευάς Παπανίκος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, (513/2005009), Ημερομηνία: 1/10/2008 12:00:00 πμ
Τίτλος: Ανάλυση και σχεδιασμός σύνθετου πλακιδίου δαπέδσου. Επιβλέπων:
Παρασκευάς Παπανίκος Μέλη: Φίλιππος Αζαριάδης, Χριστόφορος Μπρέλλης
ΑΛΕΞΙΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ, (513/2005007), Ημερομηνία: 23/12/2008 12:00:00 πμ
Τίτλος: Μοντελοποίηση συναισθημάτων σε εικονικούς χαρακτήρες. Επιβλέπων:
Σπυρίδων Βοσινάκης Μέλη: Γεώργιος Σταθάκης, Παναγιώτης Κυριακουλάκος
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, (513/2005006), Ημερομηνία: 5/6/2009 12:00:00 πμ
Τίτλος: Δυναμική προσομοίωση & μελέτη επιπτώσεων τριβής σε ιδιότυπους
ρομποτικούς μηχανισμούς υπό ειδικές συνθήκες. Επιβλέπων: Αριστείδης Γωγούσης
Μέλη: Σπυρίδων Βοσινάκης, Παναγιώτης Τζιώνας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΛΛΙΑΣ, (513/2005005), Ημερομηνία: 29/6/2009 12:00:00 πμ
Τίτλος: Αυτό-ιάσιμα πολυμερή υλικά: υπολογισμός μηχανικών ιδιοτήτων και αντοχής
με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Επιβλέπων: Παρασκευάς Παπανίκος
Μέλη: Νικόλαος Ζαχαρόπουλος, Δάνος Παπαδόπουλος
ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΜΕΡΤΖΗ, (513/2005004), Ημερομηνία: 8/12/2008 12:00:00 πμ
Τίτλος: Διεύρυνση των συμπτωματικών ιδιοτήτων μετασχηματιστικής μεθόδου
αναγνώρισης χαρακτηριστικής παραμέτρου ταλαντωντικών συστημάτων Van Der
Pol. Επιβλέπων: Αριστείδης Γωγούσης Μέλη: Παρασκευάς Παπανίκος,
Παναγιώτης Τζιώνας
ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΝΔΡΕΟΥ, (513/2005003), Ημερομηνία: 18/1/2011
12:00:00 πμ
Τίτλος: Διαδραστικότητα και Αστικός Δημόσιος Χώρος για την Ανάδειξη της
Αρχιτεκτονικής Κληρονομιά. Επιβλέπων: Σπυρίδων Βοσινάκης Μέλη: Θωμάς Σπύρου,
Ιωάννης Δαρζέντας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, (513/2005001), Ημερομηνία: 16/2/2010 12:00:00 πμ
Τίτλος: Τεχνικές ευθυούς ελέγχου στην αυτοματοποιημένη διαχείριση
αποθήκης. Επιβλέπων: Παναγιώτης Τζιώνας Μέλη: Σπυρίδων Βοσινάκης,
Αριστείδης Γωγούσης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΒΟΛΑΣ, (513/2004027), Ημερομηνία: 28/6/2010 12:00:00 πμ
Τίτλος: Εφελκυόμενες μεμβράνες με χρήση έξυπνων υφασμάτων. Επιβλέπων:
Αλέξανδρος Βασιλειάδης Μέλη: Ιωάννης Δαρζέντας, Παρασκευάς Παπανίκος
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ, (513/2004025), Ημερομηνία: 10/12/2009 12:00:00 πμ
Τίτλος: Μελέτη - Σχεδίαση συστήματος υποστήριξης εργασιών του τμήματος
μεταγωγής του ΟΤΕ. Επιβλέπων: Θωμάς Σπύρου Μέλη: Παρασκευάς Παπανίκος,
Σπυρίδων Βοσινάκης
ΑΡΗΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, (513/2004023), Ημερομηνία: 28/6/2010 12:00:00 πμ
Τίτλος: Υμένια Ημιαγωγών στη Σχεδίαση και κατασκευή Υφασμάτων με
Φωτοκαταλύτικές. Επιβλέπων: Αλέξανδρος Βασιλειάδης Μέλη: Ιωάννης Δαρζέντας,
Παρασκευάς Παπανίκος
ΜΑΡΙΑ ΠΡΙΝΤΕΖΗ, (513/2004022), Ημερομηνία: 21/12/2006 12:00:00 πμ
Τίτλος: Αξιολόγηση ενδυνάμωσης: μελέτη και πλαίσιο εφαρμογής. Επιβλέπων:
Θωμάς Σπύρου Μέλη: Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Γεώργιος Σταθάκης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝΑΚΗΣ, (513/2004020), Ημερομηνία: 17/5/2007 12:00:00 πμ
Τίτλος: Αισθητικές κρίσεις στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-τεχνουργήματος. Μελέτη,
διεύρυνση και εμπλουτισμός αντιληπτικού πλαισίου. Επιβλέπων: Ιωάννης Δαρζέντας
Μέλη: Θωμάς Σπύρου, Αργύρης Αρνέλλος
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ, (513/2004016), Ημερομηνία: 24/5/2006 12:00:00 πμ
Τίτλος: Γεωμετρική βελτιστοποίηση δομικών στοιχείων με Pro/Mechanica. Επιβλέπων:
Παρασκευάς Παπανίκος Μέλη: Φίλιππος Αζαριάδης, Δημήτριος Λέκκας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΑΤΖΗΣ, (513/2004013), Ημερομηνία: 9/10/2009 12:00:00 πμ
Τίτλος: Κατοίκιση και κατοικία. Διερεύνηση και αξιολόγηση των μεθόδων σχεδιασμού
της κατοικίας και πρόταση νέας μεθόδου με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και
τάσεις. Επιβλέπων: Θωμάς Σπύρου Μέλη: Φίλιππος Αζαριάδης, Δημήτριος Λέκκας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ, (513/2004012), Ημερομηνία: 17/5/2007 12:00:00 πμ
Τίτλος: Η διεύρυνση της πολύπλευρης και διεπιστημονικής εκπαίδευσης των
σχεδιαστών. Επιβλέπων: Θωμάς Σπύρου Μέλη: Νικόλαος Χατζησάββας, Ιωάννης Ιάκωβος Παραδείσης
ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΖΑΝΙΔΗ, (513/2004010), Ημερομηνία: 24/9/2010 12:00:00 πμ
Τίτλος: Γεωμετρική βελτιστοποίηση μεταλλικών και σύνθετων ελασμάτων για τη
μείωση της συγκέντρωσης των τάσεων. Επιβλέπων: Παρασκευάς Παπανίκος Μέλη:
Φίλιππος Αζαριάδης, Σπυρίδων Βοσινάκης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ, (513/2004008), Ημερομηνία: 4/2/2008 12:00:00 πμ
Τίτλος: Τα έπιπλα ως διεπαφή για τους πανταχού παρόντες υπολογιστές. Επιβλέπων:
Ιωάννης Δαρζέντας Μέλη: Φίλιππος Αζαριάδης, Αργύρης Αρνέλλος
ΘΕΑΝΩ ΙΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, (513/2004006), Ημερομηνία: 29/1/2010 12:00:00 πμ
Τίτλος: Αναγνώριση σημαντικών χαρακτηριστικών αισθητικής και μέτρηση και
αξιολόγησή τους σε δικτυακούς τόπους. Επιβλέπων: Δημήτριος Λέκκας Μέλη:
Σπυρίδων Βοσινάκης, Παναγιώτης Κουτσαμπάσης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΑΝΟΣ, (513/2004005), Ημερομηνία: 6/3/2008 12:00:00 πμ
Τίτλος: Σχεδίαση ιατρικών συσκευών με τη μορφή ηλεκτρονικών
κοσμημάτων. Επιβλέπων: Δημήτριος Λέκκας Μέλη: Παναγιώτης Κουτσαμπάσης,
Δάνος Παπαδόπουλος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΦΑΣ, (513/2004003), Ημερομηνία: 23/11/2006 12:00:00 πμ
Τίτλος: Η αναγνώριση των προβλημάτων κατά τη μεταφορά φορτίου στην ορειβασία
και η προσπάθεια λύσης τους. Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Χούρσογλου Μέλη:
Δημήτριος Ναθαναήλ, Δημήτριος Λέκκας
ΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ, (513/2003024), Ημερομηνία: 19/10/2009 12:00:00 πμ
Τίτλος: Περιορισμοί στη σχεδίαση ελαφρών σκαφών με ενισχυμένα με ίνες σύνθετα
υλικά Επιβλέπων: Νικόλαος Ζαχαρόπουλος Μέλη: Νικόλαος Σαπίδης,
Παρασκευάς Παπανίκος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΠΠΑ, (513/2003023), Ημερομηνία: 24/5/2006 12:00:00 πμ
Τίτλος: Ο ρόλος της αισθητικής για τη σχεδίαση και αξιολόγηση δικτυακών τόπων []
Επιβλέπων: Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Μέλη: Ιωάννης Δαρζέντας,
Χριστόφορος Μπρέλλης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΓΗΣ, (513/2003022), Ημερομηνία: 3/4/2006 12:00:00 πμ
Τίτλος: Σχεδιασμός διαχείρισης ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού των μονάδων υγείας
της νησιωτικής Ελλάδας Επιβλέπων: Ιωάννης Δαρζέντας Μέλη: Νικόλαος Σαπίδης,
Θωμάς Σπύρου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, (513/2003011), Ημερομηνία: 26/2/2008 12:00:00 πμ
Τίτλος: Ανάλυση, μελέτη και δοκιμαστική εφαρμογή του σταδίου της κατανόησης του
σχεδιαστικού προβλήματος Επιβλέπων: Ιωάννης Δαρζέντας Μέλη:
Παρασκευάς Παπανίκος, Ιωάννης Γαβιώτης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΪΛΑΣ, (513/2003010), Ημερομηνία: 16/6/2010 12:00:00 πμ
Τίτλος: Συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων γεωμετρικής βελτιστοποίησης μεταξύ
δύο εμπορικών προγραμμάτων πεπερασμένων στοιχείων. Επιβλέπων:
Παρασκευάς Παπανίκος Μέλη: Νικόλαος Χατζησάββας, Φίλιππος Αζαριάδης
ΑΘΗΝΑ ΕΦΕΝΤΑΚΗ-ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ, (513/2003008), Ημερομηνία: 28/6/2010 12:00:00
πμ
Τίτλος: Κλωστοϋφαντουργικός εξευγενισμός. Σχεδίαση και προοπτικές ευφυών
διαδραστικών προϊόντων. Επιβλέπων: Αλέξανδρος Βασιλειάδης Μέλη:
Ιωάννης Δαρζέντας, Παρασκευάς Παπανίκος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΠΟΝΑΣ, (513/2003015), Ημερομηνία: 1/6/2005 12:00:00 πμ
Τίτλος: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ. Επιβλέπων: Ι.
Δαρζέντας, Μέλη: Θ. Σπύρου, Π. Κουτσαμπάσης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΠΑ, (513/2003023), Ημερομηνία: 23/4/2006 12:00:00 πμ
Τίτλος: Ο ρόλος της αισθητικής στο πεδίο της αλληλεπίδρασης
ανθρώπου-υπολογιστή. Επιβλέπων: Ι. Δαρζέντας, Μέλη: Θ. Σπύρου, Π. Κουτσαμπάσης.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΜΠΑ, (513/2003012), Ημερομηνία: 2/7/2005 12:00:00 πμ
Τίτλος: Προσδιορισμός νέου μεγεθολογίου ενδυμάτων με βάση ανθρωπομετρικά
δεδομένα, για τη μαζική κάλυψη εξατομικευμένων αναγκών. Επιβλέπων Ι. Δαρζέντας,
Μέλη: Ν. Σαπίδης, Φ. Αζαριάδης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΦΥΡΗΣ, (513/2003018), Ημερομηνία: 28/5/2005 12:00:00 πμ
Τίτλος: Η κατανόηση της επίγνωσης και της εμπιστοσύνης ωςβασικών συστατικών
σχεδίασης συστημάτων υποστήριξης της συνεργασίας σε εικονικές
κοινότητες. Επιβλέπων: Ι. Δαρζέντας, Μέλη: Θ. Σπύρου, Π. Κουτσαμπάσης