λίστα - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΑΜ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
Βενετσιάνου
Όλγα
Γενική Συνέλευση
Ειδικής Σύνθεσης
που εγκρίθηκε
η αίτηση
η
7 /13-12-2006
Προσωρινή ΓΣΕΣ
2
Πλατσάς
Νικόλαος
9 /04-05-2007
Προσωρινή ΓΣΕΣ
3
Παλυβού
Ευσταθία
2 /05-11-2008
Γενική Συνέλευση
Ειδικής Σύνθεσης
που ορίστηκε
η τριμελής
η
7 /13-12-2006
Προσωρινή ΓΣΕΣ
η
9 /04-05-2007
Προσωρινή ΓΣΕΣ
η
η
2 /05-11-2008
η
Τίτλος διδακτορικής διατριβής
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
«Οι χωρικές ποιότητες της Προβολής
της Κινούμενης Εικόνας»
1.Γεώργιος Παπακωνσταντίνου,
Αναπληρωτής Καθηγητής
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (επιβλέπων).
2. Σπύρος Παπαδόπουλος,
Αναπληρωτής Καθηγητής
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
3. Βασίλης Μπουρδάκης,
Αναπληρωτής Καθηγητής
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Digital Designer, Free Runner και Avatar
1. Κοτιώνης Ζήσης,
Καθηγητής
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (επιβλέπων)
2. Ωραιόπουλος Φίλιππος,
Καθηγητής
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
3. Μπουρδάκης Βασίλειος,
Αναπληρωτής Καθηγητής
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
«Φυλακές και Ιδρύματα εγκλεισμού.
Ανάλυση και ερμηνεία της συμβολής
1. Ωραιόπουλος Φίλιππος,
Καθηγητής
1
του χώρου στην εγγραφή των
μηχανισμών επιτήρησης, πειθάρχησης
και τιμωρίας στο ανθρώπινο σώμα»
η
4
Κωνσταντόγλου
Μαρία
2 /05-11-2008
5
Ζαφειρόπουλος
Θεόδωρος
2 /05-11-2008
6
Μαλακασιώτη
Αγγελική
6 /11-03-2009
η
5 /11-02-2009
η
2 /05-11-2008
η
6 /11-03-2009
Ο ρόλος των δυναμικών συστημάτων
φυσικού φωτισμού και σκιασμού στο
σχεδιασμό. Η επίδρασή τους στο
ενεργειακό ισοζύγιο, στη θερμική και
οπτική άνεση των χρηστών
η
Αστοxία Υλικ=ύ
η
Η ανατομία του ψηφιακού σώματος.
Χωρικές εκφάνσεις του άυλου
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (επιβλέπων)
2. Ζήσης Κοτιώνης,
Καθηγητής
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
3. Γιαννίση Φοίβη.,
Επίκουρος Καθηγήτρια
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
1. Τσαγκρασούλης Αριστείδης,
Επίκουρος Καθηγητής
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (επιβλέπων).
2.Κλεονίκη Αξαρλή,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης.
3.Θάνος Τζεμπελίκος,
Assistant Professor, Purdue University.
1.Ωραιόπουλος Φίλιππος, Καθηγητής
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (επιβλέπων).
2.Τσαγκρασούλης Αριστείδης,
Επίκουρος Καθηγητής
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3.Ξαγοράρης Ζάφος,
Επίκουρος Καθηγητής
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
1.Παπαδόπουλος Σπύρος,
Αναπληρωτής Καθηγητής
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (επιβλέπων)
2
η
7
Ευαγγελίου
Μαρία
6 /11-03-2009
8
Καλαρά Κωνσταντίνα
8 /27-05-2009
9
Δράκου
Αικατερίνη
11 /27-01-2010
η
η
η
6 /11-03-2009
η
8 /27-05-2009
η
11 /27-01-2010
Η διαχείριση των απορριμμάτων ως
μετά-αντικειμένων στο σχεδιασμό
Οι χρονικές στρατηγικές στο έργο του
Robert Smithson
Ανάλυση παραμέτρων σχεδιασμού
κατοικιών
χαμηλής
ενεργειακής
κατανάλωσης στο Ελληνικό κλίμα:
2.Μπουρδάκης Βασίλειος,
Αναπληρωτής Καθηγητής
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
3.Τσινίκας Νικόλαος,
Καθηγητής
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
1.Ζήσης Κοτιώνης,
Καθηγητής
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (επιβλέπων)
2.Αριστείδης Τσαγκρασούλης,
Επίκουρος Καθηγητής
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
3.Γεώργιος Χαϊδόπουλος,
Λέκτορας
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
1.Αντωνακάκης Αριστείδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (επιβλέπων).
2.Ξαγοράρης Ζαφείρης,
Επίκουρος Καθηγητής
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
3.Γιαννίση Φωτεινή,
Επίκουρη Καθηγήτρια
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
1.Τσαγκρασούλης Αριστείδης,
Επίκουρος Καθηγητής
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
3
Ανάπτυξη
κατοικίας
η
12 /28-04-2010
η
14 /08-07-2010
η
15 /20-10-2010
10
Χριστόφορος
Μαρίνος
11 /27-01-2010
11
Φιλοπούλου
Αικατερίνη
14 /08-07-2010
12
Σταματίου
Δήμητρα
15 /20-10-2010
προτύπου
παθητικής
η
Η ανθρωπολογία του τοπίου και η
έννοια του συμβάντος στο έργο του
Θανάση Τότσικα
η
Συστήματα – σε πραγματικό χρόνο.
Διαναφορικές αναγνώσεις του Κύβου
Συμπύκνωσης του Hans Haacke
η
Αφηγηματικά
χρήση
περιβάλλοντα
με
τη
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (επιβλέπων).
2.Μπουρδάκης Βασίλης,
Αναπληρωτή Καθηγητή
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,.
3.Αξαρλή–Αντωνίου Κλεονίκη,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
1.Τζιρτζιλάκης Γεώργιος,
Επίκουρος Καθηγητής
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (επιβλέπων)
2.Αντωνακάκης Αριστείδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3.Γιαννίση Φωτεινή (Φοίβη),
Επίκουρος Καθηγήτρια
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
1.Τζιρτζιλάκης Γεώργιος,
Επίκουρος Καθηγητής
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (επιβλέπων).
2.Αντωνακάκης Αριστείδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3.Δασκαλοθανάσης Νικόλαος,
Επίκουρος Καθηγητής
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας.
1.Αντωνακάκης Αριστείδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής
4
της
χωρικής
πραγματικότη-τας
13
Καλφόπουλος
Απόστολος
16η/09-11-2010
14
Βιδάλη Μαρία
20 /6-7-2011
15
Παπασαράντου
24 /9-11-2011
16η/09-11-2010
η
20 /6-7-2011
η
η
25 /14-12-2011
η
επαυξημένης
Η αλλαγή του παραδείγματος του
Παρατηρητή
στους
“Χώρους
Κατασκευής της Ορατότητας” της
καλλιτεχνικής
και
αρχιτεκτονικής
πρωτοπορίας: 1900-1947
Το αγροτικό τοπίο της Τήνου ως
αποτέλεσμα ανθρώπινης δράσης
Φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον: Η
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (επιβλέπων).
2.Μπουρδάκης Βασίλειος,
Αναπληρωτής Καθηγητής
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
3.Ξαγοράρης Ζάφος,
Επίκουρος Καθηγητής
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
1.Παπαδόπουλος Θεολόγος,
Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
ως επιβλέπων.
2.Παπακωνσταντίνου Γεώργιος,
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3.Τζιρτζιλάκης Γεώργιος,
Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
1. Γιαννίση Φωτεινή (Φοίβη),
Επίκουρος Καθηγήτρια
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(επιβλέπουσα).
2. Λαλιώτου Ιωάννα,
Επίκουρος Καθηγήτρια
του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
3. Ron Walkey, Ομότιμο Καθηγητή στο
Πανεπιστήμιο British Columbia του Καναδά.
1. Μπουρδάκης Βασίλης,
5
Χρυσάνθη
παρουσία στον υβριδικό χώρο
η
16
Πατσαβός Νικόλαος
25 /14-12-2011
17
Ανδρονίκου Μαρία
20 /6-7-2011
η
η
Η Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ του
Μεσοπολέμου: Η κατασκευή του (νέο-)
Έλληνα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ή η
αναζήτηση της αυτονομίας
η
Η εικόνα της Μοντέρνας αρχιτεκτονικής
στον κινηματογράφο μετά το 1980.
28 /9-5-2012
28 /9-5-2012
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως επιβλέπων.
2.Παπακωνσταντίνου Γεώργιος,
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3. Κοτιώνης Ζήσης,
Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
η
Στην 26 /6-6-2012 ΓΣΕΣ ο κ. Κοτιώνης
αντικαταστάθηκε με την Λέκτορα κ.
Γαβρήλου.
1. Κοτιώνης Ζήσης,
Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(ως επιβλέπων).
2. Παπαδόπουλος Θεολόγος, Καθηγητής του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3. Τουρνικιώτης Παναγιώτης, Καθηγητής της
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
1.Παπακωνσταντίνου Γεώργιος,
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ως επιβλέπων).
2.Σωτηροπούλου Χρυσάνθη,
Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος
Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πατρών.
3.Παπαδόπουλος Θεολόγος,
Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
6
18
Πεντάζου Τσιμπίδη
Ιουλία
19
η
Φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον: Η
παρουσία στον υβριδικό χώρο
η
«Αδελφοποιήσεις Πόλεων» Η
αδελφοποίηση ως κυριολεκτικό και
μεταφορικό εργαλείο για την σύγκριση
και την κατανόηση πόλεων
η
Εικόνες του Χώρου και Χώροι της
Εικόνας: Η εμπλοκή του Ανθρώπου με
το χώρο του μέσω της εικονιστικής
σκέψης
η
Άτλαντας της περιπλανώμενης
παραβατικής διαβίωσης στην ύπαιθρο
της Θεσσαλίας κατά τον μεσοπόλεμο
……..
27 /4-4-2012
Ντώνα Σοφία
28η/9-5-2012
28 /9-5-2012
20
Ζαβλάρη Μερόπη
28η/9-5-2012
28 /9-5-2012
21
Μπομπός
Κωνσταντίνος
30 /4-7-2012
η
30 /4-7-2012
1.Παπακωνσταντίνου Γεώργιος,
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ως επιβλέπων).
2.Μπουρδάκης Βασίλης,
Αναπληρωτής
Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3.Λαλιώτου Ιωάννα,
Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
1.Ωραιόπουλο Φίλιππο,
Καθηγητή
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ως επιβλέπων).
2.Ελεάνα Γιαλούρη, Λέκτορας του τμήματος
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πάντειου
Πανεπιστημίου Αθηνών. 3.Γιαννίση Φοίβη,
Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
1.Ωραιόπουλο Φίλιππο,
Καθηγητή
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ως επιβλέπων).
2.Προδρομίδη Αριστείδη,
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ.
3.Καββαθά Διονύση, Επίκουρο Καθηγητή
του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και
Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου.
1.Αδαμάκη Κωνσταντίνο,
Επίκουρο
Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(ως επιβλέπων).
7
η
Η έννοια της εικαστικής εγκατάστασης
στην Ελλάδα. Ο καθορισμός ενός είδους
και η εξέλιξή του.
η
Εσωτερική διάσταση και συλλογικό
αποτύπωμα της σχεδιαστικής
πρακτικής: δοκιμιακές λειτουργίες και
χρηστικά αφηγήματα.
22
Μυκωνιάτης
Περικλής Νικόλαος
32 /31-10-2012
23
Δάλλας Αλέξιος
32 /31-10-2012
24
Κονταδάκης
Αντώνιος
34η/3-4-2013
25
Μήτσιου Ευαγγελία
36 /22-5-2013
η
η
34 /3-4-2013
η
36 /22-5-2013
Μεταφορά του φυσικού φωτισμού σε
περιοχές πέραν της περιμετρικής ζώνης
σε κτίρια γραφείων
Περιστρέφοντας τη Θάλασσα-η Εδαφική
Χαρτογράφηση της ΜεσογείουΛανθάνων και Έκδηλος Μεσογειακός
χώρος
2.Μανωλίδη Κωνσταντίνο,
Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3. Βαν Μπούσχοτεν Ρίκη ,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
1.Γιώργο Τζιρτζιλάκη,
Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών (ως επιβλέπων).
2.Φίλιππο Ωραιόπουλο, Καθηγητή
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
3.Ζήση Κοτιώνη, Καθηγητή Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
1.Φίλιππο Ωραιόπουλο,
Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, (ως επιβλέπων).
2.Μαρίνα Λαθούρη,
Καθηγήτρια Architectural Association.
3.Ζάφο Ξαγοράρη,
Επίκουρο Καθηγητή ΑΣΚΤ
1. Τσαγκρασούλης Αριστείδης, Επίκουρος
Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, (ως επιβλέπων)
2. Τζεμπελίκος Θάνος, Καθηγητής PURDUE
Indianapolis, USA
3. Τοπαλής Φραγκίσκος, Καθηγητής
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
1. Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος,
Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
ως επιβλέπων.
2. Λεοντίδου Τριανταφυλλιά (Λίλα),
8
η
η
26
Αλεξιάδου Σωτηρία
38 /26-6-2013
38 /26-6-2013
27
Μπαρκούτα Ιωάννα
36η/22.5.13
39 /3.7.2013
28
Τζόγια
Μοάτσου
Μαρία-Λουϊζα
Ανασυγκρότηση αστικών περιοχών μετά
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Πολεοδομική και αρχιτεκτονική εξέλιξη
της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο
1947-1974
η
Η κατοίκηση σε συνθήκες Εκτακτης
Ανάγκης. Το παράδειγμα της Αθήνας
στην εποχή της Κρίσης
η
Η εξελικτική πορεία της ελληνικής
σκηνογραφίας από την περίοδο της
ανασυγκρότησης μέχρι τη δικτατορία
(1954-1967) και η σκηνική
αναπαράσταση του δομημένου χώρου»
39 /3.7.2013
Καθηγήτρια της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού
Πανεπιστήμιου.
3. Χριστοδούλου Χαρίκλεια (Χάρις),
Λέκτορας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1. Κολώνας Βασίλης, Καθηγητής του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως επιβλέπων.
2. Γερόλυμπου Αλεξάνδρα Καθηγήτρια του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
3. Δορδανάς Ευστράτιος, Λέκτορας του
Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών, του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
1. Κοτιώνης Ζήσης, Καθηγητής του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως επιβλέπων.
2. Τροβά Βάσω, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3. Κιουπκιολής Αλέξανδρος, Λέκτορας του
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
1. Κολώνας Βασίλης, Καθηγητής του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως επιβλέπων.
2. Μαυρομούστακος Πλάτων, Καθηγητής
του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. Βέττας Απόστολος-Φωκίων, Ομότιμος
9
Καθηγητής του Τμήματος Θεάτρου της
Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
29
Μώρης Πέτρος
40/5.11.2013
41/12.3.2014
Υλικές υποδομές και αποϋλοποιη-μένα
εργαλεία. Κριτική αναφορά στις
υποδομές του διαδικτύου
1. Αριστείδης Αντωνακάκης, Αναπληρωτής
Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Επιβλέπων.
2. Ζάφος Ξαγοράρης, Επίκουρος καθηγητής
της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.
3. Γιώργος Τζιρτζιλάκης, Επίκουρος
Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
10