Πίνακες μέσης τάσης - αργυριος σενεκης & υιοι ε.π.ε.

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Η εταιρεία SENEKIS κατασκευάζει
πίνακες μέσης τάσης από το 1980.
Τα προϊόντα της είναι τυποποιημένα και
πιστοποιημένα και καλύπτουν και
τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές.
Όλα τα τελικά προϊόντα υποβάλλονται
σε πλήρης δοκιμές σειράς σύμφωνα
με τα διεθνή πρότυπα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 6,3KV
Οι πίνακες µέσης τάσης της SENEKIS έχουν χρήση σε:
Η εταιρεία SENEKIS κατασκευάζει Πιστοποιημένους πίνακες μέσης τάσης
που καλύπτουν κάθε πιθανή χρήση:
•
•
•
•
Πίνακες διανομής Μέσης Τάσης 7,2KV-24KV
Πίνακες ελέγχου κινητήρων μέσης τάσης
Πίνακες αντιστάθμισης άεργου ισχύος μέσης τάσης cosΦ
Πίνακες ελέγχου Υποσταθμών Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και άλλων Α.Π.Ε.
www.senekis.gr
30 χρόνια εµπειρίας
στην κατασκεύη ηλεκτρικών πινάκων
ΜΕΣΗΣ
ΤΑΣΗΣ
ΕΙ∆Η ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η εταιρεία SENEKIS κατασκευάζει την σειρά SMVS Πιστοποιημένων πινάκων μέσης τάσης με τα παρακάτω είδη:
ΤΥΠΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
SMVS-T1
Πεδίο εισόδου /αναχώρησης με διακόπτη φορτίου
SMVS-E
Πεδίο εισόδου/αναχώρησης με μπάρες
SMVS-IB
Πεδίο αναχώρησης με αυτόματο Διακόπτη
SMVS-T2F
Πεδίο αναχώρησης με ασφαλειοδιακόπτη φορτίου
SMVS-IF
Πεδίο μέτρησης
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Η εταιρεία SENEKIS έχει υποβάλει σε επιτυχημένες ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΥΠΟΥ την σειρά SMVS Πιστοποιημένων πινάκων
μέσης τάσης στα εργαστήρια του ΚΔΕΠ (Κέντρο Δοκιμών Ερευνών της ΔΕΗ) και υποβάλει όλα τα παραγόμενα της σε
ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕΙΡΑΣ σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-62271-200 που αφορά σε σύνολα διατάξεων διακοπής
και ελέγχου Μέσης Τάσης.
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Η εταιρεία SENEKIS κατασκευάζει και παραδίδει τα τελικά προϊόντα Μέσης Τάσης με ολοκληρωμένα ηλεκτρολογικά
σχέδια και εκδίδει Δελτία δοκιμών Σειράς που συνοδεύουν τα προϊόντα.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
Type-tested medium voltage Switchgear and Control gear Assembly (TTA)
Impulse withstand Voltage 125 kV
Test Voltage (50-60 Hz / 1min) 50 kV
Rated normal current 630 A
Rated short-time withstand current (1s) 12,5 kA
Peak current 31,25 kA
Rated frequency 50/60 Hz
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠYΚΝΩΜΑΤΑ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 20kV
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20KV
ΑΡΓ. ΣΕΝΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Βιομ. Περιοχή, Σίνδου, Θεσσαλονίκη, Γ’ Είσοδος, Ο.Τ. 43 Οδός ΔΑ-11, 570 22, Τ.Θ. 1241
Τ: 2310 797.024, 2310 569.851, F: 2310 796.108, [email protected]
www.senekis.gr