Ο∆ΟΝ ΤΙΑΤΡΙΚΕΣ Μ ΟΝ Α∆ΕΣ

ησ
χρό
5
νια
η
Αdec400
εγγύ
Το πλουσιότερο και εργονοµικότερο µοντέλο του Νο1
διεθνώς κατασκευαστή οδοντιατρικών µονάδων.
Κατασκευή 100% στις Η.Π.Α
νια
η
εγγύ
Η «µεσαία» πρόταση µε πρωτοποριακό σχεδιασµό. Κατασκεύη 100% στις Η.Π.Α και 5ετής εγγύηση ανταλλακτικών.
ησ
χρό
5
η
Adec 200
νια
33
36
ησ
5
χρό
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Adec 300
εγγύ
Η νέα οικονοµική πρόταση µε πρωτοποριακό σχεδιασµό
από την πρώτη παγκοσµίως σε πωλήσεις και αξιοπιστία
Adec µε 5ετή εγγύηση ανταλλακτικών.
( 211 1022900 εσωτ. 208 • 2310 968799 | : www.sadent.com • www.a-dec.com
Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ. Φωτογραφίες και τιµές είναι ενδεικτικές & διατηρούµε το δικαίωµα να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Oι φωτογραφίες δείχνουν και προαιρετικό εξοπλισµό. Aπαγορεύεται η αναπαραγωγή του καταλόγου ή τµηµάτων αυτού.
Belmont G1
η
ησ
χρό
5
νια
εγγύ
Το νέο µοντέλο της Belmont, συνώνυµο της Ιαπωνικής
ποιότητας και αξιοπιστίας.
η
ησ
χρό
5
νια
εγγύ
Το κορυφαίο µοντέλο της Belmont µε πρωτοποριακό
σχεδιασµό, εργονοµία και δυνατότητες. Κατασκευή 100% στην Ιαπωνία.
ησ
χρό
5
νια
η
Sadent Diadema IV
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Belmont CP ONE plus
εγγύ
Εξαιρετικά αξιόπιστο και οικονοµικό, ελληνικής
κατασκευής µε 5ετή εγγύηση ανταλλακτικών.
( 211 1022900 εσωτ. 208 • 2310 968799 | : www.sadent.com
Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ. Φωτογραφίες και τιµές είναι ενδεικτικές & διατηρούµε το δικαίωµα να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Oι φωτογραφίες δείχνουν και προαιρετικό εξοπλισµό. Aπαγορεύεται η αναπαραγωγή του καταλόγου ή τµηµάτων αυτού.
37