Από 23/12/2014 έως 08/01/15

HELLENIC SEAWAYS
ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ
Από 23/12/2014 έως 08/01/2015
∆ΕΥΤΕΡΑ
ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧ.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΥΡΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΕΥ∆ΗΛΟΣ
ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
ΒΑΘΥ
ΧΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΛΗΜΝΟΣ
ΚΑΒΑΛΑ
ΤΡΙΤΗ 23/12/14
ΑΦΙΞΗ
20:10
21:20
23:55
ΑΝΑΧ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/12/14
ΠΕΜΠΤΗ 25/12/14
ΑΦΙΞΗ
ΑΦΙΞΗ
00:15
01:35
02:50
05:50
08:40
14:20
18:10
ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧ.
20:00
21:05
16:00
20:15
21:20
23:59
00:10
ΤΡΙΤΗ 30/12/14
ΑΦΙΞΗ
01:15
02:30
05:50
08:40
14:20
18:10
ΚΑΒΑΛΑ
ΛΗΜΝΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΧΙΟΣ
ΒΑΘΥ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ
ΕΥ∆ΗΛΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΣΥΡΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧ.
20:00
21:05
23:35
16:00
20:15
21:20
23:59
02:00
03:10
06:05
09:50
14:40
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/12/15
ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧ.
00:50
02:15
03:15
06:15
09:00
14:20
18:10
01:05
02:35
03:35
06:30
09:50
14:40
ΑΝΑΧ.
01:20
07:00
09:50
12:45
14:00
15:25
18:10
19:10
23:30
15:45
18:20
19:20
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/12/14
ΠΕΜΠΤΗ 01/01/15
ΑΦΙΞΗ
ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧ.
ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧ.
ΑΝΑΧ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/01/15
ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧ.
20:00
21:05
23:35
16:00
20:15
21:20
23:59
01:45
03:10
06:05
09:50
14:40
ΤΡΙΤΗ 06/01/15
ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧ.
20:00
21:05
16:00
20:15
21:20
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/12/15
ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧ.
01:00
05:50
09:35
12:20
13:45
15:25
16:50
19:30
20:30
00:55
01:20
07:00
09:50
12:45
14:15
15:40
17:05
19:40
20:40
21:30
01:00
05:50
09:35
12:20
13:35
ΣΑΒΒΑΤΟ 03/01/15
ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧ.
01:15
02:30
05:50
08:40
14:20
18:10
01:45
03:10
06:05
09:50
14:40
21:30
∆ΕΥΤΕΡΑ 05/01/15
ΚΑΒΑΛΑ
ΛΗΜΝΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΧΙΟΣ
ΒΑΘΥ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ
ΕΥ∆ΗΛΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΣΥΡΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/12/14
21:30
∆ΕΥΤΕΡΑ 29/12/14
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΥΡΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΕΥ∆ΗΛΟΣ
ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
ΒΑΘΥ
ΧΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΛΗΜΝΟΣ
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΝΑΧ.
16:00
20:25
21:30
ΚΑΒΑΛΑ
ΛΗΜΝΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΧΙΟΣ
ΒΑΘΥ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ
ΕΥ∆ΗΛΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΣΥΡΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΥΡΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΕΥ∆ΗΛΟΣ
ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
ΒΑΘΥ
ΧΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΛΗΜΝΟΣ
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΝΑΧ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 04/01/15
ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧ.
01:00
05:50
09:35
12:20
13:45
01:20
07:00
09:50
13:00
14:15
15:30
18:05
19:10
23:25
15:50
18:20
19:25
21:30
01:00
05:50
09:35
12:20
13:45
15:25
01:20
07:00
09:50
13:00
14:15
15:40
18:05
19:10
23:25
18:20
19:25
ΤΕΤΑΡΤΗ 07/01/15
ΠΕΜΠΤΗ 08/01/15
ΑΦΙΞΗ
ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧ.
01:00
05:50
09:35
12:20
13:45
15:25
01:20
07:00
09:50
13:00
14:15
15:40
18:05
19:10
23:25
18:20
19:25
23:59
01:15
02:30
05:50
08:40
14:20
18:10
ΑΝΑΧ.
00:10
01:45
03:10
06:05
09:50
14:40
21:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧ.
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧ.
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧ.