ΜΥΚΟΝΟΣ SITE NEW - Hellenic Seaways

HELLENIC SEAWAYS
ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ
Από 26/09/2014
∆ΕΥΤΕΡΑ
ΑΦΙΞΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΥΡΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΕΥ∆ΗΛΟΣ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
ΒΑΘΥ
ΧΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΛΗΜΝΟΣ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΛΗΜΝΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΧΙΟΣ
ΒΑΘΥ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
ΕΥ∆ΗΛΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΣΥΡΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΝΑΧ.
ΤΡΙΤΗ
ΑΦΙΞΗ
20:10
21:20
23:55
ΑΝΑΧ.
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧ.
ΠΕΜΠΤΗ
ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧ.
16:00
20:25
21:30
01:35
02:50
05:50
08:40
14:20
18:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΦΙΞΗ
20:10
21:20
23:55
00:15
02:00
03:10
06:05
09:50
14:40
ΑΝΑΧ.
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΦΙΞΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧ.
01:00
05:50
09:35
12:20
13:35
15:25
18:10
19:10
23:30
01:20
07:00
09:50
12:45
14:00
15:45
18:20
19:20
16:00
20:25
21:30
01:35
02:50
05:50
08:40
14:20
18:10
21:30
ΑΝΑΧ.
00:15
02:00
03:10
06:05
09:50
14:40
21:30
01:00
05:50
09:35
12:20
13:35
15:25
18:10
19:10
23:30
01:20
07:00
09:50
12:45
14:00
15:45
18:20
19:20