ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ και ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ και ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2012
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
Αστικό
Εµπορικό
Πολιτική
Ποινικό
Ποινική
Σύνολο
Μέσος
∆ίκαιο
∆ίκαιο
∆ικονοµία
∆ίκαιο
∆ικονοµία
6,00
6,20
6,40
6,20
6,60
31,40
6,28
6,00
6,00
6,40
6,00
6,00
30,40
6,08
6,80
6,60
7,00
5,80
8,20
34,40
6,88
7,40
6,20
7,40
6,60
6,00
33,60
6,72
7,40
6,60
7,20
6,00
6,60
33,80
6,76
7,60
8,20
7,60
7,20
6,20
36,80
7,36
7,80
6,20
7,40
6,60
7,20
35,20
7,04
6,40
6,20
7,00
7,00
6,40
33,00
6,60
7,40
7,20
8,20
7,00
6,80
36,60
7,32
ΟΝΟΜΑ
ΑΓΓΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΓΙΟΤΑΦΥΤΑΚΗ
ΘΕΩΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α∆ΑΜΙ∆ΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΪΒΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΚΤΣΙΑΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΙΑ∆ΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
όρος
ΑΛΕΞΙΟΥ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΛΕΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΟΥΡ∆Α
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΜΠΟΥΧΑΝΤΜΠΑ
ΜΙΣΕΛ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΜΠΡΑΖΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΝΕΣΤΙΑ∆ΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ
ΧΡΥΣΙΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
7,80
7,40
7,00
6,40
7,40
36,00
7,20
6,00
7,00
6,40
6,20
6,40
32,00
6,40
8,60
7,20
7,00
6,40
5,80
35,00
7,00
6,00
6,60
6,40
6,20
6,20
31,40
6,28
7,40
8,20
8,60
6,80
7,60
38,60
7,72
6,20
7,20
7,00
6,20
6,00
32,60
6,52
6,80
8,80
8,00
8,00
8,40
40,00
8,00
6,60
6,20
6,60
6,60
6,20
32,20
6,44
8,40
7,00
7,80
7,00
6,60
36,80
7,36
7,20
8,80
7,40
8,40
7,20
39,00
7,80
6,80
7,80
7,60
8,00
7,20
37,40
7,48
8,00
7,60
7,40
7,40
6,80
37,20
7,44
9,80
8,80
7,80
10,00
8,20
44,60
8,92
7,00
7,80
7,40
7,00
7,40
36,60
7,32
ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΡΑΠΤΗ
ΓΙΟΛΑΝΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΛΑΝΗ
ΡΑΦΑΕΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΤΖΑΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΖΟΥΡΑ
ΕΛΠΙ∆Α
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΛΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7,60
7,80
7,80
6,80
6,20
36,20
7,24
7,60
7,80
7,80
7,40
6,40
37,00
7,40
8,00
8,60
7,80
6,60
6,60
37,60
7,52
6,80
8,00
7,00
6,40
7,40
35,60
7,12
7,80
8,60
8,00
7,00
8,00
39,40
7,88
7,60
7,20
7,80
8,60
7,00
38,20
7,64
7,60
7,00
7,20
7,60
6,20
35,60
7,12
5,80
6,60
6,60
5,80
5,20
30,00
6,00
6,40
6,80
6,80
6,20
4,80
31,00
6,20
7,40
8,20
7,20
8,00
9,20
40,00
8,00
7,40
6,00
7,60
6,20
5,40
32,60
6,52
8,00
7,80
7,40
7,20
8,00
38,40
7,68
8,20
8,00
6,40
7,00
5,80
35,40
7,08
7,80
7,00
7,60
8,00
6,20
36,60
7,32
ΒΑΟΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΡ∆ΑΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΡΕΛΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΑΛΑ-ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΗ∆Α-ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΡΟΥΞΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΙΩΣΗΦ
ΒΕΛΛΗ
ΛΕΩΝΙΣ
ΛΕΩΝ
ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΕΡΣΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΟΓ∆ΑΝΙ∆ΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8,80
9,40
9,40
8,40
9,20
45,20
9,04
6,20
7,40
6,00
5,20
5,40
30,20
6,04
7,20
6,40
6,00
6,20
5,60
31,40
6,28
8,60
9,00
7,20
7,20
6,40
38,40
7,68
8,00
8,00
8,60
8,40
6,60
39,60
7,92
8,00
7,40
7,80
8,60
7,80
39,60
7,92
7,00
7,80
7,40
7,00
6,60
35,80
7,16
6,60
7,80
7,80
6,80
7,00
36,00
7,20
6,40
6,20
7,40
6,40
7,40
33,80
6,76
6,80
6,00
6,60
6,60
6,20
32,20
6,44
8,20
7,20
6,40
7,00
5,80
34,60
6,92
7,00
8,20
7,00
6,20
6,80
35,20
7,04
7,00
6,60
7,00
7,80
6,60
35,00
7,00
7,00
6,80
6,60
5,80
6,80
33,00
6,60
ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ
ΦΟΙΒΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΒΥΖΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΓΕΝΙ∆ΟΓΑΝ
ΑΝΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΛΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η
ΦΙΟΝΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΦΟΙΒΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΡΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΓΙΩΤΑΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΑΙΝΤΑΤΖΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
6,40
7,80
7,00
6,60
6,40
34,20
6,84
8,00
6,80
7,20
7,00
6,20
35,20
7,04
7,40
7,40
6,60
7,40
6,80
35,60
7,12
8,00
8,00
8,20
6,80
8,40
39,40
7,88
6,40
7,80
7,40
6,20
6,00
33,80
6,76
6,80
7,60
6,80
8,80
6,60
36,60
7,32
6,80
7,20
6,40
6,40
6,20
33,00
6,60
7,60
7,60
7,40
6,60
7,00
36,20
7,24
8,00
6,80
7,00
7,00
6,40
35,20
7,04
7,40
6,80
7,20
6,40
6,20
34,00
6,80
8,20
7,00
6,60
6,20
6,40
34,40
6,88
8,00
6,40
7,60
6,60
6,40
35,00
7,00
7,60
7,60
6,80
6,40
7,00
35,40
7,08
6,40
5,80
7,00
6,20
5,20
30,60
6,12
ΓΚΑΛΙΟΥ
ΜΥΡΤΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΑΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΕΓΚΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΕΡΛΙΩΤΗ
ΑΛΙΚΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΛΥΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΟΥΣΓΟΥΛΑ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΥΦΤΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΩΤΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΑΝΙΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΑΣΚΑΛΑΚΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΕΚΑΣΤΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΗΛΙΑΣ
∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΕΜΗΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΑΛΟΥ∆Α
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
7,80
8,40
7,60
8,00
7,00
38,80
7,76
6,60
6,20
7,20
6,80
6,00
32,80
6,56
7,00
6,80
7,80
8,20
5,80
35,60
7,12
8,40
8,80
7,00
8,00
6,00
38,20
7,64
8,20
6,60
7,00
6,40
7,60
35,80
7,16
5,80
6,80
6,60
5,80
5,20
30,20
6,04
7,00
7,20
7,00
8,00
7,80
37,00
7,40
8,60
6,00
7,80
8,00
6,60
37,00
7,40
7,60
7,40
7,40
6,20
7,40
36,00
7,20
7,40
7,00
8,00
8,20
6,40
37,00
7,40
5,60
6,80
7,40
7,20
8,20
35,20
7,04
7,60
6,80
7,60
7,60
5,60
35,20
7,04
7,20
6,60
7,40
6,60
7,00
34,80
6,96
8,80
7,40
8,00
6,60
8,00
38,80
7,76
∆ΕΡΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
∆ΟΥΖΕΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΟΥΚΑ
ΕΡΑΤΩ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΡΑΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΝΝΑ-ΛΙΖΑ
ΗΛΙΑΣ
ΖΑΓΑΡΕΛΟΥ
ΑΦΡΟΚΟΜΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΖΑΛΕΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
ΖΑΜΠΕΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΑΜΠΡΑΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6,60
8,40
6,00
7,20
7,60
35,80
7,16
5,60
6,80
7,00
6,20
7,00
32,60
6,52
5,80
8,60
7,40
6,60
5,20
33,60
6,72
6,40
6,00
6,60
6,20
6,00
31,20
6,24
8,00
6,40
6,80
5,60
6,40
33,20
6,64
5,80
6,20
5,80
3,60
4,40
25,80
5,16
5,40
5,60
5,60
3,00
4,40
24,00
4,80
5,80
7,00
7,00
8,00
6,20
34,00
6,80
8,20
8,20
6,20
5,40
4,60
32,60
6,52
6,60
7,20
6,60
6,60
7,20
34,20
6,84
8,20
8,20
8,00
7,00
8,60
40,00
8,00
6,00
7,20
6,40
6,00
4,40
30,00
6,00
7,60
6,20
7,20
6,00
6,40
33,40
6,68
6,60
7,60
6,60
7,80
8,00
36,60
7,32
ΖΑΧΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΖΩΪ∆ΑΚΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΖΩΤΟΥ
ΑΝΝΗ
ΣΥΜΩΝ
ΗΛΙΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ-ΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΑΝΑΣΙΑ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΩΜΑ∆ΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙ∆Η
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6,80
8,60
6,20
8,00
7,20
36,80
7,36
6,00
7,00
6,20
5,20
7,60
32,00
6,40
7,20
8,20
7,00
6,20
7,00
35,60
7,12
7,80
6,40
6,60
7,40
7,60
35,80
7,16
6,60
7,00
6,40
6,60
7,20
33,80
6,76
7,40
9,00
7,40
6,80
7,00
37,60
7,52
7,20
6,60
6,20
5,80
7,40
33,20
6,64
8,40
7,80
6,60
7,80
8,60
39,20
7,84
6,20
5,60
6,20
5,60
6,60
30,20
6,04
6,40
7,00
7,40
7,20
8,80
36,80
7,36
7,20
7,60
7,40
9,00
6,40
37,60
7,52
6,80
6,80
7,60
6,80
6,80
34,80
6,96
5,80
7,40
7,00
6,40
6,60
33,20
6,64
8,00
6,00
8,00
7,00
6,40
35,40
7,08
ΚΑΒΕΤΣΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΖΑΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΚΑΪΑΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ
ΚΑΚΑΒΟΥΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΚΙΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΚΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Α∆ΑΜΟΣ
ΚΑΛΗΝΤΙΡΗ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΛΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΛΛΙΟΥΡΗ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6,40
6,00
6,60
6,40
6,20
31,60
6,32
7,40
7,00
7,40
7,80
7,80
37,40
7,48
6,20
7,20
7,00
5,20
5,20
30,80
6,16
6,60
7,00
6,80
7,60
6,00
34,00
6,80
6,80
7,20
7,00
7,40
5,60
34,00
6,80
6,80
6,60
6,20
6,00
5,80
31,40
6,28
7,00
8,00
7,40
7,40
6,20
36,00
7,20
7,20
6,20
7,00
6,00
6,60
33,00
6,60
7,40
7,60
7,20
6,00
8,00
36,20
7,24
7,80
7,00
7,00
7,00
6,20
35,00
7,00
8,20
6,80
7,00
6,20
7,20
35,40
7,08
7,20
6,60
7,80
6,60
7,20
35,40
7,08
7,00
7,00
7,40
7,40
7,60
36,40
7,28
7,00
7,20
7,20
7,00
6,80
35,20
7,04
ΚΑΛΟΪ∆ΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΚΑΛΦΑ
ΧΡΥΣΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΠΑΡΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΕΛΛΑ
ΣΠΗΛΙΟΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΣΟΦΙΑ-ΕΡΙΦΥΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΣΙ∆ΟΥ
ΖΩΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΑΡΕΤΗ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ
ΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΣΤΑΘΗΣ
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ
ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
6,80
6,40
7,00
6,00
5,40
31,60
6,32
8,00
9,00
7,80
8,00
8,40
41,20
8,24
7,00
8,60
7,80
7,40
6,80
37,60
7,52
6,60
7,60
7,20
6,80
7,40
35,60
7,12
6,60
6,40
7,60
8,20
7,60
36,40
7,28
8,00
8,20
8,00
7,80
6,40
38,40
7,68
7,20
6,80
7,20
7,00
6,60
34,80
6,96
6,60
6,80
6,20
6,40
5,40
31,40
6,28
6,60
7,40
7,20
6,80
6,40
34,40
6,88
6,40
7,80
6,60
6,60
6,00
33,40
6,68
6,60
6,80
6,40
6,80
6,00
32,60
6,52
8,60
10,00
7,40
7,00
7,60
40,60
8,12
6,40
8,80
7,00
6,80
5,80
34,80
6,96
6,20
6,40
6,20
6,20
6,00
31,00
6,20
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡ∆ΟΥΛΙΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΠΟΥΖΑ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΣΑΠΙ∆ΟΥ
ΡΟΥΣΣΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΣΙΜΗ
∆ΑΝΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΣΙΩΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΣΣΕΛΑ
ΜΥΡΣΙΝΗ-ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΗ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΑΣΤΡΙΣΙΑΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΤΟΠΗ
ΡΩΞΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΟΥΚΑΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7,20
7,00
7,00
7,60
8,00
36,80
7,36
7,40
7,20
7,00
6,20
7,20
35,00
7,00
6,80
7,20
6,60
7,80
6,40
34,80
6,96
7,40
7,20
6,40
6,80
7,20
35,00
7,00
7,00
8,00
7,20
7,00
6,40
35,60
7,12
6,40
8,00
7,40
6,20
6,80
34,80
6,96
6,40
7,60
6,80
6,20
6,40
33,40
6,68
7,60
7,80
6,60
6,40
7,00
35,40
7,08
6,60
8,00
7,00
6,40
7,40
35,40
7,08
7,80
7,60
6,60
6,40
6,00
34,40
6,88
6,80
9,20
6,60
7,60
6,40
36,60
7,32
6,20
7,00
6,80
6,40
7,20
33,60
6,72
8,00
8,00
7,20
6,40
5,80
35,40
7,08
6,40
8,40
7,20
7,80
6,80
36,60
7,32
ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΥΛΟΣ
ΚΑΦΙΡΗΣ
ΡΗΓΑΣ-∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΚΑΦΚΟΥΤΣΟΥ
ΝΑΤΑΛΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΩΝ
ΚΑΨΟΤΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΡΑΤΙΩΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΙΤΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΛΕΙ∆Η
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΝ∆Η
ΚΛΕΙΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6,60
8,40
7,40
6,80
6,40
35,60
7,12
9,00
9,80
8,20
8,80
9,20
45,00
9,00
6,20
6,60
6,20
6,40
5,40
30,80
6,16
8,20
7,40
6,80
7,60
7,60
37,60
7,52
8,00
7,60
7,40
7,00
7,60
37,60
7,52
7,00
8,00
7,60
6,60
7,40
36,60
7,32
7,20
6,40
7,20
7,20
9,00
37,00
7,40
7,20
6,60
7,00
6,40
7,80
35,00
7,00
7,80
6,60
7,60
7,00
6,00
35,00
7,00
7,40
8,40
7,60
7,80
7,00
38,20
7,64
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
50,00
10,00
8,40
8,40
7,60
6,80
6,00
37,20
7,44
7,20
6,00
8,00
7,20
6,00
34,40
6,88
7,40
8,00
7,60
9,20
7,60
39,80
7,96
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΟΠΕΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡ∆Α
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΟΣΜΑ
ΑΘΗΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΤΣΑΦΤΗ
ΣΩΖΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΒΑΡΑ
ΕΥ∆ΟΚΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ
ΗΛΙΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΥΜΕΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7,80
6,80
7,20
7,80
6,20
35,80
7,16
8,40
8,20
7,60
6,80
8,80
39,80
7,96
6,20
7,80
7,20
6,20
6,60
34,00
6,80
5,80
6,00
6,80
5,80
5,60
30,00
6,00
7,20
8,00
7,20
6,40
6,00
34,80
6,96
7,60
7,20
7,40
6,80
7,20
36,20
7,24
7,00
5,80
7,00
5,80
6,40
32,00
6,40
7,20
7,20
7,20
7,80
8,00
37,40
7,48
6,80
7,80
7,20
6,40
6,80
35,00
7,00
7,40
8,00
7,20
7,40
8,00
38,00
7,60
6,60
7,40
6,40
6,40
5,80
32,60
6,52
6,60
7,40
6,60
7,00
7,80
35,40
7,08
7,80
7,60
7,20
6,40
7,60
36,60
7,32
7,80
7,40
7,80
7,40
8,20
38,60
7,72
ΚΟΥΡΟΥ
ΑΜΕΡΙΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΥΣΤΕΝΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΤΑΤΖΗ
ΙΑΚΩΒΙΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΤΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΑΝΘΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΥΤΡΟΥΒΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΟΦΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΟΥΦΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΡΕΜΠΕΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΙ∆ΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΡΙΟΣ
7,40
7,60
7,40
8,40
6,80
37,60
7,52
8,00
8,20
9,60
7,80
8,40
42,00
8,40
9,40
8,60
8,00
8,00
6,20
40,20
8,04
9,00
7,80
7,20
8,00
6,80
38,80
7,76
6,80
7,80
7,40
7,00
6,20
35,20
7,04
7,80
7,60
7,00
7,80
7,20
37,40
7,48
6,40
6,80
6,40
8,00
6,40
34,00
6,80
7,20
7,00
7,20
7,60
7,40
36,40
7,28
8,00
8,60
7,40
7,20
8,60
39,80
7,96
9,60
8,40
8,60
8,80
8,60
44,00
8,80
6,60
8,80
7,60
6,60
7,00
36,60
7,32
8,80
8,40
8,40
8,80
9,60
44,00
8,80
7,60
8,20
7,00
9,00
7,40
39,20
7,84
6,60
7,00
7,00
6,20
6,20
33,00
6,60
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΣΤΕΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΣΤΙΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΤΣΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΤΣΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΒ∆ΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΒ∆ΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΛΑ∆ΑΚΑΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΪΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΛΑΜΠΙ∆ΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
4,40
5,00
4,60
6,20
5,00
25,20
5,04
7,20
7,60
7,00
7,00
6,80
35,60
7,12
6,40
7,80
7,20
6,80
6,60
34,80
6,96
8,60
7,20
6,80
7,40
6,60
36,60
7,32
7,00
6,40
6,60
8,00
5,60
33,60
6,72
7,60
7,00
6,40
6,80
4,60
32,40
6,48
7,20
8,00
7,60
8,00
6,60
37,40
7,48
6,80
7,80
7,20
7,60
7,80
37,20
7,44
8,20
7,60
7,20
7,40
6,40
36,80
7,36
6,20
7,20
6,60
6,60
6,20
32,80
6,56
7,60
8,60
6,40
7,20
6,40
36,20
7,24
7,20
6,80
8,00
7,20
7,80
37,00
7,40
6,20
8,00
7,20
6,40
7,20
35,00
7,00
7,00
7,40
7,20
6,80
7,40
35,80
7,16
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΠΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΡΗΣ
ΛΑΠΠΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΕΒΑ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΗΜΝΑΙΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΛΙΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΛΙΑΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΛΙΒΑΝΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΛΙΓΟΥΤΣΙΚΟΥ
ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΝΑΡ∆ΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΟΡΑΝ∆ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΗ
ΟΛΓΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΛΥΚΟΥ∆Η
∆ΙΟΝΥΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
10,00
8,40
8,60
9,40
9,00
45,40
9,08
6,20
6,40
6,40
7,40
6,20
32,60
6,52
7,00
6,80
7,20
7,20
7,00
35,20
7,04
7,00
7,20
8,00
7,20
6,40
35,80
7,16
7,60
8,40
7,80
8,00
6,40
38,20
7,64
6,60
8,80
6,80
7,20
9,00
38,40
7,68
6,00
8,80
6,40
6,00
7,00
34,20
6,84
7,80
7,00
7,20
7,20
8,00
37,20
7,44
7,80
8,40
7,20
8,20
6,80
38,40
7,68
6,60
6,60
6,60
7,40
7,00
34,20
6,84
6,60
7,20
7,00
6,60
5,80
33,20
6,64
8,20
8,20
6,40
6,60
7,00
36,40
7,28
8,00
7,60
6,80
6,40
6,20
35,00
7,00
7,40
8,40
6,80
7,20
7,20
37,00
7,40
ΜΑΛΑΒΕΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΜΑΛΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΜΜΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΜΜΑΤΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΑΝΤΖΑΝΑ
ΜΑΡΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΑΡΑΒΕΛΗ
ΒΑΛΣΑΜΩ-ΗΛΙΑΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΣΤΟΡΑ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8,00
8,00
6,80
7,00
6,60
36,40
7,28
8,40
9,20
8,80
8,60
10,00
45,00
9,00
7,00
6,40
7,60
6,60
7,20
34,80
6,96
6,80
6,00
7,20
7,20
5,80
33,00
6,60
7,40
8,20
7,00
6,20
6,40
35,20
7,04
7,20
7,00
7,40
7,40
8,40
37,40
7,48
7,40
8,20
7,20
8,80
7,60
39,20
7,84
9,60
8,00
7,80
10,00
7,00
42,40
8,48
6,40
7,20
7,20
7,60
7,20
35,60
7,12
7,40
5,80
7,00
7,60
6,80
34,60
6,92
6,40
7,00
8,20
6,60
6,60
34,80
6,96
8,00
8,00
7,00
6,40
7,80
37,20
7,44
6,60
7,40
6,40
7,40
7,20
35,00
7,00
7,40
7,60
7,20
8,20
9,00
39,40
7,88
ΜΑΤΣΑΚΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΕΑΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΥΡΙΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΕΝΑΓΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΛΚΟΝΟΒΑ
ΡΟΣΙΤΣΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ
ΣΥΛΒΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΜΙΧΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΜΙΧΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΟΡΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΟΡΤΖΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
7,00
7,80
7,40
7,40
8,20
37,80
7,56
7,80
6,60
7,80
6,20
7,00
35,40
7,08
7,60
5,80
7,80
6,20
7,60
35,00
7,00
7,40
7,60
7,00
7,20
7,40
36,60
7,32
7,00
9,20
7,60
7,60
7,00
38,40
7,68
7,20
9,00
6,80
7,40
6,60
37,00
7,40
6,60
6,80
6,80
5,60
7,40
33,20
6,64
6,20
6,60
7,00
7,00
5,80
32,60
6,52
8,00
7,40
7,20
7,60
7,00
37,20
7,44
5,60
7,40
6,80
6,00
5,80
31,60
6,32
6,40
7,60
7,20
7,00
6,60
34,80
6,96
5,60
6,20
6,40
8,40
6,60
33,20
6,64
6,20
6,60
6,40
7,20
7,40
33,80
6,76
7,00
6,80
6,80
7,20
8,00
35,80
7,16
ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΣΧΟΥ
ΣΟΦΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ - ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΥΚΑΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΥΡΤΖΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΓΙΑ
ΕΛΕΑΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΠΑΚΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ-ΜΑΡΚΕΛΛΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΛΑΣΚΑ
ΙΡΙΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΠΑΜΠΗ
ΜΕΡΣΙΝΤΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΡΤΖΗ
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΤΣΟΥ
ΙΣΑΒΕΛΛΑ-ΕΥΤΥΧΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΕΪΚΟΣ-ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΠΕΡΝΙ∆ΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΛΑΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
7,40
7,40
7,00
6,60
7,00
35,40
7,08
6,40
7,00
7,00
7,00
7,20
34,60
6,92
6,20
7,00
6,40
7,00
7,00
33,60
6,72
7,20
6,60
7,40
6,40
7,40
35,00
7,00
10,00
9,40
9,40
10,00
9,60
48,40
9,68
6,20
7,00
6,20
6,00
5,80
31,20
6,24
7,00
9,00
8,00
7,80
6,80
38,60
7,72
7,60
6,00
7,20
7,00
5,00
32,80
6,56
7,40
7,80
6,60
7,40
7,60
36,80
7,36
7,20
8,20
7,00
6,00
7,00
35,40
7,08
9,00
8,00
6,80
7,40
7,00
38,20
7,64
7,00
7,80
7,60
6,80
6,20
35,40
7,08
6,80
7,00
7,00
8,00
6,20
35,00
7,00
10,00
9,00
9,40
9,80
8,80
47,00
9,40
ΜΠΟΝΟΥ
ΕΣΘΗΡ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΟΥΡΓΙΕΖΗ
∆ΙΟΝΥΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΥΛΩΝΑ
ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΥΡΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΥΤΟΥΛΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΑΚΟΥ
ΘΕΑΝΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΑΣΣΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΟΥΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΣΚΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
8,00
7,80
7,00
7,20
6,80
36,80
7,36
6,60
7,40
6,40
6,40
6,20
33,00
6,60
7,00
7,20
7,00
7,00
7,80
36,00
7,20
9,40
7,60
8,00
9,00
7,20
41,20
8,24
7,80
8,00
7,80
7,80
6,60
38,00
7,60
6,80
7,40
6,60
5,60
5,60
32,00
6,40
8,00
7,20
6,40
6,00
5,60
33,20
6,64
6,40
6,40
6,20
6,00
5,80
30,80
6,16
6,40
6,40
6,80
5,80
5,20
30,60
6,12
8,00
8,00
7,60
8,40
7,80
39,80
7,96
7,00
6,20
7,00
6,20
6,80
33,20
6,64
7,60
7,00
7,40
8,00
7,00
37,00
7,40
6,80
6,60
8,40
5,40
5,00
32,20
6,44
8,60
6,20
7,60
7,40
7,20
37,00
7,40
ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛΑΤΩΝ
ΝΤΙΤΑ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΙΩΝΙΑ
ΑΝΝΑ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΝΤΟΥΣΚΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΡΕΓΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΡΕΓΚΑ
ΡΩΜΑΛΕΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΟΥ
ΕΛΕΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΟΡΦΑΝΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΪΠΑΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΪΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΕΦΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7,80
6,80
7,20
6,40
6,20
34,40
6,88
7,00
6,20
6,80
6,20
6,40
32,60
6,52
7,40
8,00
7,20
6,20
7,60
36,40
7,28
8,00
8,80
7,40
8,00
6,00
38,20
7,64
8,00
8,00
6,60
7,20
6,40
36,20
7,24
8,00
8,40
7,40
8,00
8,00
39,80
7,96
7,80
8,80
7,00
6,60
7,80
38,00
7,60
8,00
8,00
7,00
7,00
6,80
36,80
7,36
6,40
6,20
6,20
6,00
6,40
31,20
6,24
7,00
7,60
7,40
7,20
5,80
35,00
7,00
8,00
7,00
7,00
6,00
5,20
33,20
6,64
8,00
8,00
8,00
6,80
7,60
38,40
7,68
8,00
7,80
7,00
8,00
8,40
39,20
7,84
6,20
8,20
7,20
7,20
5,40
34,20
6,84
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗ
ΑΡΕΤΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ
ΕΛΕΝΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΡΑΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ-ΙΑΣΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΛΕΑΝΑ
ΑΓΙΣ
7,20
8,40
7,80
8,20
8,60
40,20
8,04
8,00
7,20
7,40
7,40
6,60
36,60
7,32
8,80
8,80
7,60
9,00
7,00
41,20
8,24
7,40
7,60
7,60
8,00
8,40
39,00
7,80
7,00
7,60
7,80
7,00
6,00
35,40
7,08
7,20
9,00
7,80
8,00
8,60
40,60
8,12
7,40
7,00
7,40
6,60
7,80
36,20
7,24
8,80
8,60
8,20
9,00
7,20
41,80
8,36
7,80
6,60
8,60
8,00
7,00
38,00
7,60
8,00
7,60
8,00
10,00
7,80
41,40
8,28
7,40
7,40
7,00
6,20
6,00
34,00
6,80
7,60
7,40
6,80
6,80
7,20
35,80
7,16
7,40
9,00
7,60
6,60
6,80
37,40
7,48
8,00
8,40
7,60
6,60
8,40
39,00
7,80
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΖΗΣΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΡΙ∆Η
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΓΑΛΑΤΕΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΠΠΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΠΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΛΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
8,60
7,40
6,60
6,40
9,20
38,20
7,64
8,40
8,00
7,00
7,80
7,80
39,00
7,80
8,40
8,20
7,80
7,60
7,40
39,40
7,88
8,20
8,40
7,60
8,40
7,60
40,20
8,04
7,40
7,40
7,60
8,00
7,60
38,00
7,60
7,40
7,20
7,40
8,60
7,60
38,20
7,64
7,40
6,80
6,80
6,00
6,60
33,60
6,72
7,00
5,80
7,00
6,60
7,40
33,80
6,76
8,00
7,00
7,60
8,00
8,20
38,80
7,76
7,00
6,00
7,40
8,00
6,20
34,60
6,92
6,80
6,00
7,00
7,80
6,20
33,80
6,76
6,20
5,60
7,20
6,40
7,00
32,40
6,48
7,00
7,20
7,00
7,20
7,00
35,40
7,08
7,20
8,40
7,00
6,80
6,40
35,80
7,16
ΠΑΣΙΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΤΣΑΛΙΑ
ΑΡΕΤΗ-ΤΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΒΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΗΛΙΟΥΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΗΛΙΟΥΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΗΤΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΙΠΕΡΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΕΣΣΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
6,00
7,60
6,80
7,40
6,40
34,20
6,84
9,00
10,00
8,80
10,00
8,60
46,40
9,28
7,60
7,60
7,80
7,20
7,00
37,20
7,44
8,00
7,00
6,80
6,60
6,80
35,20
7,04
6,00
6,60
6,00
6,20
6,00
30,80
6,16
6,00
7,00
7,00
7,40
7,00
34,40
6,88
6,60
7,60
7,60
7,20
7,20
36,20
7,24
4,80
6,60
5,80
6,80
6,00
30,00
6,00
7,40
8,20
7,80
7,80
7,40
38,60
7,72
6,80
6,80
6,80
6,40
7,40
34,20
6,84
6,80
7,80
7,00
6,20
5,20
33,00
6,60
8,00
7,80
7,40
7,80
7,60
38,60
7,72
6,00
6,40
7,20
6,80
5,80
32,20
6,44
7,00
7,40
6,80
6,20
6,20
33,60
6,72
ΠΛΕΥΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΟΡΦΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΥΛΑΚΙ∆Α
ΕΥ∆ΟΚΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΥΛΛΟΣ
ΘΗΣΕΑΣ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-ΙΟΛΑΟΣ
ΠΡΑΣΣΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΡΟΒΑΤΑΡΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΥΡΙΟΧΟΥ
ΣΟΦΙΑ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΡΑΪΚΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΑΛΛΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
7,00
6,60
6,80
8,00
6,00
34,40
6,88
9,00
7,40
8,40
8,80
8,60
42,20
8,44
8,40
9,00
8,00
7,40
8,80
41,60
8,32
8,60
8,00
8,20
9,00
8,80
42,60
8,52
7,80
7,80
7,40
6,80
7,00
36,80
7,36
8,40
7,80
6,60
6,60
8,60
38,00
7,60
8,00
7,40
7,20
7,00
8,00
37,60
7,52
8,40
7,20
7,80
8,00
8,00
39,40
7,88
7,80
8,40
8,00
7,40
9,00
40,60
8,12
9,00
8,60
7,80
7,00
7,00
39,40
7,88
6,40
6,60
6,80
8,60
8,20
36,60
7,32
8,20
6,80
6,60
7,00
5,40
34,00
6,80
6,60
5,80
6,20
6,00
5,80
30,40
6,08
8,60
7,20
6,40
6,80
6,00
35,00
7,00
ΡΑΠΤΗ
ΤΕΡΕΖΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΑΠΤΗ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΗΓΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΙΣΒΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΩΜΑΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ
ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΝΤΟΡΟ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ
ΣΑΡΓΙΩΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΑΣΣΑΛΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΣΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8,40
7,80
7,60
8,00
7,00
38,80
7,76
6,60
7,40
8,20
7,20
7,00
36,40
7,28
6,60
6,80
8,00
9,40
6,60
37,40
7,48
5,60
7,20
6,60
5,00
5,60
30,00
6,00
7,80
9,00
7,60
8,60
7,00
40,00
8,00
7,00
8,00
8,00
7,80
8,00
38,80
7,76
7,40
7,60
6,20
7,00
7,20
35,40
7,08
8,00
7,60
7,20
8,00
8,80
39,60
7,92
7,00
6,60
6,60
6,40
7,00
33,60
6,72
7,60
6,80
6,20
7,00
6,60
34,20
6,84
8,80
8,40
8,00
8,00
8,40
41,60
8,32
6,20
7,80
7,00
7,00
7,40
35,40
7,08
8,00
9,20
7,80
7,00
6,40
38,40
7,68
7,60
8,80
6,80
7,60
9,20
40,00
8,00
ΣΕΡΕΤΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΙΑ∆ΗΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΙΑΡΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΙΑΦΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΙΟΥΡΟΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΙΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΑΡΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΟΥΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΚΟΥΡΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΚΟΥΤΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7,80
8,00
8,40
9,80
7,20
41,20
8,24
8,20
7,20
9,20
9,00
8,60
42,20
8,44
9,80
7,60
9,80
10,00
9,60
46,80
9,36
8,40
9,00
8,60
9,00
7,80
42,80
8,56
7,00
6,00
6,20
5,40
5,60
30,20
6,04
7,60
7,60
7,60
7,20
8,60
38,60
7,72
6,60
6,00
6,80
7,00
6,20
32,60
6,52
8,00
8,80
7,40
8,00
8,60
40,80
8,16
7,40
7,60
6,20
7,80
8,00
37,00
7,40
7,60
6,40
7,00
8,20
7,00
36,20
7,24
7,00
6,40
7,00
7,80
6,40
34,60
6,92
7,00
6,40
6,60
6,20
6,00
32,20
6,44
7,20
6,00
7,00
6,80
5,40
32,40
6,48
8,40
8,80
7,40
8,20
8,80
41,60
8,32
ΣΜΥΡΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΣΟΥΡΛΑ
ΝΕΦΕΛΗ-ΑΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΑΙΜΙΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8,00
6,60
7,20
6,20
8,00
36,00
7,20
8,80
8,80
7,60
8,20
7,40
40,80
8,16
8,80
7,80
7,60
8,40
7,00
39,60
7,92
7,80
8,60
7,80
7,40
6,00
37,60
7,52
8,80
7,80
7,80
7,60
7,80
39,80
7,96
7,20
8,00
7,00
8,00
6,20
36,40
7,28
7,00
8,80
7,40
8,00
7,40
38,60
7,72
10,00
8,60
9,40
9,00
8,00
45,00
9,00
8,40
8,00
7,60
8,60
6,60
39,20
7,84
7,40
7,20
7,60
8,00
7,60
37,80
7,56
6,40
7,40
7,20
6,60
6,60
34,20
6,84
7,80
7,40
7,40
6,80
7,40
36,80
7,36
8,80
10,00
7,80
9,00
9,00
44,60
8,92
8,60
7,60
8,40
8,80
7,60
41,00
8,20
ΣΤΑΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΗΜΙΑ
ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΑΦΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΜΣΙΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΝΕΦΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ-ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΟΛΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
7,40
9,00
7,60
7,00
8,20
39,20
7,84
8,60
8,80
7,20
7,20
7,60
39,40
7,88
8,00
8,80
7,60
7,60
8,20
40,20
8,04
7,60
7,20
7,60
8,60
6,60
37,60
7,52
7,20
7,20
7,20
7,00
6,20
34,80
6,96
8,00
7,40
8,20
8,60
8,00
40,20
8,04
7,00
7,20
7,80
6,20
7,80
36,00
7,20
5,60
6,20
6,40
6,00
6,40
30,60
6,12
8,00
6,40
6,40
6,60
7,00
34,40
6,88
6,60
6,80
7,20
6,40
8,00
35,00
7,00
8,00
9
7,2
7
7,00
38,20
7,64
8,00
8,6
7,6
8
9,20
41,40
8,28
8,40
7,2
7,8
6,8
7,40
37,60
7,52
8,60
8,40
7,20
7,20
8,40
39,80
7,96
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΣΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΤΕΡΖΗ
ΑΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΖΑΓΚΟΥΡΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΑΝΕΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ-ΕΛΠΙ∆Α
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΥ
ΟΡΕΛΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΖΙΡΩΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΤΡΟΒΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΤΡΑΧΑΝΗ
ΜΑΡΘΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΤΡΟΥΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΒΛΗ
ΑΝΝΑ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
8,00
8,20
7,80
7,80
9,00
40,80
8,16
8,20
7,80
8,40
9,00
7,80
41,20
8,24
8,00
7,00
6,80
6,80
7,00
35,60
7,12
6,80
7,60
7,20
6,80
7,00
35,40
7,08
10,00
10,00
9,60
10,00
10,00
49,60
9,92
8,00
8,00
8,00
7,60
9,80
41,40
8,28
7,20
7,60
7,40
8,80
8,40
39,40
7,88
8,20
8,60
7,80
8,20
7,00
39,80
7,96
8,00
7,80
8,00
8,00
7,20
39,00
7,80
8,20
8,20
8,20
8,00
7,80
40,40
8,08
8,40
9,60
9,00
9,20
9,20
45,40
9,08
7,40
8,60
8,00
8,00
8,80
40,80
8,16
7,60
8,60
7,80
7,60
8,00
39,60
7,92
8,20
8,00
7,80
9,00
8,20
41,20
8,24
ΤΣΑΝΤΕΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΑΒΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΣΙΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΜΠΙ∆ΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΡ∆ΗΜΟΥ
ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΡΟΒΑΣΙΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΡΩΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΣΙΡΩΝΗ
ΜΑΛΑΜΑΤΗ
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ
ΤΣΙΠΗ
ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΤΣΙΦΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΧΛΗ
ΜΑΡΙΑΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΚΑΪΤΗ
ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
7,60
7,20
7,60
7,80
8,40
38,60
7,72
6,60
7,20
7,20
6,80
6,40
34,20
6,84
7,80
7,80
8,00
8,60
7,20
39,40
7,88
7,20
6,00
7,40
6,80
7,80
35,20
7,04
7,00
7,00
8,00
7,00
6,40
35,40
7,08
7,00
7,80
9,40
9,20
8,80
42,20
8,44
7,20
9,20
7,80
9,00
8,80
42,00
8,40
7,80
7,60
8,20
7,60
7,60
38,80
7,76
7,20
9,00
8,60
8,60
8,80
42,20
8,44
8,00
7,60
7,40
9,00
8,20
40,20
8,04
8,20
8,00
8,40
8,20
9,00
41,80
8,36
8,00
6,60
6,80
6,60
6,20
34,20
6,84
7,40
9,00
8,60
7,80
9,80
42,60
8,52
8,60
8,60
8,20
9,40
9,00
43,80
8,76
ΤΣΟΛΑΚΙ∆Η
ΣΤΕΛΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΡΑ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΥΡΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΟΥΡΑΠΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΝΤΑΪΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΩΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΛΟΥΪΤΖΗ
ΦΙΛΗ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΙΛΙΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΙΣΚΑΤΩΡΗ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΙΣΚΑΤΩΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΛΩΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΟΥΝΤΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7,00
7,40
7,00
7,80
8,40
37,60
7,52
7,40
8,60
7,80
7,00
8,20
39,00
7,80
8,00
7,80
8,00
8,80
9,00
41,60
8,32
8,40
8,00
8,40
8,00
9,00
41,80
8,36
7,20
8,20
7,80
7,60
9,00
39,80
7,96
7,60
7,80
7,80
7,40
7,00
37,60
7,52
8,20
7,80
9,00
9,40
8,20
42,60
8,52
8,20
8,40
7,60
8,00
6,20
38,40
7,68
8,40
7,40
7,80
6,20
7,00
36,80
7,36
8,20
7,40
8,80
8,80
8,80
42,00
8,40
7,40
7,20
7,40
7,00
6,80
35,80
7,16
7,40
7,40
7,80
6,40
8,00
37,00
7,40
8,00
7,20
8,60
7,00
6,40
37,20
7,44
8,00
7,80
7,40
7,60
6,60
37,40
7,48
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΡΗΣ
ΦΩΚΙΩΝ
ΧΑΤΖΗΝΑ
ΜΥΡΤΩ
ΠΕΤΡΟΣ
ΧΕΙΜΩΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆Η
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆Η
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΒΡΙΛΙΑ-ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΧΡΟΝΗ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΑΦΙ∆Η
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΑΛΕΞΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8,20
8,60
7,00
7,20
7,40
38,40
7,68
9,80
9,40
9,60
8,60
8,60
46,00
9,20
7,00
6,80
7,60
8,60
6,40
36,40
7,28
6,40
6,80
8,00
6,20
6,20
33,60
6,72
7,00
6,80
7,80
8,40
6,40
36,40
7,28
6,40
7,20
7,80
6,40
6,40
34,20
6,84
8,20
8,40
8,00
8,40
8,80
41,80
8,36
7,60
6,60
8,20
7,20
7,20
36,80
7,36
8,40
6,80
7,60
6,40
7,00
36,20
7,24
7,60
7,00
7,60
7,20
7,00
36,40
7,28
6,40
7,80
6,60
6,20
5,80
32,80
6,56
9,60
8,20
8,60
9,20
9,20
44,80
8,96
8,20
9,40
8,40
9,80
8,80
44,60
8,92
8,00
7,80
8,00
8,00
7,80
39,60
7,92
ΧΡΥΣΙΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΨΑΛΤΟΓΛΟΥ
ΟΘΩΝΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΘΩΜΑΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8,20
8,40
7,40
8,20
8,60
40,80
8,16
8,60
7,60
8,60
7,00
8,00
39,80
7,96
9,20
7,80
8,40
7,60
7,80
40,80
8,16
7,20
9,00
8,60
8,80
9,20
42,80
8,56
Συντάχθηκε ο παρών πίνακας, ο οποίος υπογράφεται νόµιµα
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ