ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑ Β2
Δ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ)
ΑΞΟΝΑΣ 1
ΜΕΤΡΟ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΕΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2009-10 & 2010-11
Κωδικός Αρ.
Α/Α συστή- Αίτ.
ματος (έτος)
1
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία
δικαιούχου
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Περιφερειακή
Ενότητα
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Αποτέλεσμα ελέγχου
Ποσό
πληρωμής (€)
Ημ/νία
δημοσίευσης
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
845,71
24/7/2013
1
2947
2
5158
1
ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
635,71
24/7/2013
3
386
1
ΖΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
634,08
17/1/2014
4
386
2
ΖΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
528,00
17/1/2014
5
2522
1
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
515,71
24/7/2013
6
2402
1
ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
885,71
24/7/2013
7
2420
1
ΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
675,71
24/7/2013
8
5307
1
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
336,14
2/5/2014
9
5307
2
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
243,33
2/5/2014
10
1726
1
ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
515,71
24/7/2013
11
2934
1
ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
795,71
24/7/2013
12
1715
1
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1085,71
24/7/2013
13
5622
1
ΚΟΥΚΟΒΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
605,71
24/7/2013
14
2940
1
ΚΟΥΡΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
635,71
24/7/2013
15
2942
1
ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
595,71
24/7/2013
16
6121
1
ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1157,78
17/1/2014
17
2965
1
ΜΑΥΡΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
885,71
24/7/2013
18
2444
1
ΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
845,71
24/7/2013
19
2435
1
ΠΑΠΑΔΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
635,71
24/7/2013
20
2440
1
ΠΑΠΑΔΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
645,71
24/7/2013
21
2519
1
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
635,71
24/7/2013
22
690
1
ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1682,94
17/1/2014
23
690
2
ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1769,93
17/1/2014
24
3670
1
ΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
824,13
17/1/2014
25
3670
2
ΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
782,49
17/1/2014
26
3691
1
ΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
606,50
17/1/2014
27
3691
2
ΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
605,80
17/1/2014
28
5585
1
ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
700,31
18/9/2014
29
2515
1
ΤΣΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
595,71
24/7/2013
30
1840
1
ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
475,71
24/7/2013
31
2395
1
ΦΟΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
595,71
24/7/2013
32
1724
1
ΦΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
725,71
24/7/2013
1
33
1843
1
ΦΟΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
795,71
24/7/2013
34
2433
1
ΦΡΑΓΚΑΘΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1085,71
24/7/2013
35
2425
1
ΦΡΑΓΚΑΘΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΙΤΩΛ-ΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1085,71
24/7/2013
462,00
11/4/2014
642,00
11/4/2014
Οριστικό αποτέλεσμα κατόπιν
εξέτασης ένστασης.
Οριστικό αποτέλεσμα κατόπιν
εξέτασης ένστασης.
36
2131
1
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
37
2131
2
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
38
1685
1
ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ ΜΑΝΘΟΥΛΑ
ΑΡΤΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
980,38
18/10/2013
39
1685
2
ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ ΜΑΝΘΟΥΛΑ
ΑΡΤΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
948,38
18/10/2013
40
650
1
ΚΑΛΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΡΤΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1107,15
29/11/2012
41
650
2
ΚΑΛΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΡΤΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1115,60
29/11/2012
42
5807
1
ΟΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΤΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
775,40
5/12/2012
43
5807
2
ΟΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΤΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
748,45
22/3/2013
44
1890
1
ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΤΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1489,44
18/12/2012
45
1890
2
ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΤΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1483,98
18/10/2013
46
1676
1
ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΤΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
613,74
18/10/2013
47
1676
2
ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΤΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
597,74
18/10/2013
48
5753
1
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
661,38
29/11/2012
49
4450
1
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
587,55
29/11/2012
50
5753
2
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
671,96
29/11/2012
51
4450
2
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
582,68
29/11/2012
52
4451
1
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΑΪΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
932,91
29/11/2012
53
4451
2
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΑΪΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
931,40
29/11/2012
54
5558
1
ΓΚΡΙΝΤΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΧΑΪΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1104,11
29/11/2012
55
5558
2
ΓΚΡΙΝΤΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΧΑΪΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1114,00
29/11/2012
56
4290
1
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΧΑΪΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1045,78
29/11/2012
57
4290
2
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΧΑΪΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1072,20
29/11/2012
58
4457
1
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΧΑΪΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
692,63
29/11/2012
59
4457
2
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΧΑΪΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
714,23
29/11/2012
60
4369
1
ΜΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΧΑΪΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1561,60
29/11/2012
61
4369
2
ΜΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΧΑΪΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1561,60
29/11/2012
62
4296
1
ΜΑΡΓΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΧΑΪΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1168,48
29/11/2012
63
4296
2
ΜΑΡΓΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΧΑΪΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1195,98
29/11/2012
64
3807
1
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΧΑΪΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1740,70
29/11/2012
65
3807
2
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΧΑΪΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1740,69
29/11/2012
66
3927
1
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΧΑΪΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1800,00
29/11/2012
67
3927
2
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΧΑΪΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1800,00
29/11/2012
68
4740
1
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
400,00
29/11/2012
69
4740
2
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
400,00
29/11/2012
70
5311
1
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
600,00
29/11/2012
71
5311
2
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
600,00
29/11/2012
72
5117
1
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
600,00
29/11/2012
73
5117
2
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
600,00
29/11/2012
74
5278
1
ΚΛΩΝΑΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
900,00
29/11/2012
75
5278
2
ΚΛΩΝΑΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
900,00
29/11/2012
76
4718
1
ΠΕΡΔΙΚΟΜΜΑΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
900,00
29/11/2012
77
4718
2
ΠΕΡΔΙΚΟΜΜΑΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
900,00
29/11/2012
78
4946
1
ΑΒΡΑΑΜ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1206,59
29/11/2012
79
4946
2
ΑΒΡΑΑΜ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1155,11
15/1/2013
80
4933
1
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1056,82
29/11/2012
81
4933
2
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1040,98
4/7/2013
82
5273
1
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1552,32
29/11/2012
83
5273
2
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1492,92
15/1/2013
84
4948
1
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1130,73
29/11/2012
85
4948
2
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
923,22
15/1/2013
2
86
5739
1
ΖΕΠΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
744,25
29/11/2012
87
5739
2
ΖΕΠΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
665,05
15/1/2013
88
4988
1
ΖΟΥΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1406,39
18/12/2012
89
4988
2
ΖΟΥΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1406,39
4/7/2013
90
5301
1
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1325,61
18/12/2012
91
5301
2
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1271,95
15/1/2013
92
4187
1
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
494,22
29/11/2012
93
4187
2
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
494,22
15/1/2013
94
3824
1
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
431,45
29/11/2012
95
3824
2
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
431,45
15/1/2013
96
5257
1
ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1650,77
18/12/2012
97
5257
2
ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1596,91
4/7/2013
98
5333
1
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
925,98
29/1/2014
99
5333
2
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
925,98
29/1/2014
100
4826
1
ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
493,13
29/11/2012
101
4826
2
ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
477,29
11/2/2014
102
4991
1
ΚΥΡΑΜΠΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1230,07
29/11/2012
103
4991
2
ΚΥΡΑΜΠΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1230,07
15/1/2013
104
5588
1
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
514,74
29/11/2012
105
5588
2
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
514,74
15/1/2013
106
7010
1
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1522,35
29/11/2012
107
7010
2
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1522,35
15/1/2013
108
5114
1
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1223,19
29/11/2012
109
5114
2
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1226,80
15/1/2013
110
5297
1
ΜΑΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1265,46
29/11/2012
111
5297
2
ΜΑΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1211,60
15/1/2013
112
5292
1
ΜΑΛΙΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1386,79
29/1/2014
113
5292
2
ΜΑΛΙΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1332,94
29/1/2014
114
5295
1
ΜΑΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1446,98
29/1/2014
115
5295
2
ΜΑΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1367,78
29/1/2014
116
5601
1
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1527,44
18/12/2012
117
5601
2
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1542,87
15/1/2013
118
4659
1
ΜΙΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1554,30
19/11/2013
119
4659
2
ΜΙΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1472,89
29/1/2014
120
5353
1
ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
579,85
29/11/2012
121
5353
2
ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
579,85
15/1/2013
122
4893
1
ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1251,72
29/11/2012
123
4893
2
ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1251,72
4/7/2013
124
5106
1
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1475,10
29/11/2012
125
5106
2
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1475,10
15/1/2013
126
5719
1
ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1300,31
29/11/2012
127
5719
2
ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1221,11
15/1/2013
128
4830
1
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1454,09
29/1/2014
129
4830
2
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1517,45
4/7/2013
130
4925
1
ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
792,29
29/1/2014
131
4925
2
ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
776,45
29/1/2014
132
4704
1
ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1077,61
29/11/2012
133
4704
2
ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1053,44
4/7/2013
134
4815
1
ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
990,74
29/11/2012
135
4815
2
ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
974,90
4/7/2013
136
4982
1
ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
909,19
18/12/2012
137
4982
2
ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
909,19
4/7/2013
138
5192
1
ΣΤΑΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
711,51
11/2/2014
139
5192
2
ΣΤΑΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
695,67
15/1/2013
3
140
5185
1
ΣΤΑΙΚΟΣ ΑΡΜΕΝ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1782,00
29/11/2012
141
5185
2
ΣΤΑΙΚΟΣ ΑΡΜΕΝ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1782,00
15/1/2013
142
5183
1
ΣΤΑΙΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1376,91
11/2/2014
143
5183
2
ΣΤΑΙΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1361,07
15/1/2013
144
5282
1
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1607,18
29/11/2012
145
5282
2
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1553,35
15/1/2013
146
5276
1
ΣΤΕΡΓΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1612,51
18/12/2012
147
5313
1
ΣΤΕΡΓΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1061,03
18/12/2012
148
5313
2
ΣΤΕΡΓΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1001,63
15/1/2013
149
5276
2
ΣΤΕΡΓΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1527,77
4/7/2013
150
5127
1
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1475,10
29/11/2012
151
5127
2
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1475,10
29/1/2014
152
5130
1
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1475,10
29/11/2012
153
5130
2
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1475,10
15/1/2013
154
5125
1
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
707,47
29/11/2012
155
5125
2
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
628,27
29/1/2014
156
5113
1
ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1475,10
29/11/2012
157
5208
1
ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1457,44
29/1/2014
158
5113
2
ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1475,10
4/7/2013
159
5208
2
ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1461,24
4/3/2014
160
5274
1
ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1424,25
29/11/2012
161
5274
2
ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1370,40
15/1/2013
162
5738
1
ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1415,22
18/12/2012
163
5738
2
ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1399,38
15/1/2013
164
5314
1
ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
843,67
29/11/2012
165
5314
2
ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
921,75
15/1/2013
166
5202
1
ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1461,24
29/1/2014
167
5202
2
ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1460,00
29/1/2014
168
4899
1
ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
711,22
29/11/2012
169
4899
2
ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
711,22
29/1/2014
170
4943
1
ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1344,09
29/11/2012
171
4943
2
ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1344,09
29/1/2014
172
6871
1
ΓΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΒΡΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1172,48
18/10/2013
173
6871
2
ΓΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΒΡΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1700,00
5/2/2013
174
3888
1
ΔΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΒΡΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1770,94
24/7/2013
175
3888
2
ΔΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΒΡΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1769,15
24/7/2013
176
3970
1
ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΒΡΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
263,00
29/11/2012
177
3970
2
ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΒΡΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
263,00
29/11/2012
178
3976
1
ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΒΡΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1706,90
29/11/2012
179
3976
2
ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΒΡΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1701,16
29/11/2012
180
3987
1
ΚΙΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΒΡΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1341,06
24/7/2013
181
3987
2
ΚΙΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΒΡΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1321,98
24/7/2013
182
3871
1
ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΒΡΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1800,00
29/11/2012
183
3871
2
ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΒΡΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1800,00
29/11/2012
810,28
23/5/2014
776,12
23/5/2014
Οριστικό αποτέλεσμα κατόπιν
εξέτασης ένστασης.
Οριστικό αποτέλεσμα κατόπιν
εξέτασης ένστασης.
184
5861
1
ΛΑΪΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΒΡΟΥ
185
5861
2
ΛΑΪΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΒΡΟΥ
186
5188
1
ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΒΡΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1212,18
17/1/2014
187
5188
2
ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΒΡΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1086,44
17/1/2014
188
1931
1
ΑΣΤΗΘΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1653,55
29/11/2012
189
1931
2
ΑΣΤΗΘΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1573,55
29/8/2014
190
6760
1
ΓΡΙΣΦΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1435,55
29/11/2012
191
6760
2
ΓΡΙΣΦΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1355,55
29/8/2014
192
6776
1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1688,63
29/11/2012
4
193
6776
2
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1608,63
29/8/2014
194
6782
1
ΙΣΗΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1665,24
29/11/2012
195
6782
2
ΙΣΗΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1585,24
29/8/2014
196
6785
1
ΚΑΡΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1665,24
29/11/2012
197
6785
2
ΚΑΡΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1585,24
29/8/2014
198
6408
1
ΚΑΡΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1438,16
29/11/2012
199
6408
2
ΚΑΡΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1483,11
29/8/2014
200
6807
1
ΚΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1688,63
29/11/2012
201
6807
2
ΚΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1608,63
29/8/2014
202
6805
1
ΚΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1644,00
29/11/2012
203
6805
2
ΚΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1564,20
29/8/2014
204
6810
1
ΚΡΙΣΙΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1469,86
29/11/2012
205
6810
2
ΚΡΙΣΙΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1511,86
29/8/2014
206
6186
1
ΛΙΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1316,55
29/11/2012
207
6813
1
ΜΙΖΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1641,86
29/11/2012
208
6813
2
ΜΙΖΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1561,86
27/3/2014
209
6827
1
ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1688,63
29/11/2012
210
6827
2
ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1608,63
29/8/2014
211
6817
1
ΠΗΛΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1648,88
29/11/2012
212
6817
2
ΠΗΛΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1568,88
29/8/2014
213
6752
1
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1571,86
29/11/2012
214
6752
2
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1491,86
29/8/2014
215
6736
1
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1571,86
29/11/2012
216
6736
2
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1491,86
29/8/2014
217
6821
1
ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1676,94
29/11/2012
218
6821
2
ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1596,94
29/8/2014
219
6822
1
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1658,23
29/11/2012
220
6822
2
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1578,23
29/8/2014
221
6823
1
ΤΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1641,86
29/11/2012
222
6823
2
ΤΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1561,86
29/8/2014
223
6391
1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
2140,31
18/12/2012
224
6391
2
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1941,39
27/3/2014
225
6824
1
ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1676,94
29/11/2012
226
6824
2
ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1596,94
29/8/2014
227
6364
1
ΦΛΩΡΟΥΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
2114,31
29/11/2012
228
6364
2
ΦΛΩΡΟΥΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
2219,53
27/3/2014
229
6398
1
ΨΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1374,26
29/11/2012
230
6826
1
ΨΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1380,65
29/11/2012
231
6398
2
ΨΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1318,22
29/8/2014
232
6826
2
ΨΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1317,24
29/8/2014
233
5017
1
ΜΑΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
692,24
5/2/2013
234
5017
2
ΜΑΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
485,15
5/2/2013
235
6358
1
ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
686,32
5/2/2013
236
6358
2
ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
670,32
5/2/2013
237
6265
1
ΠΑΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
813,92
5/2/2013
238
6265
2
ΠΑΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
797,92
5/2/2013
239
7180
1
GHEORGHE LILIANA
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1008,85
6/8/2013
240
7180
2
GHEORGHE LILIANA
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
963,13
6/8/2013
241
7202
1
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
448,98
5/2/2013
242
7202
2
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
448,98
5/2/2013
243
3936
1
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
686,36
4/12/2013
244
3936
2
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
709,76
4/12/2013
245
5863
1
ΒΕΡΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
746,00
29/11/2012
246
5863
2
ΒΕΡΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
758,00
29/11/2012
5
247
7612
1
ΒΛΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
831,90
6/8/2013
248
4814
1
ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
486,85
9/9/2013
249
4814
2
ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
497,45
4/12/2013
250
7243
1
ΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
744,56
29/11/2012
251
7243
2
ΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
702,96
29/11/2012
252
1298
1
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
167,72
29/11/2012
253
1298
2
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
167,72
24/7/2013
254
1935
1
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
508,84
5/2/2013
255
1935
2
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
508,84
22/3/2013
256
7227
1
ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
887,70
29/11/2012
257
7227
2
ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
831,70
29/11/2012
258
6859
1
ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
898,29
4/12/2013
259
6859
2
ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
520,75
4/12/2013
260
3951
1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1044,62
29/11/2012
261
3951
2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1056,62
29/11/2012
262
7252
1
ΜΑΡΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
823,96
29/11/2012
263
7252
2
ΜΑΡΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
782,36
29/11/2012
264
7218
1
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
689,08
29/11/2012
265
7218
2
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
647,48
29/11/2012
266
3815
1
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
444,71
9/9/2013
267
3815
2
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
465,31
22/3/2013
268
3946
1
ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1045,10
29/11/2012
269
3946
2
ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1086,10
29/11/2012
270
3954
1
ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
746,00
29/11/2012
271
3954
2
ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
735,20
29/11/2012
272
3499
1
ΤΣΑΓΓΑΡΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
464,75
9/9/2013
273
3499
2
ΤΣΑΓΓΑΡΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
400,00
4/12/2013
274
5847
1
ΦΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
670,40
29/11/2012
275
5847
2
ΦΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
709,76
29/11/2012
276
3949
1
ΦΛΙΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1264,87
29/11/2012
277
3949
2
ΦΛΙΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1276,87
29/11/2012
278
5836
1
ΦΛΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
671,80
29/11/2012
279
5836
2
ΦΛΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
683,80
29/11/2012
280
704
1
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
425,78
5/12/2012
281
704
2
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
448,58
5/12/2012
282
6352
1
ΛΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
0,00
22/3/2013
283
6352
2
ΛΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
540,60
5/12/2012
284
3702
1
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΖΩΗ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
801,16
5/12/2012
285
3702
2
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΖΩΗ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
442,06
5/12/2012
286
3714
1
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
613,98
5/12/2012
287
3714
2
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
534,18
5/12/2012
288
5348
1
ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
291,79
20/9/2013
289
4192
1
ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
697,24
29/11/2012
290
4309
1
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
657,07
20/9/2013
291
2224
1
ΑΝΩΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
292
2224
2
ΑΝΩΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
293
6724
1
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
452,73
20/9/2013
294
5653
1
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
275,82
29/11/2012
295
5730
1
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
275,82
29/11/2012
296
5540
1
ΒΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
275,82
29/11/2012
297
3857
1
ΒΙΤΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
714,00
20/9/2013
298
3857
2
ΒΙΤΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
660,14
11/4/2014
299
326
1
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
300
326
2
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
6
301
251
1
ΓΑΡΔΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
302
251
2
ΓΑΡΔΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
303
2354
1
ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
304
2354
2
ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
305
285
1
ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
306
285
2
ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
307
260
1
ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
308
260
2
ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
309
2539
1
ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
310
2539
2
ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
311
5787
1
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1050,18
20/9/2013
312
1946
1
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1237,30
29/11/2012
313
4914
1
ΙΑΤΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1212,00
4/12/2013
314
2342
1
ΚΑΙΓΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
315
2342
2
ΚΑΙΓΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
316
3982
1
ΚΑΛΛΙΟΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
826,25
29/11/2012
317
264
1
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
318
264
2
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
319
5236
1
ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
275,82
29/11/2012
320
6514
1
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
275,82
29/11/2012
321
5336
1
ΚΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
653,78
20/9/2013
322
4318
1
ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
787,50
4/12/2013
323
4318
2
ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
665,82
20/9/2013
324
5755
1
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
275,82
29/11/2012
325
632
1
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
459,30
4/12/2013
326
2330
1
ΛΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
327
2330
2
ΛΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
328
6540
1
ΜΑΛΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
275,82
29/11/2012
329
2553
1
ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
330
2553
2
ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
374,42
20/9/2013
331
4171
1
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
598,00
4/12/2013
332
5857
1
ΜΠΟΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
688,24
5/2/2013
333
5857
2
ΜΠΟΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
682,00
11/4/2014
334
6593
1
ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
275,82
29/11/2012
335
255
1
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
336
255
2
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
374,42
20/9/2013
337
5035
1
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
587,81
20/9/2013
338
2231
1
ΠΑΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
339
2231
2
ΠΑΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
374,42
29/11/2012
340
3465
1
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
300,00
19/2/2013
341
2314
1
ΠΕΧΥΝΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
615,00
4/3/2014
342
2355
1
ΠΙΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
343
2355
2
ΠΙΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
374,42
29/11/2012
344
6526
1
ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
275,82
29/11/2012
345
3570
1
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
0,00
19/2/2013
346
3570
2
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
0,00
19/2/2013
347
5548
1
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
275,82
29/11/2012
348
1275
1
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
528,00
20/9/2013
349
1275
2
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
534,55
8/10/2013
350
4355
1
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
509,37
29/11/2012
351
5640
1
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
275,82
20/9/2013
352
6537
1
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
275,82
29/11/2012
353
6501
1
ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
265,82
29/11/2012
354
4913
1
ΤΕΚΩΝΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1168,04
4/12/2013
7
355
5055
1
ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
275,82
29/11/2012
356
294
1
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
124,42
11/2/2014
357
294
2
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
374,42
29/11/2012
358
6606
1
ΛΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
358,04
6/8/2013
359
6606
2
ΛΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
528,28
6/8/2013
360
1966
1
JOVANCIC TANJA
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
475,84
29/11/2012
361
1966
2
JOVANCIC TANJA
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
325,84
19/11/2013
362
4901
1
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1365,24
11/2/2014
363
3050
1
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
515,40
29/11/2012
364
3050
2
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
515,40
29/11/2012
365
5573
1
ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1018,20
29/11/2012
366
5573
2
ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1018,20
29/11/2012
367
3870
1
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
530,64
12/12/2012
368
3870
2
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
407,26
12/12/2012
369
3896
1
ΒΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
530,64
12/12/2012
370
3896
2
ΒΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
407,26
12/12/2012
371
4246
1
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
781,62
29/11/2012
372
4246
2
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
668,10
29/11/2012
373
824
1
ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
943,73
29/11/2012
374
824
2
ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
993,73
29/11/2012
375
1744
1
ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
731,53
29/11/2012
376
1744
2
ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
781,53
29/11/2012
377
1747
1
ΓΙΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
677,72
29/11/2012
378
1747
2
ΓΙΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
727,72
29/11/2012
379
5252
1
ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1319,50
29/11/2012
380
5252
2
ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1369,50
29/11/2012
381
5245
1
ΓΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
553,20
29/11/2012
382
5245
2
ΓΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
603,20
29/11/2012
383
5483
1
ΓΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΚΟΚΚΩΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
818,80
29/11/2012
384
5483
2
ΓΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΚΟΚΚΩΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
868,80
29/11/2012
385
6069
1
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
341,80
29/11/2012
386
6069
2
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
291,80
29/11/2012
387
3909
1
ΔΑΛΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
744,00
29/11/2012
388
3909
2
ΔΑΛΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
370,00
29/11/2012
389
2679
1
ΖΑΚΑΛΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
498,40
29/11/2012
390
2679
2
ΖΑΚΑΛΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
498,40
29/11/2012
391
4270
1
ΖΗΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
263,86
29/11/2012
392
4270
2
ΖΗΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
313,86
29/11/2012
393
4096
1
ΖΗΣΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
397,60
29/11/2012
394
4096
2
ΖΗΣΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
347,60
29/11/2012
395
4273
1
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
977,90
29/11/2012
396
4273
2
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
977,90
29/11/2012
397
4667
1
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
838,38
29/11/2012
398
4667
2
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
788,38
29/11/2012
399
6491
1
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
795,22
29/11/2012
400
6491
2
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
431,53
29/11/2012
401
6472
1
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
823,13
29/11/2012
402
6472
2
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
401,57
19/11/2013
403
3806
1
ΚΑΜΑΝΑ ΙΟΥΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
536,00
29/11/2012
404
3806
2
ΚΑΜΑΝΑ ΙΟΥΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
412,00
29/11/2012
405
1584
1
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
536,00
29/11/2012
406
1584
2
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
600,00
29/11/2012
407
3773
1
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
784,61
29/11/2012
408
3773
2
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
460,52
29/11/2012
8
409
3767
1
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
786,47
29/11/2012
410
3767
2
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
462,35
29/11/2012
411
1571
1
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
536,00
29/11/2012
412
1571
2
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
600,00
19/11/2013
413
5715
1
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
744,00
29/11/2012
414
5715
2
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
412,00
29/11/2012
415
4044
1
ΚΑΡΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
761,34
29/11/2012
416
4044
2
ΚΑΡΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
657,64
29/11/2012
417
2025
1
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
828,52
29/11/2012
418
2025
2
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
828,52
29/11/2012
419
2033
1
ΚΕΡΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
381,84
29/11/2012
420
2033
2
ΚΕΡΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
431,84
29/11/2012
421
6047
1
ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
604,20
29/11/2012
422
6047
2
ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
654,20
29/11/2012
423
7298
1
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
744,00
29/11/2012
424
7298
2
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
370,00
29/11/2012
425
2305
1
ΚΙΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1045,60
29/11/2012
426
2305
2
ΚΙΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1045,60
29/11/2012
427
5240
1
ΚΙΡΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
450,80
29/11/2012
428
5240
2
ΚΙΡΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
500,80
29/11/2012
429
5246
1
ΚΙΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
315,60
29/11/2012
430
5246
2
ΚΙΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
365,60
29/11/2012
431
4086
1
ΚΟΥΙΜΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1396,02
11/2/2014
432
4086
2
ΚΟΥΙΜΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1396,02
11/2/2014
433
1341
1
ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
288,00
29/11/2012
434
1341
2
ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
600,00
29/11/2012
435
1334
1
ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
328,00
29/11/2012
436
1334
2
ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
455,00
29/11/2012
437
5577
1
ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
765,93
29/11/2012
438
5577
2
ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
445,30
29/11/2012
439
2312
1
ΚΟΥΛΟΥΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1137,00
29/11/2012
440
2312
2
ΚΟΥΛΟΥΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1137,00
29/11/2012
441
4326
1
ΚΡΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
784,61
29/11/2012
442
4326
2
ΚΡΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
460,52
29/11/2012
443
4708
1
ΚΡΑΒΒΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
679,80
29/11/2012
444
4708
2
ΚΡΑΒΒΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
363,96
29/11/2012
445
3596
1
ΛΑΣΚΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1360,15
19/11/2013
446
3596
2
ΛΑΣΚΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1228,64
19/11/2013
447
3745
1
ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
913,81
29/11/2012
448
3745
2
ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
863,81
29/11/2012
449
4048
1
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
494,00
29/11/2012
450
4048
2
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
370,00
29/11/2012
451
4062
1
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
536,00
29/11/2012
452
4062
2
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
370,00
29/11/2012
453
2655
2
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
496,20
29/11/2012
454
5110
1
ΜΑΛΟΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
744,00
29/11/2012
455
5110
2
ΜΑΛΟΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
370,00
29/11/2012
456
3729
1
ΜΑΣΤΟΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1595,96
19/11/2013
457
3729
2
ΜΑΣΤΟΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1581,26
11/2/2014
458
1599
1
ΜΕΣΙΑΡΗ ΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
536,00
29/11/2012
459
1599
2
ΜΕΣΙΑΡΗ ΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
412,00
29/11/2012
460
5756
1
ΜΕΤΛΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1249,80
29/11/2012
461
5756
2
ΜΕΤΛΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1249,80
29/11/2012
462
5235
1
ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1058,40
29/11/2012
9
463
5235
2
ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1058,40
29/11/2012
464
3886
1
ΜΠΑΤΣΙΟΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
536,00
29/11/2012
465
3886
2
ΜΠΑΤΣΙΟΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
412,00
19/11/2013
466
2020
1
ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
628,40
29/11/2012
467
2020
2
ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
678,40
29/11/2012
468
3757
1
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
777,32
29/11/2012
469
2032
1
ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
630,00
29/11/2012
470
2032
2
ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
680,00
29/11/2012
471
4681
1
ΝΤΑΛΙΓΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
484,73
29/11/2012
472
4681
2
ΝΤΑΛΙΓΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
484,73
29/11/2012
473
4677
1
ΝΤΑΛΙΓΚΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
727,93
29/11/2012
474
4677
2
ΝΤΑΛΙΓΚΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
727,93
29/11/2012
475
4137
1
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
924,24
19/11/2013
476
4137
2
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
422,91
29/11/2012
477
4194
1
ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
780,00
29/11/2012
478
4194
2
ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
459,22
19/11/2013
479
2034
1
ΟΥΡΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
686,05
29/11/2012
480
2034
2
ΟΥΡΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
736,05
29/11/2012
481
3996
1
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
746,99
29/11/2012
482
3996
2
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
502,25
29/11/2012
483
4916
1
ΠΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1751,13
29/11/2012
484
4916
2
ΠΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1751,13
4/7/2014
485
3817
1
ΠΕΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
754,19
29/11/2012
486
3817
2
ΠΕΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
754,19
29/11/2012
487
3858
1
ΠΕΪΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
464,84
29/11/2012
488
3858
2
ΠΕΪΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
529,58
29/11/2012
489
3694
1
ΠΕΡΠΕΡΗ ΕΛΙΖΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
432,00
29/11/2012
490
3694
2
ΠΕΡΠΕΡΗ ΕΛΙΖΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
412,00
29/11/2012
491
5096
1
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1233,00
29/11/2012
492
5096
2
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1233,00
29/11/2012
493
5089
1
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1400,00
29/11/2012
494
5089
2
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1350,60
29/11/2012
495
3869
1
ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
495,38
29/11/2012
496
3869
2
ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
219,07
29/11/2012
497
2844
1
ΣΑΡΗΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1362,76
11/2/2014
498
2844
2
ΣΑΡΗΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1444,20
11/2/2014
499
2046
1
ΣΙΑΚΚΑ ΖΩΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1067,20
29/11/2012
500
2046
2
ΣΙΑΚΚΑ ΖΩΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1117,20
29/11/2012
501
4887
1
ΣΙΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
391,00
29/11/2012
502
4887
2
ΣΙΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
436,00
29/11/2012
503
3828
1
ΣΙΝΔΙΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
803,92
29/11/2012
504
3828
2
ΣΙΝΔΙΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
440,14
29/11/2012
505
5919
1
ΣΚΑΘΑΡΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
627,17
29/11/2012
506
5919
2
ΣΚΑΘΑΡΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
602,55
11/2/2014
507
3663
1
ΣΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
640,39
29/11/2012
508
4874
1
ΣΟΥΜΠΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
839,02
29/11/2012
509
4874
2
ΣΟΥΜΠΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
412,12
29/11/2012
510
2629
1
ΤΑΝΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1103,40
29/11/2012
511
2629
2
ΤΑΝΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1103,40
29/11/2012
512
2325
1
ΤΑΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
950,80
29/11/2012
513
2325
2
ΤΑΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
950,80
29/11/2012
514
2322
1
ΤΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
843,00
29/11/2012
515
2322
2
ΤΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
843,00
29/11/2012
516
2052
1
ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1060,09
29/11/2012
10
517
2052
2
ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1110,09
29/11/2012
518
2058
1
ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
467,29
29/11/2012
519
2058
2
ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
517,29
29/11/2012
520
3849
1
ΤΡΟΥΠΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
536,00
29/11/2012
521
3849
2
ΤΡΟΥΠΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
412,00
29/11/2012
522
4111
1
ΤΣΙΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
605,33
29/11/2012
523
4111
2
ΤΣΙΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
403,59
19/11/2013
524
4115
1
ΤΣΙΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
704,81
29/11/2012
525
4115
2
ΤΣΙΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
500,00
19/11/2013
526
4128
1
ΤΣΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
623,61
12/12/2012
527
4128
2
ΤΣΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
538,08
29/11/2012
528
2418
1
ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
791,97
29/11/2012
529
2418
2
ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
467,79
29/11/2012
530
3878
1
ΤΣΟΥΓΛΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
899,27
29/11/2012
531
3878
2
ΤΣΟΥΓΛΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
810,84
29/11/2012
532
3677
1
ΦΑΛΕΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
536,00
29/11/2012
533
3677
2
ΦΑΛΕΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
370,00
29/11/2012
534
3135
1
ΦΑΛΕΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1173,00
29/11/2012
535
3135
2
ΦΑΛΕΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1173,00
29/11/2012
536
3911
1
ΦΑΛΕΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
536,00
29/11/2012
537
3911
2
ΦΑΛΕΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
370,00
29/11/2012
538
4000
1
ΦΑΛΕΓΚΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
536,00
29/11/2012
539
4000
2
ΦΑΛΕΓΚΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
370,00
29/11/2012
540
3855
1
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
530,64
12/12/2012
541
3855
2
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
365,68
12/12/2012
542
3900
1
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
868,37
29/11/2012
543
3900
2
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
868,37
29/11/2012
544
2064
1
ΧΑΛΕΤΖΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
570,16
29/11/2012
545
2064
2
ΧΑΛΕΤΖΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
570,16
29/11/2012
546
5486
1
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
553,53
11/2/2014
547
5486
2
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
475,47
11/2/2014
548
4831
1
ΧΑΝΔΡΟΥ ΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1196,80
29/11/2012
549
4831
2
ΧΑΝΔΡΟΥ ΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1196,80
29/11/2012
550
4028
1
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1200,00
29/11/2012
551
4028
2
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
590,00
19/11/2013
552
5624
1
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
598,37
29/11/2012
553
1827
1
ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1527,25
29/11/2012
554
1827
2
ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1527,25
29/11/2012
555
1833
1
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1344,22
29/11/2012
556
1833
2
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1344,21
29/11/2012
557
6719
1
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
686,14
5/2/2013
558
6719
2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1336,54
5/2/2013
559
301
1
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1468,68
9/9/2013
560
301
2
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1479,33
9/9/2013
561
4721
1
ΑΡΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1132,76
19/11/2013
562
4722
1
ΑΡΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1042,76
19/11/2013
563
6254
1
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
564
6254
2
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
625,00
29/11/2012
565
7593
1
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1314,00
29/11/2012
566
7593
2
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1314,00
29/11/2012
567
2017
1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
869,50
29/11/2012
568
5480
1
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
569
5480
2
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
625,00
29/11/2012
570
7584
1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1007,45
11/2/2014
11
571
7584
2
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1009,75
11/2/2014
572
6907
1
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
573
6907
2
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
450,00
29/11/2012
574
5491
1
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
575
5491
2
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
450,00
29/11/2012
576
5642
1
ΓΕΩΡΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
577
5642
2
ΓΕΩΡΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
450,00
29/11/2012
578
7537
1
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
825,74
29/11/2012
579
7537
2
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
828,44
9/9/2013
580
2105
1
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
939,50
29/11/2012
581
1916
1
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
829,50
29/11/2012
582
1150
1
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
972,00
29/11/2012
583
1144
1
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
846,00
29/11/2012
584
7583
1
ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1145,80
9/9/2013
585
7583
2
ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1198,04
9/9/2013
586
1912
1
ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1085,00
29/11/2012
587
5632
1
ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
588
5632
2
ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
625,00
29/11/2012
589
5545
1
ΔΕΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
590
5545
2
ΔΕΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
625,00
29/11/2012
591
5454
1
ΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
592
5454
2
ΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
625,00
29/11/2012
593
7405
1
ΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
594
7405
2
ΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
625,00
29/11/2012
595
1917
1
ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
787,50
29/11/2012
596
2065
1
ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1192,00
29/11/2012
597
5599
1
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
598
5599
2
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
625,00
29/11/2012
599
7533
1
ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1068,07
29/11/2012
600
7533
2
ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1145,05
9/9/2013
601
5460
1
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
602
5460
2
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
450,00
29/11/2012
603
4739
1
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
829,50
29/11/2012
604
5811
1
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
605
5811
2
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
625,00
29/11/2012
606
5283
1
ΚΑΛΑΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
400,00
29/11/2012
607
5283
2
ΚΑΛΑΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
890,00
29/11/2012
608
5816
1
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
609
5816
2
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
625,00
29/11/2012
610
7183
1
ΚΑΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
611
7183
2
ΚΑΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
625,00
29/11/2012
612
5466
1
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
613
5466
2
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
625,00
29/11/2012
614
5500
1
ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
920,00
29/11/2012
615
5500
2
ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
890,00
29/11/2012
616
5506
1
ΚΕΛΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
617
5506
2
ΚΕΛΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
450,00
29/11/2012
618
2062
1
ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
674,00
29/11/2012
619
5078
1
ΚΟΛΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
400,00
29/11/2012
620
5078
2
ΚΟΛΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
890,00
29/11/2012
621
7176
1
ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
900,00
29/11/2012
622
7176
2
ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
890,00
29/11/2012
623
5645
1
ΚΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
624
5645
2
ΚΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
625,00
29/11/2012
12
625
2121
1
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
871,50
29/11/2012
626
4980
1
ΛΑΖΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
840,00
29/11/2012
627
4980
2
ΛΑΖΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
890,00
29/11/2012
628
4183
1
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
426,99
29/11/2012
629
4183
2
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
391,00
29/11/2012
630
2117
1
ΛΥΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1047,40
29/11/2012
631
2059
1
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1215,40
29/11/2012
632
7590
1
ΜΑΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
853,31
29/11/2012
633
7590
2
ΜΑΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
879,95
9/9/2013
634
7507
1
ΜΑΝΙΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
973,45
29/11/2012
635
7507
2
ΜΑΝΙΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1020,68
9/9/2013
636
1920
1
ΜΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
869,50
29/11/2012
637
5634
1
ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
638
5634
2
ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
450,00
29/11/2012
639
5579
1
ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
400,00
29/11/2012
640
5579
2
ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
815,00
29/11/2012
641
2073
1
ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
716,00
29/11/2012
642
5933
1
ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
4/7/2013
643
5933
2
ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
450,00
4/7/2013
644
5934
1
ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
4/7/2013
645
5934
2
ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
450,00
4/7/2013
646
5992
1
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
647
5992
2
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
450,00
29/11/2012
648
1155
1
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
972,00
29/11/2012
649
5131
1
ΜΠΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
650
5131
2
ΜΠΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
625,00
29/11/2012
651
7393
1
ΜΠΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
690,00
29/11/2012
652
7393
2
ΜΠΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
575,00
29/11/2012
653
1859
1
ΜΠΡΑΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
972,00
29/11/2012
654
5581
1
ΝΤΡΙΜΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
655
5581
2
ΝΤΡΙΜΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
450,00
29/11/2012
656
5562
1
ΝΤΡΙΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
657
5562
2
ΝΤΡΙΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
450,00
29/11/2012
658
4986
1
ΝΤΡΙΜΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
650,00
29/11/2012
659
4986
2
ΝΤΡΙΜΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
890,00
29/11/2012
660
4694
1
ΞΕΡΑΞΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1000,90
29/11/2012
661
4694
2
ΞΕΡΑΞΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1007,63
29/11/2012
662
5565
1
ΠΑΜΒΟΥΞΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
400,00
29/11/2012
663
5565
2
ΠΑΜΒΟΥΞΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
815,00
29/11/2012
664
5825
1
ΠΑΝΑΓΑΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
665
5825
2
ΠΑΝΑΓΑΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
450,00
29/11/2012
666
2102
1
ΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
829,50
29/11/2012
667
4496
1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
925,07
29/11/2012
668
4496
2
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
914,41
29/11/2012
669
4537
1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
854,38
9/9/2013
670
4537
2
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1017,88
9/9/2013
671
5560
1
ΠΑΠΑΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
400,00
29/11/2012
672
5560
2
ΠΑΠΑΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
815,00
29/11/2012
673
2055
1
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
632,00
29/11/2012
674
2014
1
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1134,00
29/11/2012
675
6856
1
ΠΕΡΡΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
689,87
29/11/2012
676
6856
2
ΠΕΡΡΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
705,05
29/11/2012
677
6858
1
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
882,73
29/11/2012
678
6858
2
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
882,73
29/11/2012
13
679
7066
1
ΡΗΓΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
727,50
29/11/2012
680
7066
2
ΡΗΓΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
436,50
29/11/2012
681
7384
1
ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
727,50
29/11/2012
682
7384
2
ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
436,50
29/11/2012
683
5570
1
ΡΙΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
400,00
29/11/2012
684
5570
2
ΡΙΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
640,00
29/11/2012
685
6518
1
ΣΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
924,95
8/10/2013
686
6518
2
ΣΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
922,12
8/10/2013
687
1165
1
ΣΙΟΡΒΑΝΕ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
972,00
29/11/2012
688
5457
1
ΣΚΑΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
689
5457
2
ΣΚΑΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
450,00
29/11/2012
690
5580
1
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
691
5580
2
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
450,00
29/11/2012
692
7592
1
ΣΤΑΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
930,07
9/9/2013
693
7592
2
ΣΤΑΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
943,48
9/9/2013
694
5451
1
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
695
5171
1
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
920,00
29/11/2012
696
5171
2
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
890,00
29/11/2012
697
5451
2
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
625,00
12/12/2012
698
5123
1
ΣΤΕΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
400,00
29/11/2012
699
5123
2
ΣΤΕΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
560,00
29/11/2012
700
5532
1
ΣΤΕΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
900,00
29/11/2012
701
5532
2
ΣΤΕΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
890,00
29/11/2012
702
5152
1
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
920,00
29/11/2012
703
5152
2
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
890,00
29/11/2012
704
5810
1
ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
705
5810
2
ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
450,00
29/11/2012
706
2007
1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1192,00
29/11/2012
707
1901
1
ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1218,40
29/11/2012
708
2026
1
ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1134,00
29/11/2012
709
6549
1
ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1173,40
29/11/2012
710
1131
1
ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
978,00
29/11/2012
711
7387
1
ΦΑΡΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
712
7387
2
ΦΑΡΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
625,00
29/11/2012
713
6992
1
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
714
6992
2
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
450,00
29/11/2012
715
5817
1
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
716
5817
2
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
625,00
29/11/2012
717
5839
1
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
718
5839
2
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
450,00
29/11/2012
719
2045
1
ΦΟΥΖΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
882,00
29/11/2012
720
5607
1
ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΤΑΙΚΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,00
29/11/2012
721
5607
2
ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΤΑΙΚΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
625,00
29/11/2012
722
1752
1
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
445,99
29/11/2012
723
1752
2
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
704,63
5/12/2012
724
2140
1
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
291,00
5/2/2013
725
2140
2
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
291,00
5/2/2013
726
4617
1
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
419,62
19/11/2013
727
4617
2
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
902,44
19/11/2013
728
6143
1
ΚΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
577,21
29/11/2012
729
6143
2
ΚΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
866,16
29/11/2012
730
4632
1
ΡΟΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
359,04
29/11/2012
731
4632
2
ΡΟΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
662,90
4/7/2013
732
2774
1
ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
483,84
18/10/2013
14
733
2774
2
ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
919,12
18/10/2013
734
1284
1
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
872,48
29/11/2012
735
1284
2
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
920,20
29/11/2012
736
206
1
ΒΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1531,68
29/11/2012
737
206
2
ΒΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1404,94
29/11/2012
738
1656
1
ΔΑΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
840,71
17/1/2014
739
4920
1
ΖΗΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1454,10
19/2/2013
740
4920
2
ΖΗΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1374,10
19/2/2013
.
207
1
ΛΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1382,34
741
207
2
ΛΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1684,50
29/11/2012
742
211
1
ΤΕΓΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1800,00
29/11/2012
743
211
2
ΤΕΓΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1800,00
29/11/2012
744
2384
2
ΤΖΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
877,23
19/2/2013
745
165
1
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1551,90
29/11/2012
746
165
2
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1551,90
29/11/2012
747
6203
1
ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΔΑΜ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
243,90
29/11/2012
748
6203
2
ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΔΑΜ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
243,90
5/12/2012
749
1887
1
ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
942,94
5/12/2012
750
1887
2
ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
862,94
5/12/2012
751
6185
1
ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΑΓΛΑΙΑ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
274,60
5/12/2012
752
6185
2
ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΑΓΛΑΙΑ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
254,60
5/12/2012
753
6530
1
ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
216,79
29/11/2012
754
6530
2
ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
206,59
29/11/2012
755
6210
1
ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
250,28
5/12/2012
756
6210
2
ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
230,08
5/12/2012
757
259
1
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
283,95
5/12/2012
758
259
2
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
323,95
5/12/2012
759
6591
1
ΜΗΝΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
208,71
5/12/2012
760
6591
2
ΜΗΝΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
198,71
11/2/2014
761
5911
1
ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
229,84
5/12/2012
762
5911
2
ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
229,84
5/12/2012
763
5251
1
ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
0,00
11/2/2014
764
5251
2
ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
179,00
11/2/2014
765
5960
1
ΦΑΡΣΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
248,08
5/12/2012
766
5960
2
ΦΑΡΣΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
237,12
5/12/2012
767
1632
1
ΚΑΛΔΕΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
683,30
4/3/2014
768
3867
1
KUKA ARBEN
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
989,60
29/11/2012
769
2907
1
ΑΓΑΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
934,91
6/8/2013
770
2907
2
ΑΓΑΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
855,04
29/11/2012
771
3875
1
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1075,36
29/11/2012
772
4603
1
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1115,97
29/11/2012
773
4603
2
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1145,42
29/11/2012
774
3884
1
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
535,76
29/11/2012
775
4022
1
ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
605,36
29/11/2012
776
4005
1
ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
819,60
29/11/2012
777
4059
1
ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
675,36
29/11/2012
778
4033
1
ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
635,36
29/11/2012
779
4138
1
ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
515,36
29/11/2012
780
4375
1
ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1349,60
29/11/2012
781
2737
1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1015,40
29/11/2012
782
2737
2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1043,40
29/11/2012
783
2812
1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΝΟΥΛΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
652,50
29/11/2012
784
2812
2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΝΟΥΛΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
652,50
29/11/2012
785
2790
1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1341,75
29/11/2012
15
786
2790
2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1054,92
8/10/2013
787
1769
1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
709,49
29/11/2012
788
4143
1
ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1339,60
29/11/2012
789
4146
1
ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
675,36
29/11/2012
790
5796
1
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1179,60
29/11/2012
791
5700
1
ΒΑΡΣΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1349,60
29/11/2012
792
4054
1
ΒΛΙΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
856,80
9/9/2013
793
4054
2
ΒΛΙΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
968,38
8/10/2013
794
1775
1
ΒΟΥΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1004,49
20/9/2013
795
4141
1
ΒΡΑΚΑ ΑΛΚIΣΤΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1685,10
9/9/2013
796
4141
2
ΒΡΑΚΑ ΑΛΚIΣΤΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1720,95
15/1/2013
797
4601
1
ΓΙΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1284,07
6/8/2013
798
4601
2
ΓΙΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1122,48
8/10/2013
799
4164
1
ΓΙΑΝΝΑΚΕ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1339,60
29/11/2012
800
653
1
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1046,92
29/11/2012
801
5416
1
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
515,36
29/11/2012
802
5387
1
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
685,36
29/11/2012
803
5401
1
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
595,36
29/11/2012
804
5431
1
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
755,36
29/11/2012
805
5422
1
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΑΤΣΩ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
715,36
29/11/2012
806
2798
1
ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1686,14
9/9/2013
807
2798
2
ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
738,06
7/11/2014
808
4047
1
ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1596,26
29/11/2012
809
2802
1
ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1753,85
9/9/2013
810
4047
2
ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1572,24
29/11/2012
811
2802
2
ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
892,78
7/11/2014
812
2823
1
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1631,23
29/11/2012
813
2823
2
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1622,83
8/10/2013
814
6279
1
ΔΑΓΡΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1059,60
29/11/2012
815
4639
1
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1591,28
29/11/2012
816
4639
2
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1511,28
29/11/2012
817
5033
1
ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
666,50
29/11/2012
818
5033
2
ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
687,22
29/11/2012
819
6365
1
ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1229,60
29/11/2012
820
5394
1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
715,36
29/11/2012
821
2793
1
ΔΙΑΚΟΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1789,00
29/11/2012
822
2793
2
ΔΙΑΚΟΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1789,00
29/11/2012
823
6217
1
ΔΙΑΛΕΚΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
635,36
29/11/2012
824
851
1
ΕΡΡΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
994,49
20/9/2013
825
5912
1
ΕΣΕΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1339,60
29/11/2012
826
6176
1
ΖΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1339,60
29/11/2012
827
6177
2
ΖΑΓΓΑΝΑ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1402,79
29/1/2014
828
6177
1
ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1395,74
5/12/2012
829
727
1
ΖΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
999,49
29/11/2012
830
798
1
ΖΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
804,49
29/11/2012
831
6109
1
ΙΓΓΛΕΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
715,36
29/11/2012
832
5376
1
ΚΑΘΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
909,60
29/11/2012
833
6383
1
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1155,36
29/11/2012
834
4118
1
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1119,57
29/11/2012
835
4118
2
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1143,70
29/11/2012
836
6489
1
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
635,36
29/11/2012
837
2157
1
ΚΑΡΑΓΑΤΣΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
709,49
29/11/2012
838
4325
1
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
859,60
29/11/2012
839
6271
1
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
869,60
29/11/2012
16
840
4331
1
ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
920,00
29/11/2012
841
4335
1
ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
475,36
29/11/2012
842
890
1
ΚΑΡΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
999,49
20/9/2013
843
4350
1
ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1109,60
29/11/2012
844
5799
1
ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
755,36
29/11/2012
845
6235
1
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1339,60
29/11/2012
846
1270
1
ΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
946,92
29/11/2012
847
6814
1
ΚΟΛΙΑΜΒΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1007,05
6/8/2013
848
6814
2
ΚΟΛΙΑΜΒΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1162,86
8/10/2013
849
4316
1
ΚΟΜΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
819,60
29/11/2012
850
6479
1
ΚΟΝΤΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
909,60
29/11/2012
851
6296
1
ΚΟΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
475,36
29/11/2012
852
5856
1
ΚΟΤΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1339,60
29/11/2012
853
6100
1
ΚΟΥΒΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1738,03
29/11/2012
854
6100
2
ΚΟΥΒΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1788,80
29/11/2012
855
2736
1
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1800,00
29/11/2012
856
2736
2
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1800,00
29/11/2012
857
2909
1
ΚΟΥΤΙΚΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1219,18
6/8/2013
858
2909
2
ΚΟΥΤΙΚΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1575,74
8/10/2013
859
6781
1
ΚΟΥΤΙΚΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1494,62
12/12/2012
860
6781
2
ΚΟΥΤΙΚΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1364,46
8/10/2013
861
6245
1
ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
819,60
29/11/2012
862
5013
1
ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1781,59
29/11/2012
863
5013
2
ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1781,59
29/11/2012
864
1765
1
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
999,36
29/11/2012
865
2486
1
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
814,49
20/9/2013
866
4346
1
ΚΡΙΚΕΛΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
175,76
29/11/2012
867
5803
1
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
755,36
29/11/2012
868
6206
1
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΝΙΦΟΡΙΤΣΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
715,36
29/11/2012
869
4732
1
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
747,99
15/1/2013
870
4732
2
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1074,00
2/5/2014
871
1545
1
ΚΥΡΙΕΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
709,49
29/11/2012
872
2735
1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1201,30
29/11/2012
873
2741
1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1516,75
29/11/2012
874
2735
2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1383,27
29/11/2012
875
2741
2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1685,94
29/11/2012
876
2739
1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
693,30
29/11/2012
877
2739
2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
810,36
29/11/2012
878
2740
1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1476,81
29/11/2012
879
2740
2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1638,42
29/11/2012
880
1255
1
ΛΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1030,60
20/9/2013
881
6122
1
ΛΑΪΤΣΟΥ ΖΩΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1503,78
15/1/2013
882
6122
2
ΛΑΪΤΣΟΥ ΖΩΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1533,70
15/1/2013
883
4353
1
ΛΕ΄Ι΄ΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
515,36
29/11/2012
884
1809
1
ΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
999,36
29/11/2012
885
4371
1
ΛΩΡΙΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
979,60
29/11/2012
886
6230
1
ΜΑΘΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
515,36
29/11/2012
887
6195
1
ΜΑΚΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
675,36
29/11/2012
888
5956
1
ΜΕΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
685,36
29/11/2012
889
6503
1
ΜΕΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
175,76
29/11/2012
890
4060
1
ΜΗΤΡΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1089,54
29/11/2012
891
4060
2
ΜΗΤΡΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1095,01
8/10/2013
892
6188
1
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
960,00
29/11/2012
893
145
1
ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
732,33
29/11/2012
17
894
145
2
ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
736,45
8/10/2013
895
4606
1
ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1595,09
5/12/2012
896
4606
2
ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1572,76
5/12/2012
897
2820
1
ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1728,78
6/8/2013
898
2820
2
ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1648,81
29/11/2012
899
1001
1
ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
709,49
29/11/2012
900
6231
1
ΜΠΕΖΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1339,60
29/11/2012
901
847
1
ΜΠΛΟΥΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
994,49
29/11/2012
902
6200
1
ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
675,36
29/11/2012
903
1589
1
ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
709,49
29/11/2012
904
4865
1
ΜΥΓΔΑΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
605,37
29/11/2012
905
4865
2
ΜΥΓΔΑΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
597,53
15/1/2013
906
4384
1
ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ ΝΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1349,60
29/11/2012
907
4429
1
ΝΙΚΟΒΙΩΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1235,36
29/11/2012
908
6137
1
ΝΙΚΟΒΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1219,60
29/11/2012
909
2732
1
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1429,60
29/11/2012
910
2732
2
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1446,77
20/9/2013
911
2733
1
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1529,92
29/11/2012
912
2733
2
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1554,64
20/9/2013
913
2734
1
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1449,83
29/11/2012
914
2734
2
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1414,03
29/11/2012
915
6507
1
ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1339,60
29/11/2012
916
4387
1
ΝΙΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
859,60
29/11/2012
917
1839
1
ΝΤΟΥΡΒΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1004,49
29/11/2012
918
4864
1
ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1203,64
15/1/2013
919
4864
2
ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1236,36
15/1/2013
920
4568
1
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
765,36
29/11/2012
921
4052
1
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
694,75
5/12/2012
922
4052
2
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
694,74
5/12/2012
923
1941
1
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
994,49
20/9/2013
924
4500
1
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1339,60
29/11/2012
925
4438
1
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1339,60
29/11/2012
926
2828
1
ΠΑΠΑΖΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1325,30
9/9/2013
927
2828
2
ΠΑΠΑΖΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1300,37
8/10/2013
928
2825
1
ΠΑΠΑΖΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1276,70
15/1/2013
929
2825
2
ΠΑΠΑΖΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1276,70
15/1/2013
930
4449
1
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1339,60
29/11/2012
931
6240
1
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΚΡΙΒΩ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1229,60
29/11/2012
932
4490
1
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΛΓΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
475,36
29/11/2012
933
4445
1
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
515,36
29/11/2012
934
4560
1
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1005,36
29/11/2012
935
4493
1
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ ΣΥΡΑΓΩ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
635,36
29/11/2012
936
6522
1
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1339,60
29/11/2012
937
748
1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
999,49
20/9/2013
938
4571
1
ΣΑΛΑΤΑ ΖΩΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
829,60
29/11/2012
939
6209
1
ΣΑΛΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1339,60
29/11/2012
940
1657
1
ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
999,49
20/9/2013
941
1692
1
ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
845,46
29/1/2014
942
667
1
ΣΜΠΥΡΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
964,49
29/11/2012
943
2010
1
ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
999,49
29/11/2012
944
6259
1
ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
675,36
29/11/2012
945
1261
1
ΣΤΑΝΤΣΟΥΡΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
709,49
29/11/2012
946
2135
1
ΣΤΑΝΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
999,49
29/11/2012
947
2095
1
ΣΤΕΚΑ ΝΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
989,49
29/11/2012
18
948
4584
1
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1339,60
29/11/2012
949
4578
1
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
635,36
29/11/2012
950
4582
1
ΣΤΡΑΒΟΣΚΟΥΦΗ ΚΥΡΑΤΣΩ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
615,76
29/11/2012
951
2738
1
ΤΑΓΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
991,05
9/9/2013
952
2738
2
ΤΑΓΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1084,23
29/11/2012
953
5107
1
ΤΑΚΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
999,49
29/1/2014
954
511
1
ΤΖΑΕΡΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
964,49
29/11/2012
955
2497
1
ΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
989,49
20/9/2013
956
1872
1
ΤΟΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
964,49
29/11/2012
957
2392
1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
899,49
20/9/2013
958
2188
1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
946,92
20/9/2013
959
914
1
ΤΡΟΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
994,49
29/11/2012
960
630
1
ΤΣΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1004,49
29/11/2012
961
2911
1
ΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1339,18
18/10/2013
962
2911
2
ΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1132,20
18/10/2013
963
5794
1
ΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
903,64
29/1/2014
964
5794
2
ΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
991,64
29/1/2014
965
4116
1
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1769,85
29/11/2012
966
4116
2
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1765,41
29/11/2012
967
4663
1
ΤΣΙΟΥΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1682,00
15/1/2013
968
4663
2
ΤΣΙΟΥΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1794,04
29/11/2012
969
4742
1
ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
989,60
29/11/2012
970
4720
1
ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1320,00
29/11/2012
971
1521
1
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
999,49
20/9/2013
972
4767
1
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
909,60
29/11/2012
973
4763
1
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
635,36
29/11/2012
974
6225
1
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
755,36
29/11/2012
975
5332
1
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
725,36
29/11/2012
976
4772
1
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΙΝΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1099,60
29/11/2012
977
5356
1
ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1339,60
29/11/2012
978
6684
1
ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1795,67
29/11/2012
979
6684
2
ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1795,70
29/11/2012
980
6238
1
ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1339,60
29/11/2012
981
6675
1
ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1216,70
29/11/2012
982
6675
2
ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1280,66
29/11/2012
983
2829
1
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1098,92
29/11/2012
984
2829
2
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1096,05
8/10/2013
985
4829
1
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
395,36
29/11/2012
986
2743
1
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
913,02
9/9/2013
987
2743
2
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
995,02
5/12/2012
988
5340
1
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
375,76
29/11/2012
989
1700
1
NICUT VASILE
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
642,51
29/1/2014
990
1700
2
NICUT VASILE
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
596,06
29/1/2014
991
5783
1
OESTREICH SIBYLLE ELKE
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
733,00
18/4/2013
992
5783
2
OESTREICH SIBYLLE ELKE
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1350,88
18/4/2013
993
700
1
ΑΔΡΑΚΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
651,13
18/4/2013
994
5736
1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
944,40
4/12/2013
995
5736
2
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1064,03
9/9/2013
996
5682
1
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
765,52
17/1/2014
997
5682
2
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
774,79
11/2/2014
998
925
1
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
637,84
14/5/2013
999
671
1
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
651,13
18/4/2013
1000
1681
1
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
966,15
29/11/2012
19
1001
1681
2
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
935,61
29/11/2012
1002
5627
1
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
651,13
18/4/2013
1003
637
1
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
644,49
18/4/2013
1004
5718
1
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
411,15
4/12/2013
1005
5718
2
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
447,75
9/9/2013
1006
874
1
ΓΚΟΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
637,84
14/5/2013
1007
1601
1
ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
865,28
18/10/2013
1008
1601
2
ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
818,71
29/11/2012
1009
663
1
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
611,27
18/4/2013
1010
5710
1
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
764,40
29/11/2012
1011
5710
2
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
764,40
18/4/2013
1012
673
1
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
644,59
18/4/2013
1013
1587
1
ΖΕΡΔΕΒΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
442,75
9/9/2013
1014
1587
2
ΖΕΡΔΕΒΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
421,05
29/11/2012
1015
651
1
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
637,84
14/5/2013
1016
5907
1
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
550,04
29/1/2014
1017
5907
2
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
603,00
29/1/2014
1018
1727
1
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
624,55
14/5/2013
1019
916
1
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
637,84
14/5/2013
1020
4631
1
ΚΑΤΣΙΒΑ ΚΑΝΕΛΛΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
744,29
18/10/2013
690,29
4/12/2013
1021
4631
2
ΚΑΤΣΙΒΑ ΚΑΝΕΛΛΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Οριστικό αποτέλεσμα κατόπιν
εξέτασης ένστασης.
1022
6023
1
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
780,00
29/11/2012
1023
6023
2
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
780,00
18/4/2013
1024
5988
1
ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
696,26
17/1/2014
1025
5988
2
ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
717,83
11/2/2014
1026
746
1
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
651,13
18/4/2013
1027
1401
1
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
651,13
18/4/2013
1028
867
1
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
611,27
18/4/2013
1029
923
1
ΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
624,55
18/4/2013
1030
5785
1
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1220,20
4/12/2013
1031
5785
2
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1375,58
19/11/2013
1032
4812
1
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
637,84
14/5/2013
1033
688
1
ΜΑΤΣΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
651,13
14/5/2013
1034
3380
1
ΜΕΝΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
651,13
18/4/2013
1035
873
1
ΜΙΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
644,49
18/4/2013
1036
1709
1
ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1235,41
18/10/2013
1037
1709
2
ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1124,53
29/11/2012
1038
879
1
ΜΠΟΙΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
631,20
18/4/2013
1039
5693
1
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
780,00
29/11/2012
1040
5693
2
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
780,00
18/4/2013
1041
850
1
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
644,49
18/4/2013
1042
878
1
ΞΙΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
644,49
18/4/2013
1043
1667
1
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1169,99
29/11/2012
1044
1667
2
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1150,49
14/5/2013
1045
869
1
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
631,20
18/4/2013
1046
1672
1
ΠΛΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
693,62
29/11/2012
1047
1672
2
ΠΛΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
583,91
29/11/2012
1048
5146
1
ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
644,49
18/4/2013
1049
930
1
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
644,49
18/4/2013
1050
5631
1
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
653,16
17/1/2014
1051
5631
2
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
780,00
18/4/2013
1052
1384
1
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
624,55
18/4/2013
1053
857
1
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
644,49
18/4/2013
20
1054
866
1
ΤΖΟΡΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
631,20
18/4/2013
1055
5957
1
ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
780,00
29/11/2012
1056
5957
2
ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
780,00
18/4/2013
1057
1304
1
ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
644,49
18/4/2013
1058
4241
1
ΧΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
646,42
9/9/2013
1059
4241
2
ΧΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
595,20
18/10/2013
1060
1405
1
ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
644,49
18/4/2013
1061
5809
1
ΓΑΛΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΗΣΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
196,05
29/1/2014
1062
5809
2
ΓΑΛΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΗΣΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
181,30
29/1/2014
1063
5805
1
ΚΑΪΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΝΗΣΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
345,25
6/8/2013
1064
5805
2
ΚΑΪΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΝΗΣΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
328,80
6/8/2013
1065
5663
1
ΝΟΤΑΡΑ ΜΑΘΙΤΣΑ
ΝΗΣΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
127,43
6/8/2013
1066
5663
2
ΝΟΤΑΡΑ ΜΑΘΙΤΣΑ
ΝΗΣΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
212,22
6/8/2013
1067
7356
1
ΠΙΛΙΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
546,05
17/1/2014
1068
7356
2
ΠΙΛΙΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
546,05
17/1/2014
1069
6876
1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕΛΛΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
665,02
11/4/2014
1070
6876
2
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕΛΛΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
555,68
11/4/2014
1071
4214
1
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕΛΛΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
463,50
18/10/2013
1072
4214
2
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕΛΛΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
421,50
29/11/2012
1073
7181
1
ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1391,86
5/2/2013
1074
7181
2
ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1375,86
5/2/2013
1075
7299
1
ΣΜΠΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1406,43
5/2/2013
1076
7299
2
ΣΜΠΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1390,43
5/2/2013
1077
5871
1
ΕΡΕΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
348,58
24/7/2013
1078
5871
2
ΕΡΕΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
499,01
8/10/2013
1079
3851
1
ΤΑΣΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1634,07
24/7/2013
1080
3851
2
ΤΑΣΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1450,76
24/7/2013
1081
6787
1
ΤΣΟΥΡΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
40,28
19/11/2013
1082
6787
2
ΤΣΟΥΡΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
281,04
19/11/2013
1083
7121
1
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
396,00
29/11/2012
1084
7121
2
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
133,00
24/7/2013
1085
6214
1
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΙΑΝΕ ΙΝΓΚΡΙΝΤ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
321,21
29/11/2012
1086
6214
2
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΙΑΝΕ ΙΝΓΚΡΙΝΤ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
333,21
29/11/2012
1087
7182
1
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
580,92
29/11/2012
347,00
27/3/2014
1088
7182
2
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΑΜΟΥ
Οριστικό αποτέλεσμα κατόπιν
εξέτασης ένστασης.
1089
5172
1
ΒΑΚΙΡΗ ΦΩΤΩ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
316,77
19/2/2013
1090
6466
1
ΓΑΛΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
217,01
19/2/2013
1091
6466
2
ΓΑΛΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
253,47
19/2/2013
1092
6484
1
ΓΙΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
210,46
24/7/2013
1093
6484
2
ΓΙΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
367,72
24/7/2013
1094
6457
1
ΖΑΦΕΙΡΗ ΘΕΟΧΑΡΙΣΤΗ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
302,06
29/11/2012
1095
6457
2
ΖΑΦΕΙΡΗ ΘΕΟΧΑΡΙΣΤΗ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
571,04
29/11/2012
1096
6835
1
ΘΑΝΟΥ ΜΥΡΣΙΝΟΥΛΑ
ΣΑΜΟΥ
0,00
27/3/2014
1097
6835
2
ΘΑΝΟΥ ΜΥΡΣΙΝΟΥΛΑ
ΣΑΜΟΥ
182,06
27/3/2014
1098
5823
1
ΚΑΛΑΤΖΗ ΖΑΦΕΙΡΩ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
212,27
19/2/2013
1099
7326
1
ΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
384,33
29/11/2012
1100
7326
2
ΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
394,72
29/11/2012
1101
6227
1
ΜΑΝΩΛΑΚΑΙΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
720,43
29/11/2012
1102
6227
2
ΜΑΝΩΛΑΚΑΙΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
720,43
29/11/2012
1103
7199
1
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΜΟΥ
Οριστικό αποτέλεσμα κατόπιν
εξέτασης ένστασης.
493,37
27/3/2014
1104
7199
2
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
505,80
29/11/2012
1105
5574
1
ΠΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
289,23
24/7/2013
Οριστικό αποτέλεσμα κατόπιν
εξέτασης ένστασης.
Οριστικό αποτέλεσμα κατόπιν
εξέτασης ένστασης.
21
1106
5574
2
ΠΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
330,13
19/2/2013
1107
5828
1
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
171,36
19/2/2013
1108
5828
2
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
0,00
19/2/2013
1109
5815
1
ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
250,40
27/3/2014
1110
5815
2
ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
887,98
27/3/2014
1111
6219
1
ΦΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
542,11
29/11/2012
1112
6219
2
ΦΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
554,11
29/11/2012
1113
5699
1
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
214,99
19/2/2013
1114
5699
2
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΜΟΥ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
419,34
29/11/2012
1115
5928
1
ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΕΡΡΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
924,62
29/11/2012
1116
5928
2
ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΕΡΡΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
844,62
29/11/2012
1117
4283
1
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΕΡΡΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1476,22
29/11/2012
1118
4283
2
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΕΡΡΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1460,22
29/11/2012
1119
4304
1
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΕΡΡΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1124,94
29/11/2012
1120
4304
2
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΕΡΡΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1108,94
29/11/2012
1121
5494
1
ΣΑΒΒΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΕΡΡΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
716,64
29/11/2012
1122
5494
2
ΣΑΒΒΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΕΡΡΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
793,44
29/11/2012
1123
538
1
ΓΚΑΝΗΣ ΒΑΙΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
873,78
12/12/2012
1124
538
2
ΓΚΑΝΗΣ ΒΑΙΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
704,64
12/12/2012
1125
5788
1
ΔΗΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
428,50
16/12/2013
1126
5788
2
ΔΗΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
505,70
16/12/2013
1127
6216
1
ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1220,55
11/2/2014
1128
6216
2
ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1789,84
5/12/2012
1129
6213
1
ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1346,79
11/2/2014
1130
6213
2
ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1797,85
11/2/2014
1131
6896
2
ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1727,99
27/3/2014
1132
5691
1
ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
797,40
5/2/2013
1133
5691
2
ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
689,40
5/2/2013
1134
3361
1
ΚΟΥΣΒΑΝΤΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
665,15
19/6/2014
1135
3361
2
ΚΟΥΣΒΑΝΤΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
744,36
5/2/2013
1136
5773
1
ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
665,54
19/6/2014
1137
5773
2
ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
637,07
5/2/2013
1138
5291
1
ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1642,30
5/12/2012
1139
5291
2
ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1563,30
5/12/2012
1140
928
1
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1015,00
29/11/2012
1141
1324
1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1155,00
29/11/2012
1142
1349
1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1185,00
29/11/2012
1143
2348
1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
627,00
29/11/2012
1144
2348
2
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
651,00
29/11/2012
1145
2350
1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
627,00
29/11/2012
1146
2350
2
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
651,00
29/11/2012
1147
1003
1
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
535,00
17/1/2014
1148
1990
1
ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
627,00
29/11/2012
1149
1990
2
ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
651,00
29/11/2012
1150
865
1
ΒΙΔΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
693,52
29/11/2012
1151
865
2
ΒΙΔΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
726,76
29/11/2012
1152
864
1
ΒΙΔΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
627,00
29/11/2012
1153
864
2
ΒΙΔΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
651,00
29/11/2012
1154
1471
1
ΓΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
830,71
29/11/2012
1155
2345
1
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
693,52
29/11/2012
1156
1499
1
ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1185,00
29/11/2012
1157
2004
1
ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
710,71
29/11/2012
1158
2156
1
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
575,00
29/11/2012
1159
2269
1
ΔΑΜΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
693,52
29/11/2012
22
1160
2269
2
ΔΑΜΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
726,76
29/11/2012
1161
1884
1
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1185,00
29/11/2012
1162
2274
2
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
726,76
19/11/2013
1163
2531
1
ΔΗΜΟΥ ΑΝΝΕΤΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
615,00
29/11/2012
1164
3506
1
ΔΙΔΥΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
693,52
29/11/2012
1165
2242
1
ΕΛΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1215,00
29/11/2012
1166
1404
1
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
630,71
29/11/2012
1167
2464
1
ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
615,00
29/11/2012
1168
1988
1
ΘΕΜΕΛΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
693,52
29/11/2012
1169
1988
2
ΘΕΜΕΛΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
726,76
29/11/2012
1170
1413
1
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
630,71
29/11/2012
1171
1417
1
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1185,00
29/11/2012
1172
3514
1
ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
627,00
29/11/2012
1173
3514
2
ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
651,00
29/11/2012
1174
1396
1
ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1000,71
29/11/2012
1175
1379
1
ΚΑΤΣΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1185,00
29/11/2012
1176
861
1
ΚΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
627,00
29/11/2012
1177
2617
1
ΚΡΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
615,00
29/11/2012
1178
3513
1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
693,52
29/11/2012
1179
994
1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1185,00
29/11/2012
1180
1522
1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1030,71
29/11/2012
1181
1994
1
ΜΕΪΜΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
865,00
4/7/2013
1182
2266
1
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
627,00
29/11/2012
1183
2266
2
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
651,00
29/11/2012
1184
1530
1
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
830,71
29/11/2012
1185
1728
1
ΜΠΟΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
693,52
29/11/2012
1186
1728
2
ΜΠΟΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
726,76
29/11/2012
1187
3509
1
ΜΠΟΥΤΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
627,00
29/11/2012
1188
3509
2
ΜΠΟΥΤΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
651,00
29/11/2012
1189
1534
1
ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1185,00
29/11/2012
1190
1362
1
ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
710,71
29/11/2012
1191
3083
1
ΝΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
695,00
29/11/2012
1192
2526
1
ΝΙΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1185,00
29/11/2012
1193
3510
1
ΝΟΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
627,00
29/11/2012
1194
1410
1
ΝΟΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1185,00
29/11/2012
1195
2257
1
ΝΤΙΤΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
627,00
29/11/2012
1196
2257
2
ΝΤΙΤΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
651,00
29/11/2012
1197
2232
1
ΝΤΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
693,52
29/11/2012
1198
2253
1
ΝΤΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
627,00
29/11/2012
1199
2253
2
ΝΤΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
651,00
19/11/2013
1200
6799
1
ΝΤΙΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
627,00
29/11/2012
1201
6799
2
ΝΤΙΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
810,76
29/11/2012
1202
2356
1
ΝΤΙΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
627,00
29/11/2012
1203
2356
2
ΝΤΙΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
651,00
29/11/2012
1204
2234
1
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
826,76
29/11/2012
1205
2234
2
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
651,00
29/11/2012
1206
2060
1
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΔΟΞΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
695,00
29/11/2012
1207
2388
1
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
693,52
29/11/2012
1208
2388
2
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
651,00
29/11/2012
1209
3331
1
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1205,00
29/11/2012
1210
3323
1
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΜΙΩΝΗ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
575,00
29/11/2012
1211
1430
1
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1155,00
4/7/2013
1212
1770
1
ΡΕΠΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1185,00
29/11/2012
23
1213
1473
1
ΡΕΠΠΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
750,71
29/11/2012
1214
1310
1
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
710,71
29/11/2012
1215
1538
1
ΡΟΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1185,00
29/11/2012
1216
1956
1
ΣΑΒΒΑΚΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
535,00
29/11/2012
1217
1575
1
ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1155,00
29/11/2012
1218
1572
1
ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
910,71
29/11/2012
1219
3515
1
ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ- ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
627,00
29/11/2012
1220
3515
2
ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ- ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
651,00
29/11/2012
1221
2116
1
ΣΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
945,00
4/7/2013
1222
1566
1
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
710,71
29/11/2012
1223
1550
1
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1155,00
29/11/2012
1224
1562
1
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
790,71
29/11/2012
1225
1555
1
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
710,71
29/11/2012
1226
2560
1
ΣΜΙΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
815,00
29/11/2012
1227
2023
1
ΣΟΝΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
535,00
29/11/2012
1228
2012
1
ΣΟΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
705,00
29/11/2012
1229
3337
1
ΣΟΝΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
615,00
4/7/2013
1230
1273
1
ΣΟΝΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
535,00
29/11/2012
1231
1385
1
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1185,00
29/11/2012
1232
1663
1
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
825,00
4/7/2013
1233
2346
1
ΤΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
693,52
29/11/2012
1234
2346
2
ΤΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
651,00
29/11/2012
1235
1586
1
ΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
950,71
29/11/2012
1236
1510
1
ΤΣΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1185,00
4/3/2014
1237
2112
1
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
575,00
4/7/2013
1238
3520
1
ΦΡΕΣΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
627,00
29/11/2012
1239
3520
2
ΦΡΕΣΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
651,00
29/11/2012
1240
1274
1
ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
920,71
29/11/2012
1241
1485
1
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1400,40
22/3/2013
1242
1485
2
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1400,40
22/3/2013
1243
5083
1
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΩΚΙΔΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1752,67
22/3/2013
1244
5083
2
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΩΚΙΔΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1783,50
22/3/2013
1245
1388
1
ΞΕΠΛΑΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1246,12
16/12/2013
1246
1388
2
ΞΕΠΛΑΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1387,30
22/3/2013
1247
5800
1
ΑΗΔΟΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
22/3/2013
1248
2549
1
ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
15/1/2013
1249
7377
1
ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
29/11/2012
1250
6523
1
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
22/3/2013
1251
6524
1
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
4/12/2013
1252
3114
1
ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
17/1/2014
1253
7380
1
ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
29/11/2012
1254
5984
1
ΒΙΤΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
4/7/2013
1255
6538
1
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
29/11/2012
1256
6452
1
ΚΑΖΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
15/1/2013
1257
4136
1
ΚΑΚΑΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
22/3/2013
1258
4135
1
ΚΑΚΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
15/1/2013
1259
1983
1
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
14/5/2013
1260
6573
1
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
22/3/2013
1261
4130
1
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
15/1/2013
1262
4119
1
ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
4/12/2013
1263
5737
1
ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1376,00
8/10/2013
1264
5737
2
ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
212,50
25/7/2014
1265
6504
1
ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
15/1/2013
24
1266
6375
1
ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
8/10/2013
1267
4132
1
ΚΙΛΗΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
29/11/2012
1268
1984
1
ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
29/11/2012
1269
6592
1
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
17/1/2014
1270
5305
1
ΜΑΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
22/3/2013
1271
2550
1
ΜΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
4/7/2013
1272
3119
1
ΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
17/1/2014
1273
6692
1
ΜΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
15/1/2013
1274
6438
1
ΜΗΚΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
15/1/2013
1275
1980
1
ΜΗΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
17/1/2014
1276
5287
1
ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
4/7/2013
1277
3110
1
ΜΠΑΠΑΡΟΥΞΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
29/11/2012
1278
4706
1
ΜΠΙΛΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΟΥΔΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
15/1/2013
1279
4122
1
ΝΕΣΤΟΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
15/1/2013
1280
5271
1
ΟΥΖΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
17/1/2014
1281
6616
1
ΠΕΤΙΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
29/11/2012
1282
7381
1
ΠΟΘΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
15/1/2013
1283
6198
1
ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΔΟΜΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
29/11/2012
1284
5804
1
ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
4/7/2013
1285
2538
1
ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
17/1/2014
1286
6433
1
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΚΑΛΟΥΔΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
4/12/2013
1287
7606
1
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
8/10/2013
1288
6612
1
ΤΑΤΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
22/3/2013
1289
5724
1
ΤΖΕΛΕΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
8/10/2013
1290
3112
1
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
15/1/2013
1291
3115
1
ΤΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
17/1/2014
1292
6295
1
ΤΟΠΟΥΖΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
4/12/2013
1293
6624
1
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
22/3/2013
1294
6686
1
ΤΣΑΠΟΥΡΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
14/5/2013
1295
4671
1
ΤΣΕΡΒΕΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
4/7/2013
1296
4685
1
ΤΣΕΡΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
4/12/2013
1297
4014
1
ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΦΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1600,82
22/3/2013
1298
4014
2
ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΦΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1480,29
4/7/2013
1299
4034
1
ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΦΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1595,76
22/3/2013
1300
4034
2
ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΦΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1500,43
14/5/2013
1301
4085
1
ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΦΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1493,10
22/3/2013
1302
4085
2
ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΦΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
1403,77
14/5/2013
1303
6571
1
ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
4/12/2013
1304
6517
1
ΤΣΙΠΙΝΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
29/11/2012
1305
5780
1
ΤΣΟΥΛΝΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
17/1/2014
1306
6531
1
ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
17/1/2014
1307
6239
1
ΧΑΤΖΗΠΑΖΑΡΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
29/11/2012
1308
2546
1
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
876,26
17/1/2014
1309
3693
1
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
471,60
29/11/2012
1310
3693
2
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
471,60
29/11/2012
1311
5575
1
ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΝΙΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
654,04
29/11/2012
1312
5575
2
ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΝΙΩΝ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
650,72
29/11/2012
1313
207
1
ΛΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
25
1636,50
21/11/2014
ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
3/12/2014