ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΗΝ 1η ΔΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα 19-03-2014
Αριθ. Πρωτ. : 7254
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ.
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΡΑΞΗ
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων
Ταχ. Δ/νση : Ζαχάρωφ 3, ΑΘΗΝΑ
Ταχ. Κώδικας : 11521
Πληροφορίες : Στράτος Αθούσας
e-mail : [email protected]
Τηλ. : 213-2010444
Fax : 213-2010435
ΘΕΜΑ : Μεταφορά ιατρικού/οδοντιατρικού,
προσωπικού στην 1η Δ.Υ.Πε. Αττικής.
νοσηλευτικού,
παραϊατρικού
και
λοιπού
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
α) τις διατάξεις του άρθρου 16,17 του ν. 4238/2014 (Α΄38) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας
(Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και άλλες διατάξεις».
β) την αρ. Γ.Π./οικ. 16339/18-02-2014 (Β΄376) «Χωροταξική Κατανομή, ανά
Υγειονομική
Περιφέρεια, των υφιστάμενων Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίες μεταφέρονται και
εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Δ.Υ.ΠΕ. της Χώρας»
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 (Α΄81) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
δ) τις αρ. Δ11/οικ. 6813/18-2-2014 (Ο.Ε.) & Δ11/οικ. 7410/19-2-2014 Διαπιστωτικές Πράξεις του
Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , περί αυτοδίκαιης θέσεως σε καθεστώς διαθεσιμότητας υπαλλήλων του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Αθήνας.
ε) τις αιτήσεις των υπαλλήλων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, περί
αποδοχής της μεταφοράς τους στην 1η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
στ) την αρ. Γ.Π./οικ. 18936/ 26-02-2014 (Β΄485) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας,
Οικονομικών, και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί «Σύσταση
εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (9.930) οργανικών θέσεων μόνιμου και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού,
στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών».
ζ) το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού,
1
αποφασίζουμε
μεταφέρουμε από 19-03-2014 το κατωτέρω ιατρικό/οδοντιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και
λοιπό προσωπικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Αθήνας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), στην 1η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής α) σε κενές
οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ ιατρών/οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και β)
σε κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, που συστάθηκαν
με την αρ. Γ.Π./οικ. 18936/26-02-2014 (Β΄485) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας,
Οικονομικών, και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον σκοπό αυτό,
με την ίδια εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, ως ακολούθως :
ΙΑΤΡΙΚΟ/ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ι.Δ.Α.Χ.)
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΒΡΑΑΜ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩ
ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚ
ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩ
ΑΛΑΜΠΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑ
ΑΛΑΦΑΚΗ-ΚΑΝΑΤΣΕΛΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΧΡΗ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑ
ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟ
ΑΛΗ-ΔΟΥΝΙΑ ΜΕΝΤΙΝΑ του ΑΛΗ
ΑΛΥΜΑΡΑ ΑΜΑΛΙΑ του ΚΩΝ
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝ
ΑΜΠΟΥΕΛ-ΜΠΑΣΑΛ ΜΩΧΑΜΕΤ του ΑΜΠ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΗΜ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΑΛΕ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑ
ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝ
ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΚΩΝ
ΑΥΓΕΤΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΓΕΩ
ΑΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΧΙ
28
29
ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ
ΒΑΙΡΑΚΤΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΜΑΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ω.Ρ.Λ.
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Μικροβιολογίας)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
2
30
31
32
33
34
35
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧ
ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΘΕΟ
ΒΑΡΚΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΙΚ
ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΙ
ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤ
ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩ
36
37
38
39
40
41
ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΠΕΤ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧ
ΒΕΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤ
ΒΗΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑ
ΒΙΓΓΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΜΙΛ
ΒΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΤ
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
ΒΛΑΣΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜ
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑ
ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΙΑ του ΑΝΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩ
ΒΟΥΜΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥ
ΒΡΕΤΤΟΥ ΚΛΕΙΩ του ΕΥΣ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣ
ΓΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑ
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜ
ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΙΟΛ του ΓΕΩ
ΓΕΩΡΓΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜ
ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΑ
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΞΕΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟ
ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤ
ΓΙΑΧΝΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΕΥΛΑΜΠΙΑ του ΓΕΩ
ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΡΧ
ΓΚΛΑΝΤΚΟΒΑ ΟΛΓΑ του ΑΛΕ
ΓΟΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΥ
ΓΡΑΨΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΠΑΝ
ΔΑΡΑΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ του ΔΗΜ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Μικροβιολογίας)
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ω.Ρ.Λ.
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ω.Ρ.Λ.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ω.Ρ.Λ.
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ω.Ρ.Λ.
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Μικροβιολογίας)
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Ω.Ρ.Λ.
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
3
74
75
76
ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΝΝΑ του ΑΘΑ
ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑ
ΔΙΑΛΥΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΛΕΩ
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
ΔΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ
ΔΟΜΑΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝ
ΕΛΧΑΝΟΥΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΣΣ
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΑ
ΖΑΜΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΙΩΑ
ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜ
ΖΑΡΑΦΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩ
ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗ
ΖΕΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΡΙ
ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩ
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝ
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ του ΓΡΗ
ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΡΗ
ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝ
ΘΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥ
ΙΑΚΩΒΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΙΑΚ
ΙΝΤΖΕΓΙΑΝΝΗ-ΠΡΟΒΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΠΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ του ΑΛΕ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΕ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑ
ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ ΕΡΑΣΜΙΑ του ΝΙΚ
ΚΑΖΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΟΔΥ
ΚΑΚΑΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜ
ΚΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΝΙΚ
ΚΑΚΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝ
ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΑΚ
ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΝΔ
ΚΑΛΥΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΥ
ΚΑΜΙΝΕΛΗ-ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΝΝΑ του
ΖΑΧ
ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝ
ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝ
ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ του ΦΩΤ
113
114
115
116
ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΙΩΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ-ΚΑΝΤΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΜΙΧ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Μικροβιολογίας)
ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤ/ΓΙΑΣ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Ω.Ρ.Λ.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Μικροβιολογίας)
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
4
117
118
ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΝΙΚ
ΚΑΡΑΝΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜ
119
120
121
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΔΗΜ
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΙΩΑ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡ του ΔΗΜ
122
ΚΑΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΗΡΑ
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΔΗΜ
ΚΑΣΤΡΗΣΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΙΩΑ
ΚΑΤΗΓΑΡΙΔΗ ΡΟΥΖΑΝΑ του ΑΝΔ
ΚΑΤΡΑΧΟΥΡΑ ΜΑΡΘΑ του ΣΠΥ
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑ
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩ
ΚΑΤΣΙΒΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΦΩΤ
ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡ
ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΕ
ΚΙΤΣΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑ
ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩ
ΚΛΕΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ
ΚΟΖΙΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗ
ΚΟΖΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΚΩΝ
ΚΟΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΛΕ
ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜ
141
142
143
144
145
146
147
148
149
ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΥ
ΚΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΙΛΙΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του
ΓΕΩ
ΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑ
ΚΟΜΠΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΣΩΤ
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΜ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑ
ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜ
ΚΟΡΕΞΕΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΘΕΟ
150
151
152
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝ
ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ
153
ΚΟΥΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩ
154
155
156
ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΙΩΑ
ΚΟΥΜΠΟΡΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΔΗΜ
ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΑΡΓΥΡΩ του ΓΕΩ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Μικροβιολογίας)
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Μικροβιολογίας)
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
Ω.Ρ.Λ.
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Μικροβιολογίας)
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Μικροβιολογίας)
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
5
157
158
159
160
161
162
163
ΚΟΥΠΑΛΙΔΟΥ-ΚΕΛΑΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΛΟΥ
ΚΟΥΡΙΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝΤ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΜ
ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜ
ΚΟΥΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΓΗ
ΚΟΥΤΣΟΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟ
ΚΟΥΤΣΟΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣ
164
165
166
167
168
169
170
171
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚ
ΚΟΥΦΟΥ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚ
ΚΡΟΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΠΥ
ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜ
ΚΥΠΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ
ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΓΕΩ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩ
ΚΥΡΙΑΚΟΓΓΟΝΑ-ΒΑΜΒΑΚΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του
ΚΥΡ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΙΧ
ΚΩΣΤΗ ΕΛΛΗ του ΚΩΣ
ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧ
ΛΑΓΟΥΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΕΥΘ
ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚ
ΛΑΪΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΣ
ΛΑΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΝΙΚ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΙΩΑ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚ
ΛΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟ
ΛΗΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΣΤΕ
ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΜΙΧ
ΛΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜ
ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩ
ΛΙΜΟΤΥΡΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΕΜΜ
ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΑΠ
ΛΥΚΙΣΣΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΗΛΙ
ΛΥΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩ
ΜΑΓΓΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΚΛΕ
ΜΑΓΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΟΥ
ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝ
ΜΑΛΑΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΑΡ
ΜΑΛΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΕΟ
ΜΑΝΔΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑ
ΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣ
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓ
ΜΑΝΤΟΒΑΝΗ-ΗΛΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ του ΑΝΤ
ΜΑΝΩΛΑ ΣΤΕΛΛΑ του ΝΙΚ
ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΔΙΟ
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ω.Ρ.Λ.
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Μικροβιολογίας)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Ω.Ρ.Λ.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
Ω.Ρ.Λ.
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Ω.Ρ.Λ.
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤ/ΓΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
6
202
203
204
205
ΜΑΡΑΜΑΘΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΓΓ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΕΥΣ
ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜ
206
207
208
209
210
211
212
213
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
του ΠΑΝ
ΜΑΡΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜ
ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕ
ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩ
ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ του ΙΩΑ
ΜΑΣΣΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜ
ΜΑΤΖΑΛΙ ΜΠΑΣΣΑΜ του ΑΣΕ
214
215
216
217
218
ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΥ ΔΟΜΗΚΑ του ΚΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΕΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝ
ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΤ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΙΚΩΝ
ΜΕΙΝΤΑΝΗ-ΣΩΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΝΙΚ
219
ΜΗΚΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ του ΔΗΜ
220
221
222
223
224
225
226
227
228
ΜΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΠΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΚΩΝ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΩΜ
ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΑΝΤ
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΠΑΝ
ΜΟΥΣΟΥΤΖΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΣΠΥ
ΜΟΥΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΠΟ
ΜΠΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩ
ΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩ
229
230
ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜ
ΜΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩ
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣ
ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜ
ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗ ΝΙΚΗ του ΚΩΝ
ΜΠΑΜΠΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡ
ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧ
ΜΠΑΡΛΑΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑ
ΜΠΑΤΑΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΑΘΑ
ΜΠΑΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΒΙΚΤΩΡ του ΣΤΥ
ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑ
ΜΠΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣ
ΜΠΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΟΛ
ΜΠΙΘΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ του ΚΩΝ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Μικροβιολογίας)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
Ω.Ρ.Λ.
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Μικροβιολογίας)
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Μικροβιολογίας)
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
Ω.Ρ.Λ.
ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Μικροβιολογίας)
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
7
243
ΜΠΙΛΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΔ
244
245
ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ
ΜΠΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕ
246
ΜΠΟΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕ
247
248
ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝ
ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝ
249
250
251
ΜΩΡΑΙΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΣΤΕ
ΝΑΖΙΦΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΕΥΑ
ΝΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΛΕΩ
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ-ΜΑΡΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑ
ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΠΑΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΕ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜ
ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΣΤΕ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΑΤ
ΝΙΜΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ-ΣΑΛΕΧ του ΤΑΟ
ΝΟΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩ
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
ΝΤΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΘΡΑ
ΝΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ
ΝΤΟΥΦΛΙΑΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ του ΕΜΙ
ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΗΛΙ
ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΠΥ
ΞΕΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΡΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΜΙΧ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΑΡ
ΟΡΦΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΜΙΧ
ΠΑΛΟΥΜΠΗ ΝΙΚΗ του ΓΕΡ
ΠΑΜΦΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΛΕΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΠΑΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΑΝΤ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩ
ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑ
ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΕΡΜ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜ
ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΜΙΧ
ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Μικροβιολογίας)
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
Ω.Ρ.Λ.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Μικροβιολογίας)
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Ω.Ρ.Λ.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤ/ΓΙΑΣ
Ω.Ρ.Λ.
ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ω.Ρ.Λ.
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
8
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΒΑΣ
ΠΑΝΤΣΙΩΤΟΥ ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑ του ΣΩΚ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ του ΑΝΤ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΑΡ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του
ΔΗΜ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗ
ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΣ του ΕΜΜ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΛΑΜ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΝΑ του ΚΩΝ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΜΒ
ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΝ
301
302
303
304
305
306
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΛΕ
ΠΑΠΑΣΙΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑ
ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΝΙΚ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩ
ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΡΗ
307
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚ
308
309
310
ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΑΠΟ
ΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟ
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚ
ΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΥΡ
ΠΛΑΣΤΗΡ ΘΩΜΑΗ του ΘΕΟ
ΠΟΔΙΚΟΓΛΟΥ ΔΑΝΗΣ του ΓΕΩ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΑΘΑ
ΠΟΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΝΙΚ
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘ
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥ
ΠΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩ
ΠΟΥΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΘΑ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΥ
ΠΟΥΜΠΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΠΑΝ
ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑ
ΠΡΙΕΡΟΥ ΑΝΝΑ του ΣΤΥ
ΠΡΟΚΟΥ ΦΛΩΡΑ του ΑΡΙ
ΡΑΔΟΥ ΝΙΚΗ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΑΝΔ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Μικροβιολογίας)
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ω.Ρ.Λ.
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Ω.Ρ.Λ.
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
9
327
328
ΡΑΜΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚ
ΡΑΜΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑ
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡ
ΡΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ
ΡΑΠΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΗ
ΡΕΜΙΓΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΑΝ
ΡΕΣΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΑΝ
ΡΗΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΣΤΑ
ΡΙΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΑΡ
ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΝΙΚ
ΡΟΥΜΠΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ
ΣΑΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑ του ΣΤΑ
ΣΑΛΑΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΥΡ
ΣΑΛΕΜΗ-ΧΑΜΑΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΑΡΙ
ΣΑΛΛΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΙΟ
ΣΑΛΜΑΝ ΑΛΗ του ΜΑΧ
ΣΑΛΤΑΠΙΔΑ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΛ
ΣΑΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣ
ΣΑΝΤΟ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΣΣ
ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΓΕΩ
ΣΔΟΥΚΟΥ ΝΙΚΗ του ΘΩΜ
ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧ
ΣΙΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑ
ΣΙΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΗ
ΣΙΩΜΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ του ΦΙΛ
ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΠΑ
ΣΚΑΦΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΣΚΟΥΡΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΟΜΗ
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΑΛΕ
357
358
ΣΠΑΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΦΩΤ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
ΣΠΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΡΓ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΡΙ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΙ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣ
ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΑΝ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΕΧ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΠΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΩΑ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Ω.Ρ.Λ.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Μικροβιολογίας)
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
10
370
371
372
373
374
375
376
ΣΤΑΜΑΤΟΒΑ ΓΙΑΝΝΑ του ΓΕΩ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΑΝΤ
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΟΛΓΑ του ΝΙΚ
ΣΤΑΣΕΒΣΚΑ ΜΙΡΟΣΛΑΒΑ-ΜΑΡΙΑ του ΜΙΤ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΑΝ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΙΚΤΩΡ ΑΡΗΣ του ΙΩΑ
377
378
379
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΓΕΩ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΒΑΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝ
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
ΣΥΡΟΥΚΗ-ΤΙΚΟΒΑ ΕΝΥΛΙΑ του ΑΝΤ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘ
ΣΦΥΡΟΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝ
ΣΧΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του 0
ΣΩΦΡΟΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜ
ΣΩΦΡΟΝΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΔΗΜ
ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣ
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝΑ του ΦΩΤ
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝ
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΓΡΗ
ΤΖΕΝΤΖΕΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΓΕΡ
ΤΖΙΩΓΙΟΥ-ΠΑΙΠΟΥΤΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΔ
ΤΟΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝ
ΤΟΡΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ-ΓΑΒΡΙΕΛ του ΠΑΝ
ΤΡΑΚΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΜΑΡ
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑ
ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑ
ΤΡΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΛ
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του ΣΠΥ
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΣΠΥ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟ
ΤΣΑΤΣΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΘΕΜ
ΤΣΑΦΟΥ-ΓΡΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΥ
ΤΣΕΚΟΥΡΑ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΑΛΕ
ΤΣΙΛΑΦΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔ
ΤΣΙΟΚΡΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜ
ΤΣΙΡΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΝΙΚ
412
ΤΣΙΩΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Μικροβιολογίας)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Ω.Ρ.Λ.
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
11
413
414
ΤΣΟΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΝΙΚ
ΤΣΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΩΤ
415
416
ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜ
ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
ΦΑΝΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΚΩΝ
ΦΙΛΕΑ ΘΕΩΝΗ του ΓΡΗ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΖΩΗ
ΦΛΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡ
ΦΡΑΓΚΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑ
ΧΑΛΙΑΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜ
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑ
ΧΑΝΝΑΣ ΧΑΙΣΑΜ του ΤΖΑ
ΧΑΝΤΕΡ ΖΟΧΑΙΡ του ΡΑΣ
ΧΑΡΑΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΣΣΑΝΑ του ΠΑΝ
ΧΑΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚ
ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜ
ΧΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤ
ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΚ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜ
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑ
ΧΑΤΖΗ-ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩ
ΧΙΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩ
ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΛΕ
439
440
441
442
443
444
445
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩ
ΧΟΥΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΑΣ
ΧΟΥΡΗ ΖΑΝΤ του ΣΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΧΡΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩ
ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΛΚ
ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Φυσίατρος)
Ω.Ρ.Λ.
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Μικροβιολογίας)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ-ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ-ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ι.Δ.Α.Χ.)
Α/Α
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του
ΔΗΜ
2
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧ
3
ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (Νοσηλευτικής,
Τραυματιοφορέων)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (ΔιοικητικούΛογιστικού)
12
4
5
ΣΙΒΡΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩ
ΧΑΡΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚ
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ.
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Περίληψη της πράξης αυτής να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 1ης Υ.Πε. Αττικής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ3)
13