ΕΔΩ

Καλαμπάκα, 31-10-2014
Αριθ. Πρωτ.: 500
ΠΡΟΣ
-ΤΟΠΙΚ Α Μ Μ Ε-
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «Προτάσεις επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της 3ης
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος
LEADER του ν. Τρικάλων».
Έληξε την Παρασκευή 31/10/2014, η χρονική προθεσμία υποβολής Φακέλων
Υποψηφιότητας επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος του προγράμματος LEADER για το ν. Τρικάλων (Άξονας 4. ΠΑΑ
2007-2013).
Οι προτάσεις/Φάκελοι Υποψηφιότητας που κατατέθηκαν από φορείς και ιδιώτες στα
γραφεία της "Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ" (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.) που υλοποιεί το
τοπικό πρόγραμμα LEADER στο νομό Τρικάλων, δίδονται αναλυτικά στο συνημμένο
Πίνακα. Κατατέθηκαν συνολικά 33 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού
5.181.986,97 € και αιτούμενης επιδότησης από το πρόγραμμα LEADER ύψους
3.506.209,45 €.
Οι κατατιθέμενοι Φάκελοι Υποψηφιότητας θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή
Αξιολόγησης που έχει συσταθεί για αυτόν τον σκοπό. Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης
κατόπιν θα υποβληθούν προς λήψη απόφασης έγκρισης ή απόρριψης στην Επιτροπή
Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ L) που είναι το όργανο λήψης αποφάσεων
και διαχείρισης του προγράμματος LEΑDER.
Ο
Πρόεδρος της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
Χρήστος ΣΙΝΑΝΗΣ
•
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Συγκεντρωτικός Πίνακας των επενδυτικών προτάσεων που κατατέθηκαν στα
πλαίσια της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος LEADER
του ν. Τρικάλων.
ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 3ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER - 31/10/2014
ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΕΤΡΟ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΑΞΗΣ / ΔΡΑΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
LEADER
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΦΑΚΕΛΛΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Υπομέτρο L123: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
L123α. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
1
2
3
4
Ίδρυση
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Χρυσομηλιά
24.389,00
12.194,50
μελισσοκομικού
Καλ/κας
εργαστηρίου
Ίδρυση βιοτεχνίας ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ
10ο χλμ
500.000,00
250.000,00
επεξεργασίας
Ι.Κ.Ε.
Τρικάλωνκρέατος &
Λάρισας
προϊόντων
κρέατος
Ίδρυση μικρού
ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ
Φήκη Τρικάλων
205.825,93
102.912,96
καθετοποιημένου ΝΙΚΟΛΕΤΑ
τυροκομείου
παραγωγής φέτας
και μονάδας
παραγωγής
γιαούρτης στη
Φήκη Τρικάλων
Ίδρυση
Πιαλεία Τρικάλων
351.056,44
175.528,22
ΝΟΥΛΑ-ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ
επιχείρησης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ
αλλαντοποιείου,
επεξεργασίας &
τυποποίησης
προϊόντων
κρέατος
Υπομέτρο L312: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
473/31-10-2014
484/31-10-2014
492/31-10-2014
498/31-10-2014
L312-1. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
1
2
3
4
5
Εκσυγχρονισμός
Επιχείρησης
Παραδοσιακών &
Εκκλησιαστικών
Επίπλων
Ίδρυση μονάδας
εμφιάλωσης
υγραερίου &
προπανίου
Ίδρυση βιοτεχνίας
κατασκευής
μεταλλικών
κτιρίων &
κατασκευών
Ίδρυση
εργαστηρίου
κοσμημάτων &
ειδών
χειροτεχνίας στα
Μεγ. Καλύβια
Μετεγκατάσταση
& επέκταση
βιοτεχνίας
εικόνων
ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5ο χλμ ΤρικάλωνΛάρισας
52.500,00
26.250,00
468/30-10-2014
THESSALY GAS I.K.E.
Επαρχιακή οδός
Χρυσαυγής
Μεγαλοχωρίου
299.665,83
149.832,91
471/31-10-2014
CREATIVE
CONSTRUCTIONS
M.I.K.E.
Μεγαλοχώρι
Τρικάλων
296.998,54
148.499,27
485/31-10-2014
ΚΟΥΒΕΛΕΤΣΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μεγ. Καλύβια
127.888,24
63.944,12
486/31-10-2014
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
5ο χλμ ΕΟ
Τρικάλων-Καλ/κας
179.700,80
89.850,40
487/31-10-2014
L312-2. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
1
2
3
4
Ίδρυση
ΔΟΥΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Γόμφοι Τρικάλων
43.768,75
21.884,37 467/30-10-2014
παραδοσιακού
παντοπωλείουκαφενείου στη
θέση Γόμφοι
Τρικάλων
Εκσυγχρονισμός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Παλαιομονάστηρο
143.380,84
71.690,42 470/30-10-2014
ψυκτικών
& ΣΙΑ Ο.Ε.
θαλάμων
αποθήκευσης στο
Παλαιομονάστηρο
Τρικάλων
Ίδρυση
ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ
Αγ. Παρασκευή
73.759,17
36.879,58 472/31-10-2014
παραδοσιακού
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ Μ.Ι.Κ.Ε.
Ασπροποτάμου
παντοπωλείου
στην Αγ.
Παρασκευή
Ασπροποτάμου
Ίδρυση μονάδας
METEORA NEPHROLIFE
7ο χ λ μ Ε Ο
299.745,03
149.872,51 479/31-10-2014
χρόνιας
IKE (Υπό σύσταση
Τρικάλωναιμοκάθαρσης
εταιρεία)
Καλαμπάκας
L312-3. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση
Υπομέτρο L313: ΕΝΘAΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
L313-3. Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου
1
2
1
2
Κατασκευή
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ
123.000,00
ποδηλατικής
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
διαδρομής στην
αγροτική ύπαιθρο
του Δήμου
Τρικκαίωνσύνδεση του
δάσους Φωτάδας
με τον υγρότοπο
στην Τ.Κ.
Κεφαλόβρυσου
Δίκτυο
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ
Τρίκαλα
80.000,00
ποδηλατικών
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
διαδρομών σε
περιοχές της
αγροτικής
υπαίθρου Ν.
Τρικάλων
L313-4. Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών
123.000,00
488/31-10-2014
80.000,00
497/31-10-2014
Δημιουργία
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Κόρη Τρικάλων
15.112,50
ιστορικού
ΣΑΜΑΡΙΝΑΙΩΝ ΚΟΡΗΣ
φωτογραφικού
λευκώματος,
οργάνωση
ενημερωτικής
εκδήλωσης &
κατασκευή
ιστοσελίδας
Δημιουργία
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ
Τρίκαλα
55.000,00
ταυτότητας της
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
περιοχής ως
προορισμός
L313-6. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
10.578,75
478/31-10-2014
38.500,00
496/31-10-2014
1
2
3
4
Ίδρυση χώρου
ΜΗΤΡΟΝΑΤΣΙΟΣ
Δήμος Πύλης
220.464,18
110.232,09 469/30-10-2014
εστίασης στο
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Ορειβατικό
Καταφύγιο Χρ.
Χατζηπέτρος
Εκσυγχρονισμός
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Αγ.Θεόδωροι
51.340,16
25.670,08 474/31-10-2014
της ψησταριάς
Καλαμπάκας
''ΡΟΜΠΟΣ'' στους
Αγ.Θεοδώρους
Εκσυγχρονισμός & ΒΟΥΛΟΑΝΚΑ ΣΟΦΙΑ
Αγία Κυριακή
102.014,36
51.007,18 483/31-10-2014
επέκταση του
Τρικάλων
κέντρου εστίασης
''ΝΙΚΟΛΑΣ'' στην
Αγία Κυριακή
Ταβέρνα στη
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φήκη Τρικάλων
292.603,18
146.301,59 491/31-10-2014
Φήκη
L313-8. Ίδρυσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της
υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
Υπομέτρο L321: ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
L321-1. Έργα υποδομής μικρής κλίμακας όπως μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
1
2
3
1
2
Αναβάθμιση
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Νομή Τρικάλων
100.000,00
100.000,00 493/31-10-2014
πλατείας της Τ.Κ
Νομής
Αναβάθμιση Κ.Χ.
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Ταξιάρχες
100.000,00
100.000,00 494/31-10-2014
της Τ.Κ Ταξιαρχών
Τρικάλων
Αναβάθμιση
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Σερβωτά
92.000,00
92.000,00 495/31-10-2014
πλατείας της Τ.Κ
Τρικάλων
Σερβωτών
L321-2. Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και
δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές
βιβλιοθήκες, ωδεία κλπ.
Δημιουργία
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Πύλη
270.000,00
270.000,00 475/31-10-2014
πάρκου
αθλητικών
δραστηριοτήτων
στην Τ.Κ. Φήκης
Δημιουργία
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Μεγ. Καλύβια
173.000,00
173.000,00 489/31-10-2014
χώρου άσκησης
πολιτιστικών
δραστηριοτήτων
στην Δ.Ε. Μεγ.
Καλυβίων Δ.
Τρικκαίων
Υπομέτρο L322: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ
L322-1. Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων
1
2
1
Πλακόστρωση
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Πηγή
170.000,00
πεζοδρομίων Τ.Κ.
Πηγής
Ανάπλαση του
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛ/ΚΑΣ
Βασιλική
350.000,00
κέντρου της Τ.Κ.
Βασιλικής
Υπομέτρο L323: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
170.000,00
476/31-10-2014
350.000,00
481/31-10-2014
L323-4. Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη
λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά
Δημιουργία
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Πρίνος
300.000,00
300.000,00 490/31-10-2014
διαδραστικού
χώρου με θέμα
την προβολή του
έργου του
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ στην
Δ.Ε. Κόζιακα του
Δήμου Τρικκαίων
L323-5. Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς
1
2
3
4
Στήριξη
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
Ελάτη
Πολιτιστικού
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
φορέα για
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
προμήθεια
στολών
Διοργάνωση
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ &
Μεγ. Καλύβια
πολιτιστικών
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
εκδηλώσεων
ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΕΛΟΚ)
(καραγκούνικος
γάμος-θεατρική
παράσταση) &
αγορά
παραδοσιακών
στολών
Ενίσχυση
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
Πύρρα
Εκπολιτιστικού
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΡΑΣ
Συλλόγου Πύρρας ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τρικάλων
Προμήθεια
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ &
Θεόπετρα
παραδοσιακών
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
στολών &
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ
διοργάνωση
ΚΑΛ/ΚΑΣ
γιορτή αγρότη
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
29.999,70
22.499,77
457/22-10-2014
29.967,72
22.475,79
477/31-10-2014
13.837,50
10.378,12
480/31-10-2014
14.969,10
11.226,82
482/31-10-2014
5.181.986,97
3.506.209,45
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
LEADER»
ΠΑΑ 2007-2013
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές
περιοχές
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – Α.Α.Ε.
ΟΤΑ
ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ