Δελτίο 2

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.
Ε Ι Σ ΑΓ Ω Γ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α
Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη
Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα, γνωμοδοτήσεις και εγκύκλιοι
που δημοσιεύονται σε νομικά περιοδικά και καταχωρούνται στη βάση της
Τεκμηρίωσης της βιβλιοθήκης. Στο τέλος παρατίθενται τα Δελτία Νομοθεσίας του
εξαμήνου.
Το Βιβλιογραφικό Δελτίο περιλαμβάνει και το υλικό που εισάγεται στη
βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM, κ.άλ.).
Η διάταξη του δελτίου είναι η εξής :
Ι. Κατάλογος βιβλίων κατά θέμα
α. Βιβλία Δικαίου
β. Κώδικες
γ. Πληροφοριακά
δ. Διάφορα
ΙΙ. Περιοδικές εκδόσεις
III. Ηλεκτρονικές Πηγές
ΙV. Τεκμηρίωση
α. Άρθρα από νομικά περιοδικά
β. Γνωμοδοτήσεις από νομικά περιοδικά
γ. Εγκύκλιοι από νομικά περιοδικά
V. Δελτία Νομοθεσίας
Το τεύχος 2. 2012 Ιούλιου - Δεκεμβρίου περιλαμβάνει το υλικό που
καταχωρήθηκε στη βάση δεδομένων της βιβλιοθήκης το δεύτερο εξάμηνο του 2012.
• Ο κάθε τόμος περιγράφεται ξεχωριστά.
• Σε κάθε εγγραφή δίνονται τα εξής στοιχεία : Συγγραφέας, Συλλογικό
όργανο, Τίτλος και Τίτλος Τόμου, Τόπος, Εκδότης, Έτος έκδοσης,
Φυσική περιγραφή, Μέσο, ISBN, ISSN.
• Επίσης δίνεται ο ταξινομικός αριθμός με βάση τον οποίο γίνεται η
διάταξη του καταλόγου αλλά και η διάταξη των βιβλίων στο χώρο της
Βιβλιοθήκης.
• Οι εγγραφές στην τεκμηρίωση παρατίθενται αλφαβητικά κατά
συγγραφέα ή φορέα.
• Το Δελτίο Νομοθεσίας δημοσιεύεται με την σειρά που εκδόθηκε.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Π ΕΡ Ι ΕΧ ΟΜΕΝΑ
Ι. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑ
α. ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
340.1
Γενικά Έργα Δικαίου ................................................................................. 1
341
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο .......................................................................... 4
341.9
Κοινοτικό Δίκαιο ....................................................................................... 7
342.1
Διοικητικό Δίκαιο ..................................................................................... 9
342.3
Διοικητική Δικονομία ............................................................................... 11
342.55
Συνταγματικό Δίκαιο ................................................................................ 12
343.1
Ποινική Δικονομία ................................................................................... 13
343.2
Ποινικό Δίκαιο ......................................................................................... 15
343.9
Εγκληματολογία ........................................................................................ 16
345.116
Εργατικό Δίκαιο ....................................................................................... 16
346.2
Φορολογικό Δίκαιο ................................................................................... 17
346.9
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ....................................................................... 20
347
Αστικό Δίκαιο ......................................................................................... 20
347.7
Εμπορικό Δίκαιο ..................................................................................... 24
347.795
Ναυτικό Δίκαιο ....................................................................................... 30
347.9
Πολιτική Δικονομία ................................................................................. 31
348.3
Εκκλησιαστικό Δίκαιο ............................................................................. 34
I
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
β. ΚΩΔΙΚΕΣ
Κ 342.3
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας .......................................................... 35
Κ 343.1
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ................................................................ 35
Κ 343.2
Ποινικός Κώδικας .................................................................................... 36
Κ 347
Τέσσερις Κώδικες ................................................................................... 36
Κ 347.9
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας .............................................................. 36
γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
030.8
Λεξικά........................................................................................................ 37
δ. ΔΙΑΦΟΡΑ
080
Τιμητικοί Τόμοι ......................................................................................... 37
360
Κοινωνική Πρόνοια ................................................................................. 37
370
Εκπαίδευση .............................................................................................. 38
614
Υγεία .......................................................................................................... 38
792
Θέατρο ...................................................................................................... 38
889.1
Λογοτεχνία ............................................................................................... 38
920
Βιογραφίες................................................................................................. 39
923
Πρόσωπα ................................................................................................. 39
938.68
Ιστορία ...................................................................................................... 39
II
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΙI. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
CD-ROM ........................................................................................................................... 40
III. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Άρθρα από Νομικά Περιοδικά ........................................................................................ 41
Γνωμοδοτήσεις από Νομικά Περιοδικά ......................................................................... 53
Εγκύκλιοι από Νομικά Περιοδικά .................................................................................. 55
IV. ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Δελτίο Νομοθεσίας Αρ. 7-8
Ιούλιος-Αύγουστος 2012 ........................................... 64
Δελτίο Νομοθεσίας Αρ. 9-10 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2012.................................. 66
Δελτίο Νομοθεσίας Αρ. 11
Νοέμβριος 2012 .......................................................... 68
Δελτίο Νομοθεσίας Αρ. 12
Δεκέμβριος 2012 ........................................................ 69
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ . . . . . . . . . . . . . . 72
III
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ι. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑ
α. ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Hegel, Georg
Φιλοσοφία του δικαίου / Γκέοργκ Χέγκελ ; μετ. Σταμάτης Γιακουμής. - Αθήνα :
Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - viii, 527 σ. ; 22 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-007-3
340.01 HEG
Αγαθό, συμφέρον και δίκαιο = Gut, Interesse und Recht = Bien, interet et droit /
τη επιμελεία Ι. Στράγγα, Αντ. Χάνου, Χαρ. Παπαχαραλάμπους, Χρυσ. Τσούκα. - Αθήνα
: Σάκκουλας ; Paris : L' Harmattan ; Baden-Baden : Nomos, 2012. - xxiv, 1198 σ. ;
23 εκ. - (Πεπραγμένα της Ελληνικής Εταιρείας Δικαιοφιλοσοφικής και
Δικαιοϊστορικής Ερεύνης ; 5)
ISΒΝ: 978-960-445-803-5 (Σάκκουλας)
ISΒΝ: 978-3-8329-7517-3 (Nomos)
ISΒΝ: 978-229-55756-7 (L' Harmattan)
340.01 ΑΓΑ
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Ελληνική δικηγορία "Μνημονιακοί" μύθοι και καθημερινές πραγματικότητες :
αντιστεκόμαστε με την ιστορία μας... / Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ; επιμ. Ιωάννης
Χαριτ. Καλογριδάκης. - Αθήνα : Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 2012. - 138 σ. : εικ. ;
27 εκ.
ISΒΝ: 978-960-88109-7-6
340.07 ΕΛΛ
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Ψηφιακό Αρχείο Δ.Σ.Α. : ένας αιώνας Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών /
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. - Αθήνα : Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 2011. - 23
σ. : εικ. ; 16Χ23 εκ.
340.07 ΨΗΦ
1
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Βασιλόγιαννης, Φίλιππος Κ.
Πρόσωπα λόγοι και πράγματα : ιδιοκτησία και μη διανεμητική δικαιοσύνη /
Φίλιππος Κ. Βασιλόγιαννης. - Αθήνα : [χ.ό.], 2012. - ix, 200 σ. ; 30 εκ.
340.114 ΒΑΣ
Ο δρόμος προς τη Δικαιοσύνη : Συνέδριο προς Τιμή του Ομότιμου Καθηγητή κ.
Στέργιου Αλεξιάδη / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τομέας Ποινικών και
Εγκληματολογικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής ; επιμ. Αγγελική Γ. Πιτσελά. Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xxiii, 420 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-880-6
340.114 ΔΡΟ
Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Νομικής Τεκμηρίωσης Κοινωνικοοικονομικών
Θεμάτων (2ο : 2011 8-9 Απριλίου : Καβάλα)
Ο ρόλος της Δικαιοσύνης στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας :
πρακτικά 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Νομικής Τεκμηρίωσης
Κοινωνικοοικονομικών Θεμάτων, 8-9 Απριλίου 2011, Καβάλα / ΤΕΙ Καβάλας. Τμήμα
Λογιστικής ; επιμ. Πόπη Καλαμπούκα-Γιαννοπούλου. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c
2012. - [12], 292 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-984-7
340.114 ΡΟΛ
Humbert, Michel
Πολιτικοί και κοινωνικοί θεσμοί της αρχαιότητας / Michel Humbert ; μετ.
Ιωάννης Τζαμτζής. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xiv, 613 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-673-4
340.2 HUM
Βελισσαροπούλου-Καράκωστα, Ιουλία Π.
Droit grec d'Alexandre a Auguste : (323 av. J.-C. - 14 ap. J.-C.) : personnes biens - justice. I / Julie Velissaropoulos-Karakostas. - Athenes : [s.n.], 2011. τόμος Ι/2 - 452 σ. ; 24 εκ. - (Μελετήματα / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Κέντρον
Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος ; 66)
ISΒΝ: 978-960-7905-58-1 (τ. Ι)
ISΒΝ: 978-960-7905-57-4 (set)
340.2 ΒΕΛ/d
2
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Βελισσαροπούλου-Καράκωστα, Ιουλία Π.
Droit grec d'Alexandre a Auguste : (323 av. J.-C. - 14 ap. J.-C.) : personnes biens - justice. II / Julie Velissaropoulos-Karakostas. - Athenes : [s.n.], 2011. τόμος II/2 - 568 σ. ; 24 εκ. - (Μελετήματα / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Κέντρον
Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος ; 66)
ISΒΝ: 978-960-7905-59-8 (τ. ΙΙ)
ISΒΝ: 978-960-7905-57-4 (set)
340.2 ΒΕΛ/d
Strobel, Karl
Οικονομία και δικαιϊκά συστήματα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία : παραλληλισμοί
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση = Economy and the systems of law in the Roman Empire
: parallels with the European Union / Karl Strobel ; Ίδρυμα Διεθνών Νομικών
Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη & Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εταιρία Φίλων Παν. Κανελλόπουλου. - Αθήνα, Κομοτηνή : Α.
Σάκκουλας, 2007. - 124 σ. ; 24 εκ. - (Εκδόσεις του Ιδρύματος : Σειρά Διαλέξεων =
Publications of the Foundation / Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού
Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη ; 4)
ISΒΝ: 978-960-15-1889-3
340.23 STR
Στασινόπουλος, Νικόλαος Χ.
Ο συμβολαιογράφος στο Βυζάντιο / Νικολάου Χ. Στασινόπουλου. - 2η έκδ. - Αθήνα
: [χ.ό.], 1999. - 80 σ. ; 29 εκ.
ISΒΝ: 960-91083-0-X
340.231 ΣΤΑ
Μουσταΐρα, Ελίνα Ν.
Συγκριτικό δίκαιο & πολιτιστικά αγαθά / Ελίνα Ν. Μουσταϊρα. - Αθήνα : Νομική
Βιβλιοθήκη, c 2012. - [12], 175 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-970-0
340.3 ΜΟΥ/συ
3
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Η δικαστική πραγματογνωμοσύνη ως βασικός θεσμός του ποινικού δικαίου / Δήμος
Ροδίων Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου, Ίδρυμα
Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη
...[κ.άλ.]. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2009. - 47 σ. ; 24 εκ. - (Εκδόσεις του
Ιδρύματος : Σειρά Ημερίδων = Publications of the Foundation / Ίδρυμα Διεθνών
Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη ; 16)
ISΒΝ: 978-960-445-437-2
340.6 ΔΙΚΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
Δημόσιο διεθνές δίκαιο : κείμενα & πρακτική / Άγγελος Γιόκαρης ... κ.άλ. - Αθήνα :
Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xvi, 734 σ. ; 24 εκ. - (Σειρά Δημοσίου Διεθνούς
Δικαίου / διεύθ. Εμμανουήλ Ρούκουνας ; 3)
ISΒΝ: 978-960-272-968-7
341 ΔΗΜ
60 Χρόνια Ηνωμένα Έθνη, 50 Χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση / Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών
Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη. - Αθήνα, Κομοτηνή : Α.
Σάκκουλας, 2008. - 158 σ. ; 24 εκ. - (Εκδόσεις του Ιδρύματος : Σειρά Ημερίδων =
Publications of the Foundation / Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού
Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη ; 14)
ISΒΝ: 978-960-15-2148-0
341.1 ΕΞΗΝ
Η Κύπρος σήμερα μετά το σχέδιο Αννάν : απόψεις, κρίσεις, προοπτικές και συναφή
ζητήματα / Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α.
Σαμαρά-Κρίσπη, Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. - Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας,
2007. - 175 σ. ; 24 εκ. - (Εκδόσεις του Ιδρύματος : Πρακτικά Ημερίδας = Publications
of the Foundation / Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και
Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη ; 3)
ISΒΝ: 978-960-15-1890-9
341.2 ΚΥΠΡ
4
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Τζατζάκη, Βασιλική-Μαρία
Το νερό στο δημόσιο διεθνές δίκαιο / Βασιλική-Μαρία Τζατζάκη. - Αθήνα : Νομική
Βιβλιοθήκη, c 2012. - xxviii, 452 σ. ; 24 εκ. - (Σειρά Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου /
διεύθ. Εμμανουήλ Ρούκουνας ; 8)
ISΒΝ: 978-960-562-015-8
341.224 TZA
Αιγαίο και διεθνής σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας (1982) : ημερίδα υπό την
Αιγίδα του Δήμου Χαλκιδέων 11-12/3/2006 / Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών
Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη, Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδος.
- Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2007. - 62 σ. ; 24 εκ. - (Εκδόσεις του Ιδρύματος :
Σειρά Ημερίδων = Publications of the Foundation / Ίδρυμα Διεθνών Νομικών
Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη ; 7)
ISΒΝ: 978-960-15-1967-8
341.225 ΑΙΓΑ
Μαυρομμάτη, Καιρού Π.
Προβλήματα διεθνούς δικαίου : σχετικά με τα πλοία σημαιών ευκολίας / Καιρού Π.
Μαυρομμάτη. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xxiii, 735 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-701-4
341.225 ΜΑΥ
Στρατή, Αναστασία Γ.
Ελληνικές θαλάσσιες ζώνες & οριοθέτηση με γειτονικά κράτη / Αναστασία Γ.
Στρατή. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xix, 276 σ. : χαρτ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-965-6
341.225 ΣΤΡ
Χορτάτος, Κωνσταντίνος Π.
Η ελληνο-τουρκική διαφορά επί της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου και οι
προβληματισμοί παραπομπής προς επίλυση της ενώπιον του διεθνούς δικαστηρίου :
γεωγραφική δικαιοσύνη ή δικαστικός συμβιβασμός = The greek-turkish dispute on
the Aegean continental shelf and the questionable reference to settlement before
of the international court of justice : geographic justice or judicial compromise /
Κωνσταντίνου Π. Χορτάτου = Constantine P. Hortatos. - Αθήνα, Κομοτηνή : Α.
Σάκκουλας = Athens, Komotini : Ant. N. Sakkoulas, 2012. - xiv, 200 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-2574-7
341.225 ΧΟΡ/ε
5
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Χαρίτος, Γαβριήλ Ιω.
Ο εκδημοκρατισμός των Αραβικών Κρατών ως προτεραιότητα της αμερικανικής
εξωτερικής πολιτικής στην Μέση Ανατολή : η περίπτωση της Ιορδανίας και της
Τυνησίας / Γαβριήλ Ιω. Χαρίτου. - Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2008. - 163 σ. ;
24 εκ. - (Εκδόσεις του Ιδρύματος : Σειρά Μελετών = Publications de la fondation /
Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. ΣαμαράΚρίσπη ; 12)
ISΒΝ: 978-960-15-2110-7
341.231 ΧΑΡ
Άσυλο, διεθνές δίκαιο και εθνικά δίκαια / Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών
Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη, Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών,
Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Πάτρα . - Αθήνα,
Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2010. - 65 σ. ; 24 εκ. - (Εκδόσεις του Ιδρύματος : Σειρά
Ημερίδων = Publications of the Foundation / Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών
Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη ; 18)
ISΒΝ: 978-960-445-516-4
341.231.14 ΑΣΥ
Γέροντας, Άγγελος Σ.
Europaeisierung und internationalisierung des Verwaltungshandelns : am
Beispiel der einwanderungsrechtlichen Rueckfuehrungspolitik / Angelos S.
Gerontas. - Baden - Baden : Nomos, 2011. - 297 σ. ; 23 εκ. - (Schriftenreihe
Europaeisches Rechts, Politik und Wirtschaft / Juergen Schwarze ; Band 362)
ISΒΝ: 978-3-8329-6746-8
341.231.14 ΓΕΡ
Νάσκου-Περράκη, Παρούλα
International mechanisms protecting human rights : texts, comments and case
law / P. Naskou - Perraki ; cntr. K. Chainoglou, M. Vagias, S. Katsoulis. - Athens,
Komotini : Ant. N. Sakkoulas ; Bruxelles : Bruylant, 2010. - 653 σ. ; 24 εκ. (Publications of Unesco Chair University of Macedonia = Δημοσιεύματα Έδρας
Unesco Πανεπιστήμιο Μακεδονίας / director P. Naskou-Perraki ; 4)
ISΒΝ: 978-960-15-2042-1 (Ant. N. Sakkoulas)
ISΒΝ: 978-2-8027-2914-3 (Bruylant)
341.231.14 ΝΑΣ/i
6
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο / Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού
Ηλία Κρίσπη & Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη, Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου, Δήμος Ροδίων. Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2007. - 48 σ. ; 24 εκ. - (Εκδόσεις του Ιδρύματος :
Σειρά Διαλέξεων = Publications of the Foundation / Ίδρυμα Διεθνών Νομικών
Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη ; 5)
ISΒΝ: 978-960-15-1886-2
Γιόκαρης, Άγγελος Σ.
Η πρακτική των δικαιοδοτικών οργάνων στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου /
Άγγελος Γιόκαρης. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xx, 268 σ. ; 24 εκ. (Σειρά Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου / διεύθ. Εμμανουήλ Ρούκουνας ; 4)
ISΒΝ: 978-960-272-940-3
341.6 ΓΙΟ
Η διπλωματία στις αρχές του 21ου αιώνα / Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών
Καθηγητού Ηλία Κρίσπη & Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη, Δήμος Ροδίων, Νεστορίδειον
Ίδρυμα Ρόδου. - Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2008. - 39 σ. ; 24 εκ. - (Εκδόσεις
του Ιδρύματος : Σειρά Διαλέξεων = Publications of the Foundation / Ίδρυμα
Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη ; 11)
ISΒΝ: 978-960-15-2093-3
341.7 ΔΙΠ
Κοσκοσάς, Ιωάννης Β.
Διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές, τράπεζες και προϊόντα / Ιωάννης Β.
Κοσκοσάς. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xviii, 303 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-878-3
341.8 ΚΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κουσκουνά, Μεταξία Ι.
Αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δράσεις υποστήριξης, συντονισμού και
συμπλήρωσης της δράσης των κρατών μελών / Μεταξία Ι. Κουσκουνά. - Αθήνα :
Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xiv, 145 σ. ; 24 εκ. - (Μελέτες ευρωπαϊκού δικαίου /
διεύθ. Β. Χριστιανός ; 7)
ISΒΝ: 978-960-272-988-5
341.9 ΚΟΥΣ
7
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Χριστιανός, Βασίλειος Α.
Συνθήκη ΕΕ & ΣΛΕΕ : κατ' άρθρο ερμηνεία / Βασίλειος Χριστιανός. - Αθήνα :
Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xxxviii, 1391 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-434-7
341.9 ΧΡΙ/σ
Κοτσίρης, Λάμπρος Ευστ.
Ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο : εισαγωγή στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίκαιο ανταγωνισμού - δίκαιο βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας - δίκαιο
εταιριών - δίκαιο φερεγγυότητας / Λάμπρου Ε. Κοτσίρη. - 2η έκδ. - Αθήνα,
Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - lv, 1202 σ. ; 25 εκ. - (Juris Prudentia)
ISΒΝ: 978-960-445-906-3
341.94 ΚΟΤ 2012
Γιαννακόπουλος, Θεμιστοκλής Κ.
Safeguarding companies' rights in competition and anti-dumping/ anti-subsidies
proceedings / by Themistoklis K. Giannakopoulos. - 2nd edit. - Alphen aan den Rijn :
Kluwer Law International, cop. 2011. - xxii, 631 σ. ; 24 εκ. - (International
competition law series ; vol. 12)
ISΒΝ: 978-90-411-3404-2 (Kluwer)
341.95 ΓΙΑ 2011
Γιαννακόπουλος, Θεμιστοκλής Κ.
A concise guide to the EU anti-dumping/anti-subsidies procedures / by
Themistoklis K. Giannakopoulos. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International,
cop. 2006. - x, 231 σ. ; 24 εκ. - (International competition law series ; vol. 23)
ISΒΝ: 90-411-2464-0 (Kluwer)
341.95 ΓΙΑ/c
Ζευγώλης, Νικόλαος Εμμ.
Κάθετες συμφωνίες και ανταγωνισμός / Νικόλαος Εμμ. Ζευγώλης. - Αθήνα,
Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xxv, 463 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-874-5
341.95 ΖΕΥ
8
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Σταμέλος, Χαράλαμπος Δημ.
Η συμφωνία ΗΠΑ -ΕΕ για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού : η
συναρμογή της εξωχωρικότητας του δικαίου ανταγωνισμού των συμβαλλομένων μερών
/ Χαράλαμπος Δ. Σταμέλος. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xxxiv, 438 σ. ;
24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-960-1
341.95 ΣΤΑΜ
Λαχανάς, Αστέριος Γ.
Τα συμμετοχικά δικαιώματα των εργαζομένων στους επιχειρηματικούς ομίλους
κοινοτικής κλίμακας και στις ευρωπαϊκές εταιρείες / Αστέριος Γ. Λαχανάς. - Αθήνα,
Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xviii, 345 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-839-4
341.96 ΛΑΧ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Δαγτόγλου, Π. Δ. (Πρόδρομος Δ.)
Γενικό διοικητικό δίκαιο / Π. Δ. Δαγτόγλου ; έκδ. ενημ. από Π. - Μ. Ευστρατίου,
Θ. Παπαγεωργίου. - 6η έκδ. . - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, c 2012. - xxxix,
921 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-798-4
342.1 ΔΑΓ 2012
Πικραμένος, Μιχάλης Ν.
Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και ο ακυρωτικός δικαστικός έλεγχος /
Μιχάλης Ν. Πικραμένος. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xvi, 404 σ. ; 24
εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-891-2
342.14 ΠΙΚ
Μακρυδημήτρης, Αντώνης Π.-Σ.
Δημόσια διοίκηση : στοιχεία διοικητικής οργάνωσης / Αντώνης Μακρυδημήτρης,
Μαρία - Ηλιάνα Πραβίτα. - 5η έκδ. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xxiv,
711 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-853-0
342.2 ΜΑΚ 2012
9
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Γιαρένη, Ιωάννα Αρ.
Παράβαση καθήκοντος : πειθαρχική & ποινική προσέγγιση / Ιωάννα Γιαρένη. Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xix, 228 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-983-0
342.21 ΓΙΑ
Γεωργιάδου, Μαρία
Αναγκαστική απαλλοτρίωση : θεωρία - νομολογία - υποδείγματα / Μαρία
Γεωργιάδου. - 2η έκδ. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xix, 730 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-000-4
342.242 ΓΕΩ
Γεωργιάδου, Μαρία
Αναγκαστική απαλλοτρίωση / Μαρία Γεωργιάδου. - 2η έκδ. 2012. - Αθήνα : Νομική
Βιβλιοθήκη, c 2012. - xxix, 558 σ. ; 17 εκ. - (Ελληνική νομοθεσία ; 11)
ISΒΝ: 978-960-562-009-7
342.242 ΓΕΩ 2012
Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες : απελευθέρωση - ανταγωνισμός / Τμήμα Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου
; επιμ. Κ. Παμπούκης, Β. Τουντόπουλος. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2006. 297 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-090-5
342.252 ΤΑΧ
Μέλισσας, Δημήτρης Κ.
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/2012 : ερμηνεία κατ' άρθρο / Δημήτρης Κ.
Μέλισσας. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xiv, 456 σ. ; 22 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-912-4
342.253 ΜΕΛ/ν
Νέος ΓΟΚ : νέος οικοδομικός κανονισμός / συντ. Ευδοκία Μοσχάκη. - Αθήνα :
Δεδεμάδης, 2012. - 442 σ. ; 24 εκ. + 1 cd-rom
ISΒΝ: 978-960-9482-41-7
342.253 ΝΕΟ
10
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ενέργεια : δίκαιο, οικονομία & πολιτική / Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet, Κέντρο
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ; επιμ. Νικόλαος Ε. Φαραντούρης. - Αθήνα :
Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xiv, 465 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-985-4
342.257 ΕΝΕ
Τζέμος, Βασίλειος Γ.
Συνήγορος του Πολίτη / Βασίλης Γ. Τζέμος. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012.
- xx, 354 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-976-2
342.26 ΤΖΕ
Σολδάτος, Δημήτριος
Παραγραφές υπέρ και κατά του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ : κωδικοποιημένη
νομοθεσία - ερμηνεία - νομολογία : συμπλήρωμα νομοθεσίας και νομολογίας /
Δημήτριος Σολδάτος. - Θεσσαλονίκη : Τσίμος, 2012. - 108 σ. ; 24 εκ.
342.27 ΣΟΛ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κουκούτσης, Γεώργιος Β.
Διαγράμματα διοικητικού δικονομικού δικαίου : Συμβούλιο της Επικρατείας,
Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, Ελεγκτικό Συνέδριο / Γεώργιος Β. Κουκούτσης,
Ειρήνη Ζ. Λιάσκα, Δημήτριος Θ. Πυργάκης ; επιμ. Χ. Χρυσανθάκης. - Αθήνα : Νομική
Βιβλιοθήκη, c 2012. - xix, 515 σ. : πίν. ; 29 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-003-5
342.3 ΚΟΥΚ
Λαζαράτος, Πάνος Κ.
Διοικητικό δικονομικό δίκαιο. I / Πάνος Λαζαράτος. - Αθήνα : Θέμις -Νικ. Α.
Σάκκουλας, 2012. - τόμος Ι/ - xl, 430 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-9664-05-9
342.3 ΛΑΖ/δ
Εμπέογλου, Αβραάμ Ε.
Δικονομία Συμβουλίου της Επικρατείας : κατ' άρθρο νομολογία / Αβραάμ Ε.
Εμπέογλου. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xiv, 1023 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-852-3
342.33 ΕΜΠ
11
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Πρεβεδούρου, Ευγενία Β.
Η επιρροή του ευρωπαϊκού δικαίου στη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας / Ευγενία Β. Πρεβεδούρου. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xx,
236 σ. ; 24 εκ. - (Βιβλιοθήκη θεωρίας και πράξης διοικητικού δικαίου / διεύθ.
Χαράλαμπος Χρυσανθάκης ; 9)
ISΒΝ: 978-960-272-998-4
342.33 ΠΡΕ
Μηλιώνης, Νικόλαος Αλ.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο : σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις / Νικόλαος Αλ. Μηλιώνης.
- Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xxv, 371 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-035-6
342.34 ΜΗΛ/ε
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού κατά το Σύνταγμα και τους Νόμους του
Ελληνικού Κράτους : ιστορία και προοπτικές = The World Council of Hellenes
Abroad-SAE - in accordance with the Constitution and the Laws of Greece :
history and prospects / Υπουργείο Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού,
Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. ΣαμαράΚρίσπη. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2009. - 63 σ. ; 24 εκ. - (Εκδόσεις του
Ιδρύματος : Σειρά Ημερίδων = Publications of the Foundation / Ίδρυμα Διεθνών
Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη ; 13)
ISΒΝ: 978-960-445-429-7
342.55 ΣΥΜ
Μπαντή-Μαρκούτη, Βικτώρια
Η σχέση προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο /
Βικτώρια Μπαντή-Μαρκούτη. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xx, 339 σ. ; 24
εκ. - (Σειρά μελετών αστικού δικαίου / διευθ. Ιωάννης Καράκωστας ; 11)
ISΒΝ: 978-960-272-951-9
342.56 ΜΠΑΝ
Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Φερενίκη
Ο έλεγχος των εργαζομένων με τεχνικά μέσα : η περίπτωση του παγκοσμίου
συστήματος γεωγραφικού προσδιορισμού (GPS) / Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή.
- Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xii, 139 σ. ; 22 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-775-5
342.56 ΠΑΝΑ/ε
12
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ανδρουλάκης, Νικόλαος Κ.
Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης / Νικόλαος Κ. Ανδρουλάκης. - 4η έκδ. Αθήνα : "Δίκαιο & Οικονομία" Π. Ν. Σάκκουλας, 2012. - xxv, 522 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-420-499-1
343.1 ΑΝΔ 2012
Ζώης, Ιωάννης Ευαγ.
Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο : εμβάθυνση στους αυτοτελείς
ισχυρισμούς : θεωρία-νομολογία-σχόλια / Ιωάννης Ε. Ζώης. - Αθήνα : Τσίμος, 2012. xxii, 349 σ. ; 21 εκ.
ISΒΝ: 978-618-80293-0-9
343.1 ΖΩΗ/υ
Καραγιαννόπουλος, Άλκης Β.
Ποινική δικονομία : θεωρία-64 πρακτικά θέματα-υποδείγματα / Άλκη Β.
Καραγιαννόπουλου. - 11η έκδ. - Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2012. - xiv, 292, liii
σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-2547-7
343.1 ΚΑΡΑ/π 2012
Μαργαρίτης, Λάμπρος Χ.
Εμβάθυνση στην ποινική δικονομία : 75 πρακτικά θέματα για το παραδεκτό των
ενδίκων μέσων. τόμος 1ος / Λάμπρου Χ. Μαργαρίτη. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c
2012. - τόμος Ι / - 259 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-971-7
343.1 ΜΑΡ/εμ 2012
Σεβαστίδης, Χαράλαμπος Θ.
Κώδικας ποινικής δικονομίας : ερμηνεία κατ' άρθρο, Ενημέρωση τόμου Ι : μετά τις
πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές και νομολογιακές εξελίξεις / Χαράλαμπος Θ.
Σεβαστίδης. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - 58 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-901-8
343.1 ΣΕΒ/κ
13
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Σεβαστίδης, Χαράλαμπος Θ.
Κώδικας ποινικής δικονομίας : ερμηνεία κατ' άρθρο. Τόμος ΙΙ, Άρθρα 96-176 /
Χαράλαμπος Θ. Σεβαστίδης. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - τόμος ΙΙ/ xix, 2240, cx σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-900-1
343.1 ΣΕΒ/κ
Κόκκινος, Αθανάσιος-Μιλτιάδης Β.
Ο θεσμός της προσωρινής κράτησης / Αθανάσιος-Μιλτιάδης Β. Κόκκινος. - Αθήνα,
Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2012. - xviii, 212 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-2541-9
343.13 ΚΟΚ
Μαργαρίτης, Λάμπρος Χ.
Προσωρινή κράτηση & περιοριστικοί όροι : παρελθόν - παρόν - μέλλον / Λάμπρος
Χ. Μαργαρίτης. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - [8], 200 σ. ; 24 εκ. (Εκδόσεις ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου / διευθ. Λάμπρος Μαργαρίτης
; 15)
ISΒΝ: 978-960-272-995-3
343.13 ΜΑΡ
Μαργαρίτης, Λάμπρος Χ.
Ποινική δικονομία ένδικα μέσα. Ι, Εισαγωγή - Παραδεκτό - Αποτελέσματα /
Λάμπρος Χ. Μαργαρίτης. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - τόμος Ι/ - x, 613 σ.
; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-016-5
343.15 ΜΑΡ/πο
Ζησιάδης, Βασίλειος Ι.
Η ψυχολογική θεώρηση της ποινικής δίκης / Βασιλείου Ζησιάδη. - 5η έκδ. - Αθήνα,
Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2008. - 238 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-344-3
343.16 ΖΗΣ 2008
14
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κουράκης, Νέστωρ Ε.
Τα οικονομικά εγκλήματα ΙΙ. τόμος δεύτερος, Ειδικό μέρος / Νέστωρ Ε. Κουράκης
; συν. Δημήτρη Λ. Ζιούβα. - Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2007. - τόμος ΙΙ / 487 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-1922-7 (Β' τόμος)
ISΒΝ: 978-960-15-1920-3 (set)
343.2 ΚΟΥ
Παπανδρέου, Πόπη Η.
Διαγράμματα ποινικού κώδικα : ο ποινικός κώδικας σε πίνακες / Πόπη Η.
Παπανδρέου, Κωνσταντίνα Β. Παπαθανασίου ; επιμ. Α. Χαραλαμπάκης. - Αθήνα :
Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xx, 260 σ. : πίν. ; 29 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-977-9
343.2 ΠΑΠΝΔ
Πλεύρης, Αθανάσιος Κ.
Die Einwilligung des Patienten nach deutschem und griechischem Strafrecht /
Athanasios Plevris. - Athens : Nomiki Bibliothiki, c 2012. - x, 126 σ. ; 21 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-952-6
343.2 ΠΛΕ/d
Ριζάβα, Φωτεινή
Οργανωμένο έγκλημα : θεωρητική προσέγγιση, κατ' άρθρον ερμηνεία και
νομολογιακή αντιμετώπιση / Φωτεινή Ριζάβα. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. xxi, 869 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-978-6
343.2 ΡΙΖ
Χαραλαμπάκης, Αριστοτέλης Ι.
Σύνοψη ποινικού δικαίου. Γενικό μέρος. ΙΙ, Η ποινή / Αριστοτέλης Ι.
Χαραλαμπάκης. - Αθήνα : "Δίκαιο & Οικονομία" Π. Ν. Σάκκουλας, 2012. - τόμος ΙΙ/ xv, 409 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-420-496-0
343.2 ΧΑΡ/σ
15
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Μαργαρίτης, Λάμπρος Χ.
Ποινολογία : άρθρα 50-133 ΠΚ / Λ. Μαργαρίτη, Ν. Παρασκευόπουλου. - 7η έκδ. Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2005. - xviii, 702 σ. ; 22εκ. - (Εκδόσεις ποινικού
δικαίου / Ι. Μανωλεδάκης ; 3)
ISΒΝ: 960-301-984-4
343.24 ΜΑΡ 2005
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Διαφάνεια & καταπολέμηση της διαφθοράς : θεσμικές συγκλίσεις και παράλληλοι
δρόμοι / επιμ. Νέστωρ Κουράκης, Κ. Δ. Σπινέλλη, Πάρη Ζαγούρα. - Αθήνα : Α.
Σάκκουλας, 2012. - 317 σ. ; 21 εκ. - (Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών
Ερευνών. Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών / διευθ. Νέστωρ Κουράκης ; 26)
ISΒΝ: 978-960-15-2535-8
343.9 ΔΙΑ
Το επάγγελμα του εγκληματολόγου σήμερα : περιεχόμενο, προκλήσεις και
προοπτικές = The profession of criminologist today : content, challenges and
prospects / Πάντειον Πανεπιστήμιον Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα
Κοινωνιολογίας - Τομέας Εγκληματολογίας = Panteion University of Social and
Political Sciences. Department of Sociology - Section of Criminology ; διευθ. έκδ.
Χριστίνα Μ. Ζαραφωνίτου ; συν. Ευάγγελος Ι. Χαϊνάς, Ιωάννα Ι. Γουσέτη . - Αθήνα :
Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xvii, 358 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-993-9
343.9 ΕΠΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Μπακόπουλος, Κωστής Γ.
Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας : ζητήματα ισορροπίας αναγκαστικού δικαίου
και ιδιωτικής βουλήσεως / Κωστής Μπακόπουλος. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη :
Σάκκουλας, 2012. - xi, 210 σ. ; 23 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-879-0
345.116 ΜΠΑ
16
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Γαλατά, Παρασκευή-Βίβιαν
Η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας /
Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2009. - xxii, 581 σ. ;
24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-502-7
345.116.3 ΓΑΛ
Μικρούδης, Γεώργιος Δ.
Το εργατικό ατύχημα : κατά το ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο / Γεώργιος Δ.
Μικρούδης. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xvi, 293 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-026-4
345.13 ΜΙΚ
Εργατικό δικονομικό δίκαιο / Π. Δαβερώνας, Δ. Ζαφειροπούλου, Ε. Μούτου, Γ.
Τέλλου. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xxi, 326 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-002-8
345.18 ΕΡΓ
Δεσπότης, Γιώργος
Οι άδειες των εργαζομένων : η κανονική ετήσια άδεια ανάπαυσης και οι λοιπές
άδειες : με βάση τις νέες διατάξεις των ετών 2010-2012 / Γεώργιος Δεσπότης ; επιμ.
Χρήστος Καρατζάς. - Αθήνα : ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, 2012. - xix, 260 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-618-5000-00-4
345.8 ΔΕΣ/α
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Πανταζόπουλος, Πέτρος
Τα συνταγματικά όρια του φορολογικού ελέγχου : το θεσμικό πλαίσιο και οι
παθογένειες της φορολογικής ελεγκτικής διαδικασίας / Πέτρος Πανταζόπουλος. Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xxxii, 534 σ. ; 24 εκ. - (Σειρά Δημοσίου
Οικονομικού, Δημοσιονομικού & Φορολογικού Δικαίου / διεύθ. Θεόδωρος Π.
Φορτσάκης ; 4)
ISΒΝ: 978-960-272-999-1
346.2 ΠΑΝ
17
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Πρακτικές λύσεις φορολογίας & λογιστικής / επιμ. Νίκος Σγουρινάκης, Βαγγέλης
Μιχελινάκης. - Αθήνα : Οικονομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xvi, 447 σ. ; 21 εκ. (Λογιστική Πρακτική ; 2)
ISΒΝ: 978-960-272-990-8
346.2 ΠΡΑ 2012
Κώδικας διοικητικών & ποινικών κυρώσεων : φορολογικό ποινολόγιο / επιμ.
Χρήστου Ν. Τότση. - 10η έκδ. - Αθήνα : Πάμισος, 2012. - 324 σ. ; 24 εκ. - (Κώδικες
φορολογικής και εμπορικής νομοθεσίας / Χρήστος Ν. Τότσης ; 14)
ISΒΝ: 978-960-6780-89-9
346.2 ΤΟΤ/πο 2012
Φορολογική νομοθεσία / επιμ. Θεόδωρος Π. Φορτσάκης, Ιωάννης Γ. Φωτόπουλος. 6η έκδ. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xvi, 816 σ. ; 21 εκ. - (Οικονομική
Βιβλιοθήκη / Νομική Βιβλιοθήκη)
ISΒΝ: 978-960-272-972-4
346.2 ΦΟΡΤ 2012
Ρέππας, Παναγιώτης Θ.
Ο φόρος ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) / Παναγιώτη Θ. Ρέππα. - Αθήνα : Πάμισος,
2011. - 458 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-6780-82-0
346.211 ΡΕΠ
Κώδικας φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων / επιμ. Χρήστου Ν. Τότση. - 6η έκδ. Αθήνα : Πάμισος, 2010. - 365 σ. ; 24 εκ. - (Κώδικες φορολογικής και εμπορικής
νομοθεσίας / επιμ. Χρήστου Ν. Τότση ; 4)
ISΒΝ: 978-960-6780-61-5
346.211 ΤΟΤ 2010
Φορολογίες - Περιουσιολόγιο ακινήτων / επιμ. Άννα Αδάμ-Κόλλια. - 3η έκδ. Θεσσαλονίκη : Kinitron, 2012. - 697 σ. : πίν. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-9496-13-1
346.211 ΦΟΡ
18
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Σταματόπουλος, Δημήτρης Παρ.
Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων : πρακτικό βοήθημα /
Δημήτρης Σταματόπουλος, Αντώνης Καραβοκύρης. - 2η έκδ. - Αθήνα : Φορολογικό
Ινστιτούτο, 2012. - 1359 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-92557-9-0
346.215 ΣΤΑ/π 2012
Κώδικας φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων : νόμος
2238/1994 "Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος" / επιμ. Χρήστου Ν. Τότση.
- 42η έκδ. - Αθήνα : Πάμισος, 2012. - 551 σ. ; 24 εκ. - (Κώδικες φορολογικής και
εμπορικής νομοθεσίας / επιμ. Χρήστου Ν. Τότση ; 1)
ISΒΝ: 978-960-6780-90-5
346.215 ΤΟΤ/κ 2012
Κώδικας φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και
κερδών από λαχεία / επιμ. Χρήστου Ν. Τότση. - 15η εκδ. - Αθήνα : Πάμισος, 2012. 310 σ. ; 24 εκ. - (Κώδικες φορολογικής & εμπορικής νομοθεσίας / επιμ. Χρήστου Ν.
Τότση ; 8)
ISΒΝ: 978-960-6780-91-2
346.249 ΤΟΤ 2012
Κώδικας φορολογίας πλοίων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων : με τις ερμηνευτικές
λύσεις του Υπουργείου Οικονομικών και τη δικαστηριακή νομολογία / επιμ. Χρήστου Ν.
Τότση. - 6η έκδ. - Αθήνα : Πάμισος, 2007. - 359 σ. ; 24 εκ. - (Κώδικες φορολογικής &
εμπορικής νομοθεσίας / επιμ. Χρήστου Ν. Τότση ; 7)
346.250 ΤΟΤ 2007
Κώδικας φόρου προστιθέμενης αξίας : νόμος 2859/2000 "κύρωση κώδικα
προστιθέμενης αξίας" / επιμ. Χρήστου Ν. Τότση. - 14η έκδ. - Αθήνα : Πάμισος, 2011.
- 255 σ. ; 24 εκ. - (Κώδικες φορολογικής και εμπορικής νομοθεσίας / επιμ. Χρήστου
Ν. Τότση ; 3)
ISΒΝ: 978-960-6780-78-3
346.252 ΤΟΤ 2011
19
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
Γραμματικάκη-Αλεξίου, Α.
Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο / Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου, Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Ε.
Βασιλακάκης. - 4η έκδ. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xxxiv, 558 σ. ; 24
εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-845-5
346.91 ΓΡΑ 2012
Κρίσπης, Ηλίας Α.
Ζητήματα εκ της θεωρίας του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και σχέσεις αυτού προς
το δημόσιον διεθνές δίκαιον / Ηλία Κρίσπη. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2009.
- xiv, 288 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-508-9
346.91 ΚΡΙ/ζ
Η διασυνοριακή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
και του διαδικτύου : η διεθνής κυκλοφορία αποϋλοποιημένων τίτλων (αξιών) και η
νομική ρύθμιση που την διέπει / Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία
Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ; συνεργ.
UNIDROIT (Διεθνές Ινστιτούτο για την Ενοποίηση του Ιδιωτικού Δικαίου). - Αθήνα,
Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2008. - 105 σ. ; 24 εκ. - (Εκδόσεις του Ιδρύματος : Σειρά
Ημερίδων = Publications of the Foundation / Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών
Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη ; 8)
ISΒΝ: 978-960-15-2026-1
346.925 ΔΙΑ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Αλεξόπουλος, Κίμων Π.
Πλήρης οδηγός αστικών σχέσεων και ιδιωτικών οικονομικών συναλλαγών / Κίμων
Π. Αλεξόπουλος. - Αθήνα : Prosvasis, 2012. - 767 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-6869-16-7
347 ΑΛΕ/π
20
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Γενικές αρχές αστικού δικαίου / Απόστολος Σ. Γεωργιάδης. - 4η έκδ. - Αθήνα :
"Δίκαιο & Οικονομία" Π. Ν. Σάκκουλας, 2012. - lviii, 768 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-420-500-4
347.1 ΓΕΩ 2012
Σεραφείμ, Λευτέρης Σπ.
Συνδικαλιστικό & σωματειακό δίκαιο / Λευτέρη Σπ. Σεραφείμ. - 9η έκδ. - Αθήνα,
Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2012. - 666 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-2582-2
347.121 ΣΕΡ 2012
Μάνθος, Απόστολος Φ.
Η σύμβαση υπέρ τρίτου : στο ελληνικό και το αγγλικό δίκαιο = Contracts (Rights of
Third Parties) Act 1999 / Απόστολος Φ. Μάνθος. - Αθήνα : Andy' s Publishers,
2012. - xxvi, 309 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-9450-98-0
347.24 ΜΑΝ
Καλαβρός, Αλέξανδρος Γ.-Ε
Η στερητική αναδοχή χρέους / Αλέξανδρος Καλαβρός. - Αθήνα : Νομική
Βιβλιοθήκη, c 2012. - xx, 200 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-019-6
347.251 ΚΑΛ
Κορνηλάκης, Πάνος Κ.
Ειδικό ενοχικό δίκαιο. Ι / Πάνος Κ. Κορνηλάκης. - 2η έκδ. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη :
Σάκκουλας, 2012. - τόμος I/ - xxxvi, 767 σ. ; 25 εκ. - (Juris Prudentia)
ISΒΝ: 978-960-445-860-8
347.3 ΚΟΡ/ε 2012
Ρήγας, Κωνσταντίνος Ηρ.
Απαλλακτικές ρήτρες : κύρος κατά τον ΑΚ και το Ν 2251/1994 / Κωνσταντίνος
Ηρ. Ρήγας. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xxiii, 400 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-943-4
347.32 ΡΗΓ
21
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Τσούμας, Βασίλειος Ιω.
Αστικές & εμπορικές μισθώσεις - Οροφοκτησία : ερμηνεία - νομολογία :
περιλαμβάνονται & διαγράμματα-νομοθεσία-υποδείγματα / Βασίλης Τσούμας. - Αθήνα :
Νομική Βιβλιοθήκη , c 2012. - xxxi, 984 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-996-0
347.321 ΤΣΟ/α
Μεντής, Γιώργος Β.
Άμυνα & ελευθέρωση του υπερχρεωμένου οφειλέτη : η πορεία προς μία νέα
σεισάχθεια στα όρια μεταξύ αστικού δικαίου και νέου πτωχευτικού δικαίου / Γιώργος
Β. Μεντής. - Αθήνα : ''Δίκαιο & Οικονομία'' Π. Ν. Σάκκουλας, 2012. - xvii, 330 σ. ;
24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-420-498-4
347.332 ΜΕΝ
Πελλένη-Παπαγεωργίου, Ανθή
Ζητήματα από τις νέες ρυθμίσεις για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης / Ανθή
Πελλένη-Παπαγεωργίου. - Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2012. - xxiv, 264 σ. ;
24 εκ. - (Βιβλιοθήκη αστικού και δικονομικού δικαίου / δευθ. Γ. Μητσόπουλο (γενική
εποπτεία), Απ. Γεωργιάδη, Κ. Κεραμέα, Ν. Κλαμαρή, Γ. Ορφανίδη, Δ. Παπαδοπούλου,
Ι. Σπυριδάκη, Μ. Σταθόπουλο ; τόμος 60)
ISΒΝ: 978-960-15-2559-4
347.332 ΠΕΛ
Γεωργίου, Κυριάκος Δημ.
Η αστική ευθύνη από τροχαία ατυχήματα : ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο /
Κυριάκος Δημ. Γεωργίου. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xxxii, 957 σ. ;
25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-795-3
347.38 ΓΕΩ
22
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Πρόσφατες ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα δικαίου αποζημιώσεων και
κυκλοφορίας οχημάτων = Aktuelle europarechtliche Entwicklungen im
Schadenersatz- und Verkehrsrecht / Stifung fuer Internationale Rechtsstudien
Professor Dr. Elias Krispis und Dr. A. Samara-Krispi, ADAC, Rechtsanwaltskammer
Muenchen, PEOPIL. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2009. - 135 σ. ; 24 εκ. (Εκδόσεις του Ιδρύματος : Σειρά Ημερίδων = Publications of the Foundation /
Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. ΣαμαράΚρίσπη ; 17)
ISΒΝ: 978-960-445-477-8
347.38 ΠΡΟ
Τριάντος, Νικόλαος Τ.
Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα : θεωρία - νομολογία - υποδείγματα /
Νικόλαος Τ. Τριάντος, Παναγιώτα Β. Βαφειάδου. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c
2012. - xxiv, 733 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-369-2
347.38 ΤΡΙ
Το δίκαιο των ακινήτων. 6, Εθνικό κτηματολόγιο. Κοινόχρηστα πράγματα. Δημόσια
πράγματα. Εκκλησιαστικά ακίνητα. Προστασία υδάτων. Φορολογία ακινήτων /
Δημήτριος Αργυρίου, Πέτρος Βέλλας, Μαρία Γεωργιάδου, Περικλής Δουβίτσας,
Αναστασία Καραντάνα. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - τόμος 6/6 - xxiii, 389
σ. ; 25 εκ. - (Ειδικά θέματα του δικαίου / διεύθ. Βασίλης Τζούμας)
ISΒΝ: 978-960-562-008-0 (τόμος 6)
347.4 ΔΙΚ
Βελεγράκης, Μανόλης
Η έννοια της δημόσιας κτήσης στο ελληνικό δίκαιο / Μανόλης Ι. Βελεγράκης. Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xxx, 391 σ. ; 24 εκ. - (Σειρά Δημοσίου
Οικονομικού, Δημοσιονομικού & Φορολογικού Δικαίου / διεύθ. Θεόδωρος Π.
Φορτσάκης ; 3)
ISΒΝ: 978-960-272-980-9
347.41 ΒΕΛ
Θεοδωροπούλου, Φωτεινή-Παρασκευή Α.
Η έννοια του θεσμού στο οικογενειακό δίκαιο : νομική και κοινωνιολογική
προσέγγιση / Φωτεινή-Παρασκευή Α. Θεοδωροπούλου. - Αθήνα, Κομοτηνή : Α.
Σάκκουλας, c 2012. - 173 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-2569-3
347.5 ΘΕΟ
23
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη (Ευτυχία)
Οικογενειακό δίκαιο. τόμος Ι / Έφη Κουνουγέρη - Μανωλεδάκη. - 5η έκδ. - Αθήνα,
Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - τόμος Ι / 2 - xxix, 499 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-894-3 (τ. Ι)
ISΒΝ: 978-960-445-896-7 (set)
347.5 ΚΟΥΝ/ο 2012
Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη (Ευτυχία)
Οικογενειακό δίκαιο. τόμος ΙΙ / Έφη Κουνουγέρη - Μανωλεδάκη. - 5η έκδ. Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - τόμος ΙΙ / 2 - xvii, 654 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-895-0 (τ. ΙΙ)
ISΒΝ: 978-960-445-896-7 (set)
347.5 ΚΟΥΝ/ο 2012
Ψούνη, Νίκη Δ.
Κληρονομικό δίκαιο Ι / Νίκη Ψούνη. - 3η έκδ. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας,
2012. - τόμος I/2 - xxix, 530 σ. ; 25 εκ. - (Juris Prudentia)
ISΒΝ: 978-960-445-888-2 (τ. 1)
ISΒΝ: 978-960-445-887-5 (set)
347.6 ΨΟΥ/κ 2012
Ψούνη, Νίκη Δ.
Κληρονομικό δίκαιο ΙΙ / Νίκη Δ. Ψούνη. - 3η έκδ. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη :
Σάκκουλας, 2012. - τόμος ΙΙ/2 - xvii, 597 σ. ; 25 εκ. - (Juris Prudentia)
ISΒΝ: 978-960-445-889-9 (τ. 2)
ISΒΝ: 978-960-445-887-5 (set)
347.6 ΨΟΥ/κ 2012
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Μανουσάκης, Ιωάννης
Φαρμακευτικό δίκαιο : νομοθεσία-νομολογία-ερμηνεία / Ιωάννης Μανουσάκης. Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xviii, 713 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-865-3
347.7 ΜΑΝΟ
24
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Νομικές μελέτες επί θεμάτων διεθνούς εμπορικού δικαίου / Ίδρυμα Διεθνών
Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη & Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη. - Αθήνα,
Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2007. - 66σ. ; 24 εκ. - (Εκδόσεις του Ιδρύματος : Σειρά
Διαλέξεων = Publications of the Foundation / Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών
Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη ; 6)
ISΒΝ: 978-960-15-1888-6
347.7 ΝΟΜΙ
Σινανιώτη-Μαρούδη, Αριστέα
Εμπορικό δίκαιο, Εταιρίες / Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη. - 3η έκδ. - Αθήνα,
Κομοτηνή : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xlv, 618 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-029-5
347.7 ΣΙΝ 2012
Αντωνόπουλος, Βασίλης Γ.
Δίκαιο προσωπικών εταιριών : μετά το Ν. 4072/2012 / Βασίλης Γ. Αντωνόπουλος.
- 4η έκδ. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xx, 505 σ. ; 25 εκ. - (Juris
Prudentia)
ISΒΝ: 978-960-445-915-5
347.72 ΑΝΤ 2012(4η)
Γιαννοπούλου, Ζωή
Η εταιρική συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού με έδρα την
Ελλάδα / Ζωή Γιαννοπούλου. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xxi, 249 σ. ;
24 εκ. - (Σύγχρονα θέματα εμπορικού δικαίου / διεύθ. Λάμπρος Κοτσίρης ; 39)
ISΒΝ: 978-960-445-804-2
347.72 ΓΙΑ
Λεοντάρης, Μιλτιάδης Κ.
Προσωπικές εταιρείες - Ε.Π.Ε. - Κοινοπραξίες / Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη. - 12η έκδ.
- Αθήνα : Πάμισος, 2011. - 622 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-6780-80-6
347.72 ΛΕΟ/π 2011
Ρόκας, Νικόλαος Κ.
Εμπορικές εταιρίες / Νικόλαος Κ. Ρόκας. - 7η έκδ. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c
2012. - xxxvii, 632 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-031-8
347.72 ΡΟΚ 2012
25
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Φράγκος, Νικόλαος
Απόσχιση κλάδου / Νικόλαος Φράγκος ; συνεργ. Γεώργιος Θεοδόσης. - Αθήνα :
Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - ix, 140 σ. ; 24 εκ. - (Συμβάσεις περί την επιχείρηση /
επιμ. Ευάγγελος Περάκης ; 2)
ISΒΝ: 978-960-562-022-6
347.72 ΦΡΑ
Ψυχομάνης, Σπύρος Δ.
Δίκαιο εμπορικών εταιριών. τεύχος Ι, Προσωπικές εταιρίες / Σπυρίδωνος Δ.
Ψυχομάνη. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2010. - τόμος Ι/ - xv, 170 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-602-4
347.72 ΨΥΧ
Ψυχομάνης, Σπύρος Δ.
Οι επελθούσες με τον Ν. 4072/2012 αλλαγές στο δίκαιο των προσωπικών
εταιριών / Σπυρίδωνος Δ. Ψυχομάνη. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - 61
σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-893-6
347.72 ΨΥΧ
Κορδή-Αντωνοπούλου, Ματίνα
Η εταιρική δανειοδότηση στην ΕΠΕ : άρθρο 32 Ν. 3190/1955 / Ματίνα ΚορδήΑντωνοπούλου. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2006. - xii, 195 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 960-445-104-9
347.724 ΚΟΡ/ε
Η ανώνυμη εταιρεία μεταξύ εταιρικού και πτωχευτικού δικαίου και δικαίου
κεφαλαιαγοράς / επιμ. Μ.-Θ. Μαρίνος. - Αθήνα : ''Δίκαιο & Οικονομία'' Π. Ν.
Σάκκουλας, 2011. - viii, 629 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-420-455-7
347.725 ΑΝΩ
Ελευθεριάδης, Νικόλαος Ι.
Η προστασία των δανειστών κεφαλαιουχικής εταιρίας ως πρόβλημα ευθύνης των
εταίρων / Νικόλαος Ι. Ελευθεριάδης. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. xxii, 392 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-818-9
347.725 ΕΛΕ
26
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Λεοντάρης, Μιλτιάδης Κ.
Ανώνυμες εταιρείες / Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη. - 15η έκδ. - Αθήνα : Πάμισος, 2012. 848 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-6780-84-4
347.725 ΛΕΟ 2012
Περάκης, Ευάγγελος Εμμ.
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) : η νέα εταιρική μορφή / Ευάγγελος
Περάκης. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xvii, 246 σ. ; 20 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-010-3
347.725 ΠΕΡ/ι
Σπυρίδωνος, Αλέξανδρος Π.
Δίκαιο ΙΚΕ & ΕΠΕ : ερμηνεία κατ' άρθρο / Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος. - Αθήνα :
Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - lxxi, 1174 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-032-5
347.725 ΣΠΥ/δ
Τριανταφυλλάκης, Γεώργιος Δ.
Το Κεφάλαιο και οι μεταβολές του στην ΑΕ / Γεώργιος Δ. Τριανταφυλλάκης. Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xxi, 354 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-997-7
347.725 ΤΡΙ/κ
Καζιάνη, Θεοδώρα Σπ.
Το δάνειο τίτλων [κυρίως μετοχών] και η εξασφάλισή του / Θεοδώρα Σπ. Καζιάνη.
- Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2010. - xvii, 400 σ. ; 24 εκ. - (Σύγχρονα θέματα
εμπορικού δικαίου / διεύθ. Λάμπρος Κοτσίρης ; 38)
ISΒΝ: 978-960-445-567-6
347.73 ΚΑΖ
Καραγκουνίδης, Απόστολος
Προστασία του επενδυτή : στο δίκαιο των επενδυτικών υπηρεσιών / Απόστολος
Καραγκουνίδης. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2007. - xxxix, 567 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-244-6
347.73 ΚΑΡ
27
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Κορδή-Αντωνοπούλου, Ματίνα
Το νομικό πλαίσιο των Αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων : σύμφωνα με το Ν.
3606/2007 όπως ισχύει σήμερα& η Αγορά Αξιών της "Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ" :
σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του Κανονισμού ΧΑ / Ματίνα Κορδή Αντωνοπούλου. - 2η έκδ. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2010. - xviii, 171 σ. ; 24
εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-527-0
347.73 ΚΟΡ/νο 2010
Μούζουλας, Σπήλιος Αντ.
Η ευθύνη της Α.Ε.Δ.Α.Κ. για την κατάχρηση ποσού επένδυσης σε αμοιβαίο
κεφάλαιο / Σπήλιου Αντ. Μούζουλα. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2008. - xvi,
143 σ. ; 24 εκ. - (Δίκαιο των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ; 1)
ISΒΝ: 978-960-445-304-7
347.73 ΜΟΥ/ε
Τραπεζική ενέγγυα πίστωση / Αννίτα-Ασπασία Μ. Τετριμέλη. - Αθήνα : Νομική
Βιβλιοθήκη, c 2012. - xii, 175 σ. ; 24 εκ. - (Σπουδές δικαίου της επιχείρησης / διεύθ.
Ευάγγελος Περάκης, Δημήτρης Τζουγανάτος, Γιώργος Μιχαλόπουλος, Γιώργος
Σωτηρόπουλος, Λία Αθανασίου ; 5)
ISΒΝ: 978-960-272-992-2
347.734 ΤΕΤ
Φλώρος, Νικόλαος Π.
Η ευθύνη των εποπτικών αρχών στο χρηματοπιστωτικό τομέα : η αστική ευθύνη
του επόπτη προς αποζημίωση λόγω πλημμελούς εποπτείας / Νικόλαος Π. Φλώρος. Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xxvi, 517 σ. ; 24 εκ. - (Σειρά μελετών δικαίου
επιχειρήσεων & εταιριών / διεύθ. Ευάγγελος Περάκης ; 19)
ISΒΝ: 978-960-272-941-0
347.734 ΦΛΩ
Πανελλήνιο Συνέδριο (36ο : 2011 15-18 Σεπτεμβρίου : Λάρισα)
Δικονομικά ζητήματα του πτωχευτικού δικαίου : 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο,
Λάρισα, 15-18 Σεπτεμβρίου 2011 / Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Δικηγορικός
Σύλλογος Λάρισας. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - 312 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-870-7
347.736 ΔΙΚ
28
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Μιχαλόπουλος, Γεώργιος Ν.
Πτωχευτική νομοθεσία : εθνική πτώχευση διασυνοριακές πτωχεύσεις / Γεώργιος
Ν. Μιχαλόπουλος. - 2η έκδ. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - liii, 359 σ. ; 21
εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-986-1
347.736 ΜΙΧ/π 2012
Περάκης, Ευάγγελος Εμμ.
Πτωχευτικό δίκαιο / Ευάγγελος Εμμ. Περάκης. - 2η έκδ. - Αθήνα : Νομική
Βιβλιοθήκη, 2012. - xxii, 546 σ. : πιν. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-028-8
347.736 ΠΕΡΑ/π 2012
Ψυχομάνης, Σπύρος Δ.
Πτωχευτικό δίκαιο : και δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών
προσώπων / Σπύρος Δ. Ψυχομάνης. - 5η έκδ. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας,
2012. - xxvii, 628 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-840-0
347.736 ΨΥΧ 2012
Αθανασάς, Αθανάσιος Ι.
Επιταγή και σε συσχέτιση συναλλαγματική / Αθανάσιος Ιω. Αθανασάς, Χριστίνα
Αθ. Αθανασά, Ιωάννης Αθ. Αθανασάς. - Αθήνα : Θέμις - Νικ. Α. Σάκκουλας, 2012. 1365 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-9664-03-5
347.74 ΑΘΑ/ε
Κορδή-Αντωνοπούλου, Ματίνα
Η ευθύνη του οπισθογράφου στη συναλλαγματική και στην επιταγή / Ματίνα ΚορδήΑντωνοπούλου. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2007. - 158 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-193-7
347.74 ΚΟΡ
Μάρκου, Ιωάννης Π.
Δίκαιο επιταγής / Ιωάννης Π. Μάρκου. - 5η έκδ. - Αθήνα : "Δίκαιο & Οικονομία"
Π. Ν. Σάκκουλας, 2012. - xxi, 504 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-420-440-3
347.74 ΜΑΡ/δ 2012
29
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ρόκας, Ιωάννης Κ.
Ασφαλιστικό δίκαιο : εισηγήσεις / Ιωάννης Κ. Ρόκας. - 2η έκδ. - Αθήνα : Νομική
Βιβλιοθήκη, c 2012. - xvii, 214 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-030-1
347.764 ΡΟΚ/α 2012
Ρόκας, Ιωάννης Κ.
Ασφαλιστικός κώδικας : η βασική νομοθεσία της ιδιωτικής ασφάλισης : ερμηνευτικά
σχόλια και κριτικές παρατηρήσεις = Insurance Code : basic greek legislation of
private insurance : explanatory notes and critical comments / Ιωάννης Κ. Ρόκας =
Ioannis K. Rokas. - 3η έκδ. = 3nd edit. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη = Athens :
Nomiki Bibliothiki, c 2012. - xiv, 663 σ. ; 21 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-001-1
347.764 ΡΟΚ/α 2012
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Γκολογκίνα-Οικονόμου, Ελένη
Αστική ευθύνη στη διεθνή θαλάσσια μεταφορά επιβατών και αποσκευών : σύμφωνα
με τη Διεθνή Σύμβαση των Αθηνών 1974/1976 και το Πρωτόκολλο του 2002 / Ελένη
Γκολογκίνα - Οικονόμου. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2007. - xxi, 385 σ. ;
24εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-191-3
347.795 ΓΚΟ
Δίκαιο λιμένων & λιμενική πολιτική / Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών
Υπηρεσιών. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου ; επιμ. Κ.
Παμπούκης, Β. Τουντόπουλος. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2011. - 348 σ. ; 24
εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-760-1
347.795 ΔΙΚ
Κιάντου-Παμπούκη, Αλίκη
Η θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων με εμπορευματοκιβώτια : ειδικά νομικά ζητήματα
/ Αλίκη Κιάντου - Παμπούκη. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2009. - 85 σ. ; 24
εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-487-7
347.795 ΚΙΑ
30
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ναυτιλία και νέες τεχνολογίες / Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών,
Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου ; επιμ. Κ. Παμπούκης, Β.
Τουντόπουλος. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2008. - 230 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-342-9
347.799 ΝΑΥ
Ναυτιλία και χρηματιστήριο / Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου ; επιμ. Κ. Παμπούκης, Β.
Τουντόπουλος. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2009. - 295 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-401-3
347.799 ΝΑΥΤ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Βαθρακοκοίλης, Βασίλης Αντ.
Ασφαλιστικά μέτρα : ερμηνεία-νομολογία-βιβλιογραφία / Βασίλη Αντ.
Βαθρακοκοίλη. - Αθήνα : [χ.ό.], 2012. - 1031 σ. ; 25 εκ.
347.9 ΒΑΘ/α
Κλαμαρής, Νικόλαος Καν.
Πολιτική δικονομία : οργανισμός των δικαστηρίων -γενική εισαγωγή και διαδικασία
στα πρωτοβάθμια δικαστήρια - απόδειξη / Ν. Κ. Κλαμαρής, Σ. Ν. Κουσούλης, Σ. Σ.
Πανταζόπουλος. - Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2012. - xvii, 283σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-2558-7
347.9 ΚΛΑ/π
Κουτσουλέλος, Κώστας Α.
Πολιτική δικονομία / Κώστας Α. Κουτσουλέλος. - Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας,
2012. - 555 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-2546-4
347.9 ΚΟΥΤ 2012
Κουτσουλέλος, Κώστας Α.
Πρακτικά πολιτικής δικονομίας / Κώστα Α. Κουτσουλέλου. - Αθήνα, Κομοτηνή : Α.
Σάκκουλας, 2012. - 268 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-2551-8
347.9 ΚΟΥΤ/π 2012
31
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ράμμος, Γεώργιος Θ., 1902-1987
Εγχειρίδιο αστικού δικονομικού δικαίου. τόμος ΙΙ, ημίτομος Β', Ένδικα μέσα.
Αναγκαστική εκτέλεση / Γ. Θ. Ράμμου, Ν. Κ. Κλαμαρή, Γ. Τ. Ορφανίδη. - 2η έκδ. Αθήνα : Α. Σάκκουλας, 2012. - τόμος ΙΙ, ημίτομος Β'/ - lix, 668 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-2563-1
347.9 ΡΑΜ 2010-12
Ράμμος, Γεώργιος Θ., 1902-1987
Εγχειρίδιο αστικού δικονομικού δικαίου : ειδικές διαδικασίες - ασφαλιστικά μέτρα εκουσία δικαιοδοσία / Γεωργίου Θ. Ράμμου, Νικολάου Κ. Κλαμαρή. - Αθήνα : Α.
Σάκκουλας, 2012. - il, 788 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-2560-0
347.9 ΡΑΜ 2012
Στοιχεία πολιτικής δικονομίας. Ι, Εισαγωγή, δίκη γενικά, διαδικασία στα
πρωτοβάθμια δικαστήρια, απόδειξη / επιμ. Σοφία Αλισιώτη, Ιωάννης Αλεξάκης. Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2012. - τόμος Ι/2 - 194 σ. ; 21 εκ. - (Στοιχεία /
εποπτ. Μ. Ι. Σπυριδάκης)
ISΒΝ: 978-960-15-2579-2
347.9 ΣΤΟ
Στοιχεία πολιτικής δικονομίας. ΙΙ, Ένδικα μέσα, ένδικα βοηθήματα, ειδικές
διαδικασίες, ασφαλιστικά μέτρα, εκούσια δικαιοδοσία, διαιτησία, αναγκαστική εκτέλεση
/ επιμ. Ιωάννης Αλεξάκης, Σοφία Αλισιώτη. - Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2012.
- τόμος ΙΙ/2 - 184 σ. ; 21 εκ. - (Στοιχεία / εποπτ. Μ. Ι. Σπυριδάκης)
ISΒΝ: 978-960-15-2583-9
347.9 ΣΤΟ
Παπαδάκης, Χαράλαμπος Δ.
Διαταγή πληρωμής : θεωρία και πράξη / Χαράλαμπος Δ. Παπαδάκης. - Αθήνα,
Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - 602 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-916-2
347.91 ΠΑΠ/δ 2012
32
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ.
Το δίκαιο της διαιτησίας. I, Εσωτερική διαιτησία. τεύχος Α, Εισαγωγή : ερμηνεία
κατ' άρθρο / Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού. - 2η έκδ. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη :
Σάκκουλας, 2011. - xii, 148 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-656-7
347.918 ΚΑΛ 2011
Κόντης, Γεώργιος
Το ηλεκτρονικό έγγραφο ως αποδεικτικό έγγραφο κατά τον κώδικα πολιτικής
δικονομίας / Γεώργιος Κόντης. - Αθήνα, Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2012. - 328 σ. ;
24εκ. - (Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών : δημοσιεύματα ; 46)
ISΒΝ: 978-960-15-2576-1
347.94 ΚΟΝ
Βερβενιώτης, Χαρίλαος Π.
Αναιρετικά κείμενα : μελέτες - δικόγραφα - αποφάσεις Ολ. Αρείου Πάγου /
Χαρίλαος Π. Βερβενιώτης ; συν. Χριστίνα Χ. Βερβενιώτη. - 2η έκδ. πλ. αναν. και εμπλ.
- Αθήνα : [χ.ο.], 2012. - xxiii, 870 σ. ; 24 εκ.
347.95 ΒΕΡ 2012
Γιακουμής, Διονύσης Στ.
Η αναιρετική διαδικασία : μετά τους νόμους 3994/2011 & 4055/2012 / Διονύσης
Στ. Γιακουμής. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xxviii, 251 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-421-7
347.95 ΓΙΑ
Κατηφόρης, Νικόλαος Μ.
Το επεκτατικό αποτέλεσμα της εφέσεως : κατά το άρθρο 537 ΚΠολΔ / Νικόλαος
Κατηφόρης. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xv, 125 σ. ; 23 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-842-4
347.95 ΚΑΤ
Νικολόπουλος, Γιώργος Χρ.
Αναγκαστική εκτέλεση / Γιώργος Χρ. Νικολόπουλος. - 2η εκδ. αναθ. - Αθήνα,
Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xxiii, 528 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-863-9
347.952 ΝΙΚ/α 2012
33
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Νίκας, Νικόλαος Θ.
Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως. ΙΙ, Ειδικό μέρος / Νικόλαος Θ. Νίκας. - Αθήνα,
Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - τόμος ΙΙ/2 - l, 872 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-838-7
347.952 ΝΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κονιδάρης, Ιωάννης Μ.
Καταστατική νομοθεσία : Εκκλησίας της Ελλάδος, Εκκλησίας Κρήτης, Αγίου Όρους,
Εκκλησίας Κύπρου / Ιωάννης Μ. Κονιδάρης. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας,
2012. - xv, 453 σ. ; 22 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-835-6
348.3 ΚΟΝ
Κόντης, Αθανάσιος Α.
Η κληρονομική διαδοχή των ορθόδοξων μοναχών στην ελληνική επικράτεια κατά το
ισχύον δίκαιο / Αθανάσιος Α. Κόντης. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. 433 σ. ; 24 εκ. - (Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου. Σειρά Β', Μελέτες / διεύθ. Ι.
Μ. Κονιδάρης ; 5)
ISΒΝ: 978-960-445-892-9
348.6 ΚΟΝ
Πουλής, Γεώργιος Α.
Εκκλησιαστικό ποινικό δίκαιο : δοκιμές πολλαπλής ανάγνωσης / Γεώργιος Α.
Πουλής. - 2η έκδ. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2008. - 440 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-306-1
348.8 ΠΟΥ/ε 2008
34
ΚΩΔΙΚΕΣ
β. ΚΩΔΙΚΕΣ
Μωυσίδης, Βλαδίμηρος Δ.
Κώδικας διοικητικής δικονομίας : κατ' άρθρο ερμηνεία - νομολογία / Βλαδίμηρος Δ.
Μωϋσίδης. - 5η έκδ., πλ. αναθ. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2012. - xxxii,
1227 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-825-7
Κ 342.3 2012/Μ
Τότσης, Χρήστος Ν.
Κώδικας διοικητικής δικονομίας και διοικητικής διαδικασίας : κωδικοποίηση
διατάξεων νόμων για το ΣτΕ / Χρήστου Ν. Τότση, Αθαν. Δ. Μάρκου. - 6η έκδ. Αθήνα : Πάμισος, 2012. - 607 σ. ; 24 εκ. - (Κώδικες φορολογικής και εμπορικής
νομοθεσίας / επιμ. Χρήστου Ν. Τότση ; 9)
ISΒΝ: 978-960-6780-87-5
Κ 342.3 2012/Τ
Φορτσάκης, Θεόδωρος Π.
Διοικητική δικονομία / Θεόδωρος Π. Φορτσάκης, Πέτρος Γ. Πανταζόπουλος ; συν.
Ελένη-Μαρία Νάνου, Απόστολος Παπαθωμάς. - 9η έκδ. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη,
c 2012. - lxxxiv, 1479 σ. ; 17 εκ. - (Ελληνική νομοθεσία ; 8)
ISΒΝ: 978-960-562-004-2
Κ 342.3 2012/Φ
Παπανδρέου, Πόπη Η.
Διαγράμματα ποινικής δικονομίας : η ποινική δικονομία σε πίνακες / Παπανδρέου
Πόπη. - 2η έκδ. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - [10], 195 σ. : πίν. ; 29 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-017-2
Κ 343.1 2012/Π
Χαραλαμπάκης, Αριστοτέλης Ι.
Ποινικός κώδικας : ερμηνεία κατ’ άρθρο. Τόμος δεύτερος, Άρθρα 207-473 /
Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης ; συνεργ. Ι. Αναστασοπούλου ...[κ.άλ.]. - Αθήνα : Νομική
Βιβλιοθήκη, c 2011. - τόμος ΙΙ/2 - xxiii, 2319 σ. ; 22 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-917-5 (τ. ΙΙ)
ISΒΝ: 978-960-272-832-1 (set)
Κ 343.2 2011/Χ
35
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Σύντομη Ερμηνεία Ποινικού Κώδικα (ΣΕΡΠΟΙΚΩ) : κατ' άρθρο, με βάση τη
νομολογία / επιμ. Μ. Ι. Σπυριδάκης, Γ. Σ. Παπαγιάννης. - 2η έκδ. - Αθήνα, Κομοτηνή :
Α. Σάκκουλας, 2012. - x, 891 σ. ; 22 εκ.
ISΒΝ: 978-960-15-2571-6
Κ 343.2 2012/Σ
Τέσσερις κώδικες : ΑΚ, ΚΠολΔ, ΠΚ , ΚΠΔ : συν 36 / Λίλα Καρατζά. - 36η έκδ. Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - [62], 2304 σ. ; 18 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-012-7
Κ 347 2012/Κα(36η)
Παπαδόπουλος, Δημήτρης Ν.
Τετράβιβλος [Κινητά φύλλα] : αστικός κώδικας, κώδικας πολιτικής δικονομίας,
ποινικός κώδικας, κώδικας ποινικής δικονομίας / Δημ. Ν. Παπαδόπουλου. - Αθήνα :
[χ.ό], [2012]. - 452 σ. ; 30 εκ.
Κ 347 [2012]/Π
Μαργαρίτης, Μιχαήλ Π.
Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας : Θεωρία - Νομολογία. τόμος Ι / Μιχαήλ
Μαργαρίτης, Άντα Μαργαρίτη. - Αθήνα : "Δίκαιο και Οικονομία" Π. Ν. Σάκκουλας,
2012. - τόμος Ι/2 - xi, 1269 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-420-477-9 (τόμος Ι)
ISΒΝ: 978-960-420-488-5 (set)
Κ 347.9 2012
Μαργαρίτης, Μιχαήλ Π.
Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας : Θεωρία - Νομολογία. τόμος ΙΙ / Μιχαήλ
Μαργαρίτης, Άντα Μαργαρίτη. - Αθήνα : "Δίκαιο και Οικονομία" Π. Ν. Σάκκουλας,
2012. - τόμος ΙΙ/2 - vi, 1058 σ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-420-489-2 (τόμος ΙΙ)
ISΒΝ: 978-960-420-488-5 (set)
Κ 347.9 2012
Κώδικας δικηγόρων / επιμ. Εμμανουέλας Γεωργιακάκη. - 4η έκδ. - Αθήνα,
Κομοτηνή : Α. Σάκκουλας, 2012. - 230 σ. ; 17 εκ. - (Βιβλιοθήκη νομικής θεωρίας και
πράξεως, Κώδικες Αντ. Ν. Σάκκουλα / γεν. εποπ. Ι.Σ. Σπυριδάκης, Μ.Ι. Σπυριδάκης)
ISΒΝ: 978-960-15-2578-5
Κ 347.96 2012
36
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ
γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
Χιωτάκης, Μιχάλης Στ.
Αγγλο-ελληνικό νομικό λεξικό : νομικής, εμπορικής, ασφαλιστικής, τραπεζικής,
διοικητικής, ναυτιλιακής ορολογίας = English-greek law dictionary : legal,
commercial, insurance, banking, administrative, shipping terminology / Μιχάλης
Στεφ. Χιωτάκης = Michael S. Hiotakis. - 2η έκδ. = 2nd edit. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη :
Σάκκουλας, c 2012. - 1501 σ. ; 21 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-872-1
030.8 ΧΙΩ 2012
Χιωτάκης, Μιχάλης Στ.
Ελληνο-Αγγλικό νομικό λεξικό : νομικής, εμπορικής, ασφαλιστικής, τραπεζικής,
διοικητικής, ναυτιλιακής ορολογίας = Greek-English law dictionary : legal,
commercial, insurance, banking, administrative, shipping terminology / Μιχάλης
Στεφ. Χιωτάκης = Michael S. Hiotakis. - 2η έκδ. = 2nd edit. - Αθήνα, Θεσσαλονίκη :
Σάκκουλας, c 2012. - 1350 σ. ; 21 εκ.
ISΒΝ: 978-960-445-875-2
030.8 ΧΙΩ/ε 2012
δ. ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΙΜΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ
Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Ρόκα = Festschrift fuer Nikolaos K. Rokas. - Αθήνα
: Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - xxvii, 1400 σ. : προσωπ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-987-8
080 ΡΟΚΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Ποντίκης, Ιωάννης
Α. Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παίδων και εφήβων τυφλών Β. Νομοθετικό πλαίσιο
στην Ελλάδα για την προστασία των τυφλών / Ιωάννης Ποντίκης. - Αθήνα : [χ.ό.],
2000. - 102. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-6882-68-5
360 ΠΟΝ
37
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Καράκωστας, Ιωάννης Κ.
Ιστορία της Νομικής Σχολής Αθηνών : Α' Οθώνειο Πανεπιστήμιο (1837-1862) /
Ιωάννης Κ. Καράκωστας ; επιμ. Ε. Δ. Μαρμαρά. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012.
- 376 σ. : εικ. ; 25 εκ.
ISΒΝ: 978-960-562-013-4
370 ΚΑΡ/ι
ΥΓΕΙΑ
Βασιλόγιαννης, Φίλιππος Κ.
Δίκαιο, ηθική και βιοηθική. ΙΙ, Πρακτικά διλήμματα / Φίλιππος Κ. Βασιλόγιαννης. Αθήνα : [χ.ό.], 2012. - 228 σ. ; 30 εκ.
614 ΒΑΣ
Πλεύρης, Αθανάσιος Κ.
Η επιρροή του όρκου του Ιπποκράτη στη σύγχρονη βιοηθική / Αθανάσιος
Πλεύρης. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, c 2012. - viii, 159 σ. ; 21 εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-950-2
614 ΠΛΕ
ΘΕΑΤΡΟ
Δέγλερης, Παναγιώτης Εμμ.
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά : μια νομική πρόταση για το θεσμικό πλαίσιο της νέας
περιόδου λειτουργίας του / Παναγιώτης Εμμ. Δέγλερης. - Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη,
c 2012. - xiii, 194 σ. ; 21εκ.
ISΒΝ: 978-960-272-975-5
792 ΔΕΓ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Λιάπης, Άγγελος
Κελαηδισμοί / Άγγελος Λιάπης. - Θεσσαλονίκη : Ιανός, c 2012. - 285 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-6882-68-5
889.1 ΛΙΑ
38
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ
Μποτής, Γεώργιος Ι.
Διέξοδος στο αδιέξοδο : έμμετρο θεατρικό έργο : δίγλωσση έκδοση ελληνικάαγγλικά = Exit from no exit : a theatrical work in verse : bilingual edition greekenglish / Γιώργος Ι. Μποτής = Giorgos I. Botis ; μετ. Philip Ramp. - Αθήνα : Βεργίνα ;
Athens : Bergina, 2012. - 121 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-9523-29-5
889.2 ΜΠΟ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
Χορομίδης, Κώστας Γιάν.
Μέρες δύσκολες και καλές : αναμνήσεις, σκέψεις και αναστοχασμοί για θέματα
ανοιχτά / Κώστας Γιάννη Χορομίδης. - Θεσσαλονίκη : Ιανός, 2012. - 512 σ. ; 24 εκ.
ISΒΝ: 978-960-6882-67-8
920 ΧΟΡ
ΠΡΟΣΩΠΑ
Επιστημονικό μνημόσυνο των Καθηγητών Γεωργίου Μαριδάκη και Ιωάννη
Σπυρόπουλου / Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ίδρυμα Διεθνών
Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη. - Αθήνα,
Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2009. - 78 σ. ; 24 εκ. - (Εκδόσεις του Ιδρύματος : Σειρά
Ημερίδων = Publications of the Foundation / Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών
Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη ; 15)
ISΒΝ: 978-960-445-442-6
923 ΕΠΙ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος
Μακεδονία-Ήπειρος 1912-1913 : εντυπώσεις από τον πόλεμο : σχέδια της Θάλειας
Φλωρά-Καραβία από την Συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου / Ιστορική και
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος ; επιμ. Δήμητρα Κουκίου, Ιφιγένεια Βογιατζή. Αθήνα : Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 2012. - 100 σχέδ. σε
κασετίνα, [16] σ. : εικ. ; 33Χ47 εκ..
ISΒΝ: 978-960-6812-20-0
938.68 ΜΑΚ
39
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΙI. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Κώδικας διαφάνειας [CD-ROM] : νομοθεσία, σχετικά ΦΕΚ, εύχρηστο ευρετήριο. [Αθήνα] : Αρναούτη, 2012. - 1 οπτικός δίσκος ; 4 3/4 ίν.
ΗΠ 343.2 ΚΩΔ
Τελευταίες αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος - ΦΠΑ. Πίνακες βαρέων και
ανθυγιεινών. Μεσοπρόθεσμο Πολυνομοσχέδιο 2012-1015 [CD-ROM]. - [Αθήνα] :
Αρναούτη, [2012]. - 1 οπτικός δίσκος ; 4 3/4 ίν.
ΗΠ 346.215 ΤΕΛ
Πτωχευτικός κώδικας και υπερχρεωμένα νοικοκυριά [CD-ROM] : Ν. 4013 Αλλαγές στον Πτωχευτικό Κώδικα, Ν. 3869 - Ρύθμιση υπερχρεωμένων νοικοκυριών
. - [Αθήνα] : Αρναούτη, 2012. - 1 οπτικός δίσκος ; 4 3/4 ίν.
ΗΠ 347.736 ΠΤΩ
40
ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΙΙI. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
α. ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Αγγελόπουλος, Ευάγγελος Δ.
Η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ για τη γονική άδεια /
Ευάγγελος Αγγελόπουλος. - 2012
Περιέχεται στο: Συνήγορος, 2012, τ. 16, τεύχ. 92, σελ. 52-53
Ακριβοπούλου, Χριστίνα Μ.
Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή : Θεωρητικά και μεθοδολογικά θεμέλια / Χ. Μ.
Ακριβοπούλου. - 2011
Περιέχεται στο: Το Σύνταγμα, τ. 2011, τεύχ. 2, σελ. 237-282
Αλεξανδρίδου, Ελίζα Δ.
Η ετερόρρυθμη εταιρία μετά την ψήφιση του Ν. 4072/2012 / Ελίζας Αλεξανδρίδου.
- 2012
Περιέχεται στο: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2012, τ. 18, τεύχ. 8-9, σελ.
725-732
Αλεπάκος, Κωνσταντίνος Α.
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία / Κωνσταντίνος Α. Αλεπάκος. - 2012
Περιέχεται στο: Συνήγορος, 2012, τ. 16, τεύχ. 91, σελ. 14-19
Αμπατζής, Γεώργιος
Η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων και η
εξαίρεση από την ασφαλιστική προστασία των ζημιών των προσώπων του άρθρου 7
του Ν. 489/1976 (οδηγός-κύριος-κάτοχος κλπ του ζημιογόνου αυτοκινήτου) : μια
αναχρονιστική διάταξης που πρέπει να καταργηθεί αμέσως. Οι ευθύνες του έλληνα
νομοθέτη και το χρέος των δικαστών / Γεωργίου Αμπατζή. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου, τ. 2012, τεύχ. 5, σελ. 274298
41
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Αναστασόπουλος, Δημήτριος Χρ.
Η επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής κατά το άρθρο 156 ΚΠΔ : κριτική
προσέγγιση στη δικαστηριακή πρακτική / Δημητρίου Χρ. Αναστασόπουλου. - 2012
Περιέχεται στο: Νομικό Βήμα, 2012, τ. 60, τεύχ. 6, σελ. 1368-1381
Ασημακοπούλου, Έλλη Ε.
Η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από ιδιωτικές επιχειρήσεις : Ν. 4053/2012
για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο / Έλλης Ε.
Ασημακοπούλου. - 2012
Περιέχεται στο: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2012, τ. 18, τεύχ. 8-9, σελ.
733-742
Βασιλείου, Δημήτριος Κ.
Ζητήματα από τις μισθολογικές ρυθμίσεις του ν. 4024/2011 για τον δημόσιο τομέα
/ Δημητρίου Κ. Βασιλείου. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου, 2012, τ. 71, τεύχ. 12, σελ. 833847
Γιαλούρης, Δημήτρης Γ.
Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία : μια παραλλαγή της ΕΠΕ / Δημήτρης
Γιαλούρης. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2012, τ. ΞΓ, τεύχ. 3, σελ.
546-577
Γκούτος, Χαρίλαος Γ.
Συνέπειες της μεταβιβάσεως επιχειρήσεως / Χ. Γ. Γκούτου. - 2012
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1610, σελ.
1169-1174
Γράβαρης, Ιωάννης Β.
Φορολογικές κυρώσεις : όροι και όρια της τιμωρίας / Ιωάννης Β. Γράβαρης. - 2011
Περιέχεται στο: Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου, 2011, τ. 4, τεύχ. 12, σελ.
1095-1099
42
ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Δεληγιάννη-Δημητράκου, Χριστίνα
Οι πολλαπλές διακρίσεις : συγκριτική προσέγγιση / Χριστίνας ΔεληγιάννηΔημητράκου. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου, 2012, τ. 71, τεύχ. 14, σελ. 9611003
Δετσαρίδης, Χρήστος Παν.
Η καταβολή ποσοστού 50% του ποσού εκκρεμοδικίας και το αναλογικό παράβολο
ως όροι του παραδεκτού για την εκδίκαση φορολογικών εφέσεων : η
αντισυνταγματικότητα των τροποποιημένων με το Ν. 3900/2010 άρθρων 93 παρ. 3
και 277 παρ. 3 ΚΔΔ ΣτΕ Ολ 1619/2012 : Μια απόφαση σταθμός που προκαλεί
επιστημονικό αντίλογο και αμφισβήτηση / Χρήστου Π. Δετσαρίδη. - 2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1494, σελ.
1043-1059
Δικαίος, Ελευθέριος Π.
Τα συνταγματικά όρια απονομής ιθαγένειας και εκλογικών δικαιωμάτων σε
αλλοδαπούς / Ελευθέριος Δικαίος. - 2012
Περιέχεται στο: Διοικητική Δίκη, 2012, τ. ΚΔ, τεύχ. 1, σελ. 1-53
Δρυλλεράκης, Ιωάννης Κ.
Φορολογική κατοικία φυσικών προσώπων / Ι. Κ. Δρυλλεράκη. - 2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1493, σελ.
963-978
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Η συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις εθνικές δικαστικές αποφάσεις / Εθνική
Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. - 2012
Περιέχεται στο: Δικαιώματα του Ανθρώπου, 2012, τ. 14, τεύχ. 53, σελ. 139-160
Θεοδωροπούλου, Φωτεινή-Παρασκευή Α.
Ιδιωτική αυτονομία και περιουσιακές σχέσεις στο σύμφωνο συμβίωσης / ΦωτεινήςΠαρασκευής Α. Θεοδωροπούλου. - 2012
Περιέχεται στο: Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2012, τ. 5, τεύχ. 8-9, σελ. 672-684
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία : "η εταιρία του 1 ευρώ" και η προστασία των
δανειστών / Ευάγγελος Περάκης. - 2012
Περιέχεται στο: Συνήγορος, 2012, τ. 16, τεύχ. 91, σελ. 12-14
43
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Κατηφόρης, Νικόλαος Μ.
Κατάσχεση επιχειρήσεως / Νικολάου Μ. Κατηφόρη. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, τ. 2012, τεύχ. 2, σελ. 136145
Κατρούγκαλος, Γιώργος Σ.-Π.
Εργασιακή εφεδρεία και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα / Γιώργου
Κατρούγκαλου. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2012, τ. ΝΔ, τεύχ.
2, σελ. 161-167
Κλάππας, Ηλίας Ι.
Νόμος 4055/2012 περί δίκαιης δίκης. Πως επηρεάζεται το δίκαιο αστικής
ευθύνης εκ τροχαίων ατυχημάτων / Ηλία Ι. Κλάππα. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου, τ. 2012, τεύχ. 3, σελ. 146155
Κοροτζής, Ιωάννης X.
Το δίκαιο της συντηρητικής κατάσχεσης πλοίων. Μεταβολές με τη σύμβαση της
Γενεύης 1999 ως προς τους ορισμούς και το πεδίο εφαρμογής της / Ιωάννη Χ.
Κοροτζή. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Ναυτιλιακού Δικαίου, 2012, τ. 40, τεύχ. 2, σελ. 8196
Κοτσίρης, Λάμπρος Ευστ.
Ο Πρότυπος Νόμος Uncitral Model Law για τις διασυνοριακές πτωχεύσεις : η
δικαστική προοπτική για ενιαία ερμηνευτική του προσέγγιση / Λάμπρου Ε. Κοτσίρη,
Ευαγγελίνας Λ. Κοτσίρη. - 2012
Περιέχεται στο: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2012, τ. 18, τεύχ. 6, σελ. 532540
Κτιστάκη, Σταυρούλα Ν.
Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στα κοινωνικά δικαιώματα / Σταυρούλας Ν.
Κτιστάκη. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2012, τ. ΝΔ, τεύχ.
4, σελ. 481-506
44
ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Λαδάς, Δημήτριος Ν.
Όρια επιχειρηματικής ελευθερίας στις ομαδικές απολύσεις : με αφορμή την ΑΠ
1372/2011 / Δημητρίου Ν. Λαδά. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, τ. 2012, τεύχ. 2, σελ. 146157
Λαδάς, Δημήτριος Ν.
Οι ρυθμίσεις για εργαζομένους επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες με το
σύστημα της εργολαβίας (άρθρο 86 ν. 3863/2010) / Δημητρίου Ν. Λαδά. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου, 2012, τ. 71, τεύχ. 5, σελ. 241251
Μαθιουδάκης, Ιάκωβος Γ.
Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην υπηρεσία των εισπρακτικών μηχανισμών του
κράτους : σχετικά με το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών
(άρθρο 53 ν. 4021/2011) / Ιάκωβου Γ. Μαθιουδάκη. - 2012
Περιέχεται στο: Αρμενόπουλος, 2012, τ. ΞΣΤ, τεύχ. 6, σελ. 14-1023
Μάλλιου, Ασπασία Κων.
Το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και η πρόσφατη κρίση της
Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (1972/2012) / Ασπασίας Κων. Μάλλιου.
- 2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1494, σελ.
1065-1070
Μανιάτης, Αντώνιος Π.
Πτυχές του δικαίου βιβλιοθηκών / Αντώνιος Π. Μανιάτης. - 2011
Περιέχεται στο: Αρχείο Νομολογίας, 2011, τ. ΞΒ, τεύχ. 3, σελ. 211-217
Μαργαρίτης, Ευάγγελος Ι.
Νομικά ζητήματα από τη στάθμευση αυτοκινήτων σε ειδικούς χώρους-parking και
το οδόστρωμα / Ευάγγελου Ι. Μαργαρίτη. - 2012
Περιέχεται στο: Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2012, τ. 5, τεύχ. 6, σελ. 468-476
45
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Μαρίνος, Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ.
Αποφάσεις της ΓΣ με ηρτημένη ακυρότητα λόγω ελλείψεως όρου του ενεργού και
άρθρο 35 Β ΚΝ 2190/1920 (άκυρες αποφάσεις ΓΣ) / Μιχ.-Θεοδ. Δ. Μαρίνος. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2012, τ. ΞΓ, τεύχ. 3, σελ.
529-545
Μαρίνος, Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ.
Ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου α.ε. και απαλλακτικές ρήτρες με σύμβαση ή
καταστατική ρύθμιση / Μιχαήλ-Θεοδώρου Δ. Μαρίνου. - 2012
Περιέχεται στο: Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2012, τ. ΙΒ, τεύχ. 6, σελ. 401-407
Μαρίνος, Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ.
Ζητήματα ιάσιμης και μη ακυρότητας αποφάσεων γενικής συνελεύσεως-συμβολή
στην ερμηνεία του άρθρου 35β ν. 2190/1920 / Μιχ.-Θεοδ. Δ. Μαρίνου. - 2012
Περιέχεται στο: Νομικό Βήμα, 2012, τ. 60, τεύχ. 7, σελ. 1650-1668
Μαρίνος, Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ.
Το νέο δίκαιο των σημάτων (άρθρα 121 επ. ν. 4072/2012) : μια πρώτη εισαγωγή /
Μιχαήλ-Θεοδώρου Δ. Μαρίνου. - 2012
Περιέχεται στο: Ελληνική Δικαιοσύνη, 2012, τ. 53, τεύχ. 2, σελ. 327-347
Μάρκου, Ιωάννης Π.
Έκδοση διαταγής πληρωμής κατά κοινοπραξίας / Ιωάννη Π. Μάρκου. - 2012
Περιέχεται στο: Ελληνική Δικαιοσύνη, 2012, τ. 53, τεύχ. 1, σελ. 14-19
Μαστρογιαννοπούλου, Πασχαλίνα Ι.
Η χρονική εφαρμογή των φορολογικών νόμων, που προβλέπουν φορολογικά
πρόστιμα και κυρώσεις ποινικής φύσεως και ιδίως η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής
της ελαφρύτερης ποινής : με αφορμή την με αριθμό 815/2010 απόφαση του ΣτΕ και
υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΕ / Πασχαλίνας Ι. Μαστρογιαννοπούλου. - 2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1496, σελ.
1171-1184
Μουζάκης, Διονύσιος Δ.
Πρακτικά προβλήματα από την εφαρμογή του Ν. 3251/2004 για το ευρωπαϊκό
ένταλμα σύλληψης : με βάση την πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου και του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Διονυσίου Δ. Μουζάκη. - 2012
Περιέχεται στο: Ποινική Δικαιοσύνη, 2012, τ. 15, τεύχ. 1, σελ. 57-67
46
ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Μπακόπουλος, Ιωάννης Αγ.
Ο εύλογος χρόνος διαρκείας της δίκης και η αποτελεσματική προσφυγή κατά την
ΕΣΔΑ / Ιωάννη Αγ. Μπακόπουλου, Κυριακής Παρασκευοπούλου. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, τ. 2012, τεύχ. 4, σελ. 432441
Μπεκάρης, Σπύρος
Η χρηματική ποινή και προσωποκράτηση του άρθρου 947 ΚΠολΔ, ως μέσο
αναγκαστικής / Σπύρος Μπεκάρης. - 2011
Περιέχεται στο: Αρχείο Νομολογίας, 2011, τ. ΞΒ, τεύχ. 2, σελ. 121-128
Νικολαϊδης, Χρήστος Δ.
Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά : βελτιώσεις Ν. 3869/2010 / Χρήστου Δ. Νικολαϊδη. 2011
Περιέχεται στο: Αρχείο Νομολογίας, 2011, τ. ΞΒ, τεύχ. 6, σελ. 513-516
Νικολαϊδης, Χρήστος Δ.
Φυσικό αέριο και κανονισμός πολυκατοικίας / Χρήστου Δ. Νικολαϊδη. - 2011
Περιέχεται στο: Αρχείο Νομολογίας, 2011, τ. ΞΒ, τεύχ. 4, σελ. 319-325
Νικολόπουλος, Παναγιώτης Δ.
Η κατάχρηση δικαιώματος στη βιομηχανική ιδιοκτησία : εμπορική επωνυμία-ΣήμαΔιακριτικός τίτλος-Ευρεσιτεχνία / Παναγιώτη Δ. Νικολόπουλου. - 2012
Περιέχεται στο: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2012, τ. 18, τεύχ. 8-9, σελ.
743-749
Ξανθούλης, Ναπολέων Εμμ.
Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Ναπολέων Εμμ.
Ξανθούλης. - 2011
Περιέχεται στο: Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 2011, τ. 31, τεύχ. 3,
σελ. 293-316
Παντελίδου, Καλλιρόη Δ.
Ίση μεταχείριση και σχέσεις γονέων και τέκνων / Καλλιρόης Δ. Παντελίδου. 2012
Περιέχεται στο: Νομικό Βήμα, 2012, τ. 60, τεύχ. 5, σελ. 1097-1107
47
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Παπαθεοδώρου, Αντώνιος Θεμ.
Τρόπος, χρόνος και αποτελέσματα άσκησης αναίρεσης (κατά τον ΚΠολΔ) /
Αντωνίου Θεμ. Παπαθεοδώρου. - 2012
Περιέχεται στο: Ελληνική Δικαιοσύνη, 2012, τ. 53, τεύχ. 2, σελ. 305-326
Παπακωνσταντής, Μάρκος
Το Σύστημα Πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) στα κράτη Σένγκεν / Μάρκος
Παπακωνσταντής. - 2012
Περιέχεται στο: Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 2012, τ. 31, τεύχ. 4,
σελ. 395-406
Παυλόπουλος, Αναστάσιος Γρ.
Η ισότητα των φύλων στην κοινωνική ασφάλιση και η επεκτατική εφαρμογή
ευνοϊκότερης ρύθμισης / Αναστάσιου Γρ. Παυλόπουλου. - 2011
Περιέχεται στο: Το Σύνταγμα, τ. 2011, τεύχ. 2, σελ. 305-359
Περάκης, Ευάγγελος Εμμ.
Η μερική (επαν)εισαγωγή του εμπράγματου δικαιώματος της επιφάνειας (Ν.
3986/2011) / Ευάγγελου Περάκη. - 2012
Περιέχεται στο: Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2012, τ. 5, τεύχ. 8-9, σελ. 652-665
Πετρόγλου, Αθηνά
Οι περικοπές των συντάξεων από 1.8.2010 ως και 1.6.2012 / Αθηνάς Πετρόγλου.
- 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2012, τ. ΝΔ, τεύχ.
2, σελ. 239-245
Πετρόγλου, Αθηνά
Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις του Ν. 4055/12 που αφορούν στη διοικητική δίκη /
Αθηνάς Πετρόγλου. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2012, τ. ΝΔ, τεύχ.
3, σελ. 397-404
Πετρόγλου, Παναγιώτα Αντ.
Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις του Ν. 4055/12 που αφορούν στη πολιτική δίκη /
Παναγιώτας Πετρόγλου. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2012, τ. ΝΔ, τεύχ.
3, σελ. 405-411
48
ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Πιτσιρίκος, Ιωάννης Ε.
Η ευθύνη από εμπιστοσύνη στην έννομη σχέση Τράπεζας-Πελάτη / Ιωάννη Ε.
Πιτσιρίκου. - 2012
Περιέχεται στο: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2012, τ. 18, τεύχ. 5, σελ. 442452
Πιτσιρίκος, Ιωάννης Ε.
Η σύγκρουση των διατάξεων για το τραπεζικό απόρρητο και των διατάξεων περί
διατροφής μετά το διαζύγιο ως μεθοδολογικό παράδειγμα συγκρούσεως διατάξεων
αναγκαστικού δικαίου / Ιωάννης Ε. Πιτσιρίκου. - 2012
Περιέχεται στο: Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2012, τ. 5, τεύχ. 10, σελ. 811-816
Πλαγάκος, Γεώργιος
Η δυνατότητα του Ανακριτή να επιβάλλει περιοριστικούς όρους τους οποίους θα
τηρεί ο κατηγορούμενος στην αλλοδαπή : σκέψεις υπό το ισχύον δίκαιο και de lege
ferenda / Γεωργίου Πλαγάκου. - 2012
Περιέχεται στο: Ποινική Δικαιοσύνη, 2012, τ. 15, τεύχ. 1, σελ. 50-56
Πολυζωγόπουλος, Κωνσταντίνος Π.
Η διεύρυνση των λόγων αναιρέσεως κατ' άρθρο 56 π.δ. 18/1989 με βάση τους
λόγους αναιρέσεως του άρθρου 559 ΚΠολΔ / Κωνσταντίνου Πολυζωγόπουλου. 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, τ. 2012, τεύχ. 2, σελ. 129135
Πουλάκος, Χρήστος Κ.
Τροποποιήσεις στο δίκαιο των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και η απαλλοτρίωση
θεμελιωδών αρχών δικαίου και γλώσσας / Χρήστος Κ. Πουλάκος. - 2012
Περιέχεται στο: Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου, 2012, τ. 5, τεύχ. 6, σελ.
482-494
Ρώσσης, Γιώργος Μ.
Περί των συναλλαγματικών (και επιταγών) ως προσωπικών εξασφαλιστικών
αλλότριας οφειλής συμβάσεων και των διαφορών τους από τη σύμβαση σωρευτικής
αναδοχής / Γεωργίου Μ. Ρώσση. - 2012
Περιέχεται στο: Αρχείο Νομολογίας, 2012, τ. ΞΓ, τεύχ. 1, σελ. 5-14
49
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Σαϊτάκης, Κίμωνας Κ.
Χρόνος υπολογισμού της ζημίας στην αδικοπρακτική ευθύνη / Κίμωνος Κ. Σαϊτάκη.
- 2012
Περιέχεται στο: Νομικό Βήμα, 2012, τ. 60, τεύχ. 7, σελ. 1691-1711
Σακελλαροπούλου, Βιργινία
Ο νέος νόμος για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων (ν. 3984/2011) συγκριτικά
και με τον προηγούμενο (ν. 2737/1999) / Βιργινίας Σακελλαροπούλου, Δημητρίου
Λάλα, Θεοδώρου Σακελλαροπούλου. - 2012
Περιέχεται στο: Αρμενόπουλος, 2012, τ. ΞΣΤ, τεύχ. 5, σελ. 864-870
Σαμαράς, Σίμος Ι.
Η αποδοχή κληρονομίας σε σχέση με την κτήση κυριότητας ακινήτου / Σίμου Ι.
Σαμαρά. - 2012
Περιέχεται στο: Αρμενόπουλος, 2012, τ. ΞΣΤ, τεύχ. 7, σελ. 1053-1081
Σταθόπουλος, Μιχαήλ Π.
Περιουσιακή επίδοση μέσω κληρονομητής ή μεταθανάτιας πληρεξουσιότηταςΑΚ368-Ανάκληση με διαθήκη / Μιχαήλ Σταθόπουλου. - 2012
Περιέχεται στο: Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2012, τ. ΙΒ, τεύχ. 5, σελ. 321-324
Στεργίου, Άγγελος Σ.
Η αρχή της ισότητας στην κοινωνική ασφάλιση / Άγγελου Στεργίου. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2012, τ. ΝΔ, τεύχ.
3, σελ. 321-357
Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ελισάβετ
Η δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα : νεότερες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση /
Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου. - 2012
Περιέχεται στο: Ποινική Δικαιοσύνη, 2012, τ. 15, τεύχ. 1, σελ. 38-49
Συνοδινός, Χαράλαμπος
Νομολογιακές εξελίξεις στο πλαίσιο του προσδιορισμού του αρμόδιου κράτους για
την εξέταση αίτησης ασύλου / Χαράλαμπος Συνοδινός. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση Μεταναστευτικού Δικαίου, τ. 2012, τεύχ. 1, σελ. 1620
50
ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ταγαράς, Χάρης Ν.
Εφαρμογές του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου σε καταστάσεις κατοχής / Χάρης
Ταγαράς. - 2011
Περιέχεται στο: Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 2012, τ. 31, τεύχ. 4,
σελ. 387-393
Ταμπάκης, Αντώνιος Ι.
Δικαστικόν ένσημον-Αναγνωριστικές αγωγές (Ν. 4055/2012-Ν. 3994/2011) /
Αντωνίου Ι. Ταμπάκη. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2012, τ. ΝΔ, τεύχ.
3, σελ. 423-427
Ταμπάκης, Αντώνιος Ι.
Ν. 4072/2012. Τροποποιήσεις / Αντωνίου Ι. Ταμπάκη. - 2012
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1606, σελ.
897-906
Ταμπάκης, Αντώνιος Ι.
Προθεσμίες δικαστικών διακοπών / Αντωνίου Ι. Ταμπάκη. - 2012
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1607, σελ.
993-996
Τζαννετής, Αριστομένης Β.
Έκδοση εντάλματος συλλήψεως από το Μονομελές Πλημ/κείο κατ' άρθρο 120 παρ.
3 ΚΠΔ : μια ακραία και επικίνδυνη δικονομική πρακτική / Αριστομένη Β. Τζαννετή. 2012
Περιέχεται στο: Ποινικά Χρονικά, 2012, τ. ΞΒ, τεύχ. 1, σελ. 79-80
Τσοτσορού, Θεοδώρα
Η αρχή του συνυπολογισμού περιόδων ασφάλισης δυνάμει του άρθρου 6 του
Κανονισμού 883/2004 / Θεοδώρας Τσοτσορού. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2012, τ. ΝΔ, τεύχ.
2, σελ. 272-282
Τσουρουφλής, Ανδρέας
Η απόφαση ΣτΕ Ολ 1972/2012 για τη συνταγματικότητα του ΕΕΤΗΔΕ / Ανδρέας
Τσουρουφλής. - 2012
Περιέχεται στο: Συνήγορος, 2012, τ. 16, τεύχ. 92, σελ. 40-43
51
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Φορτσάκης, Θεόδωρος Π.
Η φορολογική διαφάνεια / Θεόδωρος Π. Φορτσάκης. - 2011
Περιέχεται στο: Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου, 2011, τ. 4, τεύχ. 12, σελ.
1091-1094
Φράστανλης, Στέργιος Γ.
Ευθύνη διοικητών από παρέλκυση πτώχευσης στην κεφαλαιουχική εταιρία /
Στέργιος Γ. Φράνσταλης. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2012, τ. ΞΓ, τεύχ. 2, σελ.
306-328
Χοτούρας, Δημήτριος
Φυσικές καταστροφές και μετακινήσεις πληθυσμών : μια νέα πρόκληση για την
ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική : συγκριτικές παρατηρήσεις / Δημήτριος
Χοτούρας. - 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση Μεταναστευτικού Δικαίου, τ. 2012, τεύχ. 1, σελ. 2132
52
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Δετσαρίδης, Χρήστος Παν.
Η προστασία της ελευθερίας ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων
ειδησεογραφικών περιεχομένου μέσω του διαδικτύου : η αποστολή ενημερωτικής
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (newsletter) με αμιγώς ειδησεογραφικό περιεχόμενο ως
"μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία" (spam) κατά τις διατάξεις του άρθρου ΙΙ του ν.
3741/2006 / Χρήστος Παν. Δετσαρίδης, Αθανάσιος Β. Τσιρωνάς
Περιέχεται στο: Αρχείο Νομολογίας, 2012, τ. ΞΓ, τεύχ. 2, σελ. 101-114
Διαμαντόπουλος, Γεώργιος Ν.
Αγωγή "κακοδικίας" εις βάρος συμβολαιογράφου / Γεωργίου Ν. Διαμαντόπουλου
Περιέχεται στο: Ελληνική Δικαιοσύνη, 2012, τ. 53, τεύχ. 4, σελ. 932-941
Διαμαντόπουλος, Γεώργιος Ν.
Σύσταση με διαθήκη δουλείας υπό αναβλητική αίρεση / Γεώργιος Ν.
Διαμαντόπουλος
Περιέχεται στο: Αρχείο Νομολογίας, 2011, τ. ΞΒ, τεύχ. 2, σελ. 103-107
Εισαγγελία Αρείου Πάγου
Διενέργεια DNA ΓνωμΕισΑΠ 15/2011 / Εισαγγελία Αρείου Πάγου
Γνωμ. 15/ / 2011
Περιέχεται στο: Ποινική Δικαιοσύνη, 2011, τ. 14, τεύχ. 12, σελ. 1299-1302
Κλαμαρής, Νικόλαος Καν.
Υποχρεωτική η κατάθεση "ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου" για τη νόμιμη
συμμετοχή στη διαδικασία πλειστηριασμού/πλειοδοσίας εκείνου που υπερθεματίζει για
λογαριασμό τρίτου / Νικολάου Καν. Κλαμαρή
Περιέχεται στο: Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, τ. 2012, τεύχ. 2, σελ. 158162
53
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Εφαρμογή των νόμων 3833/2010, 3986/2010, 4002/2011 και 4024/2011 στους
ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς / Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Γ τμήμα)
Γνωμ. 214/ / 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου, 2012, τ. 71, τεύχ. 15, σελ. 10251033
Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.
Υιοθεσία τέκνου του συζύγου που αποκτήθηκε με παρένθετη κύηση /
Κωνσταντίνος Δ. Παναγόπουλος
Περιέχεται στο: Αρχείο Νομολογίας, 2012, τ. ΞΓ, τεύχ. 1, σελ. 1-4
Ρόκας, Ιωάννης Κ.
Υπαγωγή ασφαλιστικής εταιρίας σε ασφαλιστική εκκαθάριση και χαρακτηρισμός της
ελεύθερης περιουσίας της ως ασφαλιστικής τοποθέτησης (άρθρο 9 παρ. 1 ΝΔ
400/1970) / Ιωάννη Ρόκα
Περιέχεται στο: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2012, τ. 18, τεύχ. 5 σελ. 436441
54
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
γ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Αποδοχές υπαλλήλων προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και εργασιακής
εφεδρείας και κοινοποίηση διατάξεων της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 16ης
Δεκεμβρίου 2011 (ΦΕΚ 262Α). Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών επί των
αποδοχών της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας / Γενικό Λογιστήριο Κράτους
Εγκ. οικ. 2/2725/0022/ / 10-1-2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2012, τ. ΝΔ, τεύχ.
2, σελ. 225-227
Ελλάδα. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Διευκρινίσεις για τον νέο εταιρικό τύπο : "ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία" /
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Εγκ. Κ2-4113/ / 8-6-2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1494, σελ.
993-999
Ελλάδα. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011 περί κατάργησης κενών
θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και εργασιακής εφεδρείας / Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Εγκ. ΔΙΠΙΔΔ/Β 10 Ε.Ε./2/οικ 22225/ / 8-11-2011
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2012, τ. ΝΔ, τεύχ.
2, σελ. 217-225
55
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ελλάδα. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Περί αυτοδίκαιης απόλυσης-Προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας-Εργασιακής
εφεδρείας / Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Εγκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/754/οικ.21502/ / 31.10.2011
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2012, τ. ΝΔ, τεύχ.
2, σελ. 213-217
Ελλάδα. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ρυθμίσεις για την άδεια άνευ αποδοχών και την μείωση των ωρών εργασίας /
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Εγκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/683 οικ. 15718/ / 5-8-2011
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1607, σελ.
1048-1049
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Διευκρινίσεις για την έννοια του μόνιμου κατοίκου / Υπουργείο Οικονομικών
Εγκ. 1142/ / 31-5-2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1493, σελ.
979-982
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Ακύρωση θεωρημένων αχρησιμοποίητων φορολογικών στοιχείων / Υπουργείο
Οικονομικών
Εγκ. 1114/ / 4-5-2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1491, σελ.
839-840
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Απαλλαγή από τέλος ακινήτων της μεταλλειοκτησίας / Υπουργείο Οικονομικών
Εγκ. 1205/ / 29-9-2011
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1491, σελ.
837
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Αυτοψία σε δήλωση έναρξης-μεταβολής εργασιών / Υπουργείο Οικονομικών
Εγκ. 1154/ / 19-7-2011
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1491, σελ.
840-841
56
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Διακοπή εργασιών σε επιτηδευματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές / Υπουργείο
Οικονομικών
Εγκ. 1181/ / 12-9-2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1498, σελ.
1358-1359
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Διευκρινίσεις για τις τελευταίες τροποποιήσεις στον Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας / Υπουργείο Οικονομικών
Εγκ. 1129/ / 28-5-2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1491, σελ.
817-821
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Ειδικός φόρος ακινήτων σε εταιρείες με ακίνητα από ναυτιλιακό συνάλλαγμα /
Υπουργείο Οικονομικών
Εγκ. 1113/ / 4-5-2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1491, σελ.
836-837
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Εκτελεστότητα πίνακα κατάταξης δανειστών σε ΚΕΔΕ / Υπουργείο Οικονομικών
Εγκ. 1120/ / 14-5-2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1491, σελ.
837-839
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Επεξεργασία εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ 2011 / Υπουργείο Οικονομικών
Εγκ. 1173/ / 16-8-2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1497, σελ.
1263-1265
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Η βεβαίωση και είσπραξη ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων /
Υπουργείο Οικονομικών
Εγκ. ΔΙ3ΦΜΑΠ 1117493/ / 23-8-2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1497, σελ.
1261-1262
57
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Η επιστροφή φόρου βάσει οριστικού τίτλου, με την υποβολή εγγυητικής επιστολής :
το άρθρο 326, παρ. 5 Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α/11.4.2012) για τη βελτίωση
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και άλλα θέματα / Υπουργείο Οικονομικών
Εγκ. 1175/ / 10-8-2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1497, σελ.
1262 και 1286
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Η συμπλήρωση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 /
Υπουργείο Οικονομικών
Εγκ. 1125/ / 21-5-2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1491, σελ.
83-834
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Η τρίμηνη προθεσμία για την υπουργική απόφαση σε μέτρα διασφάλισης των
συμφερόντων του Δημοσίου / Υπουργείο Οικονομικών
Εγκ. 1130/ / 28-5-2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1491, σελ.
835-836
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Οδηγίες για τη διεκπεραίωση υποθέσεων σε καταργημένα τμήματα Δ.Ο.Υ. /
Υπουργείο Οικονομικών
Εγκ. 1167/ / 23-7-2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1498, σελ.
1366-1371
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Οδηγίες για τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα / Υπουργείο Οικονομικών
Εγκ. 1126/ / 22-5-2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1491, σελ.
842-843
58
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών από φόρο μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών /
Υπουργείο Οικονομικών
Εγκ. 1111/ / 3-5-2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1491, σελ.
834
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών
Ρυθμίσεις για την είσπραξη οφειλών και το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
: κοινοποίηση άρθρου 3 παρ. 1-4 Ν. 4038/2012 και του άρθρου 26 παρ. 9 Ν.
1882/1990 / Υπουργείο Οικονομικών
Εγκ. 1170/ / 10-8-2012
Περιέχεται στο: Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 66, τεύχ. 1497, σελ.
1258-1260
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Α) Υπολογισμός εισφορών για αναγνώριση χρόνων ασφάλισης με εξαγορά βάσει του
Η.Α.Ε. της 31/12/2011 Β) Διευκρινίσεις θεμάτων που έχουν ανακύψει από τις
αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων / Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εγκ. 40/ / 16-5-2012
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1606, σελ.
968-969
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Δεν μεταβάλλεται το ποσόν του παραπληγικού επιδόματος και το ανώτατο ποσό
που χορηγείται ως επίδομα απολύτου αναπηρίας / Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εγκ. 37/ / 3-5-2012
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1610, σελ.
1213
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες
αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2012 / Ίδρυμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εγκ. 11/ / 6-2-2012
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1604, σελ.
768-771
59
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 6 του Ν. 4051/12, σχετικά με την από
1/1/2012 περικοπή των συντάξεων / Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εγκ. 34/ / 24-4-2012
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1604, σελ.
776-778
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 2 του Ν. 4024/2011, σχετικά με την από
1.11.2011 περικοπή των συντάξεων, μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων / Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εγκ. 86/ / 2011
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2012, τ. ΝΔ, τεύχ.
2, σελ. 258-260
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 4 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012,
με τις οποίες προβλέπεται αλλαγή : α) στον τρόπο υπολογισμού της προσαύξησης λόγω
απόλυτης αναπηρίας που χορηγείται σε τυφλούς συνταξιούχους λόγω γήρατος,
ασφαλισμένους μετά την 1-1-1993, β) στο ποσοστό αναπηρίας των αμφοτεροπλεύρως
ορφανών τέκνων, γ) στις προϋποθέσεις χορήγησης του εξωϊδρυματικού επιδόματος σε
περιπτώσεις ακρωτηριασμού / Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εγκ. 44/ / 29-5-2012
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1610, σελ.
1213-1214
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Νέα ποσοστά πρόσθετη επιβάρυνσης εισφορών για παραβάσεις που αφορούν
εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. / Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εγκ. 56/ / 2-8-2012
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1610, σελ.
1215-1216
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Νέες κατηγορίες συνταξιούχων που εξαιρούνται από τις προβλεπόμενες από το
άρθρο 2 του Ν. 4024/11 μειώσεις των συντάξεων / Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εγκ. 36/ / 30-4-2012
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1604, σελ.
778-779
60
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 1/1/1993.
Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 8 του Ν. 3863/10 / Ίδρυμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
Εγκ. 45/ / 29-5-2012
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1606, σελ.
969-970
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων : τροποποίηση των διατάξεων
της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 : κοινοποίηση της παρ. 2α του
άρθρου 37 του Ν. 3996/2011 / Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εγκ. 62/ / 2011
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2012, τ. ΝΔ, τεύχ.
2, σελ. 257
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων από 1.8.2011 / Ίδρυμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εγκ. 47/ / 2011
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2012, τ. ΝΔ, τεύχ.
2, σελ. 256-257
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Παροχή οδηγιών σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές των μισθοδοτούμενων με
το νέο μισθολόγιο υπαλλήλων (Ν. 4024/2011) / Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εγκ. 29/ / 2012
Περιέχεται στο: Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2012, τ. ΝΔ, τεύχ.
2, σελ. 234-238
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Προσδιορισμός του ποσού της προσαύξησης στη σύνταξη για σύζυγο, καθώς και
του ποσού της σύνταξης για τον υπολογισμό των περιορισμών σε περιπτώσεις
εργαζομένων συνταξιούχων / Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εγκ. 55/ / 2-8-2012
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1611, σελ.
1264-1265
61
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Συνυπολογισμός πλασματικών χρόνων ανεργίας-ασθενείας, κύησης και λοχείας και
αναπηρίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος / Ίδρυμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εγκ. 4/ / 17-1-2012
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1604, σελ.
764-766
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τροποποίηση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης διαζευγμένων, σε περίπτωση
θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΕΤΕΑΜ / Ίδρυμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
Εγκ. 53/ / 24-7-2012
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1611, σελ.
1261-1264
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από
1/1/2012 / Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εγκ. 38/ / 11-5-2012
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1606, σελ.
959-962
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Χρονικές προϋποθέσεις για ασφαλιστική ικανότητα / Ίδρυμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
Εγκ. 30/ / 6-4-2012
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1604, σελ. 773
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση χρόνου άσκησης επαγγέλματος
προ εγγραφής στα μητρώα ασφαλισμένων των πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ /
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Εγκ. 2/ / 17-1-2012
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1604, σελ.
787-788
62
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και προσωρινή αναπηρική
σύνταξη χωρίς διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας / Οργανισμός Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελματιών
Εγκ. 21/ / 17-4-2012
Περιέχεται στο: Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2012, τ. 68, τεύχ. 1611, σελ.
1265-1266
63
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
IV. ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΡ. 7-8
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012
1. Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159Α 10-8-2012)
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες
διατάξεις.
2. Ν.4077/2012 (ΦΕΚ 168Α 31-8-2012)
Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του ν. 4055/2012 και άλλες
διατάξεις. Με το άρθρο 1 παρ. α΄ οι διατάξεις των άρθρων 1 (Νομικά πρόσωπα), 4
(Διαθήκη), 5 (Κληρονομητήριο), 17 και 20 (Υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας) του Ν.
4055/2012 (δίκαιη δίκη) ισχύουν από 1-3-2013 και η διάταξη του άρθρου 8
(ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων, αναβολή συζήτησης λόγω απεργίας) από 16-92012.
3. Π.Δ. 95/2012 (ΦΕΚ 153Α 24-7-2012)
Τροποποίηση του π.δ. 376/1997 «Κανονισμός Λειτουργίας του Αρείου Πάγου
(Α΄ 246)», όπως ισχύει.
4. Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160Α 10-8-2012)
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά
και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141).
5. Σύμβαση Siemens Αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27.8.2012 (ΦΕΚ
164Α 27-8-2012). Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας
«SIEMENS», σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που παρείχε στον Υπουργό
Οικονομικών η διάταξη της παραγράφου 2, του άρθρου 324, του ν. 4072/2012.
6. Απόφαση Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Αριθ. 9959/1-8-2012
(ΦΕΚ 157Α 8-8-2012). Αντικείμενο, διαδικασία ελέγχου, οργάνωση και λειτουργία της
Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 21 του Ν. 3032/2002. (Αφορά την Επιτροπή Ελέγχου
των οικονομικών πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών).
6. Απόφαση Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Αριθ. 9959/1-8-2012
(ΦΕΚ 157Α 8-8-2012). Αντικείμενο, διαδικασία ελέγχου, οργάνωση και λειτουργία της
Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 21 του Ν. 3032/2002. (Αφορά την Επιτροπή Ελέγχου
των οικονομικών πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών).
64
ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
7. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 67506/8-8-2012 (ΦΕΚ 2333Β 17-8-2012)
των
Υπουργών
Οικον.-Δικαιοσ.
Διαφάνειας
και
Ανθρωπ.
Δικαιωμάτων.
Α.
Καθορισμός αποζημίωσης των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του
συστήματος παροχής νομικής
βοήθειας
και Β. Καθορισμός της διαδικασίας
εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των
δικηγόρων
υπηρεσίας,
συμβολαιογράφων,
δικαστικών
επιμελητών
και
άλλων
προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας.
8. Απόφαση Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου Κράτους Αριθμ. 178/156-2012 (ΦΕΚ 2026Β 20-6-2012). Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου μη
εισαγωγής στο ακροατήριο των υποθέσεων επί των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις
σε συμβούλιο κατά τη διαδικασία των άρθρων 34 Α και Β του π.δ. 18/89 και του
άρθρου 126 Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας από τη διάδικο Αρχή, εφόσον η
νομική της υπηρεσία διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (άρθρο 65 του
Ν. 4055/2012, Α΄ 51).
9. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου
και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) Αριθ. 549/09/18-7-2012 (ΦΕΚ 2188Β
24-7-2012).
Τροποποίηση
της
υπ’
αριθμ.
168/3α/17.7.2003
απόφασης
του
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος
(ΦΕΚ 1042/Β΄/28.7.2003), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ΄
αριθμ. 393/08/23.10.2006 απόφασή του (ΦΕΚ 1743/Β΄/30.11.2006) σχετικά με το
περιεχόμενο και τη διάρθρωση του κτηματολογικού φύλλου και τη διαμόρφωση και
τήρηση του Κτηματολογικού Βιβλίου.
10. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 1162/16-7-2012 (ΦΕΚ 2202Β 26-7-2012) του
Υφυπουργού Οικονομικών. Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της
δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2012. (Η
προθεσμία παρατείνεται έως και την 30 Νοεμβρίου 2012).
11. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 1161/16-7-2012 (ΦΕΚ 2202Β 26-7-2012) του
Υφυπουργού Οικονομικών. Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία
υποχρεούνται να υποβάλλουν
τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν
ότι
φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, και
ορίζονται στην ΠΟΛ.1145/31.05.2012 Α.Υ.Ο., για το οικονομικό έτος 2012. (Η
προθεσμία παρατείνεται έως και την 30 Νοεμβρίου 2012).
12. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 70280/2-8-2012 (ΦΕΚ 2349Β 23-8-2012) του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάν. και Ανθρωπ. Δικαιωμάτων. Τρόπος διενέργειας
διαγωνισμού Συμβολαιογράφων.
65
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
13. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 4000/2/14-ιθ΄/10-8-2012 (ΦΕΚ 2377Β
27-8-2012) των Υπουργών Οικον.-Εσωτ.-Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη. Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους
υπηκόους τρίτης χώρας που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής, στην Ελλάδα
(αρθρ. 73 ν. 3386/2005).
14. Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της
Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση 46/27.7.2012, Θέμα 1) (ΦΕΚ 2208Β 27-72012). Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία
«Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Τ.Ε.», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και
διορισμός ειδικού εκκαθαριστή.
15. Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Αριθμ. 6519/31-7-2012
(ΦΕΚ 2230Β 31-7-2012). Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών
2011 που αφορούν στο Νόμιμο Πληθυσμό (δημότες) της Χώρας.
ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΡ. 9-10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
1. Ν.4079/2012 (ΦΕΚ 180Α 20-9-2012)
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων
κεφαλαιουχικής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και
θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα» και
άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο περίπ. Β
παρ. 2, η προθεσμία άσκησης των φορολογικών και τελωνειακών προσφυγών
ορίζεται σε 30 ημέρες για πράξεις που εκδίδονται ή για παραλείψεις μετά την έναρξη
ισχύος του ανωτέρω νόμου (20-9-2012).
2. Ν.4084/2012 (ΦΕΚ 190Α 8-10-2012)
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων
συμβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης
παράνομα διαμενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών» και άλλες
διατάξεις.
3. Ν.4086/2012 (ΦΕΚ 195Α 12-10-2012)
Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
66
ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
«Καταβολή της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους
διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί
αντιπρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής
γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.
1892/1990 (Α΄101)» και λοιπές διατάξεις.
4. Π.Δ. 104/2012 (ΦΕΚ 172Α 5-9-2012)
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη.
5. Π.Δ. 110/2012 (ΦΕΚ 193Α 10-10-2012)
Συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της Χώρας.
6. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 175Α 7-9-2012)
Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ,
ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς,
Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου,
Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου
11 του ν. 3631/2008 (Α΄6).
7. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 45605/11-9-2012 (ΦΕΚ 2622Β 25-92012) των Υπουργών Οικονομικών-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής. Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 24
του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209). (Αφορά τα δικαιολογητικά για την ρύθμιση
αυθαιρέτων- παράταση υποβολής έως και 31-1-2013).
8. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. ΠΟΛ. 1185/19-9-2012 (ΦΕΚ 2584Β 25-92012) του Υφυπουργού Οικονομικών. Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών
καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ. 1 και 6) του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992)
για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2011. (Παράταση χρόνου υποβολής έως
30-11-2012).
9. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 85485/18-9-2012 (ΦΕΚ 2693Β 4-102012) των Υπουργών Οικονομικών-Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Καθορισμός παραβόλων διαμεσολάβησης.
10. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20-9-2012 (ΦΕΚ
2552Β 20-9-2012) του Υπουργού Οικονομικών. Αναστολή λειτουργίας ορισμένων
Δ.Ο.Υ.
67
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΡ. 11
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012
1. Ν.4090/2012 (ΦΕΚ 218Α 8-11-2012)
Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Δημοκρατίας της Κροατίας, σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της
Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Τελικής Πράξης αυτής.
2. Ν.4092/2012 (ΦΕΚ 220Α 8-11-2012)
Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου
3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012-2015» (Α’152), όπως ισχύει» (Α’174), της από 7 Σεπτεμβρίου
2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού
Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό
Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας,
Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς
και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’6), (Α’175)» και άλλες διατάξεις.
Με το άρθρο τρίτο ρυθμίζονται θέματα αξιοποίησης της ακίνητης δημόσιας
περιουσίας με την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3986/2011, ενώ με το άρθρο
τέταρτο τροποποιούνται διατάξεις του π.δ. 237/1986 (Επικουρικό Κεφάλαιο).
3. Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α 12-11-2012)
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Αναφέρεται σε συνταξιοδοτικές
διατάξεις του δημοσίου, σε μισθολογικές διατάξεις του δημοσίου τομέα (ειδικά
μισθολόγια κλπ) σε θέματα διαθεσιμότητας υπαλλήλων στο δημόσιο, σε μειώσεις
συντάξεων και εφάπαξ βοηθημάτων, αύξηση ορίων ηλικίας, συνταξιοδότησης,
αποζημίωση απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων κλπ. Καταργείται ο Κώδικας Βιβλίων
και Στοιχείων (π.δ. 186/1992) και αντικαθίσταται από τον Κώδικα Φορολογικής
Απεικόνισης Συναλλαγών (ισχύς από 1-1-2013). Για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις οι
αμοιβές καθορίζονται με ελεύθερη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Η παρ. ΙΓ
περιλαμβάνει ρυθμίσεις Υπ. Δικαιοσύνης όπως τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα
(μετατροπή ποινών) δικαστικό ένσημο, παράσταση στα συμβόλαια, αμοιβές
εμμίσθων (άρθρο 92Α Κώδικα Δικηγόρων), τροποποιήσεις Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας κλπ.
68
ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
4. Π.Δ. 116/2012 (ΦΕΚ 201Α 19-10-2012)
Τροποποίηση π.δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε
αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου
επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του
Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες
τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/
13.12.2005).
5. Π.Δ. 122/2012 (ΦΕΚ 215Α 5-11-2012)
Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
6. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 211Α 31-10-2012)
Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος
έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’ 249)».
7. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 224Α 12-11-2012)
Επιμέρους ρυθμίσεις επί των επειγόντων μέτρων εφαρμογής του ν. 4026/2012
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.
8. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 229Α 19-11-2012)
Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012.
Ρυθμίζονται θέματα συνταξιοδότησης υπαλλήλων Βουλής, Ενεργειακών Επιθεωρητών
και Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Με το άρθρο 12 τροποποιούνται διατάξεις
του Κώδικα Δικηγόρων, άρθρο 94 παρ. 1-αποζημίωση απόλυσης των επί παγία
αμοιβή δικηγόρων, άρθρο 92 παρ. 2-καθορισμός της πάγιας περιοδικής αμοιβής με
ελεύθερη συμφωνία δικηγόρου και εντολέα.
9 Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 43047/11-9-2012 (ΦΕΚ 2830Β 22-102012) των Υπουργών Οικονομικών-Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Καθορισμός παραβόλου δικαστικής μεσολάβησης.
ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΡ. 12
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
1. Ν.4096/2012 (ΦΕΚ 232Α 23-11-2012)
Κύρωση της Τροποποίησης του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Σύμβασης για
την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, όπως υιοθετήθηκε
κατά τη συνάντηση των κρατών-μερών στην ανωτέρω Σύμβαση, στις 22.5.1995 και
εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 22.12.1995
69
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
(A/RES/50/202/23.2.1996).
2. Ν.4097/2012 (ΦΕΚ 235Α 3-12-2012)
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την
άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας-Εναρμόνιση της νομοθεσίας με
την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3. Π.Δ. 135/2012 (ΦΕΚ 245Α 18-12-2012)
Κατάργηση του υπ’ αριθμ. 61/2009 Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο
«Απόσπαση της περιφέρειας του Δήμου Κερατσινίου από το Έμμισθο
Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς και υπαγωγής του στο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο
Νίκαιας».
4. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 228Α 18-11-2012)
Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις.
5. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237Α 5-12-2012)
Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις. Με το άρθρο 13 ρυθμίζονται
θέματα Ενεργειακών Επιθεωρητών, το άρθρο 14 θέματα αυθαιρέτων, και η παρ. 16
του άρθρου 16 αναφέρεται στο δικαστικό ένσημο.
6. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240Α 12-12-2012)
Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής,
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με
τίτλο
«Κύρια
Σύμβαση
Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης»,
της
Σύμβασης
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων»,
παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες
διατάξεις.
Με την παρ. 3 του άρθρ. 6 τροποποιούνται διατάξεις του αρ. 8 παρ. 2 του
κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» και ορίζεται το κατώτατο όριο μετοχικού
70
ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
κεφαλαίου α.ε. στο ποσό των 24.000 €, καθώς και του αρ. 4 παρ. 1 του ν.
3190/1955 για ΕΠΕ όπου ορίζεται ότι το κεφάλαιο της εταιρείας δεν μπορεί να είναι
κατώτερο των 2.400 Ευρώ.
7. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 246Α 18-12-2012)
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών ΕΣΠΑ, την εφαρμογή
του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Το άρθρο 5 αναφέρεται στην αναστολή των
πλειστηριασμών (παράταση έως 31-12-2013). Με το άρθρο 6 παρατείνεται η
προθεσμία της παρ. 4 του άρθρ. 17 Ν. 3853/2010 έως 31-12-2013 (δικαίωμα και
αποτελέσματα καταγγελίας εμπορικής μίσθωσης σύμφωνα με άρθρο 43 του π.δ.
34/1995).
8. Απόφαση Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Αριθ. 14952/Διεκ.
10124/10-12-2012
(ΦΕΚ 247Α 18-12-2012). Τροποποίηση
διατάξεων
του
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄).
9. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 2/67227/022/30-10-2012 (ΦΕΚ 3067Β
20-11-2012) των Υπουργών Οικονομικών-Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Συμπλήρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό
αμοιβής ασκούμενων δικηγόρων.
10. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. ΠΟΛ. 1212/23-11-2012 (ΦΕΚ 3338Β 14-122012) του Υφυπουργού Οικονομικών. Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών
οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ.
71
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
C
Chainoglou, K. ................................................................................................................................................. 6
D
Deutscher Automobil Allgemeiner–Club ...........................................................................................23
G
Gerontas, Angelos S. .................................................................................................................................. 6
Giannakopoulos, Themistoklis K.............................................................................................................. 8
H
Hegel, Georg ................................................................................................................................................... 1
Humbert, Michel .......................................................................................................................................... 2
K
Katsoulis, S. .................................................................................................................................................... 6
N
Naskou-Perraki, P. ....................................................................................................................................... 6
P
Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers............................................................23
Plevris, Athanasios .................................................................................................................................... 15
R
Rechtsanwaltskammer Muenchen .......................................................................................................23
S
Strobel, Karl .................................................................................................................................................. 3
V
Vagias, M. ........................................................................................................................................................ 6
Velissaropoulos-Karakostas, Julie.................................................................................................... 2, 3
Α
Αγγελόπουλος, Ευάγγελος Δ................................................................................................................... 41
Αδάμ-Κόλλια, Άννα...................................................................................................................................... 18
Αθανασά, Χριστίνα Αθ. ..............................................................................................................................29
Αθανασάς, Αθανάσιος Ι. ...........................................................................................................................29
Αθανασάς, Ιωάννης Αθ. ...........................................................................................................................29
Ακριβοπούλου, Χριστίνα Μ. ..................................................................................................................... 41
Αλεξάκης, Ιωάννης .................................................................................................................................... 32
72
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
Αλεξανδρίδου, Ελίζα Δ. ............................................................................................................................. 41
Αλεξόπουλος, Κίμων Π. ........................................................................................................................... 20
Αλεπάκος, Κωνσταντίνος Α. .................................................................................................................... 41
Αλισιώτη, Σοφία .......................................................................................................................................... 32
Αμπατζής, Γεώργιος .................................................................................................................................. 41
Αναστασόπουλος, Δημήτριος Χρ. .......................................................................................................... 42
Ανδρουλάκης, Νικόλαος Κ. ....................................................................................................................... 13
Αντωνόπουλος, Βασίλης Γ....................................................................................................................... 25
Αργυρίου, Δημήτριος Β. .......................................................................................................................... 23
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Νομικών. Τομέας Ποινικών και
Εγκληματολογικών Επιστημών ............................................................................................................. 2
Ασημακοπούλου, Έλλη Ε. ......................................................................................................................... 42
Β
Βάγιας, Μ. ....................................................................................................................................................... 6
Βαθρακοκοίλης, Βασίλης Αντ................................................................................................................... 31
Βασιλακάκης, Ευάγγελος Ν. ................................................................................................................... 20
Βασιλείου, Δημήτριος Κ. ........................................................................................................................... 42
Βασιλόγιαννης, Φίλιππος Κ. ................................................................................................................ 2, 38
Βαφειάδου, Παναγιώτα Β. ........................................................................................................................ 23
Βελεγράκης, Μανόλης ............................................................................................................................... 23
Βελισσαροπούλου-Καράκωστα, Ιουλία Π. ........................................................................................ 2, 3
Βέλλας, Πέτρος Ι. ..................................................................................................................................... 23
Βερβενιώτη, Χριστίνα Χ. .......................................................................................................................... 33
Βερβενιώτης, Χαρίλαος Π....................................................................................................................... 33
Βογιατζή, Ιφιγένεια.................................................................................................................................... 39
Γ
Γαλατά, Παρασκευή-Βίβιαν ...................................................................................................................... 17
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ............................................................................................................. 55
Γέροντας, Άγγελος Σ. .................................................................................................................................. 6
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ. ...................................................................................................................... 21
Γεωργιάδου, Μαρία ............................................................................................................................. 10, 23
Γεωργιακάκη, Εμμανουέλα Ε. ................................................................................................................ 36
Γεωργίου, Κυριάκος Δημ.......................................................................................................................... 22
Γιακουμής, Διονύσης Στ. ......................................................................................................................... 33
Γιακουμής, Σταμάτης .................................................................................................................................... 1
Γιαλούρης, Δημήτρης Γ. ........................................................................................................................... 42
Γιαννακόπουλος, Θεμιστοκλής Κ.............................................................................................................. 8
Γιαννοπούλου, Ζωή .................................................................................................................................... 25
Γιαρένη, Ιωάννα Αρ.................................................................................................................................... 10
Γιόκαρης, Άγγελος Σ.................................................................................................................................... 7
Γκέοργκ, Χέγκελ ............................................................................................................................................. 1
73
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Γκολογκίνα-Οικονόμου, Ελένη ................................................................................................................30
Γκούτος, Χαρίλαος Γ. .................................................................................................................................42
Γουσέτη, Ιωάννα Ι...................................................................................................................................... 16
Γράβαρης, Ιωάννης Β. ...............................................................................................................................42
Γραμματικάκη-Αλεξίου, Α.........................................................................................................................20
Δ
Δαβερώνας, Παντελής Εμμ. ................................................................................................................... 17
Δαγτόγλου, Π. Δ. (Πρόδρομος Δ.) ......................................................................................................... 9
Δέγλερης, Παναγιώτης Εμμ. ...................................................................................................................38
Δεληγιάννη-Δημητράκου, Χριστίνα .......................................................................................................43
Δεσπότης, Γιώργος .................................................................................................................................... 17
Δετσαρίδης, Χρήστος Παν. .............................................................................................................. 43, 53
Δήμος Ροδίων ................................................................................................................................................. 7
Δήμος Ροδίων Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης ................................................................................... 4
Διαμαντόπουλος, Γεώργιος Ν.................................................................................................................53
Διεθνές Ινστιτούτο για την Ενοποίηση του Ιδιωτικού Δικαίου ..................................................20
Δικαίος, Ελευθέριος Π. ............................................................................................................................43
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ........................................................................................................ 1, 20
Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας .............................................................................................................28
Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών............................................................................................................... 6
Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου .............................................................................................................. 4, 7
Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδος ............................................................................................................. 5
Δουβίτσας, Περικλής.................................................................................................................................23
Δρυλλεράκης, Ιωάννης Κ. ........................................................................................................................43
Ε
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ......................................................................43
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ............................................................... 3, 4, 39
Εισαγγελία Αρείου Πάγου .........................................................................................................................53
Ελευθεριάδης, Νικόλαος Ι. ......................................................................................................................26
Ελλάδα. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ........................................55
Ελλάδα. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ..55, 56
Ελλάδα. Υπουργείο Εξωτερικών........................................................................................................ 4, 12
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών .............................................................................56
Ελλάδα. Υπουργείο Οικονομικών ................................................................................... 56, 57, 58, 59
Εμπέογλου, Αβραάμ Ε. ................................................................................................................................ 11
Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ...........................................................................................................28
Εταιρία Φίλων Παν. Κανελλόπουλου ....................................................................................................... 3
Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet .............................................................................................................. 11
Ευστρατίου, Παύλος-Μιχαήλ Ε. .............................................................................................................. 9
74
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
Ζ
Ζαγούρα, Πάρη ............................................................................................................................................. 16
Ζαραφωνίτου, Χριστίνα Μ. ....................................................................................................................... 16
Ζαφειροπούλου, Δήμητρα ........................................................................................................................ 17
Ζευγώλης, Νικόλαος Εμμ............................................................................................................................ 8
Ζησιάδης, Βασίλειος Ι. ............................................................................................................................... 14
Ζιούβας, Δημήτρης Λ................................................................................................................................. 15
Ζώης, Ιωάννης Ευαγ.................................................................................................................................. 13
Θ
Θεοδόσης, Γεώργιος ................................................................................................................................. 26
Θεοδωροπούλου, Φωτεινή-Παρασκευή Α. ................................................................................. 23, 43
Ι
Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη & Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη ... 3,
4, 5, 6, 7, 12, 20, 23, 25, 39
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων .................................................................................. 59, 60, 61, 62
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος .............................................................................. 39
Κ
Καζιάνη, Θεοδώρα Σπ. ............................................................................................................................. 27
Καλαβρός, Αλέξανδρος Γ.-Ε .................................................................................................................... 21
Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ. .................................................................................................................... 33
Καλαμπούκα-Γιαννοπούλου, Πόπη .......................................................................................................... 2
Καλογριδάκης, Ιωάννης Χαριτ. .................................................................................................................. 1
Καραβοκύρης, Αντώνης Γεωρ. .............................................................................................................. 19
Καραγιαννόπουλος, Άλκης Β. ................................................................................................................... 13
Καραγκουνίδης, Απόστολος..................................................................................................................... 27
Καράκωστας, Ιωάννης Κ. ......................................................................................................................... 38
Καραντάνα, Αναστασία .............................................................................................................................. 23
Καρατζά, Λίλα Χ. ........................................................................................................................................ 36
Καρατζάς, Χρήστος ..................................................................................................................................... 17
Κατηφόρης, Νικόλαος Μ. ................................................................................................................. 33, 44
Κατρούγκαλος, Γιώργος Σ.-Π. ............................................................................................................... 44
Κατσούλης, Σ. ................................................................................................................................................ 6
Κιάντου-Παμπούκη, Αλίκη....................................................................................................................... 30
Κλαμαρής, Νικόλαος Κ. .............................................................................................................. 31, 32, 53
Κλάππας, Ηλίας Ι. ...................................................................................................................................... 44
Κόκκινος, Αθανάσιος-Μιλτιάδης Β. ....................................................................................................... 14
Κονιδάρης, Ιωάννης Μ. ............................................................................................................................ 34
Κόντης, Αθανάσιος Α. ............................................................................................................................... 34
Κόντης, Γεώργιος ....................................................................................................................................... 33
Κορδή-Αντωνοπούλου, Ματίνα ...............................................................................................26, 28, 29
75
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Κορνηλάκης, Πάνος Κ. ............................................................................................................................... 21
Κοροτζής, Ιωάννης X. ...............................................................................................................................44
Κοσκοσάς, Ιωάννης Β. ................................................................................................................................. 7
Κοτσίρη, Ευαγγελίνας Λ. ............................................................................................................................44
Κοτσίρης, Λάμπρος Ευστ..................................................................................................................... 8, 44
Κουκίου, Δήμητρα........................................................................................................................................ 39
Κουκούτσης, Γεώργιος Β. .......................................................................................................................... 11
Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Έφη (Ευτυχία) .........................................................................................24
Κουράκης, Νέστωρ Ε. ......................................................................................................................... 15, 16
Κουσκουνά, Μεταξία Ι. ................................................................................................................................ 7
Κουσούλης, Στέλιος Ν. .............................................................................................................................. 31
Κουτσουλέλος, Κώστας Α. ........................................................................................................................ 31
Κρίσπης, Ηλίας Α......................................................................................................................................... 20
Κτιστάκη, Σταυρούλα Ν.............................................................................................................................44
Λ
Λαδάς, Δημήτριος Ν...................................................................................................................................45
Λαζαράτος, Πάνος Κ. .................................................................................................................................. 11
Λάλας, Δημήτριος........................................................................................................................................ 50
Λαχανάς, Αστέριος Γ. .................................................................................................................................. 9
Λεοντάρης, Μιλτιάδης Κ.................................................................................................................... 25, 27
Λιάπης, Άγγελος .......................................................................................................................................... 38
Λιάσκα, Ειρήνη Ζ. ......................................................................................................................................... 11
Μ
Μαθιουδάκης, Ιάκωβος Γ. .......................................................................................................................45
Μακρυδημήτρης, Αντώνης Π.-Σ.............................................................................................................. 9
Μάλλιου, Ασπασία Κων. .............................................................................................................................45
Μάνθος, Απόστολος Φ............................................................................................................................... 21
Μανιάτης, Αντώνιος Π..............................................................................................................................45
Μανουσάκης, Ιωάννης...............................................................................................................................24
Μαργαρίτη, Άντα.......................................................................................................................................... 36
Μαργαρίτης, Ευάγγελος Ι. ........................................................................................................................45
Μαργαρίτης, Λάμπρος Χ. ............................................................................................................ 13, 14, 16
Μαργαρίτης, Μιχαήλ Π. ............................................................................................................................36
Μαρίνος, Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ. .................................................................................................... 26, 46
Μάρκου, Αθανάσιος Δ. ..............................................................................................................................35
Μάρκου, Ιωάννης Π. ......................................................................................................................... 29, 46
Μαρμαρά, Ε. Δ. ............................................................................................................................................. 38
Μαστρογιαννοπούλου, Πασχαλίνα Ι. ....................................................................................................46
Μαυρομμάτη, Καιρού Π. .............................................................................................................................. 5
Μέλισσας, Δημήτρης Κ. ............................................................................................................................. 10
Μεντής, Γιώργος Β. .................................................................................................................................... 22
76
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
Μηλιώνης, Νικόλαος Αλ............................................................................................................................ 12
Μικρούδης, Γεώργιος Δ. ........................................................................................................................... 17
Μιχαλόπουλος, Γεώργιος Ν. .................................................................................................................. 29
Μιχελινάκης, Βαγγέλης.............................................................................................................................. 18
Μοσχάκη, Ευδοκία ....................................................................................................................................... 10
Μουζάκης, Διονύσιος Δ. .......................................................................................................................... 46
Μούζουλας, Σπήλιος Αντ. ....................................................................................................................... 28
Μουσταΐρα, Ελίνα Ν. ..................................................................................................................................... 3
Μούτου, Ελένη ............................................................................................................................................. 17
Μπακόπουλος, Ιωάννης Αγ. ................................................................................................................... 47
Μπακόπουλος, Κωστής Γ.......................................................................................................................... 16
Μπαντή-Μαρκούτη, Βικτώρια ................................................................................................................. 12
Μπεκάρης, Σπύρος.................................................................................................................................... 47
Μποτής, Γεώργιος Ι.................................................................................................................................. 39
Μωυσίδης, Βλαδίμηρος Δ. ....................................................................................................................... 35
Ν
Νάνου, Ελένη-Μαρία ................................................................................................................................. 35
Νάσκου-Περράκη, Παρούλα...................................................................................................................... 6
Νεστορίδειον Ίδρυμα Ρόδου ...................................................................................................................... 7
Νίκας, Νικόλαος Θ. ................................................................................................................................... 34
Νικολαϊδης, Χρήστος Δ. ........................................................................................................................... 47
Νικολόπουλος, Γιώργος Χρ. ................................................................................................................... 33
Νικολόπουλος, Παναγιώτης Δ. ............................................................................................................. 47
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ............................................................................................................ 54
Ξ
Ξανθούλης, Ναπολέων Εμμ. ................................................................................................................... 47
Ο
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών .............................................................. 62, 63
Ορφανίδης, Γιώργος Τσ. ......................................................................................................................... 32
Π
Παμπούκης, Κωνσταντίνος Γ. ................................................................................................. 10, 30, 31
Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. ......................................................................................................... 54
Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Φερενίκη ................................................................................................... 12
Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Νομικής Τεκμηρίωσης Κοινωνικοοικονομικών
Θεμάτων (2ο : 2011 8-9 Απριλίου : Καβάλα) .................................................................................. 2
Πανελλήνιο Συνέδριο (36ο : 2011 15-18 Σεπτεμβρίου : Λάρισα) ............................................. 28
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης.Τμήμα Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ............................................................................................... 10, 30, 31
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κέντρο Διεθνών &
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ...................................................................................................................... 11
77
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Πανταζόπουλος, Πέτρος Γ. ....................................................................................................................35
Πανταζόπουλος, Πέτρος ......................................................................................................................... 17
Πανταζόπουλος, Στέφανος Στ. ............................................................................................................ 31
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας Τομέας Εγκληματολογίας ..................................................................................................................... 16
Παντελίδου, Καλλιρόη Δ. ..........................................................................................................................47
Παπαγεωργίου, Θεόδωρος ....................................................................................................................... 9
Παπαγιάννης, Γ. Σ. ..................................................................................................................................... 36
Παπαδάκης, Χαράλαμπος Δ. ...................................................................................................................32
Παπαδόπουλος, Δημήτρης Ν..................................................................................................................36
Παπαθανασίου, Κωνσταντίνα Β. ............................................................................................................. 15
Παπαθεοδώρου, Αντώνιος Θεμ. ............................................................................................................48
Παπαθωμάς, Απόστολος ..........................................................................................................................35
Παπακωνσταντής, Μάρκος......................................................................................................................48
Παπανδρέου, Πόπη Η. ...................................................................................................................... 15, 35
Παπασιώπη-Πασιά, Ζωή .........................................................................................................................20
Παπαχαραλάμπους, Χάρης . ....................................................................................................................... 1
Παρασκευόπουλος, Νικόλαος Α. .......................................................................................................... 16
Παρασκευοπούλου, Κυριακή ....................................................................................................................47
Παυλόπουλος, Αναστάσιος Γρ. ...............................................................................................................48
Πελλένη-Παπαγεωργίου, Ανθή .............................................................................................................22
Περάκης, Ευάγγελος Εμμ. ................................................................................................ 27, 29, 43, 48
Πετρόγλου, Αθηνά ...................................................................................................................................... 48
Πετρόγλου, Παναγιώτα Αντ....................................................................................................................48
Πικραμένος, Μιχάλης Ν. ............................................................................................................................ 9
Πιτσελά, Αγγελική Γ. ................................................................................................................................... 2
Πιτσιρίκος, Ιωάννης Ε. .............................................................................................................................49
Πλαγάκος, Γεώργιος ..................................................................................................................................49
Πλεύρης, Αθανάσιος Κ. ..................................................................................................................... 15, 38
Πολυζωγόπουλος, Κωνσταντίνος Π.....................................................................................................49
Ποντίκης, Ιωάννης..................................................................................................................................... 37
Πουλάκος, Χρήστος Κ. ..............................................................................................................................49
Πουλής, Γεώργιος Α. .................................................................................................................................34
Πραβίτα, Μαρία-Ηλιάνα .............................................................................................................................. 9
Πρεβεδούρου, Ευγενία Β. ......................................................................................................................... 12
Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Πάτρα................................ 6
Πυργάκης, Δημήτριος Θ............................................................................................................................ 11
Ρ
Ράμμος, Γεώργιος Θ. ..................................................................................................................................32
Ρέππας, Παναγιώτης Θ............................................................................................................................. 18
Ρήγας, Κωνσταντίνος Ηρ. .......................................................................................................................... 21
Ριζάβα, Φωτεινή ........................................................................................................................................... 15
Ρόκας, Ιωάννης Κ................................................................................................................................ 30, 54
78
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
Ρόκας, Νικόλαος Κ. .................................................................................................................................... 25
Ρώσσης, Γιώργος Μ. .................................................................................................................................. 49
Σ
Σαϊτάκης, Κίμωνας Κ. ................................................................................................................................ 50
Σακελλαροπούλος, Θεοδώρος ............................................................................................................... 50
Σακελλαροπούλου, Βιργινία..................................................................................................................... 50
Σαμαράς, Σίμος Ι. ...................................................................................................................................... 50
Σγουρινάκης, Νικόλαος ............................................................................................................................. 18
Σεβαστίδης, Χαράλαμπος Θ. ............................................................................................................ 13, 14
Σεραφείμ, Λευτέρης Σπ. ........................................................................................................................... 21
Σινανιώτη-Μαρούδη, Αριστέα ................................................................................................................ 25
Σολδάτος, Δημήτριος .................................................................................................................................. 11
Σπινέλλη, Καλλιόπη Δ. . ............................................................................................................................ 16
Σπυριδάκης, Μιχαήλ Ι.............................................................................................................................. 36
Σπυρίδωνος, Αλέξανδρος Π. ................................................................................................................. 27
Σταθόπουλος, Μιχαήλ Π......................................................................................................................... 50
Σταματόπουλος, Δημήτρης Παρ. ........................................................................................................... 19
Σταμέλος, Χαράλαμπος Δημ...................................................................................................................... 9
Στασινόπουλος, Νικόλαος Χ...................................................................................................................... 3
Στεργίου, Άγγελος Σ................................................................................................................................. 50
Στράγγας, Ιωάννης ...................................................................................................................................... 1
Στρατή, Αναστασία Γ.................................................................................................................................... 5
Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού .......................................................................................................... 12
Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ελισάβετ ...................................................................................................... 50
Συνοδινός, Χαράλαμπος ........................................................................................................................... 50
Τ
Ταγαράς, Χάρης Ν. ..................................................................................................................................... 51
Ταμπάκης, Αντώνιος Ι. ............................................................................................................................. 51
ΤΕΙ Καβάλας. Τμήμα Λογιστικής.............................................................................................................. 2
Τέλλου, Γεωργία. ......................................................................................................................................... 17
Τετριμέλη, Αννίτα-Ασπασία Μ. .............................................................................................................. 28
Τζαμτζής, Ιωάννης Ε. ................................................................................................................................ 2
Τζαννετής, Αριστομένης Β. ...................................................................................................................... 51
Τζέμος, Βασίλειος Γ. ................................................................................................................................... 11
Τότσης, Χρήστος Ν...................................................................................................................... 18, 19, 35
Τουντόπουλος, Βασίλειος Δ. ................................................................................................... 10, 30, 31
Τριανταφυλλάκης, Γεώργιος Δ. ............................................................................................................. 27
Τριάντος, Νικόλαος Τ. .............................................................................................................................. 23
Τσιρωνάς, Αθανάσιος Β............................................................................................................................ 53
Τσοτσορού, Θεοδώρα ................................................................................................................................. 51
Τσούκα, Χρυσαφώ Σπ. ................................................................................................................................. 1
Τσούμας, Βασίλειος Ιω. ............................................................................................................................ 22
79
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Τσουρουφλής, Ανδρέας ............................................................................................................................. 51
Φ
Φαραντούρης, Νικόλαος Ε. ........................................................................................................................ 11
Φλώρος, Νικόλαος Π. ................................................................................................................................28
Φορτσάκης, Θεόδωρος Π. .........................................................................................................18, 35, 52
Φράγκος, Νικόλαος ..................................................................................................................................... 26
Φράστανλης, Στέργιος Γ. ..........................................................................................................................52
Φωτόπουλος, Ιωάννης Γ........................................................................................................................... 18
Χ
Χαϊνάς, Ευάγγελος Ι................................................................................................................................... 16
Χαΐνολγου, Κ. ................................................................................................................................................. 6
Χάνος, Αντώνιος ............................................................................................................................................ 1
Χαραλαμπάκης, Αριστοτέλης Ι. ...................................................................................................... 15, 35
Χαρίτος, Γαβριήλ Ιω. ................................................................................................................................... 6
Χιωτάκης, Μιχάλης Στ..............................................................................................................................37
Χορομίδης, Κώστας Γιάν. ..........................................................................................................................39
Χορτάτος, Κωνσταντίνος Π. ...................................................................................................................... 5
Χοτούρας, Δημήτριος.................................................................................................................................52
Χριστιανός, Βασίλειος Α.............................................................................................................................. 8
Χρυσανθάκης, Χαράλαμπος Γ. ................................................................................................................ 11
Ψ
Ψούνη, Νίκη Δ. ............................................................................................................................................. 24
Ψυχομάνης, Σπύρος Δ....................................................................................................................... 26, 29
80