Περισσότερα

ΩΩΡΑΡΙΟ
06/02/15
Κεντρική Σκηνή
11.30
07/02/15
Κεντρική Σκηνή
Hotels Digital Marketing -­‐ Integration All the way (NELIOS.COM)
08/02/15
Κεντρική Σκηνή
09/02/15
Κεντρική Σκηνή
Θα ανακοινωθεί σύντομα (3DS)
Η τρισδιάστατη εκτύπωση στην υπηρεσία του Customer Loyalty, Εngagement & Ιncreased Sales, ICT Λύσεις & νέοι τρόποι εργασίας (SINGULAR -­‐ τουρισμού. Μία νέα πηγή εσόδων για τουριστικές all from your existing Wi-­‐Fi (ZOOTTLE)
VODAFONE)
επιχειρήσεις. -­‐ (MYGREECETRAVEL)
12:00
Θα ανακοινωθεί σύντομα (NORMATELECOM)
12:30
Online Travel Trends (EXPEDIA GREECE)
Social Media και τουριστικές επιχειρήσεις (MYGREECETRAVEL)
Hotels Digital Marketing -­‐ Integration All the way (NELIOS.COM)
Online Travel Trends -­‐ (EXPEDIA GREECE)
13:00
On-­‐line Booking Insights to future technology Trends (WEBHOTELIER)
Online Travel Trends (EXPEDIA GREECE)
To App on Not to App (M-­‐HOSPITALITY)
Online Marketing (HOTELBRAIN)
13:30
Οι νέες προοπτικές που παρέχει το διαδίκτυο στη διαχείριση του Ξενοδοχείου (HIT HOSPITALITY)
KEYNOTE SPEAKER : Whiphotels
KEYNOTE SPEAKER : Whiphotels
Θα ανακοινωθεί σύντομα (REVIEW PRO)
14:00
KEYNOTE SPEAKER : Maarten Plesman -­‐ Revinate
14:30
ICT Λύσεις & νέοι τρόποι εργασίας (SINGULAR -­‐ VODAFONE)
Νέες τάσεις για Το Ξενοδοχείο και οι To App on Not to App (M-­‐HOSPITALITY)
Εγκαταστάσεις του: Αδειοδοτήσεις, Φωτισμός, Η Αγορά των online κρατήσεων (Πάνελ: Βίκτωρ Αρχιτεκτονική, Graphic Design. Interior Design Μάτσας/WEBHOTELIER, HOTEL BRAIN, Δημήτρης (Πάνελ: Δημήτρης Ντόκορος, Άρης Γιαννόπουλος, Σερίφης/NELIOS -­‐ Συντονιστής: κ. Γιαννάτος)
Future of Digital Marketing in Tourism (ΕΛΛΗΝΙΚΗ Χρήστος Παπαχρήστος, Σμαρώ Στρατή-­‐
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ)
Συντονιστής: Κική Βασσάλου)
15:00
Strengthen the digital presence of your hotel with Future of Digital Marketing in Tourism (ΕΛΛΗΝΙΚΗ Οι νέες προοπτικές που παρέχει το διαδίκτυο στη high quality video (STEFICON)
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ)
διαχείριση του Ξενοδοχείου (HIT HOSPITALITY)
Future Hotel (SYSCO)
15:30
Customer Loyalty, Εngagement & Ιncreased Sales, all from your existing Wi-­‐Fi (ZOOTTLE)
Future Hotel: Τα εργαλεία και οι τεχνικές της διαχείρισης πωλήσεων (ΑΧΙΑ HOTEL MANAGEMENT)
Digital Marketing trends – their impact on your ROI (STEFICON)
16:00
Προώθηση τουρισμού μέσω smartphone (ΜΥGREECETRAVEL)
16:30
Θα ανακοινωθεί σύντομα (REVIEWPRO)
17:00
Yield Revenue Management (HOTELBRAIN)
KEYNOTE SPEAKER : Michael Kessler -­‐ Review Pro KEYNOTE SPEAKER : Maarten Plesman -­‐ Revinate
Web Hotel Management: Αυξήστε τις Direct Κρατήσεις του Ξενοδοχείου σας (NET 360)
18:30
On-­‐line Booking Insights to future technology Trends (WEBHOTELIER)
Future Hotel (SYSCO)
Θα ανακοινωθεί σύντομα (NORMATELECOM)
17:30
18:00
The Nuclear Hotel Manager (HOTELBRAIN)
Εκπαίδευση και Τουρισμός (KEYNOTE SPEAKER : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -­‐ Γεωργία Ζούνη) Εκπαίδευση και Τουρισμός (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
Θα ανακοινωθεί σύντομα (TRAVELOTOPOS)
Web Hotel Management: Αυξήστε τις Direct Κρατήσεις του Ξενοδοχείου σας (NET360)
Οι νέες προοπτικές που παρέχει το διαδίκτυο στη διαχείριση του Ξενοδοχείου (HIT HOSPITALITY)
Future Hotel: Τα εργαλεία και οι τεχνικές της διαχείρισης πωλήσεων (ΑΧΙΑ HOTEL MANAGEMENT)
Θα ανακοινωθεί σύντομα (3DS)