Δείτε εδώ τα τελικά αποτελέσματα

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α/Α
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
ΜΠΑΜΙΝΤΕΛΕ
17/2/1986
106
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
27/12/1989
106
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
28/7/1989
106
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21/4/1989
106
ΑΛΤΙΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
28/1/1988
106
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
4
ΡΑΤΖΙ
ΜΠΑΜΙΝΤΕΛΕ
3
ΟΡΦΑΝΙΔΗ
ΑΝΝΑ
5
ΤΖΙΤΖΙΛΗ
2
1
ΠΤΥΧΙΟ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ
ΟΙΚΕΙΟ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟ/ΕΝΩΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Η (ΙΑΤΡΟΙΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ
Η/Υ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙ
ΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ
Α ΑΝΕΡΓΟΣ
>12
<12
5
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Σ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Σ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Σ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Σ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Σ
ΝΕΟΣ
ΑΝΕΡΓΟΣ
0,00€ ΕΩΣ
5.000,00 €
5.000,01€
ΕΩΣ ΚΑΙ
10.000,00€
10.000,01€
ΕΩΣ ΚΑΙ
15.000,00€
15.000,01€
ΚΑΙ ΑΝΩ
0
5
3
1
0
2
1
0
>1 ΕΤΟΣ
<1 ΕΤΟΣ
ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕ
ΤΗ ΘΕΣΗ
ΤΗ ΘΕΣΗ
2
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Α
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓ
ΗΣΗΣ
0
3
64
71
0
0
0
0
3
59
64
ΝΑΙ
2
0
0
0
0
3
57
62
0
5
ΚΑΘΟΛΟΥ
0
3
5
ΚΑΘΟΛΟΥ
2
1
3
ΑΓΑΜΟΣ
2
5
1
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
( έτη & φορέα)
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
>6 ΜΗΝΕΣ <6 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩ
ΣΥΝΑΦΕΣ
ΣΥΝΑΦΕΣ
Σ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ
Ο
Ο
ΟΥ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
1
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ/ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
2
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟ
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪ
ΜΕΝΑ
ΚΗ
ΜΕΛΗ(1 ΓΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΆΘΕ
ΜΕΛΟΣ)
2
0
5
0
0
0
47,5
53,5
0
5
0
0
0
Δεν
προσήλθε
10