Τράπεζα Αττικής

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
HEBIC
0160065
0160066
0160067
0160069
0160165
0160166
0160167
0160168
0160169
0160265
0160266
0160267
0160268
0160269
0160365
0160366
0160367
0160368
0160369
0160465
0160466
0160467
0160468
0160469
0160565
0160566
0160567
0160568
0160569
0160665
0160667
0160668
0160669
0160765
0160766
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ (ΟΜΗΡΟΥ)
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
ΛΑΜΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΑΥΡΟΥ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΕΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΤΡΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΧΑΝΙΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΙΚΑΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ
ΛΑΜΙΑ
ΒΟΛΟΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΑΥΡΟΣ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΛΑΡΙΣΑ
ΠΑΤΡΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ελευθ.Βενιζέλου 19 & Οµήρου, TK 105 64, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 01 3226204
28ης Οκτωβρίου 46, TK 106 82, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 01 8218397
Πλ.Μοναστηρακίου 12, TK 105 55, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 01 3215493
Οµήρου 23, TK 106 72, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 01 3603119
Ηρ.Πολυτεχνείου 14 & Καρ.∆ηµητρίου, TK 185 31, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, τηλ. 01 4124659
Θηβών 215 & Ευκλείδου, TK 121 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, τηλ. 01 5734213
Χαρ.Τρικούπη 138, TK 146 71, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, τηλ. 01 8000270
Ελ.Βενιζέλου 49 & Καλυψούς, TK 176 71, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, τηλ. 01 9515433
Λεωφ.Ηρακλείου 318 & Παρνασσού, TK 142 31, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ. 01 2750101
Ηρ.Πολυτεχνείου 40 & Σωτ.∆ιός, TK 185 35, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, τηλ. 01 4223110
Μεσογείων 392Α, TK 153 41, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 01 6013780
Ελευθ.Βενιζέλου 55, TK 171 23, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, τηλ. 01 9318040
Λεωφ.Βασ.Κων/νου 47, TK 152 32, ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, τηλ. 01 6858083
Καραγιαννοπούλου 1 και Πλ.Πάρκου 3, TK 351 00, ΛΑΜΙΑ, τηλ. 0231 45790
∆ηµητριάδος 227, TK 382 21, ΒΟΛΟΣ, τηλ. 0421 23384
∆ιονύσου 23, TK 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ, τηλ. 01 6128942
Πειραιώς 204 & Μακεδονίας, TK 177 78, ΤΑΥΡΟΣ, τηλ. 01 3413280
Λ.Βουλιαγµένης 113 & Ηλ.Ηλιού, TK 116 36, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 01 9270631
Γεωργ.Παπανδρέου 159, TK 144 52, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, τηλ. 01 2849255
Μητροπόλεως 58 & Βογατσικού, TK 546 22, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 031 264554
Λέοντος Σοφού & Φράγκων 13, TK 546 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 031 518361
Βασ.Ολγας 205, TK 546 46, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 031 422101
Μοναστηρίου 225, TK 546 28, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 031 554381
Νέας Εγνατίας 287, TK 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 031 325327
Βενιζέλου 21, TK 591 00, ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 0331 66821
Οµονοίας 113 & Αβέρωφ, TK 654 03, ΚΑΒΑΛΑ, τηλ. 051 226500
Ελευθ.Βενιζέλου 131, TK 581 00, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, τηλ. 0382 82763
Αγ.Γεωργίου 2 και Πλατεία Ειρήνης, TK 691 00, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, τηλ. 0531 22325
Κύπρου 36 & Ανδρούτσου, TK 412 22, ΛΑΡΙΣΑ, τηλ. 041 537451
Κορίνθου 289, Πλ.Αγ.Γεωργίου Α', TK 262 21, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 061 225884
Κολιάτσου 44, TK 201 00, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, τηλ. 0741 80902
Ευφρονίου 47 & Ουµπλιανής 2, TK 161 21, ΠΑΓΚΡΑΤΙ, τηλ. 01 7292035
Ιερά Οδός 285, TK 122 43, ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ. 01 5313216
´Eβανς 10, TK 712 01, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, τηλ. 081 225918
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λεωφ.∆ηµοκρατίας 83, TK 713 06, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, τηλ. 081 321909
ΧΑΝΙΑ
ΣΕΡΡΕΣ
ΝΙΚΑΙΑ
Κριάρη 31-33, TK 731 36, ΧΑΝΙΑ, τηλ. 0821 88850
Μεραρχίας 27, TK 621 00, ΣΕΡΡΕΣ, τηλ. 0321 51035
Πέτρου Ράλλη 234 & Ελ.Βενιζέλου, TK 184 53, ΝΙΚΑΙΑ, τηλ. 01 4941408
0160866 ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟ
Χαρ.Τρικούπη 29 & Μακρή, TK 301 00, ΑΓΡΙΝΙΟ, τηλ. 0641 23225
0160867
0160868
0160869
0160870
0160871
0160872
0160873
0160874
0160875
0160876
ΠΥΡΓΟΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΛΥΦΑ∆Α
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΘΕΡΜΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πατρών 11 & Καστόρχης, TK 271 00, ΠΥΡΓΟΣ, τηλ. 0621 36020
Ανδρ.Παπανδρέου 36 & Λ.Ποσειδώνος 18, TK 163 45, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, τηλ. 01 9954727
Μπουφίδου 9, TK 321 00, ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ, τηλ. 0261 81992
Κηφισίας 149, TK 151 24, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, τηλ. 01 6120771
Μεγ.Αλεξάνδρου 24, TK 601 00, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, τηλ. 0351 45980
Μεταξά & ∆ούσµανη 9, TK 166 75, ΓΛΥΦΑ∆Α, τηλ. 01 8943054
Ριζοσπαστών Βουλ.7 & Ιακ.Πολυλά, TK 491 00, ΚΕΡΚΥΡΑ, τηλ. 0661 48200-1
Μεταµορφώσεως 16, TK 551 33, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, τηλ. 031 411550
Πλ.Παραµάνας 2, TK 570 01, ΘΕΡΜΗ, τηλ. 031 465891
Πυρσινέλλα 7-9, TK 453 32, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ. 0651 65040-3
0160767
0160768
0160865
ΠΥΡΓΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΕΙΒΑ∆ΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΘΕΡΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ