ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΝΤΟΣΙΕ_new

Βιομηχανικός Αυτοματισμός
Αντιπροσωπείες
automation
Πωλήσεις
semac.gr
Η Semac Αυτοματισμοί Α.Ε. αντιπροσωπεύει επώνυμες
και καταξιωμένες εταιρίες του εξωτερικού στον τομές των οργάνων και των μετρήσεων,
που είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001
και τα προϊόντα τους πληρούν όλες τις αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας ελέγχου
και δίνουν λύσεις βιομηχανικού και ναυτιλιακού αυτοματισμού.
H Semac Αυτοματισμοί A.E. έχοντας πάνω από 17 έτη εμπειρία στις Βιομηχανικές μετρήσεις
μπορεί να προμηθεύσει τα κατάλληλα όργανα και να δώσει τις σωστές λύσεις στις
κάτωθι Βιομηχανίες αξιοποιώντας την μακροχρόνια εμπειρία των στελεχών της.
Τρόφιμα και ποτά,
Φάρμακα
Χημικά προϊόντα
Διυλιστήρια
Εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Διαχείριση υδάτινων πόρων
ΔΕΚΟ - Υπουργεία - Οργανισμοί
Ναυτιλία
Τεχνικές εταιρίες
Μελετητές
Εκπαιδευτικοί οργανισμοί
Τσιμεντοβιομηχανία
Μεταλλουργίες
Βιολογικοί καθαρισμοί
Έρευνα και ανάπτυξη
Νοσοκομεία
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
Αντιπροσωπευόμενοι και συνεργαζόμενοι οίκοι
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΔΑΝΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΑΓΓΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΑΓΓΛΙΑ
Ροόμετρα: Ηλεκτρομαγνητικά, Ultrasonic, Μάζας,
Πλωτήρα, Υπερήχων, Vortex, Θερμιδόμετρα.
Συστήματα μέτρησης στάθμης: Radar, TDR, Δονητικού τύπου
Ρυθμιστές στροφών κινητήρων
Inverters, Soft Starters.
Ενδεικτικά όργανα, Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές, Controllers
Καταγραφικά όργανα, Μεταδότες & Μετατροπείς βιομηχανικών
σημάτων, Βιομηχανικά PC & οθόνες, Θερμοστοιχεία.
Solenoid Valves, Process & Analytical Valve Systems,
Process Actuation Systems (Air Line), Instrumentation/sensor
and controller systems (flow/level/temp./pressure/analytical)
Αναλυτές οξυγόνου (Ζιργκονίου), CO, C02, NOX
Dew point analyzers - humidity transmitters
Humidity calibration systems
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Απομονωτές και μετατροπείς σημάτων, barriers.
Αγωγιμόμετρα, pH-μετρα, οξυγονόμετρα.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Μανόμετρα, θερμόμετρα, μεταδότες πίεσης,
μεταδότες θερμοκρασίας, πρεσσοστάτες, δυναμοκυψέλες.
Η.Π.Α.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Όργανα μετρήσεως και ελέγχου για χημικές και πετροχημικές
βιομηχανίες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας.
Πνευματικά και ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης πίεσης,
Διαφορικής πίεσης και στάθμης,
Βαλβίδες αναλογικές - ΟΝ/OFF.
Αισθητήρια ροής και στάθμης. Επαγωγικοί και χωρητικοί
διακόπτες, φωτοκύτταρα. Ανιχνευτές μετάλλων. Αισθητήρια
υπερύθρων για μέτρηση θερμοκρασίας.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
Pilot tubes. Level Gauges.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αναλυτές COD, BOD, COD, TNb, Toxicity
ΙΤΑΛΙΑ
Διαθλασίμετρα, Μετρητές συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Θερμοστοιχεία, Θερμόμετρα, ειδικά καλώδια.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αντιεκρηκτικές συσκευές, τηλέφωνα, φακοί
Calibrator, PDA, κλπ.
ΙΤΑΛΙΑ
Ενδεικτικά ψηφιακά όργανα πίνακος,controllers, PLC.
Ειδικά για κατασκευαστές μηχανημάτων.
Η.Π.Α.
Thermal mass flowmeters.
ΙΤΑΛΙΑ
Φορητά όργανα θερμοκρασίας, pH, αγωγιμότητας, υγρασίας,
φωτεινότητας και θορύβου.
Μεταδότες υγρασίας και θερμοκρασίας. Data loggers.
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Calibrators, Pressure and Force Sensors.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
Αισθητήρια ροής
Ηλεκτρομαγνητικά ροόμετρα
OPTIFLUX 1000
Η οικονομική λύση
OPTIFLUX 2000
Εφαρμογές νερού
OPTIFLUX 4000
Για χημικές
βιομηχανίες
Ειδικές εφαρμογές
OPTIFLUX 4040 C
2 αγωγών
OPTIFLUX 6000
Υγιεινού τύπου
IFC 100
Προχωρημένη βασική λύση
TIDALFLUX 4110 PF
Για μερικώς γεμάτους
σωλήνες
BATCHFLUX 5500
Για ογκομετρικό
γέμισμα
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
OPTIFLUX 7000
Χωρίς ηλεκτρόδιο
Μετατροπείς σήματος
IFC 300
Λύση υψηλών αποδόσεων
OPTIFLUX 5000
Υψηλής τεχνολογίας
κεραμικά
WATERFLUX
Τροφοδοσία με
μπαταρία
www.semac.gr
OPTIFLUX 2000
Ηλεκτρομαγνητικό αισθητήριο ροής
• Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για τη βιομηχανία νερού και υγρών αποβλήτων.
• Ειδικά σχεδιασμένο για το πόσιμο νερό.
• Μεγάλη αξιοπιστία και διάρκεια ζωής.
Χρήση:
0
0
0
2
X
U
L
F
I
T
OP
Διανομή νερού
Υγρά απόβλητα
Λάσπη
Λύματα
Πολτός
Διαστάσεις:
DN25...3000 (DIN)
1” ... 102” (ANSI)
Θερμοκρασία:
Διεργασίας -5...+90 οC
Περιβάλλοντος -40...+65 οC
Ηλεκτρική αγωγιμότητα:
Ελάχιστο 5μS/cm (υγρά)
Ελάχιστο 20μS/cm (νερό)
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Polypropylene
Hardrubber
Ηλεκτρόδια:
Hastelloy C4
Stainless Steel 1,4571
Titanium
Φλαντζες:
Stainless Steel
(1.0460,1.0038, 1.4404, 1.4571)
Προστασία:
IP66/67
IP68 (field, factory)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Converter
Εσωτερική επένδυση:
Μετατροπέας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ακρίβεια: ±0,3%
Ακρίβεια: ±0,15%
www.semac.gr
OPTIFLUX 4000
Ηλεκτρομαγνητικό αισθητήριο ροής
• Ειδικά σχεδιασμένο για απαιτητικές διεργασίες με υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλές αγωγιμότητες
και επικίνδυνες περιοχές.
• Μεγάλη αξιοπιστία και διάρκεια ζωής.
Χρήση:
0
0
0
4
X
U
L
F
I
T
OP
Διανομή νερού
Υγρά απόβλητα
Λάσπη
Αστικά λύματα
Βιομηχανικά απόβλητα
Πολτός
Χημικά
Φαρμακευτικά
Διαστάσεις:
DN2,5...3000 (DIN)
1/10” ... 102” (ANSI)
Θερμοκρασία:
Περιβάλλοντος -40...+65 οC
Ηλεκτρική αγωγιμότητα:
Ελάχιστο 1μS/cm (υγρά)
Ελάχιστο 20μS/cm (νερό)
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ηλεκτρόδια:
Hastelloy C4
Stainless Steel,
Titanium, Tantalum
Φλαντζες:
Carbon Steel,
Stainless Steel
Προστασία:
IP66/67
IP68
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
IFC100
IFC300
Converter
PTFE, PFA, ETFE, PU, Hardrubber,
(other on request)
Μετατροπέας
Εσωτερική επένδυση:
Ακρίβεια: ±0,3%
Ακρίβεια: ±0,15%
www.semac.gr
IFC 100 & IFC 300
Ηλεκτρονικοί μετατροπείς
Οι ηλεκτρονικοί μετατροπείς μπορούν να συνδεθούν πάνω στο αισθητήριο, αλλά και απομακρυσμένoι
Αποτελεί την πιο οικονομική λύση.
IFC 100
Διαθέτει διαγνωστικά της εφαρμογής και της διεργασίας.
Πολύ γρήγορη μετατροπή σήματος.
Αξιοσημείωτη σχέση απόδοσης / τιμής.
Διαθέτει οθόνη LCD για τοπική ένδειξη
και προγραμματισμό HART επικοινωνία
Ακρίβεια: ±0,3%
Έξοδοι: 4...20mA, Παλμοί
Διαθέτει οθόνη LCD για τοπική ένδειξη
και προγραμματισμό HART επικοινωνία
Ο IFC 300 είναι ο μόνος μετατροπέας
ηλεκτρομαγνητικής ροής με 3 x 100%
διαγνωστικά, του οργάνου, της εφαρμογής
και της ακρίβειας
Eνσωματωμένη λειτουργία μέτρησης θερμοκρασίας
και αγωγιμότητας
IFC 300
Αντιδρά σε γρήγορες μεταβολές του μέσου
και σε απότομες αλλαγές της τιμής του pH
Διαθέτει VIRTUAL REFERENCE για να μην είναι
απαραίτητη η χρήση ηλεκτροδίων γείωσης
σε πλαστικούς σωλήνες
Ακρίβεια: ±0,15%
Έξοδοι: 4..20mA
Παλμοί
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
WATERFLUX 3070
Ηλεκτρομαγνητικό αισθητήριο ροής. Λειτουργία με μπαταρία
• Ειδικά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για την βιομηχανία νερού
• Λειτουργία με μπαταρία, με διάρκεια ζωής έως και 15 χρόνια.
• Υψηλή ακρίβεια
0
7
0
3
X
U
L
F
R
E
WAT
Μικρά ευθύγραμμα τμήματα εισόδου και
εξόδου (≤3 DN και ≤10 DN)
Δεν χρειάζονται ηλεκτρόδια γείωσης,
χάρη στο ενσωματωμένο ηλεκτρόδιο
αναφοράς
Διαστάσεις:
DN25...DN600
Θερμοκρασία:
Περιβάλλοντος -40...+65οC
Ρευστού -5...+70οC
Ακρίβεια ±0,2%
Δυνατότητα σύνδεσης με GSM και
datalogger module KGA42
Διάρκεια
μπαταρίας
έως και
KGA42
15 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οθόνη:
LCD 8 ψηφίων για απεικόνιση της
συνολικής ροής (θετικής και αρνητικής)
Έξοδοι:
2 x έξοδοι παλμών
2 x έξοδοι κατάστασης
Τροφοδοσία:
1 ή 2 μπαταρίες λιθίου
Προστασία:
IP68
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
www.semac.gr
VARIABLE AREA FLOWMETERS
Ροόμετρα πλωτήρα
• Έυκολη τοποθέτηση • Χαμηλό κόστος αγοράς • Απλό στη χρήση • Αξιοπιστία και Ακρίβεια
H250 (M40, M8, M9, M100)
liquid
gas
Δυνατότητα προσθήκης χαρακτηριστικών.
- Διακόπτες ορίων (NAMUR, 3-wire transistor, reed switch).
- Αναλογική έξοδος (2 αγωγών) 4...20mA, με HART
- Επικοινωνία Fieldbus ή Profibus PA.
- Ολοκληρωτής με γραφική οθόνη LC, διακόπτες ορίων
και έξοδος παλμών.
Εύρος μέτρησης:
Υγρά: 10...120.000 l/h (Νερό: 20°C).
Αέρια: 0,7...600 m3/h (air: 20°C, 1.013 bar).
Ακρίβεια: 1,6%.
Συνδέσεις:
Φλαντζες ΕΝ(DN15-DN150), ASME, βιδώτα, συγκ. άκρα...
DK32/34
liquid
gas
Απλή και χαμηλού κόστους μέτρηση ροής
χωρίς τροφοδοσία ρεύματος.
Υλικά που έρχονται σε επαφή με το μετρούμενο υλικό: SS
(optional: Hastelloy, Monel, Titanium).
Θερμοκρασία λειτουργίας:-80°C ... +150°C.
Πίεση λειτουργίας μέχρι 130bar.
Δυνατότητα πιστοποίησης κατά ATEX, FM, NEPSI.
Εύρος μέτρησης:
Υγρά: 1,6...160 l/h (Νερό: 20°C)
Αέρια: 16...4.800 l/h (air: 20°C, 1.013 bar)
Ακρίβεια: 4%
Εύρος μέτρησης: 10:1
Πολλά διαφορετικά είδη σύνδεσης.
DK37
liquid
gas
2 διακόπτες ορίων ή αναλογική έξοδος 4...20mA.
(optional: Hastelloy, Monel, Titanium).
Θερμοκρασία λειτουργίας:-80°C ... +150°C.
Πίεση λειτουργίας μέχρι 130bar.
Δυνατότητα πιστοποίησης κατά ATEX, NEPSI.
Εύρος μέτρησης:
Υγρά: 1,6...160 l/h (Νερό: 20°C)
Αέρια: 16...4.800 l/h (air: 20°C, 1.013 bar)
Ακρίβεια: 2,5%
Εύρος μέτρησης: 10:1
Πολλά διαφορετικά είδη σύνδεσης.
VA40
liquid
gas
Εύρος μέτρησης:
Απλή και χαμηλού κόστους μέτρηση ροής
Υγρά: 0,4...10.000 l/h (Νερό: 20°C)
χωρίς τροφοδοσία ρεύματος.
Αέρια: 7...310.000 l/h (air: 20°C, 1.013 bar)
Υλικό κατασκευής Stainless Steel
Ακρίβεια: 1%
Θερμοκρασία λειτουργίας:-20°C ... +100°C.
Πίεση λειτουργίας μέχρι 7/10 bar(εξαρτάται από την διάσταση).Εύρος μέτρησης: 10:1
Συνδέσεις: Σπείρωμα, Φλάντζα, hose ή clamp.
Δυνατότητα τοποθέτησης σε επικίνδυνες περιοχές (ATEX).
DK46/47/48/800
liquid
gas
Απλή και χαμηλού κόστους μέτρηση ροής
χωρίς τροφοδοσία ρεύματος.
Υλικό κατασκευής Stainless Steel, brass ή PVDF.
Θερμοκρασία λειτουργίας:-5°C ... +100°C.
Πίεση λειτουργίας μέχρι 10 bar.
Δυνατότητα τοποθέτησης σε επικίνδυνες περιοχές (ATEX).
Εύρος μέτρησης:
Υγρά: 0,4...160 l/h (Νερό: 20°C)
Αέρια: 5...5.000 l/h (air: 20°C, 1.013 bar)
Ακρίβεια: 1...4%
Εύρος μέτρησης: 10:1
Πολλά διαφορετικά είδη σύνδεσης.
GA24
liquid
gas
Απλή και χαμηλού κόστους μέτρηση ροής
χωρίς τροφοδοσία ρεύματος.
2 διακόπτες ορίου.
Πίεση λειτουργίας μέχρι 7/10 bar (εξαρτάται από το μέγεθος).
Δυνατότητα τοποθέτησης σε επικίνδυνες περιοχές (ATEX).
Εύρος μέτρησης:
Υγρά: 0,4...10.000 l/h (Νερό: 20°C)
Αέρια: 7...310.000 l/h (air: 20°C, 1.013 bar)
Ακρίβεια: 1%
Εύρος μέτρησης: 10:1
Συνδέσεις φλάντζας (DN15/25/40/50)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 569.031
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 210 46.22.625
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
H250 M40
Ροόμετρο Πλωτήρα
• Απλή τοποθέτηση και λειτουργία χωρίς τροφοδοσία.
• Δυνατότητα μέτρησης αγώγιμων και μη αγώγιμων ρευστών και αερίων.
• Δυνατότητα τοποθέτησης σε κάθετο και σε οριζόντιο σωλήνα, προς όλες τις κατευθύνσεις.
0
4
M
0
5
H2
Διαφορετικά υλικά κατασκευής:
Stainless Steel, Hastelloy,
Titanium, PTFE κτλ.
Εκτεταμένη περιοχή μέτρησης έως 100:1
Ακρίβεια: 1,6%
Θερμοκρασία:
Μέσου: -196...+300 οC
Διαστάσεις:
DN15...DN100
Δυνατότητα έλέγχου 4...20mA loop check
Δυνατότητα αναβάθμισης από μηχανικό
σε Foundation Fieldbus.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Εκδόσεις:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
i. Με αναλογική ένδειξη (χωρίς τροφοδοσία)
ii. Με επαφές για Alarm (Κ1/Κ2)
iii. Με έξοδο 4...20mΑ, 2-αγωγών (ESK4)
iv. Με οθόνη LCD, status output και έξοδο 4...20mΑ (ESK4-T)
v. Με Foundation Fieldbus και έξοδο 4...20mΑ (ESK4-FF)
vi. Με Profibus PA και έξοδο 4...20mΑ (ESK4-PA)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
OPTISWIRL 4070 C
Vortex μετρητής ροής
• Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στην μέθοδο Karman Vortex Street
• Διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήριο πίεσης και θερμοκρασίας για αντιστάθμιση.
• Όλες οι εκδόσεις του Optiswirl έχουν τεχνολογία 2-αγωγών.
C
0
7
0
4
L
R
I
W
S
I
T
P
O
Χρήση:
Μέτρηση υγρών
Μέτρηση αερίων
Μέτρηση ατμών
Πλήρως ανοιξείδωτο
Μικρότερο κόστος εγκατάστασης
Απευθείας μέτρηση σε μάζα ή/και ενέργεια
Διαστάσεις:
DN15...3000 (DIN)
Θερμοκρασία:
Περιβάλλοντος -40...+85 οC
Μετρ. προϊόντος -40...+240 οC
Ακρίβεια: ±1%
Επαναληψιμότητα: ±0,1%
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υλικό αισθητηρίου:
Stainless Steel 1.4404/316L
Hastelloy C4
Οθόνη:
LCD 2 γραμμών
10 χαρακτήρες/γραμμή
Έξοδοι:
4...20mA (Πρωτόκολλο HART)
Παλμοί
Προστασία:
IP66/67
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
OPTIMASS 1000
Αισθητήριο ροής μάζας
• Η πρώτη επιλογή για γενικές εφαρμογές.
• Υψηλές αποδόσεις ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.
• Μία μεγάλη δυνατότητα διαθέσιμων επιλογών χωρίς περιορισμούς.
Χρήση:
0
0
0
1
S
S
A
M
I
T
OP
Διανομή νερού
Υγρά απόβλητα
Λάσπη
Λύματα
Πολτός
Χημικά
Τρόφιμα και ποτά
Φαρμακευτικά
Διαστάσεις:
DN15...50 (DIN)
Θερμοκρασία:
Περιβάλλοντος -40...+60 οC
Κατάλληλο για όλες τις τυπικές εφαρμογές
με θερμοκρασία >130°C.
Οι συνδέσεις υγιεινού τύπου το καθιστούν
κατάλληλο για εφαρμογές τροφίμων και ποτών.
CORIOLIS
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Stainless Steel UNS S31803 (1.4462)
Μετρούμενες τιμές:
Μάζα
πυκνότητα
θερμοκρασία
Συνδέσεις:
Με φλάντζα
Υγιεινού τύπου
Προστασία:
IP67
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Converter
Εσωτερική επένδυση:
Μετατροπέας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
www.semac.gr
OPTISONIC 6300
Ultrasonic αισθητήριο ροής (Clamp-On)
• Η αρχή λειτουργίας βασίζεται στον χρόνο διέλευσης του σήματος (Transit time).
• Αξιόπιστη μέτρηση.
• Ελάχιστος χρόνος τοποθέτησης και ελάχιστη συντήρηση.
0
0
3
6
C
I
N
O
S
I
T
OP
Χρήση:
Χημική βιομηχανία
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Νερό
Λύματα
Βιομηχανίες τροφίμων - Ποτών
Περιοχή μέτρησης: 0...20 m/sec
Ακρίβεια: <±1%
Επαναληψιμότητα:<±0,2%
Διαστάσεις:
Υπάρχουν τρεις εκδόσεις ανάλογα με
το μέγεθος του σωλήνα.
Μικρό: DN15...100 (DIN)
Μεσαίο: DN50...400 (DIN)
Μεγάλο: DN200...DN4000 (DIN)
Υλικά σωλήνων:
Μεταλλικοί
Πλαστικοί
Κεραμικοί
Με εσωτερική και εξωτερική
επένδυση
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Με τοπική ένδειξη.
Έξοδοι:
4...20mA (HART),
Παλμούς
Status output, control input
Τροφοδοσία:
100...230VAC ή
24 VAC/DC
Προστασία:
IP67
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Μετατροπέας
UFC300W
UFC300F
Converter
Μετατροπέας:
www.semac.gr
OPTISONIC 6400
Ultrasonic αισθητήριο ροής (Clamp-On)
• Η αρχή λειτουργίας βασίζεται στον χρόνο διέλευσης του σήματος (Transit time).
• Διαθέτει τσάντα μεταφοράς.
• Ελάχιστος χρόνος τοποθέτησης και ελάχιστη συντήρηση.
0
0
4
6
C
I
N
O
S
I
T
OP
Χρήση:
Χημική βιομηχανία
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Νερό
Λύματα
Βιομηχανίες τροφίμων - Ποτών
Διαθετει θύρες USB για μεταφορά δεδομένων.
14 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας.
Ενσωματωμένο data logger με δυνατότητα
αποθήκευσης μέγαλου όγκου δεδομένων.
Διαστάσεις:
Υπάρχουν τρεις εκδόσεις ανάλογα με
το μέγεθος του σωλήνα.
Μικρό: DN15...150 (DIN)
Μεσαίο: DN50...250 (DIN)
Μεσαίο*: DN50...1500 (DIN)
*Με δύο αισθητήρια
Eύκολο στη χρήση, όσο ένα κινητό τηλέφωνο.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
4,3” TFT με LED backlight, 272x480 dots ανάλυση.
Έξοδοι:
4...20mA
Παλμούς
Status output, control input
Τροφοδοσία:
Μπαταρία (Lithium polymer)
Προστασία:
IP67
Μετατροπέας
Οθόνη converter:
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
UFC400
www.semac.gr
OPTIWAVE 6300
Non-contact Radar (FMCW) μετρητής στάθμης για στερεά
• Ένας μετατροπέας για όλους τους τύπους κεραιών (PTFE Drop, PP Drop, και metallic horn).
• Το μόνο που εγγυάται μεγάλη ακρίβεια, σε εφαρμογές που εχουν προβλήματα με τη σκόνη.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μοναδική κεραία “Drop” που είναι σχεδιασμένη για ατμόσφαιρες με πολύ σκόνη.
0
0
3
6
E
AV
OPTIW
Για μετρήσεις στάθμης, απόστασης, όγκου.
Ακρίβεια: ± 10 mm
Επαναληψιμότητα: ±5 mm
Ειδικό προστατευτικό κάλυμμα που
δεν επιτρέπει την επικάθηση σκόνης.
Το μοναδικό ελλειψοειδές σχήμα δημιουργεί
μικρή ακτίνα εκπομπής για ακόμη μεγαλύτερη
ακρίβεια.
Κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο (PP)
ή τεφλόν (PTFE).
Θερμοκρασία υλικού:
-40...+150οC (PTFE)
-40...+100οC (PP)
-40...+200οC (HORN)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οθόνη:
LCD 9 γραμμών 160 x 160 pixels
Έξοδοι:
4...20 mA (HART protocol)
Τροφοδοσία:
14...30 VDC
Σύνδεση:
Σπείρωμα G1/2” ή NPT 1/2”
Φλάντζα DN80...DN150
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
1 Transmitter
2 Mixer
3 Antenna
4 Distance to product surface, where change
in frequency is proportional to distance
5 Differential time delay, Δt
6 Differential frequency, Δf
7 Frequency transmitted
8 Frequency received
9 Frequency
10 Time
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
www.semac.gr
OPTIFLEX 1300
Μετρητής στάθμης Radar (TDR) καθοδηγούμενης δέσμης
• Για μετρήσεις σε υγρά, στερεά, κόκκους, πούδρες και μέτρηση interface
• Εύκολο στην εγκατάσταση: δεν χρειάζεται επί τόπου βαθμονόμηση
• Λειτουργεί σε πιέσης μέχρι 300 bar
0
0
3
1
X
E
L
F
I
T
P
O
Τεχνολογία 2-αγωγών
Προαιρετικά οθόνη αφής
Μετρήσεις:
Στάθμης
Απόστασης
Όγκου
Interface
Μέγιστο ύψος: 35m
Ακρίβεια: ±3mm (υγρά)
±20mm (στερεά)
Επαναληψιμότητα: ±1mm
Θερμοκρασία:
Λειτουργίας -50...+300 οC
Περιβάλλ. -40...+80 οC
Πίεση:
Λειτουργίας -1...300bar
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υλικό κατασκευής
οδηγού:
Μονής/διπλής ράβδου
Ομοαξονικό
Μονό/διπλό συρματόσχοινο Φ2, Φ4, Φ8
Συνδέσεις:
Σπείρωμα 1/2”, 3/4”, 1 1/2”
Φλάντζα DN40...DN150
Έξοδοι:
4...20mA (HART),
Τροφοδοσία:
4...30VDC ή
24 VAC/DC
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
VLT® Automation Drive FC300
Το VLT AutomationDrive αντιπροσωπεύει την ιδέα του ενός
ρυθμιστή στροφών που ελέγχει όλο το εύρος των λειτουργιών
από τις κοινές ως τις servo εφαρμογές για κάθε μηχανή ή γραμμή
παραγωγής. Η μορφωματική, ανοικτής τεχνολογίας πλατφόρμα,
στην οποία το VLT AutomationDrive στηρίζεται, το καθιστά
εξαιρετικά προσαρμόσιμο με δυνατότητα προγραμματισμού.
Το φιλικό και διαμορφώσιμο interface του υποστηρίζει τοπικές
γλώσσες και γράμματα.
Με τη σειρά VLT AutomationDrive έχουμε έξυπνη, έτοιμη προς
χρήση, τεχνολογία με ασύγκριτη αξιοπιστία που κάνει τη
λειτουργία του ρυθμιστή στροφών καθαρά παιδικό παιχνίδι.
Η καλύτερη λύση για:
• Βιομηχανικό Αυτοματισμό
• Δυναμικές εφαρμογές
• Ασφαλείς εγκαταστάσεις
Εύρος Ισχύος:
0,25 - 37kW .....................(200 - 240 V)
0,37 - 800kW....................(380 - 500 V)
0,75 - 75kW......................(525 - 600 V)
37kW - 1,4MW................(525 - 690 V)
Χαρακτηριστικά
Πλεονεκτήματα
Αξιοπιστία
Μέγιστος χρόνος λειτουργίας
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος 50οC.
• Μικρότερη ανάγκη για ψύξη και
υπερδιαστασιολόγηση.
• Χρήση σε δύσκολες συνθήκες.
• Διαθέσιμο σε IP20, 21, 55 και 66.
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος 50οC.
• Μικρότερη ανάγκη για ψύξη και
υπερδιαστασιολόγηση.
Φιλικό προς τον χρήστη
• Τεχνολογία Plug and Play.
• Ευκολότερη αναβάθμιση και αντικατάσταση.
• Βραβευμένο χειριστήριο ελέγχου .
• Φιλικό στην χρήση.
• Αισθητικό VLT γραφικό περιβάλλον.
• Εξοικονόμηση χρόνου.
• Ενναλλακτικές γλώσσες λειτουργίας.
• Αποσπώμενες κλέμες.
• Φιλικό στην χρήση.
• Εύκολία στη συνδεσμολογία.
Έξυπνο
• Έξυπνα συστήματα προειδοποίησης.
• Προειδοποίηση πριν την ελεγχόμενη στάση.
• Ρυθμιστής Smart Logic.
• Δεν είναι αναγκαία η χρήση PLC για απλές
εφαρμογές.
• Αναβαθμισμένα χαρακτηριστικα plug-in.
• Εύκολη λειτουργία.
• Safe Stop.
• Safety κατηγ. 3 (ΕΝ954-1), PL d(ISO13849-1,
Stop κατηγ. 0 (ΕΝ 60204-1).
• Αποτελεσματική απόδοση στην
απομάκρυνση της θερμοκρασίας.
• Έξυπνο σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
Πρόσθετα
Τα ακόλουθα πρόσθετα είναι διαθέσιμα:
Fieldbus:
- MCA 101 Profibus
- MCA 104 DeviceNet
- MCA 105 CanOpen
- MCA 113 Profibus VLT 3000
protocol converter
- MCA 114 Profibus VLT 5000
protocol converter
- MCA 121 Ethernet IP
I/O και feedback:
- MCA 101 General Purpose I/O
- MCB 102 Encoder
- MCB 103 Resolver
- MCB 105 Relay
- MCB 113 Extended Relay Card
- MCB 107 24V input option for
control voltage
Προδιαγραφές
Τροφοδοσία (L1, L2, L3)
Τάση τροφοδοσίας
200 – 240 V ±10%
FC 301: 380 – 480 V ±10%
FC 302: 380 – 500 V ±10%, 525 – 600 V ±10%
525-690 V ±10%
Συχνότητα τροφοδοσίας
True Power Factor (λ)
Συντελεστής ισχύος (cos φ) κοντά στη μονάδα
Ανοιγοκλεισίματα στην τροφοδοσία L1, L2, L3
50/60 Hz
0.92 nominal at rated load
(>0.98)
Μέγιστο 2 φορές το λεπτό
.
Στοιχεία εξόδου (U, V, W)
Τάση εξόδου
Συχνότητα εξόδου
Ανοιγοκλεισίματα στην έξοδο
Διάρκεια χρόνου ράμπας
0 – 100% της τροφοδοσίας
FC301: 0.2-1000Hz (0.25-75kW)
FC302: 0 - 1000Hz (0.25-75kW)
0 - 800Hz (0.25-75kW)
0 - 300Hz (Flux mode)
1000
Unlimited
0.01 – 3600 sec.
Σημείωση: Το 160% της έντασης μπορεί να εφαρμοστεί για 1 λεπτό.
Safety:
- MCA 131 SafetyBUS p option with
Safe I/O
- MCB 108 Safety PLC interface
(DC/DC converter)
- MCB 112 ATEX-PTC Thermistor Card
Motion Control:
- MCO 305 Programmable Motion
Controller
- MCO 350 Synchronizing Controller
- MCO 351 Positioning Controller
- MCO 352 Center Winder Controller
Power:
- Brake resistors
- Sine-Wave Filters
- dU/dt Filters
- Harmonic Filters
Other accessories:
- IP21/NEMA 1 Kit
(convert IP20 to IP21)
- Sub-D9 Connector
- Decoupling plate for fieldbus cables
- USB connection cable to PC
- Panel through option
Ψηφιακές είσοδοι
Προγραμματιζόμενες ψηφιακές είσοδοι
FC 301: 4 (5) / FC 302: 4 (6)
Λογικές
PNP or NPN
Επίπεδο Τάσης
0 – 24 V DC
Σημείωση: Μία/δύο ψηφιακές είσοδοι μπορούν να προγραμματιστούν ως ψηφιακές έξοδοι για το FC 301/FC 302.
Αναλογικές είσοδοι
Αριθμός αναλογικών εισόδων
Είδος εισόδου
Επίπεδο τάσης
Επίπεδο ρεύματος
2
Voltage ή current
FC 301: 0 to +10 V / FC 302: -10 to +10 V (βαθμον.)
0/4 – 20 mA (βαθμονομούμενο)
Είσοδoι παλμών
Προγραμματιζόμενες είσοδοι παλμών
Επίπεδο τάσης
FC 301: 1/FC 302: 2
0 – 24 V DC (PNP positive logic)
Ψηφιακές έξοδοι
Προγραμματιζόμενες ψηφιακές έξοδοι
Επίπεδο τάσης
FC 301: 1/FC 302: 2
0 – 24 V
Αναλογικές έξοδοι
Προγραμματιζόμενες αναλογικές έξοδοι
Εύρος ρεύματος
1
0/4 – 20 mA
Έξοδοι ρελέ
Προγραμματιζόμενες έξοδοι ρελέ
FC 301: 1 / FC 302: 2
Μήκη καλωδίων
Μέγιστο μήκος καλωδίου κινητήρα
FC 301: 50 m/FC 302: 150 m (μπλενταρισμένο)
FC 301: 75 m/FC 302: 300 m (αμπλεντάριστο)
*Περισσότερες αναλογικές και ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι μπορούν να προστεθούν προαιρετικά.
Διαστάσεις [mm]
A1
A2
A3
A5
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
F1
F2
F3
F4
H
200
268
420 480 650 399 520 680 770 550 660 1209 1589 1046 1327 2000 1547
2204
W
75
90
130
242
165 230 308 370 308 370
420
408
600 585 1400 1800 2000 2400
D
207
205
195
260
249 242 310 335
333
380
375
494 498
606
H+
375
475 670
755 950
W+
90
130
165 255
329 391
H and W dimensions are with back-plate. H+ and W+ are with IP upgrade kit. D dimensions are without option A/B.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
VLT® Micro Drive
Ο μικρός ρυθμιστής στροφών γενικής χρήσης
Το VLT Micro Drive είναι ένας
ρυθμιστής στροφών γενικής
χρήσης που μπορεί να ελέγξει AC
κινητήρες μέχρι 22 KW. Είναι ένας
μικρός σε μέγεθος ρυθμιστής με
μέγιστη δύναμη και αξιοπιστία.
Συμμόρφωση RoHS
Ο ρυθμιστής στροφών VLT® Micro
Drive κατασκευάζεται με σεβασμό
προς το περιβάλλον, και είναι
συμβατός με τις οδηγίες RoHS.
Η άριστη επιλογή για:
• Βιομηχανικές εφαρμογές
• Εφαρμογές ΘέρμανσηςΕξαερισμού-Κλιματισμού (HVAC)
• Κατασκευαστές (OEM)
Εύρος Ισχύος:
1 φάσης 200–240 V AC: 0,18–2,2 kW
3 φάσεων 200–240 V AC: 0,25–3,7 kW
3 φάσεων 380–480 V AC: 0,37–22 kW
Χαρακτηριστικά
Πλεονεκτήματα
Φιλικότητα στη χρήση
• Ελάχιστος προγραμματισμός
• Εξοικονόμηση χρόνου
• Τοποθέτηση – σύνδεση – εκκίνηση!
• Ελάχιστη προσπάθεια – Ελάχιστος χρόνος
• Αντιγραφή ρυθμίσεων μέσω του LCP
• Εύκολος προγραμματισμός πολλών
ρυθμιστών
• Εύκολη δομή παραμέτρων
• Ελάχιστη μελέτη του εγχειριδίου
• Συμβατό με το λογισμικό των VLT®
• Εξοικονόμηση χρόνου προγραμματισμού
• Χαρακτηριστικά αυτόνομης προστασίας
• Ομαλή λειτουργία
• Ελεγκτής διεργασιών – PI
• Δεν χρειάζεται εξωτερικός ελεγκτής
• Aυτόματος Προσαρμογέας Κινητήρα (AMA)
• Πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων
του κινητήρα
• 150% της ροπής του κινητήρα μέχρι
1 λεπτό
• Εκκίνηση από στάση με πλήρη ροπή
• Εκκίνηση ενώ ο κινητήρας περιστρέφεται
• Δεν βγαίνει εκτός λειτουργίας όταν εκκινεί
κινητήρα ο οποίος ήδη περιστρέφεται
ελεύθερα
• Ηλεκτρονικό θερμικό ρελέ (ETR)
• Αντικαθιστά την εξωτερική προστασία του
κινητήρα
• Λειτουργία σταματήματος με ακρίβεια
• Ομαλή-απρόσκοπτη λειτουργία
• Έξυπνος λογικός ελεγκτής
• Συχνά, δεν απαιτείται εξωτερικό PLC
• Ενσωματωμένο φίλτρο RFI
• Εξοικονόμηση χρημάτων και χώρου
Εξοικονόμηση ενέργειας
– Λιγότερα λειτουργικά έξοδα
• Ενεργειακή απόδοση 98%
• Ελαχιστοποιεί τις θερμικές απώλειες
• Αυτόματος Ενεργειακός Βελτιστοποιητής (AEO)
• Εξοικονόμηση ενέργειας 5-15%
σε εφαρμογές HVAC
Αξιόπιστο
– Απρόσκοπτη λειτουργία
• Προστασία σε σφάλματα γείωσης
• Προστατεύει τον ρυθμιστή
• Προστασία σε υπερθέρμανση
• Προστατεύει τον κινητήρα και τον ρυθμιστή
• Προστασία σε βραχυκύκλωμα
• Προστατεύει τον ρυθμιστή
• Βέλτιστη απαγωγή θερμότητας
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
• Υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικά
• Χαμηλό κόστος χρήσης
• Υψηλής ποιότητας πυκνωτές
• Ανοχή σε διακυμάνσεις της τροφοδοσίας
• Εργοστασιακός έλεγχος όλων των
ρυθμιστών υπό πλήρες φορτίο
• Ανώτερη αξιοπιστία
• Αντοχή σε περιβάλλον με σκόνη
• Βέλτιστη παραγωγικότητα
• Συμπαγές περίβλημα
• Αυξημένος χρόνος ζωής
• Συμμόρφωση με τις οδηγίες RoHS της Ε.Ε.
• Προστασία του Περιβάλλοντος
• Σχεδιασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες
WEEE της Ε.Ε.
• Προστασία του Περιβάλλοντος
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
Προδιαγραφές
Ηλεκτρονικές πλακέτες
με επίστρωση
Για διαβρωτικό περιβάλλον.
Τροφοδοσία (L1, L2, L3)
1 x 200 – 240 V ±10%, 3 x 200 –240 V ±10%
3 x 380 – 480 V ±10%
50/60 Hz
(> 0,98)
1-2 φορές/λεπτό.
Τάση τροφοδοσίας
Επιλογές ισχύος
Η Danfoss Drives προσφέρει
μεγάλη γκάμα προαιρετικών
εξαρτημάτων για εξωτερική χρήση
σε συνδιασμό με τους ρυθμιστές,
όταν αφορά κρίσιμες και δύσκολες
εφαρμογές σε δίκτυα.
Συχνότητα τροφοδοσίας
Συντελεστής ισχύος (cos φ) κοντά στη μονάδα
Ανοιγοκλεισίματα στην τροφοδοσία L1, L2, L3
Στοιχεία εξόδου (U, V, W)
Τάση εξόδου
0 – 100% της τάσης τροφοδοσίας
0 – 200 Hz (μέθοδος VVC+)
0 – 400 Hz (μέθοδος U/f )
Απεριόριστα
0,05 – 3600 sec
Συχνότητα εξόδου
• Εξελιγμένα φίλτρα αρμονικών:
Για εφαρμογές όπου η καταστολή
των αρμονικών είναι κρίσιμη
• Φίλτρα dU/dt: για διασφάλιση
της προστασίας της μόνωσης του
κινητήρα
• Ημιτονοειδή φίλτρα
(φίλτρα LC): Για αθόρυβη λειτουργία
του κινητήρα
Ανοιγοκλεισίματα στην έξοδο
Χρόνοι ράμπας
Ψηφιακές είσοδοι
Προγραμματιζόμενες είσοδοι
Λογικές
Επίπεδο Τάσης
5
PNP ή NPN
0 – 24 V
Είσοδοι Παλμών
Προγραμματιζόμενη είσοδος παλμών
Επίπεδο τάσης
Συχνότητα εισόδου παλμών
Λογισμικό για PC
• MCT 10
– Ιδανικό για προγραμματισμό
και έλεγχο του ρυθμιστή.
Περιλαμβάνει οδηγίες
προγραμματισμού κυκλικής
εναλλαγής, ρολόι πραγματικού
χρόνου, ρύθμιση του έξυπνου
λογικού ελεγκτή (SLC) και
προγραμματισμό προληπτικής
συντήρησης.
• VLT Energy Box
– Εργαλείο υπολογισμού
εξοικονόμησης ενέργειας και
εκτίμησης του χρόνου απόσβεσης
του ρυθμιστή.
• MCT 31
– Εργαλείο υπολογισμού
αρμονικών
1*
0 – 24 V DC (PNP θετική λογική)
20 – 5000 Hz
* Μία από τις ψηφιακές εισόδους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για είσοδο παλμών.
Αναλογικές είσοδοι
Αναλογικές είσοδοι
Είδος εισόδου
Επίπεδο τάσης
Επίπεδο ρεύματος
2
1 τάσης / 1 τάσης ή ρεύματος
0 – 10 V (βαθμονομούμενο)
0/4 – 20 mA (βαθμονομούμενο)
Αναλογικές έξοδοι
Προγραμματιζόμενες αναλογικές έξοδοι
Εύρος ρεύματος στην αναλογική έξοδο
1
0/4 –20 mA
Έξοδοι ρελέ
Προγραμματιζόμενες έξοδοι ρελέ
1 (240 VAC, 2 A)
Εγκρίσεις
CE, C-tick, UL
Σειριακή επικοινωνία
FC Protocol, Modbus RTU
Κωδικοί παραγγελίας
200 – 240 V
Ισχύς
[kW]
Ρεύμα
[I-nom.]
1 ph.
0.18
0.25
0.37
0.75
1.5
2.2
3.0
3.7
4.0
5.5
7.5
11.0
15.0
18.5
22.0
1.2
1.5
2.2
4.2
6.8
9.6
132F 0001
15.2
132F 0002
132F 0003
132F 0005
132F 0007
380 – 480 V
3 ph.
132F 0008
132F 0009
132F 0010
132F 0012
132F 0014
Ρεύμα
[I-nom.]
3 ph.
1.2
2.2
3.7
5.3
7.2
132F 0017
132F 0018
132F 0020
132F 0022
132F 0024
9.0
12.0
15.5
23.0
31.0
37.0
43.0
132F 0026
132F 0028
132F 0030
132F 0058
132F 0059
132F 0060
132F 0061
132F 0016
Οι ρυθμιστές Micro πάνω από
1,5KW,
έχουν τρανζίστορ πέδης.
M1
M2
Διαστάσεις
M3
M4
M5
(Υπολογίζονται και οι βάσεις στήριξης)
[mm]
Height
Width
Depth
M1
150
70
148
M2
176
75
168
M3
239
90
194
M4
292
125
241
M5
335
165
248
+ 6 mm με ποτενσιόμετρο
VLT® Οθόνη Ελέγχου LCP 11................................................. Χωρίς ποτενσιόμετρο: 132B 0100
VLT® Οθόνη Ελέγχου LCP 12..................................................Με ποτενσιόμετρο: 132B 0101
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
VLT® Soft Starter MCD 500
Ομαλός εκκινητής κινητήρων
Το VLT® Soft Starter MCD 500 είναι ένας ομαλός εκκινητής
κινητήρων γενικού τύπου.
AAC, το Adaptive Acceleration
Control επιλέγει αυτόματα τον
καλύτερο τρόπο εκκίνησης και
σταματήματος για την εφαρμογή.
Ο ομαλός εκκινητής MCD 500 έχει
οθόνη τεσσάρων γραμμών και ένα
ευκολόχρηστο πληκτρολόγιο, που
κάνουν το προγραμματισμό έυκολο.
Το Adaptive Acceleration Control
σημαίνει ότι για κάθε εκκίνηση και
σταμάτημα, ο ομαλός εκκινητής
συγκρίνει και προσαρμόζει
την διαδικασία στο επιλεγμένο προφίλ
που ταιριάζει στην εφαρμογή.
Διαθέτει τρία συστήματα μενού:
Γρήγορο μενού (Quick)
Ρυθμίσεις εφαρμογής (Application)
Κύριως μενού (Main)
Τα μενού μας δίνουν την δυνατότητα
για την βέλτιστη προσέγγιση στον
προγραμματισμό.
Χαρακτηριστικά
Η άριστη λύση, για τις πιο
δύσκολες εφαρμογές:
- Αντλίες
- Ταινίες μεταφοράς
- Ανεμιστήρες
- Συμπιεστές
- Φυγοκεντρικές
- Αλεστικές μηχανές
- Μηχανήματα κοπής
- και πολλές άλλες...
Εύρος Ισχύος
21 - 1600 Α, 7,5 - 800 kw
(1,2 MW inside Delta Connection)
Εκδόσεις για 200 - 690 VAC
Ρυθμιζόμενες μπάρες, για τοποθέτηση από πάνω
ή από κάτω ή και από τα δύο (>=360Α)
DC injection braking, κατανομή εξίσου και
στις τρεις φάσεις
Πλεονεκτήματα
Προσαρμόζεται αυτόματα, στο
καλύτερο start και stop για την εφαρμογή
Εξοικονόμηση χώρου, κόστους καλωδιώσης
και εύκολη τοποθέτηση
Ελαχιστοποιεί το κόστος εγκατάστασης
και την καταπόνηση του κινητήρα
Σύνδεση Delta (σύνδεση 6 αγωγών)
Μπορεί να επιλεγεί μικρότερος soft starter για
την εφαρμογή
Μενού καταγραφών, 99 συμβάντα και Trip log.
Πληροφορίες των συμβάντων και της κατάστασης
Διευκολύνει την ανάλυση της εφαρμογής
Αυτόματή επανεκκίνηση (Reset)
Ελαχιστοποίηση χρόνου εκτός λειτουργίας
Jog (Λειτουργία χαμηλής ταχύτητας)
Περισσότερο ευέλικτες εφαρμογές
Θερμικό μοντέλο
Επιτρέπει στον κινητήρας να δουλεύει με όλη
του τη δύναμη χωρίς κίνδυνο υπερφορτωσης
Εσωτερικό ρελέ Bypass (<=110 KW)
Εξοικονόμηση χώρου και καλωδιώσης σε
σχέση με τα soft starter που έχουν εξωτερικό
bypass.
Αυτόματη εκκίνηση / σταμάτημα του ρολογιού
Περισσότερο ευέλικτες εφαρμογές
Συμπαγής κατασκευή - μεταξύ των μικροτέρων
της ταξης του
Εξοικονόμηση χώρου στους πίνακες
Οθόνη 4 γραμμών
Βέλτιστη προγραμματιστική προσέγγιση
Πολλαπλός τρόπος προγραμματισμού
(Standard Menu, Extended Menu, Quick set)
Απλοποίηση του προγραμματισμού, που
διατηρεί την μέγιστη ευελιξία
Επιλογή ανάμεσα σε 8 γλώσσες
Για εύκολο προγραμματισμό
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
Προδιαγραφές
Τροφοδοσία
Ταση τροφοδοσίας (L1, L2, L3)
200 VAC ~ 525 VAC (± 10%)
380 VAC ~ 690 VAC (± 10%)
(earthed star supply system only)
380 VAC ~ 600 VAC (± 10%) (inside delta connection)
Soft starter για κινητήρες
μεγαλύτερος των 800 kw,
με πλήρη χαρακτηριστικά
- Γενική λύση εκκίνησης κινητήρων
- Προχωρημένα χαρακτηριστικά
εκκίνησης, σταματήματος και
προστασίας
- Adaptive Acceleration Control
- Ενσωματωμένη σύνδεση Delta
- Γραφική οθόνη 4 γραμμών
- Πολλαπλά μενου προγραμματισμού
Προαιρετικά
Modules για σειριακή επικοινωνία
- DeviceNet
- Profibus
- Modbus RTU
- USB
Κιτ απομακρυσμένου χειρισμού
Λογισμικό για Η/Υ
Τάση ελέγχου
CV1 (A5, A6)
CV2 (A5, A6)
Συχνότητα τροφοδοσίας
Rated insulation voltage to earth
Rated impulse withstand voltage
600 VAC
Form designation
starter form 1
Ικανότητα ανίχνευσης βραχυκυκλώματος
Coordination with semiconductor fuses
Ηλεκτρομαγνητική δυνατότητα (compliant with EU Directive 89/336/EEC)
Lloyds Marine No. 1 Specification
Έξοδοι
10A @ 250 VAC resistive, 5A
@ 250 VAC AC15 pf 0.3
Έξοδοι ρελέ
Προγραμματιζόμενες έξοδοι
Normally open
Changeover
Normally open
0...20mA ή 4...20 mA (επιλέξιμο)
600 Ω (12 VDC @ 20 mA) (accuracy ± 5%)
200 mA (accuracy ± 10%)
Αναλογικές έξοδοι
Maximum load
Κιτ απομακρυσμένου ελέγχου
- Start / Stop, Reset
- Ένδειξη LED για Start, run, trip
- Trip codes
- Εμφάνιση ρεύματος
- Εμφάνιση θερμοκρασίας κινητήρα
- Έξοδος 4...20 mA
Type 2
Type 1
prospective current 10 kA
prospective current 18 kA
prospective current 85 kA
prospective current 100 kA
Περιβαντολλογικά
-10ο C έως 60ο C
-25ο C έως 60ο C
0 – 1000 m, above 1000 m with derating
Θερμοκρασία λειτουργίας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
Υγρασία
Pollution degree
Pollution Degree 3
Απώλεια θερμοκρασίας
Κατά την εκκίνηση
5,5 watts/Α
Διαστάσεις
Ρεύμα [A]
Βάρος [kg]
68
595, 619, 790 and 927
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Ύψος [mm]
295
23.9
50.1
53.1
120
Πλάτος [mm]
150
183
275
390
250
279
689
856
Βάθος [mm]
302
585
www.semac.gr
Solenoid Valves
Για Νερό, αέρια και άλλα ουδέτερα ρευστά.
5281
•
•
•
•
•
•
•
Γενικής xρήσης μέχρι 16 bar.
Διαφράγματα από NBR (-10 to +80°C), EPDM (-40 to +120°C), FKM (-10 to +120°C).
Ανοχή στα πλήγματα, χαμηλός θόρυβος.
Λειτουργία NC ή NO.
Σώμα ορειχάλκινο ή από χυτοσίδηρο.
Σύνδεση με σπείρωμα ή φλάντζα.
Διατομές από DN15 μέχρι DN65.
Για επιθετικά ρευστά.
0330
•
•
•
•
•
•
•
Χειροκίνητη λειτουργία override ως στάνταρ.
Μεγάλος χρόνος ζωής, ακόμα και χωρίς συντήρηση.
Ανοχή στα μολυσμένα ρευστά.
Σύνδεση G 1/4 (G 1/8, NPT on request).
Σώμα ορειχάλκινο ή από ανοξείδωτο.
Στεγανοποίηση από NBR (0 to +80 °C), FKM (0 to +90 °C), EPDM (-30 to +90 °C).
Τροφοδοσία 24 V DC, 24 V/50 Hz, 230 V/50 Hz.
Για επιθετικά ρευστά.
0142
•
•
•
•
•
•
•
Διάφραγμα απομόνωσης μεταξύ σωληνοειδούς και ρευστού.
Μή μεταλλικά εσωτερικά μέρη.
Μοχλικό μέρος με χειροκίνητη λειτουργία override.
Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση.
Διατομές DN 15 - 50.
Υλικά σώματος PVC 0 to +50°C.
PVDF 0 to +70°C.
Για υψηλή πίεση μέχρι 250 bar.
5404
•
•
•
•
•
•
•
Σωληνοειδής με servo-piston.
Σύστημα Push-over.
Διατομές εσωτερικής τομής DN 12 - 25 mm.
Ορυχάλκινο σώμα.
Πηνίο Polyamide.
Εσωτερικά μέρη από ορύχαλκο ή ανοξείδωτο.
Στεγανοποίηση από NBR, PTFE και FKM.
Για ατμό μέχρι 180°C.
0255
•
•
•
•
•
•
•
Βαλβίδα έδρασης άμεσης απόκρισης.
Για πιέσεις μέχρι 100 bar.
Θερμοκρασία ρευστού μέχρι 250 °C.
Push-over solenoid system.
Για ρευστά και αέρια.
Εσωτερικά μέρη από ορύχαλκο με ανοξείδωτη έδραση ή πλήρως ανοξείδωτα.
Στεγανοποίηση από FKM (-10 to +130°C), PTFE (-40 to +180°C), Steel (μέχρι +250°C).
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
Pneumatics Valves
Νησίδες Πνευματικού Ελέγχου
8644
• Πλήρης συμβατότητα με Siemens ET 200S.
• Επιλογές δικτύων Fieldbus, πιλοτικών βαλβίδων και μονάδων εισόδων
/εξόδων.
• Ευέλικτη παραμετροποίηση.
• Επιλογή ολοκληρωμένης λειτουργίας PLC.
• Συμπαγής σχεδίαση.
• Κατάλληλες για υψηλές ταχύτητες ροής.
• Επιλογή PROFIBUS DP.
• Ενσωματωμένη ψηφιακή μονάδα 2 ή 4 εισόδων (0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA,
RTD, TC) ή εξόδων (0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA).
• Θερμοκρασία λειτουργίας 0 με +55°C.
• Προστασία IP20 ή IP65 με επιλογή κλειστού περιβλήματος.
• Πιστοποίηση αντιεκρηκτικότητας για Ζώνη 2.
Type 8644 can be combined with...
Type 8175
Type 8032
Type 6212
Type 2012
Type 8630
Type 0498
Sensors
Switches
Solenoid valves
Process valves
Valve controllers
Double pilot
controlled check
valve
8644
Πιλοτικές Βαλβίδες.
6012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Άμεση απόκριση.
Εύρος λειτοργίας 0 ... 10 bar.
Διατομές DN 1.2 mm ... DN 1.6 mm.
Συνδέσεις M5, G1/8, G1/4, sub-base ή banjo-bolt.
Πηνίο 21mm.
Υλικά κατασκευής Μπρούτζος, πολυαμίδιο ή ανοξείδωτο.
Κατάλληλο για ουδέτερα ρευστά και αέρια.
Θερμοκρασία λειτουργίας -10 ... +100 °C.
Συνδέση M5, G1/8, G1/4, φλάντζα ή tube fitting 6 mm.
Τροφοδοσία 24 V DC, 24 VAC / 50 Hz ή 110 / 230 VAC.
Type 6012 can be combined with...
6012
Type 2506
Type 2507
Type 6012
Cable plug
DIN EN 175301-803*
form C
Cable plug industrial
standard form B
Multiple manifold
(e.g. 6-fold)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
Process and Control Valves
Βαλβίδες Διαφράγματος
•
•
•
•
•
•
•
2031
Type 2031 can be combined with...
Ερμητική απομόνωση ρευστού με διάφραγμα.
Μηδενικές απώλειες ροής.
Δυνατότητα επιλογής στο φινίρισμα Ra ≤ 0.8 ή 0.6 μm.
Πιστοποιήσεις FDA/ 3A/ USP.
Υλικό Κατασκευής stainless steel 316 L / 1.4435.
Μηχανισμός κίνησης από PPS ή PA.
Υλικό απομόνωσης EPDM, PTFE Και FKM (-10 to +130°C).
• Για Ουδέτερα ρευστά και αέρια,
υψηλής καθαρότητας, αποστειρωμένα.
ή επιθετικά ρευστά.
Type 8691
Type 8690
Type 1062
Type 8640/8644
Type 6012/6014 P
Type 8311
Control head
Pneum. control unit
with feedback
Electrical position
feedback
Valve block
Pilot valve
Pressure Sensor/
Switch
Βαλβίδες Διαφράγματος
•
•
•
•
•
•
•
Για εφαρμογές με επιθετικά ρευστά.
Βελτιωμένο σώμα με μηδενικές απώλειες ροής.
Αφαιρούμενη σύνδεση true union, απευθείας συγκόλληση ή σύνδεση φλάντσας.
Διατομές DN 15-100.
Υλικά σώματος PVC-U, PP, PVDF.
Μηχανισμός κίνησης από PPS ή PA μεγέθους 175 mm.
Υλικό απομόνωσης EPDM, PTFE Και FKM .
• Για Ουδέτερα ή επιθετικά ρευστά και
αέρια.
• Συνδέσεις DN 15-50: True union και spigot.
• DN 65-100 με φλάντζα
2030
Type 2030 can be combined with...
Type 6012/6014 P
Type 8631
Type 8640/8644
Type 3233
Type 6519 NAMUR
Pilot valve
TopControl On/Off
Valve block
Manually-operated
valve
Solenoid valve
Βαλβίδες Globe
2012
•
•
•
•
•
•
•
Type 2012 can be combined with...
Type 8691
Type 8690
Type 1062
Control head
Pneum. control unit
with feedback
Electrical position
feedback
Συμπαγής κατασκευή.
Σύνδεση με φλάντζα, σπείρωμα ή απευθείας συγκόλληση.
Σώμα από Stainless steel 316L.
Επιλογή ροής κάτω ή πάνω από την έδραση.
Διατομές DN 10-100.
Μηχανισμός κίνησης PA, PPS.
Υλικό απομόνωσης PTFE (NBR, FKM ή EPDM).
• Κατάλληλες για νερά, οινόπνευμα, λάδια,
κάυσιμα, αλκαλικά ή οργανικά διαλύματα
και ατμό.
• Κατάλληλο μέσο ελέγχου τα ουδέτερα
Type 6012/6014 P
Type 5470
Type 8640/8644
αέρια ή ο αέρας.
Pilot valve
Solenoid valve
Valve block
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
Process and Control Valves
Βαλβίδες Γωνιακής Έδρασης
2000
Type 2000 can be combined with...
Type 8691
Type 8690
Control head
Pneum. control unit
with feedback
•
•
•
•
•
•
•
Κατάλληλες για υψηλές ταχύτητες ροής
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Λειτουργία κυκλώματος NC ή NO
Εύκολη εναλλαγή λειτουργίας ελέγχου
Μεγάλη γκάμα επιλογών σε κεφαλές ελέγχου.
Επιλογή ροής κάτω ή πάνω από την έδραση.
Διατομές από DN 15 μέχρι 65.
• Σώμα από χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο 316L
• Υλικό απομόνωσης PTFE (NBR, FKM, o.r.).
• Κατάλληλες για νερά, οινόπνευμα, λάδια,
καύσιμα, υδραυλικά υγρά, καυστικά,
Type 1062
Type 8640/8644
Type 6012/6014 P
αλκαλικά ή οργανικά διαλύματα και ατμό.
Electrical position
Valve block
Pilot valve
feedback
Σφαιρικές Βαλβίδες
8805
•
•
•
•
•
•
•
Type 8805 can be combined with…
Type 6012/6014 P
Type 8640/8644
Type 5470
Pilot valve
Valve island
Solenoid valve
Πνευματικός Μηχανισμός Κυκλικής κίνησης.
Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα.
Εξωτερική ρύθμιση εμβόλων.
Ευθύγραμμη διαδρομή ροής – μηδενική πτώση πίεσης.
Διατομές 10 - 100 mm (2/2-way) 10 - 40 mm (3/2-way).
Ανοξείδωτη κατασκευή 1.4408.
Μηχανισμός κίνηση αλουμινίου.
• Μόνωση σφαίρας από PTFE και Viton
μόνωση άξονα.
• DN 65-100 με φλάντζα.
Type 6518/6519
6519 NAMUR
Type 8792/8793
Type TEUXXX
Positioner
Position feedback
Solenoid valves
Πνευματικοί Μηχανισμοί Κίνησης
2051
Type 2051 can be combined with…
•
•
•
•
•
•
•
Προσαρμοζόμενος μηχανισμός σε βαλβίδες περιστροφικής.
Όπως σφαιρικές ή butterfly.
Διασυνδέσεις NAMUR ή ISO 5211.
Επιλογές μηχανισμού ανάδρασης θέσης.
Επιλογή ελεγκτή θέσης.
Έμβολα και σώμα μηχανισμού από αλουμίνιο με μόνωση από NBR.
Κατάλληλο μέσο ελέγχου αέρα (3-8 bar).
• Περιστροφική κίνηση 90°, ρυθμιζόμενη
εντός -5 μέχρι 95°C.
• Ρυθμιζόμενη περιστροφή ανά 20°
Type 6518/6519
Type 8792/93
Type 2654
Type TEUXXX
Solenoid valve
Positioner SideControl
Stainless steel
ball valve
Position feedback
Metal butterfly valve
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
Ελεγκτές και Αισθητήρες
Πολυχρηστικοί Ελεγκτές Γενικής Χρήσης
8619
Type 8619 can be combined with...
• Συμβατοί με τα περισσότερα αισθητήρια ροής, pH/O.R.P. και αγωγιμότητας.
• Απλό, διαισθητίκο περιβάλλον λειτουργίας με μεγάλη οθόνη.
(4 προγραμματιζόμενες όψεις) 128x168 pixels.
• Βασική λειτουργία μεταδότη/ελεγκτή με δυνατότητες επέκτασης σε 6 θύρες
υλικού.
• Προγραμματισμός μέσω software.
• Δυνατότητα καταγραφής δεδομένων 16 τιμών.
• Διάσταση 92 x 92 mm για εγκατάσταση
σε πίνακα.
• Επίβλεψη του εγκατεστημένου αισθητήρα.
Type 8200
Type 8201
Type 8221
Probes holder
pH sensor
Conductivity sensor
4-pole technology 2-pole technology
Type 8220
Type 8030
Type 8802
Type 7800
INLINE flow sensor
Process control
valve
Dosing pump
Αισθητήρες Ροής
8032
Type 8032 can be combined with...
Type 2702 (8630)
Type 1067
Control valve with
TopControl
Continuous
SideControl
• Κατάλληλη για τοπική ένδειξη, μετάδοση σήματος και On/Off έλεγχο,
όλα σε μία συσκευή
• Προγραμματιζόμενες έξοδοι (transistor ή relay).
• Αυτόματη βαθμονόμηση: Λειτουργία Teach-In.
• Επικοινωνία – Εξωτερική ρύθμιση setpoint και τιμής εξόδου.
• Σύνδεση και σώμα από χαλκό ή ανοξείδωτο και μόνωση PVC, PP ή PVDF / FKM.
• Paddle-wheel και άξονας από PVDF ή κεραμικό.
• Οθόνη LCD 8-ψηφίων.
• Διατομές DN 06 με 65.
• Εύρος μέτρησης 0.3 με 10 m/s.
• Πίεση λειτουργίας PN10 (145.1 PSI)
Type 8644-P AirLINE
Type 8030
Type 8041
(πλαστική σύνδεση).
Valve island with
Flow sensor
Flow sensor
electronic I/O
only with 8032 remote
only with 8032 remote
Αισθητήρες Στάθμης
8110
•
•
•
•
•
•
•
Type 8110 can be combined with...
Γενικής χρήσης για προστασία υπερχείλισης ή λειτουργίας εν ξηρό.
Εγκατάσταση χωρίς ρυθμίσεις.
Ανοξείδωτη 316L κατασκευή.
Σύνδεση σπείρωμα G, NPT 3/4”, G, NPT 1” ή Clamp 2”.
Λείανση Ra < 3.2 μm (σπείρωμα) / Ra < 0.8 μm (Clamp).
Θερμοκρασία λειτουργίας -40 to 100°C (150°C για Clamp).
Πίεση λειτουργίας -1 to 64 bar.
• Έξοδος Transistor PNP ή ηλεκτρονική
επαφή.
• Τροφοδοσία 10-55 V DC ή 20 με 253 V AC,
50/60 Hz.
Type 2030
Type 2712 (8630)
Type 8644
Diaphragm valve
Globe control valve
with TopControl
Valve islands with
electronic I/O
PLC
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
Ελεγκτές και Αισθητήρες
Αισθητήρες Στάθμης
8138
Type 8138 can be combined with...
Type 8635
Type 2035
SideControl Ex
Diaphragm valve
•
•
•
•
•
•
•
Συμπαγής κατασκευή για μέτρηση στάθμης μέχρι 20 m.
Έξοδος 4 ... 20 mA/Hart - 2 καλωδίων.
Ρυθμιζόμενο μέσω Hart ή PC.
Πιστοποιήσεις ATEX.
Συνδέσεις Clamp 2”, Varivent® DN25 ή φλάντζα DN50, DN100.
Ανοξείδωτη 316L κατασκευή / TFM-PTFE / EPDM κεραία.
Οθόνη LCD.
• Ελάχιστη διηλεκτρική σταθέρα er > 1.6.
• Νεκρή ζώνη 50 mm.
• Θερμοκρασία λειτουργίας -40 με +150°C.
• Πίεση λειτουργίας -1 με 16 bar.
Type 2301 (8692)
Type 8644
PLC
• Ακρίβεια ± 3 mm
Continuous
Valve islands
TopControl system
Αισθητήρες Ανάλυσης
•
•
•
•
•
•
•
Προγραμματιζόμενες έξοδοι : 2 x transistor και 1 ή 2 αναλογικές 4-20 mA.
Αφαιρούμενη φωτιζόμενη οθόνη.
Universal συνδέσεις.
Τριπλή κυψέλη σταθερών για ευρεία μέτρηση τιμών.
Διαγνωστικές λειτουργίες.
Διατομές από DN25 μέχρι DN110.
8222
Εύρος μέτρησης 0.05 μS/cm... 10 mS/cm.
• Ανάλυση:1 nS/cm.
Type 8222 can be combined with...
• Ακρίβεια ± 3% της μετρούμενης τιμής.
• Μέτρηση θερμοκρασίας από -40 ...+130°C.
• Ακρίβεια ± 1°C.
Type 6642
Type 8802-DF
Type 8644
Type 8620
Type 2030
PLC
• Πίεση λειτουργίας 16 bar.
Solenoid valve
Diaphragm valve
Valve islands
Cooling Tower or boiler
On/Off Diaphragm
with control unit
chemistry controller
valve
Αισθητήρες Ανάλυσης
•
•
•
•
8200
Κατάλληλο για μεγάλη γκάμα εφαρμογών.
Δυνατότητα επιλογής πολλών βάσεων στήριξης.
Για διατομές αγωγών από DN15 μέχρι DN200.
Σύνδεση και σώμα από χαλκό ή ανοξείδωτο 1.4404/316L,
PVC, PP ή ακόμα και PVDF.
• Συνδέσεις G2”, G1” ή G1¼” ,Varivent, υγιεινού τύπου.
(κατά DIN11851) ή και Tri-Clamp συνδέσεις.
Type 8200 with probe can be combined with...
Type S020
Type 8205
Type 8205
Type 8206
Type 8619
INSERTION fitting
Remote
pH transmitter
Remote
pH controller
Remote
O.R.P. transmitter
multiCELL
transmitter/controller
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
UR 24
Διαθλασίμετρο για την ανάλυση της συγκέντρωσης στη γραμμή παραγωγής
• Ειδικό πρίσμα από ζαφείρι, με μεγάλη ανθεκτικότητα χάραξης.
• Λάμπα τύπου LED μακράς διάρκειας.
• Ψηφιακός οπτικός αισθητήρας CCD υψηλής ακρίβειας.
UR 24
Συμπαγής κατασκευή από ανοιξείδωτο ατσάλι.
Υψηλή προστασία διάβρωσης σε υγρό περιβάλλον.
Εύρος μέτρησης: 0...95 Brix.
Μέγιστη ακρίβεια: ±0,15 Brix (Βασικό μοντέλο)
±0,05 Brix (Μοντέλο υψηλής ακρίβειας)
Δυνατότητα παραμετροποίησης του εύρους μέτρησης
από τον χρήστη.
Διαθέτει αυτόματο σύστημα αντιστάθμισης της θερμοκρασίας.
Διαθέτει ρυθμιζόμενες ενδείξεις σφαλμάτων.
Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με PC για την συλλογή των
δεδομένων, τον προγραμματισμό του και την
εμφάνιση διαγνωστικών λειτουργιών.
Μπορεί να τοποθετηθεί είτε πάνω στη γραμμή παραγωγής,
είτε σε δεξαμενή.
Συνδέσεις:
-Τρόφιμα και ποτά (Tri-Clamp, 3-A, DIN 11851, Varivent,
Weld ends)
- Βιομηχανία (weld ends, threaded ends, flange ends)
Γραφική οθόνη LCD 128χ64 points.
o
o
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20...+120 C (on request 150 C)
o
Πίεση λειτουργίας: -1...+10bar at 20 C
o
-1...+ 8 bar at 100 C
up to 25 bar on request
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εύρος μέτρησης:
Πλάτος εύρους μέτρησης:
Ακρίβεια:
Μέγιστη ακρίβεια:
Ανάλυση:
UR24 ST
UR24 HA
0,1 Brix
0,01 Brix
standard version
High accuracy version
1,3330...1,5318 nD
1,3330...1,5318 nD
(0...95 Brix)
(0...95 Brix)
min.: 0,0482nD (30 Brix) min.: 0,0227nD (15 Brix)
max.: 0,1988nD (95Brix) max.: 0,1988nD (95Brix)
0,5% του επιλεγμένου
0,3% του επιλεγμένου
εύρους μέτρησης
εύρους μέτρησης
± 0,0002 nD (±0,15 Brix) ± 0,00007 nD (±0,05 Brix)
Τροφοδοσία:
-AC 18V (12...24V) 50...60Hz 0,6A
-DC 24V (18...36V) 0,6A
-On request, connection box with transformer
AC 115/230V ±10% 50...60Hz 10VA
Αναλογική έξοδος:
0...20mA ή 4...20mA
Relay output (24V 500mA AC/DC)
Επικοινωνία:
RS422/RS485
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
DR 10
Νέος εργαστηριακός αναλυτής
Αυτόματο πρωτοποριακό σύστημα που χρησιμοποιείται για την μέτρηση της συγκέντρωσης ζάχαρης
σε προϊόντα diet ή sugar free.
DR 10
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του DR10 :
• Είναι γρήγορο, χρειάζεται μόνο 5 λεπτά για να πάρει
την μέτρηση.
• Εύκολο στην χρήση, δεν χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό.
• Πλήρως αυτοματοποιημένο, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία του δείγματος και έτσι αποφεύγεται το ανθρώπινο λάθος.
• Δεν χρειάζεται η χρήση χημικών.
• Μεγάλη ακρίβεια +/- 0.5 % από τον στόχο.
• Επιλογή μονάδας μέτρησης πχ.% STANDARD,Brix,RD,total acidity
• Κατάλληλο και για προιόντα όπως energy drinks,soft drinks,
flavored water etc.
• Είναι 3 φορές γρηγορότερο απο τα παραδοσιακά συστήματα
εργαστηρίου.
Το DR10 αποτελείται από μία εξαιρετικά εύκολη στη χρήση οθόνη
αφής που βοηθά τον χρήστη στην διαδικασία της ανάλυσης.
Το λειτουργικό σύστημα σε Microsoft Windows αποτελεί ένα επιπλέον
πλεονέκτημα για τον χρήστη και επιτρέπει στο DR10 να συνδεθεί
εύκολα και γρήγορα στο τοπικό δίκτυο.
: +/- 0.5 %, μέγιστη ακρίβεια +/- 0.00125 RD
Θερμοκρασία προϊόντος
: 5...25 οC (41...77 F)
Τροφοδοσία
: 100…240VAC +/-10%
Χρόνος ανάλυσης
: 5 λεπτά για κάθε πλήρη κύκλο μέτρησης
D IE T
400 [15,75"]
Ακρίβεια
506 [19,92"]
: 0...20 RD (refractometric degree)
280 [11,02"]
Έυρος
425 [16,73"]
DR-10 Easy Diet
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
W AT E R
365 [14,37"]
346 [13,62"]
90°
Ποσότητα δειγμάτων
: ~100 cc για κάθε τεστ
Νερό
: ~50 cc για κάθε τεστ
Πρωτόκολλα επικοινωνίας : USB, Ethernet
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
419 [16,50"]
Προϊόν
506 [19,92"]
DR-10 Easy Diet
430 [16,93"]
www.semac.gr
IB 05
Συνεχής και αυτόματη ανάλυση πυκνότητας Brix, βαθμού αλκοόλ, προϊόντων
διαίτης και C02 σε γραμμές παραγωγής ανθρακούχων αναψυκτικών
Το ΙΒ05 της Maselli χρησιμοποιείται για την on-line μέτρηση των Brix και του CO2 και εξασφαλίζει :
• σταθερή ποιότητα του προιόντος,
• oικονομικότερη παραγωγή λόγω του συνεχούς ελέγχου
IB 05
Υπάρχει δυνατότητα να μετρηθούν το PH και η αγωγιμότητα
σε μS με ειδικό επιπρόσθετο εξοπλισμό.
Βρίσκει εφαρμογή σε γραμμές παραγωγής με :
• ζαχαρούχα ή διαιτητικά ανθρακούχα ποτά (diet, light),
• αλκοολούχα ποτά,
• μη ανθρακούχα,
• μεταλλικό νερό,
• μπύρες.
Το ΙΒ05 αποτελείται από επιμέρους μονάδες και εκτελεί μία
σειρά λειτουργιών :
•
•
•
•
•
ανάλυση των Brix: μονάδα UR-21
ανάλυση του διοξειδίου του άνθρακα: μονάδα UC-04
ενδείξεις: των Brix/diet και CO2
μεταφορά δεδομένων: mA ή σειριακή
Alarms: επιλογή συνταγών
Συνεργάζεται με ειδικό λογισμικό MULTILAB κατάλληλο για επιλογή
συνταγών, εκτύπωση και καταγραφή δεδομένων σε Η/Υ.
Service
Συντήρηση στον χώρο σας απο
εξειδικευμένους τεχνικούς μας.
Κύρια χαρακτηριστικά:
ανοξείδωτη κατασκευή, εύκολη εγκατάσταση, αισθητήριο ύπαρξης
προϊόντος,αυτορυθμιζόμενη αντλία, αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας, μέτρηση αλκοόλ με συσκευή υπερήχων, προγραμματιζόμενες
συνταγές, αναλογικές και ψηφιακές εξόδους, γραφική ένδειξη κλπ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέτρηση Brix
: 0...18,5 Brix (regular εύρος)
0…2000 mBrix (diet εύρος)
140 [5,5"]
325 [12,8"]
0...200 % (στάνταρ εύρος)
Ακρίβεια
: Κανονικό προϊόν (Regular) - 0.1% του εύρους
Διαιτητικό προϊόν (Diet) - 0.15% του εύρους
ο
Μέτρηση CO2
: 0...5 v/v (0…10 g/l)
Ακρίβεια
: +/- 0.05% v/v (+/- 0.1 g/l)
Αντιστ. θερμ.
: Αυτόματη από -5 C μέχρι 35 C
Τροφοδοσία
: 230/400VAC
Αναλογικές
: 4 προγραμματιζόμενες εξόδους 0…20 mA / 4…20 mA
ο
US-01
: RS232/RS422/RS485 για επικοινωνία με το Multilab
Ψηφ. είσοδοι
: 1 για λειτουργία διακοπής ή επιλογής συνταγής
Ψηφ. έξοδοι
: 8 ρελέ εξόδου για σήματα σφαλμάτων για 1Α/24VAC/VDC
Προστασία
: IP64 για τον ηλεκτρικό πίνακα
50 [2"]
και 6 βοηθητικές εισόδους 0…20 mA / 4…20 mA
Συνδέσεις
INLET TC 1,5"
OUTLET TC 1"
660 [26"]
150 [5,9"]
είσοδοι/έξοδοι
ο
1440 [56,7"]
: Αυτόματη από -5 C μέχρι 35 C
1290 [50,8"]
ο
Αντιστ. θερμ.
550 [21,7"]
IP55 για την αντλία ανακυκλοφορίας
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
KS 40-1 / 41-1 / 42-1
Controller
• Θύρα επικοινωνίας BluePort® για επικοινωνία με το λογισμικό BlueControl
• Οθόνη εμφάνισης πραγματικής και επιθυμητής τιμής
• PID έλεγχος και Fuzzy logic λειτουργία
KS 40-1 /
-1
2
4
/
1
1
4
Επιλογή ανάμεσα σε τρεις διαστάσεις
KS40-1: 96 x 48 x 118 mm (ΥχΠχΒ)
KS41-1: 48 x 96 x 118 mm ( -//- )
KS42-1: 96 x 96 x 118 mm ( -//- )
Δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης
λειτουργίας μέσω πλήκτρου που βρίσκεται στην
πρόσοψη.
Λειτουργία auto tune.
Προστασία IP65 (εμπρός).
Δυνατότητα γραμμικής μορφοποίησης για όλα τα
αισθητήρια σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
πελάτη.
Το διευρυμένο εύρος θερμοκρασίας (65 °C),
επιτρέπει την τοποθέτηση του controller κοντά
στην διεργασία.
Ενσωματωμένη τροφοδοσία για μετάδοση.
Ένδειξη σφάλματος (LED)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Eίσοδοι: Thermocouple (L, J, K, N, S, R)
RTD (PT100, PT1000)
Current (0...20mA)
Voltage (mV, V)
Έξοδοι: Out 1 (relay)
{ Control output heating/
Out 2 (relay)
cooling, Open/Close,
Out 3 (relay or logic) limit, alarms, timer or progr.}
Out 3 (continuous) { Control output,
process value,
set-point,
control deviation,
transmitter supply }
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
UNIFLEX CI 45
Universal Transmitter
• Μικρό μέγεθος (μόνο 22,5 mm) για τοποθέτηση σε ράγα
• Δύο είσοδοι γενικής χρήσης και μία έξοδος γενικής χρήσης
• Διαθέτει οθόνη δύο γραμμών, τεσσάρων και πέντε ψηφίων αντίστοιχα
5
4
I
C
X
E
L
F
I
N
U
Δυνατότητα σύνδεσης και προγραμματισμού
μέσω του λογισμικού BlueControl της PMA.
Τροφοδοσία 90..260VAC ή 18..30VAC/18..31VDC.
Προστασία IP20.
Δυνατότητα επικοινωνίας RS485 / Modbus
protocol (προαιρετικά).
Μία ή δύο επαφές ρελέ (OUT1, OUT2).
Μαθηματικές πράξεις (προαιρετικά):
- Διαφορικός έλεγχος (X1-X2)
- Μέγιστη τιμή μεταξύ X1, X2
- Ελάχιστη τιμή μεταξύ X1, X2
- Μέση τιμή μεταξύ X1, X2
- Ανταλλαγή τιμών μεταξύ Χ1 και Χ2.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Eίσοδοι ΙΝP1
& INP2 (προαιρετικά)
(προγραμματιζόμενες):
Έξοδοι:
Thermocouple (L, J, K, N, S, R, T, C, D, E, B)
RTD (PT100, PT1000)
Current (0...20mA)
Voltage (mV, V)
Out 1 (relay)
Out 2 (relay)
Out 3 (logic)
{ Limit contacts, alarms,
counter end value, error
status messages }
Out 3 (continuous) { Analog output for display
value, INP1, INP2,
frequency value or counter
value, Transmitter supply
13 V / 22 mA }
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
www.semac.gr
DIGITAL 280-1
Ενδεικτικό όργανο (Digital indicator)
• Θύρα επικοινωνίας BluePort® για επικοινωνία με το λογισμικό BlueControl
• Οθόνη 5 μεγάλων ψηφιών
• Ελεγκτής ΟΝ/OFF και δύο σημείων
1
0
8
2
L
A
T
I
G
I
D
Δυνατότητα χρήσης κωδικού για την αποθήκευση
των ρυθμίσεων.
RS422/485 Modbus RTU interface.
Προστασία IP65 (εμπρός).
Δυνατότητα γραμμικής μορφοποίησης για όλα τα
αισθητήρια σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
πελάτη.
Το διευρυμένο εύρος θερμοκρασίας (60 °C),
επιτρέπει την τοποθέτηση του ενδεικτικού κοντά
στην διεργασία.
Option
1
OUT1
OUT2
5
6
8
Modbus RTU
RGND
DATA B
RXD-B
10
8
11
9
GND
13
14
TXD-B
15
16
TXD-A
RS485
RS422
7
U
OUT3
8
9
12
RXD-A
DATA A
Ένδειξη σφάλματος (LED)
Logic
7
17
1
10
11
di1
12
13
0
14
15
+
+
+
mA
V
- mV
di1
INP1
+
100%
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Eίσοδοι:
Έξοδοι:
Thermocouple (L, J, K, N, S, R, T, C, D, E, B)
RTD (PT100, PT1000)
Current (0...20mA)
Voltage (mV, V)
Out 1 (relay)
Out 2 (relay)
Out 3 (logic)
Digital 280-1
OUT1
OUT2
OUT3
ADA
FUNC
ERR
Διαστάσεις:
92 +0,8
1..
min.48
{ Limit contacts,
alarms, Control
output }
OUT1
OUT1
OUT2
OUT2
OUT3
OUT3
ADA
ADA
FUNC
FUNC
ERR
ERR
8
F
min
min
15
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Digital 280-1
11
Out 3 (continuous) { Control output,
process value,
set-point,
control deviation,
transmitter supply }
45 +0,6
.10
max
max
u niv er s a l
9
48
T B 4 0 -1
7
Ενσωματωμένη τροφοδοσία για μετάδοση.
4
RESET
6
3
°C
5
°F
UT
4
E rr
di3
2
Λογικός συνδυασμός των ψηφιακών εξόδων
(πχ για γενικό συναγερμό).
125
3
90...250V
24V AC/DC
L
N
1
126
(2)
96
di2
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
www.semac.gr
Controllers - Timers - Counters
ATR 142
ATR 141
ATR 121
Μοντέλο
Τύπος
Είσοδοι
2 relay + 1 SSR
24 VAC
ATR 121-AT
2 relay+1 SSR+RS485
24 VAC
ATR 121-AD
ATR 121-ADT
1 x TC, RTD, mA, V,
Potentiometer
ATR 171
ATR 243
ATR 401
12...24 VAC/VDC 32χ74χ58mm
(YxΠχΒ)
2 relay+1 SSR+RS485 12...24 VAC/VDC
2 relay + 1 SSR
230 VAC
ATR 121-C
2 relay + 1 SSR
115 VAC
ATR 141-A
2 relay + 1 SSR
24 VAC
ATR 141-AT
2 relay+1 SSR+RS485
24 VAC
ATR 141-AD
ATR 141-ADT
1 x TC, RTD, mA, V,
Potentiometer
2 relay + 1 SSR
12...24 VAC/VDC 32χ74χ58mm
2 relay+1 SSR+RS485 12...24 VAC/VDC (YxΠχΒ)
ATR 141-B
2 relay + 1 SSR
230 VAC
ATR 141-C
2 relay + 1 SSR
115 VAC
ATR 142-ABC
ATR 142-ABC-Τ
1 x TC, RTD, mA, V,
Potentiometer
ATR 171-12ABC
ATR 171-14ABC
1 x TC, RTD, mA, V,
Potentiometer
24...230 VAC/VDC 32χ74χ58mm
2 relay+1 SSR+RS485 24...230 VAC/VDC (YxΠχΒ)
2 relay + 1 SSR
1 relay + 1 SSR
24...230 VAC/VDC
2 relay + 1 SSR
24...230 VAC/VDC
4 relay + 1 SSR
72χ72χ79mm
24...230 VAC/VDC (YxΠχΒ)
ATR 171-23ABC-Τ
2 x TC, RTD, mA, V, Pot. 3 relay + 1 SSR + RS485 24...230 VAC/VDC
ATR 243-20ABC
2 relay (or 1 R +1 SSR) 24...230 VAC/VDC
ATR 243-21ABC-Τ 1 x TC, RTD, mA, V,
Potentiometer
ATR 243-31ABC
Διαστάσεις
2 relay + 1 SSR
ATR 121-B
2 relay + 1 SSR + RS485 24...230 VAC/VDC
48χ48χ125mm
(YxΠχΒ)
3 relay + 1 SSR
24...230 VAC/VDC
ATR 401-22ABC
2 relay + 1 SSR
24...230 VAC/VDC
ATR 401-23ABC
3 relay + 1 SSR
24...230 VAC/VDC 48χ96χ123mm
(YxΠχΒ)
24...230 VAC/VDC
2 x TC, RTD, mA, V,
ATR 401-24ABC
Potentiometer,T.A.
ATR 401-22ABC-Τ
TCT 101
Τροφοδοσία
ATR 121-A
ATR 171-11ABC
TCT 201
Έξοδοι
4 relay + 1 SSR
2 rel+1 SSR+1 V/mA+RS485
24...230 VAC/VDC
TCT 101-1ABC
Timer
2 relay
24...230 VAC/VDC
TCT 101-2ABC
Counter
2 relay
24...230 VAC/VDC
TCT 101-3ABC
Tachometer
2 relay
32χ74χ53mm
24...230 VAC/VDC (YxΠχΒ)
TCT 101-3ABC-T
Timer/Counter/Tachometer
RS485
2 relay
24...230 VAC/VDC
TCT 201-1ABC
Timer
2 relay
TCT 201-2ABC
Counter
2 relay
24...230 VAC/VDC 48χ48χ107mm
24...230 VAC/VDC (YxΠχΒ)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
SERIES 2000
“Intelligent” pressure and level transmitters
2000
SERIES CER-2000
Ακρίβεια: 0,1%.
Εύρος μέτρησης: 0...0,2 bar έως 0...320 bar.
Σήμα εξόδου: 4...20mA / 2 αγωγών
Πρωτόκολλο HART (προαιρετικά)
Profibus-PA (προαιρετικά).
Ρύθμιση: Με χρήση των τριών πλήκτρων.
Τροφοδοσία: 12...40VDC.
Προστασία: IP66.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20oC...+100oC.
Υλικό κατασκευής: AISI 316 (standard).
Συνδέσεις: G1/2” manometer (gauge) connection
G 1/2” (male) and G1/4” (female)
1/2” NPT (male) and 1/4” (female).
SERIES 2000
Ακρίβεια: 0,1%.
Εύρος μέτρησης: 0...0,1 bar έως 0...60 bar.
Σήμα εξόδου: 4...20mA / 2 αγωγών
Πρωτόκολλο HART (προαιρετικά)
Profibus-PA (προαιρετικά).
Ρύθμιση: Με χρήση των τριών πλήκτρων.
Τροφοδοσία: 12...40VDC.
Προστασία: IP66.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20oC...+80oC.
Υλικό κατασκευής: AISI 316 (standard).
Συνδέσεις: Weld-on, Threaded nipple 1” BSP or 1” NPT,
1” BSP connection,
1” NPT connection,
other process connection on request.
CER-2000
2000-SAN
SERIES 2000-SAN
Ακρίβεια: 0,1%.
Εύρος μέτρησης: 0...0,04 bar έως 0...60 bar.
Σήμα εξόδου: 4...20mA / 2 αγωγών
Πρωτόκολλο HART (προαιρετικά)
Profibus-PA (προαιρετικά).
Ρύθμιση: Με χρήση των τριών πλήκτρων.
Τροφοδοσία: 12...40VDC.
Προστασία: IP66.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20oC...+100oC.
Υλικό κατασκευής: AISI 316 (standard).
Συνδέσεις: Milk Coupling DIN11851(DN25, 40, 50),
Hygienic weld-on, Tri-clamp (1”, 1 1/2”, 2”)
Flange (DN 40, 50, 80).
IFC 300
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
P3233/P3230 & P3269
Αισθητήρια πίεσης για υποβρύχιες μετρήσεις
και για μετρήσεις στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών (υγιεινού τύπου)
Περιοχές μέτρησης: -0...0,1 bar έως 0...25 bar.
Σήμα εξόδου: 4...20 mA (2 αγωγών).
P3233
P3230
Ακρίβεια: ±0,5% (P3233) και ±0,25% (P3230).
Επαναληψιμότητα: ±0,05%.
Χρόνος απόκρισης: <1 ms.
Περίβλημα από Stainless Steel.
Τροφοδοσία: 10...30 VDC.
Θερμοκρασία υλικού: -10...50oC.
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -30...80oC.
Προστασία: IP68
(EN 60 529/IEC 529).
Μέγιστο βάθος βύθισης:
P3233: μέχρι 100m.
P3230: μέχρι 300m.
Περιοχές μέτρησης:
Αρνητική πίεση: -1...0 bar
Θετική πίεση: 0...0,25 bar έως 0...25 bar
Απόλυτη πίεση: 0...0,25 bar έως 0...16 bar
Σήμα εξόδου
4...20 mA (2 αγωγών)
0...20 VDC (3 αγωγών)
0...10 VDC (3 αγωγών)
P3269
Ακρίβεια: ±0,5%.
Περίβλημα από Stainless Steel 1.4571.
Τροφοδοσία: 10...30 VDC.
Θερμοκρασία υλικού: -20...150oC
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -20...80oC.
Προστασία: IP65 (EN 60 529/IEC 529)
IP67 (M12x1 connector)
IP68 (for cable outlet)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
P3251 & P3276
Αισθητήρια πίεσης για γενικές εφαρμογές
Με επίπεδο διάφραγμα.
P3251
Περιοχές μέτρησης:
Αρνητική πίεση: -1...0 bar έως -0,1...0 bar
Θετική πίεση: 0...0,01 bar έως 0...600 bar
Απόλυτη πίεση: 0...0,25 bar έως 0...16 bar
Σήμα εξόδου
4...20 mA (2 αγωγών)
0...20 VDC (3 αγωγών)
0...10 VDC (3 αγωγών)
Ακρίβεια: <±0,5% και <±0,25%.
Περίβλημα από Stainless Steel.
Τροφοδοσία: 10...30 VDC.
Θερμοκρασία υλικού: -30...100oC
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -20...80oC ή 150oC (opt.)
Προστασία: IP65 (EN 60 529/IEC 529)
Με εσωτερικό διάφραγμα.
Περιοχές μέτρησης:
Αρνητική πίεση: -1...0 bar έως -0,025...0 bar
Θετική πίεση: 0...0,0025 bar έως 0...2500 bar
Απόλυτη πίεση: 0...0,25 bar έως 0...16 bar
Σήμα εξόδου
4...20 mA (2 αγωγών)
0...20 VDC (3 αγωγών)
0...10 VDC (3 αγωγών)
P3276
Ακρίβεια: <±0,5% και <±0,25%.
Περίβλημα από Stainless Steel.
Τροφοδοσία: 10...30 VDC.
Θερμοκρασία υλικού: -30...100oC
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -20...80oC ή 120oC (opt.)
Προστασία: IP65 (EN 60 529/IEC 529)
IP67 (M12x1 connector)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
Flow Indicators / Switches / Meters
OFFICINE OROBICHE
Visual Flow Indicators
Υαλοδείκτες ροής χρησιμοποιούνται για οπτικό έλεγχο
της ροής ρευστών σε σωλήνες.
Οριζόντιας ή κατακόρυφης τοποθέτησης, είναι κατάλληλα
για τις περισσότερες βιομηχανικές εφαρμογές
Flow Switches
Διακόπτες ON/OFF - type alarm δίνουν σήμα αν υπάρχει
ή όχι ροή ρευστού στις σωληνώσεις.
Μπορούν να τοποθετηθούν κάθετα στις σωλήνες σε υπάρχουσα
υποδοχή ή παρέχεται φλαντζωτό σώμα τύπου βαλβίδας.
Flow Meters
Μηχανικά ροόμετρα μεταβλητού όγκου,γυάλλινα
ή πλεξιγκλάς ενδεικτικά ροής με πλωτήρα.
Προαιρετικά με επαφές ή με σήμα 4 - 20 mA ανάλογο της ροής.
Η εταιρία κατασκευάζει σύμφωνα με τα πιό δημοφιλή διεθνή standard: Ansi, Asme (Asme V, Asme VIII,
Asme XI), Api, Uni, Din, Bs, Astm, Cei, Nace, Rina, Bp, Ibr, Ispesl.
Mε υλικά όπως: carbon steel (ASTM A105 - A106 - A333 - A335);
cast iron, stainless steel (304 - 304L - 316 - 316L - 321); monel titanium - bronze - brass - aluminium hastelloy - incoloy and plastic materials (PVC - MOPLEN, PVDF - PTFE).
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
Level Switches / Indicators
OFFICINE OROBICHE
Level Switches
Οι διακόπτες στάθμης μαγνητικού τύπου είναι διαθέσιμοι για
εσωτερική ή εξωτερική τοποθέτηση σε δεξαμενές και είναι
κατάλληλοι για όλες τις εφαρμογές με δύσκολες συνθήκες
(θερμοκρασίας-πίεσης).
Η έξοδος ON/OFF χρησιμοποιείται συνήθως ως alarm και shutdown
λειτουργία.
Οι διακόπτες στάθμης ανάλογα τις απαιτήσεις λειτουργίας διαθέτουν
πλωτήρες, displacers και φλάντζες ή σπειρώματα (UNI or ANSI).
Κατάλληλα για πίεση 10...400 Bar και θερμοκρασία - 80°C...+540°C
Ειδικό βάρος απο 0,3 kg/dm3.
Επιπλέον διατίθονται απλού πλωτήρα (τύπου αχλάδι), κινούμενου
βραχίονα και υπερήχων.
Level Indicators
Οι ενδείκτες στάθμης σχεδιαστηκαν για συνεχή μέτρηση (οπτικό
έλεγχο) υγρών σε δεξαμενές.
Διατίθονται τρείς τύποι
- Mαγνητικού τύπου με δίχρωμα πλακίδια. Μπορούν να εξοπλιστούν
με επαφές alarm και αναλογική έξοδο A, magnetic coupling
indicator with “bi-colour flags” 4/20 mA.
- Γυάλινα, διάφανα και αντανακλάσεως.
- Με αναλογικό όργανο στην κορυφή (ωρολογιακού τύπου).
Η εταιρία κατασκευάζει σύμφωνα με τα πιό δημοφιλή διεθνή standard: Ansi, Asme, (Asme V, Asme VIII,
Asme XI), Api, Uni, Din, Bs, Astm, Cei, Nace, Rina, Bp, Ibr, Ispesl.
Mε υλικά όπως: carbon steel (ASTM A105 - A106 - A333 - A335);
cast iron, stainless steel (304 - 304L - 316 - 316L - 321);
monel titanium - bronze - brass - aluminium - hastelloy - incoloy
and plastic materials (PVC - MOPLEN, PVDF - PTFE).
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
Όργανα μέτρησης ροής
Pitot tubes
Η αρχή λειτουργίας των σωλήνων Pitot είναι βασισμένη στην θεωρία της διαφορικής πίεσης.
Μία απλή και αποτελεσματική μέθοδος η οποία συνδυάζει την εγκατάσταση χαμηλού κόστους
με την υψηλή απόδοση για αέρια, υγρά καθώς και ατμό.
Η σύνδεση στον σωλήνα μέτρησης μπορεί να γίνει είτε με φλάντζα είτε με σπείρωμα.
Τα αισθητήρια Itabar για τον ατμό είναι σχεδιασμένα για να λειτουργούν σε περιβάλλοντα με
θερμοκρασίες εως 650°C και πιέσεις 400 bar.
Διαφορετικά υλικά κατασκευής και συνδέσεις ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις
Τα αισθητήρια Itabar για τα υγρά και τα αέρια είναι σχεδιασμένα για να λειτουργούν σε περιβαλλοντα με θερμοκρασίες εως 1.175°C και πιέσεις 400 bar.
Orifice assembly
Τα Orifice plates χρησιμοποιούνται για μέτρηση της ροής σε σωλήνες.
Με τα orifice plates δημιουργείται μία πτώση πίεσης.
Βασισμένο στην τιμή της πτώσης πίεσης η στιγμιαία ροή μπορεί να υπολογιστεί.
Τα Orifice plates κατασκευάζονται σύμφωνα με το ΙSO 5167.
Τα παραπάνω είναι διαθέσιμα σε C.S., SUS, PTFE, PVC κτλ.
Flow nozzle
Τα Flow Nozzles είναι μία εναλλακτική πρόταση στα orifice plates όταν πρόκειται για μετρήσεις
σε υψηλές ταχύτητες ροής.
Ο μοναδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει ένα επιπλέον ποσοστό 60% σε υψηλες ταχύτητες.
Τα Flow nozzles σχεδιάζονται και κατασκευάζονται κατά παραγγελία.
Συγκρίνοντας τα με το σωλήνα Venturi είναι φθηνότερα και η ανάκτηση της πίεσης είναι γρήγορη.
Όπως και τα venturi tubes, δεν χρειάζονται συντήρηση.
Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές με μικρές πιέσεις και γι’αυτό δεν επιτρέπουν υψηλές απώλειες
πίεσης.
Χρησιμοποιούνται σε μετρήσεις για αέρια, ατμό, νερό και συμπυκνώματα.
Venturi tubes
Οταν η πτώση πίεσης είναι σημαντικός παράγοντας , ο σωλήνας Venturi είναι μία καλή
εναλλακτική πρόταση σε σύγκριση με τα Orifice plates και τα Flow Nozzles.
Τα κύρια πλεονεκτήματα του σωλήνα Venturi είναι ο συνδυασμός της χαμηλής πτώσης πίεσης,
η υψηλή αξιοπιστία και η προστασία έναντι των επικαθήσεων.
Οι σωλήνες Venturi σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών.
Τα σημαντικά πλεονεκτήματα των σωλήνων ventruri είναι η γρήγορη επαναφορά της πίεσης και
απουσία συντήρησης.
Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές με χαμηλές πιέσεις και χρησιμοποιούνται σε μετρήσεις για αέρια,
ατμό και νερό.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
Όργανα μέτρησης στάθμης
ITA Magnetic Level Gauge
Τα ενδεικτικά στάθμης ITA προσφέρουν μια αξιόπιστη λύση, χωρίς προβλήματα και συντήρηση.
Η συμπαγής κατασκευή τους τα επιτρέπει να λειτουργούν σε πιέσεις έως 320 bar και σε ένα
εύρος θερμοκρασιών από -50 °C έως 400 °C.
Η ένδειξη της στάθμης είναι συνεχής και η απόκριση άμεση ακόμη και σε περίπτωση απότομων
μεταβολών.
Maglink Magnetic Level Gauge
To Maglink είναι ένα μηχανικό σύστημα μέτρησης στάθμης όπου ένα μαγνήτης, o οποίος είναι
συνδεδεμένος με το συρματόσχοινο, ακολουθεί τον πλωτήρα.
Η στάθμη απεικονίζεται σε ένα αναλογικό ενδεικτικό χωρίς εξωτερική τροφοδοσία.
Αυτό εγγυάται μία απλή και αξιόπιστη μέτρηση η οποία δεν χρειάζεται βαθμονόμηση.
Επιπρόσθετα μπορούν να συνδεθούν απομακρυσμένα ενδεικτικά και διακόπτες ορίου.
Tubular Type Level Gauge
Τα ενδεικτικά αυτά αποτελούν μία οικονομική λύση για την ένδειξη της στάθμης των υγρών
σε χαμηλές πιέσεις και θερμοκρασίες.
Transparent Level Gauges
Τα ενδεικτικά αυτά χρησιμοποιούνται για την ένδειξη της στάθμης των υγρών σε υψηλές
πιέσεις και θερμοκρασίες.
Boiler Steam Water level Gauge
Το σύστημα μέτρησης στάθμης με ηλεκτρόδια τύπου SEL series από την Intra-Automation GmbH
είναι βασισμένο στην μακροχρόνια εμπειρία και την συσσωρευμένη τεχνολογία στον τομέα της
μέτρησης στάθμης.
Ειδικά μελετημένο για υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες.
Το σύστημα μέτρησης στάθμης απεικονίζει την στάθμη του νερού με πράσινη ένδειξη και του
ατμού με κόκκινη ένδειξη, στην οθόνη του ελεγκτή MPU, ο οποίος είναι τοποθετημένος στο πεδίο
αλλά και σε μία απομακρυσμένη μονάδα η οποία μπορεί να τοποθετηθεί στο δωμάτιο ελέγχου.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
DPU / Chart recorders / Turbine & PD Meters
Μονάδες Διαφορικής Πίεσης (DPU)
Οι μονάδες Διαφορικής πίεσης της BARTON βρίσκονται σε λειτουργία εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε συνδυασμό με
διαφορετικά όργανα.
Η κάθε μονάδα αποτελείται από το αισθητήριο (Bellows).
Κατά την λειτουργία η πίεση εφαρμόζεται και στις δύο πλευρές του αισθητηρίου.
Η οποιαδήποτε διαφορά στην πίεση οδηγεί το αισθητήριο να κινηθεί έως ότου τα ελατήρια ισορροπήσουν
την δύναμη. Η γραμμική κίνηση του αισθητηρίου, η οποία είναι ανάλογη της διαφορικής πίεσης,
μεταδίδετε σαν περιστροφική κίνηση.
Ενδεικτικά διαφορ. πίεσης και Διακόπτες
Τα ενδεικτικά Διαφορικής πίεσης και οι Διακόπτες της BARTON είναι διαθέσιμα σε μια ευρεία γκάμα λειτουργίας και
εύρους διαφορικής πίεσης. Χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές που απαιτούν μέτρηση της διαφορικής πίεσης,
παροχής, στάθμης υγρών και παρέχουν ακρίβεια, μικρή νεκρή ζώνη, και την επαναληψιμότητα της δράσης του
διακόπτη στο σημείο ρύθμισης.
SWP to 10,000 PSI (689 bar), BARTON DPU Sensor/Actuator, NEMA-4/IP65 and Explosion proof Cases, Wide Selection of
DP Ranges (including absolute, zero-center, and split ranges, Pulsation Dampening (selected models)
Τα ενδεικτικά όργανα χρησιμοποιούν τις ανωτέρω μονάδες Διαφορικής πίεσης της BARTON.
Chart Recorders & Controllers
Με περισσότερες από 1 εκατομμύριο μονάδες εγκατεστημένες σε όλο τον κόσμο βασισμένες στις μονάδες διαφορικής
πίεσης (DPU) η BARTON αποτελεί πρωτοπόρο προμηθευτή σε καταγραφικά όργανα, ενδεικτικά, διακόπτες και
πνευματικούς ελεγκτές. Τα καταγραφικά χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της πίεσης, της διαφορικής πίεσης,
της θερμοκρασίας και σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών.
Η κατασκευαστική τελειότητα των οργάνων εξασφαλίζει γραμμικότητα, χαμηλή υστέρηση και μεγάλη διάρκεια ζωής
Κατασκευή από Αλουμίνιο με ανοξείδωτες συνδέσεις.
Χαρτί καταγραφής 12’’ ( 300mm ) διαμέτρου, μπαταρίας ή με περιστροφικό ελατήριο.
Turbine Meters
Τα ροόμετρα τουρμπίνας της BARTON είναι σχεδιασμένα για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών τόσο για υγρά όσο και για
αέρια. Η κατασκευής τους είναι βασισμένη σε 35 χρόνια εμπειρίας και διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά.
Γραμμικότητα - καλύτερη από ± 1% της μέτρησης, καλύτερη από ± 0,25% της μέτρησης για 1''και πάνω,
Επαναληψιμότητα - ± 0,02% της ένδειξης.
Σε σύγκριση με άλλες τεχνικές μέτρησης, οι μετρητές είναι σε θέση να χειριστούν μια μεγαλύτερη παροχή σε ένα
μικρότερο μετρητή και με μικρότερη πτώση πίεσης.
Ιδανικό για εφαρμογές αντίστροφης ροής. Η ακρίβεια είναι το ίδιο σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.
PD Meters
Αρχικά είχε σχεδιαστεί για τις μετρήσεις σε αργό πετρέλαιο, η σειρά Floco F έχει αποδειχθεί ότι είναι μια ευπροσάρμοστη
μονάδα που λειτουργεί σε ένα ευρύ φάσμα υγρών με διαφορετικό ιξώδες. Ιδανικό για λιπαρές ουσίες, βαφές και
επιχρίσματα, ακόμη και παραφίνη. Ο μετρητής Flotrac είναι μια εξαιρετικά ανθεκτική μονάδα που παρέχει ακρίβεια,
σε υγρά που βρίσκονται σε υψηλή πίεση και έχουν υψηλό ιξώδες.
Η σειρά Floco F είναι ένας μετρητής θετικού εκτοπίσματος ο οποίος διαθέτει ένα ρότορα μοναδικού σχεδιασμού ο οποίος
παρέχει σταθερή ακρίβεια ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες. Μετρά με ακρίβεια παχύρρευστα, διαβρωτικά και
λειαντικά υγρά με ακρίβεια ± 1%.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
Insertion Mass Flowmeter
• Έυκολη εγκατάσταση, χρήση και προγραμματισμός με βοηθητικό μενού.
• Ενσωματωμένος ελεγκτής PID.
• Δύο έξοδοι 4-20 mA με οπτική απομόνωση, με δυνατότητα PID Control καθώς και δυνατοτήτα εξόδου παλμών.
R
E
T
E
M
W
O
MASS FL
Η Βαθμονόμηση κάθε οργάνου γίνεται σε πολλαπλά
σήμεια ροής και θερμοκρασίας.
Ενσωματωμένη λειτουργία ψηφιακού φίλτρου.
Ενσωματωμένος καταμετρητής ροής και καταμετρητής
χρόνου παροχής.
Δυνατότητα επιλογής επικοινωνίας Modbus ASCII
ή RTU.
CE Compliance, EMC, ATEX, LVD και PED πιστοποιητικά
διαθέσιμα.
Διαγνωστικά ορθής λειτουργίας.
Λειτουργία συνεχούς ελέγχου απόκλισης μηδενικής,
μέσης και υψηλής ροής.
Εφαρμογές
•
Μέτρησης παροχής βιομηχανικών αερίων
και αερίων παραγωγής.
•
Μετρησή αέρα παροχής σε καυστήρα.
•
Coal-Fired boiler combustion air .
•
Μέτρηση αερίων σε καμινάδα κλιβάνου.
•
Εφαρμογές αερισμού βιολογικών καθαρισμών.
•
Πεπιεσμένος αέρας.
•
Φυσικό αέριο.
•
Βιομηχανικά Αέρια VOC mass flow.
•
Εφαρμογές O.E.M.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εύρος Μέτρησης
: 16513 SFPM – Std. ft/min (77 NMPS – N m/s )
Έξοδοι
: 2 x 4-20 mA
Υλικά
: Alloy C-276 - Αισθητήριο / 316L SS
Στέλεχος Περίβλημα/Προστασία : Directly Attached Dual-Chamber / IP66
Τροφοδοσία/Οθόνη
: 24 VDC Power, LCD/Keypad.
Αντιστάθμιση
: Velocity Temperature Mapping (VTM)
Βαθμονόμιση
: Για θερμό αέρα σε πίεση περιβάλλοντος.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
Stratos ECO
Ηλεκτρονικός μετατροπέας για μέτρηση pH, αγωγιμότητας και διαλελυμένου οξυγόνου
pH
Stratos ECO 2405 pH
•
Bypass
Stratos ECO 2405 Cond
Σύνδεση με αισθητήρια αγωγιμότητας
με ηλεκτρόδιο
Εύρος μέτρησης: 0,2...1000mS/cm
Έξοδοι: 2 αναλογικές,
2 επαφές ρελέ
4 καταστάσεις ένδειξης στην οθόνη
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20...+55oC
Προστασία: IP65
Ακρίβεια: < 1 % meas. val. + 0.4 μS · c
Τροφοδοσία: 24(-15%)...230(+10%) VAC/DC
CondI
•
Bypass
• Inline
•
Σύνδεση με αισθητήρια pH ή ORP
Εύρος μέτρησης: -1500...+1500mV
2,00...16,00 pH
Έξοδοι: 2 αναλογικές,
2 επαφές ρελέ
4 καταστάσεις ένδειξης στην οθόνη
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20...+55oC
Προστασία: IP65
Ακρίβεια: <0,02 pH /<1mV
Τροφοδοσία: 24(-15%)...230(+10%) VAC/DC
Dip
Cond
•
• Bypass
• Inline
Stratos ECO 2405 CondI
Dip
Σύνδεση με αισθητήρια αγωγιμότητας χωρίς
ηλεκτρόδιο
Εύρος μέτρησης: 0,000...1999mS/cm
Έξοδοι: 2 αναλογικές,
2 επαφές ρελέ
4 καταστάσεις ένδειξης στην οθόνη
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20...+55oC
Προστασία: IP65
Ακρίβεια: <1% της μετρ. τιμής + 0,005mS
Τροφοδοσία: 24(-15%)...230(+10%) VAC/DC
IFC 300
Stratos ECO 2405 Oxy
Σύνδεση με αισθητήρια μέτρησης οξυγόνου
Εύρος μέτρησης: -2...1800nA
Έξοδοι: 2 αναλογικές,
2 επαφές ρελέ
4 καταστάσεις ένδειξης στην οθόνη
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20...+55oC
Προστασία: IP65
Ακρίβεια: 0.5 % meas.val. + 0.05 mg/l
Τροφοδοσία: 24(-15%)...230(+10%) VAC/DC
Oxy
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
•
Bypass
• Inline
•
Dip
www.semac.gr
VariTrans P27000, B10000, B13000
Mετατροπείς σημάτων
P 27000
UNIVERSAL ISOLATION AMPLIFIER
Τροφοδοσία: 230 VAC (option 24 VAC/DC)
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10...+60oC
Προστασία: IP20
Κλάση σφάλματος: 0,08%
Working voltage: 1000 V
Test voltage: 5 kV
ISOLATION AMPLIFIERS FOR STANDARD SIGNALS
Τροφοδοσία: 24 VDC
Είσοδοι
0...±20 mV
to 0...±200 V
0...±0.1 mA
to 0...±100 mA
Έξοδοι
0...20 mA
4...20 mA
0...10 V
0...±10 V
0...±20 mA
B 10000
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0...+55oC
Προστασία: IP20
Κλάση σφάλματος: 0,4%
Είσοδοι
Έξοδοι
0...20 mA 0...20 mA
4...20 mA 4...20 mA
0...10 V 0...10 V
Working voltage: 100 V
Test voltage: 510 V
B 13000
ISOLATION AMPLIFIERS FOR STANDARD SIGNALS
Τροφοδοσία: 230 VAC (option 24 VAC/DC)
IFC 300
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10...+60oC
Προστασία: IP20
Κλάση σφάλματος: 0,4%
Working voltage: 600 V
Test voltage: 3,25 kV
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Είσοδοι
Έξοδοι
0...20 mA 0...20 mA
4...20 mA 4...20 mA
0...10 V 0...10 V
www.semac.gr
VR 18
Καταγραφικό χωρίς χαρτί (Paperless recorder)
• Οθόνη έγχρωμη TFT LCD 6.4” με ανάλυση 640x480 pixels.
• Μέγιστος αριθμός 18 καναλιών (plug & play Ι/Ο cards, 6 slots).
• Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε μνήμη Compact flash ή απευθείας σε Η/Υ μέσω Ethernet.
VR 18
Δυνατότητα απεικόνισης σε γραφικές
παραστάσεις, μπάρες και αριθμητικά.
Ενσωματωμένο αισθητήριο υπερύθρων
για αυτόματη μετάβαση από την
κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας
στη λειτουργία, μόλις αντιληφθεί
κάποια κίνηση κοντά του (<2m).
Ενσωματωμένο Ethernet για επικοινωνία
με τον Η/Υ.
Δυνατότητα μαθηματικών πράξεων.
Περιβάλλον λειτουργίας φιλικό προς
τον χρήστη.
Δυνατότητα προσθήκης κάρτας I/O (με
μέγιστο αριθμό 18 καναλιών).
r
e
d
r
o
c
e
r
s
s
e
l
r
e
p
a
P
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Είσοδοι:
TC (J, K, T, E, B, R, S, N, L)
RTD (PT100)
mV
mA
V
Τροφοδοσία:
90...250 VAC/47-63Hz
Θερμοκρασία:
Λειτουργίας +5...+50 οC
Προστασία:
IP30 (front panel, indoor use)
IP20 (housing and terminals)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
ΜultiCon CMC-99 / CMC-141
Controller/ Datalogger
• Οθόνη έγχρωμη TFT LCD 3,5” και 5,7” με ανάλυση 320χ240pixels.
• Ενσωματωμένο PID controller.
• Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε εσωτερική μνήμη ή σε USB.
C
M
C
n
o
c
i
Mult
CMC - 99
CMC - 141
Τροφοδοσία:
19...50 VDC, 16...35 VAC ή 85...260VAC/VDC
19...50 VDC, 16...35 VAC ή 85...260VAC/VDC
Οθόνη:
3,5” TFT, 16-bit colour, 320 x 240 pixels, touchscreen
5,7” TFT, 16-bit colour, 320 x 240 pixels, touchscreen
Είσοδοι:
-
μέχρι
μέχρι
μέχρι
μέχρι
μέχρι
μέχρι
μέχρι
48 αναλογικές (0/4mA-20, 0/1-5V ή 0/2-10V)
24 TC (J, K, S, T, N, R, B, E)
12 RTD
9 universal (U/I/RTD/TC/mV)
48 ψηφιακές
12 counter
12 flowmeter/ratemeter
-
μέχρι
μέχρι
μέχρι
μέχρι
μέχρι
μέχρι
μέχρι
72 αναλογικές (0/4mA-20, 0/1-5V ή 0/2-10V)
36 TC (J, K, S, T, N, R, B, E)
18 RTD
15 universal (U/I/RTD/TC/mV)
72 ψηφιακές
18 counter
18 flowmeter/ratemeter
Έξοδοι:
-
μέχρι
μέχρι
μέχρι
μέχρι
8 αναλογικές (4-20mA)
16 relays 1A/250V
4 relays 5A/250V
16 SSR driver
-
μέχρι
μέχρι
μέχρι
μέχρι
18
36
18
72
Προστασία:
IP65 (ή έκδοση με front USB: IP40 ή IP54 με πορτάκι STD-99)
Χωρητικότητα:
Εσωτερική μνήμη 1,5 GB
Εσωτερική μνήμη 1,5 GB
Θερμοκρασία λειτουργίας:
0 ο...+50 οC
0 ο...+50 οC
Διαστάσεις:
96 χ 96 χ 100 mm
144 χ 144 χ 100 mm
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
αναλογικές (4-20mA)
relays 1A/250V
relays 5A/250V
SSR driver
IP65 (ή έκδοση με front USB: IP40 ή IP54 με πορτάκι STD-99)
www.semac.gr
MICROFLEX C
Level transmitter
• Πλεονέκτημα το χαμηλό κόστος αγοράς.
• Λειτουργία FER (Δινει την δυνατότητα στην δέσμη του αισθητηρίου να παρακάμψει 2 εμπόδια)
• Με ενσωματωμένο LCD display 4ψηφίων, ένδειξης μετρούμενης τιμής και του προγραμματισμού
C
X
E
L
F
RO
MIC
Για μετρήσεις στάθμης και απόστασης.
Ακρίβεια: ± 3 mm
Ανάλυση: 1 mm
Εύρος μέτρησης: 0,3...8m
Αισθητήριο υπερήχων ενσωματωμένο
στο όργανο.
Κατασκευασμένο από PVDF.
Maximum 10m
Θερμοκρασία λειτ.:
-20...+700οC
Up to 3000m
Separation with single twisted
screened pair
12 to 30
VDC
POWER
SUPPLY
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τροφοδοσία:
12...30 VDC
Έξοδοι:
4...20 mA (2-wire)
Προστασία:
IP67
Σύνδεση:
Σπείρωμα 2” BSPT
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
EASIDEW TRANSMITTER
Μετρητής dew point
• Ειδικά σχεδιασμένο για ευκολία στη χρήση.
• Τεχνολογία 2 αγωγών.
• Γρήγορη απόκριση και εξαιρετική προστασία του αισθητηρίου.
Easidew
Εύρος μέτρησης: -100...+20οC dew point
(μπορεί να τροποποιηθεί)
Ακρίβεια: ± 2οC dew point
Χρόνος απόκρισης: 5 Mins. to T95 (dry to wet)
Επαναληψιμότητα: ±0,5οC dew point
Θερμοκρασία: Λειτουργίας --40..+60 οC
Πίεση: Λειτουργίας -45 MPa (450 barg) max.
Υγρασία:
Λειτουργίας 0...100% RH
Τροφοδοσία: 12...28 VDC
Προστασία: IP66
Φίλτρα: HDPE Guard (<10μm)
80μm sintered guard (optional)
Ροή: 1...5 Nlmin-1, όταν τοποθετείτε σε
sampling block
(easidew sampler)
Εφαρμογές:
Πεπιεσμένος αέρας
Εφαρμογές οξυγόνου
Τρόφιμα και ποτά
Συστήματα ιατρικών αερίων
Στρατιωτικές εφαρμογές
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υλικό κατασκευής:
Stainless Steel
Βάρος:
150 γρ.
Έξοδοι:
4...20mA (2-wire)
Διαστάσεις:
L=132 x 25mm(diam.)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
EASIDEW SAMPLER
Self-contained sampling system
www.semac.gr
OXITEC 5000
Αναλυτής οξυγόνου για μέτρηση σε καυσαέρια
• Δεν χρειάζεται βαθμονόμηση.
• Μέγιστη ακρίβεια μέτρησης.
• Ενσωματωμένη πνευματική μονάδα.
Χρήση:
0
0
0
5
C
OXITE
Σταθμοί παραγωγής Ηλ. ενέργειας
Χαλυβουργίες
Χημικές βιομηχανίες
Διυλιστήρια
Χαρτοβιομηχανίες
Βιομηχανίες τροφίμων
Τσιμεντοβιομηχανίες
Μέγιστη προστασία του αισθητηρίου,
η οποία εξασφαλίζει αξιόπιστη και
μακροχρόνια λειτουργία.
Προστασία Explosion Proof (option).
Τα αισθητήρια είναι κατάλληλα για
θερμοκρασίες έως 1400οC.
Αρχή λειτουργίας: Zirconium Oxide.
U=K∙T∙log P1 +c
P2

Reference gas with
partial pressure P1
Process gas with
partial pressure P2
U: Measurable Voltage (mV)
K: Natural Constant
T: Temparature (Measuring Cell)
P1: O2 - Partial pressure in the reference air
P2: O2 - Partial pressure in the process gas
C: Constant Offset
ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ακρίβεια:
± 0,2%
Πίεση καυσαερίων:
-50...+50mbar
Θερμοκρασία περιβ.:
-20...+60oC
Αναλογική έξοδος:
0/4...20mA
Ψηφιακές έξοδοι:
5 relay (όρια, συντήρηση, σφάλμα
περιοχή μέτρησης)
Τροφοδοσία:
230 VAC
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
Process Analyzers BOD, COD, TOC
Η εταιρία LAR PROCESS ANALYSERS AG, MARKET LEADER IN GERMANY εξειδικεύεται σε μετρήσεις BOD,COD.TOC,TIC.
Απευθύνεται σε:
• Διυλιστήρια /πετροχημικά
• Τρόφιμα
• Νερό
• Βιομηχανικοί και αστικοί βιολογικοί καθαρισμοί
• Προστασία υδάτινων πόρων (ποτάμια λίμνες)
• Υπερκάθαρο νερό
• Χαρτοβιομηχανίες
• Φαρμακοβιομηχανίες
• Παραγωγή ενέργειας
• Αεροδρόμια
Quick TOC (Robotsystem)
TOC=Total Organic Carbon
Ο έλεγχος TOC μετράει την ποσότητα
οργανικού άνθρακα σε δείγμα νερού σε mg/l.
H μέτρηση είναι σημαντική για τον έλεγχο σε
νερό, απόβλητα και με σκοπό να βελτιώσει την
διαδικασία καθαρισμού.
•
•
•
•
•
•
•
Δεν χρειάζεται φιλτράρισμα
Θερμοκρασία καύσης 1200οC
Τα άλατα και τα καρβονίδια παραμένουν στην αέρια φάση
Μέτρηση TOC σε 1-4 λεπτά
Περιοχή μέτρησης 1-150.000ppm
Δεν εμφανίζει το φαινόμενο μνήμης στην μέτρηση
Σύμφωνα με EPA 415.1-ISO8254-DIN1484
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Flow Sampler
Το ρομπότ Quick TOC analyzer δεν απαιτεί
συντήρηση, δεν χρησιμοποιεί βαλβίδες, σωλήνες
διακίνησης αποβλήτων και δεν χρειάζεται
αντιδραστήρια και αναλώσιμα.
www.semac.gr
Όργανα ειδικών προδιαγραφών
Κινητά τηλέφωνα στιβαρά και ασφαλή
για ζώνη 1,2,21,22, με υψηλό δείκτη
προστασίας, με όλα τα χαρακτηριστικά
τωνκινητών τελευταίας γενιάς, με κάμερα
2ΜΡixel, με GPRS ακόμα και με δυνατότητα
εντοπισμού GPS και man down sensor.
Ασύρματοι VHF/UHF και ελεύθερης συχνότητας.
Φορητοί ΗΥ, PDA πολλαπλών λειτουργιών
κατάλληλα για barcode/RFID,
hart communicator, logistics,
έλεγχο διαδικασιών,
προοληπτική συντήρηση, κλπ.
Φακοί, λάμπες για όλες τις ζώνες
ακόμα και για ζώνη 0, κατάλληλοι
για καθημερινές εργασίες ακόμα
και επιθεωρήσεις στα πιο επικύνδυνα σημεία,
με απλές μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενοι,
χαμηλής κατανάλωσης με LED και στιβαρής
κατασκευής ανθεκτικά σε πτώσεις απο ύψος.
Διαχωρισμός σε επικίνδυνες ζώνες:
Ζώνη 0/20: Ο κίνδυνος πάντα υπάρχει,
για μεγάλο χρονικό διάστημα ή συχνά.
Ζώνη1/21: Ο κίνδυνος παρουσιάζεται περιστασιακά.
Ζώνη 2/22: Ο κίνδυνος παρουσιάζεται σπάνια
ή για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
www.semac.gr
Lite-Ex PL 10
Φακός αντιεκρηκτικού τύπου
Ο Lite-Ex PL 10 είναι αποτέλεσμα συνεχούς ανάπτυξης του πετυχημένου μοντέλου Lite-Ex PL 30.
Είναι ιδιαίτερα ελαφρύς, στιβαρός και κατάλληλος για καθημερινή χρήση. Παρά τις μικρές διαστάσεις
ο Lite- Ex PL 10 είναι εξοπλισμένος με όλα τα χαρακτηριστικά του μεγάλου συγγενή του.
Παραδίδεται με το δοκιμασμένο και ελεγμένο αδιάβροχο διακόπτη δακτυλίδι και ένα υψηλής αξιοπιστίας LED
Tα υψηλής τεχνολογίας οπτικά μέρη εξασφαλίζουν τον καλύτερο δυνατό φωτισμό.
0
1
L
P
Lite-Ex
•
•
•
•
•
•
•
•
Πιστοποιημένος για Ζώνη 0 / 20.
Εξαιρετικά φωτεινός και συμπαγής.
Απλός στην χρήση.
Υψηλής αξιοπιστίας LED.
Διακόπτης δακτυλίδι.
Ανθεκτικός σε χτυπήματα.
Στοιβαρή θήκη πολυαμιδίου.
Αποσπώμενο στήριγμα ζώνης.
Εξαρτήματα και ανταλλακτικά μέρη:
• Διακόπτης δακτύλιος
• Υποδοχή μπαταριών
• Κεφαλή λυχνίας (μόνο το πλαστικό μέρος)...
• Στήριγμα ζώνης.
• Ανταλλακτικός προστατευτικός δίσκος.
• Σετ στεγανοποιητικών.
• Χερούλι.
LED
0
1
2
3
4
5
6
7
kg
Zone 0/20
3000 Lux at a
147x36x36 mm 120 g
distance of 1m
Ex-data:
Ex-designation:
II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T130°C Da
Πιστοποιητικό ελέγχου: ZELM05ATEX 0272X
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
: -20 °C ... +50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης
: -30 °C ... +60°C
Μπαταρίες / τροφοδοσία
: 3 x LR03 σύμφωνα με IEC, AAA (type tested)
Λάμπα
: Υψηλής αξιοπιστίας LED3000 lx σε απόσταση 1 m
Χρόνος λειτουργίας (περίπου.)
: 1200 lx μετα απο 3 hrs /150 lx μετά απο 6 hrs
Διαστάσεις
: 147 x 36 x 36 mm
Βάρος περίπου
: 120g (με μπαταρίες)
IP κλάση προστασίας
: IP 65/IP 67
ESD προστασία
: Αντιστατική θήκη
CE-σήμανση
: CE0102
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Belt clip
Wrist strap
www.semac.gr
MIN
IPAQ-HLP
Μετατροπέας θερμοκρασίας κεφαλής
• Βασικός προγραμματιζόμενος μετατροπέας θερμοκρασίας 2 αγωγών.
• Χωρίς εξωτερική τροφοδοσία για τον προγραμματισμό.
• Γρήγορος προγραμματισμός μέσω ειδικού λογισμικού.
Συνδέσεις εισόδου
MIN PAQ-HLP
I
RTD σύνδεση 3-wire
RTD σύνδεση 4-wire
Θερμοστοιχείο
Συνδέσεις εξόδου
R LOAD
I OUT
Είσοδος προγραμματιζόμενη:
RTD.
Thermocouple (AE,B,E,J,K,L,N,R,S,T,U)
Έξοδος:
4...20 mA, 2-wire.
Ακρίβεια: ± 0,15%, της περιοχής μέτρησης.
Τροφοδοσία: 8...32VDC.
Προγραμματισμός μέσω Η/Υ (θύρα USB).
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
3-, 4-wire connection
-200 to +1000 °C / -328 to +1832 °F
-200 to +200 °C / -328 to +392 °F
Upper range depending on X-value
-200 to +1000 °C / -328 to +1832 °F
-200 to +1000 °C / -328 to +1832 °F
-60 to +250 °C / -76 to +482 °F
-10 to +150 °C / +14 to +302 °F
-70 to +300 °C / -94 to +572 °F
-200 to +260 °C / -328 to +500 °F
Διαστάσεις [mm]:
B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Upscale, downscale or off
Any value within range limits
10 °C / 18 °F
2 mV
4-20 mA, temperature linear
-40 to +85 °C / -40 to +185 °F
No
8 to 32 VDC
±0.15 % of temperature span
DIN B or larger
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
44.5/1.75
Input RTD
Pt100 ( α =0.00385)
Pt1000 ( α =0.00385)
PtX 10 ≤ X ≤ 1000 ( α =0.00385) 1)
Pt100 ( α =0.003902)
Pt100 ( α =0.003916)
Ni100
Ni1000
Ni120
Cu10
Input Thermocouples
Types
Sensor failure
Adjustments - Zero
Adjustments - Minimum spans
Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000
T/C
Output
Operating temperature
Galvanic isolation
Power supply
Typical accuracy
Connection head
18.5/0.72
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
www.semac.gr
r
g
.
c
a
m
e
s
.
w
w
w
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Θ. 1262, Ο.Τ.39Β
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Εθν. Αντιστάσεως 125
ΤΚ: 57022 - ΒΙΠΕΘ Σίνδος
Τηλ.: 2310 569.031
Τ.Κ.: 18648 – Δραπετσώνα
Τηλ.: 210 46.22.625
Fax: 2310 569.026
E-mail: [email protected]
Fax: 210 46.22.635
E-mail: [email protected]
ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ.: +306944668690, E-mail: [email protected]