κατεβαστε εδω τον καταλογο μας.

HO.RE.CA.
EQUIPMENT
DESIGN SOLUTIONS
2015
GLASS PACKAGING & HORECA EQUIPMENT
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
40cl
Υ: 20,5 Δ: 8,7
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
34cl
Υ: 20,5 Δ: 7
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
ΣΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΚΡΑΣΙΟΥ
ΝΕΡΟΥ
ΚΡΑΣΙΟΥ
IMPERATRIZ
00.02
34cl
Υ: 19,9 Δ: 8,3
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
24.5cl
Υ: 19,9 Δ: 6,3
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
29cl
Υ: 8,5 Δ: 7,9
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
19cl
Υ: 22,6 Δ: 6,2
12τμχ.
ΚΡΑΣΙΟΥ
ΝΕΡΟΥ
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
ΣΑΜΠΑΝΙΑΣ
VENUE
00.03
22cl
Υ: 23 Δ: 4,9
24τμχ.
Ποτήρια ροφημάτων
GLASS
ΚΡΑΣΙΟΥ
ΚΡΑΣΙΟΥ
ΝΕΡΟΥ
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
40cl
Υ: 24 Δ: 6,5
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
ΣΑΜΠΑΝΙΑΣ
LAL
00.02
33cl
Υ: 22,5 Δ: 6
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
29cl
Υ: 19 Δ: 6
24τμχ.
JASMIN
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.06
24,5cl
Υ: 16,9 Δ: 6,3
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
18cl
Υ: 22,5 Δ: 6,8
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.07
20,5cl
Υ: 16 Δ: 6
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
45,5cl
Υ: 20 Δ: 7,6
24τμχ.
ΣΑΜΠΑΝΙΑΣ
00.05
34cl
Υ: 18 Δ: 7
24τμχ.
00.02
25cl
Υ: 19 Δ: 8,5
12τμχ.
ΚΡΑΣΙΟΥ
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
ΚΡΑΣΙΟΥ
00.01
35cl
Υ: 21 Δ: 9,5
12τμχ.
ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΚΡΑΣΙΟΥ
ΝΕΡΟΥ
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
23cl
Υ: 22,5 Δ: 5
24τμχ.
EMPIRE
ΝΕΡΟΥ
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.08
22cl
Υ: 21 Δ: 5
24τμχ.
1
PACKAGING
Ποτήρια ροφημάτων
GLASS
&
HORECA
EQUIPMENT
ΚΡΑΣΙΟΥ
ΝΕΡΟΥ
ΒΟΥΡΓΟΥΝΔΙΑΣ
MISKET
00.02
34cl
Υ: 17,7 Δ: 7,5
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
21cl
Υ: 14,7 Δ: 6,5
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
26cl
Υ: 16 Δ: 6,8
24τμχ.
ΣΑΜΠΑΝΙΑΣ
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
ΚΡΑΣΙΟΥ
00.01
64cl
Υ: 19,9 Δ: 9,4
24τμχ.
ΚΡΑΣΙΟΥ
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.05
17cl
Υ: 1,3 Δ: 6,2
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.06
19cl
Υ: 19,3 Δ: 5
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
31cl
Υ: 14 Δ: 6,7
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
31cl
Υ: 16,6 Δ: 6
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
29cl
Υ: 16,4 Δ: 6
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
29cl
Υ: 14,1 Δ: 6,2
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
ΟΥΖΟΥ
ΟΥΙΣΚΥ
ΣΩΛΗΝΑΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ
AMASSADINHO
00.03
25cl
Υ: 8,5 Δ: 8
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
24cl
Υ: 10,5 Δ: 6,7
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
2
00.06
25cl
Υ: 8,8 Δ: 7,5
6τμχ.
ΝΕΡΟΥ
ΣΩΛΗΝΑΣ
LIBERTY
ΣΩΛΗΝΑΣ
ORLY
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
ΚΡΑΣΙΟΥ
ΟΥΙΣΚΥ
ΣΩΛΗΝΑΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ
TINA
00.01
27cl
Υ: 16 Δ: 5,5
48τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
25cl
Υ: 15,5 Δ: 5,5
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
36cl
Υ: 16 Δ: 6,4
48τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.07
20cl
Υ: 7,9 Δ: 7
48τμχ.
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
30cl
Υ: 9,3 Δ: 7,9
24τμχ.
ΟΥΖΟΥ
ΟΥΙΣΚΥ
ΟΥΙΣΚΥ
ADA
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
20cl
Υ: 8,4 Δ: 7
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
15cl
Υ: 10,2 Δ: 5,4
48τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
35cl
Υ: 14 Δ: 7,2
6τμχ.
ΚΡΑΣΙΟΥ
ΟΥΙΣΚΥ
ΝΕΡΟΥ
ΣΩΛΗΝΑΣ
AMANTEA
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
41cl
Υ: 11 Δ: 7,6
6τμχ.
00.03
34cl
Υ: 9,4 Δ: 8,4
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
42cl
Υ: 13 Δ: 8,4
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
23cl
Υ: 8,1 Δ: 7,64
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
ΝΕΡΟΥ
ΟΥΙΣΚΥ
00.01
40cl
Υ: 14 Δ: 7,3
24τμχ.
ΟΥΙΣΚΥ
IBIZA
ΣΩΛΗΝΑΣ
OCA
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Ποτήρια ροφημάτων
GLASS
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
33cl
Υ: 8,8 Δ: 8,5
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
27cl
Υ: 10 Δ: 8,6
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
32cl
Υ: 10 Δ: 8,4
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
ΚΡΑΣΙΟΥ
ΟΥΙΣΚΥ
ΣΩΛΗΝΑΣ
TAVOLA
00.01
37cl
Υ: 14 Δ: 8,5
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
16cl
Υ: 8,5 Δ: 7,4
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
ΟΥΙΣΚΥ
ΣΩΛΗΝΑΣ
IMPILABILE
00.02
38cl
Υ: 14 Δ: 8,2
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
27,5cl
Υ: 8,4 Δ: 8,6
6τμχ.
3
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
35cl
Υ: 13 Δ: 7,9
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
30cl
Υ: 11,3 Δ: 7,9
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
RENA
ΝΕΡΟΥ
ΚΡΑΣΙΟΥ
ΝΕΡΟΥ
ΜΠΥΡΑΣ
RIO
00.03
19cl
Υ: 9,5 Δ: 7
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
30,5cl
Υ: 13 Δ: 6,5
48τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
52cl
Υ: 12 Δ: 8,8
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
ΚΟΚΤΕΙΛ
ΚΟΚΤΕΙΛ
00.02
21,5cl
Υ: 11,6 Δ: 5,9
48τμχ.
ΚΟΚΤΕΙΛ
BOTEGA
ΚΡΑΣΙΟΥ
Ποτήρια ροφημάτων
GLASS
00.02
34,5cl
Υ: 8,8 Δ: 8,4
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
24cl
Υ: 5,8 Δ: 24
48τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
ΚΡΑΣΙΟΥ
ΟΥΙΣΚΥ
ΣΩΛΗΝΑΣ
STEFANIE
00.01
36cl
Υ: 16,6 Δ: 7,5
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
30cl
Υ: 9,4 Δ: 8,4
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
20cl
Υ: 8,5 Δ: 7,6
6τμχ.
00.01
38cl
Υ: 13,9 Δ: 8
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
28cl
Υ: 14,5 Δ: 7,7
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
22cl
Υ: 8 Δ: 8,5
6τμχ.
ΟΥΙΣΚΥ
ΣΩΛΗΝΑΣ
RONDO
ΣΩΛΗΝΑΣ
4
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
ΟΥΙΣΚΥ
ΣΩΛΗΝΑΣ
00.02
32cl
Υ: 9,8 Δ: 8,8
6τμχ.
SLOPE
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
ZIP
00.01
40cl
Υ: 14,5 Δ: 7,7
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
31cl
Υ: 8,6 Δ: 8,4
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
ΟΥΙΣΚΥ
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
ΟΥΙΣΚΥ
ΣΩΛΗΝΑΣ
FRIENDS
00.01
42cl
Υ: 14 Δ: 8,2
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
36cl
Υ: 9,7 Δ: 8,8
6τμχ.
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
00.01
56cl
Υ: 14,8 Δ: 9,1
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.05
22cl
Υ: 10,9 Δ: 6,8
72τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
33cl
Υ: 12,4 Δ: 7,7
48τμχ.
ΣΩΛΗΝΑΣ
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
28cl
Υ: 11,8 Δ: 7,25
72τμχ.
ΟΥΖΟΥ
ΧΥΜΟΥ
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
ΣΩΛΗΝΑΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ
UNIE
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.06
20cl
Υ: 10,5 Δ: 6,5
72τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
25cl
Υ: 11,5 Δ: 6,96
12τμχ.
Ποτήρια ροφημάτων
GLASS
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
32,5cl
Υ: 13 Δ: 8
48τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
ΟΥΙΣΚΥ
ΣΩΛΗΝΑΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ
HERA
00.02
25,5cl
Υ: 8,8 Δ: 8,5
48τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
22cl
Υ: 5,8 Δ: 6
48τμχ.
00.01
36cl
Υ: 12,8 Δ: 8
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
22cl
Υ: 7,7 Δ: 7,7
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
27cl
Υ: 8,3 Δ: 8,2
72τμχ.
ΧΥΜΟΥ
ΚΡΑΣΙΟΥ
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
ΝΕΡΟΥ
ΣΩΛΗΝΑΣ
WAVE
00.04
16cl
Υ: 7,5 Δ: 7
72τμχ.
5
Ποτήρια Μπύρας
GLASS
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
MUNSTER
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
0,3lit
Υ: 22,5 Δ: 7
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
0,25lit
Υ: 20,9 Δ: 6,5
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
0,2lit
Υ: 218,5 Δ: 6
6τμχ.
URECH
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
0,25lit
Υ: 21,7 Δ: 7,1
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
0,2lit
Υ: 20 Δ: 7,1
6τμχ.
AMBER
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
0,3lit
Υ: 19,2 Δ: 7,5
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
WILLY
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
49cl
Υ: 16,5 Δ: 7,6
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
0,25lit
Υ: 18,3 Δ: 7
6τμχ.
TULIPA
00.02
37,7cl
Υ: 14,8 Δ: 7,1
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
30cl
Υ: 18,5 Δ: 7
12τμχ.
COLDING
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
48cl
Υ: 17,2 Δ: 7,5
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
39cl
Υ: 16 Δ: 7
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
25cl
Υ: 14,8 Δ: 7
6τμχ.
ΜΠΟΤΑ
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
6
00.01
1lit
Υ: 24,5 Δ: 13,5
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
0,5lit
Υ: 19,3 Δ: 12,2
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
0,25lit
Υ: 15,4 Δ: 9,4
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
4cl
Υ: 7,8 Δ: 5,8
6τμχ.
PACKAGING
&
HORECA
PRAGA
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
65,5cl
Υ: 19,7 Δ: 8,5
6τμχ.
SORGUN
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
50cl
Υ: 18,3 Δ: 7,7
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
36,5cl
Υ: 16,5 Δ: 6,9
6τμχ.
GRANDEZZA
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
EQUIPMENT
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
38cl
Υ: 18,4 Δ: 8,4
24τμχ.
MUNICH
00.01
66cl
Υ: 24,9 Δ: 7,8
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
33,5cl
Υ: 22 Δ: 6,4
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
30cl
Υ: 16,6 Δ: 6,5
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
20cl
Υ: 14,5 Δ: 5,8
24τμχ.
00.01
0,5lit
Υ: 25 Δ: 8,2
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
0,3lit
Υ: 21 Δ: 7
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
0,25lit
Υ: 18,4 Δ: 6,6
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
0,20lit
Υ: 16,4 Δ: 6,3
6τμχ.
Ποτήρια Μπύρας
GLASS
POLITE
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
JOINVILLE
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
30cl
Υ: 16,5 Δ: 6,9
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
20cl
Υ: 13 Δ: 6,4
24τμχ.
ALLGAU
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
0,5lit
Υ: 18,5Δ: 8,5
6τμχ.
FLORIPA
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
NEVAKAR
FREVO
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
0,3lit
Υ: 15,5 Δ: 7,3
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
30cl
Υ: 17,5 Δ: 6,6
12τμχ.
00.01
32cl
Υ: 12,9 Δ: 7,5
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
38,5cl
Υ: 19 Δ: 6,6
24τμχ.
7
Ποτήρια ΚΟΚΤΕΙΛ
GLASS
PACKAGING
00.01
45cl
Υ: 22,3 Δ: 8
2τμχ.
WINDSOR
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
HORECA
EQUIPMENT
RUMBA
SALSA
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
&
00.01
35cl
Υ: 19 Δ: 7,7
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
SAMBA
00.01
42cl
Υ: 21,5 Δ: 8,2
6τμχ.
FIESTA
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
40cl
Υ: 22,8 Δ: 7
6τμχ.
ACAPULCO
00.01
46cl
Υ: 19,5 Δ: 8,3
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
48cl
Υ: 20,9 Δ: 8
6τμχ.
Ποτήρια Bormioli Rocco
AURUM
8
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
60cl
Υ: 9,8 Δ: 23,5
6/12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
35cl
Υ: 8,3 Δ: 20,3
6/12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
52cl
Υ: 9,3 Δ: 22,5
6/12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
23cl
Υ: 6,8 Δ: 23,5
6/12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.05
43cl
Υ: 9 Δ: 21,3
6/12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.06
36cl
Υ: 8,3 Δ: 9,5
6/12τμχ.
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
PREMIUM
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
60cl
Υ: 9,5 Δ: 23,8
6τμχ
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
33cl
Υ: 7,8 Δ: 22
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
26cl
Υ: 7,8 Δ: 24,5
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
38cl
Υ: 8,1 Δ: 22,6
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.08
67,5cl
Υ: 10,8 Δ: 22,5
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.05
83cl
Υ: 10,8 Δ: 25,5
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.06
20cl
Υ: 4,7 Δ: 15,5
6/24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.07
47cl
Υ: 8,6 Δ: 23,3
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.09
8,1cl
Υ: 5,6 Δ: 16,3
6/24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.10
64,5cl
Υ: 10,8 Δ: 16,2
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.11
43cl
Υ: 8,5 Δ: 10,5
6τμχ.
Ποτήρια Bormioli Rocco
GLASS
FIORE
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
41cl
Υ: 9,4 Δ: 19
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
17cl
Υ: 6,6 Δ: 19,3
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
32cl
Υ: 8,5 Δ: 19,7
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
11cl
Υ: 5,8 Δ: 18,2
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.05
24cl
Υ: 7,5 Δ: 18
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.06
7cl
Υ: 5 Δ: 13,1
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.07
19cl
Υ: 7,1 Δ: 16,9
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.08
5,5cl
Υ: 5,6 Δ: 14,5
12τμχ.
9
Ποτήρια Bormioli Rocco
GLASS
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
ELECTRA
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
65cl
Υ: 10,2 Δ: 24
6/24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
55cl
Υ: 6,8 Δ: 23
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
44cl
Υ: 6,1 Δ: 21,6
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
35cl
Υ: 8,3 Δ: 20,5
6/24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
36,6cl
Υ: 8,5 Δ: 9,1
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
21,5cl
Υ: 8,2 Δ: 5,8
12τμχ.
BODECO
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.05
23cl
Υ: 6,2 Δ: 23,5
6/24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
51cl
Υ: 8,8 Δ: 12
12τμχ.
LUNA
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
44,5cl
Υ: 8,2 Δ: 14,5
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
34cl
Υ: 7,6 Δ: 13,7
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
34cl
Υ: 8,7 Δ: 10,8
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
42cl
Υ: 8,3 Δ: 10,5
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
7cl
Υ: 4,9 Δ: 7,4
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
26cl
Υ: 8 Δ: 9,7
12τμχ.
SORGENTE
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
45cl
Υ: 7,2 Δ: 15,2
6τμχ.
EXECUTIVE BEER
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
10
00.01
52,9cl
Υ: 8,8 Δ: 20,5
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
39,1cl
Υ: 8 Δ: 18,6
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
26,1cl
Υ: 7 Δ: 16,7
6τμχ.
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
YPSILON
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
27cl
Υ: 8,8 Δ: 20,6
6/24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
22,5cl
Υ: 8,4 Δ: 19,7
6/24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
16cl
Υ: 7 Δ: 23,5
6/12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
11cl
Υ: 5,8 Δ: 19,5
6/24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.05
24,5cl
Υ: 11,4 Δ: 18,2
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.06
12,5cl
Υ: 11,4 Δ: 14,5
6/24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.07
33cl
Υ: 11,7 Δ: 17,4
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.08
45,5cl
Υ: 8,6 Δ: 17,5
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.09
32cl
Υ: 7,7 Δ: 16
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.10
24cl
Υ: 7,2 Δ:14
6/24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.11
33,5cl
Υ: 10,1 Δ: 11,7
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.12
25cl
Υ: 9,2 Δ: 10,7
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.13
15cl
Υ: 7,7 Δ: 9,5
6/24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.14
7cl
Υ: 5 Δ: 10,7
6/24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.15
37,5cl
Υ: 13 Δ: 9
12τμχ.
Ποτήρια Bormioli Rocco
GLASS
AURA
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
37,5cl
Υ: 8 Δ: 12,8
3τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
32cl
Υ: 8,3 Δ: 10,1
3τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
24cl
Υ: 7,4 Δ: 9,3
3τμχ.
11
Ποτήρια Bormioli Rocco
GLASS
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
HARMONIA
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
58cl
Υ: 8,4 Δ: 21,3
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
38cl
Υ: 7,3 Δ: 20,1
3/15τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
27cl
Υ: 6,4 Δ: 18,6
6τμχ.
00.01
66,8cl
Υ: 9 Δ: 19,7
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
50,5cl
Υ: 8,4 Δ: 18,3
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
37,9cl
Υ: 7,6 Δ: 16,8
6τμχ.
BAVIERA
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
MALLES
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
66cl
Υ: 9 Δ: 15,7
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
50,5cl
Υ: 8,3 Δ: 14,3
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
31cl
Υ: 7,1 Δ: 12,6
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
38cl
Υ: 7,2 Δ: 23,8
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
28cl
Υ: 6,6 Δ: 20,8
6τμχ.
PALLADIO
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
54,5cl
Υ: 7,8 Δ: 27,8
6τμχ.
UNIVERSAL
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
12
00.01
39cl
Υ: 7,5 Δ: 20
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
40,7cl
Υ: 8,1 Δ: 19,5
6τμχ.
NONIX
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
29cl
Υ: 7 Δ: 16,7
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
58,5cl
Υ: 9 Δ: 15,2
12τμχ.
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
ZENO
JAZZ
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
43cl
Υ: 8,4 Δ: 13,1
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
43cl
Υ: 8,4 Δ: 13,1
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
42cl
Υ: 8,7 Δ: 17
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
35cl
Υ: 8,2 Δ: 16,2
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.05
25cl
Υ: 9 Δ: 10,6
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
33cl
Υ: 7,1 Δ: 20
6/24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
17cl
Υ: 6,1 Δ: 17,1
6/24τμχ.
Κωδ. 00.03
χωρ. 32cl
διαστ. Υ: 7,7 Δ: 16,2
συσκ. 6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
35cl
Υ: 10 Δ: 11,7
12τμχ.
00.06
14cl
Υ: 6,9 Δ: 11
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.07
22,5cl
Υ: 10,4 Δ: 9
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.08
5,5cl
Υ: 6 Δ: 7
12τμχ.
00.02
32cl
Υ: 7 Δ: 14
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
35cl
Υ: 8,6 Δ: 9,8
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
28cl
Υ: 8 Δ: 9,3
6τμχ.
“V”
Ποτήρια Borgonovo
GLASS
PALADIO imp
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
42cl
Υ: 7,5 Δ: 15,4
6τμχ.
GOTICO
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
42cl
Υ: 7,5 Δ: 16,5
6/36τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
33cl
Υ: 7 Δ: 15,5
6/36τμχ.
BICONIC
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
41cl
Υ: 9 Δ: 16,5
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
35cl
Υ: 9,8 Δ: 10,6
12τμχ.
13
GLASS
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
Ποτήρια Borgonovo
SIGNORIA
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
70cl
Υ: 9,9 Δ: 24
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
64cl
Υ: 9,2 Δ: 25,2
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
47cl
Υ: 8,6 Δ: 22
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
39cl
Υ: 8,1 Δ: 21
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.05
34cl
Υ: 7,7 Δ: 20
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.06
28cl
Υ: 7,3 Δ: 19
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.07
22cl
Υ: 6,8 Δ: 17,5
6τμχ.
Κωδ. 00.08
χωρ. 19cl
διαστ. Υ: 7 Δ: 22
συσκ. 6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.09
39cl
Υ: 8 Δ: 18
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.10
32,5cl
Υ: 7,7 Δ: 16
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.11
27,5cl
Υ: 7,3 Δ: 15,6
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
35,5cl
Υ: 7,9 Δ: 13,8
6/36τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
35,5cl
Υ: 8,8 Δ: 11
6/36τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
29cl
Υ: 8,2 Δ: 10,5
6/36τμχ.
ALPI
AURELIA
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
14
00.02
33cl
Υ: 6,6 Δ: 12
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
20cl
Υ: 7,5 Δ: 9
6/36τμχ.
PALLADIO
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
42cl
Υ: 8,7 Δ: 15,4
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
35cl
Υ: 9,4 Δ: 9,8
6τμχ.
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
PALLADIO quadro
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
42cl
Υ: 7,7 Δ: 15,4
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
32cl
Υ: 7 Δ: 14
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
35cl
Υ: 8,6 Δ: 9,8
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
28cl
Υ: 8 Δ: 9,3
6τμχ.
CONIC impilabile
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.05
6cl
Υ: 5 Δ: 6
48τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
42cl
Υ: 8,5 Δ: 15,4
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
35,5cl
Υ: 8 Δ: 14,3
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
35cl
Υ: 9,4 Δ: 9,8
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.07
27cl
Υ: 8,5 Δ: 8,8
12τμχ.
Ποτήρια Borgonovo
Ποτήρια Borgonovo
GLASS
CONIC
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
24cl
Υ: 8,5 Δ: 8,8
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.05
13,5cl
Υ: 7,3 Δ: 7,3
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.06
33cl
Υ: 8 Δ: 13,2
12τμχ.
JULIUS
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
40cl
Υ: 6,7 Δ: 23,3
6τμχ.
κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Beer
31,5cl
Υ: 6,1 Δ: 21,4
6τμχ.
κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Beer
27cl
Υ: 5,9 Δ: 19,7
6τμχ.
00.01
58cl
Υ: 8,3 Δ: 16
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
29,5cl
Υ: 6,7 Δ: 13
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
15cl
Υ: 5,8 Δ: 14,4
6τμχ.
IRELAND
ICON
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
ROCKY
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
60cl
Υ: 10,1 Δ: 22
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
37cl
Υ: 6,3 Δ: 19,3
6τμχ.
15
Ποτήρια Borgonovo
GLASS
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
COCKTEIL
ΡΑΝΙΑ
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
27cl
Υ: 11,2 Δ: 14,8
6/36τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
25cl
Υ: 11,8 Δ: 16,8
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
42cl
Υ: 8,2 Δ: 19
6τμχ.
UNICO
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
42cl
Υ: 8,7 Δ: 12,5
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
32cl
Υ: 8 Δ: 11
6τμχ.
00.01
51,5cl
Υ: 7,2 Δ: 20,3
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
39cl
Υ: 6,8 Δ: 18,3
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
36cl
Υ: 5,8 Δ: 13
6/24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
33cl
Υ: 6,4 Δ: 17,3
6τμχ.
INDRO
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
16
00.04
34cl
Υ: 8 Δ: 16
6τμχ.
BRANDY Ducale
VOLTERA
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
25cl
Υ: 5,6 Δ: 11,5
6τμχ.
MONACO
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
38,5cl
Υ: 6,8 Δ: 21,2
6τμχ.
ISO
00.01
6cl
Υ: 3,8 Δ: 10,5
6/72τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
3cl
Υ: 3,8 Δ: 10,5
6/72τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
4,2cl
Υ: 4,2 Δ: 7
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
5,5cl
Υ: 4,5 Δ: 9,7
48τμχ.
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
PERCEPTION
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
41,4cl
Υ: 8,6 Δ: 20,8
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
32,5cl
Υ: 7,9 Δ: 19,8
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
23,7cl
Υ: 7,5 Δ: 18,3
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
12,2cl
Υ: 6 Δ: 15
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.05
59,2cl
Υ: 9,9 Δ: 22,6
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.06
40cl
Υ: 9,2 Δ: 19,7
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.07
17,8cl
Υ: 7 Δ: 16,9
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.08
35cl
Υ: 7,3 Δ: 20,6
12τμχ.
00.01
54,7cl
Υ: 9,3 Δ: 23,2
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
47,3cl
Υ: 8,9 Δ: 22,9
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
35,5cl
Υ: 8,3 Δ: 22
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
37cl
Υ: 8,6 Δ: 21
12τμχ.
Ποτήρια Libbey
GLASS
VINA
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
PRINCIPE
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.05
54cl
Υ: 10,2 Δ: 21
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.06
19,2cl
Υ: 8,3 Δ: 24,8
12τμχ.
00.01
33,5cl
Υ: 7,6 Δ: 18,4
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
25cl
Υ: 6,3 Δ: 17,2
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
51,8cl
Υ: 7,3 Δ: 16,5
12τμχ.
VIDE
GIBRALTAR footed
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ. 00.01
χωρ. 30cl
διαστ. Υ: 6,7 Δ: 19,4
συσκ. 12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
41.4cl
Υ: 8.3 Δ: 20.3
24τμχ.
00.01
35,5cl
Υ: 8,3 Δ: 10,5
12τμχ.
17
Ποτήρια Libbey
GLASS
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
CATALINA
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
25,1cl
Υ: 7,9 Δ: 14,6
36τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
31,1cl
Υ: 8,6 Δ: 15,9
36τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
16,3cl
Υ: 6,7 Δ: 16,5
36τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
35,5cl
Υ: 7,6 Δ: 22,9
24τμχ.
TEARDROP
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.05
6cl
Υ: 5,1 Δ: 11,7
36τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.06
30cl
Υ: 10,8 Δ: 9,8
36τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.07
29,6cl
Υ: 7,3 Δ: 16,5
36τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
35,5cl
Υ: 8,6 Δ: 18,4
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
25,1cl
Υ: 7,6 Δ: 18,1
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
19,2cl
Υ: 6,9 Δ: 16
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
17cl
Υ: 7 Δ: 19,6
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.05
43,6cl
Υ: 8,3 Δ: 17,8
12τμχ.
ENDESSA
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
41cl
Υ: 7 Δ: 16,8
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
35cl
Υ: 6,7 Δ: 16,2
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
29cl
Υ: 6,4 Δ: 14,7
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
28cl
Υ: 7,8 Δ: 9,6
12τμχ.
TANGO
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
18
00.01
42,5cl
Υ: 7,2 Δ: 16,5
48τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
31,5cl
Υ: 6,7 Δ: 14,5
48τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
22,56cl
Υ: 8,1 Δ: 8,5
48τμχ.
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
COCTAIL
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
80,6cl
Υ: 12,7 Δ: 18,7
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
51,8cl
Υ: 11 Δ: 17,5
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
59,2cl
Υ: 9,9 Δ: 22,6
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
29,6cl
Υ: 12,1 Δ: 17,54
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.05
35,5cl
Υ: 11,1 Δ: 17,5
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.06
44cl
Υ: 9,8 Δ: 21,6
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.07
31cl
Υ: 7,9 Δ: 17,8
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.08
39cl
Υ: 9,2 Δ: 17,8
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.09
39,9cl
Υ: 8,5 Δ: 19,4
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.10
47,3cl
Υ: 8,7 Δ: 18,1
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.11
44cl
Υ: 7,9 Δ: 20,9
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.12
20cl
Υ: 12,4 Δ: 16,2
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.13
14,8cl
Υ: 9,6 Δ: 13,2
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.14
22,2cl
Υ: 10,8 Δ: 16,2
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.15
27,4cl
Υ: 11,1 Δ: 16,5
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.16
45,8cl
Υ: 7,8 Δ: 21,6
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.17
47,3cl
Υ: 7,8 Δ: 21,6
36τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.18
49,5cl
Υ: 8,6 Δ: 15,9
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.19
39,9cl
Υ: 11,4 Δ: 8,9
12τμχ.
Ποτήρια Libbey
GLASS
19
Ποτήρια Libbey
GLASS
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
PEDRADA
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
49cl
Υ: 7,6 Δ: 15
48τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
37cl
Υ: 6,4 Δ: 14
48τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
35cl
Υ: 8,3 Δ: 10,1
48τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
24cl
Υ: 7,8 Δ: 8,3
48τμχ.
ENDEAVOR
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
20,7cl
Υ: 8,3 Δ: 9,2
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
26,6cl
Υ: 8,9 Δ: 9,8
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
35,5cl
Υ: 9,8 Δ: 10,5
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
29,6cl
Υ: 7 Δ: 15,9
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.05
35,5cl
Υ: 7,5 Δ: 16
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.06
41,4cl
Υ: 7,9 Δ: 16,8
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.07
47,3cl
Υ: 8,1 Δ: 17,8
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.08
6,1cl
Υ: 4,5 Δ: 10
48τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
15cl
Υ: 4 Δ: 15
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
6cl
Υ: 5,7 Δ: 7,32
48τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
6cl
Υ: 3,4 Δ: 10,5
24τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
45cl
Υ: 7,3 Δ: 18,8
24τμχ.
SPIRITS - shots
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
34cl
Υ: 9,2 Δ: 12,7
12τμχ.
SPECIAL
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
20
00.05
4cl
Υ: 3,7 Δ: 6,5
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
35,5cl
Υ: 7,6 Δ: 16,9
48τμχ.
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
BEERS
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
34cl
Υ: 7,8 Δ: 16,2
48τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
38cl
Υ: 7 Δ: 16
48τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
45,5cl
Υ: 8,5 Δ: 13,1
36τμχ.
BARCHETTA
MOCCA
ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ
ΕΣΠΡΕΣΣΟ
Κωδ.
είδος
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
είδος
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
00.01
φλυτζάνι
πιατάκι
30cl
Υ: 7 Δ: 10,3 Δ: 15,2
24τμχ.
18τμχ.
00.02
φλυτζάνι
7,5cl
Υ: 7,2 Δ: 5,2
6τμχ.
ΤΣΑΪ / TEA
00.02
πιατάκι
Δ: 11,7
24τμχ.
Κωδ.
είδος
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
φλυτζάνι
22cl
Υ: 9,5 Δ: 7,6
6τμχ.
00.01
πιατάκι
Δ: 14
6τμχ.
MUGS
LIBERTY
ΕΣΠΡΕΣΣΟ
Κωδ.
είδος
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.02
φλυτζάνι
8cl
Υ: 5,8 Δ: 6,2
12τμχ.
00.02
πιατάκι
Δ: 12
12τμχ.
Κωδ.
είδος
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
κούπα
42cl
Υ: 11,5 Δ: 9
6τμχ.
ANGELO
Κωδ.
είδος
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.03
κούπα
34cl
Υ: - Δ: 6τμχ.
MOCCA
DIAMANTE
Κωδ.
είδος
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
είδος
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.04
κούπα
27cl
Υ: 11,8 Δ: 7,4
24τμχ.
Ποτήρια ροφημάτων / Ποτήρια Libbey
GLASS
00.05
κούπα
21cl
Υ: 10,4 Δ: 7,8
12τμχ.
IRISH COFFEE
BOSTON
VENEZIA
DALIA
Κωδ.
είδος
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
είδος
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
είδος
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.01
κούπα
26cl
Υ:15Δ: 7,6
36τμχ.
00.02
κούπα
24cl
Υ: 14,8 Δ: 7,6
36τμχ.
00.03
κούπα
27cl
Υ: 17,3 Δ: 7,3
6τμχ.
21
Κανάτες / Καράφες
GLASS
PACKAGING
Biconic 1L
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
131725
1000ml
Υ: 26,9 Δ: 9,8
6τμχ.
HORECA
EQUIPMENT
Indro
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Indro
01.35.031
250ml
Υ: 15,5 Δ: 6,9
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Indro
01.35.032
500ml
Υ: 19,5 Δ: 8,2
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
01.35.033
1000ml
Υ: 28,0 Δ: 8,2
6τμχ.
Friends
Ypsilon
Ypsilon
Ypsilon
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
10.20.253
1200ml
Υ: 20,1 Δ: 12,5
6τμχ.
Impilabile
Purity
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
10.20.136
1250ml
Υ: 23 Δ: 12
6τμχ.
Misura
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
22
&
00.70.100
250ml
Υ: 6,8 Δ: 19
12τμχ.
00.70.200
300ml
Υ: 6,8 Δ: 16,5
12τμχ.
Purity
10.41.024
250ml
Υ: 17,6 Δ: 7,7
6τμχ.
Misura
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.70.201
500ml
Υ: 8,4 Δ: 20,4
12τμχ.
00.70.101
500ml
Υ: 8,4 Δ: 23,5
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Purity
10.41.039
500ml
Υ: 22,4 Δ: 8,9
6τμχ.
Misura
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
00.70.202
1000ml
Υ: 10,4 Δ: 25,5
12τμχ.
00.70.102
1000ml
Υ: 10,8 Δ: 26,2
12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
10.41.040
750ml
Υ: 26 Δ: 10,1
6τμχ.
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
Conica
Conica
Conica
Pissa
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
08.00019
250ml
Υ: 8,2 Δ: 15,6
6τμχ.
Pissa
08.00020
500ml
Υ: 10,3 Δ: 19,5
6τμχ.
08.00021
1000ml
Υ: 13 Δ: 24,5
6τμχ.
Pissa
Pissa
Κωδ. 10.41.035
χωρ. 250ml
διαστ. Υ: 17,1 Δ: 9,7
συσκ. 12τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Perfecta
Perfecta
Perfecta
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
10.41.168
200ml
Υ: 16,3 Δ: 9,3
12τμχ.
08.00009
250ml
Υ: 6,3 Δ: 17,8
6τμχ.
London
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
10.20.247
500ml
Υ: 21,1 Δ: 8,7
6τμχ.
08.00010
500ml
Υ: 7,9 Δ: 22,4
6τμχ.
10.41.167
100ml
Υ: 13,2 Δ: 7,9
12τμχ.
Pissa
10.41.036
500ml
Υ: 20,6 Δ: 11,8
6τμχ.
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
Κανάτες / Καράφες
GLASS
10.41.037
1000ml
Υ: 24,9 Δ: 14,2
6τμχ.
08.00011
1000ml
Υ: 9,9 Δ: 28,2
6τμχ.
London
Κωδ.
χωρ.
διαστ.
συσκ.
10.20.246
1000ml
Υ: 26 Δ: 10,8
6τμχ.
23
Porcelain
GLASS
24
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
Mugs
Nice Big
Nice Small
Nice+spoon
ΚΟΥΠΑ
1091-00002
v:350ml
48τμχ
ΚΟΥΠΑ
1091-00003
v:290ml
48τμχ
ΚΟΥΠΑ
1091-00001
v:290ml
48τμχ
Conical
Oval
Classic
ΚΟΥΠΑ
1091-00005
v:300ml
48τμχ
ΚΟΥΠΑ
1091-00006
v:300ml
48τμχ
ΚΟΥΠΑ
1091-00004
v:290ml
48τμχ
Iro
370
787
ΚΟΥΠΑ
1091-00007
v:330ml
48τμχ
ΚΥΠΕΛΟ
0091-00163
v:350ml
72τμχ
ΚΥΠΕΛΟ
0091-00084
v:300ml
72τμχ
482
478
331
ΚΥΠΕΛΟ
0091-00437
v:375ml
48τμχ
ΚΟΥΠΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
v: 350ml
72τμχ.
KOYΠΑ NEW
v: 345 ml
48 τμχ.
GLASS
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
Tringi
325
302
ΚΥΠΕΛΟ
0091-00219
v:370ml
72τμχ
ΚΥΠΕΛΟ
0091-00085
v:310ml
72τμχ
ΚΥΠΕΛΟ
0091-00083
v:300ml
72τμχ
804
539
750
ΚΥΠΕΛΟ
0091-00161
v:340ml
72τμχ
ΚΥΠΕΛΟ
0091-00011
v:310ml
72τμχ
ΚΥΠΕΛΟ
0091-00002
v:300ml
72τμχ
313
304
350
ΚΥΠΕΛΟ
0091-00162
v:475ml
72τμχ
ΚΥΠΕΛΟ
0091-00436
v:350ml
48τεμ
ΚΥΠΕΛΟ
0091-00160
v:340ml
72τμχ
Porcelain
Mugs
Inglazed 482
ΚΥΠΕΛΟ 482
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
v:375ml
48τμχ
ΚΥΠΕΛΟ 482
ΚΑΦΕ
ΒΕΡΑΜΑΝ
v:375ml
48τμχ
ΚΥΠΕΛΟ 482
ΧΕΡΟΥΛΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ΚΑΦΕ
v:375ml
48τμχ
ΚΥΠΕΛΟ 482
ΜΑΥΡΟ
v:375ml
48τμχ
ΚΥΠΕΛΟ 482
ΛΕΥΚΟ
v:375ml
48τμχ
25
GLASS
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
Porcelain
Inglazed 482
26
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
v:450ml
ΠΙΑΤΟ
482/4
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
KAKAO
v:315ml
ΠΙΑΤΟ
482/3
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΤΣΑΓΙΟΥ
v:210ml
ΠΙΑΤΟ
482/2
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΦΕ 482
v:100ml
ΠΙΑΤΟ
482/1
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
v:450ml
ΠΙΑΤΟ
482/4
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
KAKAO
v:315ml
ΠΙΑΤΟ
482/3
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΤΣΑΓΙΟΥ
v:210ml
ΠΙΑΤΟ
482/2
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΦΕ 482
v:100ml
ΠΙΑΤΟ
482/1
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
v:450ml
ΠΙΑΤΟ
482/4
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
KAKAO
v:315ml
ΠΙΑΤΟ
482/3
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΤΣΑΓΙΟΥ
v:210ml
ΠΙΑΤΟ
482/2
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΦΕ 482
v:100ml
ΠΙΑΤΟ
482/1
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
v:450ml
ΠΙΑΤΟ
482/4
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
KAKAO
v:315ml
ΠΙΑΤΟ
482/3
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΤΣΑΓΙΟΥ
v:210ml
ΠΙΑΤΟ
482/2
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΦΕ 482
v:100ml
ΠΙΑΤΟ
482/1
48 τμχ
GLASS
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
Porcelain
Inglazed 482
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
v:450ml
ΠΙΑΤΟ
482/4
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
KAKAO
v:315ml
ΠΙΑΤΟ
482/3
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΤΣΑΓΙΟΥ
v:210ml
ΠΙΑΤΟ
482/2
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΦΕ 482
v:100ml
ΠΙΑΤΟ
482/1
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
v:450ml
ΠΙΑΤΟ
482/4
24 τμχ
4,93€
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
KAKAO
v:315ml
ΠΙΑΤΟ
482/3
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΤΣΑΓΙΟΥ
v:210ml
ΠΙΑΤΟ
482/2
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΦΕ 482
v:100ml
ΠΙΑΤΟ
482/1
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
v:450ml
ΠΙΑΤΟ
482/4
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
KAKAO
v:315ml
ΠΙΑΤΟ
482/3
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΤΣΑΓΙΟΥ
v:210ml
ΠΙΑΤΟ
482/2
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΦΕ 482
v:100ml
ΠΙΑΤΟ
482/1
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
v:450ml
ΠΙΑΤΟ
482/4
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
KAKAO
v:315ml
ΠΙΑΤΟ
482/3
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΤΣΑΓΙΟΥ
v:210ml
ΠΙΑΤΟ
482/2
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΦΕ 482
v:100ml
ΠΙΑΤΟ
482/1
48 τμχ
27
GLASS
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
Porcelain
Inglazed 482
28
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
v:450ml
ΠΙΑΤΟ
482/4
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
KAKAO
v:315ml
ΠΙΑΤΟ
482/3
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΤΣΑΓΙΟΥ
v:210ml
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΦΕ 482
v:100ml
ΠΙΑΤΟ
482/1
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
v:450ml
ΠΙΑΤΟ
482/4
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
KAKAO
v:315ml
ΠΙΑΤΟ
482/3
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΤΣΑΓΙΟΥ
v:210ml
ΠΙΑΤΟ
482/2
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΦΕ 482
v:100ml
ΠΙΑΤΟ
482/1
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
v:450ml
ΠΙΑΤΟ
482/4
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
KAKAO
v:315ml
ΠΙΑΤΟ
482/3
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΤΣΑΓΙΟΥ
v:210ml
ΠΙΑΤΟ
482/2
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΦΕ 482
v:100ml
ΠΙΑΤΟ
482/1
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
v:450ml
ΠΙΑΤΟ
482/4
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
KAKAO
v:315ml
ΠΙΑΤΟ
482/3
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΤΣΑΓΙΟΥ
v:210ml
ΠΙΑΤΟ
482/2
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΦΕ 482
v:100ml
ΠΙΑΤΟ
482/1
48 τμχ
ΠΙΑΤΟ
482/2
48 τμχ
GLASS
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
Porcelain
Inglazed 482
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
v:450ml
ΠΙΑΤΟ
482/4
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
KAKAO
v:315ml
ΠΙΑΤΟ
482/3
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΤΣΑΓΙΟΥ
v:210ml
ΠΙΑΤΟ
482/2
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΦΕ 482
v:100ml
ΠΙΑΤΟ
482/1
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
v:450ml
ΠΙΑΤΟ
482/4
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
KAKAO
v:315ml
ΠΙΑΤΟ
482/3
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΤΣΑΓΙΟΥ
v:210ml
ΠΙΑΤΟ
482/2
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΦΕ 482
v:100ml
ΠΙΑΤΟ
482/1
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
v:450ml
ΠΙΑΤΟ
482/4
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
KAKAO
v:315ml
ΠΙΑΤΟ
482/3
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΤΣΑΓΙΟΥ
v:210ml
ΠΙΑΤΟ
482/2
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΦΕ 482
v:100ml
ΠΙΑΤΟ
482/1
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
v:450ml
ΠΙΑΤΟ
482/4
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
KAKAO
v:315ml
ΠΙΑΤΟ
482/3
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΤΣΑΓΙΟΥ
v:210ml
ΠΙΑΤΟ
482/2
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΦΕ 482
v:100ml
ΠΙΑΤΟ
482/1
48 τμχ
29
GLASS
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
Porcelain
Inglazed 482
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
v:450ml
ΠΙΑΤΟ
482/4
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
KAKAO
v:315ml
ΠΙΑΤΟ
482/3
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΤΣΑΓΙΟΥ
v:210ml
ΠΙΑΤΟ
482/2
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΦΕ 482
v:100ml
ΠΙΑΤΟ
482/1
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
v:450ml
ΠΙΑΤΟ
482/4
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
KAKAO
v:315ml
ΠΙΑΤΟ
482/3
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΤΣΑΓΙΟΥ
v:210ml
ΠΙΑΤΟ
482/2
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΦΕ 482
v:100ml
ΠΙΑΤΟ
482/1
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
v:450ml
ΠΙΑΤΟ
482/4
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
KAKAO
v:315ml
ΠΙΑΤΟ
482/3
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΤΣΑΓΙΟΥ
v:210ml
ΠΙΑΤΟ
482/2
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΦΕ 482
v:100ml
ΠΙΑΤΟ
482/1
48 τμχ
NEW 499
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
v:300ml
30
ΠΙΑΤΟ
482/4
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΤΣΑΓΙΟΥ-KAKAO
v:240ml
ΠΙΑΤΟ
499
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ
v:180ml
ΠΙΑΤΟ
499
48 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΕΣΠΡΕΣΣΟ
v:70ml
ΠΙΑΤΟ
499
48 τμχ
GLASS
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
v:320ml
Porcelain
NEW 469
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΤΣΑΓΙΟΥ
v:240ml
ΠΙΑΤΟ
469
24 τμχ
404
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
v:460ml
ΠΙΑΤΟ
469
48 τμχ
204
431
ΠΙΑΤΟ
204
48 τμχ
231
ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΣΟΚ
NEW
v: 410 ml
1292
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΦΕ
v:210ml
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΦΕ
v:100ml
ΠΙΑΤΟ
104
48 τμχ
131
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
NEW
v: 245 ml
ΠΙΑΤΟ
431
24 τμχ
ΠΙΑΤΟ
469
48 τμχ
104
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΤΣΑΓΙΟΥ
v:240ml
ΠΙΑΤΟ
404
24 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΦΕ
v:80ml
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
NEW
v: 75 ml
ΠΙΑΤΟ
231
48 τμχ
ΠΙΑΤΟ
131
48 τμχ
1291
ΠΙΑΤΟ
1292
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΦΕ
v:110ml
ΠΙΑΤΟ
1292
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΤΣΑΓΙΟΥ
v:250ml
ΠΙΑΤΟ
1291
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΦΕ
v:120ml
ΠΙΑΤΟ
1291
72 τμχ
31
Porcelain
GLASS
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
125md
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00090
v:90ml
AXA Tronconic
ΠΙΑΤΟ
0091-00151
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00104
v:220ml
ΠΙΑΤΟ
0091-00153
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00012
v:415ml
ΠΙΑΤΟ
0091-00105
48 τμχ
ΚΡΕΜΙΕΡΑ ΜΙΚΡΗ
55ml
72τμχ.
ΠΙΑΤΟ
0091-00109
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00138
v:220ml
ΠΙΑΤΟ
0091-00113
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00344
v:420ml
ΠΙΑΤΟ
0091-00345
78 τμχ
ΚΥΠΕΛΟ
0091-00083
v:300ml
72τμχ
102md
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00137
v:80ml
Break
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00316
v:85ml
ΠΙΑΤΟ ΣΤΡ.
72 τμχ
ΠΙΑΤΟ ΤΕΤΡ.
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00317
v:230ml
ΠΙΑΤΟ ΣΤΡ.
72 τμχ
ΠΙΑΤΟ ΤΕΤΡ.
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00318
v:440ml
ΠΙΑΤΟ ΣΤΡ.
48 τμχ
ΠΙΑΤΟ ΤΕΤΡ.
48 τμχ
Alca
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00220
v:90ml
32
ΠΙΑΤΟ ΚΥΜ.
72 τμχ
ΠΙΑΤΟ ΤΕΤΡ.
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00223
v:250ml
ΠΙΑΤΟ ΚΥΜ.
72 τμχ
ΠΙΑΤΟ ΤΕΤΡ.
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00226
v:420ml
ΠΙΑΤΟ ΚΥΜ.
48 τμχ
ΠΙΑΤΟ ΤΕΤΡ.
48 τμχ
Bar
ΦΛΥΤΖΑΝΙ BAR
ΜΕ ΠΙΑΤΟ
Υ: 15εκ. Δ: 19εκ.
2τμχ
ΠΙΑΤΟ BAR
1τμχ
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
Cups 457
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-0091
v:70ml
ΠΙΑΤΟ
0091-00292
72 τμχ
434
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΕΣΠ (ΧΟΝΔΡΟ)
0091-00339
v:60ml
ΠΙΑΤΟ
0091-00294
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00295
v:250ml
ΠΙΑΤΟ
0091-00296
48 τμχ
1450
ΠΙΑΤΟ
0091-00340
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00335
v:65ml
ΠΙΑΤΟ
0091-00110
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00024
v:180ml
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00295
v:320ml
ΠΙΑΤΟ
0091-00296
48 τμχ
478
ΠΙΑΤΟ
0091-00336
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00337
v:200ml
ΠΙΑΤΟ
0091-00338
72 τμχ
427
584
585
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00139
v:95ml
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00293
v:170ml
Porcelain
GLASS
ΠΙΑΤΟ
0091-00140
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00102
v:285ml
ΚΟΥΠΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
v: 350ml ΜΕ ΠΙΑΤΟ
72τμχ.
630
ΠΙΑΤΟ
0091-00152
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0000-000
v:450ml
ΠΙΑΤΟ
0000-000
72 τμχ
ΠΙΑΤΟ
1259
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΕΣΠΡΕΣΣΟ
v:64ml
ΠΙΑΤΟ
1259
72 τμχ
Nefeli 1259
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΣΤΟΙΒΑ ΤΣΑΙ
v:220ml
ΠΙΑΤΟ
1259
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΣΤΟΙΒΑ ΚΑΦΕ
v:100ml
ΠΙΑΤΟ
1259
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ
v:190ml
33
Porcelain
GLASS
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
Carla
1290 md
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00404
v:120ml
ΠΙΑΤΟ
0091-00405
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00402
v:230ml
ΠΙΑΤΟ
0091-00403
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00408
v:65ml
ΠΙΑΤΟ
0091-00409
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00406
v:190ml
ΠΙΑΤΟ
0091-00407
72 τμχ
Africa
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00213
v:90mll
ΠΙΑΤΟ 13εκ
0091-00214
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00215
v:250ml
ΠΙΑΤΟ 16εκ
0091-00216
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00217
v:410ml
ΠΙΑΤΟ 18εκ
0091-00218
72 τμχ
447 md
ΦΛΥΤΖΑΝΙ & ΠΙΑΤΟ
0091-00429
v:70ml 48τεμ
ΚΥΠΕΛΟ
0091-00219
v:370ml
72τμχ
AXA
ΦΛΥΤΖΑΝΙ & ΠΙΑΤΟ
0091-00435
v:75ml 48τεμ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ & ΠΙΑΤΟ
0091-00430
v:240ml 48τεμ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ & ΠΙΑΤΟ
0091-00431
v:310ml 48τεμ
420md
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00091
v:68ml
34
ΠΙΑΤΟ
0091-00148
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00096
v:100ml
ΠΙΑΤΟ
0091-00149
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00106
v:220ml
ΠΙΑΤΟ
0091-00150
72 τμχ
GLASS
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
ΜΠΩΛ ΜΕΓΑΛΟ
Δ: 7 Χ 4 εκ.
48τμχ.
ΜΠΩΛ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
Δ: 5 Χ 5 εκ. Υ: 4 εκ.
72τμχ.
ΜΠΩΛ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
Δ: 8,5 Χ 8,5 εκ. Υ: 5,8 εκ.
48τμχ.
ΜΠΩΛ ΠΑΡΑΓΩΝΟ
Δ: 9,5εκ.
48τμχ.
ΜΠΩΛ ΠΑΡΑΓΩΝΟ
Δ: 14,5
24τμχ.
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ DIP
Δ: 7,5εκ.
Md 861
72τμχ.
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ DIP
Md 863
96τμχ.
ΜΠΩΛ ΒΟΥΤΥΡΟΥ
ΣΤΟΒΑΖΟΜΕΝΟ
Δ: 6εκ.
144τμχ.
ΜΠΩΛ ΒΟΥΤΥΡΟΥ
ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
Δ: 10,5εκ.
144τμχ.
ΜΠΩΛ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΚΩΝΙΚΟ
Δ: 14εκ.
72τμχ.
ΜΠΩΛ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
Δ: 10,5 Χ 10,5 εκ.
96τμχ.
ΜΠΩΛ ΒΟΥΤΥΡΟΥ
Δ: 7εκ.
96τμχ.
ΜΠΩΛ 2 ΘΕΣΕΩΝ
Δ: 20 Χ 10 εκ.
12τμχ.
Porcelain
Dips
Presentation
ΜΠΩΛ ΚΥΜΑΤΙΣΤΟ
Δ: 8,5 Χ 8,5 εκ.
72τμχ.
Δ: 11 Χ 11 εκ.
48τμχ.
ΡΑΒΙΕΡΑ ΚΥΜΑΤΙΣΤΗ
Δ: 26 Χ 9,5 εκ.
24τμχ.
ΠΙΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΚΑΦΕ ΤΡΙΓΩΝΟ Md 010
24τμχ.
ΠΙΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΤΣΑΓΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟ Md 020
24τμχ.
ΠΙΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟ Md 030
24τμχ.
35
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
Porcelain
GLASS
AXA Presentation
ΠΙΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΚΑΦΕ Md 100
24τμχ.
ΠΙΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΤΣΑΓΙΟΥ Md 200
24τμχ.
272
566
ΦΛΥΤΖΑΝΙ & ΠΙΑΤΟ
0091-00092
v:120ml 72τεμ
564
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00017
v:190ml
36
ΠΙΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Md 400
24τμχ.
ΦΛΥΤΖΑΝΙ & ΠΙΑΤΟ
0091-00107
v:210ml 36τεμ
564
Alba
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00145
v:65ml
ΠΙΑΤΟ
0091-00013
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00141
v:80ml
ΠΙΑΤΟ
0091-00018
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00159
v:110ml
ΠΙΑΤΟ
0091-00142
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00021
v:215ml
ΠΙΑΤΟ
0091-00023
72 τμχ
567
ΠΙΑΤΟ
0091-00147
72 τμχ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
0091-00020
v:80ml
ΠΙΑΤΟ
0091-00350
72 τμχ
PACKAGING
&
HORECA
EQUIPMENT
Vienna
ΤΣΑΓΙΕΡΑ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
450ml
48τμχ.
ΤΣΑΓΙΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
690ml
24τμχ.
ΚΡΕΜΙΕΡΑ ΜΙΚΡΗ
50ml
96τμχ.
ΚΡΕΜΙΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗ
150ml
48τμχ.
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
380ml
48τμχ.
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
570ml
24τμχ.
ΖΑΧΑΡΙΕΡΑ ΜΟΥΣΤΑΡΔΙΕΡΑ
ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
36τμχ.
ΖΑΧΑΡΙΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
36τμχ.
Porcelain
GLASS
5
ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΟΘΗΚΗ
0091-00128
144τμχ.
ΚΡΙΚΟΣ ΠΕΤΣΕΤΑΣ
144τμχ.
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΟΘΗΚΗ
0091-00129
96τμχ.
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΟΘΗΚΗ Νο 1-20
4ΣΕΤ
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΟΘΗΚΗ Νο 1-30
2ΣΕΤ
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΟΘΗΚΗ Νο 1-50
2ΣΕΤ
ΣΤΑΧΤΟΘΗΚΗ
ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΗ 11εκ.
72τμχ.
ΣΤΑΧΤΟΘΗΚΗ
ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΗ 8,5εκ.
72τμχ.
ΑΝΘΟΔΟΧΕΙΟ ΚΩΝΙΚΟ
0091-00126
48τμχ.
ΑΝΘΟΔΟΧΕΙΟ
48τμχ.
37
PACKAGING
&
HORECA
Porcelain
GLASS
EQUIPMENT
Porcelain News
1290
ΚΡΕΜΙΕΡΑ ΜΙΚΡΗ 1290
36τμχ.
36τμχ.
36τμχ.
36τμχ.
36τμχ.
36τμχ.
ΛΕΥΚΗ
ΜΑΥΡΗ
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΚΑΦΕ
ΒΕΡΑΜΑΝ
113
ΜΠΩΛ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 5Χ5 113
72τμχ.
24τμχ.
24τμχ.
24τμχ.
24τμχ.
24τμχ.
ΛΕΥΚΗ
ΜΑΥΡΟ
ΚΑΦΕ
ΒΕΡΑΜΑΝ
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
573
DIP ΜΕΓΑΛΟ 573
72τμχ.
48τμχ.
48τμχ.
48τμχ.
48τμχ.
48τμχ.
114
ΜΠΩΛ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 8.5Χ8.5
48τμχ.
24τμχ.
24τμχ.
24τμχ.
24τμχ.
24τμχ.
ΛΕΥΚΗ
ΜΑΥΡΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΚΑΦΕ
ΒΕΡΑΜΑΝ
9X9
ΠΙΑΤΕΛΑΚΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 9Χ9
72τμχ.
24τμχ.
24τμχ.
36τμχ.
36τμχ.
36τμχ.
38
ΛΕΥΚΗ
ΜΑΥΡΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΒΕΡΑΜΑΝ
ΚΑΦΕ
ΛΕΥΚΗ
ΜΑΥΡΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΚΑΦΕ
ΒΕΡΑΜΑΝ
[email protected]
www.itn.com.gr
Τηλ: 2310 799 515
INTERNATIONAL TRADE NETWORK
PRIVATE COMPANY IKE
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟ Α5
Τ.Κ. 57022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ