Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Πρόγραμμα:
8:30-9:00
Εγγραφές
Προεδρείο: Λιάκος Αναστάσιος, Κωτσάκης Στάθης
• Ομιλίες
9:00-9:15
Δ. Βούρτσης (Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών)
‘’Conformational dynamics of N-/C- terminal domains of anthrax
lethal factor metalloprotease’’
9:15-9:30
Ι. Σμυρλάκη (Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών) ‘’Effects of interleukin-6 and its soluble receptor on the
expression of matrix metalloproteinases and their inhibitors in
nasal polyps fibroblasts’’ 9:30-9:45
A-B. Φερλέμη (Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών)
‘’ Saffron administration protects from selenite-induced cataract
via calpain inhibition’’
9:45-10:15 • Διάλειμμα
Προεδρείο: Κατερίνα Μελαχροινού, Μπορμπόλης Φοίβος
• Ομιλίες
10:15-10:30 Ι. Πεδιαδιτάκης (Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης)
‘’ Neurosteroidal agonists of NGF receptors: Neuroprotective
properties and neurogenic actions in 2D/3D neural stem cell
cultures’’
10:30-10:45 Α. Αραβαντινού-Φατώρου (Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ)
‘’ Two neurogenic factors, Cend1 and Neurogenin-2, drive
astrocytic and MEFs' reprogramming towards multipotency and
neurogenesis’’
10:45-11:00 Ν. Πούλια (Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ)
‘’Functionalized gold nanoparticles for treatment of central
nervous system injuries’’
11:00-11:15
Κ. Μελαχρινού (Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας
Αθηνών)
‘’Deregulation of calcium homeostasis mediates secreted αSynyclein-induced neurotoxicity’’
11:15-12:15 Παρουσίαση αναρτημένων ανακοινώσεων (Ι)
12:15-12:45 • Ελαφρύ γεύμα
12:45-13:45 Poster session
Προεδρείο: Καρούσης Ευάγγελος, Τσατσαρούνος Σωτήριος
• Ομιλίες
13:45-14:00 Ο. Κωστοπούλου (Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών)
‘’Two spermidine analogues of chloramphenicol with diverse
mode of action against ribosomal peptidyltransferase activity’’
14:00-14:15 Ε. Κυριάκου (Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών)
‘’The first complete transcriptome study of a female and a male
transmitted mitochondrial genome of a species with Doubly
Uniparental Inheritance (DUI) of mtDNA’’
14:15-14:30 Μ. Κούρτη (Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
‘’CK1δ regulates HIF-1 heterodimerization as shown by in vivo
and in situ analysis’’
14:30-14:45
Ι. Σαββάκης (Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών)
‘’SOS regulation in the bioethanol-producer Zymomonas mobilis’’
14:45-15:00 • Διάλειμμα
Προεδρείο: Μαρία Λεφάκη, Λιάκου Ελένη
• Ομιλίες
15:00-15:15 Μ. Καπετάνου (Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών)
‘’Study of the role of the proteasome in senescence of stem cells’’
15:15-15:30 Μ. Μπίρκου (Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών) ‘’Structure-function relationship of mutated forms of arkadia E3
ubiquitin ligase ring domain’’
15:30-15:45 Ε. Καλαντζής (Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών) ‘’Evidence for the implication of human DDC isoforms in
Docetaxel and Mitoxantrone induced cytotoxicity’’
15:45-16:45 Παρουσίαση αναρτημένων ανακοινώσεων (ΙΙ)
16:45-17:45 Poster session
Προεδρείο: Αφράτης Νικόλαος, Χρυσοστόμη Γιαλέλη
•
Χαιρετισμοί
18:00-18:05 Γ. Παναγιώτου (Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας
Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας)
18:05-18.10 Ν. Αφράτης (Προεδρος οργανωτικής επιτροπής 1ου
Πανελληνίου Forum Νέων Επιστημόνων της ΕΕΒΜΒ)
18:10-18:20 Κ. Γκιουλέκας (Υφυπουργός Παιδείας)
• Ομιλίες
18:20-19:20 A. Μουστάκας ( Ludwig Institute of Cancer Research, Uppsala)
‘’Έρευνα εκτός συνόρων: ερευνητικά αποτελέσματα και
προσωπική βιωματική εμπειρία’’
19:20-19:40
E. Μπάσδρα (Πρόεδρος ΙΚΥ)
‘’Υποτροφίες από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)’’
19:40-20:00
Α. Ρουσίδης (Medical Affairs Manager, Astra Zeneca)
‘’Το εργασιακό καθεστώς των ελλήνων βιοεπιστηµόνων στον
ιδιωτικό τοµέα’’
20:00-20:20
Δ. Γεωργιόπουλος (Chief Scientific Officer, Novartis
Hellas)
‘’ Αλληλεπίδραση Πανεπιστηµίων/Ινστιτουτων µε φαρµακευτικές
εταιρίες στο επίπεδο της βασικής έρευνας’’
20.20: 20.40
Γ. Στρατάκος (Ειδικός συνεργάτης του Γενικού
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας)
‘’H έρευνα στην Ελλάδα και οι προοπτικές της’’
Υπό την Αιγίδα
Ελληνική Εταιρία Βιοχημείας
και Μοριακής Βιολογίας
Γενική Γραμματεία Νέας Γενίας
Χορηγοί
Novaris Hellas
Ίδρυμα Ευγενίδου
UNI-PHARMA