e-δελτίο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 15
ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
e- δελτίο
Ενημέρωση από την Οργανωτική Επιτροπή
Απολογισμός του 62ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΕΒΜΒ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
σ.1-4
62ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΒΜΒ
Απολογισµός
σ.5
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ MEDIA
Στις 9-11 Δεκεμβρίου 2011 διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία στο
Ίδρυμα Ευγενίδου το 62ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας
Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας. Οι 776 σύνεδροι παρακολούθησαν
τους προσκεκλημένους ομιλητές Α. Ciehanover, B. Geiger, J. Kerr , B.
Roska, Ε. Δερμιτζάκη, Α. Ευστρατιάδη, Μ. Κόφα, Α. Οικονόμου, Ε.
Παπαδημητρίου, L. Probert, Ε. Σκουλάκη, Α. Σκορίλα, Ε. Τσακαλίδου, Ν.
Τσουκιά, Π. Χριστακόπουλο και Σ. Χριστοφορίδη, καθώς και 67
προφορικές παρουσιάσεις και 175 αναρτημένες εργασίες. Στις
προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις αντιπροσωπεύτηκε όλη η
θεματολογία της σύγχρονης Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, με
ιδιαίτερα έντονη την παρουσία νέων ερευνητών. Στην τελετή λήξης του
Συνεδρίου απονεμήθηκαν από ένα βραβείο, καθώς και έπαινοι στις
καλύτερες προφορικές και γραπτές ανακοινώσεις.
σ.6
Α. ΔΗΜΟΖΗ - Α. ΑΡΜΑΤΑΣ
σ.7
FEBS ADVANCED LECTURE
COURSE
σ.8
ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ,
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ
σ.9
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΕΧΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γ. Παναγιώτου
Χ. Παναγιωτίδης
Δ. Βασιλακοπούλου
Δ. Κλέτσας
Ν. Καραµάνος
Δ. Σγούρας
Χ. Στουρνάρας
Το βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης απονεμήθηκε στους
Sesele A., Thanopoulou K., Klinakis A., Efstratiadis A., Georgopoulos S.,
για την εργασία “Study of the role of Nicastrin in the pathogenesis of
Alzheimer’s disease in a transgenic mouse model of the disease”.
Έπαινος προφορικής ανακοίνωσης απονεμήθηκε στους: Karagianni P.,
Schmidt D., Kleovoulou N., Martinez-Jimenez C.P., Reczko M., Odom D.T. ,
Talianidis I., για την εργασία “C/EBPa in hepatocyte differentiation” καθώς
και στους Prodromidou K., Papastefanaki F., Sklaviadis T., Matsa R., για
την εργασία “Cellular prion protein is required for NCAM-dependent
neuronal differentiation of subventricular zone-derived neural precursor
cells”.
Το βραβείο καλύτερης γραπτής ανακοίνωσης (Best Poster Prize) ήταν
φέτος προσφορά του επιστημονικού περιοδικού Biochemical Journal
και απονεμήθηκε στους: Banos A., Apostolou E., Polyzos A., Thanos D. ,
για την εργασία “Mechanisms of stochastic gene expression”.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
www.eebmb.gr
1
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 15
ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
Έπαινος γραπτής ανακοίνωσης απονεμήθηκε στους Karkoulia E., Alexiou M., Papadopoulos G.L.,
Strouboulis J., για την εργασία “A biotin tag knock-in approach for studying GATA-1 functions in distinct
hematopoietic lineages”, καθώς και στους Kontomina E., Karagianni E.P., Ryan A., Ormiston B., Tsirka T.,
Sim E., Glenn A.E., Boukouvala S., για την εργασία “Comparative and functional genomic investigation of
xenobiotic metabolizing enzymes in fungi: The case of the arylamine N-acetyltransferases (NATs)”.
Επίσης χορηγήθηκαν από την ΕΕΒΜΒ 12 υποτροφίες συμμετοχής στο Συνέδριο, ύψους 100 ευρώ έκαστη,
σε νέους επιστήμονες κάτω των 32 ετών, που εκπονούν διδακτορικό ή είναι μεταδιδακτορικοί
συνεργάτες.
Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, για μια ακόμα χρονιά ήταν εντυπωσιακή η συμμετοχή τόσο
μεταπτυχιακών (200 περίπου εγγραφές) όσο και προπτυχιακών φοιτητών (400 εγγραφές), προσδίνοντας
στο συνέδριο ιδιαίτερη ζωντάνια.
Ο Aaron Ciehanover ανακηρύσσεται επίτιμο μέλος της ΕΕΒΜΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
www.eebmb.gr
2
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 15
ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
Εγγραφές συνεδρίου
10
100
401
196
Ομιλητές
Τακτικά μέλη
Μεταπτυχιακοί
Μη μέλη
Διάφοροι
Προπτυχιακοί
36 33
Ο αριθμός των εργασιών που υποβλήθηκαν (67 προφορικές και 175 αναρτημένες ανακοινώσεις) ήταν
περίπου στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο συνέδριο της Αθήνας, παρά την κρίση στη χρηματοδότηση
της έρευνας στην Ελλάδα και την επακόλουθη μείωση στον αριθμό των ενεργών ερευνητών.
Αριθμός εργασιών ανά συνέδριο
300
250
200
150
100
50
11
Αθήνα
09
07
Αλεξ/π
ολη 10
Αθήνα
Αθήνα
05
04
03
06
Πάτρα
Αθήνα
Λάρισα
α 02
Αθήνα
01
Αθήνα
Ιωάννιν
9
Αθήνα
9
Θεσ/νίκ
η 00
0
Το συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα των:
• Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
• Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
www.eebmb.gr
3
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 15
ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
Ιδιαίτερες ευχαριστίες για τη χορηγία τους δίνονται στον ΟΠΑΠ (Μέγας Χορηγός), την Επιτροπή Ερευνών του
Πανεπιστημίου Πατρών και στις εταιρείες ΑΝΤΙΣΕΛ – ΑΦΟΙ ΣΕΛΙ∆Η Α.Ε. (ZEISS), BIOHELLENIKA A.E., BIOLINE
SCIENTIFIC, BIOSURE R & T Cell Co, INTERLAB LTD, LAB SUPPLIES – Π. ΓΑΛΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., LEICA
MICROSYSTEMS – ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ, MERCK AE και NOVARTIS HELLAS, καθώς και στο γραφείο
διοργάνωσης City Congress.
Απονομή του βραβείου Biochemical Journal Best Poster Prize
62ο Συνέδριο ΕΕΒΜΒ
Η ΕΕΒΜΒ τίμησε τη μνήμη των Κ. Δραΐνα και Γ. Θηραίου
Στη μνήμη του Κώστα Δραΐνα και του Γιώργου Θηραίου, που έφυγαν ξαφνικά μέσα στο 2011, ήταν
αφιερωμένες δύο κεντρικές ομιλίες του συνεδρίου, αυτές του Αaron Ciehanover και του Αργύρη
Ευστρατιάδη. Εκτός από τις επιστημονικές ομιλίες έγινε παρουσίαση του έργου τους από τον πρόεδρο της
εταιρείας Νίκο Καραμάνο και τον Δημήτρη Θάνο, αντίστοιχα. Η ΕΕΒΜΒ απένειμε τιμητική πλακέτα για την
πολύτιμη συνεισφορά των συναδέλφων στην εταιρεία και γενικότερα στην έρευνα και την εκπαίδευση, στις
συζύγους τους Βιργινία Δραΐνα και Πόπη Συντυχάκη.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
www.eebmb.gr
4
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 15
ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
62ο Συνέδριο ΕΕΒΜΒ
Εκδήλωση για την Έρευνα και τα Media
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οργανώθηκε από της εταιρεία μας μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στρογγυλή
τράπεζα για το ρόλο και τις ευθύνες των ερευνητών και των ΜΜΕ στη δημοσιοποίηση επιστημονικών
ανακαλύψεων. Συντονίστρια της συζήτησης ήταν η συνάδελφος Διδώ Βασιλακοπούλου και οι τοποθετήσεις
των προσκεκλημένων ομιλητών ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και συνετέλεσαν σε ένα γόνιμο διάλογο.
Alison Abbott
Ακολουθεί η εισαγωγή της Δ. Βασιλακοπούλου:
“Η καθιέρωση διάλογου μεταξύ επιστημόνων και κοινωνίας καθώς και η απόκτηση βασικών γνώσεων σε θέματα
επιστήμης και τεχνολογίας από τους πολίτες, είναι ιδιαίτερα σημαντικά θέματα.
Στην Ελλάδα, το ζήτημα της επικοινωνίας της επιστήμης βρίσκεται σε αρχικό στάδιο λόγω έλλειψης επαρκών και
συντονισμένων δράσεων. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ των επιστημόνων
και των πολιτών είναι αναγκαία, και κατα συνέπεια απαιτείται η δημιουργία των απαραίτητων «δομών» που θα
εγκαθιδρύσουν την ανοικτή επικοινωνία μεταξύ των επιστημόνων και των δημοσιογράφων.
Κάθε νέα ανακάλυψη πριν δημοσιευτεί σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό υπόκειται σε διαδικασία αξιολόγησης
από ομότιμους κριτές. Δηλαδή, κάθε ερευνητικό άρθρο για να δημοσιευθεί σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό έχει
περάσει από μια διαδικασία κρίσης στην οποία συμμετέχουν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Συμβαίνει όμως το
ίδιο και για τα επιστημονικά άρθρα που δημοσιεύονται στον Τύπο; Για τον λόγο αυτό η δημιουργία διαλόγου μεταξύ
δημοσιογράφων και επιστημόνων είναι απαραίτητη. H δημόσια και ορθή κατανόηση των νέων επιστημονικών
ανακαλύψεων είναι πρωταρχικό μέλημα για τη σωστή επικοινωνία των επιστημόνων με τους δημοσιογράφους.
Το κοινό έχει δικαίωμα να πληροφορείται από έγκριτες πηγές για τις νέες ανακαλύψεις. Για τους λόγους αυτούς η
σωστή επικοινωνία μεταξύ επιστημόνων και δημοσιογράφων είναι ιδιαίτερα σημαντική, έτσι ώστε οι νέες
ανακαλύψεις να παρουσιάζονται με τρόπο απλό και κατανοητό.
Με το παραπάνω σκεπτικό και στόχο τη δημιουργία γόνιμου διαλόγου μεταξύ επιστημόνων και εκπροσώπων του
Τύπου οργανώθηκε η σημερινή συνεδρία «Δημοσιοποίηση επιστημονικών ανακαλύψεων: Ο ρόλος και οι ευθύνες
των επιστημόνων και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)», στην οποία μας τιμούν ιδιαίτερα με την συμμετοχή
τους οι:
Αλαχιώτης Σταμάτης, Καθ. Γενετικής Τμήμα Βιολογίας Παν/μίου Πατρών
Dr. Alison Abbott, Senior European Correspondent, Nature
Δημήτρης Ποταμιάνος, Ομότιμος Kαθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου
Δρ. Ιωάννα Σουφλέρη, Διδάκτωρ Μοριακής Βιολογίας, δημοσιογράφος εφημερίδας “ΤΟ ΒΗΜΑ”.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
www.eebmb.gr
5
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 15
ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
Α. Δημόζη - Α. Αρματάς
Η ελληνική επιστημονική κοινότητα είναι συντετριμμένη από τον απροσδόκητο χαμό των
αγαπημένων μας συναδέλφων Αναστασίας Δημόζη και Ανδρέα Αρματά, σε αυτοκινητιστικό
δυστύχημα στις 15 Ιανουαρίου 2012. Οι δύο νέοι επιστήμονες εκπονούσαν τη διδακτορική τους
διατριβή από το 2007 και το 2008 αντίστοιχα, με υποτροφία από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο
Εργαστήριο Κυτταρικού Πολλαπλασιασμού & Γήρανσης του Ινστιτούτου Βιολογίας, υπό την
επίβλεψη του Δημήτρη Κλέτσα.
Η Αναστασία (Νατάσα) Δημόζη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985 και αποφοίτησε από το Τμήμα
Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2007. Το θέμα της
διατριβής της ήταν η μελέτη της επίδρασης του οξειδωτικού στρες στον πολλαπλασιασμό, τη
γήρανση και την παραγωγή εξωκυττάριας μήτρας
κυττάρων μεσοσπονδύλιου δίσκου.
Ο Ανδρέας Αρματάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982 και
αποφοίτησε από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου
Πατρών το 2005. Το 2007 έλαβε το Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης «Εφαρμογές της Βιολογίας στην
Ιατρική» από το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ερευνητική του
εργασία τόσο στο μεταπτυχιακό του δίπλωμα όσο και στη
διδακτορική του διατριβή είχε ως αντικείμενο το ρόλο
των αυξητικών παραγόντων στον πολλαπλασιασμό
κυττάρων από διάφορα αναπτυξιακά στάδια και την
αλληλεπίδρασή τους με συστατικά της εξωκυττάριας
μήτρας.
Η Νατάσα και ο Ανδρέας είχαν ήδη παρουσιάσει τα
ερευνητικά τους αποτελέσματα σε ελληνικά και διεθνή
Συνέδρια και τα είχαν δημοσιεύσει σε διεθνή
επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Συμμετείχαν επίσης
ενεργά στο τελευταίο συνέδριο της ΕΕΒΜΒ. Το ήθος, η
εργατικότητα και οι ικανότητές τους προμήνυαν ένα
λαμπρό μέλλον.
Η απώλεια των δύο νέων, πολλά υποσχόμενων
συναδέλφων γέμισε με θλίψη όλη την ερευνητική
κοινότητα. Το Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» αποφάσισε
να χορηγεί κάθε χρόνο δύο βραβεία στη μνήμη τους και
η Ομάδα Συνδετικού Ιστού της ΕΕΒΜΒ, της οποίας η
Νατάσα και ο Ανδρέας ήταν ενεργά μέλη, αποφάσισε να
τους αφιερώσει τη φετινή συνεδρία της.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
www.eebmb.gr
6
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 15
ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
FEBS Advanced Lecture Course
Matrix Pathobiology, Signaling and Molecular Targets
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το FEBS Advanced Lecture Course στη θεματική περιοχή: Matrix
Pathobiology, Signaling and Molecular Targets, το οποίο έλαβε χώρα τον προηγούμενο
Σεπτέμβριο στις Σπέτσες. Ήταν το τρίτο στη σειρά που διοργανώνεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο των
προχωρημένου επιπέδου συνεδρίων της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βιοχημικών Εταιρειών
(FEBS) με τη συμβολή του Mizutani Foundation for Glycosciences της Ιαπωνίας. Στο συνέδριο
συμμετείχαν κορυφαίοι επιστήμονες από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη
Βραζιλία. Σκοπός του ήταν η διάχυση της εξελισσόμενης επιστημονικής πληροφορίας και η
εκπαίδευση νέων επιστημόνων στα πεδία της Βιοχημείας του Εξωκυττάριου δικτύου, της
διαμεσολαβούμενης σηματοδότησης και λειτουργίας του κυττάρου, καθώς και η έρευνα για την
ανάδειξη στόχων για νέες μοριακές θεραπείες.
Πρόεδρος της Διεθνούς Οργανωτικής επιτροπής ήταν ο καθηγητής Βιοχημείας Νίκος Καραμάνος,
ενώ συμμετείχαν συνάδελφοι από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (Α. Θεοχάρης και
Χ. Γιαλελή), το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος” (Δ. Κλέτσας), την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της LundΣουηδία (D. Heinegard), το Cleveland Clinical Foundation των ΗΠΑ (V. Hascall), και την Ιατρική
Σχολής του Πανεπιστημίου Thomas Jefferson των ΗΠΑ (R. Iozzo).
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
www.eebmb.gr
7
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 15
ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
37th FEBS - 22nd IUBMB Congress:
From Single Molecules to Systems Biology
Sevilla-Spain, September 4th-9th 2012
2ο Θερινό Σχολείο
“Από το γονίδιο στην πρωτεΐνη και όχι μόνο....”
Το σχολείο διοργανώνεται από τον Τομέα Βιοχημείας - Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ, και θα
διεξαχθεί 18-20 Μαίου 2012 στο Εντευκτήριο του Πανεπιστημίου ΑΘηνών «Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας
και Σίνα, Αθήνα.
Το σχολείο απευθύνεται σε:
•Τελειόφοιτους, πτυχιούχους, μεταπτυχιακούς φοιτητές σε επίπεδο μάστερ-διδακτορικού και
μεταδιδακτορικού.
•Νέους ερευνητές που θα έχουν την δυνατότητα, κατόπιν επιλογής, να παρουσιάσουν την τρέχουσα
ερευνητική τους εργασία.
•Ερευνητές που ηγούνται ερευνητικής ομάδας, προτρέπονται όπως συμμετάσχουν με στόχο να
παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, την ενημέρωση και την ανάπτυξη περαιτέρω
συνεργασιών.
•Έμπειρους συναδέλφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα κληθούν να μεταφέρουν την εμπειρία
τους στους νέους συναδέλφους μέσω διαλέξεων – μαθημάτων.
Θα μιλήσει η Καθηγήτρια Ada Yonath (Νόμπελ Χημείας 2009).
Το πλαίσιο του προγράμματος θα διαμορφωθεί βάσει της συμμετοχής σας και το τελικό πρόγραμμα θα γίνει
έγκαιρα γνωστό. Οι συμμετοχές είναι περιορισμένες. Εκδήλωση ενδιαφέροντος και αίτηση συμμετοχής στο
email [email protected].
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται με σύντομο βιογραφικό, τίτλο ομιλίας, σύνοψη
ομιλίας σε 200 λέξεις και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
www.eebmb.gr
8
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 15
ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
Δημοσιεύσεις
Από τον οίκο De Gruyter, Berlin, θα κυκλοφορήσει σύντομα το βιβλίο Extracellular Matrix: Pathobiology and
Signaling, το οποίο έχει επιμεληθεί ο συνάδελφος Νίκος Καραμάνος, καθηγητής Βιοχημείας στο Τμήμα Χημείας
του Πανεπιστημίου Πάτρας.
Το βιβλίο περιέχει κεφάλαια στα ακόλουθα θέματα:
•
•
•
•
•
•
•
Importance of extracellular matrix in health and disease
Matrix proteoglycans (aggrecan, versican, perlecan, SLRPs, syndecans,
glypicans, serglycin)
Matrix proteinases (remodeling, would healing, regulatory roles in health and
disease, metalloproteinases, cystein proteases, plasmin and plasminogen
activator system)
Glycobiology (hyaluronan and sulfated glycosaminoglycans in cancer,
inflammation and metabolic control)
Collagens (supramolecular assembly, proteins binding collagen, scaf- folds,
bacterial and mutated collagens, procollagen proteinases)
Cell surface receptors (integrins, syndecans, mechanical strain and TGFb, CD44
and DDR).
Biotechnological and pharmacological outlook (matrix regulation by growth factors, hyaluronidases,
pathobiology, disease targeting, delivery systems, EMT and proteomics).
Προσεχή Συνέδρια
Young Scientists Program (YSP) / 12th YSF, Costa Ballena (Cádiz),
Spain, 1-4 September 2012.
15th International Meeting on Fat Soluble Vitamins FSV 2012,
Πληροφορίες
www.iubmb-febs-2012.org/
IUBMBFEBS2012/
www.vitamins2012.com
March 22-24, 2012, Divani Meteora Conference Center, Kalabaka.
Workshop on Genomic Determinants of Inflammation, 2 – 3 April
www.model-in.org
2012, Hotel Amarilia, Vouliagmeni, Athens
1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Από την Έρευνα
www.afea.gr/pharmacongress
στην Κοινωνία, Αθήνα, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, 27-30
Απριλίου 2012
15th Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry, Athens, May
www.helmedchem2012.gr
25-27 2012, National Hellenic Research Foundation
EuroMEMBRANE International Conference "Membrane Dynamics
www.lipidsignaling.org
in Physiology and Disease”, Basel, June 5 - 8, 2012.
XXIIIrd FECTS and ISMB Joined Meeting, August 25th to 29th, 2012
www.fects.pl
KATOWICE "Center City", Poland
32nd European Peptide Symposium, 2-7 September 2012,
www.32eps2012.org
Megaron Athens
22nd European Tissue Repair Society Meeting, Athens, October
www.etrs2012.org
4th -5th, 2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
www.eebmb.gr
9