1. Δικαιούχοι σίτισης 2012

∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΙΤΙΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012 – 2013
ΑΚΑ∆. ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2009 – 2010 : 21 ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΑΚΑ∆. ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2010 – 2011 : 24 ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΑΚΑ∆. ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2011 – 2012 : 62 ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΑΚΑ∆. ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2012 – 2013 : 122 ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ : 229 ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΑΚΑ∆.ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2009-2010
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΙΩΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
∆ΕΛΟΥ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΗΣΑΪΛΙ∆ΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΙΝΗ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΝΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΟΥΛΙΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΤΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΤΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΛΗΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΧΙΑ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΟΥΜΠΙ∆ΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ
ΣΦΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΪ∆Ω
ΤΟΥΜΠΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΤΟΣ
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
ΑΕΜ
09
82
83
128
32
06
135
17
139
14
143
84
75
53
10
61
117
62
64
49
99
ΑΚΑ∆.ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2010-2011
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΕΤΟΣ
ΑΕΜ
1
2
3
4
5
ΑΛΜΑΣΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ
ΒΑΤΣΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΚΙ∆ΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
2010
2010
2010
2010
2010
ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΘΩΜΑΣ
2010
215
292
310
291
186
262
∆ΑΡ∆ΑΜΠΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΑΛΟΓΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
6
7
8
9
ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10
11
ΚΕΦΑΛΙ∆ΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
12
ΚΟΜΠΟΤΟΥ ΜΑΡΘΑ
13
ΚΥΡΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
14
ΜΑΓΓΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
15
ΜΗΤΡΟ ΘΩΜΑΣ
16
ΝΕΣΤΩΡΟΥ∆Η ΠΗΝΕΛΟΠΗ
17 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
18
ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
19
ΣΑΠΑΡ∆ΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ
20
ΣΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
21
ΤΣΕΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
22
ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
23
ΤΣΙΧΛΗ ΜΑΡΙΑ
24
ΧΕΙΡΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
243
214
240
193
278
209
227
300
175
206
304
273
301
249
248
189
295
288
ΑΚΑ∆.ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2011-2012
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΕΤΟΣ
ΑΕΜ
1
2
3
4
5
6
7
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΡ∆ΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΒΕΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΕΣΑΪ ΜΕΓΚΙΛΙΑΝΟ – ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΙ∆ΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΑΜΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
∆ΙΖΑ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΛΗ
ΖΕΥΓΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΘΥΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΣΛΑΜΑΪ ΚΕΤΡΙΝ
ΚΑΒΟΥΡΤΖΙΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΜΠΟΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΝΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΟΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΨΕΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΙΝΤΙΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ – ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΙΤΣΕ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΟΤΕΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΖΙΩΡΤΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΛΙΒΑ ΠΑΓΩΝΙΤΣΑ
ΜΑΝ∆ΕΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΜΑΥΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΣΙΝΕΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΟΥΡΑΝΤΙΑΝ ΑΝΝΑ
ΜΟΥΣΚΑΤ ΑΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΑΖΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΜΠΕΚΙΑΡΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΕΡΕΤΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
ΠΑΤΟΥΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΧΛΕΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΡΑΘΩΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΕΦΑΪΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ALFRED
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΑΡΤΟΥΡ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
470
376
449
370
436
347
401
397
389
459
357
396
388
442
452
383
453
362
427
447
431
406
482
343
395
359
390
352
438
392
414
445
385
460
398
344
419
465
380
432
455
369
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ – ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΟΥΣΗΣ
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
ΣΑΡΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΙΜΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΙΟΥΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΕΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΑΪΚΟΥ ΛΟΥΚΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΣΤΟΪΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΕΛΕΙΩΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΟΥΜΠΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΡΕΒΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΤΣΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΟΥΤΑΚΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
57
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
58
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
59
ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ – ΑΝΝΑ
60
61
62
ΧΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΨΗΛΟΥ ΧΡΥΣΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
425
424
457
458
384
394
342
382
371
381
404
493
466
420
391
345
413
467
409
ΑΚΑ∆.ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2012-2013
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΕΤΟΣ
ΑΕΜ
1
DISHA EDI
JORGO
2012
568
2
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2012
640
3
ΑΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2012
556
4
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2012
658
5
ΑΚΤΥΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2012
550
6
ΑΛΕΚΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2012
571
7
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2012
570
ΤΙΤΟΣ
2012
673
8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ – ΜΑΡΙΟΣ
9
ΑΝΕΣΤΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2012
613
10
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2012
539
11
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
2012
546
12
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
2012
524
13
ΒΕΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
2012
566
14
ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2012
499
ΒΟΥΛΤΣΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2012
508
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΙΣΟΣ
ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ
2012
631
ΒΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2012
639
18
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2012
654
19
ΓΑΛΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2012
563
15
16
17
20
ΓΕΝΗ ΜΟΥΜΙΝ ΟΚΑΝ
ΜΟΥΜΙΝ
2012
606
21
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
2012
557
22
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
2012
518
23
ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2012
608
24
ΓΙΩΡΓΚΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΥΛΟ
2012
544
ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2012
497
ΓΚΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2012
533
ΓΚΟΓΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2012
503
ΓΚΡΑΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2012
589
∆ΑΓΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
2012
622
∆ΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2012
572
∆ΟΥΛΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2012
641
∆ΡΑΚΑ ΕΛΕΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2012
600
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΑΝΝΑΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2012
564
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2012
512
ΖΗΛΙΑΧΩΒΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΜΑΡΙΟΣ
2012
599
ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
2012
659
ΖΟΥΜΠΟΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2012
661
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΛΟΥΛΗΣ
2012
657
ΘΩΜΑΪ∆ΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
2012
588
ΚΑΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2012
553
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
ΚΑΚΑΛΙΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
2012
621
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2012
509
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2012
627
ΚΑΝΑΒΑ ΝΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
2012
534
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2012
554
ΚΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ –
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2012
663
ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗ
JORGI
2012
511
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2012
527
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2012
672
ΚΑΡΑΤΖΙ∆ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
2012
516
ΚΑΡΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2012
595
ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2012
526
ΚΕΜΕΡΙ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2012
592
ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
2012
602
ΚΟΡΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2012
507
ΚΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
2012
552
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
2012
579
ΚΟΥΣΚΟΥΡΙ∆Α ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2012
562
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
2012
645
ΚΡΙΤΣΑΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
2012
558
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2012
603
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2012
660
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ∆Η –
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
2012
547
ΛΑΪΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2012
648
ΛΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
2012
545
ΛΙΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2012
510
ΛΙΤΣΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΕΥΘΥΜΗΣ
2012
530
ΛΥΤΣΙΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2012
617
ΜΑΡΑ ΡΙΤΖΕΝΣΑ
ΜΠΕΣΙΜ
2012
578
ΜΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2012
619
ΜΑΥΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
2012
583
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ –
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
2012
582
ΜΙΛΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2012
601
ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2012
501
ΜΠΑΛΤΑΤΖΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
2012
541
ΜΠΑΝΑΣΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ – ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
2012
635
ΜΠΑΝΤΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2012
618
ΜΠΑΝΤΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2012
598
ΜΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2012
555
ΜΠΟΥ∆ΡΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
2012
597
ΜΠΟΥΝΤΑΚΙ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
2012
506
ΝΑΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
2012
633
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
2012
643
ΠΑΝΤΟΥ∆Η ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΘΩΜΑΣ
2012
522
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2012
528
ΠΑΠΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2012
668
ΠΑΠΑΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΙΕΛΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
2012
537
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ
2012
538
ΠΛΙΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2012
637
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2012
536
ΠΟΤΟΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ
2012
629
ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2012
561
ΡΟΜΦΑΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
2012
655
ΣΕΜΠΡΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2012
587
ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2012
634
ΣΟΥΜΕΛΙ∆ΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
2012
651
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
2012
535
ΣΤΑΓΚΟΥ∆Η ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2012
610
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2012
575
ΤΟΛΑΚΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2012
525
ΤΡΑΪΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
2012
615
ΤΡΑΪΚΟΥ∆Η ΛΥ∆ΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
2012
500
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΟΥΡΙ
2012
676
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ ∆ΑΝΑΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2012
543
ΤΣΙΑΣΤΑ ΗΛΙΑΝΝΑ – ΑΓΑΠΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
2012
532
ΤΣΙΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2012
628
ΤΣΙΡΙ∆ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2012
584
ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2012
505
ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2012
626
ΤΣΟΤΟΥΡΙ∆ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
2012
504
ΤΣΟΥΓΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
2012
605
ΤΣΟΥΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2012
567
ΤΥΛΙΓΑ∆ΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
2012
625
ΦΙ∆ΑΝΗ ΠΑΥΛΙΝΑ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
2012
519
ΦΛΕΓΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2012
502
ΦΛΟΥ∆Α ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
2012
670
ΧΑΪΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΙΚΟΛΑΟΣ
2012
585
ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2012
551
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2012
577
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2012
646
ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
2012
565
ΧΑΤΖΗΑ∆ΑΜ ΦΩΤΙΟΣ - ΑΚΡΙΒΟΣ
ΠΑΡΙΣΣΗΣ
2012
665
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122