μητρωο

Πράξη (Έργο): «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ: Toπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής»
ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΜΕΝΤΟΡΩΝ ( ΜΗΤΡΩΟ )
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΜΕΝΤΟΡΑ
ΦΥΛΛΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ /
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Δ/ΝΣΗ
ΑΙΤΗΜΑ/ ΘΕΜΑΤΑ/ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1) ΕΠΕΚΑ & ΔΙΟΝ
ΑΘΗΝΑ
1
2
ΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΡΙΜΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ
Γ
Γ
ΒΥΡΩΝΟΣ 21-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
ΚΑΝΑΡΗ 20 ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
3
4
5
6
ΔΗΜΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΜΕΝΗΣ
ΛΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
Α
Γ
Γ
Γ
ΚΑΝΑΡΗ 20 ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
ΚΑΝΑΡΗ 20 ΑΘΗΝΑ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΣΥΥ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
ΚΑΝΑΡΗ 20 ΑΘΗΝΑ
ΔΑΙΔΑΛΟΥ 23 Π.ΦΑΛΗΡΟ
7
8
9
10
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΣΙΓΓΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΣΙΓΓΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
Α
Γ
Γ
Α
ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ 15 ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΣΥΥ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ 15 ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΣΥΥ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ 15 ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ 15 ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
11
12
13
14
ΒΛΑΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΣΙΩΡΑ ΑΛΕΝΑΝΔΡΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γ
Γ
Γ
Α
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΣΥΥ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΣΥΥ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
ΑΔ.ΚΟΡΑΗ 43-ΝΕΑ
ΣΜΥΡΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 47-49 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
ΜΑΔΥΤΟΥ 47
ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 61 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15
16
17
18
ΡΟΝΤΗΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΤΑΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ
Α
Α
Γ
Γ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 47-49 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΙΚΗΣ 38 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΡΥΘΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
19
20
21
22
23
ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Γ
Γ
Α
Γ
Γ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ-ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΣΥΥ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 11 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
Μ.ΓΕΝΕΑΔΩΝ 19 ΑΘΗΝΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΣΥΥ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΨΑΡΩΝ 10 Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΣΥΥ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
Χ.ΜΟΥΣΚΟΥ 18
ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΗΣΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Χ.ΜΟΥΣΚΟΥ 18
ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΗΣΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
24
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣ.
Γ
Χ.ΜΟΥΣΚΟΥ 18
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
/ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
2) ΠΟΣΕΡ
ΑΘΗΝΑ
25
ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ/ΕΥΑΙΣΘΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
26
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
Γ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ/ΕΥΑΙΣΘΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
27
ΚΟΣΤΟΓΙΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ
Γ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
3) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
28
ΚΥΡΙΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Γ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
4) ΣΚΛΕ
ΑΘΗΝΑ
ΔΙΚΤΥΩΣΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
/ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
29
30
31
32
ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α
ΤΑΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΤΣΟΥΤΣΗ ΒΑΓΙΑ
ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΝΤΩ
Γ
Γ
ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ 32
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Χ.ΜΟΥΣΚΟΥ 11 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10-12 ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 8 ΑΘΗΝΑ
33
34
35
ΛΕΒΕΝΤΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΤΣΑΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γ
Γ
Α
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 14
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 14
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OAEΔ, ΕΣΠΑ -ΕΤΕΑΝ κλπ)
ΑΨΟΥ 10 ΑΘΗΝΑ
5) ΑΡΒΙΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ
36
ΣΟΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Α
ΜΑΡΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ/ΕΥΑΙΣΘΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ (ΠΕΡΙΒ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
37
38
39
ΔΕΡΒΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
Γ
Γ
Γ
ΜΑΡΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ/ΕΥΑΙΣΘΗ
ΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΑΡΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ/ΕΥΑΙΣΘΗ
ΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΑΡΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ/ΕΥΑΙΣΘΗ
ΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
6) ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΑΘΗΝΑ
40
41
42
ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
Α
Γ
Α
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 14 ΑΘΗΝΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ/ΕΥΑΙΣΘΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ (ΠΕΡΙΒ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 14 ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ/ΕΥΑΙΣΘΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ (ΠΕΡΙΒ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 14 ΑΘΗΝΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ/ΕΥΑΙΣΘΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ (ΠΕΡΙΒ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
43
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ
Α
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 14 ΑΘΗΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ/ΕΥΑΙΣΘΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ (ΠΕΡΙΒ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
7) ΩMEGA TECHNOLOGY
ΑΘΗΝΑ
44
45
46
EΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΑΡΔΑ
ΡΩΜΑΝΟΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
Γ
Α
Α
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4,
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΙΚΤΥΩΣΗΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΙΚΤΥΩΣΗ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4,
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΙΚΤΥΩΣΗΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΙΚΤΥΩΣΗ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4,
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΙΚΤΥΩΣΗΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΙΚΤΥΩΣΗ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
47
48
49
50
ΤΣΕΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΞΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΑΡΗΣ
Α
Α
Α
Α
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4,
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΙΚΤΥΩΣΗΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΙΚΤΥΩΣΗ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4,
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΙΚΤΥΩΣΗΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΙΚΤΥΩΣΗ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4,
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΙΚΤΥΩΣΗΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΙΚΤΥΩΣΗ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4,
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΙΚΤΥΩΣΗΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΙΚΤΥΩΣΗ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
51
ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Α
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4,
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΙΚΤΥΩΣΗΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΙΚΤΥΩΣΗ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ