Κεντρική Μακεδονία Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταοποίηση.pdf

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Μεταποίηση
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
1 ΕΑ-45643
ΜΠΙΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε
2 ΕΑ-22314
Α. ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ - Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.
3 ΕΑ-25142
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
4 ΕΑ-41234
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
323.338,78
300.000,00
135.000,00
165.000,00
0,55
86.871,40
86.285,68
17.257,14
47.457,12
0,55
302.486,20
300.000,00
60.000,00
165.000,00
0,55
ΜΠΟΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
51.945,84
51.945,84
23.375,63
28.570,21
0,55
5 ΕΑ-29010
ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
319.300,00
300.000,00
60.000,00
165.000,00
0,55
6 ΕΑ-00489
Λ. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
304.387,00
300.000,00
60.000,00
165.000,00
0,55
7 ΕΑ-39729
ΔΕΥΚΩΝ ΑΤΕ
136.545,80
136.545,80
61.445,61
75.100,19
0,55
8 ΕΑ-14462
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ
300.430,00
300.000,00
60.000,00
165.000,00
0,55
9 ΕΑ-35198
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ
89.494,37
89.494,37
17.898,88
49.221,90
0,55
10 ΕΑ-15266
ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
292.600,00
292.600,00
102.410,00
190.190,00
0,65
11 ΕΑ-00462
ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΗ - Β.ΧΑΛΚΙΑ ΟΕ
289.010,00
289.010,00
57.802,00
187.856,50
0,65
12 ΕΑ-23309
Β.ΔΑΛΙΣΚΑ -Ζ.ΔΑΛΙΣΚΑΣ Ο.Ε.
288.535,00
288.535,00
57.707,00
187.547,75
0,65
13 ΕΑ-14965
ΠΑΡΦΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
- ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ
287.526,42
287.526,42
57.505,29
186.892,17
0,65
14 ΕΑ-33923
ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε
270.141,26
270.141,26
94.549,44
175.591,82
0,65
15 ΕΑ-14715
ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΛΕΣΙΔΗ Ο.Ε.
307.811,00
300.000,00
105.000,00
195.000,00
0,65
16 ΕΑ-17096
ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
67.880,00
67.880,00
13.576,00
37.334,00
0,55
17 ΕΑ-18054
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
89.795,00
89.795,00
40.407,75
49.387,25
0,55
18 ΕΑ-40841
ΤΕΡΖΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
197.810,09
196.670,26
39.334,05
127.835,67
0,65
19 ΕΑ-31334
ΡΟΔΟΚΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
50.098,00
50.098,00
10.019,60
32.563,70
0,65
20 ΕΑ-11322
STANCO LAC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ
211.468,52
211.468,52
95.160,83
116.307,69
0,55
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
21 ΕΑ-45572
RALCO ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε.
302.035,00
300.000,00
60.000,00
195.000,00
0,65
22 ΕΑ-20470
ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
201.497,15
201.497,15
70.524,00
130.973,15
0,65
23 ΕΑ-20556
ΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
80.250,00
80.250,00
16.212,50
44.137,50
0,55
24 ΕΑ-12739
ΑΦΟΙ ΚΑΝΤΖΑ ΟΕ
223.205,82
223.205,82
78.122,04
145.083,78
0,65
25 ΕΑ-12456
ΤΖΕΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
223.203,98
223.203,98
78.121,39
145.082,59
0,65
26 ΕΑ-20591
PRINTSHOP A.E.
226.000,00
226.000,00
45.200,00
124.300,00
0,55
27 ΕΑ-02511
FINEZZA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
299.354,83
299.354,83
134.709,67
164.645,16
0,55
28 ΕΑ-00358
ΜΠΕΓΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
122.416,00
122.416,00
42.845,60
79.570,40
0,65
29 ΕΑ-01593
ΓΑΒΡΙΗΛ Β ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΝ
248.660,00
248.660,00
87.031,00
161.629,00
0,65
30 ΕΑ-05636
ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΞΙΟΥ ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ ΤΣΙΟΤΣΚΑΣ Α.Ε.
299.795,03
299.795,03
59.958,99
164.887,27
0,55
31 ΕΑ-47706
ΑΦΟΙ ΔΗΜ.ΤΑΠΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
305.454,80
300.000,00
60.000,00
195.000,00
0,65
32 ΕΑ-23102
Σ. ΜΠΑΤΣΙΟΣ Λ. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ
255.106,94
255.106,94
51.021,39
165.819,51
0,65
33 ΕΑ-26635
ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
218.570,00
218.570,00
98.356,50
120.213,50
0,55
34 ΕΑ-16336
ΑΦΟΙ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΟΕ
213.349,37
210.683,54
94.807,59
115.875,95
0,55
35 ΕΑ-41564
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΠΙΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
288.500,00
288.500,00
100.975,00
187.525,00
0,65
36 ΕΑ-22047
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
71.544,00
71.544,00
32.194,80
39.349,20
0,55
37 ΕΑ-15968
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
288.340,00
288.340,00
100.919,00
187.421,00
0,65
38 ΕΑ-04908
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
269.943,49
269.943,49
94.480,22
175.463,27
0,65
39 ΕΑ-10582
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
299.939,98
299.939,98
60.000,00
164.966,99
0,55
40 ΕΑ-12649
ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
297.527,00
297.249,47
133.762,26
163.487,21
0,55
41 ΕΑ-19266
ΚΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
192.465,21
192.465,21
38.493,04
125.102,39
0,65
42 ΕΑ-00954
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
64.145,88
64.145,88
28.865,65
35.280,23
0,55
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
43 ΕΑ-43938
E.ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
297.892,00
297.892,00
59.578,40
163.840,60
0,55
44 ΕΑ-22048
ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΝΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
196.481,50
196.481,50
39.296,30
127.712,98
0,65
45 ΕΑ-30150
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ-ΜΑΝΟΣ ΟΕ
191.548,66
191.548,66
67.042,03
124.506,63
0,65
46 ΕΑ-23008
Κ. ΧΑΤΖΗΜΩΫΣΙΑΔΗΣ - Π. ΜΠΟΥΚΑΣ Ο.Ε.
114.280,09
114.280,09
51.426,04
62.854,05
0,55
47 ΕΑ-32156
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.& ΤΣΙΦΟΥΤΑΚΟΣ Δ. ΟΕ
72.073,52
72.073,52
32.433,08
39.640,44
0,55
48 ΕΑ-27415
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
175.026,61
175.026,61
35.005,32
96.264,64
0,55
49 ΕΑ-26237
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
203.401,40
203.401,40
91.530,63
111.870,77
0,55
97.842,00
97.242,00
19.448,40
53.483,10
0,55
163.729,70
163.729,70
73.678,36
90.051,34
0,55
295.818,00
295.818,00
59.163,60
192.281,70
0,65
50 ΕΑ-46657
51 ΕΑ-16842
52 ΕΑ-23314
YIOI ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ Ο.Ε.
ΚΥΚΛΟΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΕΒΕ Β.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΖΑΓΚΟΤΣΗ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΙΟΥΡΤΙΔΗΣ
Α.Β.Ε.Ε.
53 ΕΑ-11507
CONDITO AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
332.253,50
300.000,00
135.000,00
165.000,00
0,55
54 ΕΑ-43329
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ
129.078,00
129.078,00
58.085,10
70.992,90
0,55
55 ΕΑ-13774
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ
295.108,69
295.108,69
132.798,91
162.309,78
0,55
56 ΕΑ-48471
ΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
122.973,96
122.973,96
24.687,89
79.933,07
0,65
57 ΕΑ-39962
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.
274.035,73
274.035,73
54.807,15
178.123,22
0,65
58 ΕΑ-44300
ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ
298.874,00
298.874,00
104.605,90
194.268,10
0,65
59 ΕΑ-12134
ΜΥΛΟΙ ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
275.000,00
275.000,00
96.250,00
178.750,00
0,65
60 ΕΑ-43101
ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΟΕ
99.441,09
99.441,09
34.804,38
64.636,71
0,65
61 ΕΑ-25056
ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΟΕ
292.937,40
292.692,00
58.538,40
160.980,60
0,55
62 ΕΑ-22145
X. &E. KAΠΝΙΑΣ ΟΕ
148.460,00
148.460,00
66.807,00
81.653,00
0,55
63 ΕΑ-30191
Σ. ΚΕΧΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
299.796,82
299.796,82
134.908,57
164.888,25
0,55
64 ΕΑ-43857
ΣΑΦΡΑΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧ. & ΣΙΑ ΟΕ
257.725,00
69.000,00
19.568,40
37.950,00
0,55
A/A
Κωδικός
Έργου
65 ΕΑ-26027
Επωνυμία Επιχείρησης
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
99.862,80
99.862,80
44.938,26
54.924,54
0,55
66 ΕΑ-27192
ΤΡΥΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
110.084,00
110.084,00
49.537,80
60.546,20
0,55
67 ΕΑ-33494
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
109.000,00
109.000,00
38.150,00
70.850,00
0,65
68 ΕΑ-21711
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
197.000,00
197.000,00
68.950,00
128.050,00
0,65
69 ΕΑ-20228
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
267.310,00
267.310,00
53.462,00
147.020,50
0,55
70 ΕΑ-26363
ΖΙΡΙΔΟΥ ΝΤΟΝΑΡΑ
107.608,00
107.608,00
37.662,80
69.945,20
0,65
71 ΕΑ-46919
ΧΩΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
142.613,00
142.613,00
47.247,69
78.437,15
0,55
72 ΕΑ-41122
ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
280.000,00
279.578,95
55.915,79
181.726,32
0,65
73 ΕΑ-23346
ΑΦΟΙ ΓΕΛΠΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
297.982,00
297.982,00
59.596,40
193.688,30
0,65
74 ΕΑ-40252
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
114.485,77
114.485,77
22.897,15
62.967,17
0,55
75 ΕΑ-08889
Ν.ΝΕΝΔΟΠΟΥΛΟΣ-Γ. ΜΠΟΤΣΙΔΗΣ Ο.Ε.
193.920,60
193.920,60
38.784,12
106.656,33
0,55
76 ΕΑ-29746
ΤΡΕΒΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
163.757,50
161.113,16
56.389,61
104.723,55
0,65
77 ΕΑ-11467
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
50.573,00
50.573,00
22.757,85
27.815,15
0,55
78 ΕΑ-25604
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Π. - ΑΚΥΛΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
265.488,00
265.488,00
53.097,60
146.018,40
0,55
79 ΕΑ-01156
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
191.684,31
191.684,31
86.257,94
105.426,37
0,55
80 ΕΑ-10315
MIAXAΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
57.379,00
55.458,00
11.091,60
30.501,90
0,55
81 ΕΑ-12315
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
306.666,00
300.000,00
105.000,00
195.000,00
0,65
82 ΕΑ-09078
ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
290.736,64
290.736,64
58.147,33
159.905,15
0,55
83 ΕΑ-25194
ΛΑΣΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
66.269,10
66.269,10
29.821,09
36.448,01
0,55
84 ΕΑ-27955
Β.ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ - Ρ.ΜΠΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΕ
293.006,98
293.006,98
58.601,40
161.153,84
0,55
85 ΕΑ-41259
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΩΤΗΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
293.900,00
293.900,00
58.780,00
161.645,00
0,55
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
86 ΕΑ-34177
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ο.Β.Ε.Ε.
246.900,00
214.184,00
42.836,80
117.801,20
0,55
87 ΕΑ-30003
ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.
301.176,02
300.000,00
60.000,00
165.000,00
0,55
88 ΕΑ-32158
ΜΑΡΓ ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΕΥΣΤΡ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
121.238,00
121.238,00
42.433,30
78.804,70
0,65
89 ΕΑ-45884
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
141.814,80
141.814,80
49.635,18
92.179,62
0,65
90 ΕΑ-14839
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
344.637,62
300.000,00
135.000,00
165.000,00
0,55
91 ΕΑ-25877
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
136.082,00
136.082,00
61.236,90
74.845,10
0,55
92 ΕΑ-41688
ΚΕΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
289.430,00
289.430,00
57.886,00
188.129,50
0,65
93 ΕΑ-18568
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
294.329,00
294.329,00
58.865,80
191.313,85
0,65
94 ΕΑ-07627
Α. ΜΑΤΑΣ - Χ. ΚΟΚΚΑΛΑΣ - Γ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
301.384,15
300.000,00
135.000,00
165.000,00
0,55
95 ΕΑ-35421
ΔΟΜΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
260.835,12
260.835,12
91.292,29
169.542,83
0,65
96 ΕΑ-12522
ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
233.676,00
233.676,00
91.904,77
128.521,80
0,55
97 ΕΑ-31115
ΑΦΟΙ ΝΤΕΡΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ Ο.Ε.
137.460,77
137.460,77
27.492,16
75.603,42
0,55
98 ΕΑ-21888
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
226.593,00
226.593,00
79.307,55
147.285,45
0,65
99 ΕΑ-02064
ΚΟΠΥ ΣΙΤΥ ΕΠΕ
330.000,00
300.000,00
60.000,00
165.000,00
0,55
100 ΕΑ-21571
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΠΑΛΤΣΙΔΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΟΡΕΚΤΙΚΩΝ
309.300,00
300.000,00
135.000,00
165.000,00
0,55
101 ΕΑ-22490
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
338.999,00
300.000,00
105.000,00
195.000,00
0,65
102 ΕΑ-01043
Ν. ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
171.237,86
171.237,86
59.933,25
111.304,61
0,65
103 ΕΑ-30428
ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΡΑΛΛΗΣ Α.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο.Ε.
152.650,00
152.650,00
53.427,50
99.222,50
0,65
104 ΕΑ-46918
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
95.570,00
95.570,00
33.449,50
62.120,50
0,65
105 ΕΑ-19858
ΔΙΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
311.329,27
300.000,00
60.000,00
165.000,00
0,55
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
106 ΕΑ-41101
ΜΠΕΣΤ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
107 ΕΑ-12790
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
131.276,88
131.276,88
26.255,38
72.202,28
0,55
Α. ΔΑΣΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
77.997,00
76.891,58
34.601,21
42.290,37
0,55
108 ΕΑ-13517
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ
86.785,00
86.785,00
39.053,25
47.731,75
0,55
109 ΕΑ-16404
ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
294.789,51
294.789,51
58.957,90
162.134,23
0,55
110 ΕΑ-22804
ΒΑΚΩ ΑΕ- ΥΛΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
169.897,19
169.897,19
59.464,02
110.433,17
0,65
111 ΕΑ-27063
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΑΦΕΣ ΟΕ
61.395,00
61.395,00
27.627,75
33.767,25
0,55
112 ΕΑ-09399
Ν. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
237.220,00
237.220,00
106.749,00
130.471,00
0,55
113 ΕΑ-29622
ΚΟΥΤΣΟΥΝΙΑΣ ΜΙΧ. & ΣΙΑ Ε.Ε
130.067,88
130.067,88
26.013,58
71.537,33
0,55
114 ΕΑ-25985
ΤΟΥΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ
126.853,00
126.853,00
44.398,55
82.454,45
0,65
115 ΕΑ-22483
A.TΡΑΝΤΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
285.460,00
285.460,00
57.092,00
157.003,00
0,55
116 ΕΑ-26254
Σ.ΑΛΗΤΣΙΟΣ - Α.ΧΡΥΣΑΦΗΣ Ο.Ε.
176.135,60
176.135,60
79.261,02
96.874,58
0,55
117 ΕΑ-35258
ΤΖΙΟΡΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
182.535,00
182.535,00
82.140,75
100.394,25
0,55
118 ΕΑ-38823
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
300.973,96
300.000,00
60.000,00
165.000,00
0,55
119 ΕΑ-26307
ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
136.853,00
136.853,00
47.898,55
88.954,45
0,65
120 ΕΑ-03341
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
235.439,75
235.439,75
82.403,91
153.035,84
0,65
121 ΕΑ-47910
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
269.310,00
269.310,00
53.862,00
175.051,50
0,65
122 ΕΑ-13780
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΛΕΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
349.795,00
300.000,00
135.000,00
165.000,00
0,55
123 ΕΑ-14794
ΚΑΜΠΑΙΛΗΣ Ι. ΟΕ
144.156,00
144.156,00
50.454,60
93.701,40
0,65
124 ΕΑ-11926
ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ Γ. - ΝΤΑΚΟΣ Ν. ΟΕ
204.463,44
204.463,44
40.892,70
112.454,89
0,55
125 ΕΑ-20949
ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ MIX. ΑΝΘΙΜΟΣ
306.410,03
277.992,16
97.297,26
180.694,90
0,65
126 ΕΑ-42591
ΥΙΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΙΡΑΜΗ ΟΕ
90.299,00
87.788,42
39.504,79
48.283,63
0,55
127 ΕΑ-00972
ΦΑΝΗ ΤΣΙΑΠΑ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
57.910,00
57.910,00
20.268,50
37.641,50
0,65
128 ΕΑ-45260
ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Ο.Ε
300.064,51
300.000,00
60.000,00
165.000,00
0,55
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
129 ΕΑ-25426
ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
191.130,37
191.130,37
66.895,63
124.234,74
0,65
130 ΕΑ-23734
Α.ΑΓΑΚΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
293.345,00
293.345,00
58.669,00
161.339,75
0,55
131 ΕΑ-28397
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΑΒΕΕ
290.975,25
284.850,25
99.697,59
185.152,66
0,65
132 ΕΑ-33580
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
255.109,00
255.109,00
51.021,80
165.820,85
0,65
133 ΕΑ-25166
Κ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ SAL-CO ΕΠΕ
295.261,00
295.261,00
132.867,45
162.393,55
0,55
134 ΕΑ-00469
Α.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
289.878,31
289.878,31
130.445,24
159.433,07
0,55
135 ΕΑ-06024
ΑΦΟΙ ΓΚΑΣΝΑΚΗ ΟΕ
279.871,00
279.871,00
97.954,85
181.916,15
0,65
136 ΕΑ-15442
ΔΡΑΣΛΙΑΚΗΣ Θ. - ΚΡΙΒΕΝΤΣΗΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕ
104.540,00
104.540,00
47.043,00
57.497,00
0,55
137 ΕΑ-23417
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ & ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ο.Ε.
295.300,84
295.300,84
59.060,17
162.415,46
0,55
138 ΕΑ-19286
ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΑΛΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
276.000,00
276.000,00
55.200,00
151.800,00
0,55
139 ΕΑ-03259
ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
93.835,00
93.835,00
32.842,25
60.992,75
0,65
140 ΕΑ-31416
ΑΦΟΙ ΧΡ. ΔΡΟΥΜΠΛΗ ΟΕ
287.710,00
287.710,00
100.698,50
187.011,50
0,65
141 ΕΑ-01273
GRAMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
301.235,30
300.000,00
60.000,00
165.000,00
0,55
142 ΕΑ-13903
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΒΕΕ
247.680,00
247.680,00
111.456,00
136.224,00
0,55
143 ΕΑ-46331
Κ.Κ.& Ι. ΓΚΙΜΠΡΙΞΗΣ Ο.Ε.
222.227,50
222.227,50
77.779,62
144.447,88
0,65
144 ΕΑ-08575
ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
296.260,00
296.260,00
63.755,15
192.569,00
0,65
145 ΕΑ-15095
Γ & Π ΤΣΙΤΣΙΟΣ ΟΕ
259.181,00
259.181,00
52.069,46
142.549,55
0,55
146 ΕΑ-15012
ΤΣΙΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
283.690,00
283.690,00
92.660,50
156.029,50
0,55
147 ΕΑ-41445
ΜΕΚΑΝΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
295.820,00
295.820,00
133.119,00
162.701,00
0,55
148 ΕΑ-15943
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΟΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
301.921,00
300.000,00
105.000,00
195.000,00
0,65
149 ΕΑ-35922
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
95.859,97
95.859,97
19.171,99
62.308,98
0,65
150 ΕΑ-19838
ΚΟΣΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.
114.739,89
110.673,57
49.803,11
60.870,46
0,55
151 ΕΑ-46126
ΚΟΥΡΣΟΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
84.280,00
84.280,00
16.856,00
54.782,00
0,65
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
152 ΕΑ-30565
REPROTIME A.E
301.500,00
300.000,00
135.000,00
165.000,00
0,55
153 ΕΑ-27353
ΘΩΜΑΗ ΛΑΣΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
280.281,05
280.281,05
126.126,47
154.154,58
0,55
154 ΕΑ-44626
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
234.800,00
234.800,00
46.960,00
152.620,00
0,65
155 ΕΑ-06123
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ
300.734,22
300.000,00
60.000,00
165.000,00
0,55
156 ΕΑ-45823
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΥΡΣΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
268.208,00
268.208,00
53.641,60
147.514,40
0,55
157 ΕΑ-34116
Θ.ΜΩΥΣΙΔΗΣ - Ε.ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΕ
295.197,00
295.197,00
59.039,40
162.358,35
0,55
158 ΕΑ-04150
ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
259.302,56
259.302,56
116.686,15
142.616,41
0,55
159 ΕΑ-32194
ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
206.647,13
206.647,13
41.329,43
113.655,92
0,55
160 ΕΑ-28478
ΑΦΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-Σ.ΒΕΡΡΟΣ Ο.Ε.
176.000,00
176.000,00
35.200,00
114.400,00
0,65
161 ΕΑ-37385
ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
290.511,92
290.511,92
58.102,38
188.832,75
0,65
162 ΕΑ-00013
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ. - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χ. & ΣΙΑ ΟΕ
304.496,16
300.000,00
60.000,00
165.000,00
0,55
163 ΕΑ-28953
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
226.644,50
226.644,50
79.325,57
147.318,93
0,65
164 ΕΑ-43805
ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΕΛΙΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
188.482,57
188.482,57
37.696,51
103.665,41
0,55
165 ΕΑ-41448
ΤΣΙΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
90.126,56
89.606,91
17.921,38
49.283,80
0,55
166 ΕΑ-25397
ΥΙΟΙ Α. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε.
299.841,00
299.841,00
134.928,45
164.912,55
0,55
167 ΕΑ-43216
ΙΩΑΝ. ΛΕΙΒΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΩΤ. ΛΕΙΒΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
294.602,00
294.602,00
58.920,40
162.031,10
0,55
168 ΕΑ-23853
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
Α.Ε.
350.000,00
300.000,00
135.000,00
165.000,00
0,55
169 ΕΑ-09175
Π.Γ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
147.265,00
147.265,00
66.269,25
80.995,75
0,55
170 ΕΑ-15899
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΟΕ
303.630,00
300.000,00
135.000,00
165.000,00
0,55
171 ΕΑ-14415
ΑΦΟΙ ΠΟΛΙΤΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
331.019,00
300.000,00
105.000,00
195.000,00
0,65
172 ΕΑ-31637
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
283.800,00
283.800,00
127.710,00
156.090,00
0,55
173 ΕΑ-36837
ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.Ε.
290.014,92
290.014,92
101.505,22
188.509,70
0,65
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
174 ΕΑ-36522
ΙΝΟΚΑΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Π.Ε.
175 ΕΑ-02736
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
61.175,00
61.175,00
21.411,25
39.763,75
0,65
SMART DOORS ΕΠΕ
290.000,00
290.000,00
60.000,00
188.500,00
0,65
176 ΕΑ-43252
ΤΣΙΡΙΜΠΑΚΑ ΑΦΟΙ ΟΕ
234.500,51
234.500,51
46.900,10
128.975,28
0,55
177 ΕΑ-37877
K. ΦΡΑΓΚΗΣ - B. ΔΑΓΚΛΗΣ Ο.Ε.
174.305,40
174.305,40
34.861,08
113.298,51
0,65
178 ΕΑ-06413
Ι. ΧΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
308.630,44
300.000,00
135.000,00
165.000,00
0,55
179 ΕΑ-16834
ΚΑΡΝΟΥΤΣΟΣ Γ.& ΣΙΑ ΟΕ
266.038,87
266.038,87
119.717,49
146.321,38
0,55
180 ΕΑ-13338
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΡΙΑ
55.916,50
55.916,50
25.162,42
30.754,08
0,55
181 ΕΑ-37122
AΛΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
275.725,47
275.725,47
96.503,91
179.221,56
0,65
182 ΕΑ-05398
MAYΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
124.929,12
123.609,60
24.845,53
80.346,24
0,65
183 ΕΑ-02681
ΧΡΙΣΤΑΡΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
201.000,00
201.000,00
70.350,00
130.650,00
0,65
184 ΕΑ-36814
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
111.865,00
111.865,00
23.804,87
72.712,25
0,65
185 ΕΑ-11325
ΖΑΡΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
147.213,96
106.427,92
21.285,59
58.535,36
0,55
186 ΕΑ-24265
ΤΣΙΤΣΙΡΚΟΣ ΒΕΡΓΟΣ
88.099,58
88.099,58
39.644,81
48.454,77
0,55
187 ΕΑ-15909
ΚΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
58.646,25
58.199,66
11.639,93
37.829,78
0,65
188 ΕΑ-20208
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
202.567,00
199.110,00
39.822,00
109.510,50
0,55
189 ΕΑ-06117
Α. ΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ Σ. ΣΤΙΒΑΧΤΑΡΗ Ο.Ε.
75.876,53
71.297,60
32.083,92
39.213,68
0,55
190 ΕΑ-34337
ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ Ι.- ΚΕΧΑΓΙΑ Ε.- ΑΛΙΩΠΗΣ Δ. Ο.Ε.
261.450,13
261.450,13
91.507,55
169.942,58
0,65
191 ΕΑ-14476
ΑΛΤΙΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
121.772,00
121.772,00
54.797,40
66.974,60
0,55
192 ΕΑ-29298
ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
214.969,00
214.969,00
96.736,05
118.232,95
0,55
193 ΕΑ-03655
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
114.456,10
71.475,78
32.164,10
39.311,68
0,55
194 ΕΑ-19981
ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ
174.003,62
174.003,62
34.800,75
95.701,99
0,55
195 ΕΑ-47211
NORTH CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΕ
240.694,50
227.930,00
45.586,00
125.361,50
0,55
196 ΕΑ-28460
Γ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
297.126,00
296.313,68
59.262,74
162.972,52
0,55
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
197 ΕΑ-39634
ΕΠΙΠΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
266.347,47
266.347,47
53.269,49
146.491,11
0,55
198 ΕΑ-19921
ΘΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
246.362,00
246.362,00
56.737,17
135.499,10
0,55
199 ΕΑ-22344
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
300.460,57
294.341,14
58.868,23
161.887,63
0,55
200 ΕΑ-12794
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
282.189,63
282.189,63
56.437,93
155.204,30
0,55
201 ΕΑ-27720
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
281.402,00
281.402,00
126.630,90
154.771,10
0,55
202 ΕΑ-03277
ΤΕΝΕΔΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
89.110,00
89.063,16
31.172,11
57.891,05
0,65
203 ΕΑ-48011
ΤΑΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
216.062,04
216.062,04
43.212,41
118.834,12
0,55
204 ΕΑ-46805
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΓΓΑΡΗ ΟΕ
93.100,00
93.100,00
41.895,00
51.205,00
0,55
205 ΕΑ-25456
Π. ΜΠΟΥΘΑΣ - Α. ΜΠΟΥΘΑ Ο.Ε.
319.949,50
300.000,00
60.000,00
195.000,00
0,65
206 ΕΑ-00614
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΕΠΕ
266.308,85
264.535,63
52.907,13
171.948,16
0,65
207 ΕΑ-05805
Γ. Δάρατζης Ι. Αργύρης ΕΠΕ
468.008,50
233.915,00
46.783,00
128.653,25
0,55
208 ΕΑ-21978
ΧΑΡΤΑΣ N. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
257.661,65
257.661,65
115.947,74
141.713,91
0,55
209 ΕΑ-33604
ΥΔΡΟΑΚΡΥΛΙΚΗ Ε.Π.Ε.
251.995,00
249.994,74
87.498,16
162.496,58
0,65
210 ΕΑ-15119
ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
63.446,95
63.446,95
28.551,13
34.895,82
0,55
211 ΕΑ-45579
ΨΑΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ
200.781,00
200.781,00
70.273,35
130.507,65
0,65
212 ΕΑ-24124
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
88.044,18
88.044,18
17.608,84
48.424,30
0,55
213 ΕΑ-15538
Δ ΚΑΙ Β ΤΣΑΚΙΡΗ ΟΕ
113.170,00
113.170,00
50.926,50
62.243,50
0,55
214 ΕΑ-36845
ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
108.795,00
108.795,00
48.957,75
59.837,25
0,55
215 ΕΑ-10215
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
155.357,00
155.357,00
31.071,40
85.446,35
0,55
216 ΕΑ-27260
ZALEVA FANETA
58.670,22
54.242,34
18.984,82
35.257,52
0,65
217 ΕΑ-04339
ΖΑΛΤΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
229.102,65
229.102,65
45.820,53
148.916,72
0,65
218 ΕΑ-04656
K. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Α.Ε
261.405,53
261.405,53
117.632,49
143.773,04
0,55
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
219 ΕΑ-23511
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
140.930,00
140.930,00
28.186,00
77.511,50
0,55
220 ΕΑ-34269
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ι. ΑΒΕΕ
265.212,71
263.381,80
92.183,63
171.198,17
0,65
221 ΕΑ-36431
ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ ΑΤΕ
200.000,00
200.000,00
70.000,00
130.000,00
0,65
222 ΕΑ-12877
ΤΑΛΙΧΜΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
121.563,00
121.563,00
24.312,60
66.859,65
0,55
223 ΕΑ-46757
Γ. ΖΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΥΤIΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
304.484,00
300.000,00
60.000,00
165.000,00
0,55
224 ΕΑ-06126
ΕΠΙΠΛΟΚΙΝΗΣΗ ΤΕΛΙΟΡΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.
293.876,58
293.876,58
132.244,46
161.632,12
0,55
225 ΕΑ-36920
Κ.ΚΑΙ Ο. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ Ο.Ε.
235.000,00
235.000,00
105.750,00
129.250,00
0,55
226 ΕΑ-45347
INETRSTEEL-ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΑΕ
278.491,00
278.491,00
55.698,20
181.019,15
0,65
227 ΕΑ-20701
ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε.
295.596,00
295.596,00
103.458,60
192.137,40
0,65
228 ΕΑ-14064
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
96.869,66
96.869,66
43.591,35
53.278,31
0,55
229 ΕΑ-34355
ΤΟΥΦΕΚΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
349.024,35
268.662,58
94.031,90
174.630,68
0,65
230 ΕΑ-20104
ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
245.851,77
245.851,77
110.633,30
135.218,47
0,55
231 ΕΑ-12582
ΑΦΟΙ ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗ Ο.Ε.
68.372,50
68.372,50
13.674,50
37.604,88
0,55
232 ΕΑ-42139
Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
227.894,00
227.894,00
45.578,80
125.341,70
0,55
233 ΕΑ-05573
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
305.918,00
300.000,00
105.000,00
195.000,00
0,65
234 ΕΑ-39704
ΑΦΟΙ ΛΑΘΡΙΔΗ Ο.Ε.
248.033,38
248.033,38
49.606,68
161.221,70
0,65
235 ΕΑ-24650
ΠΑΝΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ
293.353,15
293.353,15
58.670,63
190.679,55
0,65
236 ΕΑ-09606
ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΒΕΕ
278.437,24
278.437,24
57.453,03
180.984,21
0,65
237 ΕΑ-00174
ΣΤΑΜΙΔΗΣ ΚΑΡΥΟΦΙΛΛΗΣ
270.313,30
236.198,60
47.239,72
129.909,23
0,55
238 ΕΑ-12224
ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
56.353,00
56.353,00
19.723,55
36.629,45
0,65
239 ΕΑ-27699
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
85.844,85
69.649,70
24.377,39
45.272,31
0,65
240 ΕΑ-32410
ΝΤΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
117.749,00
117.749,00
23.549,80
76.536,85
0,65
241 ΕΑ-00045
ΤΣΟΚΑΣ Π.ΤΡΑΙΑΝΟΣ
136.187,40
136.187,40
27.237,48
88.521,81
0,65
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
242 ΕΑ-34255
ΠΑΛΙΑΝΤΖΑ ΟΛΓΑ
243 ΕΑ-41682
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ι. - ΦΩΤΙΑΔΗΣ Α. Ο.Ε.
244 ΕΑ-32672
ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
245 ΕΑ-43640
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
76.006,00
76.006,00
15.201,20
41.803,30
0,55
187.930,00
177.360,00
35.472,00
97.548,00
0,55
99.200,00
99.200,00
19.840,00
54.560,00
0,55
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
295.080,00
295.080,00
59.016,00
162.294,00
0,55
246 ΕΑ-04398
ΑΛΦΑ ΓΕΥΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
286.790,47
286.790,47
100.376,66
186.413,81
0,65
247 ΕΑ-45908
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ Χ. - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Χ. ΟΕ
215.347,00
215.347,00
96.906,15
118.440,85
0,55
248 ΕΑ-45599
ΚΩΝ. ΚΑΔΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
158.200,84
158.200,84
31.640,17
102.830,55
0,65
249 ΕΑ-16176
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
92.515,35
92.515,35
18.503,07
60.134,98
0,65
250 ΕΑ-06569
ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
272.382,55
272.382,55
54.476,51
177.048,66
0,65
251 ΕΑ-32877
ΥΙΟΙ Ν. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε.
301.479,20
300.000,00
60.000,00
165.000,00
0,55
252 ΕΑ-35636
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΑΕ
126.177,63
122.292,24
24.482,91
67.260,73
0,55
253 ΕΑ-45587
ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
109.349,56
109.349,56
38.272,35
71.077,21
0,65
254 ΕΑ-46928
ΤΑΠΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
280.355,72
280.355,72
98.124,50
182.231,22
0,65
255 ΕΑ-03008
Ε ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ - Α.ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΗΣ ΟΕ
96.369,71
96.369,71
43.366,37
53.003,34
0,55
256 ΕΑ-47587
ΖΗΚΟΥΔΗΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
109.368,65
109.368,65
21.873,73
60.152,76
0,55
257 ΕΑ-28669
ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
258.571,54
258.571,54
51.714,31
142.214,35
0,55
258 ΕΑ-41000
ΔΟΤΣΙΟΣ Π.-ΜΑΓΟΣ Θ. ΟΕ
72.253,14
72.253,14
14.450,63
39.739,23
0,55
259 ΕΑ-25391
ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
297.966,22
297.966,22
60.000,00
193.678,04
0,65
260 ΕΑ-40801
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΠΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
301.041,83
300.000,00
60.000,00
165.000,00
0,55
261 ΕΑ-45454
ΜΠΙΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
60.215,00
60.215,00
27.096,75
33.118,25
0,55
262 ΕΑ-13768
ΜΠΙΝΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
55.431,24
55.431,24
11.086,25
30.487,18
0,55
263 ΕΑ-34832
Η. ΛΥΜΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
216.913,70
194.111,39
38.822,28
126.172,40
0,65
264 ΕΑ-25630
ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
140.589,70
140.589,70
63.265,36
77.324,34
0,55
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
265 ΕΑ-22127
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΟΥΒΑΡΑΣ
266 ΕΑ-25211
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
69.321,94
69.321,94
31.194,87
38.127,07
0,55
ΤΣΑΜΠΟΣ ΕΠΕ
274.000,00
274.000,00
54.800,00
178.100,00
0,65
267 ΕΑ-10683
IDEA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
281.024,44
281.024,44
98.358,55
182.665,89
0,65
268 ΕΑ-22523
ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
115.335,00
114.575,00
51.558,75
63.016,25
0,55
269 ΕΑ-36386
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
103.736,40
103.736,40
20.747,28
57.055,02
0,55
270 ΕΑ-41436
ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ
300.000,00
300.000,00
60.000,00
195.000,00
0,65
271 ΕΑ-40536
ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΟΕ
118.524,48
118.524,48
23.704,90
65.188,46
0,55
272 ΕΑ-46850
ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
75.369,00
66.838,00
30.077,10
36.760,90
0,55
273 ΕΑ-40805
ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
214.000,00
214.000,00
42.800,00
139.100,00
0,65
274 ΕΑ-12075
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.
114.652,36
93.896,34
42.253,35
51.642,99
0,55
275 ΕΑ-28659
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΙΑΦΑΡΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.
308.229,93
288.345,80
129.755,61
158.590,19
0,55
276 ΕΑ-34895
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ-ΤΖΙΝΤΖΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
172.032,02
172.032,02
34.922,50
111.820,81
0,65
277 ΕΑ-24372
ΠΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
206.146,00
201.092,00
90.491,40
110.600,60
0,55
278 ΕΑ-04884
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
157.594,00
157.594,00
31.518,80
86.676,70
0,55
279 ΕΑ-29497
ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
275.002,00
275.002,00
55.000,40
178.751,30
0,65
280 ΕΑ-23517
ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΓΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
265.675,00
265.675,00
61.981,98
172.688,75
0,65
281 ΕΑ-04146
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
314.682,34
300.000,00
105.000,00
195.000,00
0,65
282 ΕΑ-44239
ΑΠ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - Ε. ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΟΕ
273.943,92
273.943,92
54.788,78
150.669,16
0,55
283 ΕΑ-41297
ROTOGRAN A.E.B.E.
292.000,00
292.000,00
102.200,00
189.800,00
0,65
284 ΕΑ-08292
ΤΡΑΤΣΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
281.008,64
281.008,64
126.453,89
154.554,75
0,55
285 ΕΑ-42190
B.KAΡΥΠΙΔΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
289.425,28
289.425,28
57.885,06
188.126,43
0,65
286 ΕΑ-06566
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
256.005,75
256.005,75
89.602,01
166.403,74
0,65
287 ΕΑ-04511
ΓΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
307.780,82
300.000,00
105.000,00
195.000,00
0,65
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
288 ΕΑ-28653
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
164.424,75
164.424,75
57.548,66
106.876,09
0,65
289 ΕΑ-19136
ΠΗΓΑΣΟΣ EDILTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
143.675,57
143.675,57
50.286,45
93.389,12
0,65
290 ΕΑ-36471
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
283.611,00
279.222,00
55.844,40
153.572,10
0,55
291 ΕΑ-40914
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΒΕΕ
286.855,00
286.855,00
57.371,00
186.455,75
0,65
292 ΕΑ-06036
Ι.Κ.ΚΑΡΑΓΑΛΗΣ-Γ.Θ..ΜΠΑΡΜΠΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
59.791,99
59.791,99
20.831,53
32.885,59
0,55
293 ΕΑ-31901
"ΛΑΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ - ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο.Ε."
133.237,94
106.961,87
48.132,84
58.829,03
0,55
294 ΕΑ-25926
ΑΦΟΙ ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε
137.530,08
134.242,19
27.901,07
73.833,20
0,55
295 ΕΑ-41041
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
309.207,00
300.000,00
60.000,00
165.000,00
0,55
296 ΕΑ-26284
ΑΛΟΥΚΑΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
205.372,40
200.680,00
40.136,00
130.442,00
0,65
297 ΕΑ-39623
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΕ
192.476,10
192.476,10
66.500,49
105.861,86
0,55
298 ΕΑ-08673
ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΜΑΡΙΑΝΟΥ Ο.Ε.
298.357,88
298.357,88
61.000,00
193.932,62
0,65
299 ΕΑ-16786
ΥΙΟΙ Γ. ΚΟΥΤΟΝΙΔΗΣ ΟΕ
164.656,76
164.656,76
32.931,35
90.561,22
0,55
300 ΕΑ-43718
EDWARD ΕΝΔΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
160.414,97
144.647,34
65.091,30
79.556,04
0,55
301 ΕΑ-36498
Π.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - Ν.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ
61.434,31
50.868,62
22.890,88
27.977,74
0,55
302 ΕΑ-10056
ΠΙΤΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
127.136,00
127.136,00
57.211,20
69.924,80
0,55
303 ΕΑ-14677
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
250.382,00
250.382,00
53.656,86
137.710,10
0,55
304 ΕΑ-19545
Δ. ΒΛΑΧΟΣ - Ε. ΓΩΔΗ Ο.Ε.
213.299,96
213.299,96
42.660,00
117.314,98
0,55
305 ΕΑ-16182
ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΥΣΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο.Ε.
87.651,81
87.651,81
30.678,13
56.973,68
0,65
306 ΕΑ-13032
ΓΙΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
158.190,56
158.190,56
31.638,12
102.823,86
0,65
307 ΕΑ-15318
ΑΦΟΙ Θ.ΜΑΥΡΙΔΗ Ο.Ε.
299.998,83
299.998,83
134.999,47
164.999,36
0,55
308 ΕΑ-22995
ΤΣΕΚΛΙΔΗΣ ΝΙΚ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
302.110,40
300.000,00
105.000,00
195.000,00
0,65
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
309 ΕΑ-12039
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
310 ΕΑ-11391
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
284.058,00
284.058,00
56.811,60
156.231,90
0,55
ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
56.790,00
56.790,00
25.555,50
31.234,50
0,55
311 ΕΑ-17993
ΣΕΡΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
74.909,04
74.909,04
33.709,07
41.199,97
0,55
312 ΕΑ-12657
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΙΔΗΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΡΙΤΣΗΣ
Ο.Ε.
95.971,77
95.971,77
19.194,35
52.784,47
0,55
313 ΕΑ-15071
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
268.771,82
268.771,82
53.754,37
174.701,68
0,65
314 ΕΑ-47884
Δ. ΒΕΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
231.866,00
231.866,00
46.373,20
150.712,90
0,65
315 ΕΑ-17615
ΑΦΟΙ ΑΝΤ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
270.157,11
270.157,11
121.570,70
148.586,41
0,55
316 ΕΑ-39041
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
306.000,00
300.000,00
60.000,00
195.000,00
0,65
317 ΕΑ-11528
ΑΦΟΙ ΔΕΡΒΙΣΗ ΟΕ
133.202,75
129.160,79
58.122,36
71.038,43
0,55
318 ΕΑ-00423
ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΕ
168.633,78
168.633,78
75.885,20
92.748,58
0,55
319 ΕΑ-26929
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
74.901,77
67.449,23
13.489,84
37.097,08
0,55
320 ΕΑ-41729
Ν. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Ε.
248.000,00
248.000,00
111.600,00
136.400,00
0,55
321 ΕΑ-41426
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Β. & ΣΙΑ ΟΕ
214.120,94
214.120,94
57.962,54
117.766,52
0,55
322 ΕΑ-21286
ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝ. ΑΓΑΠΗ
322.903,00
300.000,00
135.000,00
165.000,00
0,55
323 ΕΑ-30181
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
52.320,21
52.320,21
23.544,09
28.776,12
0,55
324 ΕΑ-39662
ΑΦΟΙ ΚΟΤΣΙΟΥΔΗ ΟΕ
56.602,06
56.602,06
25.470,93
31.131,13
0,55
325 ΕΑ-06763
ΑΦΟΙ Ε. ΨΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
266.280,00
266.280,00
53.256,00
146.454,00
0,55
326 ΕΑ-30893
ΔΗΜ. ΕΞΑΡΧΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
354.517,00
300.000,00
60.000,00
165.000,00
0,55
327 ΕΑ-35882
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΕΙΟ Α.Ε.
270.283,34
270.283,34
121.627,50
148.655,84
0,55
328 ΕΑ-14674
Μ. ΚΑΛΑΡΩΝΗ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.
64.330,00
64.330,00
12.866,00
35.381,50
0,55
329 ΕΑ-20048
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
256.246,32
256.246,32
115.310,84
140.935,48
0,55
330 ΕΑ-27731
ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
83.043,50
83.043,50
29.065,22
53.978,28
0,65
331 ΕΑ-28155
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
179.579,00
179.579,00
35.915,80
98.768,45
0,55
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
332 ΕΑ-32891
ΑΦΟΙ ΚΑΓΙΑΦΑ Ο.Ε.
301.863,65
297.757,30
59.551,45
163.766,52
0,55
333 ΕΑ-11311
ΤΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
153.762,16
152.381,22
68.571,55
83.809,67
0,55
334 ΕΑ-01964
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
275.288,40
275.288,40
60.000,00
178.937,46
0,65
335 ΕΑ-20994
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
291.590,00
291.590,00
58.318,00
160.374,50
0,55
336 ΕΑ-16096
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥΜΠΟΥΡΛΕΚΑ
Α.Β.Ε.Ε.
94.163,92
94.163,92
42.373,76
51.790,16
0,55
337 ΕΑ-22055
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
358.385,00
300.000,00
135.000,00
165.000,00
0,55
338 ΕΑ-11228
ΕΥΡΟΠΑΚ Π. ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ
227.354,64
227.354,64
79.574,12
147.780,52
0,65
339 ΕΑ-44721
ΟΚΤΑΠΟΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
204.373,24
204.373,24
91.967,96
112.405,28
0,55
340 ΕΑ-09689
Γ. ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε
287.723,00
287.723,00
129.475,35
158.247,65
0,55
341 ΕΑ-31912
Θ. ΛΙΓΑΣ Ε.Π.Ε
111.286,17
111.286,17
38.950,16
72.336,01
0,65
342 ΕΑ-34862
ΑΓΡΟΦΛΟΡΑ ΑΕ
258.289,00
258.289,00
90.401,15
167.887,85
0,65
343 ΕΑ-35123
Κ.Δ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
248.688,10
248.688,10
49.737,62
161.647,27
0,65
344 ΕΑ-31972
ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ ΑΕ
171.308,00
171.308,00
34.261,60
111.350,20
0,65