Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Τουρισμός
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
1 ΕΑ-40585
ΘΕΡΑΠΙΩΤΗΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ
167.543,20
167.543,20
33.508,64
108.903,08
0,65
2 ΕΑ-31764
ΣΑΡΙΚΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
109.934,11
109.934,11
21.986,82
71.457,17
0,65
3 ΕΑ-04837
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ
245.837,12
245.837,12
86.042,99
159.794,13
0,65
4 ΕΑ-30906
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
49.236,05
49.236,05
9.847,21
32.003,43
0,65
5 ΕΑ-31258
ΜΙΜΙΚΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ
34.346,00
34.346,00
6.869,20
22.324,90
0,65
6 ΕΑ-30847
ΒΑΡΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
37.422,00
37.422,00
7.484,40
24.324,30
0,65
7 ΕΑ-30600
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
99.575,00
99.575,00
19.915,00
64.723,75
0,65
229.620,00
229.620,00
80.367,00
149.253,00
0,65
203.226,04
203.226,04
71.129,11
132.096,93
0,65
67.916,96
67.916,96
23.770,94
44.146,02
0,65
215.515,00
215.515,00
75.430,25
140.084,75
0,65
8 ΕΑ-33298
9 ΕΑ-05548
ΗΑPPY DAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "ΗΑPPY SUMMER DAYS
A.E."
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
10 ΕΑ-30557
ΣΑΚΑΡΕΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
11 ΕΑ-03297
ΑΚΡΑΘΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12 ΕΑ-31469
ΤΣΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
48.095,50
48.095,50
9.619,10
31.262,08
0,65
13 ΕΑ-31448
ΤΣΑΚΝΗ ΜΑΡΙΑ
41.252,00
41.252,00
8.250,40
26.813,80
0,65
14 ΕΑ-24592
Γ. ΓΑΡΓΑΓΕΤΑΣ - Ο. ΤΣΑΡΟΥΧΑ Ο.Ε.
32.193,00
32.193,00
11.267,55
20.925,45
0,65
15 ΕΑ-31830
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
82.752,00
82.752,00
16.550,40
53.788,80
0,65
16 ΕΑ-30804
ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
75.175,59
75.175,59
15.035,12
48.864,13
0,65
17 ΕΑ-30275
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
153.036,30
153.036,30
53.562,70
99.473,60
0,65
18 ΕΑ-40681
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΣΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
137.417,35
137.417,35
27.483,47
89.321,28
0,65
19 ΕΑ-30811
ΑΓΓΕΛΟΥΔΑ ΔΙΑΛΕΧΤΗ
44.817,50
44.817,50
8.963,50
29.131,38
0,65
20 ΕΑ-10916
ΓΟΥΓΟΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
87.496,30
87.496,30
17.499,26
56.872,60
0,65
21 ΕΑ-30815
ΑΓΓΕΛΟΥΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
45.844,00
45.844,00
9.168,80
29.798,60
0,65
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
22 ΕΑ-02776
Α.ΦΤΕΡΓΙΩΤΗΣ-Α.ΜΠΟΥΣΝΑΚΗ Ο.Ε.
23 ΕΑ-30441
ΚΟΥΡΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
24 ΕΑ-35644
ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
25 ΕΑ-31211
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
262.704,88
250.000,00
87.500,00
162.500,00
0,65
70.220,00
70.220,00
14.044,00
45.643,00
0,65
214.583,00
214.583,00
42.916,60
139.478,95
0,65
ΜΑΛΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
37.200,00
37.200,00
7.440,00
24.180,00
0,65
26 ΕΑ-30461
ΔΡΙΣΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
62.365,00
62.365,00
12.473,00
40.537,25
0,65
27 ΕΑ-33278
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΘ. ΜΑΥΡΙΔΗ Ε.Π.Ε.
233.501,98
233.501,98
81.725,69
151.776,29
0,65
28 ΕΑ-40671
ΠΕΡΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
44.912,00
44.912,00
8.982,40
29.192,80
0,65
29 ΕΑ-15123
ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
127.029,32
127.029,32
25.405,86
82.569,06
0,65
30 ΕΑ-42421
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
130.989,64
130.936,46
26.187,29
85.108,70
0,65
31 ΕΑ-10984
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
180.871,52
180.871,52
37.422,32
117.566,49
0,65
32 ΕΑ-00875
Χ. ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
130.952,00
130.952,00
58.928,40
72.023,60
0,55
33 ΕΑ-37807
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
220.334,00
220.334,00
77.116,90
143.217,10
0,65
34 ΕΑ-29788
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ
166.623,90
166.623,90
58.318,36
108.305,54
0,65
35 ΕΑ-09760
ΤΣΑΚΙΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
248.971,63
248.971,63
87.140,07
161.831,56
0,65
36 ΕΑ-42015
AKTH ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Ε.
233.119,49
233.119,49
81.591,82
151.527,67
0,65
37 ΕΑ-31342
ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
35.989,04
35.989,04
7.197,81
23.392,88
0,65
38 ΕΑ-32264
ΚΟΥΤΛΙΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
233.972,80
233.972,80
46.794,56
152.082,32
0,65
39 ΕΑ-23194
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
85.995,25
85.995,25
30.098,34
55.896,91
0,65
40 ΕΑ-40318
ΚΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
30.320,00
30.320,00
10.612,00
19.708,00
0,65
41 ΕΑ-17723
ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
96.277,67
96.277,67
33.697,18
62.580,49
0,65
42 ΕΑ-40876
ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
237.469,83
237.469,83
83.114,44
154.355,39
0,65
43 ΕΑ-31240
ΜΑΡΤΥΓΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
35.701,00
35.701,00
7.140,20
23.205,65
0,65
44 ΕΑ-40665
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
54.076,64
54.076,64
10.815,32
35.149,82
0,65
45 ΕΑ-31065
ΚΑΝΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
60.885,00
60.885,00
12.177,00
39.575,25
0,65
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
46 ΕΑ-23993
ΑΘ. ΣΑΡΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
53.173,10
52.287,47
18.300,61
33.986,86
0,65
47 ΕΑ-19100
ΚΑΡΤΑΛΗΣ Ν-ΒΟΖΙΚΗΣ Γ ΟΕ
54.565,63
54.565,63
19.097,97
35.467,66
0,65
48 ΕΑ-31302
ΝΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
60.480,00
60.480,00
21.168,00
39.312,00
0,65
49 ΕΑ-30917
ΖΑΒΒΑΣ ΕΜΜΑΝΥΗΛ
58.574,56
58.574,56
11.714,92
38.073,46
0,65
50 ΕΑ-30694
ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
80.520,00
80.520,00
16.104,00
52.338,00
0,65
51 ΕΑ-10519
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ
137.270,86
137.270,86
48.044,80
89.226,06
0,65
52 ΕΑ-13755
ΕΚΑΒΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ
281.428,00
250.000,00
87.500,00
162.500,00
0,65
53 ΕΑ-30655
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
112.881,00
112.881,00
22.576,20
73.372,65
0,65
54 ΕΑ-37176
ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
223.923,43
223.923,43
78.373,20
145.550,23
0,65
55 ΕΑ-31790
ΣΑΡΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
94.006,35
94.006,35
18.801,27
61.104,13
0,65
56 ΕΑ-15716
ΚΟΚΚΟΒΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
116.510,26
116.510,26
40.778,59
75.731,67
0,65
57 ΕΑ-40661
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
92.436,50
92.436,50
18.487,29
60.083,73
0,65
58 ΕΑ-43349
ΣΤΕΓΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
234.275,00
232.921,05
46.584,21
128.106,58
0,55
59 ΕΑ-31969
ΜΑΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
57.254,20
57.254,20
11.450,84
37.215,23
0,65
60 ΕΑ-20984
ΝΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
250.000,00
250.000,00
50.000,00
137.500,00
0,55
61 ΕΑ-31174
ΛΕΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
94.451,00
94.451,00
18.890,20
61.393,15
0,65
62 ΕΑ-02599
ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΑΕ
226.708,96
226.708,96
79.348,14
147.360,82
0,65
63 ΕΑ-05474
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
249.057,40
249.057,40
87.170,09
161.887,31
0,65
64 ΕΑ-01259
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
208.058,04
208.058,04
72.820,31
135.237,73
0,65
65 ΕΑ-21733
ΤΟΡΤΟΠΙΔΟΥ ΑΓΝΗ
197.700,33
193.405,26
38.681,05
125.713,42
0,65
66 ΕΑ-31679
ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
159.662,94
159.662,94
31.932,59
103.780,91
0,65
67 ΕΑ-29758
Α. ΛΕΙΝΑ - Σ. ΛΕΙΝΑ Ο.Ε.
268.014,04
250.000,00
87.500,00
162.500,00
0,65
68 ΕΑ-04541
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
214.676,34
214.676,34
75.136,72
139.539,62
0,65
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
69 ΕΑ-24584
Γ. ΑΠΑΛΛΑΣ Χ & Α ΣΠΑΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Ε.
222.205,40
222.205,40
44.441,08
122.212,97
0,55
70 ΕΑ-10430
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
226.748,90
226.748,90
79.362,11
147.386,79
0,65
71 ΕΑ-30892
ΓΙΩΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
116.730,78
116.730,78
23.346,15
75.875,01
0,65
72 ΕΑ-06281
XΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
195.136,98
195.136,98
87.811,64
107.325,34
0,55
73 ΕΑ-35801
ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
223.184,72
223.184,72
78.114,65
145.070,07
0,65
74 ΕΑ-30899
ΓΚΟΔΟΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
51.627,17
51.627,17
10.325,43
33.557,66
0,65
75 ΕΑ-04214
ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
55.375,31
55.375,31
19.381,36
35.993,95
0,65
76 ΕΑ-41369
ΣΙΔΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
117.060,00
117.060,00
23.412,00
76.089,00
0,65
77 ΕΑ-34555
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
131.248,33
131.248,33
45.936,92
85.311,41
0,65
78 ΕΑ-30158
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
225.466,41
225.466,41
78.913,24
146.553,17
0,65
79 ΕΑ-13388
ΚΟΥΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
236.984,12
236.984,12
47.396,82
154.039,68
0,65
80 ΕΑ-32105
ΣΤΕΡΙΑΡΟΥΔΗ ΧΡΥΣΗ
46.035,00
46.035,00
9.207,00
29.922,75
0,65
81 ΕΑ-41615
ΠΑΝΤΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
126.162,18
126.162,18
25.232,44
82.005,42
0,65
82 ΕΑ-36716
AEGEAN HOTELS ΑΙΤΖΗΑΝ ΟΤΕΛΣ
181.177,77
181.177,77
63.412,22
117.765,55
0,65
83 ΕΑ-25933
ΠΑΠΑΚΑΛΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
232.955,50
232.955,50
81.534,42
151.421,08
0,65
84 ΕΑ-33643
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
205.727,00
205.727,00
72.004,45
133.722,55
0,65
85 ΕΑ-40896
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΟΕ
138.497,10
138.497,10
27.699,42
90.023,12
0,65
86 ΕΑ-30534
ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
207.365,00
207.365,00
41.473,00
134.787,25
0,65
87 ΕΑ-44315
ΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Γ. ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ- Γ.
ΜΑΝΔΑΛΟΣ- Κ.ΟΡΕΙΝΗΣ Α.Ε.
177.019,75
177.019,75
61.956,91
115.062,84
0,65
88 ΕΑ-29244
ΣΤΑΜΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
184.090,92
184.090,92
64.431,82
119.659,10
0,65
89 ΕΑ-27631
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
186.876,00
186.876,00
37.375,20
121.469,40
0,65
90 ΕΑ-31311
ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
91.669,21
91.669,21
18.333,84
59.584,99
0,65
91 ΕΑ-26374
ΠΑΡΚ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
247.514,53
247.514,53
49.502,91
136.132,99
0,55
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
92 ΕΑ-38427
ΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
213.047,58
213.047,58
74.566,65
138.480,93
0,65
93 ΕΑ-12240
ΘΑΛΑΤΤΑ ΚΑΜΠ ΑΕ
250.707,73
250.000,00
50.000,00
162.500,00
0,65
94 ΕΑ-04789
ΜΠΟΛΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
152.199,00
152.199,00
53.269,65
98.929,35
0,65
95 ΕΑ-12177
ΚΡΟΜΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
59.506,45
59.506,45
11.901,29
38.679,19
0,65
96 ΕΑ-43520
ΔΑΦΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
238.020,74
238.020,74
48.960,87
154.713,48
0,65
97 ΕΑ-35340
ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ ΥΙΟΣ ΟΕ
250.473,87
250.000,00
50.000,00
137.500,00
0,55
98 ΕΑ-38140
PREMIEROTEL ΞΕΝΟΔOXEIAΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ
249.888,10
249.888,10
49.977,62
162.427,27
0,65
99 ΕΑ-06334
EYΔΟΞΙΑ ΒΡΟΤΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
140.690,11
140.690,11
28.138,02
91.448,57
0,65
100 ΕΑ-28922
ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
100.805,26
100.805,26
20.161,05
65.523,42
0,65
101 ΕΑ-05999
ΚΑΡΑΜΠΕΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
250.783,56
250.000,00
87.500,00
162.500,00
0,65
102 ΕΑ-07871
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
203.451,02
203.451,02
71.207,86
132.243,16
0,65
103 ΕΑ-20238
ΗΛΙΑΣ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
218.334,44
218.334,44
76.417,05
141.917,39
0,65
104 ΕΑ-07590
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ. ΡΟΥΜΠΙΕ
186.641,33
185.617,19
64.966,02
120.651,17
0,65
105 ΕΑ-11021
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-Α.Ε.
209.336,81
209.336,81
73.267,88
136.068,93
0,65
106 ΕΑ-18639
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ Γ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.Ε.
280.034,08
250.000,00
87.500,00
162.500,00
0,65
107 ΕΑ-13387
ΚΕΤΣΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ
106.393,86
106.393,86
37.237,85
69.156,01
0,65
108 ΕΑ-24794
ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
245.495,17
245.495,17
49.099,03
159.571,86
0,65
109 ΕΑ-19155
ΑΦΟΙ Π ΠΑΝΤΑΖΗ ΟΕ
120.803,12
120.803,12
24.160,62
78.522,03
0,65
110 ΕΑ-31453
ΔΙΩΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
232.828,09
232.828,09
46.565,62
151.338,26
0,65
111 ΕΑ-03614
ΡΑΒΔΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
196.923,60
196.923,60
68.923,26
128.000,34
0,65
112 ΕΑ-02983
ΝΤΑΝΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ
250.000,00
250.000,00
87.500,00
162.500,00
0,65
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
113 ΕΑ-18702
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
114 ΕΑ-31398
115 ΕΑ-04122
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
199.191,57
199.191,57
39.838,31
129.474,52
0,65
ΡΟΔΟΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
82.235,80
82.235,80
16.447,16
53.453,27
0,65
ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
186.213,89
186.213,89
65.174,86
121.039,03
0,65
246.230,00
246.230,00
49.246,00
160.049,50
0,65
40.707,00
40.707,00
8.141,40
26.459,55
0,65
100.000,00
100.000,00
35.000,00
65.000,00
0,65
70.333,80
70.333,80
24.616,83
45.716,97
0,65
116 ΕΑ-29524
ΑΦΟΙ ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΕ
117 ΕΑ-31360
ΡΟΔΟΚΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
118 ΕΑ-21460
ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ο.Ε.
119 ΕΑ-24113
ΑΘ. ΣΑΡΡΗΣ - ΑΝ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Ο.Ε.
120 ΕΑ-35802
ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
117.539,57
117.539,57
41.138,85
76.400,72
0,65
121 ΕΑ-13467
ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
251.968,62
250.000,00
50.000,00
162.500,00
0,65
122 ΕΑ-34837
Α.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Π.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ
226.947,13
226.947,13
79.431,50
147.515,63
0,65
123 ΕΑ-27825
Α. ΡΗΓΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
228.659,64
228.659,64
45.731,93
148.628,77
0,65
124 ΕΑ-34748
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
199.253,97
199.253,97
39.850,79
129.515,08
0,65
125 ΕΑ-09899
ΣΑΜΨΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
94.845,29
94.845,29
33.195,85
61.649,44
0,65
126 ΕΑ-04536
ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΣ Α.Ε.
244.831,52
244.831,52
85.691,03
159.140,49
0,65
127 ΕΑ-26083
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
140.652,60
140.652,60
49.228,41
91.424,19
0,65
128 ΕΑ-32217
ΣΟΥΣΟΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
105.242,93
105.242,93
36.835,03
68.407,90
0,65
129 ΕΑ-20627
ΣΑΝ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
238.910,00
238.910,00
83.618,50
155.291,50
0,65
130 ΕΑ-25552
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
255.820,00
250.000,00
50.000,00
137.500,00
0,55
131 ΕΑ-23354
ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
245.000,00
245.000,00
85.750,00
159.250,00
0,65
132 ΕΑ-06965
ΙΣΑ ΤΟΥΡΙΣΤΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
232.593,86
232.593,86
46.518,77
151.186,01
0,65
133 ΕΑ-00042
ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
121.150,10
121.150,10
42.402,53
78.747,57
0,65
134 ΕΑ-20665
ΛΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
175.804,41
175.804,41
35.160,88
114.272,87
0,65
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
135 ΕΑ-34407
ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
245.373,20
245.373,20
49.074,64
159.492,58
0,65
136 ΕΑ-11096
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
108.542,06
108.542,06
21.708,41
70.552,34
0,65
137 ΕΑ-32508
HOTEL EL GRECO AE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
185.326,00
185.326,00
37.065,20
101.929,30
0,55
138 ΕΑ-11004
Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΑΕ
237.130,00
237.130,00
82.995,50
154.134,50
0,65
139 ΕΑ-10803
ΞΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
249.671,50
249.671,50
49.934,30
162.286,48
0,65
140 ΕΑ-23694
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΠΙΤΚΑΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ
244.973,21
244.973,21
85.740,62
159.232,59
0,65
141 ΕΑ-07042
ΜΠΟΥΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
108.433,40
105.719,37
22.370,22
68.717,59
0,65
142 ΕΑ-47496
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
89.905,00
89.905,00
31.466,75
58.438,25
0,65
143 ΕΑ-23890
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
249.937,63
249.937,63
87.478,17
162.459,46
0,65
144 ΕΑ-04902
ΠΑΠΑΣΤΟΙΚΟΣ ΣΤΟΙΚΟΣ
91.259,02
91.259,02
31.940,66
59.318,36
0,65
145 ΕΑ-39475
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
204.030,00
204.030,00
71.410,50
132.619,50
0,65
146 ΕΑ-27573
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ
217.018,48
217.018,48
43.403,70
141.062,01
0,65
147 ΕΑ-19867
ΠΑΣΟΗ ΜΑΡΙΑ
142.761,00
142.761,00
28.552,20
92.794,65
0,65
148 ΕΑ-14159
ΠΛΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
217.129,00
217.129,00
97.708,05
119.420,95
0,55
149 ΕΑ-00838
ΖΗΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
206.010,00
206.010,00
72.103,50
133.906,50
0,65
150 ΕΑ-14146
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
234.018,00
234.018,00
81.906,30
152.111,70
0,65
151 ΕΑ-35745
ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
42.981,69
42.981,69
8.596,34
27.938,10
0,65
152 ΕΑ-41413
ΠΗΤΛΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
189.566,00
189.566,00
66.348,10
123.217,90
0,65
153 ΕΑ-22103
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
157.499,34
157.499,34
31.499,87
102.374,57
0,65
154 ΕΑ-06403
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
208.352,00
208.352,00
41.670,40
135.428,80
0,65
155 ΕΑ-21526
ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΛΑΤΩΝ
230.603,00
230.603,00
46.120,60
149.891,95
0,65
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
156 ΕΑ-20788
ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
157 ΕΑ-37005
ΑΓΙΑΜΠΑΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
158 ΕΑ-08282
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
132.106,72
132.106,72
26.421,34
85.869,37
0,65
80.900,00
80.900,00
36.405,00
44.495,00
0,55
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
230.609,39
228.609,39
80.013,29
148.596,10
0,65
159 ΕΑ-40709
ΛΙΟΥΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
250.191,99
250.000,00
50.000,00
162.500,00
0,65
160 ΕΑ-19156
ΣΙΩΚAΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
262.744,60
250.000,00
50.000,00
162.500,00
0,65
161 ΕΑ-29842
ΑΦΟΙ Φ. & Γ. ΜΠΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
245.583,54
245.583,54
49.116,71
159.629,30
0,65
162 ΕΑ-36027
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
95.742,70
95.742,70
33.509,94
62.232,76
0,65
163 ΕΑ-24719
ΞΟΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΤΟΝΤΑ Α.Ε.
151.220,00
151.220,00
30.244,00
83.171,00
0,55
164 ΕΑ-06026
ΑΠΡΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
105.275,28
105.275,28
36.846,35
68.428,93
0,65
165 ΕΑ-20306
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΤΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
110.803,51
110.803,51
22.160,70
72.022,28
0,65
166 ΕΑ-25403
ΑΛΚΥΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
198.448,00
198.448,00
39.689,60
128.991,20
0,65
167 ΕΑ-04200
ΕΛΠΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
226.946,46
226.946,46
79.431,26
147.515,20
0,65
168 ΕΑ-28924
ΑΦΕΣ E.ΛΑΖΑΡΙΔΗ O.E.
121.258,50
121.258,50
42.440,47
78.818,03
0,65
169 ΕΑ-29248
ΓΟΥΛΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
189.468,51
189.468,51
66.313,98
123.154,53
0,65
170 ΕΑ-00691
Κ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - Π.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΕ
235.891,00
235.891,00
47.178,20
153.329,15
0,65
171 ΕΑ-43495
Σ.ΤΕΛΕΙΩΝΗΣ - Φ.ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
243.859,96
243.859,96
109.736,98
134.122,98
0,55
172 ΕΑ-18172
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΝΟΣΤΟΣ Α.Ε.
254.414,77
250.000,00
50.000,00
162.500,00
0,65
173 ΕΑ-20126
ΠΕΡΛΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
142.227,25
142.227,25
49.779,54
92.447,71
0,65
174 ΕΑ-31291
ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
45.280,14
45.280,14
9.056,03
29.432,09
0,65
175 ΕΑ-33967
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
69.018,00
69.018,00
13.803,60
44.861,70
0,65
176 ΕΑ-35585
ΓΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
251.111,79
250.000,00
50.000,00
162.500,00
0,65
177 ΕΑ-13822
ΜΟΣΧΟΥ ΧΑΡΙΣΙΟΣ
187.875,78
187.875,78
65.756,52
122.119,26
0,65
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
178 ΕΑ-41980
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΑΝΤΖΙΟΥ-ΘΩΜΑΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ο.Ε.
179 ΕΑ-10815
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
36.213,53
36.213,53
12.674,74
23.538,79
0,65
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
250.000,00
250.000,00
50.000,00
162.500,00
0,65
180 ΕΑ-18883
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
231.612,14
231.612,14
46.322,43
150.547,89
0,65
181 ΕΑ-24073
ΣΑΛΑΧΩΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
56.161,67
56.161,67
19.656,58
36.505,09
0,65
182 ΕΑ-17777
ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
127.249,51
127.249,51
27.241,03
82.712,18
0,65
183 ΕΑ-28665
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
198.570,00
198.570,00
69.499,50
129.070,50
0,65
184 ΕΑ-26891
ΜΠΟΥΛΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
237.783,22
234.508,65
82.078,03
152.430,62
0,65
185 ΕΑ-32041
ΜΑΚΡΙΔΗ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
32.582,20
32.582,20
11.403,77
21.178,43
0,65
186 ΕΑ-18912
ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
244.298,66
244.298,66
109.934,40
134.364,26
0,55
187 ΕΑ-35770
ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
88.496,09
88.496,09
17.699,22
57.522,46
0,65
188 ΕΑ-16238
ΝΤΕΡΒΙΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
144.215,27
144.215,27
28.843,05
93.739,93
0,65
189 ΕΑ-10159
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
250.060,92
250.000,00
52.500,00
162.500,00
0,65
190 ΕΑ-02283
ΚΕΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
172.799,00
172.799,00
34.559,80
112.319,35
0,65
191 ΕΑ-14011
ΓΚΡΕΠΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
217.975,84
217.975,84
76.291,54
141.684,30
0,65
192 ΕΑ-06708
ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
247.791,85
247.791,85
49.558,37
161.064,70
0,65
193 ΕΑ-24790
ΤΖΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
154.000,00
154.000,00
30.800,00
100.100,00
0,65
194 ΕΑ-31673
A.E.K.E.K A.E.
232.613,10
232.613,10
46.522,62
151.198,52
0,65
195 ΕΑ-10743
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ PORT - MARINA Α.Ε.
247.544,17
247.544,17
86.640,46
160.903,71
0,65
196 ΕΑ-10552
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
250.076,49
250.000,00
50.000,00
162.500,00
0,65
197 ΕΑ-43367
ΜΠΙΜΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
241.205,00
241.205,00
48.241,00
156.783,25
0,65
198 ΕΑ-13351
Β.ΠΑΠΑΤΕΡΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
256.803,01
250.000,00
87.500,00
162.500,00
0,65
199 ΕΑ-24165
ΤΑΞΙΦΩΤΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
160.339,00
160.339,00
32.067,80
104.220,35
0,65
200 ΕΑ-24980
Ν ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - Κ ΚΕΚΗ Ε.Ε.
230.100,52
230.100,52
46.020,10
149.565,34
0,65
A/A
Κωδικός
Έργου
Επωνυμία Επιχείρησης
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσοστό
Δημόσιας
Δαπάνης
201 ΕΑ-09079
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
221.705,80
221.705,80
44.341,16
144.108,77
0,65
202 ΕΑ-27031
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
152.894,00
152.894,00
53.512,90
99.381,10
0,65
203 ΕΑ-30758
ΚΑΜΠΙΓΚ ΜΙΤΑΡΙ ΕΛΗΑΣ ΑΕ
196.889,98
196.889,98
68.911,49
127.978,49
0,65
204 ΕΑ-46773
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΞΑΝΘΗ
77.315,12
77.315,12
20.086,47
50.254,83
0,65
205 ΕΑ-14217
ΨΗΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑ
240.019,00
240.019,00
84.006,65
156.012,35
0,65
206 ΕΑ-26524
ΠΕΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
103.272,00
103.272,00
20.654,40
67.126,80
0,65
207 ΕΑ-34335
ΚΟΝΔΥΛΙΑΝΟΥ ΕΛΛΗ
113.518,86
113.518,86
39.731,60
73.787,26
0,65
208 ΕΑ-02171
ΓΚΑΒΕΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
164.853,11
164.853,11
32.970,62
107.154,52
0,65
209 ΕΑ-26331
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
89.437,89
89.437,89
31.303,26
58.134,63
0,65
210 ΕΑ-47083
Γ.Κ &Χ ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΑΕ
249.977,00
232.228,42
46.445,69
150.948,47
0,65
211 ΕΑ-02859
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΡΤΟ ΚΟΥΦΟ Α.Ε.
232.297,08
232.297,08
81.303,98
150.993,10
0,65
212 ΕΑ-41233
ΜΟΡΦΗ
116.740,00
116.740,00
40.859,00
75.881,00
0,65
213 ΕΑ-39329
Σ.ΜΠΑΝΤΗΣ - Α. ΜΠΑΝΤΗΣ Ο.Ε.
159.048,25
159.048,25
32.811,66
103.381,36
0,65
214 ΕΑ-00119
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
97.964,30
97.964,30
34.287,50
63.676,80
0,65
215 ΕΑ-27513
ΚΙΟΥΡΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
159.929,00
159.929,00
71.968,05
87.960,95
0,55