εδώ - Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών

ΑΔΑ: ΒΥ3ΖΘ-Ε5Κ
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.12.03 10:51:08
EET
Reason:
Location: Athens
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
TMHMA Β ΄
Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 101 87
Τηλέφωνο :213-2161610
FAX : 210-5237651
E-mail:[email protected]
Αθήνα, 1 /12/ 2014
Aρ. Πρωτ.Γ4β/ΓΠ/οικ.104911
ΠΡΟΣ
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΘΕΜΑ: Πίνακας υποψηφίων οδοντοτεχνιτών για πρακτική εξέταση 2014
Υποψήφιοι οδοντοτεχνίτες για την πρακτική εξέταση είναι οι εξής:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΑΦΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΑΡΜΠΟΥΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΝΥΦΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΒΕΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΚΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΔΙΣΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΡΒΕΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
MURAC (ΜΟΣΧΑΚΗΣ) PANAYOT ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΕΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΑ: ΒΥ3ΖΘ-Ε5Κ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΝΙΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕΤΡΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΙΛΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΧΟΥΝΙΔΟΥ ΚΛΕΙΩ
ΤΖΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
FATBARDHA PRIFTI ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ ΠΡΙΦΤΙ
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HAOUI ΧΑΟΥΙ RAFIC ΡΑΦΙΚ
ΧΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΣ
TODI
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
FOUAD
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
α.α
ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΤΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
α)Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
β)Μέλη εξεταστικής επιτροπής
Τακτικά Μέλη
1. Νικήτας Συκαράς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Οδοντιατρικής.
2. Ελευθέριος Παπαλέξης, υπάλληλος κλάδου ΠΕ14 (Οδοντίατρος)
εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, που υπηρετεί στην Περιφέρεια Αττικής.
3. Αθανάσιος Υφαντής, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, ως
εκπρόσωπος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.).
4. Θεόδωρος Σαμαράς, ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών (Π.Ο.Ε.Ο.).
5. Ηλίας Βρύσης, ως εκπρόσωπος του Σωματείου Υπαλλήλων
Οδοντοτεχνιτών Αθήνας – Πειραιά – Περιχώρων.
6. Αριστείδης Γαλιατσάτος, Επίκουρος Καθηγητής, ως εκπρόσωπος του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας.
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Ίλεια Ρούσσου, Λέκτορας, Τμήματος Οδοντιατρικής.
2. Ιωάννης Κώττης, υπάλληλος κλάδου ΠΕ14 (Οδοντίατρο),
εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, που υπηρετεί στην Περιφέρεια Αττικής.
ΑΔΑ: ΒΥ3ΖΘ-Ε5Κ
3. Γεώργιος Ζιάγκος ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Οδοντιατρικής
Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.).
4. Αναστάσιος Κλώνης ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών (Π.Ο.Ε.Ο.).
5. Στυλιανός Ρωμανίδης ως εκπρόσωπος του Σωματείου Υπαλλήλων
Οδοντοτεχνιτών Αθήνας – Πειραιά – Περιχώρων.
6. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, Καθηγήτρια Εφαρμογών ως εκπρόσωπο του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας.
γ).ΕλληνικήΟδοντιατρικήΟμοσπονδία (ΕΟΟ)
Θεμιστοκλέους 38, Τ. Κ. 106 78 Αθήνα
δ)Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών (ΠΟΕΟ)
Αριστοτέλους 14, Τ. Κ. 104 Αθήνα
ε).Σωματείο Υπαλλήλων Οδοντοτεχνιτών Αθήνας, Πειραιά και Περιχώρων
Γ΄ Σεπτεμβρίου 48 Β -3ος Όροφος
Τ. Κ. 10433 Αθήνα
στ)Γραφείο Προϊσταμένου
Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας (ΤΕΙ)
Αγίου Σπυρίδωνος 24, Τ. Κ 122 10, Αιγάλεω
ζ)Πανεπιστήμιο Αθηνών- Τμήμα Οδοντιατρικής-Τομέας Προσθετολογίας
Εργαστήριο Προσθετικής
Θηβών 2 Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :
Δ/νση Γ4β(2)