εδώ - Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών

ΑΔΑ: 6ΑΝΩ465ΦΥΟ-ΡΘΧ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.03.02 13:47:37
EET
Reason:
Location: Athens
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
TMHMA Β ΄
Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 101 87
Τηλέφωνο :213-2161610
FAX : 210-5237651
E-mail:[email protected]
Αθήνα, 24/02/ 2015
Aρ. Πρωτ.Γ4β/ΓΠ/οικ. 13844
ΠΡΟΣ
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδοντοτεχνιτών
έτους 2014
Σας γνωρίζουμε ότι στην πρακτική εξέταση υποψηφίων οδοντοτεχνιτών
έτους 2014 που διενεργήθηκε την 12-02-2015 έχουμε τα εξής αποτελέσματα:
Α) Επιτυχόντες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΑΛΑΦΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΑΝΥΦΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΙΑΚΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΡΒΕΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
MURAΚ (ΜΟΣΧΑΚΗΣ) PANAYOT ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΑ: 6ΑΝΩ465ΦΥΟ-ΡΘΧ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ΝΙΝΙΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΖΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
FATBARDHA PRIFTI ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ ΠΡΙΦΤΙ
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HAOUI ΧΑΟΥΙ RAFIC ΡΑΦΙΚ
ΧΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
TODI
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
FOUAD
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Β) Αποτυχόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΡΜΠΟΥΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΒΕΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΙΛΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΧΟΥΝΙΔΟΥ ΚΛΕΙΩ
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γ) Δεν προσήλθαν
1.
2.
ΔΙΣΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
α)Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
β)Μέλη εξεταστικής επιτροπής
Τακτικά Μέλη
1. Νικήτας Συκαράς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Οδοντιατρικής.
ΑΔΑ: 6ΑΝΩ465ΦΥΟ-ΡΘΧ
2.
3.
4.
5.
6.
Ελευθέριος Παπαλέξης, υπάλληλος κλάδου ΠΕ14 (Οδοντίατρος)
εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, που υπηρετεί στην Περιφέρεια Αττικής.
Αθανάσιος Υφαντής, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, ως
εκπρόσωπος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.).
Θεόδωρος Σαμαράς, ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών (Π.Ο.Ε.Ο.).
Ηλίας Βρύσης, ως εκπρόσωπος του Σωματείου Υπαλλήλων
Οδοντοτεχνιτών Αθήνας – Πειραιά – Περιχώρων.
Αριστείδης Γαλιατσάτος, Επίκουρος Καθηγητής, ως εκπρόσωπος του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας.
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Ίλεια Ρούσσου, Λέκτορας, Τμήματος Οδοντιατρικής.
2. Ιωάννης Κώττης, υπάλληλος κλάδου ΠΕ14 (Οδοντίατρο),
εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, που υπηρετεί στην Περιφέρεια Αττικής.
3. Γεώργιος Ζιάγκος ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Οδοντιατρικής
Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.).
4. Αναστάσιος Κλώνης ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών (Π.Ο.Ε.Ο.).
5. Στυλιανός Ρωμανίδης ως εκπρόσωπος του Σωματείου Υπαλλήλων
Οδοντοτεχνιτών Αθήνας – Πειραιά – Περιχώρων.
6. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, Καθηγήτρια Εφαρμογών ως εκπρόσωπο του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας.
γ).ΕλληνικήΟδοντιατρικήΟμοσπονδία (ΕΟΟ)
Θεμιστοκλέους 38, Τ. Κ. 106 78 Αθήνα
δ)Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών (ΠΟΕΟ)
Αριστοτέλους 14, Τ. Κ. 104 Αθήνα
ε).Σωματείο Υπαλλήλων Οδοντοτεχνιτών Αθήνας, Πειραιά και Περιχώρων
Γ΄ Σεπτεμβρίου 48 Β -3ος Όροφος
Τ. Κ. 10433 Αθήνα
στ)Γραφείο Προϊσταμένου
Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας (ΤΕΙ)
Αγίου Σπυρίδωνος 24, Τ. Κ 122 10, Αιγάλεω
ζ)Πανεπιστήμιο Αθηνών- Τμήμα Οδοντιατρικής-Τομέας Προσθετολογίας
Εργαστήριο Προσθετικής
Θηβών 2 Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :
Δ/νση Γ4β(2)