21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πέμπτη 23

21Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Πέμπτη 23 Απριλίου 2015
08.30
10.00-11.30
Αίθουσα Ε
Προσέλευση – Εγγραφές
Συνεδρία e-Posters I
Περιεγχειρητική Ιατρική Ι
Προεδρείο: Μιχάλης Αρετής - Γεώργιος Παπακίτσος
P01. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΕΓΧΥΣΗΣ FORNIA®
Νταλούκα Μ.1, Λένα Α.2, Στέρτσου Ε.3, Λαού Ε.4, Αρναούτογλου Ε.5,
Παπαδόπουλος Γ.6
1,3,4
Ειδικευόμενη Αναισθησιολογίας, 2Ειδικευόμενος Αναισθησιολογίας,
5
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, 6Καθηγητής
Αναισθησιολογίας,
Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝΙ,
Ιωάννινα
P02. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ
Μαυρίδου Π.1, Σήτος Ε. 1, Αθαναηλίδη Κ1., Κούσκου Α. 1, Μανατάκη Α. 1,
Αρναούτογλου Ε. 2, Δαμίγος Δ. 3
1
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ. Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα
2
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Π. Γ. Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα
3
Εργαστήριο Ιατρικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
P03.‘’ΜΠΟΡΩ!/ΜΠΟΡΟΥΝ!-ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΠΟΝΟΥ’’:
ΕΝΑ
ΠΟΛΥΤΙΜΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Νταλούκα Μ.1, Αναστασόπουλος Νικόλαος-Ανδρέας.2, Δημολιάτης Ι.3,
Τζίμας Π.4, Πέτρου Α.5, Παπαδόπουλος Γ.6 Αρναούτογλου Ε.7
1
Ειδικευόμενη Αναισθησιολογίας, 2Προπτυχιακός Φοιτητής, 3Αναπληρωτής
Καθηγητής Υγιεινής και Ιατρικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Υγιεινής &
Επιδημιολογίας, Μονάδα Ιατρικής Εκπαίδευσης, 4,5Επίκουρος Καθηγητής
Αναισθησιολογίας, 6Καθηγητής Αναισθησιολογίας, 7Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας,1,4,5,6,7Κλινική Αναισθησιολογίας
και
2,3
Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝΙ,
Ιατρικό Τμήμα, Σχολή
Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
P04. ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Νταλούκα Μ.1, Κουλούρας Β.2, Παπαθανάκος Γ.3, Σκάρπος Α.4, Χορταριά Γ.5,
Αρναούτογλου Ε.6
1,4
Ειδικευόμενη/ος Αναισθησιολογίας, 2Αναπληρωτής Καθηγητής Μονάδας
Εντατικής Θεραπείας, 3Αναισθησιολόγος, Εξειδικευόμενος Εντατικολογίας,
5
6
Διευθύντρια
Αναισθησιολογίας,
Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια
1,4,5 6
Αναισθησιολογίας,
Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής
Εντατικής Θεραπείας, 2,3Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝΙ, Ιωάννινα
P05. Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΠΕΡΙΔΟΛΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ)
Παπακίτσος Γ.¹, Καψάλη Α., Παπακίτσου Θ.²
¹Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, ²ΤΕΠ, Γενικό
Νοσοκομείο Μεσολογγίου
P06. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑΤΙΚΩΝ
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ: ΜΙΑ ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Αναστασόπουλος ΝΑ.1
1
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
P07. ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ
ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ ΕΚΛΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΡΟ ΕΠΤΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟ
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ GPIIb/ΙΙΙa
Νταλούκα Μ.1, Γιαννάκης Δ.2, Γουδέβενος Ι.3, Παπαθανάκος Γ.4, Στέρτσου
Ε.5, Αρναούτογλου Ε.6
1,5
Ειδικευόμενη Αναισθησιολογίας, 2Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας,
3
Καθηγητής Καρδιολογίας, 4Αναισθησιολόγος, Εξειδικευόμενος
Εντατικολογίας, 6Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, 1,5,6Κλινική
Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας, 2Ουρολογική
Κλινική, 3Καρδιολογική Κλινική, 4Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝΙ,
Ιωάννινα
11.00-12.00
12.00-13.30
Αίθουσα Γ
Αίθουσα Α
P08. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ.
ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ
ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ
Νταλούκα Μ.1, Λαού Ε.2, Χριστοπούλου Α.3, Δίσνιτσας Λ.4, Ποκλιτάρου
Σ.Μ.5, Αρναούτογλου Ε.6
1,2,3
Ειδικευόμενη Αναισθησιολογίας, 4Διευθυντής Αναισθησιολογίας,
5
6
Διευθύντρια
Αναισθησιολογίας,
Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια
Αναισθησιολογίας, Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής
Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝΙ, Ιωάννινα
Συνάντηση με Ειδικούς
ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
Πέτρος Τζίμας – Απόστολος Πασσιάς
Συνεδρία Ι
ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Προεδρείο: Παρασκευή Χρίστου-Χριστοδούλου – Αδαμαντία Μανατάκη –
Ελένη Τζαμαλή
Οργάνωση Τακτικού Εξωτερικού Αναισθησιολογικού Ιατρείου
Αρτεμησία Παπαδήμα
Κλίμακες αξιολόγησης περιεγχειρητικού κινδύνου
Γεώργιος Παπακίτσος
12.00-13.30
Αίθουσα B
Συγκατάθεση ασθενούς για αναισθησία - ανώδυνο τοκετό- θεραπεία
χρόνιου πόνου
Αθανασία Σαΐτη
Συνεδρία ΙΙ
ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ: ΤΙ ΝΕΩΤΕΡΟ;
Προεδρείο: Θεοδώρα Γεωργιάδου - Θεανώ Πίτσιλη - Μιχάλης Αρετής
Ενδοφλέβια ή πτητικά στον ασθενή υψηλού κινδύνου;
Ελένη Αρναούτογλου
Στοχοκατευθυνόμενη χορήγηση υγρών
Πηνελόπη Κούκη
12.00-13.00
13.30-14.30
Αίθουσα Γ
Περιεγχειρητικό οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
Αναστασία Αλεβίζου
Συνάντηση με Ειδικούς
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Θεονύμφη Παπαβασιλοπούλου – Ξένια Παπανικολάου
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ –ΚΑΦΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ & e-POSTERS
14.30-16.00
Αίθουσα Α
Συνεδρία ΙΙΙ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
Η θέση του Αναισθησιολόγου – Η θέση του Νομικού
Προεδρείο: Ελένη Πλέσια –Έλλη Καρανίκα - Χρυσούλα Καραναστάση
Διαχείριση του ασθενούς με αδυναμία χορήγησης συγκατάθεσης
Μαριάνθη Βαφειάδου
Αντιμετώπιση ασθενών χωρίς προσδόκιμο επιβίωσης
Βασίλης Ουραήλογλου
14.30 -16.00
Αίθουσα B
Όρια ευθύνης του Αναισθησιολόγου
Άννα Μαυροφόρου
Συνεδρία IV
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ: ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ
Προεδρείο: Εμμανουήλ Σταματάκης – Κωνσταντίνος Καρακούλας –
Ευγενία Κουρσούμη
Διαχείριση δύσκολου αεραγωγού προβλέψιμου & μη
Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος
Η χρήση των υπεργλωττιδικών συσκευών υποστήριξης του αεραγωγού:
χρειαζόμαστε 2ης γενιάς συσκευές;
Βαρβάρα Φυντανίδου
14.30-17.30
Αίθουσα Γ
14.30-15.30
Αίθουσα Δ
14.30-15.30
Αίθουσα Ε
Διαχείριση δύσκολου αεραγωγού σε ειδικές καταστάσεις
Κυριάκος Κοκκίνης
Κλινικό Φροντιστήριο
Εκπαίδευση μέσω προσομοιωτή
Μέρος Ι
Συντονιστής: Αμαλία Ντούμα
Συνάντηση με Ειδικούς
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Θεοδοσία Βογιατζάκη – Μαρία Παπαδοπούλου
Συνεδρία e-Posters ΙΙ
ΟΞΥΣ & ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ
Προεδρείο: Πέτρος Τζίμας – Θεανώ Πίτσιλη – Ιωάννης Μπέσικος
P09. ΧΡΗΣΗ ΚΕΤΑΜΙΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Τσιάκα Α.1, Κωνσταντίνου Α.2, Κούντρια Β.1, Πετσίτη Α.1 , Χαραλαμπίδου Α.1,
Μπονώτης Κ.2
1
Αναισθησιολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
2
Ψυχιατρική κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας , Λάρισα
P10. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΕΞΜΕΔΕΤΟΜΙΔΙΝΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΩΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ασουχίδου Ε., Στεργιούδα Ζ., Κατσανεβάκη Α., Βούλγαρη Μ., Εκουτσίδου Π.,
Τρικούπη Α.
Αναισθησιολογικό Τμήμα «Γ.Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
P11. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΨΑΪΚΙΝΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΓΙΑ
ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΝΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
Μαλισιώβα Ά., Ντάβου Φ., Τσιώτου Α., Μπαλωμένου Δ., Καλλιαρδού Ε.,
Αναισθησιολογικό Τμήμα και Ιατρείο Πόνου, Νοσοκομείο Παίδων Π & Α
Κυριακού , Αθήνα
P12. ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΤΑΜΙΝΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΔΟΣΗ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΞΕΟΣ ΠΟΝΟΥ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Λυκούδη Ε., Δεληστάθης Γ., Τσελεμπής Ε., Μαστροκώστα Ε.
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν.Ιωνίας «Η Αγία Όλγα»
P13. H ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΡΟΥΤΙΝΑ
Καρανίκα Ε., Κωστάκη Χ. Σανιδάς Γ., Μαστροπέτρος Γ.
Αναισθησιολογικό τμήμα Γ.Ν.ΚΩ
P14. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
¹Γεωργοπούλου Μ., ¹Λελεκάκη Ε., ¹Φαλάρα Α., ¹Κατσού Β., ¹Σαμαρτζής Ι.,
¹Σουμελίδη Μ., ¹Ξυλούρης Ν., ²Καρακώστα Α., ¹Παλγιμέζη Α.
1
Αναισθησιολογικό τμήμα Γ.Ν.Νίκαιας «ο Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα
2
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο»
16.00 -17.30
Αίθουσα Α
P15. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΝ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ
¹Γεωργοπούλου Μ., ¹Λελεκάκη Ε., ¹Φαλάρα Α., ¹Κατσού Β., ¹Σαμαρτζής Ι.,
¹Ξυλούρης Ν., ²Καρακώστα Α., ¹Παλγιμέζη Α.
1
Αναισθησιολογικό τμήμα Γ.Ν.Νίκαιας «ο Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα
2
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο»
Συνεδρία V
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ NEYΡΟΜΥΪΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (ΝΜΑ)
Προεδρείο: Χρήστος Δερβενιώτης – Αικατερίνη Αμανίτη - Ελένη
Κουτσοπούλου
Υπολειπόμενος ΝΜΑ: πρόληψη, επακόλουθα
Αδελαίς Τσιώτου
Η πρακτική διαχείρισης του νευρομυϊκού αποκλεισμού από τους
αναισθησιολόγους στην Ελλάδα. Αποτελέσματα από την ανάλυση του
ερωτηματολογίου της Ε.Α.Ε.
Κυριακή Βαγδατλή
16.00-17.30
Αίθουσα B
Συστάσεις της Ε.Α.Ε.
Αλεξία Παπαϊωάννου
Συνεδρία VI
ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ
Προεδρείο: Χριστίνα Χαντζή – Φωτεινή Βερονίκη - Γεωργία Κριθαρίδου
Βελτιώνοντας την έκβαση στους ασθενείς ημερήσιας νοσηλείας
Αναστασία Γιαννοπούλου
Αναλύοντας την αναλγησία
Ελεάννα Γαρίνη
15.30-16.30
Αίθουσα Δ
WHO safety checklist
Χρήστος Παναγιωτάκης
Eλεύθερες Ανακοινώσεις Ι
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προεδρείο: Μιχάλης Αρετής – Λεμονιά Παλιαλέξη – Θεανώ Πίτσιλη
ΕΑ1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΙΕΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΘΩΡΑΚΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΕΡΥΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Δανασσή Δ., Καλοπήτα Κ., Κουκοβίνος Κ., Φτίκος Π., Βοντίτσου Σ., Υψηλάντη
Ε., Λασηθιωτάκη Ι., Τσίπας Π.*, Κοκοτσάκης Ι.*, Ρωμανά Κ.
Αναισθησιολογικό Τμήμα & Καρδιοχειρουργική Κλινική*, ΓΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ,
Αθήνα
ΕΑ2. ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝΔΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΑΠΩΛΕΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΣ
Φυντανίδου Β., Καρακούλας Κ., Σταύρου Γ., Σαχινίδου Ο., Κυριακίδου Κ.,
Κόκκοτα Σ., Κοτζάμπαση Κ., Γροσομανίδης Β.
Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας και A΄ Προπ.
Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
ΕΑ3. COMPARISON OF ESMOLOL VERSUS DEXMEDETOMIDINE IN
SYMPATHETIC CONTROL IN INTRACRANIAL PROCEDURES
Asouhidou I, Bilotta F, Giannaki Ch, Papavasiliou P, Trikoupi A.
Department of Anesthesia, G.Papanikolaou Hospital, Thessaloniki, Greece
Division of Neuroanesthesia, Department of Anesthesia, Intensive Care, and
Pain Medicine, University of Rome “La Sapienza,” Rome, Italy
ΕΑ4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕΒΟΦΛΟΥΡΑΝΙΟΥ Ή ΔΕΣΦΛΟΥΡΑΝΙΟΥ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Κωνσταντόπουλος Κ., Μουστάκα Α., Πιπερόπουλος Α., Σουλιώτη Ε., Τζιώνα
Δ., Μπίνα Α., Μακρής Α., Μελά Α.
Αναισθησιολογικό τμήμα, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας, Αθήνα
16.30-18.00
Αίθουσα Δ
ΕΑ5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Π.Ο.Υ.)
ΣΤΟ Γ.Ν.ΚΩ
Καρανίκα Ε., Σανιδάς Γ., Κωστάκη Χ., Μαστροπέτρος Γ., Χατζηστέργου Κ.
Αναισθησιολογικό τμήμα Γ.Ν. ΚΩ
Eλεύθερες Ανακοινώσεις ΙΙ
ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Προεδρείο: Ειρήνη Νικολοπούλου – Αντώνης Ιωάννου – Γρηγόρης
Μπελιβανάκης
ΕΑ6. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ
ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤ-ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Φλώρου Π., Τέντες Π., Δεληγιαννίδη Π., Μπατιστάκη Χ., Καρακώστα Α.,
Κωστοπαναγιώτου Γ.
1
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα
ΕΑ7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΡΑΝΕΞΑΜΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ
ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ AMIS
Γεωργούλας Χ.1,Διαγούπη Ι.1,Γαμποπούλου Ζ.1,Μαυρομμάτη
Π.1,Αναστασόπουλος Π.2, Μαχαιράς Γ.2
1
Αναισθησιολογικό τμήμα,ΓΝΑ ΚΑΤ, Αθήνα
2
Δ Ορθοπεδική κλινική,ΓΝΑ ΚΑΤ, Αθήνα
ΕΑ8. ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ BΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Flo
Trac/VIGILEO ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΚΦΠ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ
ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΙΩΣΗ (CRS) ΚΑΙ ΥΠΕΡΘΕΡΜΗ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ
ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑЇΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (HIPEC)
Παπαδοπούλου Τ. *, Παγουλάτου Α.*, Καστρινάκη Κ. *, Μιχαλολιάκου Χ.*,
Γιαννοπούλου Α. *, Χαλκιά Ε. **, Σπηλιώτης Ι.**
*Αναισθησιολογικό Τμήμα ΕΑΝ Πειραιά (Μεταξά)
**Α’ Χειρουργική Κλινική ΕΑΝ Πειραιά (Μεταξά)
ΕΑ9. ΥΠΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ NaCl 7,5%
Γροσομανίδης Β., Φυντανίδου Β., Κυπαρισσά Μ., Καρβέλη Σ., Θεοδοσιάδης
Π., Τσιαούση Α., Ασλαμάζη Μ., Βασιλάκος Δ.
Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Α.Π.Θ.
ΕΑ10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ Κ.Ν.Σ ΣΕ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΤΗΣ Μ.Ε.Θ ΜΕ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΚΟΛΙΜΥΚΙΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ
ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
Αλεξανδρόπουλος Π1., Γεωργίου Σ1., Χαντζιάρα Β1., Τσιμογιάννη Α1., Βάσση
Α1., Μίχα Γ1., Λάγιου Φ1., Χήνου Ε2., Καραγιάννης Β2., Μιχαλούδης Γ1.
1
Μ.Ε.Θ Α.Ο.Ν.Α Ο Άγιος Σάββας, Αθήνα
2
Μικροβιολογικο τμήμα Α.Ο.Ν.Α Ο Άγιος Σάββας, Αθήνα
ΕΑ11. Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΘ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
Παππά Ε., Παύλου Η., Εφορακοπούλου Μ. ΜΕΘ Α΄, Γενικό Νοσοκομείο
Αττικής ΚΑΤ-ΕΚΑ, Αθήνα
ΕΑ12. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Άγγου Μ., Φυντανίδου B., Ολοκτσίδου Ε., Πάντου Ε., Μπέση Χ., Λωλάκος Κ.,
Παπαποστόλου Κ., Γροσομανίδης Β.
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
17.30-18.00
18:00-18:30
18.30-19.15
19.15-20.00
20.00
21.30
Αίθουσα A
Αίθουσα A
Αίθουσα A
Αίθουσα A
ΕΑ13. ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ : ΟΤΑΝ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ
Άγγου Μ., Φυντανίδου Β., Ολοκτσίδου Ε., Παπαποστόλου E., Μπέση Χ.,
Τσιαούση Α., Λουκιπούδη Π., Γροσομανίδης Β.
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Χριστίνα Μιχαλολιάκου – Χρυσούλα Καραναστάση
Predictive modeling and patient safety: from controlling glucose to team
performance
Thomas Papadimos
ΔΙΑΛΕΙΜMΑ –ΚΑΦΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ & E-POSTERS
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Προεδρείο: Eλένη Ασκητοπούλου – Ελένη Μαυρομμάτη
The Image of The Anaesthesiology. What people know about us
Zeev Goldik
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Προεδρείο: Γεωργία Κωστοπαναγιώτου – Θεοδοσία Βογιατζάκη
Professional Anxiety of Anesthesia
Ronald Dean Miller
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ
Διάλεξη «Γεώργιος Χασαπάκης»
Η Αρχαία Δωδώνη
Γεώργιος Παπαδόπουλος
ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Παρασκευή 24 Απριλίου 2015
08.15 -09.45
Αίθουσα Α
Συνεδρία VII
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ: ΕΙΔΙΚΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Προεδρείο: Χρυσάνθη Μάλλιου – Δανάη Ζαχαρούλη - Παναγιώτης
Γεωργάκης
Ο ασθενής με σοβαρή πνευμονοπάθεια
Ελένη Κοράκη
Μη επεμβατικός αερισμός άμεσα μετεγχειρητικά
Ελένη Διαμαντάκη
08.15 -09.45
Αίθουσα B
Εξωσωματική διαχείριση της ανταλλαγής των αερίων
Βασίλης Γροσομανίδης
Συνεδρία VIII
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Προεδρείο: Ιωάννης Αλαμάνος – Σουζάνα Ανίσογλου - Μαρία Αδαμίδου
Τεκμηριωμένη προσέγγιση των λοιμώξεων: πρόληψη – διάγνωση –
θεραπεία
Γεώργιος Ανθόπουλος
Περιεγχειρητική διαχείριση της ενδοκοιλιακής υπέρτασης/συνδρόμου
κοιλιακού διαμερίσματος
Χαράλαμπος Πανταζόπουλος
08.15-11.15
Αίθουσα Γ
Ενδοκράνια υπέρταση: διαγνωστικά & θεραπευτικά μέσα
Αλέξανδρος Καλογερομήτρος
Βήμα Ειδικευομένων
Συντονισμός: Αναστασία Τρικούπη - Δημήτρης Βαλσαμίδης
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
Προεδρείο: Δημήτριος Βρανάς - Δημήτριος Σμυρνιώτης
Monitoring εγκεφάλου
Κωνσταντίνος Παπαποστόλου
Παθοφυσιολογία και αντιμετώπιση του εγκεφαλικού οιδήματος
Ειρήνη Ολοκτσίδου
Αντιμετώπιση του οξέος μετεγχειρητικού πόνου: νέες τάσεις
Χρυσαυγή Γιαννάκη
Η θεραπευτική συμμαχία για τον χρόνιο πόνο
Βενετία Μαυρίδου
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
Προεδρείο: Εδουάρδος Νικολαΐδης - Αθανάσιος Σκάρπος
Η αξιολόγηση του καρδιοχειρουργικού ασθενή
Ελεωνόρα Στέρτσου
Η χρήση των κατεχολαμινών στην καρδιοχειρουργική
Μαρία Νταλούκα
Πνευμοθώρακας υπό τάση: διεγχειρητική διαχείριση
Θεόφιλος Τσολερίδης
08.15-11.15
Αίθουσα Δ
09.00-11.00
Αίθουσα Ε
Αναισθησία για διαδοχικές ολικές εκπλύσεις του πνεύμονα σε κυψελιδική
πρωτεΐνωση
Φωτεινή Κοκκινίδου
Κλινικό Φροντιστήριο
Εκπαιδεύοντας τον Εκπαιδευτή
(Teach the Teacher Course)
Μέρος Ι
Συντονιστές: Κυριακή Βαγδατλή – Ελένη Κατσίκα – Αλεξία Παπαϊωάννου –
Μαριάννα Παπαϊωάννου
Συνεδρία e-Posters ΙΙΙ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
Προεδρείο: Φίλιππος Διδάχος – Βασιλική Σκαφτούρου – Αικατερίνη
Μπελιά
P16. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ
ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Μαλισιώβα Ά., Τσιώτου Α., Παπά Μ., Πολυζώη Ά., Κύρου Χ., Καλλιαρδού Ε.
Αναισθησιολογικό Τμήμα και Ιατρείο Πόνου, Νοσοκομείο Παίδων Π & Α
Κυριακού, Αθήνα
P17. ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΥΓΩΝ ΥΓΡΩΝ ΣΤΟΝ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Τσιώτου Α., Μαλισιώβα Ά., Μαυρή Μ., Νικολαϊδου Γ., Κουπτσόβα Ε.,
Καλλιαρδού Ε.,
Αναισθησιολογικό Τμήμα και Ιατρείο Πόνου, Νοσοκομείο Παίδων Π & Α
Κυριακού, Αθήνα
P18. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ
ΠΝΕΥΜΟΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ, ΥΠΟΔΟΡΙΟ ΕΜΦΥΣΗΜΑ ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ
ΚΡΑΝΙΟΥ/ΤΡΑΧΗΛΟΥ/ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΛΟΓΩ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΡΗΞΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ
Αναγνωστίδου Α., Γεωργούση Σ., Ασλανίδου Β., Κούνα Ν., Προδρόμου Χ.,
Μαμμή Π.
Αναισθησιολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Αθήνα
P19. ΚΩΜΑΤΩΔΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΛΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
Ροίδη Δ. ,Αθανασιάδη Ε., Μαντούδης Δ.
Αναισθησιολογικό τμήμα Νοσ. «Ευαγγελισμός», Αθήνα
P20. ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟΚΑΙΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
Ζαγοριανού Α., Τούσερτ Μ.,Φάσαρης Α.,Βιλτσίνσκι Β.,Μπέκος Β.
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας , Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
P21. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ:
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δημοπούλου Δ., Ρουμελιώτη Χ., Μάλλιου Χ., Βέργη Χ., Κατρακάζου Κ.,
Εξερτζόγλου Ε.
Γ.Ν.Μεσσηνίας
P22. ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΣΑΙΡΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. ΕΞΑΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
Δαλακάκης Γ., Κούτσης Β., Νικούλη Ε., Αραμπατζίδου Φ., Κιαμήλογλου Μ.
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»
P23. ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ
ΜΕ ΝΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
Αστυρακάκη Ε., Τσαγκαράκη Γ., Χαραλάμπους Ι., Σπαρτινού Ν., Καρύδη Κ.,
Παπαδάκης Ε., Παπαιωάννου Α.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, Τμήμα
Αναισθησιολογίας
P24. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ ΣΕ ΕΠΙΤΟΚΟ
ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Αστυρακάκη Ε., Συρογιάννη Π., Αρκαλάκη Ε., Λιλίτσης Ε., Γίνος Π., Νεονάκη
Μ., Παπαιωάννου Α.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, Τμήμα
Αναισθησιολογίας
P25. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ. Η ΕΥΚΟΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
Τσακιλιώτης Σ., Σμυρνιώτης Δ., Τσολακίδου Κ., Κεφαλίδου Ά., Μουλαδένιου
Φ., Γκουτζιομήτρου Ε.
Αναισθησιολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
P26. Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΒΟΒΟΥΠΙΒΑΚΑΪΝΗΣ ΩΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩΔΥΝΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ
Τσακιλιώτης Σ., Τσολακίδου Κ., Σμυρνιώτης Δ., Κεφαλίδου Ά., Σαράντη Ε.1,
Γκουτζιομήτρου Ε.
Αναισθησιολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
1
Προϊσταμένη Μαία Α’ Πανεπιστημιακή Γυναικολογική – Μαιευτική Κλινική
Α.Π.Θ.
09.45- 11.15
Αίθουσα Α
P27. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ – Η ΕΥΚΟΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑ;
Τσακιλιώτης Σ., Παπαδοπούλου Χ., Μουλαδένιου Φ., Ντούμα Π.,
Κεφαλίδου Ά., Γκουτζιομήτρου Ε.
Αναισθησιολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
Συνεδρία IX
ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
Προεδρείο: Μαρία Κοκολάκη – Αγγελική Βουμβάκη - Ελένη Λογοθέτη
Death by resuscitation
Sharon Einav
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ΚΑΡΠΑ
Αικατερίνη Τσιφτσή
09.45- 11.15
Αίθουσα B
Θεραπευτική υποθερμία μετά από καρδιακή ανακοπή
Πελαγία Χλωροπούλου
Συνεδρία X
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
Προεδρείο: Κωνσταντίνα Ρωμανά – Άννα Μαλισιώβα – Σοφία Κριτή
Νευροβιολογική βάση και έκβαση στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο
Μαρία Μαυρή
Αναισθησία και ανοϊκά σύνδρομα
Αθανασία Τσαρουχά
11.15-12.00
Αίθουσα Α
Περιεγχειρητικό ΑΕΕ
Αικατερίνη Λαμπροπούλου
Δορυφορική Διάλεξη – BAYER
Αντιμετωπίζοντας τη θρόμβωση με Rivaroxaban: από τα κλινικά
δεδομένα στην καθημερινή πρακτική
Προεδρείο: Ελένη Αρναούτογλου
Εισαγωγή
Ελένη Αρναούτογλου
Κλινικά δεδομένα Rivaroxaban
Σάββας Γεώργιος Σουρμελής
Περιεγχειρητική διαχείριση Rivaroxaban σε ασθενείς που πρόκειται να
υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις
Ελένη Αρναούτογλου
ΔΙΑΛΕΙΜMΑ – ΚΑΦΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ e-POSTERS
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-14.30
Αίθουσα Α
Αίθουσα Α
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Προεδρείο: Δημήτριος Βασιλάκος – Μαρία Γουλιάμη
Blood Transfusions – 2015
Ronald Dean Miller
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ – MSD
Αποδοτικότητα του νοσοκομείου – Το κόστος ως κριτήριο θεραπευτικής
επιλογής και η συμβολή της βέλτιστης διαχείρισης του νευρομυϊκού
αποκλεισμού στη μείωσή του
Προεδρείο: Αργυρώ Φασουλάκη
Operating Room Efficiency
Nezar Khalifah
13.00-14.30
Αίθουσα Ε
Hospital Efficiency & Practical experience with Sugammadex
Lennart Magnusson
Συνεδρία e-Posters IV
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προεδρείο: Πηνελόπη Κούκη – Αμαλία Ντούμα – Πέτρος Τζίμας
P28. ΛΑΡΥΓΓΟΜΑΛΑΚΙΑ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΟΣ ΣΥΡΙΓΜΟΣ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ. ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
Μαρέτη Ε., Μουμτζή Δ., Χαλάς Ι., Γκότση Μ., Λώτης Χ., Ζαχομήτρος Φ.
Αναισθησιολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, Σέρρες
P29. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ
Σαρρή Ε.², Καβεζού Φ.², Πούλου Μ.², Λαμπαδαρίου Α.¹
¹ Διευθύντρια- Συντονίστρια Αναισθησιολογικού τμήματος, Γ.Ν.Α. Λαϊκό
² Ειδικευόμενη Αναισθησιολογικού τμήματος, Γ.Ν.Α. Λαϊκό
Αναισθησιολογικό τμήμα, Γ.Ν.Α. Λαϊκό
P30. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ BARTTER ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΟΡΧΕΚΤΟΜΗ
Ποιμενίδη1 Ε., Κορακιδη1 Ι., Σιαμπαλιώτη1 Α., Σίντου1 Ε.,Χατζηϊωανίδου1 Μ.,
Φωκαέας2 Ι.
1
Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Παρακολούθησης και 2Κλινική
Ουρολογίας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
P31. ΥΠΟΓΕΝΕΙΔΙΟ –ΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ
ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΣΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΣΤΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΝΩ
ΓΝΑΘΟΥ
Κορακίδη Ι., Ποιμενίδη Ε., Σιαμπαλιώτη Α., Σίντου Ε., Αλεξοπούλου Μ.
Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Παρακολούθησης και
Γναθοχειρουργική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
P32. ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ:ΤΙ
ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ
Ασουχίδου Ε.
Αναισθησιολογικό Τμήμα «Γ.Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
P33. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΥΣΚΟΛΗΣ
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΜΕ ΙΝΟΟΠΤΙΚΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΘΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Τσακιλιώτης Σ., Κακαρούγκας Α., Κωνσταντινίδης Ι., Κεφαλίδου Ά.,
Χατζηαβραμίδης Ά., Γκουτζιομήτρου Ε.
Αναισθησιολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
P34. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
Άγγου Μ., Φυντανίδου Β., Γροσομανίδης Β., Δεληγιάννη Μ., Λαλοπούλου
Μ., Αναγνώστου Α., Κουτσιαντά Κ., Σοφιανός Ε.
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
P35. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΓΝΚΩ
Καρανίκα Ε., Κωστάκη Χ., Σανιδάς Γ., Χατζηστέργου Κ, Πασπαρά Μ.
Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝ Κω
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ –ΚΑΦΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ & E-POSTERS
14.30-15.30
15.30-16.15
Αίθουσα Α
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ - ORION PHARMA
Νεότερη φαρμακευτική προσέγγιση στη μετεγχειρητική διαχείριση του
Κ/Χ ασθενούς
Προεδρείο: Σταυρούλα Λακουμέντα
Ο ρόλος της Δεξμεδετομιδίνης
Ελένη Αργυριάδου
16.15 -16.45
16.15 -16.45
16.15-18.15
Αίθουσα Α
Αίθουσα B
Αίθουσα Γ
Ο ρόλος της Λεβοσιμενδάνης
Φωτεινή Ντάνου
ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Antigona Hasani – Σουζάνα Ανίσογλου
Glycemia management in ICU
Federico Bilotta
ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Σάββας Ελευθεριάδης – Αναστασία Τρικούπη
Υδροξυαιθυλάμυλα: νεότερα δεδομένα
Αναστάσιος Πέτρου
Κλινικό Φροντιστήριο
Εκπαίδευση μέσω προσομοιωτή
Μέρος ΙΙ
Συντονιστής: Αμαλία Ντούμα
16.15-18.15
Αίθουσα Δ
16.15 -18.15
Αίθουσα Ε
Κλινικό Φροντιστήριο
Περιφερικοί αποκλεισμοί νεύρων με υπερηχογραφική καθοδήγηση
Συντονιστής: Λουκάς Θεοχάρης
Συνεδρία e-Posters Ειδικευομένων
Προεδρείο: Άννα Μαλισιώβα – Χαράλαμπος Πανταζόπουλος – Ευαγγελία
Μάστορα
PE1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ‘ΤΣΕΠΗΣ’ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ
ΝΕΥΡΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΧΙΑΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ
ΙΓΝYΑΚΟΥ ΒΟΘΡΟΥ
Ζαφειροπούλου Φ.¹, Φλώρου Π.¹, Ρήγα Μ.¹, Σαραντέας Θ.
¹ειδικευόμενοι αναισθησιολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Κλινική
Αναισθησιολογίας, Π.Γ.Ν.Αττικόν, Χαϊδάρι, Αθήνα
PE2. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Πάτα Α.¹, Χατζόπουλος Θ².
¹ειδικευόμενη 4ου έτους αναισθησιολογίας, ² ειδικευμένος αναισθησιολόγος
Αναισθησιολογικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο»
PE3. ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ
ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑ
Γεωργοπούλου Στ¹., Χατζημιχαήλ Μ²., Κοράκης Α²., Τσαπουρνιώτη Στ².
¹Επιμελήτρια Α΄,²Ειδικευόμενοι
Πανεπιστημιακή Αναισθησιολογική Κλινική ΠΓΝΛ
PE4. ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΜΥΔΡΙΑΣΗ ΣΕ ΟΛΙΚΗ
ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΗ ΟΙΣΟΦΑΓΕΚΤΟΜΗ ΤΡΙΩΝ ΤΟΜΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ
TRENDELENBURG
1
Μασσίνα Π,2 Iωαννίδης Κ,, 3Φτούλης Γ , 4Παναγιωτίδου Ο, 5Βαλτά.Μ.
1, 3 4
Ειδικευόμενοι Αναισθησιολόγοι, , 2Αναισθησιολόγος Επιμ. Α,
5
Ειδικευμένη Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΑΟΝΑ, «Άγιος
Σάββας»
PE5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΗ ΑΚΡΙΒΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Καλλιάφα Ε., Νικολοπούλου Χ., Αντωνέλη Μ., Τριαντόπουλος Α.
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
PE6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
Κερκινοπούλου Ε., Ασημένιος Σ., Scabellone K., Νασοπούλου Π.
PE7. ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΟΣΟ VON WILLEBRAND
Βασιλάκης Γ., Μπουκουβάλα Μ., Καρατζά Δ., Νασοπούλου Π.
PE8. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Κοκκινίδου Φ..1, Ρέχοβα Κ.1, Νικολαΐδης Εδ.2, Τερσενίδου Λ.3
1
Ειδικευόμενη Αναισθησιολογίας, Αναισθησιολογικό Τμήμα,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
2
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογίας, Αναισθησιολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
3
Επιμελήτρια Ά Αναισθησιολογίας, Αναισθησιολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
PE9. TUR - ΒΤ SYNDROME ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΙΘΟΥ
ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Φαλάρα Α.,1 Ράλλη Σ.,2 Τσουμάνη Μ.,1 Λελεκάκη Ε.1
1
Ειδικευόμενη Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμονας»
2
Επιμελήτρια Α΄ Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμονας»
PE10. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ
ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑ ΜΕ ΙΝΟΠΤΙΚΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΙ VIDEO ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ
Α. Καλαμποκίνη , Δ. Βαριάδης , Ε. Μάστορα
Αναισθησιολογικό Τμήμα Γ. Ν. Τρικάλων
PE11. ΕΝΤΟΝΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣΠΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ
Ποζίδου Ε.1, Ντρίτσου Β.2, Μουστάκα Μ.Π.1, Βρίγγα Μ.1
1
Ειδικευόμενη αναισθησιολόγος, ΓΝΘ « Γ. Γεννηματάς»
2
Αναισθησιολόγος ΕΒ, ΓΝΘ « Γ. Γεννηματάς»
PE12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΕΜΕΤΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 5
ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΥ
ΔΑΚΤΥΛΟΥ
Στεφάνοβιτς Ντ.1, Ντρίτσου Β.2, Χαλδούπη Χ.1, Καφούτης Γ.1
1
Ειδικευόμενη/νος αναισθησιολόγος ΓΝΘ « Γ. Γεννηματάς»
2
Αναισθησιολόγος ΕΒ, ΓΝΘ « Γ. Γεννηματάς»
PE13. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΡΗΞΗΣ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ
Μπέση Χ., Γκίνας Δ., Κλέωντας Α., Βασιλάκος Δ.
Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας ΑΠΘ
PE14. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Παπαποστόλου Ε., Νανά Χ., Παπαποστόλου Κ., Κυπαρισσά Μ.
Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας ΓΠΝΘ ΑΧΕΠΑ
16.45- 18.15
Αίθουσα Α
PE15. ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΛΑΤΕΞ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ
Ρεκατσίνα Μ., Καρκάλα Ε.
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ. Ν. Παίδων Αγία Σοφία
ΣΥΝΕΔΡΙΑ XI
ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Προεδρείο: Ειρήνη Κουρούκλη – Θεοδόσιος Σαραντέας – Καλλιρρόη
Αυγουστάτου
Postoperative care after brain tumor surgery
Federico Bilotta
Μετά από θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις
Μαρία Αναγνωστοπούλου
16.45- 18.15
Αίθουσα B
Μετά από μείζονες ενδοκοιλιακές επεμβάσεις
Τατιανή Σιδηροπούλου
ΣΥΝΕΔΡΙΑ XII
ΝΕΩΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ
Προεδρείο: Μαίρη Βασίλη – π. Γεώργιος Ρουσάκης – Δημήτριος
Βαλσαμίδης
Ποιός είναι ο ουδός μετάγγισης και για ποιόν ασθενή;
Ευφημία Ευωδιά
Στοχοκατευθυνόμενη θεραπεία διόρθωσης διαταραχών πήξης
Ελένη Κατσίκα
18:15-18:45
18.15-19.15
Αίθουσα Α
Αίθουσα Γ
Διαχείριση της αιμορραγικής καταπληξίας στο ΤΕΠ & στο χειρουργείο
Μαριάννα Παπαϊωάννου
ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ειρήνη Παπαγεωργίου - Στέλλα Ντούβλη
Oxygen would never pass Helsinki Committee approval these days
Sharon Einav
Συνάντηση με Ειδικούς
ΠΑΙΔΟΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
Φωτεινή Ντάβου – Γεώργιος Νούτσος
18:15-19:45
Αίθουσα Δ
Ελεύθερες Ανακοινώσεις III
ΟΞΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ – ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
Προεδρείο: Αναστασία Λουκέρη – Γεώργιος Αναγνώστης – Αικατερίνη
Μπελιά
ΕΑ14. ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΣ ΕΓΧΥΣΗ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΟΣΦΥΟΙΣΧΙΑΛΓΙΑΣ
Πετσίτη Α., Χαραλαμπίδου Α., Τασούδης Β., Τσιάκα Α., Χατζημιχαήλ Μ.,
Κούντρια Β., Τσαπουρνιώτη Σ.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
ΕΑ15. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΟ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ
Φάσσαρης Α.1, Γκιαουράκης Μ.1, Μπίρη Ε.1, Καρανικόλα Μ.1 , Λουκατζίκου
Ε.1, Ζαφείρης Ν.1, Δαυίδης Δ.2
1
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
2
Α’ Χειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
ΕΑ16. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΟΞΥΚΩΔΟΝΗΣ/ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ
Σουλιώτη Ε., Μακρής Α., Κουτσάκη Μ., Πιπερόπουλος Α., Μπίζιος Χ.,
Λευθεριώτη Α., Χαλμούκη Γ., Αρναουτάκης Ε.
Αναισθησιολογικό τμήμα, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας, Αθήνα
ΕΑ17. ΝΕΥΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΑΓΓΛΙΟΥ IMPAR ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΪΚΟΥ
ΠΟΝΟΥ – ΜΙΑ «ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ» ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Θεοδοσιάδης Π.1, Καλακώνας Α.1, Αμανίτη Α.2, Γροσομανίδης Β.2
1
Euromedica Κυανός Σταυρός, Θεσ/νικη, 2ΓΠΝΘ ΑΧΕΠΑ
ΕΑ18. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ
Σμυρνιώτη Μ-Ε., Λυράκος Γ., Μπατιστάκη Χ., Κίτσου Μ-Χ., Φλώρου Π.,
Κωστοπαναγιώτου Γ.
1
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα
2
Ψυχιατρικός Τομέας, ΓΝ Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων», Αθήνα
ΕΑ19. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΜΟΛΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ
Παπαδήμα Α., Κουτούση Χ., Μελίδη Ε., Κούλας Β., Καραμανίδης Χ.,
Γουλιάμη Μ.
Αναισθησιολογικό Τμήμα Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
ΕΑ20. Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΛΙΔΟΚΑΙΝΗΣ ΣΤΟΝ
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΛΑΠΑΡΑΣΚΟΠΙΚΗΣ
ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ
Λυκούδη Ε., Τσελεμπής Ε., Δεληστάθης Γ., Μαστροκώστα Ε.
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν.Ιωνίας «Η Αγία Όλγα».
ΕΑ21. H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΑΣ ΦΕΝΤΑΝΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ
Στάικου Χ.1 ,Σιαφάκα Ι.2 , Βασίλογλου Σ.3 , Μυλωνάς Δ.3 , Bεκράκου Α.3 ,
Παρασκευά Α. 2
1
Επίκουρη Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα
2
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Αρεταίειο Νοσοκομείο,
Αθήνα, 3Ειδικευόμενος/η Αναισθησιολογίας, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα
ΕΑ22. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ
ΔΕΞΜΕΔΕΤΟΜΙΔΙΝΗΣ ΣΕ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ
Κοράκη Ε., Ζωσιμίδης Δ., Βανάκας Θ., Κατσανεβάκη Α., Γιαννάκη Χ., Δίτσιος
Κ*., Τρικούπη Α.
Αναισθησιολογικό Τμήμα Γ.Π Ν. Γ. Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη
*Πανεπιστημιακή Ορθοπεδική Κλινική Τμήμα Γ.Π Ν. Γ. Παπανικολάου,
Θεσσαλονίκη
18:45 -19:15
Αίθουσα Α
ΕΑ23. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΣΚΑΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ. ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ
Κοράκη Ε., Μπαρέκα Μ., Μπουτσιάδης Α.*, Παπαβασιλείου Π., Νάστου Μ.,
Ζωσιμίδης Δ., Γιαννάκη Χ., Παπαδόπουλος Π.*, Τρικούπη Α.
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ.Π Ν. Γ. Παπανικολάου
*Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Π Ν. Γ. Παπανικολάου
ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Εμμανουήλ Αναστασίου – Δημήτριος Παπαδόπουλος
Anesthesiology: the best specialty to manage and treat chronic pain?
Philippe Mavrocordatos
Σάββατο 25 Απριλίου 2015
08.30-09.00
08.00 – 09.00
Αίθουσα Α
Αίθουσα B
ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Μπεατρίτσε Αντρεόττι – Μαρία Αγγελίδη
Ο ρόλος του Αναισθησιολόγου στα προγράμματα Ανθρωπιστικής
Βοήθειας
Αικατερίνη Παγωνίδου
Bήμα Ειδικευομένων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Προεδρείο: Αναστασία Τρικούπη - Δημήτριος Βαλσαμίδης
ΒB1. ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
Ολοκτσίδου Ε., Τριανταφυλλοπούλου Κ., Λωλάκος Κ., Γροσομανίδης Β.
Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
ΒB2. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ – ΩΜΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ
ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ
Λούκα Α., Παναγιώτου Ά., Σκόνδρα Ε., Ρωμανά Κ.
Αναισθησιολογικό τμήμα, ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, Αθήνα
ΒB3. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟ WILSON
Midvighi Έ., Παπαμιχαήλ Κ.
Αναισθησιολογικό Τμήμα ΓΝΝΘΑ «H Σωτηρία»
Αίθουσα Γ
Αίθουσα Δ
BB4. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΤΟΚΟΥ ΜΕ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ
ULLRICH ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
Μασσίνα Π., Στρουμπούλης Κ.
Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»
Συνάντηση με Ειδικούς
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Αλέξης Τριαντόπουλος – Αγγελική Αθανασοπούλου
Ελεύθερες Ανακοινώσεις IV
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ
Προεδρείο: Δέσποινα Μουμτζή – Οδυσσέας Κορακιανίτης – Ευαγγελία
Μαστροκώστα
ΕΑ24. ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΝΕΥΡΟΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Ανδρίτσος Ε.1, Πετροπούλου Ο.1, Ιατρέλλη Ι.1, Σκάρπος Α.2, Χριστοπούλου
Ε.2, Παπαδόπουλος Γ.2
Αναισθησιολογικό Τμήμα Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά1,
Αναισθησιολογική Κλινική ΠΓΝΙ2
ΕΑ25. Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΕΝΤΑΝΥΛΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΡΟΠΙΒΑΚΑΪΝΗΣ
ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΩΣ, ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ
ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Γαρίνη Ε., Καρκάλα Ε., Κούνα Ν., Ρεκατσίνα Μ., Δημητροπούλου. Ε.,
Μαμμή Π.
Αναισθησιολογικό τμήμα Ν. Παίδων Αγία Σοφία
ΕΑ26. ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΔΕΞΜΕΔΕΤΟΜΙΔΙΝΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
Τσιώτου A., Μαλισιώβα A., Καλλιαρδού E.
Νοσ. Παίδων «Π & Α Κυριακού», Αθήνα
ΕΑ27. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 300 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 8 ΧΡΟΝΙΑ
Ιορδανίδου Δ., Μπαλή Ε., Τολιοπούλου Α., Μυλωνά Μ., Μάτση Κ.,
Δαμιανίδης Σ., Μπράτζου Χ.
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Παράρτημα Γ΄ κτιρίου, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
ΕΑ28. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΓΛΩΤΤΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
c-LMA ΚΑΙ i-GEL ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ, ΓΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ιορδανίδου Δ., Τσιρανίδου Ε., Ζαρμακούπης Α., Καλαϊτσίδου Η.,
Βρανάς Δ., Μπράτζου Χ.
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Παράρτημα Γ΄ κτιρίου, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
08.00-10.00
Αίθουσα Ε
ΕΑ29. O ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ «ΚΡΥΩΜΕΝΟ» ΠΑΙΔΙ. ΟΙ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Καραφωτιά Α., Ρεκατσίνα Μ., Γαρίνη Ε., Νούτσος Γ., Μαμμή Π.
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα
Συνεδρία e-Posters V
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ Κ/Χ & Ν/Χ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Προεδρείο: Φίλιππος Διδάχος – Αγγελική Βουμβάκη – Στυλιανή
Κοντογιαννοπούλου
P36. ΧΡΗΣΗ BIVALIRUDIN ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ME ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΑΠΟ
ΗΠΑΡΙΝΗ (HIT)
Βασίλη Μ., Ματσούκα Φ., Θεοφιλόπουλος Φ., Λακουμέντα Σ.
Αναισθησιολογικός τομέας Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου
P37. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΣΥΡΡΑΦΗ ΡΗΞΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΚΑΜΠΤΟ
ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ
Αγιαννίδου Α.1, Μακρή Η.1, Μάλλιος Δ.2, Κρασάς Α.2, Μπενάκης Γ.2,
Ηλιάδης Κ.2
1
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο «Υγεία», Αθήνα
2
Θωρακοχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία», Αθήνα
P38.ΟΞΕΙΑ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
Πούλου Μ.², Σαρρή Ε.², Καβεζού Φ.², Μπακαλάκη Β.²,Νούτσου Χ.³,
Τσινάρη Κ.¹
¹ Διευθύντρια- Συντονίστρια Αναισθησιολογικού τμήματος, Γ.Ν.Α. Λαϊκό
² Ειδικευόμενη Αναισθησιολογικού τμήματος, Γ.Ν.Α. Λαϊκό
³ Διευθύντρια Αναισθησιολογικού τμήματος, Αναισθησιολογικό τμήμα,
Γ.Ν.Α. Λαϊκό
P39. ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ
ΑΝEΠΑΡΚΕΙΑ FXI ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
Δερμιτζάκη Δ.¹, Χανιωτάκη Φ.¹, Χριστοφάκη Μ.¹, Σουβατζή Ξ.¹,
Δεμιρτζόγλου Κ.¹, Παπαιωάννου Α.¹
¹Αναισθησιολογικό τμήμα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
P40. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΟΣΟ WILSON
Midvighi E.1, Διαμαντής Ι.2, Μπάκουλη Σ.3, Μαζαράκης Γ.4, Παπαμιχαήλ Κ.1
1
Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Αθήνα
2
Θωρακοχειρουργικό τμήμα ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Αθήνα
3
Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝΑ «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Αθήνα
4
Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝ ΒΟΥΛΑΣ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ,Αθήνα
P41. Ο ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗ: ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Τσολερίδης Θ., Κοκκινίδου Φ., Νικητίδης N., Νικολαΐδης Ε, Ελευθεριάδης
Σ.
Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
P42. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΟΛΙΚΕΣ ΕΚΠΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΕ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΣΗ
Κοκκινίδου Φ., Τσολερίδης Θ., Νικητίδης Ν., Νικολαΐδης Ε., Ελευθεριάδης
Σ.
Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
P43. ΧΡΗΣΗ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΣΕ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟ
ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Ιωαννίδης Κ1. ,Παναγιωτίδου Ο2. ,Γεωργιτσογιαννάκος Π3. ,Μίχα Γ4.,
Γεωργίου Ε5. ,Ελ. Σάλεχ Μ6
1
Αναισθησιολόγος Επιμ.Α ,2,3,5 Ειδικευόμενοι Αναισθησιολόγοι,
4
Αναισθησιολόγος Ειδικευόμενη ΜΕΘ, 6Αναισθησιολόγος Διευθυντής
Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας»
P44. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΕΝΟΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΕ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Δραμιτινού Ε., Αθανασιάδη Ε., Μαντούδης Δ., Πανουτσοπούλου Μ.,
Σαρχώση Σ. , Παναγιώτου Α., Λούκα Α., Παπαδογούλας Α., Ρωμανά Κ.
Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝ Ευαγγελισμός , Αθήνα
P45. ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
Κοράκη Ε.¹, Λαυρεντίεβα Α.¹, Στεργιούδα Ζ.¹, Ζωσιμίδης Δ.¹,
Παπαβασιλείου Π.¹, Παγιάτη Ε.¹, Χριστοδούλου Α.², Γροσομανίδης Β.³,
Τρικούπη Α¹.
¹Αναισθησιολογικό Τμήμα Γ.Π.Ν. Γ. Παπανικολάου, ²Α΄Ορθοπαιδική
Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Π.Ν. Γ. Παπανικολάου, ³Κλινική Αναισθησιολογίας και
Εντατικής Θεραπείας ΑΠΘ, ΓΠΝΘ ΑΧΕΠΑ
P46. ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ ΠΝΕΥΜΟΝΕΚΤΟΜΗ
Κυπαρισσά Μ.¹, Ολοκτσίδου Ε.¹, Κλέοντας Α.², Γκίνας Δ.¹, Νανά Χ.²,
Τριανταφυλλοπούλου Κ.², Φορούλης Χ.², Γροσομανίδης Β.¹
¹Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας,
²Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική ΑΠΘ, ΓΠΝΘ ΑΧΕΠΑ
09.00-09.30
09.30-10.30
Αίθουσα Α
Αίθουσα Α
P47. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ (rSO2) ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
Ασουχίδου Ε, Ζωσιμίδης Δ, Παγιάτη Ε, Μορτοπούλου Ξ, Πατρίκα Ε,
Τρικούπη Α.
Αναισθησιολογικό Τμήμα Γ.Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη
ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Κωνσταντίνος Κατσανούλας – Αναστασία Ζυγούρα
Hospital organization for mass casualties- protocols and guidelines
Josef Wichelewski
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΧΙΙΙ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Προεδρείο: Δημήτριος Μανίκης – Ευτυχία Πολυζωγοπούλου
Oι θανατηφόρες λοιμώξεις και ο αναισθησιολόγος
Ελεονώρα Κωστάντη
09.00 -10.30
Αίθουσα Β
Κρίσιμα ζητήματα για ασφαλείς διακομιδές
Αναστασία Ζυγούρα
Συνεδρία XIV
ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΚΟΗΘΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ;
Προεδρείο: Κωνσταντίνα Φίλη – Χρύσω Λοϊζου – Αγγελική Μανιάτη
Προεγχειρητική εκτίμηση & προετοιμασία
Αναστασία Ζώτου
Διεγχειρητική διαχείριση
Φωτεινή Κωστοπούλου
09.00-12.00
09.00-12.00
10.00-11.30
Αίθουσα Γ
Αίθουσα Δ
Αίθουσα Ε
Μετεγχειρητική αντιμετώπιση
Βασιλική Καραμέρη
Κλινικό Φροντιστήριο
Εκπαιδεύοντας τον Εκπαιδευτή
(Teach the Teacher Course)
Μέρος ΙΙ
Συντονιστές: Κυριακή Βαγδατλή – Ελένη Κατσίκα – Αλεξία Παπαϊωάννου
– Μαριάννα Παπαϊωάννου
Κλινικό Φροντιστήριο
Διεγχειρητική Ηχωκαρδιογραφία
Συντονιστής: Σταυρούλα Λακουμέντα
Συνεδρία e-Posters VI
ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ
Προεδρείο: Ουρανία Μητσάκη – Ειρήνη Νικολοπούλου – Γρηγόρης
Μπελιβανάκης
P48. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Κοκκίνης Κ., Αρώνη Φ., Τζαβάρα Χ., Λιλλή Χ., Τράγου Α.
Αναισθησιολογικό τμήμα, Γ.Ν. Αιγίου, Αίγιο
P49. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΗΣ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑЇΚΗΣ
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (HIPEC) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
(CRS), ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΤΟΝΑЇΚΗ ΚΑΡΚΙΝΟΜΑΤΩΣΗ
Παπαδοπούλου Τ.¹, Παγουλάτου Α.¹, Καλαντζή Ν.¹, Μιχαλολιάκου Χ.¹,
Γιαννοπούλου Α.¹, Χαλκιά Ε.², Μιχαλολιάκου Μ.³, Σπηλιώτης Ι.²
¹Αναισθησιολογικό Τμήμα ΕΑΝ Πειραιά (Μεταξά)
²Α’ Χειρουργική Κλινική ΕΑΝ Πειραιά (Μεταξά)
³Καρδιολογικό Τμήμα ΕΑΝ Πειραιά (Μεταξά)
P50. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗΣ: ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η
ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΤΗ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ;
Καμινιώτη Ε., Πανταζή Α., Καρακώστα Α., Σαχιτζή Ε., Ρήγα Μ., Θεοδώρου
Ν., Κύτταρη Α., Κωστοπαναγιώτου Γ.
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας ,Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Ιατρική Σχολή, Αττικό Νοσοκομείο
P51. ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΥΠΟΓΚΑΙΜΙΑΣ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡΤΟΝΟΥ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
NaCl 7,5%
Φυντανίδου Β., Γροσομανίδης Β., Παπαποστόλου Ε., Παπαποστόλου Κ.,
Μπέση Χ., Λουκιπούδη Π., Θεοδοσιάδης Π., Βασιλάκος Δ.
Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας ΑΠΘ
P52. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ
ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ (FAST-TRACK) ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Ζέρβα Α.1, Τζερμπίνη Ε.2, Μαυρογιαννάκη Ε.1
1
ΛΗΤΩ Mαιευτικό-Γυναικολογικό και Χειρουργικό Κέντρο
2
Κωνσταντοπούλειο, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας-Πατήσιων «Αγία
Όλγα»
P53. ΔIEΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΟΞΕΙΑ ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗ
ΟΓΚΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (RF ablation)
Μίχα Γ.1 Βάσση Α.1 Παναγιωτίδου Ο.2 Μασσίνα Ε.2 Ιωαννίδης Κ.3 Ελ Σάλεχ
Μ.4
¹Ειδικευόμενη ΜΕΘ ΓΑΟΝΑ «ο Άγιος Σάββας», ²Ειδικευόμενη
Αναισθησιολογικού τμήματος ΓΑΟΝΑ «ο Άγιος Σάββας», ³Επιμελητής Α΄
Αναισθησιολογικού τμήματος ΓΑΟΝΑ «ο Άγιος Σάββας», 4Διευθυντής
Αναισθησιολογικού τμήματος ΓΑΟΝΑ «ο Άγιος Σάββας», Αθήνα
P54. ΥΨΗΛΟ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟ Ο₂ (FiO₂) ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ
ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΛΟΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (PEEP) ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑ
Γρηγοράτου Μ., Μιχαλολιάκου Χ., Παπαδοπούλου Τ., Παγουλάτου Α.,
Γιαννοπούλου Α., Καλίνογλου Σ., Καλαντζή Ν., Βακιάρου Φ.
Αναισθ/κό Τμήμα και Ιατρείο Χρόνιου Πόνου, ΕΑΝΠ «Μεταξά»
P55. ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΚΑΙ
ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ GRAVIS
Ζαχομήτρος Φ., Λώτης Χ., Μουμτζή Δ., Γκότση Μ., Μαρέτη Ε.,
Τζανακοπούλου Β.
Αναισθησιολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, Σέρρες
P56. ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΣ ΙΣΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Παπαντωνάκη Σ.,Ανδριόπουλος Χ.,Ανδρεαδάκη Ε.,Γαβριλάκη
Ε.,Κατσαφάρου Μ.
Αναισθησιολογικό Τμήμα Γ.Ν. Αγίου Νικολάου, Λασιθίου, Κρήτης
10.30 -12.00
Αίθουσα Α
P57. ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ-ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ vs
ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ
Λογοθέτη Ε.1, Ευσταθίου Κ.2α, Μπελιβανάκης Γ.2β, Αραμπατζής Π.1,
Τζώρτζης Β.3
1 Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
2α Ουρολόγος, Κλινική «Άνασσα», Βόλος
2β Αναισθησιολόγος, Κλινική «Άνασσα», Βόλος
ΣΥΝΕΔΡΙΑ XV
ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
Προεδρείο: Πελαγία Κλήμη – Στυλιανή Κοντογιαννοπούλου – Πολυξένη
Παππά
Analgesia in labour – what’s new
Josef Wichelewski
Γενική αναισθησία για καισαρική τομή: η «τέχνη που χάνεται…»
Κωνσταντίνος Στρουμπούλης
10.30 -12.00
Αίθουσα B
Ποιότητα και ασφάλεια
Χρυσούλα Στάικου
ΣΥΝΕΔΡΙΑ XVI
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ
ΑΝΤΙΠΗΞΙΑ
Προεδρείο: Βασίλης Αθανασούλιας – Αργυρώ Μελά – Λαμπρινή
Μπαλτατζή
Διαχείριση ασθενών που λαμβάνουν αντιπηκτικά/αντιαιμοπεταλιακά για
προγραμματισμένη επέμβαση
Μαρία Αδαμίδου
Τι γίνεται στην επείγουσα χειρουργική;
Αικατερίνη Τσιρογιάννη
12.00 -12.30
12.30-13.15
13.15 -14.45
Αίθουσα Α
Αίθουσα Α
Διαχείριση ασθενών με καρδιακά stents που λαμβάνουν
αντιπηκτικά/αντιαιμοπεταλιακά
Παναγιώτα Στρατηγοπούλου
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ e-POSTERS
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ - ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ
Προεδρείο: Αικατερίνη Κύτταρη
Θρομβοελαστογραφία και Αυτομετάγγιση στην ορθολογιστική διαχείριση
μεταγγίσεων
Ομιλητές: Στάμω Ματιάτου – Δήμητρα Νιόκου-Φαρμάκη
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ - ORION PHARMA
Δεξμεδετομιδίνη – Η θέση της στην αναισθησιολογική πρακτική
Προεδρείο: Παρασκευή Ματσώτα
Δεξμεδετομιδίνη – Φαρμακολογικές ιδιότητες
Δημήτριος Βαλσαμίδης
Η δεξμεδετομιδίνη στη διαχείριση του δύσκολου αεραγωγού
Γρηγόριος Βογιατζής
Η δεξμεδετομιδίνη στη νευροχειρουργική
Αντωνία Δημακοπούλου
13.15 -14.45
Αίθουσα E
Η δεξμεδετομιδίνη στην παιδοαναισθησιολογία
Σταύρος Λιβάνιος
Συνεδρία e-POSTERS VII
ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Προεδρείο: Ευτυχία Πολυζωγοπούλου – Δημήτριος Μανίκης –
Χαράλαμπος Πανταζόπουλος
P58. ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΜΥΕΛΙΝΟΛΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΣΟΒΑΡΗΣ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΜΙΑΣ
Ριζικάρη Μ.1, Μακρής Α.2, Γαλάνη Ε.1, Γκανάς Κ.1, Μπαρούχος Ν.1,
Πιπερόπουλος Α.2, Μαυρομμάτης Α.1
1
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»,
Αθήνα, 2 Αναισθησιολογικό τμήμα, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας, Αθήνα
P59. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΝΑΤΑΞΗ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ
Χαυτούρα Ε.¹, Τσικρίκη Σ.2, Αντωνίου Α.2, Υφαντίδης Φ.¹, Χολή Ε.2,
Αραμπατζής Π.¹
¹Τμήμα Αναισθησιολογίας ,Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο», 2Μ.Ε.Θ , Γ.Ν.
Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
P60. ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΑ ΑΠΟ
ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΣΕ ΒΑΡΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΘ
Παππά Ε., Σαρρής Γ., Παύλου Η., Εφορακοπούλου Μ.
ΜΕΘ Α΄, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ-ΕΚΑ, Αθήνα
P61. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ:ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑ ΣΕ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛOΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ
Ρουμελιώτη X., Εξερτζόγλου Ε., Δημοπούλου Β., Βέργη Χ., Κατρακάζου Κ.,
Μάλλιου Χ.
Γ.Ν.Μεσσηνίας
P62. ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ. ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Δημητροπούλου-Ντειμεντέ Β¹. ,Τσανικλίδης Εμ²., Μαριόλα Α.³, Πύρρος Δ.4
¹Επιμ.Β’ ΕΚΑΒ1, ²Επιμ.Α’, ΕΚΑΒ, ³Δ/ντρια ,ΕΚΑΒ, 4Συντονιστής Δ/ντης ΕΚΑΒ
Κ.Υ.
P63. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΝΗΨΗ
ΠΡΟΩΡΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
Δημητροπούλου-Ντειμεντέ Β., Ευθυμιάδης Δ.Β., Τσανικλίδης Ε. ,
Μαριόλα Α.
Τμήμα Αεροδιακομιδών, ΕΚΑΒ Κ.Υ., Αθήνα
P64. ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ BOUGIE
BOUSSIGNAC ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ
Τριαντόπουλος Α. , Κολοβός Θ. , Σαρακατσάνος Ι. , Καλιάφα Ε., Κασαβέτης
Γ.
Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», Αναισθησιολογικό Τμήμα
P65. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΣΕ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΣΕ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
Δημητροπούλου-Ντειμεντέ Β., Τσανικλίδης Ε.,Ευθυμιάδης Δ. , Μαριόλα Α.
Τμήμα Αεροδιακομιδών, ΕΚΑΒ , Αθήνα
P66. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ.ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΗ
ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΕ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Δημητροπούλου-Ντειμεντέ Β., Τσανικλίδης Ε., Μαριόλα Α.
Τμήμα Αεροδιακομιδών, ΕΚΑΒ , Αθήνα
ΔΙΑΛΕΙMΜΑ – ΚΑΦΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ & e-POSTERS
14.45 -15.45
15.45 -16.15
15.30 -16.15
Αίθουσα Α
Αίθουσα B
ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Γιούλη Μαμμή – Ευαγγελία Καλλιαρδού
Fluids or vasopressors in children: from waterworld to wasteland
Walid Habre
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ e-POSTERS ΠΡΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Προεδρείο: Γλυκερία Βλαχογιάννη – Αικατερίνη Λευκαδίτου – Πελαγία
Κλήμη
PΒ1. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
Αγιαννίδου Α.1, Μακρή Η.1, Μάλλιος Δ.2, Κρασάς Α.2, Μπενάκης Γ.2,
Ηλιάδης Κ.2
1
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο «Υγεία», Αθήνα
2
Θωρακοχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία», Αθήνα
PΒ2. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ
ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (LVAD)
Ροίδη Δ.1 Βοντίτσου Σ.1 Τσαματσούλης Μ.2 Χαρίτος Χ.2
1
Αναισθησιολογικό τμήμα, 2 Καρδιοχειρουργική Κλινική Νοσ.
"Ευαγγελισμός"
PΒ3. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΟΣΟ
POMPE ΓΙΑ ΜΥΡΙΓΓΟΤΟΜΗ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
Αναγνωστίδου Α., Λοϊζου Χ., Κούνα Ν., Προδρόμου Χ., Μαμμή Π.
Αναισθησιολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Αθήνα
15.30-17.30
Αίθουσα Γ
15:30 -16:30
Αίθουσα Δ
16.15 -17.45
Αίθουσα Α
PΒ4. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
COCKAYNE ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Διακομή Μ., Μακρής Α., Κουτσουπάκη Α., Μαζαράκης Γ., Γκλιάτης Ε.,
Μελά Α.
Αναισθησιολογικό τμήμα, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας, Αθήνα
Δορυφορικό Κλινικό Φροντιστήριο - Draeger
Μηχάνημα Αναισθησίας : τι νεότερο
Συντονιστές: Παναγιώτης Γεωργάκης – Παναγιώτα Στρατηγοπούλου
Συνάντηση με Ειδικούς
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
Κωνσταντίνος Κατσανούλας – Μαρία Ζούκα
Συνεδρία XVII
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
Προεδρείο: Αμαλία Αναγνωστίδου – Φωτεινή Ντάβου – Χρυσή
Μπράτζου
Prevention of respiratory complications
Walid Habre
Η θέση της περιοχικής αναισθησίας
Δαυίδ Οικονομόπουλος
16.15 -17.45
Αίθουσα B
Μετεγχειρητική αναλγησία
Μαρία Παπά
Συνεδρία XVIII
ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Προεδρείο: Ευνομία Βραχνού – Μισέλ Αμμάρι – Μαριάννα Ζώτου
Πρόληψη-αντιμετώπιση χρόνιου πόνου μετά χειρουργική επέμβαση
Ρίζος Σουβατζόγλου
Ο χρόνιος πόνος στις παρυφές των ειδικοτήτων
Ειρήνη Λυκούδη
16:30- 17:30
Αίθουσα Δ
Κρίσιμα ζητήματα στη διαχείριση του καρκινοπαθούς
Αγγελική Μπαϊρακτάρη
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Προεδρείο: Απόστολος Καραδήμος – Αλεξάνδρα Μουρατίδου – Σταύρος
Λιβάνιος
ΕΑΒ1. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΕΙΖΟΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Τασούδης Β., Πετσίτη A., Μούρκας Β., Μαντούδης Η., Λάσδα Ε., Κοράκης
Α.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
ΕΑΒ2. Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SUGAMMADEX
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΟΚΟΥΡΟΝΙΟΥ
Υψηλάντη Ε1., Φτίκος Π1., Καρώνη Α2., Σωτηρίου Κ1., Πλέσια Ε1.
1
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική», Αθήνα
2
Προϊσταμένη Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική», Αθήνα
ΕΑΒ3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΑΣΣΕΡΙΟ ΓΑΓΓΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΔΥΜΟΥ ΝΕΥΡΟΥ
Θεοδοσιάδης Π.1, Καλακώνας Α.1, Αμανίτη Α.2, Γροσομανίδης Β.2
1
Euromedica Κυανός Σταυρός, Θεσ/νικη, 2ΓΠΝΘ ΑΧΕΠΑ
ΕΑΒ4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΣΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΖΟΝΕΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Σκαφτούρου Β1., Ματσώτα Π2., Παλγιμέζη Α.1, Καλιούλη-Αντωνοπούλου
Χ.3 , Γεωργογιάννης Ν4., Κωστοπαναγιώτου Γ.2
1
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας- Πειραιάς “Αγ. Παντελεήμων”,
Αναισθησιολογικό Τμήμα, 2Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας,
ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα, 3Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας- Πειραιάς “Αγ.
Παντελεήμων, Ανοσολογικό Τμήμα, 4Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας- Πειραιάς
“Αγ. Παντελεήμων, Μαιευτικό- γυναικολογικό Τμήμα
ΕΑΒ5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΚΟΥ
ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΑΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΕΓΧΥΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΡΟΠΙΒΑΚΑΪΝΗΣ ΚΑΙ ΦΕΝΤΑΝΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ
Δραχτίδη Κ., Ματσώτα Π., Μπατιστάκη Χ., Καρακώστα Α., Κουκοπούλου
Ι., Κουρσούμη Ε., Κωστοπαναγιώτου Γ.
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα
17.45-18.30
18.30-19:00
19:00–20:00
Αίθουσα Α
ΕΑΒ6. ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΗΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
Αρκαλάκη Ε., Χαραλάμπους Ι., Νύκταρη Β., Σουβατζή Ξ., Παπαϊωάννου Α.
Κλινική Αναισθησιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου, Ηράκλειο
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ - BIAΝΕΞ
Προεδρείο: Αθηνά Βαδαλούκα
Θεραπεία Περιφερικού Νευροπαθητικού Πόνου: Φαρμακούχο Έμπλαστρο
Λιδοκαΐνης 5%
Ιωάννα Σιαφάκα
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Προεδρείο: Αργυρώ Φασουλάκη – Ανδρονίκη Παλγιμέζη
30 years of the European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care.
How to prepare for it and the Greek experience
Zeev Goldik
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΕΩΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ