close

Enter

Log in using OpenID

1) 2) ΑΔΑ: 6ΝΛΝ4690Ω3-ΨΛΓ

embedDownload
ΑΔΑ: 6ΝΛΝ4690Ω3-ΨΛΓ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.04.06 12:43:56
EEST
Reason:
Location: Athens
Αλεξανδρούπολη 6/4/2015
Αριθ. Πρόσκλησης. : TY4-15
Αριθ. Πρωτ. :
6909
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Δραγάνα
Πληροφ : Παπαδημητρίου Γιώργος
Τηλ.: 25513 53422
Fax: 25513 53409
e-mail : [email protected]
http: www.pgna.gr
ΘΕΜΑ : « Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης για το Κ.Υ.
Σουφλίου & Π.Ι. Φερών»
ΣΧΕΤ.: α. Του Ν.4281/2014 άρθρο 105 παρ. 3δ, άρθρο 15 παρ. 13, άρθρο 23 παρ. 4, άρθρο 144, άρθρο 153 &
άρθρο 163
β. Π.Δ. 113/2010 Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες , άρθρο 2 παρ. 1
γ. Ν.2362/1995, άρθρο 83 παρ. 1 σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 35130/739 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ 1291/Β/11-8-10)
δ. Την υπ’ αρ. πρωτ. 5624/5-3-15 Απόφαση Δ/τη 4ης ΔΥΠΕ
Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης μετά από έρευνα αγοράς
προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά στο F AX 2551353409 ή σε σφραγισμένο φάκελο στην
Ελληνική γλώσσα με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % της
μέσης λιανικής τιμής Ν. Έβρου του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του υπουργείου οικονομίας κατά την
ημέρα παράδοσης (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.fuelprices.gr)
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών 7-4-2015 , ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 π.μ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ- ΕΙΔΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1)
2)
1.000 λίτρα - Πετρέλαιο Θέρμανσης - για το Κ.Υ. Σουφλίου 7:00-15:00
500 λίτρα - Πετρέλαιο Θέρμανσης - για το Π.Ι. Φερών 7:00-15:00
Προϋπολογισθείσα δαπάνη :€1.425,00
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
1) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθ.3 του Ν. 3580/07 ΦΕΚ
134Α /18-06-2007) και αρ. 24 Ν3846/2010 (ΦΕΚ 66Α /11-05-2010) και αρ. 77 παρ.1 Ν 3918/2011 (ΦΕΚ
31Α/02-03-2011): 2%
2) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (αρ.4 ν.4013/2011, ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011): 0,10%
• ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αρ. 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α/16-09-1994) και Ν 2992/2002 (ΦΕΚ 54Α/20-032002): Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται 1% φόρος εισοδήματος.
• Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο .
• Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή
- Στο Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο να αναγράφετε τον αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου, το Δελτίο Κίνησης
αυτοκινήτου και το Είδος καυσίμου (όχι σκέτο πετρέλαιο)
- Στην τιμή lit να συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις και ο Φ.Π.Α καθώς και το κόστος ζυγολογίου
- Να αναγράφεται ο αριθμός αιτήματος μας στην προσφορά σας
- Η διαδικασία υποβολής των προσφορών αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΥΑΓ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
137 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content