π.γ.ν.λαρισας –γ.ν.λαρισας

ΑΔΑ: 74ΤΨ469060-Φ5Ζ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.04.01 08:28:26
EEST
Reason:
Location: Athens
Λάρισα 31/03/2015
Αρ. Πρωτ.: 15012
Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ –Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
Ταχ. Δ/νση:
Μεζούρλο Τ. Κ.41110, Λάρισα
ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Τμήμα: Οικονομικού
Γραφείο: Προμηθειών
Πληροφ.: Κάκκου Έμμυ
Τηλέφωνο: 2413 – 501156
FAX: 2413 - 501118
E-mail: [email protected]
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ»
ΣΧΕΤ:
1.
Το υπ’ αριθ. πρωτ. 9232/26-06-2013 έγγραφο της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Διαπραγμάτευση
Χαμηλότερη τιμή
Έως την 06/04/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:30 μ.μ
Π.Γ.Ν. Λάρισας, Γραφείο Προμηθειών, Ταχ. Διεύθυνση: Μεζούρλο Τ.
Κ.41110, Λάρισα
Προμήθεια αναλώσιμων υλικών
1311
CPV:33140000-3 Ιατρικά Αναλώσημα
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
24.600,00€ με Φ.Π.Α.
ΔΑΠΑΝΗ
Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, προκειμένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσες
ανάγκες των τμημάτων ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της ζωής και της ασφάλειας των ασθενών,
προβαίνει σε πρόσκληση οικονομικοτεχνικών προσφορών με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης και
με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προκειμένου να προμηθευτεί τα κάτωθι υλικά:
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Νο10 10 ΤΜΧ
Νο12 20 ΤΜΧ
Νο14 20 ΤΜΧ
Νο16 20 ΤΜΧ
Νο18 20 ΤΜΧ
1
ΤΡΟΚΑΡ ΓΙΑ BILLOW- MX-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΕΝΟΣ ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ 10-12-14-16-18.
2
ΓΥΑΛΑΚΙΑ Ο2 ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΥΛΙΚΟ –Μ.Χ- ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ FISHERPAYKEL ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ S,M,L
S 100ΤΜΧ
M 100ΤΜΧ
L 100ΤΜΧ
3
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ -ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΩΜΑ
-ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10ML-ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ –ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ
2000 ΤΜΧ
ΔΕΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
4
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
0,3 ML ( 30 ΜΟΝΑΔΕΣ)
1000 ΤΜΧ
ΔΕΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Ε.Π.Υ.
ΔΕΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΔΕΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΑΔΑ: 74ΤΨ469060-Φ5Ζ
Το Π.Γ.Ν. Λάρισας σας καλεί να καταθέσετε κλειστή προσφορά, (ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ), έως
την06/04/2015 και ώρα 2:30 στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.
Η τεχνική καθώς και η οικονομική προσφορά τοποθετούνται σε χωριστούς σφραγισμένους φακέλους
μέσα στον κυρίως φάκελο, με τις αντίστοιχες ενδείξεις, «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Επιπλέον στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς να περιέχονται συμβάσεις των υλικών με
τον Φορέα του Π.Γ.Ν.Λ. - Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ως συγκριτικά
στοιχεία για τα υλικά που δεν αντιστοιχούν στο Π.Τ. της Ε.Π.Υ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σύμβαση τότε να περιέχονται αντίγραφα τιμολογίων (Ν. 4272/2014 άρθρο 47).
Επισημαίνεται ότι το Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ –Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
αποτελείται από δύο Νοσοκομειακές Μονάδες με αυτόνομα τμήματα προμηθειών το καθένα. Για το
λόγο αυτό και προκειμένου να μην παρατηρούνται περιπτώσεις λανθασμένων αποστολών, τόσο ως
προς τη Νοσοκομειακή Μονάδα, όσο και ως προς τον αριθ. πρωτ. της πρόσκλησης, θα πρέπει
υποχρεωτικά οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να αναγράφουν στον εξωτερικό φάκελο τα παρακάτω,
διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται:
1. Νοσοκομειακή Μονάδα Π.Γ.Ν.Λ.-περιοχή Μεζούρλο Τ.Κ. 41110, Λάρισα
2. Προσφορά για την προμήθεια Υλικών της ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ της υπ’ αριθ. Πρωτ . 15012/3103-2015 πρόσκλησης (υπόψιν κας Ε. Κάκκου).
Η διάρκεια ισχύος των προσφορών να είναι τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών. Οι Προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι μέρες (120) (άρθρο 13, παρ. 1, ΠΔ
118/07), προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη χαμηλότερη τιμή της
εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ. του άρθρου 24 του ν.
3846/2010. (Παρακαλούμε να επισυνάπτετε τον αντίστοιχο πίνακα του Π.Τ. της ΕΠΥ). Προσφορές που
αναγράφουν τιμές πάνω από το παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
Η ΚΥΑ ΦΕΚ 3054/18-11-2012 Τ. Β΄ άρθρο 10 παρ. 7, που αφορά σε νέο τροποποιημένο κανονισμό
παροχών ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την οποία «Δεν αποζημιώνονται εργαλεία − υλικά, τα οποία δεν έχουν
καταχωρηθεί στο ΕΚΑΠΤΥ και δεν έχουν κοστολογηθεί από την ΕΠΥ».
Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο.
Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Λόγω του κατεπείγοντος και της μειωμένης επάρκειας του Νοσοκομείου των άνωθεν ειδών, η
προθεσμία της κατάθεσης προσφορών μειώνεται στο ελάχιστο δυνατόν.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο
με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή, ύστερα από αποστολή εγγράφου αιτήματος, το αργότερο εντός
(3) εργάσιμων ημερών από την λήψη του αιτήματος.
Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στην διαπραγμάτευση μόνο και εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο
υλικό και άμεση παράδοση.
Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να
αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια
διαγωνιστικής διαδικασίας του ΠΠΥΥ για όμοιο προϊόν, ή σε περίπτωση προσφοράς προβληματικών
προϊόντων εκ μέρους των εταιρειών.
Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας
& Στερεάς Ελλάδας (Web Site) www.dypethessaly.gr (προμήθειες) καθώς και στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια
http://et.diavgeia.gov.gr
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΜΗΤΣΙΟΣ