close

Enter

Log in using OpenID

ATF 15 4SELIDO DRAFT ANAPTYGMA2.indd - American

embedDownload
11ο ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ | 11th ANNUAL TAX FORUM 2015
11ο Ετήσιο φορολογικο Συνέδριο | 11th annual tax forum
2015
Convert taxation into a true business partner
Convert taxation into a true business partner
Xορηγοί | Sponsors
Υποστηρικτές | Supporters
20 Απριλίου | Αpril 20
A t h e n a e u m
Law Firm
I n t e r c o n t i n e n t a l
H φορολογία απέναντι στις σύγχρονες
απαιτήσεις του πολιτικού, οικονομικού
και κοινωνικού περιβάλλοντος
Taxlaw
Χορηγοί Επικοινωνίας | Communication Sponsors
Taxation versus the contemporary
demands of the political, economic
and social environment
Χορηγοί Διαδικτυακής Επικοινωνίας | Internet Communication Sponsors
Οργάνωση | Organizer
Οργάνωση | Organizer
American-Hellenic
Chamber of Commerce
American-Hellenic Chamber of Commerce
H φορολογία απέναντι στις σύγχρονες απαιτήσεις του πολιτικού,
οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος
11 ο Ε Τ Η Σ Ι Ο Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο | 11 th A N N U A L T A X F O R U M 2 0 1 5
Convert taxation into a true business partner
Taxation versus the contemporary demands of the political,
economic and social environment
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
15.30
16.30
Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Σίμος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
10.30ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ
11.00ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜA-NETWORKING
ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗN ΚΡΙΣΙΜΗ ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
I. Φορολογικοί έλεγχοι- Ειδικές τεχνικές- Φορολογικό πιστοποιητικό
Σταύρος Κώστας, Πρόεδρος Φορολογικής Επιτροπής, Ελληνο-Αμερικανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Γ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΙΔΕΩΔΕΣ ΠΡΟΦΙΛ Γιώργος Σταματίου, CPA, Αντιπρόεδρος, ΣΟΛ A.E.
11.30 ΕΝΑΡΞΗ FORUM
II. Φορολογία: Εμπόδιο ή εργαλείο για ανάπτυξη;
Κατερίνα Σαββαΐδου, Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Μαρία Τρακάδη, Επικεφαλής Φορολογικού Τμήματος, Deloitte Ελλάδας
III.Παθογένειες και στρεβλώσεις της Φορολογικής Νομοθεσίας
12.00 Ε Ν Ο Τ Η Τ Α A: ΑΝΑΓΚΗ ΕΥΦΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ Ριάνα Ζαννή, Director, Tax, EY
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ IV.Σύγχρονες
τάσεις στη φορολόγηση ενδοομιλικών συναλλαγών
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Άγις
Μοσχοβάκος,
Tax Senior Manager, PwC
I. Παραοικονομία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα – Μέγεθος και εξέλιξη
V. Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων-έλεγχος και δικαστική προστασία
Friedrich Schneider, Professor, Department of Economics, Johannes Παναγιώτης Πόθος, Εταίρος, Κυριακίδης Γεωργόπουλος Δικηγορική
Kepler University of Linz
Εταιρία
II. Φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή - Έννοια, περιεχόμενο και κυρώσεις
VI.Τεκμηρίωση
Ενδοομιλικών Συναλλαγών – Διεθνείς Εξελίξεις vs
Ιωάννης Σταυρόπουλος, Διαχειριστής Εταίρος, Σταυρόπουλος και
Ελληνικής Πρακτικής
Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία
Έφη Αδαμίδου, Partner, Επικεφαλής Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών
III.Φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή – Διεθνής συνεργασία για την
Συναλλαγών KPMG
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών τους στην πραγματική οικονομία
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ | Χάρης Αναστασιάδης, Managing Partner,
Steve Bill, Director of Tax Policy, EMEIA Tax Centre, EY
Alphatax Auditors and Consultants
IV.Στοχευμένα φορολογικά κίνητρα επαναπατρισμού αδήλωτων
18.15
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-NETWORKING
κεφαλαίων – φορολογική αμνηστία
Γιώργος Σαμοθράκης, Μέτοχος και Πρόεδρος, Audit Services ΑΕΜέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ASnetwork
V. Επιλεκτική παροχή φορολογικών πλεονεκτημάτων (state aid) και οι
συνέπειες στη γενική οικονομική ανάπτυξη και τον υγιή ανταγωνισμό
Robert Van der Jagt, Head of KPMG EU Tax Centre
13.30
14.00
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ | Γιάννης Περλεπές, Γενικός Διευθυντής,
Η Ναυτεμπορική
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-NETWORKING
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α B: ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
I. Πολιτική Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Οινοπνευματωδών ποτών (ΕΦΚΟΠ):
Αποτιμούμε μια υφεσιακή πολιτική, οραματιζόμενοι τη βιώσιμη ανάπτυξη
Ευγενία Ζωντανού, Commercial Finance Director, Diageo Hellas
IΙ. Τελωνεία και Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης
Ειρήνη Γιαλούρη, Γενική Διευθύντρια Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Υπουργείο Οικονομικών
ΙΙΙ.Φορολογία καπνικών - Ισχυρό κίνητρο φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου
Ιάκωβος Καργαρώτος, Αντιπρόεδρος, Παπαστράτος
ΙV. Προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό του συστήματος ΦΠΑ με στόχο την
απλοποίηση, την αποδοτικότητα και τη μείωση του «φορολογικού κενού»
Γρηγόρης Ταπεινός, Senior Partner, Key Consultants
V. Απλό, κοινωνικά δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα
Θεοφάνης Μπαρμπαρίτσας, Πρόεδρος, Γενικό Συμβούλιο, ΠΟΕ-ΔΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ | Γιώργος Νικολάου, Internal Audit, Tax &
Treasury Manager, Αθηναϊκή Ζυθοποιία
18.45 Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Δ: Η «ΚΑΛΗ» ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
I. BEPS: Το μεταβαλλόμενο πρόσωπο της διεθνούς φορολογίας-Πώς
πρέπει να ανταποκριθώ σε αυτό;
Nigel Pickard, Tax Partner, Deloitte UK London
II. Μέτρα αντιμετώπισης φοροαποφυγής/φοροδιαφυγής όπως προβλέπει
το άρθρο 21 του Νόμου 4321/2015
Μαίρη Ψύλλα, Επικεφαλής Φορολογικού Τμήματος στην Ελλάδα, PwC
III.Ευρωπαϊκές πρακτικές αντιμετώπισης επιζήμιου φορολογικού
ανταγωνισμού από μη συνεργάσιμα ή προνομιακά φορολογικά καθεστώτα
Giuliana Polacco, Partner, Studio Professionale Associato, Baker & McKenzie
IV.Το μοντέλο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών του ΟΟΣΑ για την
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής- Το τέλος του
τραπεζικού απορρήτου έναντι των φορολογικών αρχών διεθνώς
Θεόδωρος Σκουζός, Διαχειριστής Εταίρος, Ιάσων Σκουζός και
Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία
V. Αντιμετώπιση της διεθνούς φοροδιαφυγής στην Ε.Ε. - Πρόσφατες Εξελίξεις
Christiana HJI Panayi, Senior Lecturer in Tax Law, Queen Mary
University of London-Guest Lecturer, Altium Training in Athens
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ | Γιώργος Παναγιωτίδης, CFO, Sante
International, Βουκουρέστι
20.30 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Νάντια Βαλαβάνη, Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών
21.00 ΔΕΞΙΩΣΗ-NETWORKING
PROGRAM
10.30 WELCOME- REGISTRATION
11.00INTRODUCTION
Elias Spirtounias, Executive Director, American-Hellenic Chamber of
Commerce
Simos Anastasopoulos, President, American-Hellenic Chamber of
Commerce
Stavros Kostas, Chairman Taxation Committee, American-Hellenic
Chamber of Commerce
15.30 NETWORKING LIGHT LUNCH
16.30 S E S S I O N C : SEEKING THE IDEAL TAX SYSTEM PROFILE IN THE CRUCIAL PHASE OF GREEK ECONOMY RESTRUCTURE
I. Tax inspection-Special techniques-Tax certificate
Georgios Stamatiou, CPA, Vice Chairman, SOL S.A.
II. Taxation: Is it an obstacle or a tool for growth?
Maria Trakadi, Managing Partner, Tax Leader, Deloitte Greece
11.30 FORUM OPENING
III.Distortions
and misinterpretations of tax legislation
Katerina Savvaidou, Secretary General of Public Revenues, Ministry of Finance
Riana
Zanni,
Director, Tax, EY
12.00 S E S S I O N A : SMART TAXATION POLICIES AND CHANGE IV.Current
trends
in taxation intercompany transactions
OF TAX PAYERS CULTURE TOWARDS SUSTAINABLE TAX Agis
Moschovakos,
Tax Senior Manager, PwC
COMPLIANCE
V.
Unclaimed
tax
cases-control
and judicial protection
I. Size and development of the shadow economy in Greece and tax
Panagiotis
Pothos,
Partner,
Kyriakides
Georgopoulos Law Firm
evasion
VI.Transfer pricing documentation-International developments vs Greek
Friedrich Schneider, Professor, Department of Economics, Johannes practice
Kepler University of Linz
Effie Adamidou, Partner, Head of Transfer Pricing Services, KPMG
II. Tax evasion and tax avoidance-Definition, content and penalties
PANEL
MODERATOR | Charalampos Anastasiadis, Managing Partner,
Ioannis Stavropoulos, Managing Partner, Stavropoulos & Partners
Alphatax Auditors and Consultants
Law Firm
18.15 NETWORKING COFFEE BREAK
III.Tax evasion and avoidance-international collaboration to fight their
harmful consequences in the real economy
Steve Bill, Director of Tax Policy, EMEIA Tax Centre, EY
IV.Targeted tax incentives for undeclared capital repatriation-tax
amnesty
George Samothrakis, Partner & Chairman, Audit Services SAMember of the Executive Committee, ASnetwork
V. Selective granting of tax benefits (state aid), and the impact on the
overall economic growth and fair competition
Robert Van der Jagt, Head of KPMG EU Tax Centre
13.30
14.00
PANEL MODERATOR | Yannis Perlepes, General Manager, Naftemporiki
NETWORKING COFFEE BREAK
18.45 S E S S I O N D : TAX GOOD GOVERNANCE REINFORCING DEVELOPMENT, ASSURANCE, ACCOUNTABILITY AND PUBLIC FINANCE
I. BEPS - The changing face of international taxation-how should I
respond?
Nigel Pickard, Tax Partner, Deloitte UK London
II. Measures to tackle tax evasion-fraud as provided in article 21 of law
4321/2015
Mary Psylla, Partner, Tax Leader, PwC
III.European practices of harmful tax competition management by
uncooperative or preferential tax regimes
S E S S I O N B : INDIRECT TAXES STRUCTURE AND Giuliana Polacco, Partner, Studio Professionale Associato, Baker &
MANAGEMENT CONSOLIDATION WITH RESPECT TO THE McKenzie
FINANCIAL GOALS, SOCIAL JUSTICE AND DEVELOPMENT IV.OECD New single global standard for the automatic exchange of
I. Spirits Excise Tax : Assessing a recessionary policy, visualizing
information between key authorities worldwide-The end of banking
sustainability and growth
secrecy in tax matters worldwide
Evgenia Zontanou, Commercial Finance Director, Diageo Hellas
Theodoros Skouzos, Managing Partner, Iason Skouzos & Partners
IΙ. Customs and Excise Tax
Law Firm
Eirini Gialouri, General Director, Customs and Excise Tax, Ministry of Finance V. Addressing international tax evasion in the EU-Recent
ΙΙΙ.Taxation of tobacco-Powerful incentive of tax evasion and smuggling
developments
Iakovos Kargarotos, Vice Chairman, Papastratos
ΙV. Revamping-Modernizing VAT system towards simplicity, efficiency,
minimizing the VAT gap
Christiana HJI Panayi, Senior Lecturer in Tax Law, Queen Mary
University of London-Guest Lecturer, Altium Training in Athens
PANEL MODERATOR | George Panagiotidis, CFO, Sante International,
Gregory Tapinos, Senior Partner & General Manager, KEY Consultants
Bucharest
V. The merits of a simple, effective and socially fair tax system
20.30 KEYNOTE SPEECH
Theofanis C. Barbaritsas, President, General Council, POE-DOY
Nadia Valavani, Alternate Minister of Finance
PANEL MODERATOR | George Nikolaou, Internal Audit, Tax & Treasury
Manager, Athenian Brewery
21.00 NETWORKING RECEPTION
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
3 457 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content